Blogi arhiiv

5. KES LÄTS’ KESVI PÕIMÕMAIE (Rp) (Sõrmemähkimise mäng)

Räpinä Sõrmõmähkmise laul KES LÄTS’ KESVI PÕIMÕMAIE, tseio, leio?Mari läts’ kesvi põimõmaie, tseio, leio.Lõõgas’ kesvä, lõõgas sõrmõ, tseio, leio.Tulli peiu kaema, tseio, leio,võtt’ siidi kaabu päält, tseio, leio,mähke Mari sõrmõ kinni’, tseio, leio. Viis ja tekst: SKS Lindpere 46 (104)Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

_*_

Postitatud Viisega laulumängoq

4. MII’ AUSTA TALOPOIGA (Rg)

Rõugõ Talopujamäng MII’ AUSTA TALOPOIGA,mii’ austa talopoiga,kuis nii väega illos saa,illos illos saa! Seo talopoig võtt’ naasõ,seo naanõ võtsõ latsõ,seo lats sis võtsõ ammõ,seo amm sis võtsõ suladsõ,seost sulatsõst sai talopoig.Seo talopoig lahku naasõst,seo naanõ lahku latsõst,seo amm lahku jne.Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

_*_

Postitatud Viisega laulumängoq

3. ROOSI ISTÕ VANGITORNIN (Rg)

Rõugõ Tsõõrimäng * Mängijaid võib olla piiramatul arvul mehi ja naisi. Üks naine (Roosi) on peategelane. Roosi nimetab teistest mängijatest endale isa, ema, venna, õe ja peigmehe. Igaüks peab oma osa meeles pidama. Roosi istub keset ruumi tooli pääle. KõikContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

_*_

Postitatud Viisega laulumängoq

2. AADAMAL OLL’ SÄIDSE POIGA (Hrg)

Harglõ Tsõõrimäng AADAMAL OLL’ SÄIDSE POIGA,säidse poiga Aadamal.Na es süü’, na es juu’,na es tunnõ’ armastust.Nimä’ ellive’ kõik ütenja siis teive’ nimä’ nii: Mängjä’ liigusõ’ tsõõrih, üts kesken. Laulu viimätside sõnno man tege kesken olija määntsegi liigutusõ, midä tsõõr perräContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

_*_

Postitatud Viisega laulumängoq

1a. Viisid (Hrg, Krl)

Sama laulu viisivariandid: 1 ERA III 7, 147 (27) < Karula khk ja v, Apja as – H. Tampere < Els Püss, 81 a (1935). 2 ERA III 7, 134 (12) < Hargla khk, Taheva v – H. Tampere  <Continue Reading

Postitatud Viisega laulumängoq

1. LÄTT LÄTT MINU ELU (Jõulumäng) (Krl)

Karula Joululaul LÄTT LÄTT, MINU ELU,lätt lätt, minu õnnõ,lätt lätt, minu armas armukõ.Kos lätt, minu elu,kos lätt, minu õnnõ,kos lätt, minu armas armukõ?Riiga lätt, minu elu,Riiga lätt, minu õnnõ,Riiga lätt, minu armas armukõ.Mis lätt, minu elu,mis lätt, minu õnnõ,mis lätt,Continue Reading

Postitatud Viisega laulumängoq

_M u u d__l a u l u m ä n g u d__

Postitatud Viisega laulumängoq

_*_

Postitatud Viisega laulumängoq

_*_

Postitatud Viisega laulumängoq

2. KES AIAN, KES AIAN? (Urv)

Urvastõ Mesiaid, mäng * Kässist kinni’ hoitõn käüti ringi, lauldõn: „KES AIAN, KES AIAN?””Mehiläne aian.”„Mis nimi, mis nimi?””Manni timä nimi.””Olku nimi, mis om nimi,seo aasta miist ei saa’.” Käü’ läbi, käü’ läbi,käü’ läbi roosipuhmõja otsi’ kotust, kust sa saatja lükkä’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

1. KIÄ AIAN, KIÄ AIAN? (Rg) (lisatud mängu selgitus)

Rõugõ Mehiläne, ringmäng KIÄ AIAN, KIÄ AIAN?Mehiläne aian:Miä nimi, miä nimi?Peru Piitre nimi. Olku nimi, mis täl om,seo aasta naist ei saa’. (Vai: Olku nimi, mis täl om, seo aasta naasõ saa.) Käü’ läbi, käü’ läbi;läbi lilli lehti,ku sa otsit,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

_K e s__a i a s?_

Postitatud Viisega laulumängoq

_*_

Postitatud Viisega laulumängoq

_*_

Postitatud Viisega laulumängoq

_*_

Postitatud Viisega laulumängoq

4. KASUTAMATA VIISID (Rg)

1 EÜS IX 1323 (181) < Rõuge khk, Vana-Roosa v, Savika k – A. O. Väisänen, A. Nirk, R. Tamm < Sohvi Kallion, umb 60 a (1912/13). 2 EÜS IX 1323 (182) < Rõuge khk, Vana-Roosa v, Savika k –Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

3. LIIGU’, LIIGU’, ELLERO (Kan) (mängu selgitus)

* LIIGU, LIIGU, ELLERO,liinakene, ellero.Sii liina, ellero,siidiliina, ellero,sii kallis, ellero,kaubaliina, ellero.Sisen siidi, ellero,müüdenessä, ellero,kalõvita, ellero,kaubõldas, ellero. (Jne.) See laulu aigu omma’ kõik poisi’ ja tütriku’ istnuva’ ümbretsõõri ütstõistõlõ üskä ja sis omma’ õll’utanuva’ ütstõist põlvi pääl ja laulnuva’ sedä laulu.Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

2. MIS LIIN, ELLERUU? (Krl)

Karula Kauba ostmisõ mäng 1 2 MIS LIIN? ELLERUU!Seo liin, elleruu,kallis liin, elleruu,kauba liin, elleruu.Sisse, sisse, elleruu,noorõ’ mihe’, elleruu,sisse kaupa, elleruu,ostamaie, elleruu. Seo aalit, elleruu,ammõ liin, elleruu,sisse, sisse, elleruu,noorõ’ mihe’, elleruu,sisse ammit, elleruu,ostamaie, elleruu! Seo säärit, elleruu,särgi liina, elleruu.Sisse, sisse,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

1. TULKÕ SISSE, ELLERU (Krl)

Karula Kaubamäng TULKÕ SISSE, ELLERU,noorõ’ mehe’, elleru,siin om otav, elleru,särgi kaupa, elleru.Tulkõ sisse, elleru,noorõ’mehe’, elleru,siin om otav, elleru,kübäre kaupa elleru.Tulkõ sisse, elleru,noorõ’mehe’ elleru,siin om otav, elleru,piibu kaupa, elleru.Tulkõ sisse, elleru.noorõ’mehe’ elleru,siin om otav, elleru,saapa kaupa, elleru.Tulkõ sisse elleru,noorõ’mehe’ elleru,siin omContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

_K a u b a m ä n g_

Postitatud Viisega laulumängoq

_*_

Postitatud Viisega laulumängoq

_*_

Postitatud Viisega laulumängoq

_*_

Postitatud Viisega laulumängoq

4. KASUTAMATA VIISID (Hrg, Urv)

1 EÜS I 797 (72) < Hargla khk, Taheva v – J. Aavik < Leenu Kond,  64 a (1904) 2 EÜS VII 89 (73) < Urvaste khk – M. Pehka < Marie Villemson, 65 a (1910) 3 EÜS IX 1291Continue Reading

Sildid , ,
Postitatud Viisega laulumängoq

3. KUNAS TULÕ SIIMANI SEELE (Urv)

Urvastõ Siimani Seele mäng. Joululaul Seda laulu tunneb terve Urvaste kihelkond läbi ja läbi, aga ikka ainult tükati; keegi ei teadnud aga selles laulus ettetulevaid sõnu ära seletada. Teati ainult seletada, et teda palju aja eest jõulu ajal on lauldud,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

2. KOES LÄTS’ SIIMANNI SEELE (Krl)

Karula Siimani-seeli. Tsõõri- ja torupillilaul Koes läts’ Siimanni Seele,koes läts’ Pirelilli herrä,koes läts’ Tsilepu nall’a?Riiga läts’ Siimanni Seele,Riiga läts’ Pirelilli herrä,Riiga läts’ Tsilepu nall’a. Mis sinnä’ Siimanni Seele,mis sinnä’ Pirelilli herrä,mis sinnä’ Tsilepu nall’a?Pruudi perrä Siimanni Seele,pruudi perrä Pirelilli herrä,pruudiContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

1. LÄTT SIIMANI SEELI (Krl)

Karula Siimanimäng 1 2 KOS LÄTT SIIMANI SEELI,kos lätt perelilli herrä,kos lätt tsilepuu nall’a?Riiga lätt siimani seeli,Riiga lätt perelilli herrä,Riiga lätt tsilepuu nall’a. Mis Riiga siimani seeli,mis Riiga perelilli herrä,mis Riiga tsilepuu nall’a?Proua perrä siimani seeli,proua perrä perelilli herrä,proua perräContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

_S i i m a n i m ä n g_

Postitatud Viisega laulumängoq

_*_

Postitatud Viisega laulumängoq

_*_

Postitatud Viisega laulumängoq

_*_

Postitatud Viisega laulumängoq

4. JUULI KULDSÕ’ VÄRÄJÄ’ (Kan)

Kanepi Värehtimäng, Pühhi aol JUULI KULDSÕ’ VÄRÄJÄ’Mis ti, sandi’, siin saisadõ’?Mii’, saisa väräil.Teil väräjä’ katski,mingas tii’, parandat?Siigõ ja kullaga.Kost sa sitt sii, sai’,kusiand kulla sai’?Veli mul iilä’ Riiast tull’,toona’ pässi Pärnält.Kui ei usu’ tulõ’ kaema,Hobu ussõn meil härmäne,saanikirja’ sadõʼõtsõ’,loogaküüdse’ lumitsõ’,kaputContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

3. MIS TI SANDI’ TAN SAISADÕ? (Krl)

Karula Joulumäng MIS TI SANDI’ TAN SAISADÕ, juuli, kuldsõ’ värejä’?Mii’ saisa värejen, juuli, kuldsõ’ värejä’.Teil värte’ jo laonu’ juuli, kuldsõ’ värejä’.Küll mi esi’ parandõgi juuli, kuldsõ’ värejä’.Mingas tii’ parandõt, juuli, kuldsõ’ värejä’?Siidigõgi, kullagõgi, juuli, kuldsõ’ värejä’.Kos ti sitt sii sai’,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

2. MIS TI, SANDI’, SIIN SAISAT? (Krl)

Karula Värehtimäng MIS TI SANDI’ SIIN SAISAT, juuli, kuldsõ’ värejä’? Mii’ saisa värejidä, juuli, kuldsõ’ värejä’. Tii’ värre’ katski, juuli, kuldsõ’ värejä’,mingas tii’ parandõt, juuli, kuldsõ’ värejä’? Siigõ, kullagõ, vereve niidigõ, juuli, kuldsõ’ värejä’. Kost sa’, räbäk, sii sait, juuli,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

1. MIS TII’, SANDI’, SIIN SAISADÕ’ (Krl)

Karula Värehtimäng. Lihavõttõlaul MIS TII’, SANDI’, SIIN SAISADÕ’, juuli, kuldsõ’ väreiin?Mii’ saisa väreide, juuli, kuldsõ’ väreiinTii’ värre’ katski, juuli, kuldsõ’ väreiinMii’ esi’ parandõ, juuli, kuldsõ’ väreiin.Minka tii’ parandõt, juuli, kuldsõ’ väreiin?Siigagi, kullagagi, juuli, kuldsõ’ väreiin.Kost sa, sant (sitt), sii sai’,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

_V ä r a v a m ä n g_

Postitatud Viisega laulumängoq

_*_

Postitatud Viisega laulumängoq

_*_

Postitatud Viisega laulumängoq

_*_

Postitatud Viisega laulumängoq

5. LÄTSI UJJA UHTMA (Vst)

Vahtsõliina Ritku otsma * Ritku perremiis pand rida’ (latsõ’) maaha istma põrmandu pääle, üte õks tõõsõ jalgu vaihõlõ, kässiga võtva’ tagomadsõ’ edimäidsil ümbre kihä kinni’ //[PILT] 1-2,2-3 jne.//, esi’ jääs ligi saisma. Nüüd tulõ ostja: „Perremiis, tere’, mis aid?“Perremiis: „Ritkuaid.“Ostja:Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

4. RIDA (RITKU) OTSMINÕ (Rg) (mängu selgitus)

Rõugõ Mängo seletüs * Latsõ’ istusõ’ maaha, põrmandu pääle vai maa pääle, ütstõõsõ üskä. Üts näist jääs saisma, võtt üte toki (nuia), istus toolõ ratsamuudu sälgä ja sõit nii mõnõ kõrra ümbre istjidõ. Peräkõrd jääs saisma, tõmbas kats kõrda põrmandutContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

3. PTRUU RIIGA RITKU PERRÄ! (Krl)

Karula Ritkuvõtmisõ laul PTRUU RIIGA RITKU PERRÄ!Lüü’ obõst, oia’ innäst,tuu’ pütt kulda,tuu’ pütt suula,kats püttü kaupa,latsilõ saia,noorilõ nuia,vanulõ tubakut! Ku nakati kaksama: Seo om sinnin seemenakõr,seo om kirriv keedinakõr,Tohi-i varas jo varastõ’,karjalatsi kaksadõ’!Teiras-teiras,nakõr kaksat – naba jätet. Viis ja tekst:Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

2. TPRUU RIIGA RITKU PERRÄ (Urv)

Urvastõ Ritku kakminõ Mängjä’ istusõ’ moro pääl tsõõrin, jala’ pikän, kässiga ütstõõsõ ümbrelt kinni’ hoitõn. Tsõõri kesken pako otsan istus perremiis. Tõõsõlt puult tulõ võõras miis, kaabu pään, kott sälän ja lapju käen, lüü piidsaga esi’ õhku, juusk ümbretsõõri jaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

1. TPRUU RIIGA RITKU PERRÄ (Urv, Krl)

Urvastõ/Karula Laulumäng. Ritkukakminõ Mängjä’ istusõ’ muro pääl tsõõrin, jala’ pikän, kässiga ütstõõsõ pihast kinni’ hoitõn. Tsõõri kesken, pako otsan istus miis, kepp käen ja kott ola pääl, tuu om ritku perremiis. Tõõsõlt puult, kavvõmbast, tulõ tõõnõ miis, kaabu pään, kottContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

_R i t k u m ä n g_

Postitatud Viisega laulumängoq

_*_

Postitatud Viisega laulumängoq

_*_

Postitatud Viisega laulumängoq

_*_

Postitatud Viisega laulumängoq

7. KOS LEKERI’ LÄÄVÄ’ (Kan)

Kanepi Lekeri’ läävä’. Tallipoisis * Pühhilaul. KOS LEKERI’ LÄÄVÄ’?Mis lekeri’ tahtva’?Lekeri’ tahtva’ leiku lüvvä’,leiku lüvvä’, heiku lüvvä’selle kinäle talulõ,selle uvvõlõ murulõ.Tõsõ’ lekeri’ läävä’,mis lekeri’ tahtva’?Mii’ ei taha’ kulda,mii’ ei taha’ hõpõt.Meil om kotun kuldaseppi,tii veeren tinaseppi,vaanial om vaskõseppi.Mii’ taha herrä,saiContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

6. ÜTE’ LEKERI’ TULÕVA’ (Hrg)

Harglõ Leikari mäng. Näio anomidõ puhtus * ÜTE’ LEKERI’ TULÕVA’,tõsõ’ lekeri’ läävä’.Leker tahtsõ leigu lüüä’,leigu lüüä’, heigu lüüä’seolõ uuõlõ murulõ,seolõ kehväle talulõ.Anna’ meile pruuti,pääle pruudi mõrsija. Ei olõ’ kulda, ei olõ’ hõbõhõt,mingas mina panõ mihele.Mine’ ilmamaalõ –tõtõlik sinu kullastõtõtõlik sinuContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

5. MIDÄS LEKERI’ TAHTSÕ’? (Krl)

Karula Lekeri’ * Algusõn laulimi hulgani, vanamamma ja mina kah velega. Kui tuu edimäne salm lõpul oll’, sis pidi ma ütsindä laulma, nigu peigu uuta’ vai tahta’. MIDÄS LEKERI’ TAHTSÕ’?Leker tahtsõ leiku lüvvä’,leiku lüvvä’, jeiku lüvvä’selle uvvõlõ murulõ,selle kehväle talulõ.Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

4. TÕSÕ’ LEKÕRI’ LÄÄVÄ’ (Krl)

Karula Lekeri „TÕSÕ’ LEKÕRI’ LÄÄVÄ’.Midäs lekõri’ tahtva’?” „Lekõr tahtsõ leiku lüvvä’,leiku lüvvä’, eiku lüvvä’selle kehväle talulõ,selle uuõlõ murulõ.” „Mis mi anna lekõrilõ?Ei olõ’ kulda.ei olõ’ hõbõhõt,ei tinna tettüt,ei vaskõ valõtut.” „Kuri huul ti kullastõ,hõel ti hõbõhõstõ.“ „Esʼ teil kotun kuldasepä’,tiiContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

3. KOHES NEE’ LEKERI’ LÄÄVÄ’? (Krl)

Karula Lekerimäng. Jõululaul * KOHES NEE’ LEKERI’ LÄÄVÄ’?Leker tahtsõ leiku lüvvä’,leiku lüvvä’, eiku lüvvä’,selle uvvõlõ murulõ,selle kehväle talulõ. Ei olõ’ kulda, ei olõ’ hõpõt,ei olõ’ vaskõ valõtu.Esi’ olli’ kotun kuldasepä’,tii veeren tinasepä’. Tekst: ERA II 2,123 (1) < Karula khk,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

2. LIKÕRI’ LÄÄVÄ’ (Krl, Urv)

Karula/Urvastõ Talsipühä likõri’ * Mängjä’ saisva’ katõn rian, ütstõõsõ vasta, käest kinni’ hoitõn ja edesi-tagasi kõigutõn. Sis läävä’ edimädsest riast är’ kolm mängjät. Üts nuurmiis ja kats esämiist. Käüvä’ ümbre tõõsõ ria, üts esämiis iin, sis nuurmiis ja tõõnõ esämiisContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

1. LEKÕRI’ LÄÄVÄ’ (Krl)

Karula Talsipühä lekõri’ * Mängjä’ saisva’ katõn rian: ütstõõsõ vasta, käest kinni’ hoitõn ja edesi-tagasi kõigutõn. Kolm mängjät – üts nuurmiis ja kats esämiist – käüvä’ tõõsõ ria ümbre: iin esämiis, sis nuurmiis, sis tõõnõ esämiis, esi’ nää’ laulva’ jaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

_L e i k a r i m ä n g_

Postitatud Viisega laulumängoq

_*_

Postitatud Viisega laulumängoq

_*_

Postitatud Viisega laulumängoq

_*_

Postitatud Viisega laulumängoq

_*_

Postitatud Viisega laulumängoq

10. KOOLÕ’, KOOLÕ’, MÕRSIJA (Krl)

Karula Mõrsja koolõtaminõ * Kurvalt: KOOLÕ’, KOOLÕ’, MÕRSIJA,koolõ’, kurba mõrsija!Joba su velle kuulu’.Koolõ’, koolõ’, mõrsija,koolõ’, kurba mõrsija!Joba su sõsarõ kuulu’.Koolõ’, koolõ’, mõrsija,koolõ’, kurba mõrsija!Joba su esä koolu’.Koolõ’, koolõ’, mõrsija,koolõ’, kurba mõrsija!Joba su imä koolu’.Koolõ’, koolõ’ mõrsija,koolõ’, kurba mõrsija!Joba su tädiContinue Reading

Postitatud Viisega laulumängoq

9. OLDARI MARI, VILDARI KÄVE (Krl)

Karula Mõrsja koolõtaminõ * OLDARI MARI, VILDARI KÄVE,joba tulõ peig.Oldari Mari, vildari käve,joba tulõ peig.Aja’ tal amõt,aja’ tal prontsi,Oldari Mari, vildari käve,panõ’ täl põllõ,aja’ täl jakki,panõ’ täl kampsi,aja’ täl suka’,panõ’ täl kängä’,panõ täl rätti. Mõrsjal om suurrätt pään, kumarusi kesken:Continue Reading

Postitatud Viisega laulumängoq

8. KOOLÕ’, KURBA MÕRSIJAS (Urv)

Urvastõ Leinämäng * KOOLÕ’, KURBA MÕRSIJAS,joba su suuri sugu koolu’,koolõ’, kurba mõrsijasjoba su peenü peiu koolu’,koolõ’, kurba mõrsijas,joba su esä, imä koolu’,koolõ’, kurba mõrsijas,joba väiku veli koolu’. Tõsõ’, rõõmu mõrsijas,joba su esä, imä eläs,tõsõ’, rõõmu mõrsijas,tõsõ’, rõõmu mõrsijasjoba su peenüContinue Reading

Postitatud Viisega laulumängoq

7. KOOLÕ’, KURBA MÕRSIJAS (Urv)

Urvastõ Mõrsja koolõtaminõ. Leinämäng. Joulumäng Koolõtaminõ. Seeni’ sais mõrsja, kooni’ peig är’ koolõs; peio surma man lask mõrsja maaha (esä tukila põrmandulõ). (joonis) KOOLÕ’, KURBA MÕRSIJAS,joba su esä kuuli.Koolõ’ kurba mõrsijas,joba su imä kuuli.Koolõ’ kurba mõrsijas,joba su sõsar kuuli.Koolõ’ kurbaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

6. KES MEIL OM ÄRÄ’ KOOLNU’? (Urv, Krl)

Urvastõ/Karula Vanapoisi ja vanatütrigu mäng * KES MEIL OM ÄRÄ’ KOOLNU’?Uh-ah-ha, uh-ah-haa!Kes meil om ärä’ koolnu’,jump-vai tirivere, jämme puu,jump-vai tirivere, jämme puu! Vanatütrik ärä’ koolnu’,uh-ah-ha, uh-ah-haa!Vanatütrik ärä’ koolnu’,jump-vai tirivere, jämme puu,jump-vai tirivere, jämme puu! Kohes tedä mateti?uh-ah-ha, uh-ah-haa!Kohes tedä matõti,jump-vaiContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

5. OLDAR MARI VILDAR KÄVE (Krl)

Karula Mõrsja koolõtaminõ I osa OLDAR MARI VILDAR KÄVE.Joba tulõ peig.Aja’ tal amõt.Oldar Mari vildar käve.Joba tulõ peig.Köüdä’ tal üüd.Oldar Mari vildar käve,Joba tulõ peig.Aja’ tal ündrik.Oldar Mari vildar käve.Joba tulõ peig.Panõ’ tal põllõ.Oldar Mari vildar käve.Joba tulõ peig.Aja’ talContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

4. KOOLÕ’, KURBA MÕRSIJA! (Urv)

Urvastõ Koolõtamisõ mäng KOOLÕ’, KURBA MÕRSIJA! Koolõ’, kurba mõrsija!Joba su imä koolõnõs, koolõ’, kurba mõrsija!Joba su esä koolõnõs, koolõ’, kurba mõrsija!Joba su veli koolõnõs, koolõ’, kurba mõrsija!Joba su sõsar koolõnõs, koolõ’, kurba mõrsija!Joba su miis koolõnõs, koolõ’, kurba mõrsija! Tõsõ’,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

3. KOOLÕ’, KULLA MÕRSIJA (Vst)

Vahtsõliina Ilo. Mõrsja koolõtaminõ * Naase’ vai tütrigu’ iks inämbide aiõ’ tuud illo. Panti’ rõiva vai laudlina ala kesk tarrõ üts tütärlats, tõsõ’ teivä’ tsõõri sääl ümbre ja lauli’: KOOLÕ’, KULLA MÕRSIJA,koolnu’ks om imä sul,koolnu’ ese,koolnu’ks omma’ vanõmba’ mõlõmba’.Koolnu’ omContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

2. KEL JO OM ESE KOOLU’ (Krl, Hrg)

Karula/Harglõ Tsõõrilaul, koolõtaminõ KEL JO OM ESE KOOLU’ –koolõ’ – kurba mõrsija!Kel jo om ime koolu’ –koolõ’ – kurba mõrsija!Kel jo om veli koolu’ –koolõ’ – kurba mõrsija!Kel jo om sõsar koolu’ –koolõ’ – kurba mõrsija! Kel jo om eseContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

1. KÄNGI’, KÄNGI’ JALGA! (Krl)

Karula Joulu mängolaul I osa. Pruudi rõivilõpandminõ. Egä as’a nimetämise man kobõndas pruut tuud asja, jalakängmise man lüü jalga vasta maad. KÄNGI’, KÄNGI’ JALGA!Elstre Maali,Elstre käüvä’ –joba tulõ peig. Joba aja sukkõ!Elstre Maali,Elstre käüvä’ –joba tulõ peig. Panõ’, panõ’ kängi!ElstreContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

_N u k u m ä n g_

Postitatud Viisega laulumängoq

-*-

Postitatud Viisega laulumängoq

-*-

Postitatud Viisega laulumängoq

-*-

Postitatud Viisega laulumängoq

7. MINA OLÕ RIKAS HERR (Vst) (Rikas puu)

Vahtsõliina Teie tsirgukõist * Üts lats oll’ kesken herr, üte käe puul olli’ latsõ’ ja tõsõl puul kah rinnan. Herr hoitsõ mängjil käe alt kinni’ ja läts’ terve rinnaga ütsiku manu, kiä kavvõmban saisõ’ ja lauli’: “MINA OLÕ RIKAS HERR,kõikContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

6. MA OLÕ KUI ÜTS KAHAR PUU (Hrg) (Rikas puu)

Harglõ Rikas puu * MA OLÕ KUI ÜTS KAHAR PUU,Mul omma’ ossa’ tsirkõ täüs. Pallõ sinnu, kahar puu,lupa’ mul üts ossakõnõ! Ei mina anna’ säätsele kehväleütteainust ossakõist. Lää esi’, võta esi’,võta kõgõ parõmba. Tekst: ERA II 26, 165 (10) <Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

5. MINA PUU, VAENÕ PUU (Rg) (Rikas puu)

Rõugõ Rikas puu * Mina puu rikas puu, kõik mu ossa’ tsirkõ täüs.Ma lää pallõ umalõ: lupa’ mullõ ka üts tsirk!Ei ma sullõ tsirku ei lupa’, sa’ käüt üüse hulk’man.Ku sa mullõ tsirku ei lupa’, võta kõgõ parõmba. Mängu juhatus.Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

4.

Postitatud Viisega laulumängoq

3.

Postitatud Viisega laulumängoq

2. KULLA VELI, HÄÄ VELI (Krl, Urv)

Karula/Urvastõ Hobõsõmäng KULLA VELI, HÄÄ VELI, õllõle, lelläle, (või: ollalii, lellalii)kas ti es näe’ minu hobõst,õllõle, lelläle,es näe’ liina minevät,õllõle, lelläle,Valga poolõ vaovat,õllõle, lelläle? Määres olli ti hobõnõ,õllõle, lelläle? Linalehti, laugiotsa,õllõle, lelläle,õrasilmi, kaputjalga,õllõle, lelläle. Otskõ ti külä orassõ’,õllõle, lelläle,tandskõ küäContinue Reading

Sildid , ,
Postitatud Viisega laulumängoq

1. OLLALÕ, OLLALÕ! (Krl)

Karula Hobõsõotsja. Joululaul OLLALÕ, OLLALÕ!„Kas ti näi’ mi hobõsiid?”„Määnes olli ti hobõnõ?”„Linalehte, laugiotsa.Kas näi’ liina minevät,Valga poolõ vaovat?”„Es näe’ liina minevät,Valga poolõ vaovat.Otkõ’ ti külä orassilõ,tandskõ’ külä tatrikilõ!”„Mii’ iks otsõ orassilõ,mii’ tandsõ tatrikilõ.”„Ei olõ’ teil rokka jo ruvõn,ei olõ’ kaara’Continue Reading

Sildid , ,
Postitatud Viisega laulumängoq

_H o b u s e m ä n g_

Postitatud Viisega laulumängoq

_*_

Postitatud Viisega laulumängoq

_*_

Postitatud Viisega laulumängoq