5. MINA PUU, VAENÕ PUU (Rg) (Rikas puu)

Rõugõ

Rikas puu

*

Mina puu rikas puu, kõik mu ossa’ tsirkõ täüs.
Ma lää pallõ umalõ: lupa’ mullõ ka üts tsirk!
Ei ma sullõ tsirku ei lupa’, sa’ käüt üüse hulk’man.
Ku sa mullõ tsirku ei lupa’, võta kõgõ parõmba.

Mängu juhatus. Üts tütrikkõ rida sais. No’ tulõ üts tütrik lauldõn: „Mina puu, vaenõ puu,“ jne. No’ läävä’ tõõsõ’ tütrigu’ tälle vasta ja laulva’: „Mina puu, rikas puu jne.“ No’, ku nä laulva’ är’, võtt ütsik tütrik riast kummastki otsast paariviisi seeni’ ku jääs sinnä’ ria asõmalõ ütsainus tütrik, kiä laul:

Mina puu, vaenõ puu, üttegi tsirku ossa pääl.

Ja no’ nakkas mäng jäl’ vahtsõst pääle.

Viis ja tekst: ERA II 120, 677 (2) < Rõuge khk, Pindi v, Leevi al – K. Ljubomirski (1935).

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq