Blogi arhiiv

2. TEI MINA ORGU ORASÕ (Rg) (Põdratapja)

Rõugõ TEI MINA ORGU ORASÕ,kingu otsa kiira-kaara.Sikk sei orust orasõ,kingu otsast kiira-kaara.Võti mina sika sarvist kinni’,lei mina sika vasta maad.Nahk läts´ kats´ki ploksati,veri tull´ vällä vipsati.Nahk sai Narva naisilõ,liha sai liinapreilile. (Olla olnud esimene laul, mida vanaema õpet.) Viis jaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

6. TRILILILILLI, KADRIKÕNÕ (Rg)

Rõugõ Katridõ laul TRILILILILLI, KADRIKÕNÕ, kadriku, kadriku,laskõ’ sisse siidikadri’!Kadril küüdse’ külmetäse’,Kadril varba’ valutasõ’.Andkõ’ linnu linikis,andkõ’ villu vinikulõ. Viis: RKM III 3, 91 (2) < Rõuge khk, Soemõtsa k, Lõvaski t – I.-L. Leesmaa < Alide Raudsepp 56 a (1956).Tekst: ERAContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

5. LASKÕ’ SISSE KATRISANDI’ (Rg)

Rõugõ Katrisantõ laul 1 LASKÕ’ SISSE KATRISANDI’, katri,Katri küüdse’ külmetäse’.Katri’ omma’ kavvõst tullu’,läbi pikä pilliruu,läbi kalõ kastõhaina.Pilliruug seo pisti silmä,kastõhain seo lõigas´ kaala. Ega’ mi katri’ siist ei olõ’,mii’ olõ tullu’ taivast.Lumi riksõ loogakirä,sadu riksõ saanikirä. Tulõ’ üles, perretütär´,perretütär´ kuldakirjä,pikilContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

4. PERRENAAN´Õ PEENIKENE (Rg)

Rõugõ Andidõ pallõminõ PERRENAAN´Õ PEENIKENE, kadrikoo, kadrikoo,astu’ alla aida poolõ,keerutõllõ’ keldre poolõ,herniid meele heidäskele’,upõ meele uiuskõlõ’,läätsi meele lähätelle’,linnu meele liigutõllõ’,villu meele vinütelle’. Lõika’ liha, lõika’ leibä,panõ’ pääle paksu võidu;võta’ väke veedükese,kallutõllõ’ kadõrnillõ! Raha meele raputõllõ’,vasõviiri valaskõllõ’,hõbõhõta hõl´otõllõ’.Puista’ meele pungakõnõ,raputõllõ’ raharätti,viska’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

3. LASKÕ’ SISSE KADÕRNA (Rg)

Rõugõ Kadõrnaõdagu laul 1 Sissepallõminõ Kadriku, kõdriku!LASKÕ’ SISSE KADÕRNA, kadriku, kõdriku!Kadri’ tulli’ kavvõdasta,läbi korgõ kuusistigu,läbi pikä pedästigu.Kurku õks lätsi’ kuusõnõgla’,kaala pillu’ pedäjänõgla’. Kadri tullimi’ kavvõdasta,läbi suu, läbi likõ,läbi pikä pilliruu,läbi kalõ kastõhaina,läbi oiu osjadõsta,sõki üle sõiramäe,jalgsi üle jahumäe.Sõrg jäi kinni’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

7. KU EI MASSA’ MÄRDI VAIVA (Rg)

Rõugõ Sõnotaminõ KU EI MASSA’ MÄRDI VAIVA, aiju, raiju,ku ei anna’ sandiandita –linaluid kaivu aja.Ku ei aidan andisida,põlõt anda’ põlluvilja –tilistelle’ tingäkeisi,valaskõllõ’ vasõkõisi,hõlistõllõ’ hõpõkõisi.Ku ei massa’ märdi vaiva,märdi küüdse külmehtüstä,sis saagu’ sullõ savidsõ’ latsõ’,katlakoogu karvalidsõ’,ahootsa arvulidsõ’musta moori moodulidsõ’,kana’ sul kaivuContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

6. MÄRDI’ OMMA’ KAUGÕLT TULLU’ (Rg)

Rõugõ Märdisantõ laul MÄRDI’ OMMA’ KAUGÕLT TULLU’, märti,läbi suu supa-sapa,läbi pikä pilliruu.Pilliruug seo pisti silmä,kastõhain seo lõigas´ kaala.Märdil küüdse’ külmetäse’,Märdil varba’ valutasõ’.Puhu’ no tuld tuhkhavvast,laskõ’ märti lämmäle!Ega mii’i olõ’ nälläsandi’,mii’ olõmi’ nall´asandi’. Andidõ pallõminõ: TÕSTA’ NO LINKI, LIISUKÕNÕ, märti,ava’ noContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

5. MÄRDI KÜÜDSE’ KÜLMETÄSE’ (Rg)

Rõugõ Märdilaul MÄRDI KÜÜDSE’ KÜLMETÄSE’, märti, santi,Märdi varba’ valutasõ’.Märdi’ omma’ kavvõst tullu’ –üle suu, läbi likõ,läbi pikä pilliruu,läbi kalõ kastõhaina.Märt iks kargas karaskiid,ots´ vorstiotsakõisi.Hiidä’ks vällä illust raha,panõ’ vällä papõriid!Siin om iilä’ härg tapõt,sarvõ’ jäänü’ saina pääle,hand jäänü’ aia pääle. ViisContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

4. MÄRDI’ OMMA’ KAUGÕST TULLU’ (Rg)

Rõugõ Märdilaul 2. MÄRDI’ OMMA’ KAUGÕST TULLU’, märti, märti,kon om pikä’ pilliruuva’,kon om kalõ’ kastõhaina’.Pilliruuva’ pisti’ silmä,kastõhaina’ lõiksi’ kaala,Märdil küüdse’ külmetäse’,Märdil varba’ valutasõ’.Võta’ pirdu pingi küllest,võta’ lastu lauva küllest.Sandi’ tahtva’ pehmet liha,sandi’i taha’ lehmä liha,pull´ om lehmä nuhutanu’.Märdi’ toova’ viläõnnõ,sulutäüveContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

3. MÄRDI’ UMMA’ KAUVÕST TULLU’ (Rg)

Rõugõ Märdilaul 2. MÄRDI’ UMMA’ KAUVÕST TULLU’, märti, santi,läbi suu, läbi libõda,läbi suurõ kastõhaina,läbi pikä pilliruuva.Kastõhain lõigas´ kaala,pilliruug pisti silmi.Laskõ’ sisse märdisandi’,Märdi küüdse’ külmetäse’Märdil varba’ valutasõ’!Viska sisse viläõnnõ!Tarõ katus karranõ,aida katus kullanõ,lauda katus lauvunõ.Peremiis´, perenainõ,võta’ võti, mine’ aita,alõsta’ märdisandi pääle.Är’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

12. TSIIRI-TSIIRI, TSIRGUKÕNÕ (Urv)

Urvastõ Latsilaul *** TSIIRI-TSIIRI, TSIRGUKÕNÕ,lõõri-lõõri, lõokõnõ,kos mu kulla pesäkene.Vanikun varva otsan.Koes tuu varb jäie?Vanamiis maha’ ragusi.Koes tuu vanamiis jäie?Vanamiis kuuli ärä’.Koes tedä matõti?Pikä pindre otsa ala’.Koes tuu pinnär jäie?Hain kasvi pääle.Kos tuu hain jäie?Vasik seie ärä’.Kos tuu vasik jäie?Vasik läts’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

11. TSIIRI-TSIIRI, TSIRGUKÕNÕ (Rg)

Rõugõ Lõokõnõ. Latsilaul Lõokõnõ. LatsilaulTSIIRI, TSIIRI, TSIRGUKÕNÕ,lõõri, lõõri, lõokõnõ.Kos mu kulla pesäkene?Varikun varva pääl,kuiva kuusõ ossa pääl.Kos tuu varik jäie?Vanamiis maha’ ragi.Kos tuu vanamiis jäie?Ärä’ timä kuuli.Kohes tedä matõti?Pikä pindre otsa ala’.Kos tuu pinnär jäie?Adõr timä üles künd’.Kos tuu adõrContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

37. ANNAGA VIINA LAULIJAL (Rg)

Rõugõ Laulja. Haigõ kurk ANNAGA VIINA LAULIJAL,ritka rehe pessijäl,laulijal, pessijäl,sis nä saava’ mõlõmba’.Mis mul abi laulõmast,uma keele pessemäst!?Ei anda’ olut huuli pääle,kesväliimi keele pääle.Meil umma’ kukrun kuusõnõgla’,kaalan umma’ kadajanõgla’.Meil kurgu’ korisõsõ’,meil hääle’ härisese. Viis: EÜS VI 15 (30) < RõugeContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

25. MINU IMÄ ÜTSIK NAANÕ (Rg)

Rõugõ Lauligu latsõpõlv. Hällülaul * MINU IMÄ ÜTSIK NAANÕ,lätsi mõtsa põimõma,kaara vill’a kasima.Rüpün rükä lõigatõn,kaalan kaara põimõ’õn.panni ta hällü palu pääle,keegu kesvä veere pääle,panni pardsi hällütämä,suvilinnu kiigutama.Parts mul opas’ pall’u sõnnu,suvilind liialt laulu. Kuugu’, kulla käokõnõ,laula’, laanõlinnukõnõ.Kägu kuuki kuusistun,pihu lauliContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

12. OH SEDÄ HÄÄD HÄÄLEKEIST (Rg)

Rõugõ Inneskine helü 1. 2. OH SEDÄ HÄÄD HÄÄLEKEIST,vilõdat viisikeist!Kui seo olli innemustõ,nii kui roodsi ruupilli,Paidõ parra pasuna,Viro viisiviioli,Harjo viisikannõli.Ärä õks pett’ pillihelü,ärä’ salas’ sarvõhelü,kannõli helü ärä’ kaot’.S’aksa’ mõtli’ sarvõhääle,esändä’ õks pillihääle.Sääne helü vaesõllatsõl,sääne kurk oll’ kulla latsõl.Helü õks põh’atuContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

21. SÕUDKEM, KÄED, SÕUDKEM, JALAD (Rg)

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

18. VAENÕ MIIS TEKK’ VAR’OKÕSÕ (Rg) (Imelik maja)

Rõugõ Imelik maja VAENÕ MIIS TEKK’ VAR’OKÕSÕ,ehitelli elokõsõ.Esi’ oll’ sant ja tegi sanna,vaenõ miis jo tegi var’o!Ragi kulda kuusõpuida,pedäjätsi pirrupuida.Kuu õks vidi kuusõpalkõ,aestaja alospalkõ.Nakas’ tulpõ tahovamma,tarõ nulkõ nüpeldämä.Tekk’ tä korsna kuu poolõ,päävä poolõ päälise,tähti poolõ tarõ aknõ’,pilvi poolõ piidapuu’,undsõ poolõContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

14. MUL OLL’ VÄIKU VELLEKENE (Rg) (Imelik maja)

Rõugõ Imelik maja MULL OLL’ VÄIKU VELLEKENE,till’o teopoisikõnõ.Ta karas’ kaivu kaalanija ujju vällä olani.Ta kor’as’ maalta maasikiid,liiva päältä linnukiid.Maasikist tekk’ majakõsõ,linnukista liinakõsõ.Müüdä sõidi’ suurõ’ s’aksa’.Küsütelli’, nõvvõtõlli’:“Kas seo um rikas Riia liinavai kas tark Tartu liin?”“Ei olõ’ rikas Riia liin,ei kaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

13. KUI MU VELI SÕTTA LÄTSI (Rg)

Rõugõ Vele sõalugu KUI MU VELI SÕTTA LÄTSI,oll’ mu veli väiku meesi,hopõn väiku varsakõnõ.Kui mu veli tagasi tulli,oll’ mu veli vana meesi,ruun oll’ vana rundsikõnõ.Sõitsõ, sõitsõ, jõudsõ, jõudsõ,sõitsõ tükü Türgümaada,natukõnõ Narvamaada,poolõ versta Poolamaada.Kuu lätsi läbi kuusõmõtsa,päivä lätsi läbi pähnämõtsa,ajastaja haomõtsa.Sõitsõ,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

4. TUVVAS KIRI KIRSTU PÄÄLE (Rg)

Rõugõ Sõalaul TUUAS KIRI KIRSTU PÄÄLE, kaske, kaske,lag’a raamat laua pääle.Kellel kõrd om sõtta minnä’?Noorõmbal kõrd sõtta minnä’.Vanõmb enämb vaiva nännü’,enämb tennü’ teopäivi,enämb oll’ andnu’ abipäivi,enämb oll’ katsnu’ karjakõrdu.Imä ummõl’ uduhammiid,esi’ ummõl’, esi’ iki –mitu silmä süskmist,setu silmäpisariid.Sõsar kudi sõrmikindiid,esi’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

20. OLLI MINA VÄIKENE POISIKÕNÕ (Rg) (hobune varastatud)

Rõugõ Hopõn varastõt. Võromaa rahvalaul 2. 3. OLLI MINA VÄIKENE MEHEKENE,põlvõpikku poisikõnõ,vaat-luuli, vaat-luu-lii,põlvõpikku poisikõ.Üüse pessi mõisa rehe,päivä külvi mõõdamaad.Panni hobu lumpi süümä,esi’ heitsi magama.Kuri miis tull’ kuusikust,varas miis tull’ varikust.Varast’ minu till’o täku,rohilidsõ ruunakõsõ.Lätsi mina ikkõn kodo,Esä mullõ vasta tulli.„MisContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

19. OLLI MINA VÄIKENE MEHEKENE (Rg) (hobune varastatud)

Rõugõ Hopõn varastõt OLLI MINA VÄIKENE MEHEKENE,põlvõ korgunõ poisikõnõ,juu-li, valleraa, juu-li valleraa,põlvõ korgunõ poisikõnõ. Üüse pessi mõisa rehe,päivä künni mõõdumaa. Panni hobu lumpi süümä,esi’ hiitse magama. Kuri miis tulli kuusikust,varas miis tulli varikust. Varast’ till’o täku ärä’,rohilitsõ ruunakõsõ. Naksi kodoContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

4. LÄTSI MÕTSA PÕIMÕMAHE (Rg, Plv) (ehted varastatud)

Rõugõ/Põlva Ehte’ varastõdu’ * LÄTSI MÕTSA PÕIMÕMAHE,vele villä kitskumahe.Panni helme’ kivi pääle,kaalatsimi’ kannu pääle.Põimi veerest pikä põllu,lasi veerest laja ii.Kuri miis tull’ kuusistust,varas miis tull’ varikust.Varast’ helme’ kivi päält,kaalatsimi’ kannu päält.Lätsi kodo ikkõ’õhna.Imä multa küsümä:“Mis sa ikõt, tütereni,kaagutõllõt kanassõnõ?”“Mis maContinue Reading

Sildid , ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

3. JOOSI, JOOSI ÜLE MÄE (Hrg) (omaksed ajavad ära)

Harglõ Umadsõ’ ajava’ är’ JOOSI, JOOSI ÜLE MÄE,läbi hall’a lepistü.Sääl ma näie esäkeisttarulaudu tahuvat„O mu kulla esäkene,kas sa tahat, ma avida?”Esä iks minnu ärä’ pess’oma tarulauagõ.Jälle joosi üle mäe,läbi hall’a lepistü.Sääl ma näie imäkeistleeväkeisi küdsävät.„O mu kulla imäkene,kas sa tahat,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

8. ISTÕ MA ILMA VEERE PÄÄLE (Rp, Rg)

Räpinä/Rõugõ Ilmanäio ISTÕ, ISTÕ MA NO ILMA VEERE PÄÄLE,kulla, kulla no joos kuu poolõ pääle.Poolõ, poolõ ma nu ilma ilostõlli,poolõ poolõ ma nu valda valastõlli.Kiä, kiä tull’ mu kodo kutsumahe?Esä, esä tull’ mu kodo kutsumahe.“Tulõ’, tulõ’ nu õks kodo, tütäreni,kallu’,Continue Reading

Sildid , ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

4. KES SÄÄL KUUSÕN KUKKUMANNA (Rg)

Rõugõ KES SÄÄL KUUSÕN KUKKUMANNA,kes sääl varikun vahtimanna?Neiu kuusõn kukkumanna,peiu varikun vahtimanna.„Tulõ’ maalõ, Marikõnõ,maalõ linda’, Liisakõnõ!“Tulli maalõ, kargsi tõlda,istõ siiditooli pääle.„Tere’, Mari, maalikängä,tere’, Kadri, kardasukka!Kas sa tulõt jo minulõ?“„Ei ma lähä’ Pääväle –Päiv näge pall’u vaiva –hummukulla tullõ’õnna,õdagulla minne’ennä.“Kes säälContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

2. MAALÕ PESSÄ MUSTA REHE (Rg)

Rõugõ Rehelaul 12 rehelist olnuq iks kõrraga mõisan riiht pesmän. Kuutõ taktin laulti. MAALÕ PESSÄ MUSTA REHE,leelo, leelo,aja maalõ aganadsõ.Jää ei udsu otsa pääle,rehepõrmu põllõ pääle.Udsu jääs ussõ pääle,rehepõrm põrmandulõ. Viis: ERA III 3, 233 (258) < Rõuge khk, TsooruContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Aotsõõr´, Lõunõq

2. LIIGUQ SA, LIIGUQ, LINAKÕNÕ (Rg)

Rõugõ Linakakminõ. Or´alaul LIIGUQ SA, LIIGUQ, LINAKÕNÕ,mineq sa otsa, osakõnõ.Mineq sa otsa õdagusta,veeräq viirde vetsernästä.Meil om iks kuri kubijas,om iks kalg´ perräkaeja.Kuna iks olõ or´apäävä,kuna tii teopääva!Angõq mi kärro käsile,hüvä sõna sõrmilõ.Pangõ’ks mi käeq käümä,pangõq sõrmõq sõudma.Lasku-iq sõrmi sõimadaq,lasku-iq vannuqContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

17. KELLES NJOOQ SUURÕQ NURMÕQ (Rg, Vst)

Rõugõ/Vahtsõliina Vele nurmõq. Põimulaul. Imä ikk tütrit 1. 2. KELLES NJOOQ SUURÕQ NURMÕQ,kelles njooq lajaq väläq?Miiq velel suurõq nurmõq,miiq velel lajaq väläq.Suurõq nurmõq, suuveereq,lajaq väläq, lakõveereq.Lõpõq, nurm, lõpõq, põllukõnõ!Kui iks lõpõ-i, siiäq jätä,jätä kurõ kumardõllaq,mustal tsirgul muna luvvaq,hääl tsirgul havvutõllaq.MinoContinue Reading

Sildid , ,
Postitatud Lõunõq

13. LÕPÕQ, LÕPÕQ, PÕLLUKÕNÕ (Rg)

Rõugõ Põimmisõ lõpõtus 1. 2. LÕPÕQ, LÕPÕQ, PÕLLUKÕNÕ,kui ei lõpõq, siiäq jätä!Siiäq jätä tsirgu süvväq,tsirgu süvväq, tsirgu juvvaq,musta linnu muna luvvaq,haha tsirgu havvutõllaq,kirivälle keerutõllaq.Kirivälle keerutõllaq,verevälle veerütelläq.Jätä tedrele teridäq,jätä kurõlõ kõdridaq. Viisid: ERA III 7, 313 (1, 2) <Rõuge khk –Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

2. VIHMAKÕNÕ, VELLEKENE (Rg)

Rõugõ Vihm muialõ VIHMAKÕNÕ, VELLEKENE,viiq no vihma Vinnemaalõ!Vinnemaal villäq kuiusõq,S´aksamaal sannaq palasõq –sinnäq vihma oodõtassõ.Miä vesi vitsa pääl,seo kar´usõ kaala pääl. Nii üteldi, ku oll´ pall´o vihma sadanuq jo ja tuu es tahaq üle minnäq. Viis: ERA III 3, 215Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Hummok

1. VIHMAKÕNÕ, VELEKENE! (Rg)

Rõugõ Vihm üle vaesõstlatsõst VIHMAKÕNÕ, VELEKENE,ärq sa minnu hämmäku-iq!Olõ-õi kotu, kon ma kuiu,olõ-õi tarrõ, kon tahenõ,olõ-õi maja, kon ma maka.Kodu kuiva kuusõ all,tarõ tammõlehe all,maja mar´avarrõ all. Viis: ERA III 3, 139 (130) < Rõuge khk, Viitina v – E.Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Hummok

17. TOHI EI KARJA KODO AIAQ (Rg)

Rõugõ Kuri kodo TOHI EI KARJA KODO AIAQ,kotoh ommaq kuivaq roheq,tarõ iih tahheq pangiq,kotoh ommaq kur´aq pernaasõq,käpeq, kärreq perremeheq,naaq pandvaq piidsa pingi pääle,vaiva ravva vaja otsa,or´a opadaq, kar´alatsõ kargutaq,suladsõ suiutaq. Viis: EÜS IX 1323 (183) <Rõuge khk, Vana-Roosa v, SaviraContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Õdak

15. LÄÄMIQ KODU KULLÕLDÕN (Rg)

Rõugõ Pernaanõ uut kodu 1. 2. LÄÄMIQ KODU KULLÕLDÕN,pindre alta peläten.Kotun kur´aq perenaasõq,kirreq-kärreq peremeheq.Pannuvaq piidsa pingi pääle,havvutõlliq halapuid;tõiõq mõtsast toomikid,havvutõlliq halapuid.Kurg´ no ütel´: tulõq kodu,mõtus ütel´: makaq mõtsahn.Kas no kuuldaq kurõ sõnna,vai ka mõistaq mõtusõ laulu?Parõmb no kuuldaq kurõ sõnna,kuiContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Õdak

2. KODO, KULL´A KAR´AKÕNÕ (Rp, Rg)

Räpinä/Rõugõ Kar´usõlaul 1. 2. 3. KODO IKS, KULL´A KAR´AKÕNÕ,majja, matal´ mar´akõnõ!Tulgõq iks vasta kar´alõ,veergeq vasta vitsalõ!Karja jõvva-as kodo aiaq,karja kodo kallotõllaq;om iks kar´ussõq kasinaq,vitsavõtjaq väikokõsõq. Viis 1: RKM III 3, 101 (43) < Setumaa khk, Misso-Luhamaa v, Vastseliina – I.Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Õdak

1. AJAQ KARI KODU, KODU! (Rg)

Rõugõ Uikaminõ ERA III 3, 219 (237) < Rõuge khk, Tsooru v – E. Oja < Miili Purk (1930). Fon 294 b (Laul pärit Tarvastust. – Märkus viisi juures)

Sildid ,
Postitatud Õdak

12. SÜÜQ, KULL´A KAR´AKÕNÕ (Rg)

Rõuge Kar´alaul SÜÜQ ÕKS, KULL’A KAR’AKÕNÕ,maidsaq, meelimar’akõnõ.Kari õks süü kaldõh,esiq mängi mäe pääl.Vihm tull’ Vinnemaalt,saar tull’ Saarõmaalt.Kar’a elo om kur’a elo,vitsa elo om vilets elo:käeq külmäs künnärpääniq,jalaq haltas jakust saaniq. Kõrdamise man kar´akõõn ja mar´akõõn. Viis ja tekst: RKM IIIContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

3. AJA MÕTSA UMA KARJA (Rg)

Rõugõ Karjusõlaul 1. 2. AJA MÕTSA UMA KARJA,mõtsa keerä kiräkese,aja mõtsa mõisa karja,kodo jätä kubija karja.Aja karja kavvõdahe,kirä keerä kivistikku,kon ei kuulõq kodu hellü,kodu käo kukkumista,kodu koira haukumista.Siin om illus hainakõnõ,kaunis karjamaakõnõ,siin või kari süüväq, juuvaq,Kiräkene keerutadaq.Külläp kõtt kodu kand,külläpContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

1. TULLI ÜLES HUMMUNGULTA (Rg)

Rõugõ Näiu hummugu karja saatman TULLI ÜLES HUMMUNGULTA,inne varra valgõhõtta.Mõsi suu, soi pää,känge jalaq, käpeq jalaq,pääle känge päävä jalaq,ala känge ao jalaq.Võti nüs´ku, nüssi lehmäq,saadi kar´a kavvõdahe,ligi liina lepistühe.Tii tii tiigi poolõ,aja jäleq järve poolõ. Viis: EÜS I 998 (21Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

11. SOPU, SOPU, SOONÕ PÄÄLE (Rg)

Rõuge Sopulaulu viis´. Vihtmisõsõnaq SOPU, SOPU, SOONÕ PÄÄLE,keväjädse kindsu pääle!Valu varõssõlõ,halu harakalõ,mustalõ tsirgulõ muu tõbi!Ait´uma ahokütjäle,viituujalõ, vihahaudjalõ,sannakütjäle, lõunõhiitjäle! Viis: EÜS X 119 (1) < Rõuge khk, Viitina v – Jaan Anton < J. Gutves.Tekst: H II 60, 223 (7) <Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Õdak

9. TIIQ IKS, TIIQ IKS, TULÕKÕNÕ (Vst)

Vahtsõliina Kodotulõjit uutõh TIIQ IKS, TIIQ IKS, TULÕKÕNÕ,panõq sina vesi veselemä,panõq sa vesi veselemä,esiq lopudaq luitsit. RKM III 3, 107 (70) < Rõuge khk, Ruusmäe k, Risttee t – I. L. Leesmaa < Vilhelmine Parba, 78 a (1956).

Sildid ,
Postitatud Õdak

2. LASKÕQ VAESÕQ VALLALÕ (Rg)

Rõugõ Õdang ja hummok LASKÕQ VAESÕQ JO VALLALÕ,or´akõsõq umma kodu.Lääväq latsõq õdangulõ.Õdangut mi jo igätsi,hämärat mi hääliskelli.Õdang tull´ mi õnnõssõ,hummok tull´ mi hoolõssõ.Õdang latsi kokkukutsja,hummok latsi laotaja.Imäkene, helläkene,pandnuq paja pandõlalõ,ussõ uudõ rõngastõllõ.Pümme tulõ petten,hämmär kasus hälväten.Pümehel om pikäq jalaq,hämäräl omContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Õdak

7. LÄKEQ MÕSKMA MÕTSA ALA (Rg)

Rõugõ Mõskma LÄKEQ MÕSKMA MÕTSA ALA,läkeq kolk´ma kunnulõ!Ilosas, valusas,läkeq kolk´ma kunnulõ! Viis ja tekst: EÜS VI 20 (45) < Rõuge khk – J. Gutves (1909).

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

2. KELLES SEO TALOS NII TASANÕ (Rg, Vst)

Rõugõ/Vahtsõliina Talgolaul KELLES SEO TALOS NII TASANÕ,talos, talos! Tulõ nii pall´o kõrdo läbi lauldaq, ku süä suuv´. Sedä laulu lauldas Rõugõ ja Vahtsõliina piiril talgih. Seo lauluga kutsutas rahvas kokko ja küsütäs viina perremehe käest. Ma kuuli tedä jo, kuContinue Reading

Sildid , ,
Postitatud Lõunõq