Blogi arhiiv

2-. OLLI MA OR´AN (Rg) (Hollandi sulane)

Rõugõ Hollandi sulane. Orja laul * OLLI MA OR´AN,käve ma kar´an,suurõ herrä sulasõn,laisa naasõ näüdsikun.Mis mullõ palgas pakuti,ajastajas arvati?Tsiga anti, sõrgajalga –ei ma võta’, vellekene.Lammas anti lauki villa [kas ”laukiotsa” vai ”lahhe villa”]–ei ma võta’, vellekene.Lehmä anti keräsarvõ –ei maContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

8. KIS NAA’ UHKÕ’ OLLÕNÕSSA (Hrg/Rg) (Kupja pilge)

Harglõ/Rõugõ Kubijalle. Uhke pilge. Täid kaladeks KIS NAA’ UHKÕ’ OLLÕNÕSSA,ilmakõrgi’ kõndinõssa?Käsi puusan, täi pungan,kirp hüppäs kübärän.Istõ maha’ pindre pääle,ots´ õks täie vammussist –meä um sorrõ, tuu pist suuhhõ,meä um peenü’, pillas mõtsa. Viis: EÜS I 784 (31) < Hargla khk,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Külä ja sulasõq

7. MILLE SIIN HERRÄ’ ILUSA’(Rg) (Saksad ilusad valla vaevast)

Rõugõ Saksad ilusad valla vaevast. Oleks minu olemine. Orja laul MILLE SIIN HERRÄ’ ILUSA’,mille preili’ peenükese’,noorõ’ s´aksa’ sammatidsõ’?Kõik´ mi vaestõ vaiva läbi,tütär´lastõ tüü läbi.Olõs olnu’ mii’ luba,tõsõst mii’ tegemine,pandnu’ mi herrä’ äestämä,provva’ puid raguma,preili’ lihmi nüssemä.Äestä’, äestä’ õks, herräke,rau’ puid,Continue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

5. TEKKE’ TÜÜDÄ TIMMUKILLÕ (Rg) (Saksad ilusad valla vaevast)

Rõugõ Saksad ilusad valla vaevast TEKKE’ TÜÜDÄ TIMMUKILLÕ,näkke’ vaiva vargillõ!Ega’ timmuk tüüd ei tii’,ega’ varas vaiva ei näe’.Tüü no teie’ tütär´latsõ’,vaav´a näie’ vaesõ’latsõ’.Milles neo’ herrä’ ilusa’,milles provva’ punadsõ’,milles preili’ peenükese’?Tütär´lastõ tüü läbi,vaestõlastõ vaav´a läbi.Tere’, hirstu herräkene,kuldakruuni provvakõnõ!Tulõ’ ussõ tooli pääle,astu’Continue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

4. MILLES HERRÄ’ HIGOVASÕ’ (Rg) (Saksad ilusad valla vaevast)

Rõugõ Saksad ilusad valla vaevast MILLES HERRÄ’ HIGOVASÕ’,milles provva’ punõtasõ’?Vaestõlastõ vaiva läbi,tütärlastõ tüü läbi!Viis´ um vaimu välä päälle,kuus´ um perähn kubijida,säidse sälgäpessijädä,katõsa karistajida,kümme andmahn külgepitehn. Viis: EÜS VI 16 (32) < Rõuge khk – J. Gutves (1909)Tekst: ERA II 143,Continue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

4. HÜA UM SÜVVÄ’ HERRÄ LEIBÄ (Rg) (Teopoisi laul)

Rõugõ Teolise laul HÜÄ UM SÜVVÄ’ HERRÄ LEIBÄ,kuri kanda’ karbatskit.Jah, hüä um süvvä’ herrä leibä,kuri kanda’ karbatskit. Koguja märkus: Sedä viisi kuuli ma 1874. sis kuuli ma ku Palometsa külä õitsilised lauli    nii. Tähendus.Karbatsk on niisugune ruusk (piitsk), kedaContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

3. KÄEKESE’, JALAKÕSÕ’ (Rg) (Käte käskimine)

Rõugõ Or´atütrigu lugu. Käte ja jalgade käskimine KÄEKESE’, JALAKÕSÕ’, joo,mis ma’ teele teedä’ anna?Uhmõr´ om tamminõ tarõn,peikli om vasinõ vajan,kivi om kimmäs kambrõn.Võtkõ’ võõrast or´ada’,peremiist pelädä’.Ku ti jõvvat joostõn tulla’,Joostõn tulla’, joostõn minnä’,sõs teid kullas kutsutas,hõbõdas teid hõigatas.Ku ti jõvva-iContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

11. TERE’ NU’, HERSTU HERRÄKENE (Rg) (Kuri kubjas)

Rõugõ Valda vaevatakse TERE’ NU’, HERSTU HERRÄKENE,kuldakruuni provvakõnõ!Tulõ’ nu’ vällä kaema,saista’ saali veere pääle,kae’ siiä’, katsu’ siiä’,kuis ti valda valitas,perisvalda piinatas –helme’ kaalast kakutas,sõlõ’ rinnast riisutas.Kurat´ um pantu kubijas,varas valla valitsõjas,seo pand valla vardalõ,teopoisi’ tilbalõ. Viis: EÜS IX 1324 (187)Continue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

9. JUMMAL´ SUND´KU’ SUURÕ’ HERRÄ’ (Rg) (Kuri kubjas)

Rõugõ Kuri kubjas vereimeja. Jummal sundku… Endine elu parem JUMMAL´ SUND´KU’ SUURÕ’ HERRÄ’,palutagu’ paksu’ herrä’,kiä pand´ kur´a kubija,varga valla valitsõjas.Egä riide riisutas,egä puul´pä postitas,sõlõ’ rinnast riisutas,helme’ kaalast kakutas.Joba tulõ tulõpirand,pia vöörüs verevalang –tulõ tulda lüvve’en,kibõnida keerutõllõn,tuli pilgus piidsa otsan,veri vöörüsContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

7. JUMMAL´ SUND´KU’ SUURÕ’ HERRÄ’ (Rg) (Kuri kubjas)

Rõugõ Kubjas tuleb peksma JUMMAL´ SUND´KU’ SUURÕ’ HERRÄ’,palotagu’ paksu’ herrä’,kiä pand´ kur´a kubija,varga valla valitsõjas.Joba tulõ tulõpirand,joba veerüs verevalang,tulõ tulda lüvve’ena,kibõnida keerutõllõn,veri tsilgus vääsä otsan,liha lipsõs lõigutie,veri toobin mõõdõtie. Viis: RKM III 3, 130 (188) < Rõuge khk, Nursi v,Continue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

5. SÄNNÄ MÕISA, PÕRGU MÕISA (Rg) (Kuri mõis)

Rõugõ Kuri mõis. Sänna mõisa laul SÄNNÄ MÕISA, PÕRGU MÕISA,vaestõ neiu vaivamõisa –siin or´a’ opatasõ’,vaesõ’ hinge’ vaivatasõ’,lahki lüvväs hamõ’ linanõ,lahki peenü’ pallapoolinõ.Olõ-i imä inne löönü’,kasvataja karistanu’,pia löövä’ lülli käe’,pesvä’ pikä’ sõrmõ’. Märkused:1 Rahva suust Sänna mõisale olla teol käies ikkaContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

8-. ORI MAKA ORTÕ PÄÄLLÄ (Rg) (Orja uni)

Rõugõ Orja elu * ORI MAKA ORTÕ PÄÄLLÄ,palgalinõ partõ päällä –ku seo orsi hööräskelles,ku seo parsi painahtõllõs,sõs or´a uni otsa saiõ,magahuski manta lätsi.Ussõ tassa ummõhtõgi,ussõ linke liigutõllõ’,et ei eite herähtelle,eide tütreid ehmätelle!Kae ussõl katlakaapi,hiidä hiiva ussõ hingel,et ei värjä vaugumine,ussõContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

4.- OH MI VAESÕ’ VAIVA LUUDU’ (Rg) (Orja ase)

Rõugõ Orjaks kasvatatud. Imä süüd * OH MI VAESÕ’ VAIVA LUUDU’,vaiva luudu’, vaiva tuudu’.Kas nu olnõs imä süüdü?Inämb iks oll´ imä süüdü,ku nu vannu naistõ süüdü –imä iks vei vihalda’ sanna,mäele tõi tä mähkimäldä’,pand´ or´a vuutõlõ,palgapoisi patju pääle.Or´a vuutõ’ joContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

3-. MIIS´ LÄTS´ MÕTSA KÕNDIMA (Rg) (Orja uni)

Rõugõ Imeline emand. Ori makka orde päälla. Orja aja laul * MIIS´ LÄTS´ MÕTSA KÕNDIMA,löüdse üte söödükese.Mis sääl söödü keskel oll´? –Tõld söödü keskel om.Mis sääl tõllan sisen oll´? –Imänd sääl tõllan sisen om.Mis imändä üsän oll´? –Korv´ imända üsänContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

3. SETU’ OMMA’ SIIÄ’ JÕUDNU’ (Rg) (Setud)

Rõugõ Setu laul SETU’, SETU’, SETU’ OMMA’ SIIÄ’ JÕUDNU’,pere-, pere-, perenaisi perrä nõudnu’.Ots´kõ’, ots´kõ’, ots´kõ’ mullõ n´ardsukõisi,mina, mina, mina anna kausikõisi,päälekauba pillikeisi.Pill´ oll´ helle pedäjäne,kannõl´ kummõr kadajanõ.Susi seie suurõ setu,jätse perrä jämme’ jala’. Need noodid ja sõnad olen ma rahvaContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

2. SETU’ UMMA’, SETU’ UMMA’ (Rg) (Setud)

Rõugõ Setu laul SETU’ UMMA’, SETU’ UMMA’,setu’ umma’ siiä’ jõudnu’,setu’ umma’ siiä’ jõudnu-u’.Perenaisi, perenaisi,perenaisi perrä nõudnu’,perenaisi perrä nõudnu-u’.Andkõ’ meile, andkõ’ meile,andkõ’ meile hüvvi n´artsõ,andkõ’ meile hüvvi n´artsõ-õ.Ma’nna teile, ma’nna teile,ma’nna teile hüvvi kaussa,ma’nna teile hüvvi kaussa-a.pääle selle, pääle selle,pääle selleContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

4-. VANNAPOISS´ KUULI (Rg) (Vanapoiss ja vanatüdruk)

Rõugõ Vanapoisi ja vanatüdruku matus * VANAPOISS´ KUULI, oijaa, oijaa,kis tedä eht´mä kävve? –Immis tedä eht´mä kävve.Minkas tedä hauda viidi? –Katõ karvakaskaga.Koes tedä matõti? –Rabasuhu’ rampõ ala’.Minkas tälle kellä lüüdi? –Katõ haavahaluga.Kis tedä kaema kävve? –Soe’ sumpõ’ summaviisi,kahru’ kävve’ katsakõisi.MisContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

3-. MIÄ OLLI JUMMAL´ MÕTÕLNU’ (Rg) (Asjata loodud)

Rõugõ Asjata loodud * MIÄ OLLI JUMMAL´ MÕTÕLNU’,kui olli Jummal´ minnu loonu’?Võinu’ luvva’ lod´apuus,muilõ maalõ mar´apuus,Vinnemaalõ vislapuus,S´aksamaalõ sarapuus.Suvõl loonu’ häitsemä,talvõl marju kandõma. Tekst: H II 71, 546 (45) < Rõuge khk, Nursi v – H. Uuk < Anna Maran(a), 80Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

9. MUL OM NAAN´Õ NATUKÕNÕ (Rg) (Tilluke naine)

Rõugõ Tilluke naine MUL OM NAAN´Õ NATUKÕNÕ,väikene ja vällekene.Kuda kinda kättä müüdä,suurõ suka siirtä müüdä.Käü tä karja saatõmaie,käü tä haina hankimaie.Tulidsõ’ täl istõtooli’,kuuma põrmad kundsa alla.Ütles kõik, mis vaia üldä’,käki ei nõnna käüssehe.Inne kikast kiit ruvva,inne aku and süvvä’,sünnüs ütehnContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

7. MUU’ IKS VÕTI’ MUKI’ NAASÕ’ (Rg) (Must naine)

Rõugõ Must naine. Naise ilustamine MUU’ IKS VÕTI’ MUKI’ NAASÕ’,ma’ sai musta ja rumala.tõrvaskannu ja tõbidsõ,musta naasõ, tormi’ huulõ’.Viisi es tormi tüüdä tetä’,magasi tä tarõhn tanulda’,vuutõhn ilma vüüldä’,tanu oll´ tarõ läve all,vüü värte veere all. Viis: EÜS VII 12 (119)Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

5. VELLEKENE, HELLEKENE (Rg) (Kuri naine)

Rõugõ Kuri naine VELLEKENE, HELLEKENE,mis sa nii vahra naasõ võti’,enne’ muid mustikallõ lätsi’?Mustikaist saiõ must naanõ,vavvõrmist saiõ varas naanõ.Mine’ kodu, kuri naanõ,mine’ tarrõ, tikõ naanõ!Latsõ’ sul kotun koti sisen,ahu perän alastõ.Mine’ mäele palu perrä,panõ’ puu’ purõlõma,tõrvaskannu’ tõrõlõma,hüdsehavva’ hürelemä.Meil um tsõdsõContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

13-. SUU´ MUSTA MURÕTÕN (Rg) (Murelaul)

Rõugõ Mure lauotsil * SUU (plural) [?] MUSTA MURÕTÕN,silmä’ likõ’ leinatõn:muu’ iks säädvä’ ilusänge,pandva’ ilupalaja’ –ma’ sää iks ikusängü,panõ ikupalaja.Ku mu miis´ kodõ tulõ,kaasa kodõ kallõnõssõ,sis mul iks umma hätä –üüs saa üles üteldä’,pääväs kagi kõnõlda’. Tekst: H I 2,Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

10. JUMMAL HOIDKU SEDÄ NEIDU (Rg) (Joodik mees)

Rõugõ Joodikul mehel. Joodikut kutsutakse koju JUMMAL´ HOITKU’ SEDÄ NEIUT,Jummal´ kaitsku’ sedä kapu,kiä johus joodikullõ,kallus viinakaarikallõ.Kõrtsi vei tä neiu kõrigu,pandis neiu pallapoolõ.Tulõ kutsuja lävele,sõnaandja akõnillõ:”Tulõ’ kodu, nuuri meessi,kodu nõrgu’, nõrka poissi!Kes sul kotun koolõmanna,kes sul henge heitemännä?Hobu kotun koolõmanna,hobu hengeContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

9-. JUMMAL´ HOITKU SEDÄ NEIUT (Rg) (Joodik mees)

Rõugõ Joodikul mehel. Joodiku naise põli * JUMMAL´ IKS HOITKU’ TODA NEIUT,Jummal´ kaitsku’ toda kapo,kiä no ka johtu joodikõlõ,sai joodigõ jaossa –vei kõrtsi naas´õ kõrigõ,liina naas´õ linige,kabakohe kapuda’.Kõrik kõrdsist kynõli,linik liinast libisi,kapuda’ kaibsi’ kabakust:„Veri juvvas sul viina iist,liha süvväs leeväContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

8. JUMMAL´ HOITKU’ TODA NÄIUT (Rg) (Joodik mees)

Rõugõ Joodikule JUMMAL´ HOITKU’ TODA NÄIUT,toda kapu kasumast,kiä johus joodikulõ,pillus viinapikõrilõ,kallus viinakaarikalõ.Vei tä kõrtsi näiu kõrigõ,pand´ pandis pallapoolõ.Ei tä inne kõrdsist tulõ’,kallu ei kõrdsikambõrist,juu tä pulga puusa pääle,vaadivitsa varbidõ.Näiu käve müüdä kõrtsi,astõ müüdä akanida.Kõrik kõrdsin kõnõli,pallapuul´ paistõ akanin:”Võta’ vällä, näiuContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Abielo

7. NÄIU JOHTU JOODIKULLÕ (Plv/Rg) (Joodik mees)

Põlva/Rõugõ Joodik mees NÄIU JOHTU JOODIKULLÕ,kaldu viinakaarikallõ.Ei tä inne kõrtsist tulõ’,kui tä lakk kõrdsi sepä,uht kõrdsi ollõvaadi –tä võtt punni puusa pääle,vaadivitsa varbilõ.Sõs tä tulõ kalluskõllõn,kodu poolõ kompsitõllõn. Viis: ERA III 6, 228 (117) < Põlva khk, Timo v, KännuContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Abielo

3-. MULL’ SAI KURI KODUPAIK (Rg) (Isa- ja mehekodu)

Rõugõ Isa- ja mehekodus. Ilus juus * MULL’ SAI KURI KODUPAIK,ikulinõ elumaja.Luhits mul liuda ligunas,pala suuhõ paisunõs.Nu’ ma istu ikutarõn,istu ikulavva man,ikupikõri jo peon,ikukanni lavva pääl.O’s ma ollu’ esäkotun,tiinnü’ esä teopäivi,aanu’ esä abipäivi!Oh mu hiusta hellekeist,kiä oll´ sorrõ sugimalda’,lauhkõ ilmaContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

40. OLÕS SA MUSTÕ’ MULLÕ TULLU’ (Rg) (Oleks mulle tulnud)

Rõugõ Miks ei mullu tulnud OLÕS SA MUSTÕ’, joeda, mullõ tullu’, joeda, aililo, mullõ tullu’, jo.Kolmahavva, joeda,kui ma kosõ, joeda,aililo, kui ma kosõ, jo.Olõs ma ammu, joeda,aida tennü’, joeda,aililo, aida tennü’, jo.Pardsimunõst, joeda,paari’ pandnu’, joeda,aililo, paari pandnu’, jo.Tedremunõst, joeda,trepi tennü’,Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

35. LÄTSIMI’ ÜTELE TALULÕ (Rg) (Kosilane laisas ja virgas talus)

Rõugõ Kosilanõ laisan ja virgan talun LÄTSIMI’ ÜTELE TALULÕ, traa rii rallalaa …meid söödeti, meid joodõti,viidi aita meid magama.Läpe es mi aidan maada’,mii kai näiu kavalust:kui taa näiu tüüdä tege,kabu kangasta kudasõ.Kikas kirgi – es tä kuulõ’,tõista kõrda – esContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

28. EHI’, VELI, OPI’, VELI! (Rg) (Kosilase õpetus)

Rõugõ Oppus kosilasõlõ EHI’, VELI, OPI’, VELI!Ehi’, veli, esändässä,päädi’ sajapäälikussa,riibu’ maha’ reherüüdi,aja’ sälgä auhamõ’!Velekene noorõkõnõ! Ku sa saatõ neio kodo,ku saat mõrsja mõisa’ahe,sää’ hüäste särgisiibo’,kobistõllõ’ kaskanulga’.Neio kavval´ kaemaie,väega vali vahtimaie.Ehk kül’ kaos kambõrõhe,ehk kül’ astus aida taadõ,säält tä silmil silitselles,pilgutõllõsContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

16. EI MI SAA’ SAALUSSÕHE (Rg) (Kosjade ootamine)

Rõugõ Pirrumõtsa EI MI SAA’ SAALUSSÕHE,ei mi kallu’ Kasaritsa,ei mi piiri’ Pindi valda,ei mi haida’ Haanihe. –Mii’ lää pikkä pirrumõtsa,saava’ meist kinä’ keldrenaasõ’,katõ mõisa kar´anaasõ’,kolmõ mõisa kokanaasõ’. Urmas Kalla: haida’-sõna ei leidu võru kõnekeeles, see võib olla moodustatud sõna haidakContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

15. LÄHÄ EI MA MÖLDERILE (Rg) (Sulasele)

Rõugõ Sulasõlõ LÄHÄ EI MA MÖLDERILE,mölderil om kivi mürrin,lähä ei ma kangõrilõ,kangõril om kerä kollin,ei ma lähä’ perrepojalõ,perrepoiga pessi naista,ei ma lähä’ talupojalõ,talupoiga tapi naista –pess´ tä naasõ pehmes,haut´ tä naasõ haigõs.Naanõ põssi põimuao,naanõ haud´ kõik´ hainaao. Ma iks lähäContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

8. MILLES VELLE’ MEIL VIHADSÕ’ (Rg) (Kosjalaul)

Rõugõ Kos´alaul MILLES VELLE’ MEIL VIHADSÕ’,kodurahvas kurvalidsõ’?Selle velle’ meil vihadsõ’,kodurahvas kurvalidsõ’,et no kosja’ kodu ei tulõ’,velle murulõ viinu ei veerü’. Ooda’, ooda’, vellekene,las nu tulla’ tullõv suvi,astu’ tullõv ajastaig,sis jovva ei kotust kosju saata’,velle murult viinu veerdä’ –ärä’ nu väsüse’Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

5. MÕISTKÕ’ ÄRÄ’ MU UNI (Rg) (Unenägu)

Rõugõ Unõnägu MÕISTKÕ’ ÄRÄ’ MU UNI,mis ma eelä’ unõn näi:vislapuu oll´ vii veeren,kuslapuu oll´ kua kõrval,sarapuu oll´ sanna kõrval,tammõpuu oll´ tarõ lävel,haavapuu oll´ aida lävel. Mõista ärä’ unõkõsõ,mis ti eelä’ unõn näi’:vislapuust juvvas viina’,kuslapuust käävä’ kos´a’,sarapuust saava’ saja’,tammõst saa tarrõContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

4. KUULÕ’, KULLA KÜLÄEIDI (Rg) (Unenägu)

Rõugõ Unõnägo KUULÕ’, KULLA KÜLÄEIDI, miiri helleruu,tulõ’ üles hummogulta,mõista’ ärä’ minu uni,mis ma üüse unõn näie!Kuus´ oll´  mii’ kua lävel,sarapuu mi sanna lävel,tamm´ oll´ mii’ tarõ lävel.“Kuslapuust kos´a juuminõ,sarapuust saja sõitaminõ,tammõst tarõl tandsiminõ.” Viis ja tekst: ERA III 7, 52Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

22. MIÄ NO ANDA SORIJALLÕ (Rg) (Laimajale)

Rõugõ Laimaja sajatus MIÄ NO ANDA SORIJALLÕ,kingiks keelepessijallõ, oh keelepessijal.Tükkü tuld ja tõõsõ tõrva,kolmandamas kuumi kivvi, oh, kuumi kivisid.Huss täll huulil kerinegu,palonäijo palgeelle, oh huss palonõis.Tiotsõi tüttärde imä,laidaõi naase latsilise, oh lastõ imäkest.Nu tikkõ tiotasõ,aganatsõ andma avvu, oh, tikkõ agana!KiäContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

21. ESI TÜKKE, TÜKKIT-PERSE (Rg) (Neiu/naise pilkamine)

Rõugõ Häbemata naisterahvas. Naise pilkamine ESI TÜKKE, TÜKKIT-PERSE,esi änksi, ate-pütt.Esi uigi uibiihna,esi mänge    mäe pääl,esi kääni kälü kaala,murri sarvõ Mustikõl.Esi kääni põtsa kärsa,haari haria kikkalta,perra leije pini jala,karva katski kaasikõl.Kabla panni kassi handa,orrõ perrä parmulõ.Latsõ söödi, laoti potti,kulpi palliContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

12. VELI TEK TIIMÄLDÄ (Plv/Rg) (Poiss meelitamas. Halb mees)

Põlva/Rõugõ Poiss meelitamas. Halb mees VELI TEK TIIMÄLDÄ,kurakõrva kuulmalda.Ollõ kaut osa pääle,viina kaut vii viirde.Pet õks näiju kuusistullõ:ala sõk sõnajala,pääle pet poolõ ööd,vausutalli valgõni,küüdsitälli kikkani:„Tulõ mullõ, näiju noori,karga mullõ, kaabu kulda!Panõ ei ma sinnu suurõstõ survuma,liialt kivve kiskuma.Hiiru mul veskileContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Nuurus

11. KIS SÄÄL KUUSÕN KUUGUNÕSSÕ (Rg) (Tore neiu. Poiss meelitamas)

Rõugõ Neiu puu otsas. Poiss meelitamas KIS SÄÄL KUUSÕN KUUGUNÕSSÕ,vaerinnõ vaagunõssõ?„Tulõ iks maha, Marikõnõ,linda maha, linnukõnõ!Meil um maja maasikiistliinakõnõ linnukiist.tarõ katus kana munõst.Sisen siidi koetas,vällän väitsi vahetõdas.“”Ei ma’ks inne maha lähä,ku tiit silda sibuliist,pooli silda porgõniist.Sis iks Mari maalo lät,linnukõnõContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

10. KIS SÄÄL KUUSÕN KUUGUNÕS (Rg) (Tore neiu)

Rõugõ Tore neiu. Kihluse laul KIS SÄÄL KUUSÕN KUGUNÕSSA,   airalladi rallalla?Mari kuusõn kugunõssa`.Kis sääl vahtrin vahinõssa?Liiso vahtrin vahinõssa.Kis sääl uibun ollõnõssa?Annõ uibun ollõnõssa,peiu all pallõnõssa:„Tulõ nu maha, Marikõnõ,astu maha, Annõkõnõ!”„Ei ma Mari maha lähä,Liisukõnõ maha linda,Annõkõnõ maha astu!Ku tiit sillaContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

9. NEIJO OLLI UIBIIHNA (Rg) (Tore neiu)

Rõugõ Tore neiu NEIJO OLLI UIBIIHNA,poisi alla palleligi.Neijo saisi sarapuihna,kaabo alla kaebeligi:„Tull-nu mullõ, neijokene,karga mullõ, kabõkõnõ.Tull´ mu hüvvä hoitõmaie,tull´ mu varra vahtimaijõõõõ!“ Neid viisisid laulis Liiso Liblikas, kui tall „vanast=kandlist” selle laulude sõnad ette lugesin. Ja tõendas, et tema vanastiContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

6. ESA LÄTS IMEGA MAGAMA (Rg/Kan/Vst) (Öösel üksi)

Rõugõ/Kanepi/Vahtsõliina Naksi kirbuga kepsi lööma ESA LÄTS IMEGA MAGAMA,ja veli vele naisega.Kingas ma vaene külütelle?Latsi ma nuttes nullgalle,tüke tühjä sängule.Naksi kirbuga kepsi lööma,lutigiga lusti pidämä.Kirp oll kõrk, es kõnele,luttik laisk, es lauso sõnna. Viis: ERA III 1, 11 (1) <Continue Reading

Sildid , ,
Postitatud Nuurus

5. TULLÕNU ÕNNIS ÕDDAGUKÕNNÕ (Rg/Kan) (Öösel üksi)

Rõugõ/Kanepi Öösel üksi TULLÕNU ÕNNIS ÕDDAGUKÕNNÕ,kuu lä ma õks maggama?Ega üts lätt ummaga,ega miis umma naasega,velli läts noore noorikõga,tüü pois’ läts tüdrukuga.Kinka ma vaene piä minnema?Ma õks ikkõ nulga poole,tükki tühha sängu poole.Hellisässõ veere lavva,kollisassõ kolme lavva,põrrisassõ perrä lavva.Kõik ummaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Nuurus

3. TULÕ ÕNNIS ÕDAGUKÕNÕ (Rg) (Öösel üksi)

Rõugõ Öösel üksi TULÕ ÕNNIS ÕDAGUKÕNÕ,tulõ armas aokõnõ,kohes mi lähä ööses,kohes mi hällü hämäräs?Pümmel umma pikkiä püksi,hämäräl umma hämme jala.Lätsi ma lõukalõ magama,lutikidega lusti pidämä,lutik olli laisk, es lausnu sõnna,kirp olli kõrki, es kõnõla.Vana kask mo kaasakõnõ,vana särk mo sängükene.ÖöContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

8. KES AND VIINA VIHASILLÕ (Plv/Rg) (Õlu ja joomine)

Põlva/Rõugõ Vihane neiu. Õllekõne. Õlu ja joomine. Õitsi laul KES AND VIINA VIHASILLÕ,ollõtoobi torvikillõ?Viina andas vereville,ollõtuupi ilusillõ –neo’ tundva’ toobi juvva’,tundva’ kanni kalluta’.Viin ütläs – viidä’ siin,olu ütläs – olõ’ siin.Kaugõ kül’ viidä, viinakõnõ,kaugõ kül’ olõ, ollõkõnõ.Härg mul viiäs mõisa’allõ,kummõr´sarviContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

33. OH TI POISI’, HÄÜTÜ’ POISI’ (Rg) (Poiste pilge)

Rõugõ Poiste pilkamine OH TI POISI’, HÄÜTÜ’ POISI’,kuis ti tohit irvitelle’,ummi huuli hormitõllõ’!Suust teil juusk sinist suitsu,huulõkolgõst kunnaläkä.Täi’ teil haukva’ habõnin,kunna’ kakva’ kukrun,hiire’ piitskva’ persen.Käüt ti külä kõlgussin,ajat külä aganigun.Küpär´ jäi külä kõlgusallõ,särk´ jäi külä sängü ala’. Viis: RKM IIIContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

32. TULLI ÜLES HOMMUNGULT (RgI (Tore noormees)

Rõugõ Tore noormees TULLI ÜLES HOMMUNGULT,mõtsa lätsi varajalt.Hiidi sälgä udsuhammõ,ette pisti pilupõllõ.Lätsi orgu ubinillõ,mäe pääle pähkenille.Tull´ mull’ vasta nuurimeessi,kobatsi kats kõrdsimeessi.Hopõn´ alla üütähti,miis´ pääl päävätähti,kinda’ käen kerigukirjä. Viis: EÜS VII 15 (136) < Rõuge khk – J. Gutves (1910).Tekst: EContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

31.MINKE’ MÜÜDÄ, MUSTA’ MEHE’ (Rg) (Poiste pilge)

Rõugõ Poiste pilge MINKE’ MÜÜDÄ, MUSTA’ MEHE’,tõrkõ’ müüdä, tõrvaskannu’!Är’ ti siiä’ sisse tulkõ’,neidä asju ostõma,kar´avitsu kauplõma!Ku neo’ as´a’ ostõtas,kar´avitsa’ kaubõldas,as´ust andas hulka rahha,kar´avitsust kallist rahha.Är’ iks viiäs hää’ mehe’,kor´atasõ’ korgõ’ kübärä’,siiä’ jääse’ sinelõvva’,vana’ halli’ habõna’.Täi’ teil haukva’ habõnin,kunna’ rüükvä’ kukrun,suustContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

26. MULL OLL VERREV VELLENAANÕ (Rg) (Vennanaine käseb tules magada)

Rõugõ Vennanaine käseb tules magada MUL OLL´ VERREV VELLENAANÕ,lepäpakust lellänaanõ –käsk´ mul tulõn keerutõlla’,tulõ vahel vallatada’.Imäkene, helläkene,Tii’ mullõ tinanõ hamõ’!Imäkene, armukõnõ!Vala’ mullõ vaski pallapuul´ –hää um mul tullõ minnä’,tulõ kesken keeritellä’,tulõ vahel vallatada’. Viis: ERA III 3, 93 (85) <Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

21. MILLE ÕKS POISI’ MEIDÄ PÕLI’ (Rg) (Poisid põlgavad)

Rõugõ Poisid põlgavad, pole ehteid a) b) MILLE ÕKS POISI’ MEIDÄ PÕLI’,noorõ’ mehe’ meidä naari’?Et mi õks olli’ ilma helmildä’,kasvi ilma kaalatsilda’.Illus mi olõ ilma helmildä’,tsõõrik suurõlda’ sõlõlda’.Ku mi õks elä, osta helme’,ku mi õks kasu, osta kaaladsõ’.Mille õks poisi’Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

20. NÄIOKÕNÕ, NOORUKÕNÕ (Plv) (Laidan laisale)

Põlva Laidan laisale * NÄIOKÕNÕ, NOORUKÕNÕ,mõsõ’ luits luigakõnõ,mõsõ’ annom as´akõnõ,mõsõ’ käsik käokõnõ.Mingu ei’ nuias nurmõ pääle,vääsäs vyyra vällä pääle!Kavvõst kaes kavval´ poiss´,üle nurmõ nuur´miis´,kui tu näio tüüd tegi,kui kabu kangast kudi –viis´ üüd, vass vüüd,kümme üüd, küünär kangast.Mii’ põlõ pikäleContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

19. KUULÕ’, TSÕÕRI TSÕDSÕKÕNÕ (Virkuse õpetus) (Rg)

Rõugõ Virkuse õpetus neiule KUULÕ’ IKS, TSÕÕRI TSÕDSÕKÕNÕ,tulõ’ iks üles hommungult,inne varra valgõt.Kängi’ ala aojala’,pääle kängi’ pääväjala’,keskehe kerigujala’.Mõsõ’ suu ja sui’ pää,köüdä’ kõrik korgõhe,pallapuuli parrahe.Vii’ tuli kotta,saada’ sau huunõhe,tii’ tii tiigi poolõ,aja’ jäle’ järve poolõ,aja’ rada ranna poolõ.Panõ’ sa vesiContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

16. ÄRGU’ UNI MULLE TULGU’ (Rg/Pl) (Uni, ära tule)

Rõugõ/Põlva Uni. Neidude laul ÄRGU’ UNI MULLÕ TULGU’,haiku mullõ harinõgu’,astu’ esi ajamalda,tulõ’ üles tuustimalda.Kes iks istõ unõ rekke,lammõs´ rammu rattilõ,tuu istus ikutarõh,laul leinälavva pääl;ikupilli om täl peohna,ikukandlõ kanglah.Ikku süvvä’, ikku müvvä’,ikku trilli-tralli lüvvä’.Ärgu’ uni mullõ tulgu’,haiku mullõ harinõgu’.Uni iks muilõ,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Nuurus

15. NEIOKÕNÕ, NOORÕKÕNÕ (Rg) (Uni, ära tule)

Rõugõ Uninõ NEIOKÕNÕ, NOORÕKÕNÕ,noorkõnõ, nõrgakõnõ!Ärä’ hiitä’ unõ rekke,lamõgu õi’ rammu rattillõ,lumõlordsi lobotkahe.Unõl um regi madali,rammul ratas kallaspooli,lobotka um laonu’.Uni ei anna’ uuta kuubõ,magamine maani’ särki,unõst ei saa’ unikut,magamisõ iist massu. Ooda’, ooda’, unõkõnõ,anna’ aigu, haigukõnõ!Är’ sa inne mullõ tulgu’,haiku mullõContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

13. SUIGU, SUIGU MA VAENÕ (Rg) (Neiu puhtad anumad)

Rõugõ Neiu puhtad anumad SUIGU, SUIGU MA VAENÕ,nõrgu, nõrgu ma vaenõ!Ei ma suigu’ suvõ(?) [suurõ?, suurtõ?] peräst,ei ma nõrgu’ näiju(?) [nõo (vara)?] peräst:ma’ suigu suurõ tüü peräst,nõrgu varha nõsõngust.Varõs õks tulli varha jalalõ,inne aku hakikõnõ,inne päivä päästeläne,inne muidõ musta tsirku.MaContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

1-. NEIOKÕNÕ, NOORÕKÕNÕ (Rg) (Iluaeg)

Rõuge Iluaeg * NEIOKÕNÕ, NOORÕKÕNÕ,no (nüüd, praegu) om lust sull luuritada,paras aigu, nalja hiitä.Küll saa siiska suulõ saista,keelel vaesõl vaiki olla,kui saat surma voodielle,õnni pikki õlgi pääle,valgõ laudu vaihhõllõ,keeruliiva keskeelle,tagamulla mustamättä,pikkäpiinü liiva sisse.Selle laulkõ laisa neijo,ilotõlgõ tüttarde imä,istkõ kavva ilomäella,ilolavvahnContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

28+. ESÄ MU ÄRÄ’ TAPP´, KUUKU! (Rp, Rg) (Vaenelaps käoks)

Rõugõ Vaenelaps käoks ESÄ MU ÄRÄ’ TAPP´, KUUKU!Veli mu vere jõi, kuuku!Sõsar mu luu’ kokku kor´as´, kuuku!Köüt´ valgõ räti pääle’, kuuku!Vei mõtsa kõo latva, kuuku!Sääl mu Jummal´ käos lõi, kuuku! Viis: EÜS IX 1360 (351) < Räpina khk, Naha kContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

24+. OLLI MINA VAENÕ VÄIKU LATS´ (Rg) (Nutust järv)

Rõugõ Vara vaeslapseks. Nutust järv OLLI MINA VAENÕ VÄIKU LATS´,tinarõnda till´ukõnõ.Imä rühk´ mul inne koolda’,inne muida mulda minnä’.Jätt´ mu maalõ mar´akõsõ,liiva pääle linnukõsõ,aidaläve arvulidsõ,kualäve korgulidsõ.Ei ma tiiä’, ei ma mõista’,kas ma sündü söödü päälvai mina kasvi kannu pääl.Söödü’ minnu sünnüdi’,kannu’Continue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

20-. IMI KOOLI, ARMU KATTE… (Rg) (Ema ja armud)

Rõugõ Ema ja armud * IMI KOOLI, leela, armu katte, leela,imi panti, leela, lautsielle, leela,Imi viidi, leela, lävest vällä, leela,armu aste, leela, akenista, leela,imi viidi, leela, üle muru, leela,armu aste, leela, alust piten, leela,imi viidi, leela, värtest vällä, leela,armu aste,Continue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

17-. IMÄKENE HELLÄKENE (Rg)

Rõugõ Vaeslapse laul * IMÄKENE, HELLÄKENE,annid mu ilmal õppatta,annid vallal valitseda.Küla iks oppas küllipäädi,valda noomõ vastupäädi.Söa mul jo süüa küüsse:es ole söögi andijatta,isu kõrra kandijatta,hämme päält pästijättä.Mea iks vesi vitsa pääl,kaste kara haina pääl,tu ojus mu ola pääl,tu kallus muContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

16-. ISTE MAHA IKÕMA (Rg) (Lind lohutamas)

Rõugõ Lind lohutamas. Vaenelaps ja tsirk * ISTE MAHA, ISTE MAHA,iste maha ikkõma,muru pääle, muru pääle,muru pääle murõtama.Kes sääl mulle rüppü linnas?Zirk sääl mulle rüppü linnas,sinist siiva zirgukene,vahajalga varblane.Küsütelli, nõvvatõli:„Mis sa ikkõt iloehtit,vai kos sa rõhked rõõmu rõivit?”„Ei ma ikkeContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

14+. ISTÕ MAHA IKKÕMAIE (Rg) (Lind lohutamas)

Rõugõ Lind lohutamas. Vara vaeslapseks. Nutust järv ISTÕ MAHA IKKÕMAIE,siiä’ silmi pühkimäie,kahitsõma, kabokõnõ,nõrõtama, nõrgakõnõ.Nägünessä, kuulunõssa,kiä mu ligi liikunõssa,kiä mult küünüs küsümaie,nõrgakõsõlt nõudõmaie?Ligi linnas´ suvilindu,vahajalul varbõlanõ,kuldapääga kukulindu,siivulinõ sinitsirku.Nakkas mult iks perrä nõudma:„Miä sa ikõt, ilokõnõ,puhut, puna latsõkõnõ,murõhtõllõt, munakõnõ?Kas sa ikõt ummiContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

13+. KOS MA ISTÕ, SÄÄL MA IKI (Rg) (Lind lohutamas)

Põlva Lind lohutamas KOS MA ISTÕ, SÄÄL MA IKI,kos ma kasvi, siäl ma kah(i)tsi.Istõ maaha ikkõmaie,moro pääle murõhtama.Kes sääl mullõ rüppü linnas´?Tsirk sääl mullõ rüppü linnas´:sinisiivu tsirgukõnõ,vahastjalga varbõlanõ.Küsütelli, nõvvatõlli:„Mis sa ikõt, tütäreni?Kas sa ikõt ilmaehtiidvai ka rõhkat rõõmurõiviid?”„Ei ma ikõ’Continue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

11-. ISTÕ MAHA IKÕMAIÕ (Rg) (Lind lohutamas)

Rõugõ Vaeslaste laul * E. Hummal: Too om väga pikk laul toot läts’ hulga aigu laulda, too om uma too om üits’ vaeslaste laul. Vaesest latsest. Too om sääne seto setorahva viie ja joro om too laul sääne. ISTÕ MAHA’,Continue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

6. MII’ IMÄ ÜTSIK NAANÕ (Rg) (Kolm hälli. Mitu halba ilma peal)

Rõugõ Mitu halba ilma pääl. Kust laulud saadud MII’ IMÄ ÜTSIK NAANÕ,ütsik naanõ, pall´u latsi. Kolm oll´ hällü mii’ imäl:üts´ oll´ kuusinõ kuana,tõõnõ tamminõ tarõna,kolmas kõivinõ muruna.Mis oll´ kuusinõ kuana,sedä hällüt´ süüki kiite’ennä,mis oll´ tamminõ tarõna,hällüt´ kanga kududõn,mis oll´ kõivinõContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

35. ÜTS VÄIKENE VERREV PÕRSS (Rg)

Rõugõ Latsilugõminõ ÜTS VÄIKENE VERREV PÕRSSütel no suurõlõ tsialõ:“Oi läämi’ mõtsa tsungma,ja tsungma ja toitma pääd!”Tsiga tsungõ, silmä’ tsilgõ’,orik künde, pää higusi. Viis: ERA III 3, 217 (235) < Rõuge khk, Tsooru v – E. Oja < Miili Purk (1980).Tekst:Continue Reading

Sildid
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

4. AHTER VAHTER VILKIN VIKS (Rg) (lisatud mängu kirjeldus)

Rõugõ Latsi vana’ mäng * Järgmädse’ sõna’ loetasõ’ rian saisvidõ latsi pääle, egäleütele üts sõna. Ku kõrd läbi, loetasõ’ vahtsõst kooni’ kõik sõna’ läbi. Kink pääle viimäne sõna trehväs, tuu nakkas tõisi kinni’ püüdmä. Püüdmise man tetäs tälle segämises kasContinue Reading

Sildid
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

3. ANGO TANGO TILLA TOO (Rg) (lisatud mängu kirjeldus)

Rõugõ Latsi vana’ mäng * Latsõ’ säädvä’ hindä rinda, nii mitu, ku näid om, ütstõõsõ ligi. Juhataja lugõ egäüte pääle käega näüdaten sääntsit sõnno, ekä sõnna rõhutõn: “ANGO TANGO TILLA TOO,tsetter vaavõr viiver vooamm tamm rittes tammviidi viidi hani kammunContinue Reading

Sildid
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

2. TRIHVATAAR (Rg)

Rõugõ Mäng, mängu kirjeldus * KON TALON MITU TARRÕ, vai jäl’ sängü’ ja kapitagodsõ’ nii omma’, et latsõ’ taadõ ja ala hinnäst är’ käkmä mahusõ’, sääl mängitäs “trihvatar’i” nii: Kiäki lask sandikivi ehk lõmmukivi pääle põlvikula vai kummalõ maaha, pandContinue Reading

Sildid
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

10. LÜÜ’ KOKKO, KASTA’ KAKKU (Rg)

Rõugõ Mängitüslaul Var: Lüvväs peopessi kokko ja esi’ lauldas: Lüü’ kokko, kasta’ kakku,heidä’ ahjo, võta’ vällä!Süü’ esi’, anna’ mullõ kah!Pai, pai-pai-pai-pai,pai, pai-pai-pai-pai. (“Pai” aigu tetas paid üle näo) Viis: ERA III 3, 57 (50) <Rõuge khk, Haanja v – J.Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

1. TSÄKU, NÄKU (Rg)

Rõugõ Lugõmisõ mäng * Ütlejäl um kirvõs käehn, rago vasta puud ehk palki ja lugõ: „TSÄKU, NÄKU, täku, täku, täi ludi,kes ei usu’ tulkõ kaema, et siin um viistõist,“ ja lüü nii võimalikult ruttu lukõhn 15 tsälka puu sisse. Tekst:Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Liisulugõmisõq

4. MII’ AUSTA TALOPOIGA (Rg)

Rõugõ Talopujamäng MII’ AUSTA TALOPOIGA,mii’ austa talopoiga,kuis nii väega illos saa,illos illos saa! Seo talopoig võtt’ naasõ,seo naanõ võtsõ latsõ,seo lats sis võtsõ ammõ,seo amm sis võtsõ suladsõ,seost sulatsõst sai talopoig.Seo talopoig lahku naasõst,seo naanõ lahku latsõst,seo amm lahku jne.Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

3. ROOSI ISTÕ VANGITORNIN (Rg)

Rõugõ Tsõõrimäng * Mängijaid võib olla piiramatul arvul mehi ja naisi. Üks naine (Roosi) on peategelane. Roosi nimetab teistest mängijatest endale isa, ema, venna, õe ja peigmehe. Igaüks peab oma osa meeles pidama. Roosi istub keset ruumi tooli pääle. KõikContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

1. KIÄ AIAN, KIÄ AIAN? (Rg) (lisatud mängu selgitus)

Rõugõ Mehiläne, ringmäng KIÄ AIAN, KIÄ AIAN?Mehiläne aian:Miä nimi, miä nimi?Peru Piitre nimi. Olku nimi, mis täl om,seo aasta naist ei saa’. (Vai: Olku nimi, mis täl om, seo aasta naasõ saa.) Käü’ läbi, käü’ läbi;läbi lilli lehti,ku sa otsit,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

4. KASUTAMATA VIISID (Rg)

1 EÜS IX 1323 (181) < Rõuge khk, Vana-Roosa v, Savika k – A. O. Väisänen, A. Nirk, R. Tamm < Sohvi Kallion, umb 60 a (1912/13). 2 EÜS IX 1323 (182) < Rõuge khk, Vana-Roosa v, Savika k –Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

4. RIDA (RITKU) OTSMINÕ (Rg) (mängu selgitus)

Rõugõ Mängo seletüs * Latsõ’ istusõ’ maaha, põrmandu pääle vai maa pääle, ütstõõsõ üskä. Üts näist jääs saisma, võtt üte toki (nuia), istus toolõ ratsamuudu sälgä ja sõit nii mõnõ kõrra ümbre istjidõ. Peräkõrd jääs saisma, tõmbas kats kõrda põrmandutContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

5. MINA PUU, VAENÕ PUU (Rg) (Rikas puu)

Rõugõ Rikas puu * Mina puu rikas puu, kõik mu ossa’ tsirkõ täüs.Ma lää pallõ umalõ: lupa’ mullõ ka üts tsirk!Ei ma sullõ tsirku ei lupa’, sa’ käüt üüse hulk’man.Ku sa mullõ tsirku ei lupa’, võta kõgõ parõmba. Mängu juhatus.Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

3. MINA HOIÕ MEMME UTT’U (Rg) (Lambamäng)

Rõugõ Lambakar’a   hoitminõ * Mängi’ saava’ neli vai kuus last. Üts om kar’us, tõõnõ pini, kolmas susi, nelläs voonakõnõ, viies tsilikene, kuuõs utikõnõ. Latsõ’ istusõ’ ritta maaha vai saisva’ ütehn mühühn kuuhn. Kar’us käü piniga ümbre kar’a, kepp käehn jaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

34. HIIR JUUSK HIRTA PITEN (Rg)

Rõugõ Latsilaul HIIR JUUSK HIRTA PITEN,herne’ takah kõrisasõ’.„Kos sa lääde, hiirekene?“„Ma lää lõhmust lõikama.“„Vas´t sullõ lõhmus pääle satas?„Mina lammõ lastu ala’.“„Vas´t sa sääl ärä’ külmät?“„Ma tii till´u tulõkõsõ.“„Vas´t sa kõtu ärä’ kõrbat?“„Mina võia võiuga.“„Kost tuu võid saiõ?“„Vana naas´õ vakast.“„Kost vanaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

19. JÄNESSEL UMMA’ PIKÄ’ JALA’ (Teekäigulaul) (Rg)

Rõugõ Tiikäümise laul JÄNESSEL UMMA’ PIKÄ’ JALA’,pikembä’ viil peräjala’. Lauldi talgutel ja muil lõbusil tee käimistel. Viis ja tekst: EÜS I 121 (17) < Rõuge khk, Kasaritsa v, Palomõtsa k – J. Orav (1905).

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

2. TEI MINA ORGU ORASÕ (Rg) (Põdratapja)

Rõugõ TEI MINA ORGU ORASÕ,kingu otsa kiira-kaara.Sikk sei orust orasõ,kingu otsast kiira-kaara.Võti mina sika sarvist kinni’,lei mina sika vasta maad.Nahk läts´ kats´ki ploksati,veri tull´ vällä vipsati.Nahk sai Narva naisilõ,liha sai liinapreilile. (Olla olnud esimene laul, mida vanaema õpet.) Viis jaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

6. TRILILILILLI, KADRIKÕNÕ (Rg)

Rõugõ Katridõ laul TRILILILILLI, KADRIKÕNÕ, kadriku, kadriku,laskõ’ sisse siidikadri’!Kadril küüdse’ külmetäse’,Kadril varba’ valutasõ’.Andkõ’ linnu linikis,andkõ’ villu vinikulõ. Viis: RKM III 3, 91 (2) < Rõuge khk, Soemõtsa k, Lõvaski t – I.-L. Leesmaa < Alide Raudsepp 56 a (1956).Tekst: ERAContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

5. LASKÕ’ SISSE KATRISANDI’ (Rg)

Rõugõ Katrisantõ laul 1 LASKÕ’ SISSE KATRISANDI’, katri,Katri küüdse’ külmetäse’.Katri’ omma’ kavvõst tullu’,läbi pikä pilliruu,läbi kalõ kastõhaina.Pilliruug seo pisti silmä,kastõhain seo lõigas´ kaala. Ega’ mi katri’ siist ei olõ’,mii’ olõ tullu’ taivast.Lumi riksõ loogakirä,sadu riksõ saanikirä. Tulõ’ üles, perretütär´,perretütär´ kuldakirjä,pikilContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

4. PERRENAAN´Õ PEENIKENE (Rg)

Rõugõ Andidõ pallõminõ PERRENAAN´Õ PEENIKENE, kadrikoo, kadrikoo,astu’ alla aida poolõ,keerutõllõ’ keldre poolõ,herniid meele heidäskele’,upõ meele uiuskõlõ’,läätsi meele lähätelle’,linnu meele liigutõllõ’,villu meele vinütelle’. Lõika’ liha, lõika’ leibä,panõ’ pääle paksu võidu;võta’ väke veedükese,kallutõllõ’ kadõrnillõ! Raha meele raputõllõ’,vasõviiri valaskõllõ’,hõbõhõta hõl´otõllõ’.Puista’ meele pungakõnõ,raputõllõ’ raharätti,viska’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

3. LASKÕ’ SISSE KADÕRNA (Rg)

Rõugõ Kadõrnaõdagu laul 1 Sissepallõminõ Kadriku, kõdriku!LASKÕ’ SISSE KADÕRNA, kadriku, kõdriku!Kadri’ tulli’ kavvõdasta,läbi korgõ kuusistigu,läbi pikä pedästigu.Kurku õks lätsi’ kuusõnõgla’,kaala pillu’ pedäjänõgla’. Kadri tullimi’ kavvõdasta,läbi suu, läbi likõ,läbi pikä pilliruu,läbi kalõ kastõhaina,läbi oiu osjadõsta,sõki üle sõiramäe,jalgsi üle jahumäe.Sõrg jäi kinni’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

7. KU EI MASSA’ MÄRDI VAIVA (Rg)

Rõugõ Sõnotaminõ KU EI MASSA’ MÄRDI VAIVA, aiju, raiju,ku ei anna’ sandiandita –linaluid kaivu aja.Ku ei aidan andisida,põlõt anda’ põlluvilja –tilistelle’ tingäkeisi,valaskõllõ’ vasõkõisi,hõlistõllõ’ hõpõkõisi.Ku ei massa’ märdi vaiva,märdi küüdse külmehtüstä,sis saagu’ sullõ savidsõ’ latsõ’,katlakoogu karvalidsõ’,ahootsa arvulidsõ’musta moori moodulidsõ’,kana’ sul kaivuContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

6. MÄRDI’ OMMA’ KAUGÕLT TULLU’ (Rg)

Rõugõ Märdisantõ laul MÄRDI’ OMMA’ KAUGÕLT TULLU’, märti,läbi suu supa-sapa,läbi pikä pilliruu.Pilliruug seo pisti silmä,kastõhain seo lõigas´ kaala.Märdil küüdse’ külmetäse’,Märdil varba’ valutasõ’.Puhu’ no tuld tuhkhavvast,laskõ’ märti lämmäle!Ega mii’i olõ’ nälläsandi’,mii’ olõmi’ nall´asandi’. Andidõ pallõminõ: TÕSTA’ NO LINKI, LIISUKÕNÕ, märti,ava’ noContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

5. MÄRDI KÜÜDSE’ KÜLMETÄSE’ (Rg)

Rõugõ Märdilaul MÄRDI KÜÜDSE’ KÜLMETÄSE’, märti, santi,Märdi varba’ valutasõ’.Märdi’ omma’ kavvõst tullu’ –üle suu, läbi likõ,läbi pikä pilliruu,läbi kalõ kastõhaina.Märt iks kargas karaskiid,ots´ vorstiotsakõisi.Hiidä’ks vällä illust raha,panõ’ vällä papõriid!Siin om iilä’ härg tapõt,sarvõ’ jäänü’ saina pääle,hand jäänü’ aia pääle. ViisContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

4. MÄRDI’ OMMA’ KAUGÕST TULLU’ (Rg)

Rõugõ Märdilaul 2. MÄRDI’ OMMA’ KAUGÕST TULLU’, märti, märti,kon om pikä’ pilliruuva’,kon om kalõ’ kastõhaina’.Pilliruuva’ pisti’ silmä,kastõhaina’ lõiksi’ kaala,Märdil küüdse’ külmetäse’,Märdil varba’ valutasõ’.Võta’ pirdu pingi küllest,võta’ lastu lauva küllest.Sandi’ tahtva’ pehmet liha,sandi’i taha’ lehmä liha,pull´ om lehmä nuhutanu’.Märdi’ toova’ viläõnnõ,sulutäüveContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

3. MÄRDI’ UMMA’ KAUVÕST TULLU’ (Rg)

Rõugõ Märdilaul 2. MÄRDI’ UMMA’ KAUVÕST TULLU’, märti, santi,läbi suu, läbi libõda,läbi suurõ kastõhaina,läbi pikä pilliruuva.Kastõhain lõigas´ kaala,pilliruug pisti silmi.Laskõ’ sisse märdisandi’,Märdi küüdse’ külmetäse’Märdil varba’ valutasõ’!Viska sisse viläõnnõ!Tarõ katus karranõ,aida katus kullanõ,lauda katus lauvunõ.Peremiis´, perenainõ,võta’ võti, mine’ aita,alõsta’ märdisandi pääle.Är’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

12. TSIIRI-TSIIRI, TSIRGUKÕNÕ (Urv)

Urvastõ Latsilaul *** TSIIRI-TSIIRI, TSIRGUKÕNÕ,lõõri-lõõri, lõokõnõ,kos mu kulla pesäkene.Vanikun varva otsan.Koes tuu varb jäie?Vanamiis maha’ ragusi.Koes tuu vanamiis jäie?Vanamiis kuuli ärä’.Koes tedä matõti?Pikä pindre otsa ala’.Koes tuu pinnär jäie?Hain kasvi pääle.Kos tuu hain jäie?Vasik seie ärä’.Kos tuu vasik jäie?Vasik läts’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

11. TSIIRI-TSIIRI, TSIRGUKÕNÕ (Rg)

Rõugõ Lõokõnõ. Latsilaul Lõokõnõ. LatsilaulTSIIRI, TSIIRI, TSIRGUKÕNÕ,lõõri, lõõri, lõokõnõ.Kos mu kulla pesäkene?Varikun varva pääl,kuiva kuusõ ossa pääl.Kos tuu varik jäie?Vanamiis maha’ ragi.Kos tuu vanamiis jäie?Ärä’ timä kuuli.Kohes tedä matõti?Pikä pindre otsa ala’.Kos tuu pinnär jäie?Adõr timä üles künd’.Kos tuu adõrContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

37. ANNAGA VIINA LAULIJAL (Rg)

Rõugõ Laulja. Haigõ kurk ANNAGA VIINA LAULIJAL,ritka rehe pessijäl,laulijal, pessijäl,sis nä saava’ mõlõmba’.Mis mul abi laulõmast,uma keele pessemäst!?Ei anda’ olut huuli pääle,kesväliimi keele pääle.Meil umma’ kukrun kuusõnõgla’,kaalan umma’ kadajanõgla’.Meil kurgu’ korisõsõ’,meil hääle’ härisese. Viis: EÜS VI 15 (30) < RõugeContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

25. MINU IMÄ ÜTSIK NAANÕ (Rg)

Rõugõ Lauligu latsõpõlv. Hällülaul * MINU IMÄ ÜTSIK NAANÕ,lätsi mõtsa põimõma,kaara vill’a kasima.Rüpün rükä lõigatõn,kaalan kaara põimõ’õn.panni ta hällü palu pääle,keegu kesvä veere pääle,panni pardsi hällütämä,suvilinnu kiigutama.Parts mul opas’ pall’u sõnnu,suvilind liialt laulu. Kuugu’, kulla käokõnõ,laula’, laanõlinnukõnõ.Kägu kuuki kuusistun,pihu lauliContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

12. OH SEDÄ HÄÄD HÄÄLEKEIST (Rg)

Rõugõ Inneskine helü 1. 2. OH SEDÄ HÄÄD HÄÄLEKEIST,vilõdat viisikeist!Kui seo olli innemustõ,nii kui roodsi ruupilli,Paidõ parra pasuna,Viro viisiviioli,Harjo viisikannõli.Ärä õks pett’ pillihelü,ärä’ salas’ sarvõhelü,kannõli helü ärä’ kaot’.S’aksa’ mõtli’ sarvõhääle,esändä’ õks pillihääle.Sääne helü vaesõllatsõl,sääne kurk oll’ kulla latsõl.Helü õks põh’atuContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

21.

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

11. VAENÕ MIIS TEKK’ VAR’OKÕSÕ (Rg) (Imelik maja)

Rõugõ Imelik maja VAENÕ MIIS TEKK’ VAR’OKÕSÕ,ehitelli elokõsõ.Esi’ oll’ sant ja tegi sanna,vaenõ miis jo tegi var’o!Ragi kulda kuusõpuida,pedäjätsi pirrupuida.Kuu õks vidi kuusõpalkõ,aestaja alospalkõ.Nakas’ tulpõ tahovamma,tarõ nulkõ nüpeldämä.Tekk’ tä korsna kuu poolõ,päävä poolõ päälise,tähti poolõ tarõ aknõ’,pilvi poolõ piidapuu’,undsõ poolõContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

7. MUL OLL’ VÄIKU VELLEKENE (Rg) (Imelik maja)

Rõugõ Imelik maja MULL OLL’ VÄIKU VELLEKENE,till’o teopoisikõnõ.Ta karas’ kaivu kaalanija ujju vällä olani.Ta kor’as’ maalta maasikiid,liiva päältä linnukiid.Maasikist tekk’ majakõsõ,linnukista liinakõsõ.Müüdä sõidi’ suurõ’ s’aksa’.Küsütelli’, nõvvõtõlli’:“Kas seo um rikas Riia liinavai kas tark Tartu liin?”“Ei olõ’ rikas Riia liin,ei kaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

13. KUI MU VELI SÕTTA LÄTSI (Rg)

Rõugõ Vele sõalugu KUI MU VELI SÕTTA LÄTSI,oll’ mu veli väiku meesi,hopõn väiku varsakõnõ.Kui mu veli tagasi tulli,oll’ mu veli vana meesi,ruun oll’ vana rundsikõnõ.Sõitsõ, sõitsõ, jõudsõ, jõudsõ,sõitsõ tükü Türgümaada,natukõnõ Narvamaada,poolõ versta Poolamaada.Kuu lätsi läbi kuusõmõtsa,päivä lätsi läbi pähnämõtsa,ajastaja haomõtsa.Sõitsõ,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

4. TUVVAS KIRI KIRSTU PÄÄLE (Rg)

Rõugõ Sõalaul TUUAS KIRI KIRSTU PÄÄLE, kaske, kaske,lag’a raamat laua pääle.Kellel kõrd om sõtta minnä’?Noorõmbal kõrd sõtta minnä’.Vanõmb enämb vaiva nännü’,enämb tennü’ teopäivi,enämb oll’ andnu’ abipäivi,enämb oll’ katsnu’ karjakõrdu.Imä ummõl’ uduhammiid,esi’ ummõl’, esi’ iki –mitu silmä süskmist,setu silmäpisariid.Sõsar kudi sõrmikindiid,esi’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

20. OLLI MINA VÄIKENE POISIKÕNÕ (Rg) (hobune varastatud)

Rõugõ Hopõn varastõt. Võromaa rahvalaul 2. 3. OLLI MINA VÄIKENE MEHEKENE,põlvõpikku poisikõnõ,vaat-luuli, vaat-luu-lii,põlvõpikku poisikõ.Üüse pessi mõisa rehe,päivä külvi mõõdamaad.Panni hobu lumpi süümä,esi’ heitsi magama.Kuri miis tull’ kuusikust,varas miis tull’ varikust.Varast’ minu till’o täku,rohilidsõ ruunakõsõ.Lätsi mina ikkõn kodo,Esä mullõ vasta tulli.„MisContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

19. OLLI MINA VÄIKENE MEHEKENE (Rg) (hobune varastatud)

Rõugõ Hopõn varastõt OLLI MINA VÄIKENE MEHEKENE,põlvõ korgunõ poisikõnõ,juu-li, valleraa, juu-li valleraa,põlvõ korgunõ poisikõnõ. Üüse pessi mõisa rehe,päivä künni mõõdumaa. Panni hobu lumpi süümä,esi’ hiitse magama. Kuri miis tulli kuusikust,varas miis tulli varikust. Varast’ till’o täku ärä’,rohilitsõ ruunakõsõ. Naksi kodoContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

4. LÄTSI MÕTSA PÕIMÕMAHE (Rg, Plv) (ehted varastatud)

Rõugõ/Põlva Ehte’ varastõdu’ * LÄTSI MÕTSA PÕIMÕMAHE,vele villä kitskumahe.Panni helme’ kivi pääle,kaalatsimi’ kannu pääle.Põimi veerest pikä põllu,lasi veerest laja ii.Kuri miis tull’ kuusistust,varas miis tull’ varikust.Varast’ helme’ kivi päält,kaalatsimi’ kannu päält.Lätsi kodo ikkõ’õhna.Imä multa küsümä:“Mis sa ikõt, tütereni,kaagutõllõt kanassõnõ?”“Mis maContinue Reading

Sildid , ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

3. JOOSI, JOOSI ÜLE MÄE (Hrg) (omaksed ajavad ära)

Harglõ Umadsõ’ ajava’ är’ JOOSI, JOOSI ÜLE MÄE,läbi hall’a lepistü.Sääl ma näie esäkeisttarulaudu tahuvat„O mu kulla esäkene,kas sa tahat, ma avida?”Esä iks minnu ärä’ pess’oma tarulauagõ.Jälle joosi üle mäe,läbi hall’a lepistü.Sääl ma näie imäkeistleeväkeisi küdsävät.„O mu kulla imäkene,kas sa tahat,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

8. ISTÕ MA ILMA VEERE PÄÄLE (Rp, Rg) (Tähemõrsja)

Räpinä/Rõugõ Ilmanäio ISTÕ, ISTÕ MA NO ILMA VEERE PÄÄLE,kulla, kulla no joos kuu poolõ pääle.Poolõ, poolõ ma nu ilma ilostõlli,poolõ poolõ ma nu valda valastõlli.Kiä, kiä tull’ mu kodo kutsumahe?Esä, esä tull’ mu kodo kutsumahe.“Tulõ’, tulõ’ nu õks kodo, tütäreni,kallu’,Continue Reading

Sildid , ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq

4. KES SÄÄL KUUSÕN KUKKUMANNA (Rg) (Tähemõrsja)

Rõugõ KES SÄÄL KUUSÕN KUKKUMANNA,kes sääl varikun vahtimanna?Neiu kuusõn kukkumanna,peiu varikun vahtimanna.„Tulõ’ maalõ, Marikõnõ,maalõ linda’, Liisakõnõ!“Tulli maalõ, kargsi tõlda,istõ siiditooli pääle.„Tere’, Mari, maalikängä,tere’, Kadri, kardasukka!Kas sa tulõt jo minulõ?“„Ei ma lähä’ Pääväle –Päiv näge pall’u vaiva –hummukulla tullõ’õnna,õdagulla minne’ennä.“Kes säälContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq

2. MAALÕ PESSÄ MUSTA REHE (Rg)

Rõugõ Rehelaul 12 rehelist olnuq iks kõrraga mõisan riiht pesmän. Kuutõ taktin laulti. MAALÕ PESSÄ MUSTA REHE,leelo, leelo,aja maalõ aganadsõ.Jää ei udsu otsa pääle,rehepõrmu põllõ pääle.Udsu jääs ussõ pääle,rehepõrm põrmandulõ. Viis: ERA III 3, 233 (258) < Rõuge khk, TsooruContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Aotsõõr´, Lõunõq

2. LIIGUQ SA, LIIGUQ, LINAKÕNÕ (Rg)

Rõugõ Linakakminõ. Or´alaul LIIGUQ SA, LIIGUQ, LINAKÕNÕ,mineq sa otsa, osakõnõ.Mineq sa otsa õdagusta,veeräq viirde vetsernästä.Meil om iks kuri kubijas,om iks kalg´ perräkaeja.Kuna iks olõ or´apäävä,kuna tii teopääva!Angõq mi kärro käsile,hüvä sõna sõrmilõ.Pangõ’ks mi käeq käümä,pangõq sõrmõq sõudma.Lasku-iq sõrmi sõimadaq,lasku-iq vannuqContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

17. KELLES NJOOQ SUURÕQ NURMÕQ (Rg, Vst)

Rõugõ/Vahtsõliina Vele nurmõq. Põimulaul. Imä ikk tütrit 1. 2. KELLES NJOOQ SUURÕQ NURMÕQ,kelles njooq lajaq väläq?Miiq velel suurõq nurmõq,miiq velel lajaq väläq.Suurõq nurmõq, suuveereq,lajaq väläq, lakõveereq.Lõpõq, nurm, lõpõq, põllukõnõ!Kui iks lõpõ-i, siiäq jätä,jätä kurõ kumardõllaq,mustal tsirgul muna luvvaq,hääl tsirgul havvutõllaq.MinoContinue Reading

Sildid , ,
Postitatud Lõunõq

13. LÕPÕQ, LÕPÕQ, PÕLLUKÕNÕ (Rg)

Rõugõ Põimmisõ lõpõtus 1. 2. LÕPÕQ, LÕPÕQ, PÕLLUKÕNÕ,kui ei lõpõq, siiäq jätä!Siiäq jätä tsirgu süvväq,tsirgu süvväq, tsirgu juvvaq,musta linnu muna luvvaq,haha tsirgu havvutõllaq,kirivälle keerutõllaq.Kirivälle keerutõllaq,verevälle veerütelläq.Jätä tedrele teridäq,jätä kurõlõ kõdridaq. Viisid: ERA III 7, 313 (1, 2) <Rõuge khk –Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

2. VIHMAKÕNÕ, VELLEKENE (Rg)

Rõugõ Vihm muialõ VIHMAKÕNÕ, VELLEKENE,viiq no vihma Vinnemaalõ!Vinnemaal villäq kuiusõq,S´aksamaal sannaq palasõq –sinnäq vihma oodõtassõ.Miä vesi vitsa pääl,seo kar´usõ kaala pääl. Nii üteldi, ku oll´ pall´o vihma sadanuq jo ja tuu es tahaq üle minnäq. Viis: ERA III 3, 215Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Hummok

1. VIHMAKÕNÕ, VELEKENE! (Rg)

Rõugõ Vihm üle vaesõstlatsõst VIHMAKÕNÕ, VELEKENE,ärq sa minnu hämmäku-iq!Olõ-õi kotu, kon ma kuiu,olõ-õi tarrõ, kon tahenõ,olõ-õi maja, kon ma maka.Kodu kuiva kuusõ all,tarõ tammõlehe all,maja mar´avarrõ all. Viis: ERA III 3, 139 (130) < Rõuge khk, Viitina v – E.Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Hummok

17. TOHI EI KARJA KODO AIAQ (Rg)

Rõugõ Kuri kodo TOHI EI KARJA KODO AIAQ,kotoh ommaq kuivaq roheq,tarõ iih tahheq pangiq,kotoh ommaq kur´aq pernaasõq,käpeq, kärreq perremeheq,naaq pandvaq piidsa pingi pääle,vaiva ravva vaja otsa,or´a opadaq, kar´alatsõ kargutaq,suladsõ suiutaq. Viis: EÜS IX 1323 (183) <Rõuge khk, Vana-Roosa v, SaviraContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Õdak

15. LÄÄMIQ KODU KULLÕLDÕN (Rg)

Rõugõ Pernaanõ uut kodu 1. 2. LÄÄMIQ KODU KULLÕLDÕN,pindre alta peläten.Kotun kur´aq perenaasõq,kirreq-kärreq peremeheq.Pannuvaq piidsa pingi pääle,havvutõlliq halapuid;tõiõq mõtsast toomikid,havvutõlliq halapuid.Kurg´ no ütel´: tulõq kodu,mõtus ütel´: makaq mõtsahn.Kas no kuuldaq kurõ sõnna,vai ka mõistaq mõtusõ laulu?Parõmb no kuuldaq kurõ sõnna,kuiContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Õdak

2. KODO, KULL´A KAR´AKÕNÕ (Rp, Rg)

Räpinä/Rõugõ Kar´usõlaul 1. 2. 3. KODO IKS, KULL´A KAR´AKÕNÕ,majja, matal´ mar´akõnõ!Tulgõq iks vasta kar´alõ,veergeq vasta vitsalõ!Karja jõvva-as kodo aiaq,karja kodo kallotõllaq;om iks kar´ussõq kasinaq,vitsavõtjaq väikokõsõq. Viis 1: RKM III 3, 101 (43) < Setumaa khk, Misso-Luhamaa v, Vastseliina – I.Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Õdak

1. AJAQ KARI KODU, KODU! (Rg)

Rõugõ Uikaminõ ERA III 3, 219 (237) < Rõuge khk, Tsooru v – E. Oja < Miili Purk (1930). Fon 294 b (Laul pärit Tarvastust. – Märkus viisi juures)

Sildid ,
Postitatud Õdak

12. SÜÜQ, KULL´A KAR´AKÕNÕ (Rg)

Rõuge Kar´alaul SÜÜQ ÕKS, KULL’A KAR’AKÕNÕ,maidsaq, meelimar’akõnõ.Kari õks süü kaldõh,esiq mängi mäe pääl.Vihm tull’ Vinnemaalt,saar tull’ Saarõmaalt.Kar’a elo om kur’a elo,vitsa elo om vilets elo:käeq külmäs künnärpääniq,jalaq haltas jakust saaniq. Kõrdamise man kar´akõõn ja mar´akõõn. Viis ja tekst: RKM IIIContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

3. AJA MÕTSA UMA KARJA (Rg)

Rõugõ Karjusõlaul 1. 2. AJA MÕTSA UMA KARJA,mõtsa keerä kiräkese,aja mõtsa mõisa karja,kodo jätä kubija karja.Aja karja kavvõdahe,kirä keerä kivistikku,kon ei kuulõq kodu hellü,kodu käo kukkumista,kodu koira haukumista.Siin om illus hainakõnõ,kaunis karjamaakõnõ,siin või kari süüväq, juuvaq,Kiräkene keerutadaq.Külläp kõtt kodu kand,külläpContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

1. TULLI ÜLES HUMMUNGULTA (Rg)

Rõugõ Näiu hummugu karja saatman TULLI ÜLES HUMMUNGULTA,inne varra valgõhõtta.Mõsi suu, soi pää,känge jalaq, käpeq jalaq,pääle känge päävä jalaq,ala känge ao jalaq.Võti nüs´ku, nüssi lehmäq,saadi kar´a kavvõdahe,ligi liina lepistühe.Tii tii tiigi poolõ,aja jäleq järve poolõ. Viis: EÜS I 998 (21Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

11. SOPU, SOPU, SOONÕ PÄÄLE (Rg)

Rõuge Sopulaulu viis´. Vihtmisõsõnaq SOPU, SOPU, SOONÕ PÄÄLE,keväjädse kindsu pääle!Valu varõssõlõ,halu harakalõ,mustalõ tsirgulõ muu tõbi!Ait´uma ahokütjäle,viituujalõ, vihahaudjalõ,sannakütjäle, lõunõhiitjäle! Viis: EÜS X 119 (1) < Rõuge khk, Viitina v – Jaan Anton < J. Gutves.Tekst: H II 60, 223 (7) <Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Õdak

9. TIIQ IKS, TIIQ IKS, TULÕKÕNÕ (Vst)

Vahtsõliina Kodotulõjit uutõh TIIQ IKS, TIIQ IKS, TULÕKÕNÕ,panõq sina vesi veselemä,panõq sa vesi veselemä,esiq lopudaq luitsit. RKM III 3, 107 (70) < Rõuge khk, Ruusmäe k, Risttee t – I. L. Leesmaa < Vilhelmine Parba, 78 a (1956).

Sildid ,
Postitatud Õdak

2. LASKÕQ VAESÕQ VALLALÕ (Rg)

Rõugõ Õdang ja hummok LASKÕQ VAESÕQ JO VALLALÕ,or´akõsõq umma kodu.Lääväq latsõq õdangulõ.Õdangut mi jo igätsi,hämärat mi hääliskelli.Õdang tull´ mi õnnõssõ,hummok tull´ mi hoolõssõ.Õdang latsi kokkukutsja,hummok latsi laotaja.Imäkene, helläkene,pandnuq paja pandõlalõ,ussõ uudõ rõngastõllõ.Pümme tulõ petten,hämmär kasus hälväten.Pümehel om pikäq jalaq,hämäräl omContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Õdak

7. LÄKEQ MÕSKMA MÕTSA ALA (Rg)

Rõugõ Mõskma LÄKEQ MÕSKMA MÕTSA ALA,läkeq kolk´ma kunnulõ!Ilosas, valusas,läkeq kolk´ma kunnulõ! Viis ja tekst: EÜS VI 20 (45) < Rõuge khk – J. Gutves (1909).

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

2. KELLES SEO TALOS NII TASANÕ (Rg, Vst)

Rõugõ/Vahtsõliina Talgolaul KELLES SEO TALOS NII TASANÕ,talos, talos! Tulõ nii pall´o kõrdo läbi lauldaq, ku süä suuv´. Sedä laulu lauldas Rõugõ ja Vahtsõliina piiril talgih. Seo lauluga kutsutas rahvas kokko ja küsütäs viina perremehe käest. Ma kuuli tedä jo, kuContinue Reading

Sildid , ,
Postitatud Lõunõq