3-. MIIS´ LÄTS´ MÕTSA KÕNDIMA (Rg) (Orja uni)

Rõugõ

Imeline emand. Ori makka orde päälla. Orja aja laul

*

MIIS´ LÄTS´ MÕTSA KÕNDIMA,
löüdse üte söödükese.
Mis sääl söödü keskel oll´? –
Tõld söödü keskel om.
Mis sääl tõllan sisen oll´? –
Imänd sääl tõllan sisen om.
Mis imändä üsän oll´? –
Korv´ imända üsän om.
Mis sääl korvin sisen oll´? –
Muna korvin sisen om.
Mis sääl munnõ pääl oll´? –
Kana, kan´ep kaalan.
Kes sis sinnä’ manu’ tull´? –
Kikas kuldakannustõga’
Kes sis tälle sõna tõi? –
Varõs vaskisaabastõga.
Tulõ’ istu’ tooli pääle,
saista’ saani veere pääle,
kae’, kuis valda vaivatas,
perisvalda piinatas.
Veri välgus väidse otsan,
tuli pilgus piidsa otsan.

Tekst: ERM 151, 1357 (7) < Rõuge khk, Kasaritsa v, Issaku k, Tersa t – Alide Tirol < Ann Vildo (1920).

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq