Blogi arhiiv

2-. OLLI MA OR´AN (Rg) (Hollandi sulane)

Rõugõ Hollandi sulane. Orja laul * OLLI MA OR´AN,käve ma kar´an,suurõ herrä sulasõn,laisa naasõ näüdsikun.Mis mullõ palgas pakuti,ajastajas arvati?Tsiga anti, sõrgajalga –ei ma võta’, vellekene.Lammas anti lauki villa [kas ”laukiotsa” vai ”lahhe villa”]–ei ma võta’, vellekene.Lehmä anti keräsarvõ –ei maContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

1-. OLLI MINA ORJAS OTEMBAN (Kan) (Hollandi sulane)

Kanepi Hollandi sulane. Hobune varastatud. Soome sild * OLLI MINA ORJAS OTEMBAN,käve mina karjan Kammerin.Mes mulle palgas pakuti,aastas jo arvati?Vana’ viisu’, vana’ räti’,vana’ kakenu’ kasukatükü’ –ei mina võta’ vellekene.Anti lammas, paari poiga –ei mina võta’, vellekene.Anti tsiga, säidse poiga –eiContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

(_Mängulaulud)

Postitatud Külä ja sulasõq

17.__***__

Postitatud Külä ja sulasõq

16.__***__

Postitatud Külä ja sulasõq

15. __***__

Postitatud Külä ja sulasõq

14.__***__

Postitatud Külä ja sulasõq

13. __***___

Postitatud Külä ja sulasõq

12. S´AKSA’ VIIÄS PÕRGULÕ (Urv/Krl) (Kättemaks sakstele)

Urvastõ/Karula Kättemaks sakstele S´AKSA’ VIIÄS PÕRGULÕ,tõmmatasõ’ tõrvahauda.Ütes iks oll´ hüdsehaud,tõnõ oll´ tõrvahaud,kolmas kuuma kivi haud.Saagu’ iks s´aksa’ santimaie,ummiskängä’ hulkumaie,punapüksi’ puid raguma,talupoisi’ tantsimaie. Viis: EÜS VII 874 (6) < Urvaste khk, Vana-Antsla v, Hantsi t – M. Pehka, R. Tamm <Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Külä ja sulasõq

10. KUR´A’ PANTI’ KUBIJIS (Urv) (Kättemaks kupjale)

Urvastõ Kättemaks kubjale KUR´A’ PANTI’ KUBIJIS,varga’ vallapäälikis.Mis mi anna kubijillõ,mis mi kingi kilterille?Pütü tuld, tõsõ tõrva,kolmada kuumi hütsi. Viis: EÜS VII 872 (1a) < Urvaste khk, Vana-Antsla v, Hantsi t – M. Pehka, R. Tamm < Mari Hantsi, 70 aContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

9. OI MI ILLUST HERRÄKEIST (Krl/Urv) (Kättemaks sakstele)

Karula/Urvastõ Palve sakstele. Kättemaks. Mõisast varastamas OI MI ILLUST HERRÄKEIST, oi-jandali,oi mi puhast provvakõist!Tulõ’ ussõ tooli pääle,kae’, kuis valda vaavatas,perisvalda piinatas!Siin iks kõnd´va’ kõomalga’,siin iks liikva’ lepätüme’,purus lüüdi hamõ’ linanõ,purus peenü pallapuul´.Mine’ iks muialõ mõisilõ,konnõs peetäs peenü hamõ’,peetäs peenü pallapuul´,konContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Külä ja sulasõq

8. KIS NAA’ UHKÕ’ OLLÕNÕSSA (Hrg/Rg) (Kupja pilge)

Harglõ/Rõugõ Kubijalle. Uhke pilge. Täid kaladeks KIS NAA’ UHKÕ’ OLLÕNÕSSA,ilmakõrgi’ kõndinõssa?Käsi puusan, täi pungan,kirp hüppäs kübärän.Istõ maha’ pindre pääle,ots´ õks täie vammussist –meä um sorrõ, tuu pist suuhhõ,meä um peenü’, pillas mõtsa. Viis: EÜS I 784 (31) < Hargla khk,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Külä ja sulasõq

7. MILLE SIIN HERRÄ’ ILUSA’(Rg) (Saksad ilusad valla vaevast)

Rõugõ Saksad ilusad valla vaevast. Oleks minu olemine. Orja laul MILLE SIIN HERRÄ’ ILUSA’,mille preili’ peenükese’,noorõ’ s´aksa’ sammatidsõ’?Kõik´ mi vaestõ vaiva läbi,tütär´lastõ tüü läbi.Olõs olnu’ mii’ luba,tõsõst mii’ tegemine,pandnu’ mi herrä’ äestämä,provva’ puid raguma,preili’ lihmi nüssemä.Äestä’, äestä’ õks, herräke,rau’ puid,Continue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

6. MILLES HERRÄ’ ILOSA’ (Rp) (Saksad ilusad valla vaevast)

Räpinä Sakste ilu valla vaevast MILLES, MILLES HERRÄ’ JO ILOSAGI,milles, milles provva’ jo punatsõgi:?Vaestõ, vaestõ jo vaav’a läbi,tütär-, tütärlastõ jo tüü läbi!Tulgõ’, tulgõ’ vällä jo tooli päältä,saiskõ’, saiskõ’ vällä jo sohva päältä,kaegõ’, kaegõ’ vaesõ jo valla pääle,Kuis siid, kuis siidContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

5. TEKKE’ TÜÜDÄ TIMMUKILLÕ (Rg) (Saksad ilusad valla vaevast)

Rõugõ Saksad ilusad valla vaevast TEKKE’ TÜÜDÄ TIMMUKILLÕ,näkke’ vaiva vargillõ!Ega’ timmuk tüüd ei tii’,ega’ varas vaiva ei näe’.Tüü no teie’ tütär´latsõ’,vaav´a näie’ vaesõ’latsõ’.Milles neo’ herrä’ ilusa’,milles provva’ punadsõ’,milles preili’ peenükese’?Tütär´lastõ tüü läbi,vaestõlastõ vaav´a läbi.Tere’, hirstu herräkene,kuldakruuni provvakõnõ!Tulõ’ ussõ tooli pääle,astu’Continue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

4. MILLES HERRÄ’ HIGOVASÕ’ (Rg) (Saksad ilusad valla vaevast)

Rõugõ Saksad ilusad valla vaevast MILLES HERRÄ’ HIGOVASÕ’,milles provva’ punõtasõ’?Vaestõlastõ vaiva läbi,tütärlastõ tüü läbi!Viis´ um vaimu välä päälle,kuus´ um perähn kubijida,säidse sälgäpessijädä,katõsa karistajida,kümme andmahn külgepitehn. Viis: EÜS VI 16 (32) < Rõuge khk – J. Gutves (1909)Tekst: ERA II 143,Continue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

3. MII’ HERR OLL´ HELDE, RIKAS (Vst) (Sakste pilge)

Vahtsõliina Rikas herr MII’ HERR OLL´ HELDE, RIKAS,lelo, lelo, lelo lelo,kolmõkümne mõisa miis´,esi’ timä istõ tõlla siih,sada sikku saani iih,vana immis kõgõ iih. Viis ja tekst: SKS, Lindpere 13 (24) < Vastseliina khk, Orava v – S. Lindpere) < MariContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

2. MEIE HERR OLI RIKAS MEES (Krl) (Sakste pilge)

Karula Sakste pilge MEIE HERR OLI RIKAS MEES, leelu,istub saksa saani sees,seitse sikka saani ees,vana (j)emmis kõige ees.Esi tema istub saani sees,puupöör tal püksi ees,tatirida rinna ees,siasitt tal piibu sees.Mina vaene Sangle sant,mul pole muud kui kott ja kepp. ViisContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

1. VELEKENE, NOORÕKÕNÕ (Vst) (Sulane ja peremees)

Vahtsõliina Petan peremeest. Sundja ja sulane VELEKENE, NOORÕKÕNÕ,olli iks or´ah, käve kar´ah,olli iks sundija sulanõ,pendijalõ palgalinõ.Sundijal olli’ suurõ’ nurmõ’,pendijal olli’ pakso’ paadi’.Peremiis´ tootsõ mino pettä’,mina peti peremehe.And´ tä mullõ laas´a ruuna,laas´a ruuna, nührä’ ravva’.Lätsi ma kenko kündemähe,mäekallast kakkumahe –virga’ lätsi’Continue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

(_Sundijad ja sulased_)

Postitatud Külä ja sulasõq

10.__**__

Postitatud Külä ja sulasõq

9.__**__

Postitatud Külä ja sulasõq

8. __**__

Postitatud Külä ja sulasõq

7.__***___

Postitatud Külä ja sulasõq

6. __***__

Postitatud Külä ja sulasõq

5.__***___

Postitatud Külä ja sulasõq

4. HÜA UM SÜVVÄ’ HERRÄ LEIBÄ (Rg) (Teopoisi laul)

Rõugõ Teolise laul HÜÄ UM SÜVVÄ’ HERRÄ LEIBÄ,kuri kanda’ karbatskit.Jah, hüä um süvvä’ herrä leibä,kuri kanda’ karbatskit. Koguja märkus: Sedä viisi kuuli ma 1874. sis kuuli ma ku Palometsa külä õitsilised lauli    nii. Tähendus.Karbatsk on niisugune ruusk (piitsk), kedaContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

3. KÄEKESE’, JALAKÕSÕ’ (Rg) (Käte käskimine)

Rõugõ Or´atütrigu lugu. Käte ja jalgade käskimine KÄEKESE’, JALAKÕSÕ’, joo,mis ma’ teele teedä’ anna?Uhmõr´ om tamminõ tarõn,peikli om vasinõ vajan,kivi om kimmäs kambrõn.Võtkõ’ võõrast or´ada’,peremiist pelädä’.Ku ti jõvvat joostõn tulla’,Joostõn tulla’, joostõn minnä’,sõs teid kullas kutsutas,hõbõdas teid hõigatas.Ku ti jõvva-iContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

2. KURAT SUNDKU SUURI SAKSÄ (Urv) (Sulase raske töö)

Urvastõ Halval maal kündmine KURAT´ SUND´KU’ SUURI SAKS(U),kärväku Käru esänd(id),ke meid pandi maade künd(mä),sinna suurde soie pääl(e),madalide maie pääl(e)!Külvi kesvä keerulids(es),kaara katse kandilids(es),kon vesi virvetel(les),põllupinnär pinetel(les) –saa obeste ojut(a),valla varsu valid(a). Viis ja tekst: ERA III 7, 152 (30) &Continue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

1.VAENÕ TAPP´ VARÕSÕ (Rg) (Vaese ja rikka söök)

Rõugõ Vaese ja rikka söök. Vaesõ troost * VAENÕ TAPP´ VARÕSÕ,sai süvvä’, sai juvva’,sai trilll-tralli lüvvä’.Rikas tapp´ suurõ härä,es saa’ süvvä’, es saa’ juvva’,es saa’ trilli-tralli lüvvä’. Tekst: H II 60, 224 (9) < Rõuge khk – A. Perli (1896).

Postitatud Külä ja sulasõq

(_Sulase tööd ja tegemised_)

Postitatud Külä ja sulasõq

15.__***__

Postitatud Külä ja sulasõq

14.__***__

Postitatud Külä ja sulasõq

13.__***__

Postitatud Külä ja sulasõq

12-. OI MI ILUST HERRÄKEIST (Urv) (Kuri mõis)

Urvastõ Kuri mõis. Kättemaks sakstele * OI MI ILUST HERRÄKEIST,oi mi puhast provvakõist!Tulõ’ ussõ tooli pääle,kae’, kuis valda vaav´atas,perisvalda piinatas!Siin iks kõnd´va’ kõomalga’,siin iks liikva’ lepätüme’,purus lüüdi hamõ’ linanõ,purus peenü pallapuul´.Mine’ iks muialõ mõisilõ,konnõs peetäs peenü hamõ’,peetäs peenü pallapuul´ –konContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

11. TERE’ NU’, HERSTU HERRÄKENE (Rg) (Kuri kubjas)

Rõugõ Valda vaevatakse TERE’ NU’, HERSTU HERRÄKENE,kuldakruuni provvakõnõ!Tulõ’ nu’ vällä kaema,saista’ saali veere pääle,kae’ siiä’, katsu’ siiä’,kuis ti valda valitas,perisvalda piinatas –helme’ kaalast kakutas,sõlõ’ rinnast riisutas.Kurat´ um pantu kubijas,varas valla valitsõjas,seo pand valla vardalõ,teopoisi’ tilbalõ. Viis: EÜS IX 1324 (187)Continue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

10. TERE’ NU’, HERSTU HERRÄKENE (Hrg) (Kuri kubjas)

Harglõ Palve sakstele TERE’ NU’, HERSTU HERRÄKENE,kuldakruuni provvakõnõ!Tulõ’ nu’ ussõ tooli pääle,saista’ saali veere pääle.Kae’ maha’, katsu’ maha’,kuis meid vaesiid vaivatõs.Meil om vaesiil vaivaelu,kotikandjal kuri elu.Kurat´ om pantu kubijas,varas valla valitsõjas.Sõlõ’ meil rinnast riisutasõ’,helme’ kaalast kakutasõ’. Viis ja tekst: EÜSContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

9. JUMMAL´ SUND´KU’ SUURÕ’ HERRÄ’ (Rg) (Kuri kubjas)

Rõugõ Kuri kubjas vereimeja. Jummal sundku… Endine elu parem JUMMAL´ SUND´KU’ SUURÕ’ HERRÄ’,palutagu’ paksu’ herrä’,kiä pand´ kur´a kubija,varga valla valitsõjas.Egä riide riisutas,egä puul´pä postitas,sõlõ’ rinnast riisutas,helme’ kaalast kakutas.Joba tulõ tulõpirand,pia vöörüs verevalang –tulõ tulda lüvve’en,kibõnida keerutõllõn,tuli pilgus piidsa otsan,veri vöörüsContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

8. MEIL OMMA’ KURJA’ KUBIJA’ (Hrg) (Kuri kubjas)

Harglõ Kubbijaist. Kuri kubjas MEIL OMMA’ KURJA’ KUBIJA’,ime(n)danliku [ime-tan-liku’?] isände’,kiä pand valla vardadõ,teopoisi’ teibadõ.Ei olõ’ kulda kubijat,man marja saisijat.Meil om kurat´ kubijan,varas vallapäälikun.Esi’ saisti saibadõ,tahtsõ üles taivadõ,peräst sai põhipõrgudõ,põhipõrgu peräle. Viis: EÜS IV 232 (309) < Hargla khk – J.Continue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

7. JUMMAL´ SUND´KU’ SUURÕ’ HERRÄ’ (Rg) (Kuri kubjas)

Rõugõ Kubjas tuleb peksma JUMMAL´ SUND´KU’ SUURÕ’ HERRÄ’,palotagu’ paksu’ herrä’,kiä pand´ kur´a kubija,varga valla valitsõjas.Joba tulõ tulõpirand,joba veerüs verevalang,tulõ tulda lüvve’ena,kibõnida keerutõllõn,veri tsilgus vääsä otsan,liha lipsõs lõigutie,veri toobin mõõdõtie. Viis: RKM III 3, 130 (188) < Rõuge khk, Nursi v,Continue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

6. KUULÕ’, ÄRTSU ÄRRÄKENE (Kan) (Kuri mõis. Palve sakstele)

Kanepi Palve sakstele. Mõisa rehel KUULÕ’, ÄRTSU ÄRRÄKENE,rikas Riia provvakõnõ!Tulõ’ üles tooli pääle,saisa’ saali veere pääle,kae’ vällä akõnasta,kuis su valda vaivatassõ,perisvalda piinatassõ:kubijas meid lassi vallal’,rehepappi panni kinni’,pand´ ta koodilõ kuluma,rihavarsilõ vajuma.Koodi’ olli’ kuslapuusta,rihavarrõ’ vahtõritsõ’.Neo’ koodi’, kohe’i kulu’,rihavarrõ’, kohe’i vaju’.Edu ellu,Continue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

5. SÄNNÄ MÕISA, PÕRGU MÕISA (Rg) (Kuri mõis)

Rõugõ Kuri mõis. Sänna mõisa laul SÄNNÄ MÕISA, PÕRGU MÕISA,vaestõ neiu vaivamõisa –siin or´a’ opatasõ’,vaesõ’ hinge’ vaivatasõ’,lahki lüvväs hamõ’ linanõ,lahki peenü’ pallapoolinõ.Olõ-i imä inne löönü’,kasvataja karistanu’,pia löövä’ lülli käe’,pesvä’ pikä’ sõrmõ’. Märkused:1 Rahva suust Sänna mõisale olla teol käies ikkaContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

4. TERE’, ILLUS HERRÄKENE (Urv) (Kuri mõis)

Urvastõ Palve sakstele. Kuri mõis TERE’, ILLUS HERRÄKENE,kuldakruuni provvakõnõ,tulõ’ üles tooli pääle,saista’ saani leeni pääle,kae’, kuis valda vaivatas,perisvalda piinatas! –Valda aias varda perrä,perisvalda pirru perrä. Viis: EÜS IX 1292 (72) < Urvaste khk, V-Antsla v – A. O. Väisänen, R.Continue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

3. VIIRA MÕISA, VANGI MÕIS (Rp) (Kuri mõis)

Räpinä Põrgu mõis VIIRA MÕISA, VANGIMÕISA,teoliste peris põrgu!Egä riide riisutie,egä puulpäävä pesseti,helmi kaalast kakuti,sõlgi rinnast riisuti. Viis ja tekst: EÜS VIII 177 (93) < Räpina khk, Veriora v – A. Sibul < Miina, 80 a (1912<19035).

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

2. SEO MÕISA, PÕRGU MÕISA (Urv) (Kuri mõis)

Urvastõ Kuri mõis SEO MÕISA PÕRGU MÕISA,kuratidõ koolimõisa.Siin nuu’ ulli’ opatõsõ’,Siin nee’ noorõ’ noomitõsõ’,lahki lüvväs hamõ’ linanõ,purus peenü’ pallapuul´,siin aias iks enne aguda.Hukka läts´ iks or´a uni,vaesõlatsõ vaivauni.Minge’ muia mõisa’elle,astkõ’ muia alõvõllõ –vot kus piinül peetässe,vot kus kallõl kannõtas. ViisContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

1. HOI, TUI-TUI, MINA VAENÕ (Vst) (Kuri kubjas)

Vahtsõliina Mina vaene HOI, TUI-TUI, MINA VAENÕ,ala ilma armõdu.Kolm hobõst oll´ mul käehna,üts´ oll´ hiiru, tõõnõ kõrvi,kolmas kogoni’ punanõ.Hiirule rai rataspuida,kõrvilõ krõksõ kõdarida,punatsõlõ pööri palgi.Kubijas tulli tormatõh,kiltri keppi keerutõllõh:„Mis raot kavva rataspuida,kavva krõksit kõdariida,iibäkavva pöörät palki?“Kubijas and´ külgi piteh,kiltri tõmmas´Continue Reading

Postitatud Külä ja sulasõq

(__Kuri mõis__)

Postitatud Külä ja sulasõq

12. __***__

Postitatud Külä ja sulasõq

11. __**__

Postitatud Külä ja sulasõq

10-. ÄRÄ’ PIÄ MINA    MINEMÄ (Plv) (Ori lahkub)

Põlva Ori lahkub * ÄRÄ’ PIÄ MINA MINEMÄ,ärä’ uba oiumahe,ärä’ siista häästä rahva’ast,peedsikosta [par´õmbasta?] perre’est. Siin om rahvas ütsikeeli,ütsikeeli, ütsi meeli.Mina olõ võõras võrgutava,hussi keeli hukatava.Olõ-i mul tõugu siiä’ tettü,olõ-i nuumat nisu nurmõ,olõ-i kaubõld kaarapõldu. Tõug iks tettü Tõrvanduhe,kaara’ tettü’Continue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

9. NONNO, NONNO, PERREMEHE’ (Rp) (Orja palk)

Räpinä Orja palk NONNO, NONNO, PERREMEHE’,kui ti ei massa’ or’a vaiva,kui ti ei massa’ maa pääl,sis ti tasodõ’ taivah –kõnnite kott´ kondsõni säläh:„Tulõ’ ori, võta’ uma,tulõ’, vaene, võta’ vaiva!“ Viis: EÜS VIII 176 (92) < Räpina khk, Veriora v –Continue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

8-. ORI MAKA ORTÕ PÄÄLLÄ (Rg) (Orja uni)

Rõugõ Orja elu * ORI MAKA ORTÕ PÄÄLLÄ,palgalinõ partõ päällä –ku seo orsi hööräskelles,ku seo parsi painahtõllõs,sõs or´a uni otsa saiõ,magahuski manta lätsi.Ussõ tassa ummõhtõgi,ussõ linke liigutõllõ’,et ei eite herähtelle,eide tütreid ehmätelle!Kae ussõl katlakaapi,hiidä hiiva ussõ hingel,et ei värjä vaugumine,ussõContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

7. KÜL’ MA TIIÄ OR´A ELO (Plv) (Orja uni)

Põlva Orja uni. Orä elo KÜL’ MA TIIÄ OR´A ELO,or´a elo, vaesõ vaiva,kui sääl or´ah oldanõssa,käskijalah käüdänessä.Or´a uni ohkõline,or´a puhkus puhkõline,ori maka orrõ pääl,palgaline parrõ pääl.Kui sii orsi helähtie,kui sii parsi paan´ahtie,sis oll´ otsah or´a uni,pagõsi palgalisõ puhkus.Or´a uni ohukõnõ,ohukõnõ,Continue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

6. KUNAS ORI UNÕ MAKA(Hrg) (Orja uni)

Harglõ Orja uni * KUNAS ORI UNÕ MAKAõt-teri-d,i rai- tari-di, rai- tari-di, ral- lal- laa,vainõlats varju löüd?Panni pää paaiu pääle,kaala kate kannu pääle.Oja oll´ olut täüs,veeretasa vette täüs. Viis ja tekst: ERA Pl 24B1< Liis Peltser (78 a) – heliplaadistatudContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

5. ÄRÄ’ ORI MULLÕ ÜLGU’( Plv) (Orja elu)

Põlva Kuidas orjas ollakse ÄRÄ’ ORI MULLÕ ÜLGU’,kar´usõgi’ kaav´aku’,kül’ ma tiiä or´a elo,kui or´ah oldanõssõ,käskijalah käüdänesse.Or´a’ mingu’ usinahe,käskijala’ kärmähe.Kui ei jõvva’ joostõn minnä’,joostõn minnä’, joostõn tulla’,joostõn minnä’ joogiteele,karatõhna kar´ateele,kurigu’ sõs kuntõ juuskva’,järigu’ järgi juuskva’.Olõ-i neo’ kurigu’ kundõh,olõ-i neo’ järigu’ järehn,neo’Continue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

4.- OH MI VAESÕ’ VAIVA LUUDU’ (Rg) (Orja ase)

Rõugõ Orjaks kasvatatud. Imä süüd * OH MI VAESÕ’ VAIVA LUUDU’,vaiva luudu’, vaiva tuudu’.Kas nu olnõs imä süüdü?Inämb iks oll´ imä süüdü,ku nu vannu naistõ süüdü –imä iks vei vihalda’ sanna,mäele tõi tä mähkimäldä’,pand´ or´a vuutõlõ,palgapoisi patju pääle.Or´a vuutõ’ joContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

3-. MIIS´ LÄTS´ MÕTSA KÕNDIMA (Rg) (Orja uni)

Rõugõ Imeline emand. Ori makka orde päälla. Orja aja laul * MIIS´ LÄTS´ MÕTSA KÕNDIMA,löüdse üte söödükese.Mis sääl söödü keskel oll´? –Tõld söödü keskel om.Mis sääl tõllan sisen oll´? –Imänd sääl tõllan sisen om.Mis imändä üsän oll´? –Korv´ imända üsänContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

2. KUNAS NEO’ PÜHI’ TULÕVA’ (Krl/Plv) (Orja uni)

Karula/Põlva Härjad ootavad pühi. Millal orja kiidetakse. Orja uni KUNAS NEO’ PÜHI’ TULÕVA’,kunas jõulu jõudanõssõ,saava’ sarvõ’ saisõma,moka’ morro maitsõma. Harva es neidä aigosida,pissut neida päivisida,kui neid orjo kiteti,palgaliisi pallõldi. Ori ess´ maka orrõ pääl,palgaline parrõ pääl,kui seo orsi liigahtu,kui seoContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Külä ja sulasõq

1. PEREMIIS´ MEHEKENE! (Krl) (Orja palk)

Karula Orja palk PEREMIIS´ MEHEKENE,ku sa ei massa’ orja ossa,orja ossa, vaesõ vaiva –tandsit sa taivaalust müüdä,küünärpuu sul peuna,rõivarulli’ kangli all,ütlet: „Orja’, tulgõ’, orja’,tulgõ, vaesõ’, võtkõ’ vaiva!“Orja’ sullõ vasta ütli’:„Ku sa es massa’ maa pääl –tandsit taivaalust müüdä,küünärpuu sul peuna,rõivarulli’Continue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

(_Kuidas orjaks ollakse_)

Postitatud Külä ja sulasõq

5.__**__

Postitatud Külä ja sulasõq

4.__**__

Postitatud Külä ja sulasõq

3. SETU’ OMMA’ SIIÄ’ JÕUDNU’ (Rg) (Setud)

Rõugõ Setu laul SETU’, SETU’, SETU’ OMMA’ SIIÄ’ JÕUDNU’,pere-, pere-, perenaisi perrä nõudnu’.Ots´kõ’, ots´kõ’, ots´kõ’ mullõ n´ardsukõisi,mina, mina, mina anna kausikõisi,päälekauba pillikeisi.Pill´ oll´ helle pedäjäne,kannõl´ kummõr kadajanõ.Susi seie suurõ setu,jätse perrä jämme’ jala’. Need noodid ja sõnad olen ma rahvaContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

2. SETU’ UMMA’, SETU’ UMMA’ (Rg) (Setud)

Rõugõ Setu laul SETU’ UMMA’, SETU’ UMMA’,setu’ umma’ siiä’ jõudnu’,setu’ umma’ siiä’ jõudnu-u’.Perenaisi, perenaisi,perenaisi perrä nõudnu’,perenaisi perrä nõudnu-u’.Andkõ’ meile, andkõ’ meile,andkõ’ meile hüvvi n´artsõ,andkõ’ meile hüvvi n´artsõ-õ.Ma’nna teile, ma’nna teile,ma’nna teile hüvvi kaussa,ma’nna teile hüvvi kaussa-a.pääle selle, pääle selle,pääle selleContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

1. SETU’ OMMA’ SIIÄ’ JÕUDNU’ (Urv) (Setud)

Urvastõ Setu’ * SETU’ OMMA’ SIIÄ’ JÕUDNU’, taah,perenaisi perrä nõudma, taah.Kuulgõ’, kulla perenaisõ’, taah,ots´kõ’ kokku nirdsu’-ńardsu’, taah!Anna teile üvvä siipi, taah,pääle seebi suuri nõklu, taah,pääle nõklu latsõpille, taah.Pill´ oll´ helle pedäjäne, taah,kannõĺ kummõ kadajanõ, taah. Tekst: H III 9, 629Continue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

_K ü l a e l u_

Postitatud Külä ja sulasõq

_KÜLAELU, SULASED JA SUNDIJAD)

Postitatud Külä ja sulasõq