8-. ORI MAKA ORTÕ PÄÄLLÄ (Rg) (Orja uni)

Rõugõ

Orja elu

*

ORI MAKA ORTÕ PÄÄLLÄ,
palgalinõ partõ päällä –
ku seo orsi hööräskelles,
ku seo parsi painahtõllõs,
sõs or´a uni otsa saiõ,
magahuski manta lätsi.
Ussõ tassa ummõhtõgi,
ussõ linke liigutõllõ’,
et ei eite herähtelle,
eide tütreid ehmätelle!
Kae ussõl katlakaapi,
hiidä hiiva ussõ hingel,
et ei värjä vaugumine,
ussõ kiidsu kiirgumine.
Üles ei tooks peenet peret,
herändelle hellikuida.
Aja sis jäle järve poolõ,
kaiva vällä kaopoolõ,
tii õks tii tiigi poolõ,
veerü alla vette poolõ,
lasõ läbi lambalauda,
kae läbi karia lauda,
tsihi üle tsiasulu,
hobo iistki hoolitsõllõ.
Nii õks orjahn oldanessa,
palgalisehn paimendeldas!

(Urmas Kalla märkus: Kahtlanõ, segäkiilne ja nigu kunst´lik)

Tekst: ERA II 143, 495 (3) < Rõuge khk, Haanja v – J. Gutves (1937).

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq