Blogi arhiiv

2-. OLLI MA OR´AN (Rg) (Hollandi sulane)

Rõugõ Hollandi sulane. Orja laul * OLLI MA OR´AN,käve ma kar´an,suurõ herrä sulasõn,laisa naasõ näüdsikun.Mis mullõ palgas pakuti,ajastajas arvati?Tsiga anti, sõrgajalga –ei ma võta’, vellekene.Lammas anti lauki villa [kas ”laukiotsa” vai ”lahhe villa”]–ei ma võta’, vellekene.Lehmä anti keräsarvõ –ei maContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

1-. OLLI MINA ORJAS OTEMBAN (Kan) (Hollandi sulane)

Kanepi Hollandi sulane. Hobune varastatud. Soome sild * OLLI MINA ORJAS OTEMBAN,käve mina karjan Kammerin.Mes mulle palgas pakuti,aastas jo arvati?Vana’ viisu’, vana’ räti’,vana’ kakenu’ kasukatükü’ –ei mina võta’ vellekene.Anti lammas, paari poiga –ei mina võta’, vellekene.Anti tsiga, säidse poiga –eiContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

(_Mängulaulud)

Postitatud Külä ja sulasõq

17.__***__

Postitatud Külä ja sulasõq

16.__***__

Postitatud Külä ja sulasõq

15. __***__

Postitatud Külä ja sulasõq

14.__***__

Postitatud Külä ja sulasõq

13. __***___

Postitatud Külä ja sulasõq

12. S´AKSA’ VIIÄS PÕRGULÕ (Urv/Krl) (Kättemaks sakstele)

Urvastõ/Karula Kättemaks sakstele S´AKSA’ VIIÄS PÕRGULÕ,tõmmatasõ’ tõrvahauda.Ütes iks oll´ hüdsehaud,tõnõ oll´ tõrvahaud,kolmas kuuma kivi haud.Saagu’ iks s´aksa’ santimaie,ummiskängä’ hulkumaie,punapüksi’ puid raguma,talupoisi’ tantsimaie. Viis: EÜS VII 874 (6) < Urvaste khk, Vana-Antsla v, Hantsi t – M. Pehka, R. Tamm <Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Külä ja sulasõq

10. KUR´A’ PANTI’ KUBIJIS (Urv) (Kättemaks kupjale)

Urvastõ Kättemaks kubjale KUR´A’ PANTI’ KUBIJIS,varga’ vallapäälikis.Mis mi anna kubijillõ,mis mi kingi kilterille?Pütü tuld, tõsõ tõrva,kolmada kuumi hütsi. Viis: EÜS VII 872 (1a) < Urvaste khk, Vana-Antsla v, Hantsi t – M. Pehka, R. Tamm < Mari Hantsi, 70 aContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

9. OI MI ILLUST HERRÄKEIST (Krl/Urv) (Kättemaks sakstele)

Karula/Urvastõ Palve sakstele. Kättemaks. Mõisast varastamas OI MI ILLUST HERRÄKEIST, oi-jandali,oi mi puhast provvakõist!Tulõ’ ussõ tooli pääle,kae’, kuis valda vaavatas,perisvalda piinatas!Siin iks kõnd´va’ kõomalga’,siin iks liikva’ lepätüme’,purus lüüdi hamõ’ linanõ,purus peenü pallapuul´.Mine’ iks muialõ mõisilõ,konnõs peetäs peenü hamõ’,peetäs peenü pallapuul´,konContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Külä ja sulasõq

8. KIS NAA’ UHKÕ’ OLLÕNÕSSA (Hrg/Rg) (Kupja pilge)

Harglõ/Rõugõ Kubijalle. Uhke pilge. Täid kaladeks KIS NAA’ UHKÕ’ OLLÕNÕSSA,ilmakõrgi’ kõndinõssa?Käsi puusan, täi pungan,kirp hüppäs kübärän.Istõ maha’ pindre pääle,ots´ õks täie vammussist –meä um sorrõ, tuu pist suuhhõ,meä um peenü’, pillas mõtsa. Viis: EÜS I 784 (31) < Hargla khk,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Külä ja sulasõq

7. MILLE SIIN HERRÄ’ ILUSA’(Rg) (Saksad ilusad valla vaevast)

Rõugõ Saksad ilusad valla vaevast. Oleks minu olemine. Orja laul MILLE SIIN HERRÄ’ ILUSA’,mille preili’ peenükese’,noorõ’ s´aksa’ sammatidsõ’?Kõik´ mi vaestõ vaiva läbi,tütär´lastõ tüü läbi.Olõs olnu’ mii’ luba,tõsõst mii’ tegemine,pandnu’ mi herrä’ äestämä,provva’ puid raguma,preili’ lihmi nüssemä.Äestä’, äestä’ õks, herräke,rau’ puid,Continue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

6. MILLES HERRÄ’ ILOSA’ (Rp) (Saksad ilusad valla vaevast)

Räpinä Sakste ilu valla vaevast MILLES, MILLES HERRÄ’ JO ILOSAGI,milles, milles provva’ jo punatsõgi:?Vaestõ, vaestõ jo vaav’a läbi,tütär-, tütärlastõ jo tüü läbi!Tulgõ’, tulgõ’ vällä jo tooli päältä,saiskõ’, saiskõ’ vällä jo sohva päältä,kaegõ’, kaegõ’ vaesõ jo valla pääle,Kuis siid, kuis siidContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

5. TEKKE’ TÜÜDÄ TIMMUKILLÕ (Rg) (Saksad ilusad valla vaevast)

Rõugõ Saksad ilusad valla vaevast TEKKE’ TÜÜDÄ TIMMUKILLÕ,näkke’ vaiva vargillõ!Ega’ timmuk tüüd ei tii’,ega’ varas vaiva ei näe’.Tüü no teie’ tütär´latsõ’,vaav´a näie’ vaesõ’latsõ’.Milles neo’ herrä’ ilusa’,milles provva’ punadsõ’,milles preili’ peenükese’?Tütär´lastõ tüü läbi,vaestõlastõ vaav´a läbi.Tere’, hirstu herräkene,kuldakruuni provvakõnõ!Tulõ’ ussõ tooli pääle,astu’Continue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

4. MILLES HERRÄ’ HIGOVASÕ’ (Rg) (Saksad ilusad valla vaevast)

Rõugõ Saksad ilusad valla vaevast MILLES HERRÄ’ HIGOVASÕ’,milles provva’ punõtasõ’?Vaestõlastõ vaiva läbi,tütärlastõ tüü läbi!Viis´ um vaimu välä päälle,kuus´ um perähn kubijida,säidse sälgäpessijädä,katõsa karistajida,kümme andmahn külgepitehn. Viis: EÜS VI 16 (32) < Rõuge khk – J. Gutves (1909)Tekst: ERA II 143,Continue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

3. MII’ HERR OLL´ HELDE, RIKAS (Vst) (Sakste pilge)

Vahtsõliina Rikas herr MII’ HERR OLL´ HELDE, RIKAS,lelo, lelo, lelo lelo,kolmõkümne mõisa miis´,esi’ timä istõ tõlla siih,sada sikku saani iih,vana immis kõgõ iih. Viis ja tekst: SKS, Lindpere 13 (24) < Vastseliina khk, Orava v – S. Lindpere) < MariContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

2. MEIE HERR OLI RIKAS MEES (Krl) (Sakste pilge)

Karula Sakste pilge MEIE HERR OLI RIKAS MEES, leelu,istub saksa saani sees,seitse sikka saani ees,vana (j)emmis kõige ees.Esi tema istub saani sees,puupöör tal püksi ees,tatirida rinna ees,siasitt tal piibu sees.Mina vaene Sangle sant,mul pole muud kui kott ja kepp. ViisContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

1. VELEKENE, NOORÕKÕNÕ (Vst) (Sulane ja peremees)

Vahtsõliina Petan peremeest. Sundja ja sulane VELEKENE, NOORÕKÕNÕ,olli iks or´ah, käve kar´ah,olli iks sundija sulanõ,pendijalõ palgalinõ.Sundijal olli’ suurõ’ nurmõ’,pendijal olli’ pakso’ paadi’.Peremiis´ tootsõ mino pettä’,mina peti peremehe.And´ tä mullõ laas´a ruuna,laas´a ruuna, nührä’ ravva’.Lätsi ma kenko kündemähe,mäekallast kakkumahe –virga’ lätsi’Continue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

(_Sundijad ja sulased_)

Postitatud Külä ja sulasõq

10.__**__

Postitatud Külä ja sulasõq

9.__**__

Postitatud Külä ja sulasõq

8. __**__

Postitatud Külä ja sulasõq

7.__***___

Postitatud Külä ja sulasõq

6. __***__

Postitatud Külä ja sulasõq

5.__***___

Postitatud Külä ja sulasõq

4. HÜA UM SÜVVÄ’ HERRÄ LEIBÄ (Rg) (Teopoisi laul)

Rõugõ Teolise laul HÜÄ UM SÜVVÄ’ HERRÄ LEIBÄ,kuri kanda’ karbatskit.Jah, hüä um süvvä’ herrä leibä,kuri kanda’ karbatskit. Koguja märkus: Sedä viisi kuuli ma 1874. sis kuuli ma ku Palometsa külä õitsilised lauli    nii. Tähendus.Karbatsk on niisugune ruusk (piitsk), kedaContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

3. KÄEKESE’, JALAKÕSÕ’ (Rg) (Käte käskimine)

Rõugõ Or´atütrigu lugu. Käte ja jalgade käskimine KÄEKESE’, JALAKÕSÕ’, joo,mis ma’ teele teedä’ anna?Uhmõr´ om tamminõ tarõn,peikli om vasinõ vajan,kivi om kimmäs kambrõn.Võtkõ’ võõrast or´ada’,peremiist pelädä’.Ku ti jõvvat joostõn tulla’,Joostõn tulla’, joostõn minnä’,sõs teid kullas kutsutas,hõbõdas teid hõigatas.Ku ti jõvva-iContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

2. KURAT SUNDKU SUURI SAKSÄ (Urv) (Sulase raske töö)

Urvastõ Halval maal kündmine KURAT´ SUND´KU’ SUURI SAKS(U),kärväku Käru esänd(id),ke meid pandi maade künd(mä),sinna suurde soie pääl(e),madalide maie pääl(e)!Külvi kesvä keerulids(es),kaara katse kandilids(es),kon vesi virvetel(les),põllupinnär pinetel(les) –saa obeste ojut(a),valla varsu valid(a). Viis ja tekst: ERA III 7, 152 (30) &Continue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

1.VAENÕ TAPP´ VARÕSÕ (Rg) (Vaese ja rikka söök)

Rõugõ Vaese ja rikka söök. Vaesõ troost * VAENÕ TAPP´ VARÕSÕ,sai süvvä’, sai juvva’,sai trilll-tralli lüvvä’.Rikas tapp´ suurõ härä,es saa’ süvvä’, es saa’ juvva’,es saa’ trilli-tralli lüvvä’. Tekst: H II 60, 224 (9) < Rõuge khk – A. Perli (1896).

Postitatud Külä ja sulasõq

(_Sulase tööd ja tegemised_)

Postitatud Külä ja sulasõq

15.__***__

Postitatud Külä ja sulasõq

14.__***__

Postitatud Külä ja sulasõq

13.__***__

Postitatud Külä ja sulasõq

12-. OI MI ILUST HERRÄKEIST (Urv) (Kuri mõis)

Urvastõ Kuri mõis. Kättemaks sakstele * OI MI ILUST HERRÄKEIST,oi mi puhast provvakõist!Tulõ’ ussõ tooli pääle,kae’, kuis valda vaav´atas,perisvalda piinatas!Siin iks kõnd´va’ kõomalga’,siin iks liikva’ lepätüme’,purus lüüdi hamõ’ linanõ,purus peenü pallapuul´.Mine’ iks muialõ mõisilõ,konnõs peetäs peenü hamõ’,peetäs peenü pallapuul´ –konContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

11. TERE’ NU’, HERSTU HERRÄKENE (Rg) (Kuri kubjas)

Rõugõ Valda vaevatakse TERE’ NU’, HERSTU HERRÄKENE,kuldakruuni provvakõnõ!Tulõ’ nu’ vällä kaema,saista’ saali veere pääle,kae’ siiä’, katsu’ siiä’,kuis ti valda valitas,perisvalda piinatas –helme’ kaalast kakutas,sõlõ’ rinnast riisutas.Kurat´ um pantu kubijas,varas valla valitsõjas,seo pand valla vardalõ,teopoisi’ tilbalõ. Viis: EÜS IX 1324 (187)Continue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

10. TERE’ NU’, HERSTU HERRÄKENE (Hrg) (Kuri kubjas)

Harglõ Palve sakstele TERE’ NU’, HERSTU HERRÄKENE,kuldakruuni provvakõnõ!Tulõ’ nu’ ussõ tooli pääle,saista’ saali veere pääle.Kae’ maha’, katsu’ maha’,kuis meid vaesiid vaivatõs.Meil om vaesiil vaivaelu,kotikandjal kuri elu.Kurat´ om pantu kubijas,varas valla valitsõjas.Sõlõ’ meil rinnast riisutasõ’,helme’ kaalast kakutasõ’. Viis ja tekst: EÜSContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

9. JUMMAL´ SUND´KU’ SUURÕ’ HERRÄ’ (Rg) (Kuri kubjas)

Rõugõ Kuri kubjas vereimeja. Jummal sundku… Endine elu parem JUMMAL´ SUND´KU’ SUURÕ’ HERRÄ’,palutagu’ paksu’ herrä’,kiä pand´ kur´a kubija,varga valla valitsõjas.Egä riide riisutas,egä puul´pä postitas,sõlõ’ rinnast riisutas,helme’ kaalast kakutas.Joba tulõ tulõpirand,pia vöörüs verevalang –tulõ tulda lüvve’en,kibõnida keerutõllõn,tuli pilgus piidsa otsan,veri vöörüsContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

8. MEIL OMMA’ KURJA’ KUBIJA’ (Hrg) (Kuri kubjas)

Harglõ Kubbijaist. Kuri kubjas MEIL OMMA’ KURJA’ KUBIJA’,ime(n)danliku [ime-tan-liku’?] isände’,kiä pand valla vardadõ,teopoisi’ teibadõ.Ei olõ’ kulda kubijat,man marja saisijat.Meil om kurat´ kubijan,varas vallapäälikun.Esi’ saisti saibadõ,tahtsõ üles taivadõ,peräst sai põhipõrgudõ,põhipõrgu peräle. Viis: EÜS IV 232 (309) < Hargla khk – J.Continue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

7. JUMMAL´ SUND´KU’ SUURÕ’ HERRÄ’ (Rg) (Kuri kubjas)

Rõugõ Kubjas tuleb peksma JUMMAL´ SUND´KU’ SUURÕ’ HERRÄ’,palotagu’ paksu’ herrä’,kiä pand´ kur´a kubija,varga valla valitsõjas.Joba tulõ tulõpirand,joba veerüs verevalang,tulõ tulda lüvve’ena,kibõnida keerutõllõn,veri tsilgus vääsä otsan,liha lipsõs lõigutie,veri toobin mõõdõtie. Viis: RKM III 3, 130 (188) < Rõuge khk, Nursi v,Continue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

6. KUULÕ’, ÄRTSU ÄRRÄKENE (Kan) (Kuri mõis. Palve sakstele)

Kanepi Palve sakstele. Mõisa rehel KUULÕ’, ÄRTSU ÄRRÄKENE,rikas Riia provvakõnõ!Tulõ’ üles tooli pääle,saisa’ saali veere pääle,kae’ vällä akõnasta,kuis su valda vaivatassõ,perisvalda piinatassõ:kubijas meid lassi vallal’,rehepappi panni kinni’,pand´ ta koodilõ kuluma,rihavarsilõ vajuma.Koodi’ olli’ kuslapuusta,rihavarrõ’ vahtõritsõ’.Neo’ koodi’, kohe’i kulu’,rihavarrõ’, kohe’i vaju’.Edu ellu,Continue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

5. SÄNNÄ MÕISA, PÕRGU MÕISA (Rg) (Kuri mõis)

Rõugõ Kuri mõis. Sänna mõisa laul SÄNNÄ MÕISA, PÕRGU MÕISA,vaestõ neiu vaivamõisa –siin or´a’ opatasõ’,vaesõ’ hinge’ vaivatasõ’,lahki lüvväs hamõ’ linanõ,lahki peenü’ pallapoolinõ.Olõ-i imä inne löönü’,kasvataja karistanu’,pia löövä’ lülli käe’,pesvä’ pikä’ sõrmõ’. Märkused:1 Rahva suust Sänna mõisale olla teol käies ikkaContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

4. TERE’, ILLUS HERRÄKENE (Urv) (Kuri mõis)

Urvastõ Palve sakstele. Kuri mõis TERE’, ILLUS HERRÄKENE,kuldakruuni provvakõnõ,tulõ’ üles tooli pääle,saista’ saani leeni pääle,kae’, kuis valda vaivatas,perisvalda piinatas! –Valda aias varda perrä,perisvalda pirru perrä. Viis: EÜS IX 1292 (72) < Urvaste khk, V-Antsla v – A. O. Väisänen, R.Continue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

3. VIIRA MÕISA, VANGI MÕIS (Rp) (Kuri mõis)

Räpinä Põrgu mõis VIIRA MÕISA, VANGIMÕISA,teoliste peris põrgu!Egä riide riisutie,egä puulpäävä pesseti,helmi kaalast kakuti,sõlgi rinnast riisuti. Viis ja tekst: EÜS VIII 177 (93) < Räpina khk, Veriora v – A. Sibul < Miina, 80 a (1912<19035).

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

2. SEO MÕISA, PÕRGU MÕISA (Urv) (Kuri mõis)

Urvastõ Kuri mõis SEO MÕISA PÕRGU MÕISA,kuratidõ koolimõisa.Siin nuu’ ulli’ opatõsõ’,Siin nee’ noorõ’ noomitõsõ’,lahki lüvväs hamõ’ linanõ,purus peenü’ pallapuul´,siin aias iks enne aguda.Hukka läts´ iks or´a uni,vaesõlatsõ vaivauni.Minge’ muia mõisa’elle,astkõ’ muia alõvõllõ –vot kus piinül peetässe,vot kus kallõl kannõtas. ViisContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

1. HOI, TUI-TUI, MINA VAENÕ (Vst) (Kuri kubjas)

Vahtsõliina Mina vaene HOI, TUI-TUI, MINA VAENÕ,ala ilma armõdu.Kolm hobõst oll´ mul käehna,üts´ oll´ hiiru, tõõnõ kõrvi,kolmas kogoni’ punanõ.Hiirule rai rataspuida,kõrvilõ krõksõ kõdarida,punatsõlõ pööri palgi.Kubijas tulli tormatõh,kiltri keppi keerutõllõh:„Mis raot kavva rataspuida,kavva krõksit kõdariida,iibäkavva pöörät palki?“Kubijas and´ külgi piteh,kiltri tõmmas´Continue Reading

Postitatud Külä ja sulasõq

(__Kuri mõis__)

Postitatud Külä ja sulasõq

12. __***__

Postitatud Külä ja sulasõq

11. __**__

Postitatud Külä ja sulasõq

10-. ÄRÄ’ PIÄ MINA    MINEMÄ (Plv) (Ori lahkub)

Põlva Ori lahkub * ÄRÄ’ PIÄ MINA MINEMÄ,ärä’ uba oiumahe,ärä’ siista häästä rahva’ast,peedsikosta [par´õmbasta?] perre’est. Siin om rahvas ütsikeeli,ütsikeeli, ütsi meeli.Mina olõ võõras võrgutava,hussi keeli hukatava.Olõ-i mul tõugu siiä’ tettü,olõ-i nuumat nisu nurmõ,olõ-i kaubõld kaarapõldu. Tõug iks tettü Tõrvanduhe,kaara’ tettü’Continue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

9. NONNO, NONNO, PERREMEHE’ (Rp) (Orja palk)

Räpinä Orja palk NONNO, NONNO, PERREMEHE’,kui ti ei massa’ or’a vaiva,kui ti ei massa’ maa pääl,sis ti tasodõ’ taivah –kõnnite kott´ kondsõni säläh:„Tulõ’ ori, võta’ uma,tulõ’, vaene, võta’ vaiva!“ Viis: EÜS VIII 176 (92) < Räpina khk, Veriora v –Continue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

8-. ORI MAKA ORTÕ PÄÄLLÄ (Rg) (Orja uni)

Rõugõ Orja elu * ORI MAKA ORTÕ PÄÄLLÄ,palgalinõ partõ päällä –ku seo orsi hööräskelles,ku seo parsi painahtõllõs,sõs or´a uni otsa saiõ,magahuski manta lätsi.Ussõ tassa ummõhtõgi,ussõ linke liigutõllõ’,et ei eite herähtelle,eide tütreid ehmätelle!Kae ussõl katlakaapi,hiidä hiiva ussõ hingel,et ei värjä vaugumine,ussõContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

7. KÜL’ MA TIIÄ OR´A ELO (Plv) (Orja uni)

Põlva Orja uni. Orä elo KÜL’ MA TIIÄ OR´A ELO,or´a elo, vaesõ vaiva,kui sääl or´ah oldanõssa,käskijalah käüdänessä.Or´a uni ohkõline,or´a puhkus puhkõline,ori maka orrõ pääl,palgaline parrõ pääl.Kui sii orsi helähtie,kui sii parsi paan´ahtie,sis oll´ otsah or´a uni,pagõsi palgalisõ puhkus.Or´a uni ohukõnõ,ohukõnõ,Continue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

6. KUNAS ORI UNÕ MAKA(Hrg) (Orja uni)

Harglõ Orja uni * KUNAS ORI UNÕ MAKAõt-teri-d,i rai- tari-di, rai- tari-di, ral- lal- laa,vainõlats varju löüd?Panni pää paaiu pääle,kaala kate kannu pääle.Oja oll´ olut täüs,veeretasa vette täüs. Viis ja tekst: ERA Pl 24B1< Liis Peltser (78 a) – heliplaadistatudContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

5. ÄRÄ’ ORI MULLÕ ÜLGU’( Plv) (Orja elu)

Põlva Kuidas orjas ollakse ÄRÄ’ ORI MULLÕ ÜLGU’,kar´usõgi’ kaav´aku’,kül’ ma tiiä or´a elo,kui or´ah oldanõssõ,käskijalah käüdänesse.Or´a’ mingu’ usinahe,käskijala’ kärmähe.Kui ei jõvva’ joostõn minnä’,joostõn minnä’, joostõn tulla’,joostõn minnä’ joogiteele,karatõhna kar´ateele,kurigu’ sõs kuntõ juuskva’,järigu’ järgi juuskva’.Olõ-i neo’ kurigu’ kundõh,olõ-i neo’ järigu’ järehn,neo’Continue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

4.- OH MI VAESÕ’ VAIVA LUUDU’ (Rg) (Orja ase)

Rõugõ Orjaks kasvatatud. Imä süüd * OH MI VAESÕ’ VAIVA LUUDU’,vaiva luudu’, vaiva tuudu’.Kas nu olnõs imä süüdü?Inämb iks oll´ imä süüdü,ku nu vannu naistõ süüdü –imä iks vei vihalda’ sanna,mäele tõi tä mähkimäldä’,pand´ or´a vuutõlõ,palgapoisi patju pääle.Or´a vuutõ’ joContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

3-. MIIS´ LÄTS´ MÕTSA KÕNDIMA (Rg) (Orja uni)

Rõugõ Imeline emand. Ori makka orde päälla. Orja aja laul * MIIS´ LÄTS´ MÕTSA KÕNDIMA,löüdse üte söödükese.Mis sääl söödü keskel oll´? –Tõld söödü keskel om.Mis sääl tõllan sisen oll´? –Imänd sääl tõllan sisen om.Mis imändä üsän oll´? –Korv´ imända üsänContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

2. KUNAS NEO’ PÜHI’ TULÕVA’ (Krl/Plv) (Orja uni)

Karula/Põlva Härjad ootavad pühi. Millal orja kiidetakse. Orja uni KUNAS NEO’ PÜHI’ TULÕVA’,kunas jõulu jõudanõssõ,saava’ sarvõ’ saisõma,moka’ morro maitsõma. Harva es neidä aigosida,pissut neida päivisida,kui neid orjo kiteti,palgaliisi pallõldi. Ori ess´ maka orrõ pääl,palgaline parrõ pääl,kui seo orsi liigahtu,kui seoContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Külä ja sulasõq

1. PEREMIIS´ MEHEKENE! (Krl) (Orja palk)

Karula Orja palk PEREMIIS´ MEHEKENE,ku sa ei massa’ orja ossa,orja ossa, vaesõ vaiva –tandsit sa taivaalust müüdä,küünärpuu sul peuna,rõivarulli’ kangli all,ütlet: „Orja’, tulgõ’, orja’,tulgõ, vaesõ’, võtkõ’ vaiva!“Orja’ sullõ vasta ütli’:„Ku sa es massa’ maa pääl –tandsit taivaalust müüdä,küünärpuu sul peuna,rõivarulli’Continue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

(_Kuidas orjaks ollakse_)

Postitatud Külä ja sulasõq

5.__**__

Postitatud Külä ja sulasõq

4.__**__

Postitatud Külä ja sulasõq

3. SETU’ OMMA’ SIIÄ’ JÕUDNU’ (Rg) (Setud)

Rõugõ Setu laul SETU’, SETU’, SETU’ OMMA’ SIIÄ’ JÕUDNU’,pere-, pere-, perenaisi perrä nõudnu’.Ots´kõ’, ots´kõ’, ots´kõ’ mullõ n´ardsukõisi,mina, mina, mina anna kausikõisi,päälekauba pillikeisi.Pill´ oll´ helle pedäjäne,kannõl´ kummõr kadajanõ.Susi seie suurõ setu,jätse perrä jämme’ jala’. Need noodid ja sõnad olen ma rahvaContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

2. SETU’ UMMA’, SETU’ UMMA’ (Rg) (Setud)

Rõugõ Setu laul SETU’ UMMA’, SETU’ UMMA’,setu’ umma’ siiä’ jõudnu’,setu’ umma’ siiä’ jõudnu-u’.Perenaisi, perenaisi,perenaisi perrä nõudnu’,perenaisi perrä nõudnu-u’.Andkõ’ meile, andkõ’ meile,andkõ’ meile hüvvi n´artsõ,andkõ’ meile hüvvi n´artsõ-õ.Ma’nna teile, ma’nna teile,ma’nna teile hüvvi kaussa,ma’nna teile hüvvi kaussa-a.pääle selle, pääle selle,pääle selleContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

1. SETU’ OMMA’ SIIÄ’ JÕUDNU’ (Urv) (Setud)

Urvastõ Setu’ * SETU’ OMMA’ SIIÄ’ JÕUDNU’, taah,perenaisi perrä nõudma, taah.Kuulgõ’, kulla perenaisõ’, taah,ots´kõ’ kokku nirdsu’-ńardsu’, taah!Anna teile üvvä siipi, taah,pääle seebi suuri nõklu, taah,pääle nõklu latsõpille, taah.Pill´ oll´ helle pedäjäne, taah,kannõĺ kummõ kadajanõ, taah. Tekst: H III 9, 629Continue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

_K ü l a e l u_

Postitatud Külä ja sulasõq

_KÜLAELU, SULASED JA SUNDIJAD)

Postitatud Külä ja sulasõq

4-. VANNAPOISS´ KUULI (Rg) (Vanapoiss ja vanatüdruk)

Rõugõ Vanapoisi ja vanatüdruku matus * VANAPOISS´ KUULI, oijaa, oijaa,kis tedä eht´mä kävve? –Immis tedä eht´mä kävve.Minkas tedä hauda viidi? –Katõ karvakaskaga.Koes tedä matõti? –Rabasuhu’ rampõ ala’.Minkas tälle kellä lüüdi? –Katõ haavahaluga.Kis tedä kaema kävve? –Soe’ sumpõ’ summaviisi,kahru’ kävve’ katsakõisi.MisContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

3-. MIÄ OLLI JUMMAL´ MÕTÕLNU’ (Rg) (Asjata loodud)

Rõugõ Asjata loodud * MIÄ OLLI JUMMAL´ MÕTÕLNU’,kui olli Jummal´ minnu loonu’?Võinu’ luvva’ lod´apuus,muilõ maalõ mar´apuus,Vinnemaalõ vislapuus,S´aksamaalõ sarapuus.Suvõl loonu’ häitsemä,talvõl marju kandõma. Tekst: H II 71, 546 (45) < Rõuge khk, Nursi v – H. Uuk < Anna Maran(a), 80Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

2. IKÕ IKS MA KUR´A KOOLU PÄÄLE (Vst) (Lese laul)

Vahtsõliina Läsä laul. Vii vette! IKÕ IKS MA KUR´A KOOLU PÄÄLE,kaiba iks ma kalõ kadso pääle,milles võtt´ iks ta mu tuvi toitija,pääso pää ravitsõja!Jäie nu’ ma iks tsirgu söömaldä’,mar´a hüvä maitsõmalda’.Ku haardas mu haigõs,tõmmatas tõbitsõs,olõ õi’ mu’ tuvi toitijat,pääso pääContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

1. OH MA VAENE VANAKÕNÕ (Plv) (Vara vanaks)

Põlva Varra vanas lännü’ Mino imä Ann Seep lugi, toonit. OH MA VAENÕ VANAKÕNÕ,mille ma varra vanas lätsi,inneaigo ilotus?Et mul elo ikulinõ,kodo väega kurvalinõ:kuri elo kur´as vei,vaiv elo vanas vei.Istsõ ma üü üleväh,mühü pirdo ma palodi,tõsõ mühü tõrvassit.Kedrässi ma kümmeContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

__V a n a d u s p õ l i__

Postitatud Abielo

22.__**__

Postitatud Abielo

21. __**__

Postitatud Abielo

20. __**__

Postitatud Abielo

19. __**__

Postitatud Abielo

18. __**__

Postitatud Abielo

17. __**__

Postitatud Abielo

16. OLLI MINA NOORI MEHI (Rp) (Naisemehe põli)

Räpinä Naisemehe riided KASVI MINA KABUKÕSÕST,sis mina kirbu kinni’ võti,jänesselle järgi joosi.Sai minul naan’e naad’etus,ubasuu mul ostõtus –lõppi minol siid kübärä päält,kard kaabu veere päält. Viis ja tekst: ERA III 6, 196 (41) < Räpina khk, Meeksi v, Mehikoorma –Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

15. KU MA IKS OLLI NOORI MEESI (Rp) (Abielumehe põli)

Räpinä Kosjalaul KU MA IKS OLLI NOORI MEESSI,kõgõ kõnn’e kõrki poissi –   olli mul siidi kübärde päällä,karda kaabu veere päällä.Kui oll’ iks naan´e naitõmada’,ubasuu ostõmada’,tsiga mul siidina magasi,kar’us kõnd’e kalõvin,ratas mul rummuni’ rahah,pääle rummu rublatükk.Kui sai iks naan´e naidõtus,ubasuu ostõtusContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

14. NO-NO-NO-NO, NOORÕ’ MEHE’ (Urv) (Tilluke naine)

Urvastõ Pisikene naine NO-NO-NO-NO, NOORÕ’ MEHE’,kis ti, kis ti kenä’ poisi’,ku ti is tunnõ’ meidä võtta’,meidä võtta’, meidä kaia’,kül’ ti käüti’ kümme küllä,sandit sada tarõläpe.Sai naanõ natukõnõ,häräsarvõ suurukõnõ –tuugi uppu ubalehte,tuugi kattõ kastõhaina.Tii’ tille rihakõnõ,vala’ vaskivarrõkõnõ –tuuga otsi’ ubalehest,tuuga kauri’Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

13. ÄRÄ’ VÕTKU’ PIKKÄ NAIST! (Kan) (Tilluke naine)

Kanepi Tilluke naine ÄRÄ’ VÕTKU’ PIKKÄ NAIST,pikk´ ei painu’ pingile,panõmusõ, panõmusõ, pihhai-jaa,muhhai-reehu-ralla!Võta’ nainõ till´okõ,tsia sõra suurunõ.Lamba hanna laiunõ,kitsõ kõrva korgunõ,Nainõ lätsi mõtsa karja saatma,kattõ kastõhaina sisse.“Pai sepäsellikene,tii’ mul ravvast rihakõnõ!Rehitse’ mu naisõkõvällä kastehaina seest!”eRitsik tedä maha’ lei,prussak tedä ärä’ sei.Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

12. MUL OLI TILLÕ NAASEKENE (Rp) (Tilluke naine)

Räpinä Tillukene naine /: Mul oll´ till´o ://: Mull oll´ till´o naas´ekõnõ :/ Hüä-häh. /: Kaotsist tä jäi ://: Kaotsist tä jäi kastõhaina :/ Hüä-häh. /: Uppu tä ärä’ ://: Uppu tä ärä’ ubalehte :/ Hüä-häh. /: Oh mina vaeneContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

11-. ÄRÄ SINA VÕTKU PIKKÄ NAIST (Plv) (Tilluke naine)

Põlva Tilluke naine * ÄRÄ’ SINA VÕTKU’ PIKKÄ NAIST,pikk´ ei painu’ pingi pääle,ai par´õmusõ, par´õmusõ pihhaiaa,ai muhai-eehu-ralla.Võta’ naan´õ till´ukõnõ,tsiasõra suurunõTsiasõra suurunõ,lambahanna laiunõ.Naan´õ läts´ karja saatma,kattõ kastehaina sisse.Sepäpoissi, sellike,tii’ minul raudnõ rihäke.Rehitse’ minu naan´õ vällä,panõ’ ah´o otsalõ.Prussak tedä maha’ ai,ritsik tedäContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

10. MINO NAANÕ NOORÕKÕNÕ (Plv) (Tilluke naine)

Põlva Tilluke naine MINO NAAN´Õ NOORÕKÕNÕ,lelo, lelo, lelo no iks lelo,tiburitsa till’okõnõ,[??hudu??] till’o rihäkese,vasõst vali varrõkõsõ.Läts’ tä haina riibumaie,kastõhaina kakkumaie.Uppu ubalehe ala,kattõ kastõhaina sisse:Sääl ma otsõ upikalõ,sääl ma käve käpikäle. Ei ma no tohi’ kodo minnä’, [Tõõsõ laalu alostus: KuriContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

9. MUL OM NAAN´Õ NATUKÕNÕ (Rg) (Tilluke naine)

Rõugõ Tilluke naine MUL OM NAAN´Õ NATUKÕNÕ,väikene ja vällekene.Kuda kinda kättä müüdä,suurõ suka siirtä müüdä.Käü tä karja saatõmaie,käü tä haina hankimaie.Tulidsõ’ täl istõtooli’,kuuma põrmad kundsa alla.Ütles kõik, mis vaia üldä’,käki ei nõnna käüssehe.Inne kikast kiit ruvva,inne aku and süvvä’,sünnüs ütehnContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

8. VELI VÕTT´ VEREVÄ NAAS´Õ (Vst) (Must naine)

Vahtsõliina Must naine VELI VÕTT´ IKS VEREVÄ NAAS´Õ,esä võtt´ ilosa naas´õ,mullõ jäti’ musta naas´õ,kähhär´pää kätte kääneti.Veli läts´ umaga’ kerikohe,esä umaga’ umatsilõ –ma’ lätsi umma ojotama,musta mant mõskõma.Nakas´ kuri külmetämä,vana vaim värisemä.Panni parsilõ piisümä,lõhna pääle löügenemä.Kukku kuri tuhkhauda,sattõ sandikivi* pääle.Sis täContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

7. MUU’ IKS VÕTI’ MUKI’ NAASÕ’ (Rg) (Must naine)

Rõugõ Must naine. Naise ilustamine MUU’ IKS VÕTI’ MUKI’ NAASÕ’,ma’ sai musta ja rumala.tõrvaskannu ja tõbidsõ,musta naasõ, tormi’ huulõ’.Viisi es tormi tüüdä tetä’,magasi tä tarõhn tanulda’,vuutõhn ilma vüüldä’,tanu oll´ tarõ läve all,vüü värte veere all. Viis: EÜS VII 12 (119)Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

6. VIIBÜSI MA, HELLÄ’ VELLE’ (Krl) (Must naine)

Karula Must naine VIIBÜSI MA, HELLÄ’ VELLE’,viibüsi ma vilistämä,kenä jalgu kängimäie,sere sildu [sille siiri] säädemäie,seeni’ näidesi’ [=näitsi’?] jaedu’ –muu’ saiva’ muki’,kõik´ saiva’ keki’ –ma saiõ musta ja rumala,tõrvaskandu ja tõbidsõ.Võti tuusti ma tuasta,seebitükü saina päältä,vaal´sõ neiu valgõ’õssa,poolõ neiu puhta’õssa,sis saiõContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

5. VELLEKENE, HELLEKENE (Rg) (Kuri naine)

Rõugõ Kuri naine VELLEKENE, HELLEKENE,mis sa nii vahra naasõ võti’,enne’ muid mustikallõ lätsi’?Mustikaist saiõ must naanõ,vavvõrmist saiõ varas naanõ.Mine’ kodu, kuri naanõ,mine’ tarrõ, tikõ naanõ!Latsõ’ sul kotun koti sisen,ahu perän alastõ.Mine’ mäele palu perrä,panõ’ puu’ purõlõma,tõrvaskannu’ tõrõlõma,hüdsehavva’ hürelemä.Meil um tsõdsõContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

4-. VELI VÕTSÕ VEREVÄ NAASÕ (Urv) (Must naine)

Urvastõ Must naine * VELI VÕTSÕ VEREVÄ NAASÕ,mullõ jätse musta naasõ,mis sest mustast mutsuta’,mis sest vanast vatsuta’.Muu’ lätsi’ kerikulõ,mina umma ojutama,nakas´ kurat´ külmetämä,panni ahu otsa pääle.Säält sattõ tuhkhauda,Palut´ poolõ pääd ärä’.  Viis ja tekst: RKM, Mgn. II 99 j <Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

3. VELI VÕTSÕ VEREVÄ NAASÕ (Hrg) (Must naine)

Harglõ Must naine VELI VÕTSÕ VEREVÄ NAASÕ,e-ebuski babuski,jätse mullõ musta naasõ.Muu’ lätsi’ kerikuhe,ma’ lätsi umma oiutama.Kon üts´ oja, sääl oiudi,kon üts´ lump´, sääl lopudi.Nakas´ kuri külmetämä.Veie kodu koovatama,panni üles keresele.Sattõ maha’ tullõhe,palut´ ärä’ mõlõmba’ põlvõ’. Viis ja tekst: EÜS IVContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

2. VELEKENE, NOORÕKÕNÕ (Vst) (Tõbine naine)

Vahtsõliina Riiga kosja. Tõbine naine VELEKENE, NOORÕKÕNÕ,mii’ veli ilmarikas –tegi rüki Riiani’,Pihkvani’ pidi maid,muid maid Moskvani’,Tartoni’ tekk´ tatõrikka.Mii’ veli iks kütüst kündse,mii’ velel iks sõõrusõrmõ’.Mii’ veli läts´ Riiga kosjovalõ.Riia tütär hirmus rikas,Väinä tütär väikene,Koiva tütär ärä’ koolnu’,Narva tütär naas´õs sai.Olõ-sContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

1. VÕÕRAS ÜTEL: „VÕTA NAANE!“ (Plv) (Kuri naine)

Põlva Kuri naine VÕÕRAS ÜTEL´: „VÕTA’ NAAN´Õ!“Uma ütel’: „Olõ’ ilma!“Kui saa kuri, kohes panda’?Kui saa halva, kohes aia’?Ei või’ müvvä’, ei vaehta’,ei või’ tuvva’ turu pääle,ei või’ aia’ alõvihe.Olõ ei lehmäs liina viiä’,olõ ei häräs ärä’ tappa’,olõ ei tsias sulguContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

_H e a__ja__h a l b__n a i n e__

Postitatud Abielo

18. __**__

Postitatud Abielo

17. __**__

Postitatud Abielo

16.__**__

Postitatud Abielo

15. __**__

Postitatud Abielo

14.__**__

Postitatud Abielo

13-. SUU´ MUSTA MURÕTÕN (Rg) (Murelaul)

Rõugõ Mure lauotsil * SUU (plural) [?] MUSTA MURÕTÕN,silmä’ likõ’ leinatõn:muu’ iks säädvä’ ilusänge,pandva’ ilupalaja’ –ma’ sää iks ikusängü,panõ ikupalaja.Ku mu miis´ kodõ tulõ,kaasa kodõ kallõnõssõ,sis mul iks umma hätä –üüs saa üles üteldä’,pääväs kagi kõnõlda’. Tekst: H I 2,Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

12. SUSI MINKU’ SULASÕLÕ (Krl) (Vana mees)

Karula Vana mees SUSI MINKU’ SULASÕLÕ,varõs vanalõ mehele!Vana ei viisi’ vallatada’,napukubu nall´atada’.Lätt tiä sängü magama,käänd tiä suu saina poolõ,nakas koolut kuulutamamaha matõt’ mäletämä.Sõsarõni armõ’õni,Mari, marja linnukõnõ,ärä’ tii’ sedä tekku’,mis tei mina vaenõumalõ hullulõ pääle,nõu nõrgal mõtõtõl:lätsi varra vanalõ,inneaigu mehele.Hirm olliContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

11. OH MA VAENÕ, MIS MA LÄTSI (Hrg) (Joodik mees)

Harglõ Joodik mees OH MA VAENÕ, MIS MA LÄTSIjoodikulõ mihele!Joodikul saa vaiva nätä’;ei saa enämb tagasi.Ennembä mu ekke hiitnü’,vai kül’ ii kaldalõ.Sääl mu vesi veeritäs,iikallas kasvatas. Viis ja tekst: EÜS I 780 (16 v) < Hargla khk, Mõniste v, TambeelseContinue Reading

Postitatud Abielo

10. JUMMAL HOIDKU SEDÄ NEIDU (Rg) (Joodik mees)

Rõugõ Joodikul mehel. Joodikut kutsutakse koju JUMMAL´ HOITKU’ SEDÄ NEIUT,Jummal´ kaitsku’ sedä kapu,kiä johus joodikullõ,kallus viinakaarikallõ.Kõrtsi vei tä neiu kõrigu,pandis neiu pallapoolõ.Tulõ kutsuja lävele,sõnaandja akõnillõ:”Tulõ’ kodu, nuuri meessi,kodu nõrgu’, nõrka poissi!Kes sul kotun koolõmanna,kes sul henge heitemännä?Hobu kotun koolõmanna,hobu hengeContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

9-. JUMMAL´ HOITKU SEDÄ NEIUT (Rg) (Joodik mees)

Rõugõ Joodikul mehel. Joodiku naise põli * JUMMAL´ IKS HOITKU’ TODA NEIUT,Jummal´ kaitsku’ toda kapo,kiä no ka johtu joodikõlõ,sai joodigõ jaossa –vei kõrtsi naas´õ kõrigõ,liina naas´õ linige,kabakohe kapuda’.Kõrik kõrdsist kynõli,linik liinast libisi,kapuda’ kaibsi’ kabakust:„Veri juvvas sul viina iist,liha süvväs leeväContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

8. JUMMAL´ HOITKU’ TODA NÄIUT (Rg) (Joodik mees)

Rõugõ Joodikule JUMMAL´ HOITKU’ TODA NÄIUT,toda kapu kasumast,kiä johus joodikulõ,pillus viinapikõrilõ,kallus viinakaarikalõ.Vei tä kõrtsi näiu kõrigõ,pand´ pandis pallapoolõ.Ei tä inne kõrdsist tulõ’,kallu ei kõrdsikambõrist,juu tä pulga puusa pääle,vaadivitsa varbidõ.Näiu käve müüdä kõrtsi,astõ müüdä akanida.Kõrik kõrdsin kõnõli,pallapuul´ paistõ akanin:”Võta’ vällä, näiuContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Abielo

7. NÄIU JOHTU JOODIKULLÕ (Plv/Rg) (Joodik mees)

Põlva/Rõugõ Joodik mees NÄIU JOHTU JOODIKULLÕ,kaldu viinakaarikallõ.Ei tä inne kõrtsist tulõ’,kui tä lakk kõrdsi sepä,uht kõrdsi ollõvaadi –tä võtt punni puusa pääle,vaadivitsa varbilõ.Sõs tä tulõ kalluskõllõn,kodu poolõ kompsitõllõn. Viis: ERA III 6, 228 (117) < Põlva khk, Timo v, KännuContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Abielo

6. KUI NO JOHTO JOODIKÕLLÕ (Plv) (Joodik mees)

Põlva Joodik joob kõik maha. Joodik mees peksab KUI NO JOHTO JOODIKÕLLÕ,johto joodikõ osalõ,viinavaadi vahtijallõ –kõrtsi vei ta näio kõrikõ,pandis näio pallapoolõ.Kõrik sis kõrtsist kynõlõs,pallapuul´ sis pajatas:“Oh mu kulla kudaja,hellä hoiheidijä!” Kukõ’ lauli’ kuusi kõrda,kui ta koira kodo tull´e,pini ummaContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

4. MÕTLI MIHE MII LEEVÄ (Rp) (Kuri mees)

Räpinä Kuri mees MÕTLI MA MEHE MIILEEVÄ, kas’ke, kan’ke,kaasa ma mõtli valgõ kaska.Nüüd sai mul mesi meele murda’,kaas sai mul süäme katsku.Haari tä lüvvä’ rusikulla,taat´ lüvvä’ taossilla.Säält ma ikulõ isosi,säält ma nõrgõ nõrõssillõ [muialt]Pessä’ iks pinki pikä’ sõrmõ’,rao’ rauda rusiku’.Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

3. PANTI MU PAGANAGA PAARI (Krl/Urv) (Kuri mees)

Karula/Urvastõ Kurjal mehel PANTI MU PAGANAGA PAARI,juhatõdi joodikulõ,saadi minnu saadanilõ.Kuul mul käve’ kuvvõ’ viina’,kuvvõ’ viina’, kuvvõ’ kruusi’.O’s ma sedä ette tiidnü’,ette tiidnü’, targa ollu’,et mu kur´alõ kositi,vihatsõlõ viina’ juudi’,et mu saadi saadanilõ –ollu’ ma kotun kuus´ suvvõ,viitünü’ viis´ ajastaiga.Kur´as panniContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Abielo

2. MINO PEIG OM PILLI SEPP (Rp) (Hea ja halb mees)

Räpinä Hea    ja halb mees MINO PEIG OM PILLISEPP,mu kaasa kandlõtegijä.Vei tä mino pillin makama,ja kandõlõga kambõrehe,pand’ tä pilli pää ala,kandlõ pand’ lae ala.Kui es ärkä’, sis jo äräti,kui es virgu’, sis jo viroti:„Tõsõ-ga neitsi-ga, nüssä’ lehmä,tõsõ-ga noorik, saada’Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

1. AI MEHE MA MERELE (Krl) (Kalamehe naine)

Karula Kalamehe naanõ AI MEHE MA MERELE,ai kaasa ma kalalõ.Miis´ läts´ mõtsa, hiit´ magama,tulli kodu võlssinna.Kitt´ ta mere iädse ollõv,tõsõ poolõ puida täüs´.“Astkõ’ esi’, Annõkõnõ,mars´kõ’ esi’, Marikõnõ!”Võti ma nooda nulga päältä,sadasilmä saina päältä,Lätsi ma alla mere viirde.Kai kui kala’ kudõnõsõ’,säre’Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

_H e a__ja__h a l b__m e e s_

Postitatud Abielo

20.__**__

Postitatud Abielo

19.__**__

Postitatud Abielo

18.__**__

Postitatud Abielo

17. __**__

Postitatud Abielo

16. __**__

Postitatud Abielo

15.__**__

Postitatud Abielo

14. KAUÕN UMMA’ MI UMADSÕ’ (Rg) (Kaasa kaugel. Koju sõna saatmine)

Rõugõ Kaasa kaugel. Linnuga sõnasaatmine KAUÕN UMMA’ MI UMADSÕ’,maa takan meelimarja,saa ei kuul tedä kuulda’,nädälil tedä nätä’.Ei nu’ kuulõ’, kas um koolu’,ei ka tiiä’, kas um terve’!Olõs yks tsirk syna toonu’,o’s yks sisas syna toonu’,varõs mullõ vaagatanu’!Ei ma nu’ tiiä’,Continue Reading

Postitatud Abielo

13. KUI IKS VELI SÕSARD KASVAT´(Krl) (Kaugele mehele. Kodu nutab tütreid)

Karula Vend kasvatab sõsarat KUI IKS VELI SÕSARD KASVAT´,üsäkirjä ülendeli:„Kasu’, kasu’ sõsarõni,pia pikäs, ruttu suurõs!Saat põllu põimijas,laja vällä laabijas!“Sai iks sõsar´ kasunus,oll´ iks miil´ muialõ minnä’,süä kavvõlõ karada’.„Vellekene, vellekene,lõika’ leibä ohukõstõ,võidu panõ’ paksõmbastõ.Vii’ iks kua kunksi pääle,panõ’ aida har´a pääleContinue Reading

Postitatud Abielo

12-. NIKA OM KOTUN KUUKIIT(Krl) (Kodus käimas)

Karula Kodus käimas * NIKA OM KOTUN, NIKA OM KOTUN KUUKJIID,laanõ veeren, laanõ veeren lauljiid,kooni’ om emäl, kooni’ imäl tütriid,kallil imäl, kallil imäl kanasiid.Viidi tütäri, viidi tütäri kotust,Viidi kana, viidi kana kavvõdõlõ.jääse’ kuukma, jääse’ kuukma kuiva’ kuusõ’,laulma ladvuldõ’, laulma ladvuldõ’Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

11. VIIDI MU KAVVÕDÕ KANANÕ (Krl/Urv) (Kaugele mehele. Kodus käimas)

Karula/Urvastõ Kodu käimas VIIDI MU KAVVÕDÕ KANANÕ,üle vete ütsi latsi.Hopõn iih hirnati,sõlõ tele’ teräti’,helmekõrra’ kõrati’.Esekene, hellekene,imekene, hellekene,tulõ’ iks vällä kaema.Imi tull´ vällä kaema,mõtõl´ päävä nõsõvat,mõtõl´ kuu tulõvat. –Seo iks kulla kodutütär,seo väiku väi’kene.Imä pand´ piimä piisümä,lihaleeme löügemä. Viis: EÜS IXContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Abielo

10. ÜTSIK OLLI MA IMÄLE (Krl) (Kaugele mehele)

Karula Kauõlõ mehele (OI) ÜTSIK OLLI MA IMÄLE,ütsik olli ma esäle,ütsik viiele vellele,ütsik kasusysarõlõ.Imä kutsõ kuldsõs tütres,esä hõigas’ heldes tütres,velle’ minnu kullas kutsõ’,sysar’ hõigas’ hõbõhõs.Viiäs kauõlõ mehele,üle vii ütsik latsi –anil linnat ajastajas,kurõl linnat kuvvõs ajas,pääsul linnat päiväs ajas.Kuul eiContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

9. KUUKÕNÕ, PÄÄVÄKENE (Plv) (Sõna saatmine koju)

Põlva Kuuga sõna saatma KUUKÕNÕ, PÄÄVÄKENE,sina kõnnit korgõ’õlt,sina paistat pall´o maad,vii’ sõna mu velile,saada’ sõna sõsarilõ,et om näiol kuri elo,kanasõlgi kalgi põlvi.Saada’ perrä tinasaani,heidä’ helmitse’ hobõsõ’,vii’ näio Viländihe,kanna’ näio kar´a maalõ. Viis: ERA III 6, 214 (83) < Põlva khkContinue Reading

Postitatud Abielo

8. TSÕDSÕKÕNÕ, TSÕÕRIKÕNÕ (Krl) (Sõnakera. Koju sõna saatmine)

Karula Kuri kodu. Sõnakera TSÕDSÕKÕNÕ, TSÕÕRIKÕNÕ,hani armas linnukõnõ,kui sullõ kur´astõ tetäs,kainõlikult pääle kaias,viska’ sa kerä vette,lasõ’ kerä lainilõ,viska’ sa kerä vette –tuu vii sõna sõsarilõ,viird sõna velile. Viis: EÜS IX 1279 (24) < Urvaste khk, Vana-Antsla v – A. O.Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

7. OH MU HÜVVÄ NÄIOELLO (Plv) (Kodus käimas)

Põlva Ilus neiu isakodus KUI MA ELLI UMAH KOTOH,elli uma ese tarõh,tandsõ ma, tarõ tõrisi,kargsi ma, kodo kõrisi,ese helme helinällä,vele tinga tilinällä.Ese iks hõigas´ hellikos,ime hellä tüteres,muu pereh moromunas,öödsilidse’ ülihääs,kar´usõ’ kadsadi’ par´õmbas.Lätsi ma, muna, üle moro,lätsi, upin, üle aia,tammõtõhva, üleContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

6. KU MA ELLI ESÄKOTUN (Urv) (Kodus käimas)

Urvastõ Kodu käimas. Ilus juus. Poisid põlgavad, pole ehteid. Karske neiu KU MA ELLI ESE KOTUN,veeritelli velle veeren,hius oll´ pikkä kui pirdu,palõ’ lag´a nii kui lauda.Hius oll´ sorrõ sugimalda’,lahvõ’ ilma laabõmalda’ –mõtsa sugara’ sukkõ’,mõtsa ladva’ lahutõlli’.Oh mu ilusat hiusõkõist,vahalatva vanikukõistContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

5-. KÄVE TIBU MA MURUL (Krl) (Isa- ja mehekodu)

Karula Isa- ja mehekodu * KÄVE TIBU MA MURUL,tandsõ tibu tanumil.Õs mu täü’ imäl lüvvä’,õs täü’ esäl tõrõldõ’,õs vellele vihadõ’,vellenaasõl naaratõllõ’.Veli pand´ pirru purdõs,olõkõrrõ kõnnikis.Õs murru’ mul pird purdõn,Olõkõrs´ kõnnikin.Sai ma näius saanus,tõistõ tallu viidüs,peig pand´ puu purdõs,kõopaku kõnnikis.Murdu mulContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

4. VIIDI MO KANA KAUVÕDÕ (Krl) (Isa- ja mehekodus)

Karula Innedäne elo esäkoton VIIDI MO KANA KAUVÕDÕ,üle vete ütsi latsi.Hius jäi kodu, esäkodu,vanik velle vaja pääle.Suvõl iki ma hiussit,talvõl vaagi vanikut. Ku ma nu olli uman kotun,olli    ma kui osi murun.Ku ma õks lätsi üle muru,muru jäi   Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

3-. MULL’ SAI KURI KODUPAIK (Rg) (Isa- ja mehekodu)

Rõugõ Isa- ja mehekodus. Ilus juus * MULL’ SAI KURI KODUPAIK,ikulinõ elumaja.Luhits mul liuda ligunas,pala suuhõ paisunõs.Nu’ ma istu ikutarõn,istu ikulavva man,ikupikõri jo peon,ikukanni lavva pääl.O’s ma ollu’ esäkotun,tiinnü’ esä teopäivi,aanu’ esä abipäivi!Oh mu hiusta hellekeist,kiä oll´ sorrõ sugimalda’,lauhkõ ilmaContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

2. TÄÜ’ KITTÄ’, TÄÜ’ LAITA’ (Krl) (Vara mehele)

Karula Vara mehele viidud TÄÜ’ KITTÄ’, TÄÜ’ LAITA’,üts´arma’ mõlõmba’,üts´kalli’ katõkõistõ,üts´mõõdõtu’ mõlõmba’,üts´laiu’, üts´jämme’,üts´piiu’, üts´piinü’.Suu üte suvõ vannu’,nägu ütenädaleni –üts´ iitvä’ iussõ’õllõ,üts´ paistva’ palgõ’õllõ.Pää üte päävä vannu’,lõug ütelõunani.Kuulõ’, nättüs neiu emä,kallis neiu kasvataja,illus neiu ehitäjä. Tsih, tsih, emä ellä /ime-elle,kes käsk´ kõrdsilContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

1. OH MINU ESÄ, OH MINU IMÄ (Krl) (Vara mehele)

Karula Vara mehele pandud. Poistest pole puudust OH MINU ESÄ, OH MINU IMÄ,anni’ ti minnu, panni’ ti minnu –anni’ minnu halvõmbilõ,panni minnu pall´akilõ.Kas om külän poissõ puudus,vai vällän väümihi? –Ennembä lõpõsõ’ lõhmusmõtsa’,ennembä puusõ’ puumõtsa’,ku küläst poisi’ lõpõsõ’,vällä väü’ vähänese’.Muu’ neiu’,Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

_I s a-_ja_m e h e k o d u_

Postitatud Abielo

*OODID KODU KULLALISE*

Postitatud Abielo

50.__**__

Postitatud Abielo

49.__**__

Postitatud Abielo

48.__**__

Postitatud Abielo

47.__**__

Postitatud Abielo

46.__**__

Postitatud Abielo

45.__**__

Postitatud Abielo

44.__**__

Postitatud Abielo

43. MARI, MARI MADALEENA (Rp) (Miks mullu ei tulnud)

Räpinä Miks    mullu ei tulnud MARI, MARI MADALEENA:,:ai, kos sa ollit, kos sa ollit, kui ma ots´e?Os (olõs´) sa mustõ mullõ tulnu’,kolmahavva, kui ma kos´e –ma olõs´ ammu aad´a tennü’,kanamunõst kambrõkõsõ.Vesi olõs´ palgi’ veerätännü,sado saan´a’ sammõldannu,udsu tennü ussõ ette,vihmaContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

42. OLÕS SINA INNE MULLÕ TULLU’(Kan) (Miks mullu ei tulnud)

Kanepi Miks    mullu ei tulnud * OLÕS SINA INNE, joeda, mullõ tullu’joeda mullõ tullu’ai-lii, mullõ tullu’, jo! Ma’lõs sullõ ammu’, joeda, kambrõ tennü’,joeda, kambrõ tennü’,ai-lii, kambrõ tennü’, jo! Kanamunõst, joeda, kambrõ tennü’,joeda, kambrõ tennü’,ai-lii, kambrõ tennü’, jo! Pardsimunõst, joeda,Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

41. MARIKÕNÕ MARJAKÕNÕ (Krl) (Oleks mulle tulnud)

Karula Milles sa mullu mullõ es tulõ’ MARIKÕNÕ, MARJAKÕNÕ,olõs sa mullõ mullu ülnü’,tunaeelä’ tõotanu’ –ma tennü’ tarõ taivalõ,elotusõ ilma otsa.Üles minnä’ uibulõ,maha’ tulla’ marjapuulõ.Aida tennü’ animunõst,paari’ pandnu’ pardsimunõst.Sisse säädnü’ siidisängü,kolga pääle kuldsõ sängü. Viis: EÜS IX 1285 (45) < KarulaContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

40. OLÕS SA MUSTÕ’ MULLÕ TULLU’ (Rg) (Oleks mulle tulnud)

Rõugõ Miks ei mullu tulnud OLÕS SA MUSTÕ’, joeda, mullõ tullu’, joeda, aililo, mullõ tullu’, jo.Kolmahavva, joeda,kui ma kosõ, joeda,aililo, kui ma kosõ, jo.Olõs ma ammu, joeda,aida tennü’, joeda,aililo, aida tennü’, jo.Pardsimunõst, joeda,paari’ pandnu’, joeda,aililo, paari pandnu’, jo.Tedremunõst, joeda,trepi tennü’,Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

39. LÄTSI MA SINNÄ’ KOSJULÕ (Vast) (Kaevul kosija)

Vahtsõliina Kaevul kosija. Tule mulle.    Jooge viina vii veereh LÄTSI MA SINNÄ’ KOSJULÕ,koh olli’ vasidsõ’ värehtivarba’,hõbõhõdsõ’ aiavitsa’ja kulladsõ’ koplisaiba’.Tere’, näio noorõkõnõ,kas iks näio kotoh um?Olõ-õi näio kotohna –mere veereh vettä toomah.Joogõ’ mi viina vii veereh,olut joogõ’ oja veereh.Mis sulContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

38. KÜLH MA KÄVE SINO KOTOH (Vast) (Vaene talu)

Vahtsõliina Vaene talu KÜLH MA KÄVE SINO KOTOH,külh ma näie, miä sääl tetti.Linaluinõ leeväkene,agananõ taarikõnõ.Esä künd´ külä kiuduga,poig läts´ takah malgaga.Viä’, kiutu, astu’, kiutu,viä’, kiutu, virgest piteh! Viis ja tekst: EÜS I 118 (12) & EÜS I, 118 (12 v)Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

37-. KOST NO TUNNUS KURJADA NEIDO (Plv) (Hea ja kuri neiu)

Põlva Minkast tundas näiot * KOST NO TUNNUS, KOST NO TUNNUS kurja-da neido-da, huu?Kur´al neiol omma’-tada musta’-tada kulmu’-tada, huu.Kost no tunnus, kost no tunnus hää-dädä neido-da, huu?Hääl neiol omma’-tada sinitse-dä silmä’-tädä, huu.Kost no tunnus, kost no tunnus laiska-da neido-da, huu?LaisalContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

36. HELLÄ’ VELE’, NOORÕ’ MEHE’! (Rp) (Kosilane laisas ja virgas talus)

Räpinä Tunnen tuima. Kosilased laisas ja virgas talus HELLÄ’ VELE’, NOORÕ’ MEHE’!Ku läät naista kosjo’ollõ,võta’ sa minno ka üteh!Ma tunnõ varsti tuima näio,varsti näe laas´a näio.Laas´al laja’ labajala’,kur´al musta’ silmäkulmu’,tigõdal nõna terräv,vedeläl vüü madalah. Hellä’ vele’, noorõ’ mehe’!Lääme’ mi tuulõContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo