41. MARIKÕNÕ MARJAKÕNÕ (Krl) (Oleks mulle tulnud)

Karula

Milles sa mullu mullõ es tulõ’

MARIKÕNÕ, MARJAKÕNÕ,
olõs sa mullõ mullu ülnü’,
tunaeelä’ tõotanu’ –
ma tennü’ tarõ taivalõ,
elotusõ ilma otsa.
Üles minnä’ uibulõ,
maha’ tulla’ marjapuulõ.
Aida tennü’ animunõst,
paari’ pandnu’ pardsimunõst.
Sisse säädnü’ siidisängü,
kolga pääle kuldsõ sängü.

Viis: EÜS IX 1285 (45) < Karula khk, V-Antsla v, Patupera k – A. O.Väisänen, A. Nirk, R. Tamm < Leena Kupper, 58 a (sünd Karulas, Pülve talus) (1912/13)
Tekst: EÜS VII 1239/40 (52) < Karula khk, V-Antsla v, Patupera k <    R. Tamm < Leena Kupper (1910).

Viisi orig üleskirjutus:

Sildid
Postitatud Abielo