40. OLÕS SA MUSTÕ’ MULLÕ TULLU’ (Rg) (Oleks mulle tulnud)

Rõugõ

Miks ei mullu tulnud

OLÕS SA MUSTÕ’, joeda,
mullõ tullu’, joeda,
aililo, mullõ tullu’, jo.
Kolmahavva, joeda,
kui ma kosõ, joeda,
aililo, kui ma kosõ, jo.
Olõs ma ammu, joeda,
aida tennü’, joeda,
aililo, aida tennü’, jo.
Pardsimunõst, joeda,
paari’ pandnu’, joeda,
aililo, paari pandnu’, jo.
Tedremunõst, joeda,
trepi tennü’, joeda,
aililo, trepi tennü’, jo.
Hanimunõst, joeda,
har´a tennü’, joeda,
aililo, har´a tennü’, jo.
Kanamunõst, joeda,
katusõ’õ, joeda,
aililo, katusõ’õ jo.

Viis: EÜS VI 17 (35) < Rõuge khk – J. Gutves (1909).
Tekst: H III 11, 50 (3) < Rõuge – Hindrik Uuk (1888).

Viisi orig üleskirjutus:

Sildid
Postitatud Abielo