Blogi arhiiv

4-. VANNAPOISS´ KUULI (Rg) (Vanapoiss ja vanatüdruk)

Rõugõ Vanapoisi ja vanatüdruku matus * VANAPOISS´ KUULI, oijaa, oijaa,kis tedä eht´mä kävve? –Immis tedä eht´mä kävve.Minkas tedä hauda viidi? –Katõ karvakaskaga.Koes tedä matõti? –Rabasuhu’ rampõ ala’.Minkas tälle kellä lüüdi? –Katõ haavahaluga.Kis tedä kaema kävve? –Soe’ sumpõ’ summaviisi,kahru’ kävve’ katsakõisi.MisContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

3-. MIÄ OLLI JUMMAL´ MÕTÕLNU’ (Rg) (Asjata loodud)

Rõugõ Asjata loodud * MIÄ OLLI JUMMAL´ MÕTÕLNU’,kui olli Jummal´ minnu loonu’?Võinu’ luvva’ lod´apuus,muilõ maalõ mar´apuus,Vinnemaalõ vislapuus,S´aksamaalõ sarapuus.Suvõl loonu’ häitsemä,talvõl marju kandõma. Tekst: H II 71, 546 (45) < Rõuge khk, Nursi v – H. Uuk < Anna Maran(a), 80Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

2. IKÕ IKS MA KUR´A KOOLU PÄÄLE (Vst) (Lese laul)

Vahtsõliina Läsä laul. Vii vette! IKÕ IKS MA KUR´A KOOLU PÄÄLE,kaiba iks ma kalõ kadso pääle,milles võtt´ iks ta mu tuvi toitija,pääso pää ravitsõja!Jäie nu’ ma iks tsirgu söömaldä’,mar´a hüvä maitsõmalda’.Ku haardas mu haigõs,tõmmatas tõbitsõs,olõ õi’ mu’ tuvi toitijat,pääso pääContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

1. OH MA VAENE VANAKÕNÕ (Plv) (Vara vanaks)

Põlva Varra vanas lännü’ Mino imä Ann Seep lugi, toonit. OH MA VAENÕ VANAKÕNÕ,mille ma varra vanas lätsi,inneaigo ilotus?Et mul elo ikulinõ,kodo väega kurvalinõ:kuri elo kur´as vei,vaiv elo vanas vei.Istsõ ma üü üleväh,mühü pirdo ma palodi,tõsõ mühü tõrvassit.Kedrässi ma kümmeContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

__V a n a d u s p õ l i__

Postitatud Abielo

22.__**__

Postitatud Abielo

21. __**__

Postitatud Abielo

20. __**__

Postitatud Abielo

19. __**__

Postitatud Abielo

18. __**__

Postitatud Abielo

17. __**__

Postitatud Abielo

16. OLLI MINA NOORI MEHI (Rp) (Naisemehe põli)

Räpinä Naisemehe riided KASVI MINA KABUKÕSÕST,sis mina kirbu kinni’ võti,jänesselle järgi joosi.Sai minul naan’e naad’etus,ubasuu mul ostõtus –lõppi minol siid kübärä päält,kard kaabu veere päält. Viis ja tekst: ERA III 6, 196 (41) < Räpina khk, Meeksi v, Mehikoorma –Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

15. KU MA IKS OLLI NOORI MEESI (Rp) (Abielumehe põli)

Räpinä Kosjalaul KU MA IKS OLLI NOORI MEESSI,kõgõ kõnn’e kõrki poissi –   olli mul siidi kübärde päällä,karda kaabu veere päällä.Kui oll’ iks naan´e naitõmada’,ubasuu ostõmada’,tsiga mul siidina magasi,kar’us kõnd’e kalõvin,ratas mul rummuni’ rahah,pääle rummu rublatükk.Kui sai iks naan´e naidõtus,ubasuu ostõtusContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

14. NO-NO-NO-NO, NOORÕ’ MEHE’ (Urv) (Tilluke naine)

Urvastõ Pisikene naine NO-NO-NO-NO, NOORÕ’ MEHE’,kis ti, kis ti kenä’ poisi’,ku ti is tunnõ’ meidä võtta’,meidä võtta’, meidä kaia’,kül’ ti käüti’ kümme küllä,sandit sada tarõläpe.Sai naanõ natukõnõ,häräsarvõ suurukõnõ –tuugi uppu ubalehte,tuugi kattõ kastõhaina.Tii’ tille rihakõnõ,vala’ vaskivarrõkõnõ –tuuga otsi’ ubalehest,tuuga kauri’Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

13. ÄRÄ’ VÕTKU’ PIKKÄ NAIST! (Kan) (Tilluke naine)

Kanepi Tilluke naine ÄRÄ’ VÕTKU’ PIKKÄ NAIST,pikk´ ei painu’ pingile,panõmusõ, panõmusõ, pihhai-jaa,muhhai-reehu-ralla!Võta’ nainõ till´okõ,tsia sõra suurunõ.Lamba hanna laiunõ,kitsõ kõrva korgunõ,Nainõ lätsi mõtsa karja saatma,kattõ kastõhaina sisse.“Pai sepäsellikene,tii’ mul ravvast rihakõnõ!Rehitse’ mu naisõkõvällä kastehaina seest!”eRitsik tedä maha’ lei,prussak tedä ärä’ sei.Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

12. MUL OLI TILLÕ NAASEKENE (Rp) (Tilluke naine)

Räpinä Tillukene naine /: Mul oll´ till´o ://: Mull oll´ till´o naas´ekõnõ :/ Hüä-häh. /: Kaotsist tä jäi ://: Kaotsist tä jäi kastõhaina :/ Hüä-häh. /: Uppu tä ärä’ ://: Uppu tä ärä’ ubalehte :/ Hüä-häh. /: Oh mina vaeneContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

11-. ÄRÄ SINA VÕTKU PIKKÄ NAIST (Plv) (Tilluke naine)

Põlva Tilluke naine * ÄRÄ’ SINA VÕTKU’ PIKKÄ NAIST,pikk´ ei painu’ pingi pääle,ai par´õmusõ, par´õmusõ pihhaiaa,ai muhai-eehu-ralla.Võta’ naan´õ till´ukõnõ,tsiasõra suurunõTsiasõra suurunõ,lambahanna laiunõ.Naan´õ läts´ karja saatma,kattõ kastehaina sisse.Sepäpoissi, sellike,tii’ minul raudnõ rihäke.Rehitse’ minu naan´õ vällä,panõ’ ah´o otsalõ.Prussak tedä maha’ ai,ritsik tedäContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

10. MINO NAANÕ NOORÕKÕNÕ (Plv) (Tilluke naine)

Põlva Tilluke naine MINO NAAN´Õ NOORÕKÕNÕ,lelo, lelo, lelo no iks lelo,tiburitsa till’okõnõ,[??hudu??] till’o rihäkese,vasõst vali varrõkõsõ.Läts’ tä haina riibumaie,kastõhaina kakkumaie.Uppu ubalehe ala,kattõ kastõhaina sisse:Sääl ma otsõ upikalõ,sääl ma käve käpikäle. Ei ma no tohi’ kodo minnä’, [Tõõsõ laalu alostus: KuriContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

9. MUL OM NAAN´Õ NATUKÕNÕ (Rg) (Tilluke naine)

Rõugõ Tilluke naine MUL OM NAAN´Õ NATUKÕNÕ,väikene ja vällekene.Kuda kinda kättä müüdä,suurõ suka siirtä müüdä.Käü tä karja saatõmaie,käü tä haina hankimaie.Tulidsõ’ täl istõtooli’,kuuma põrmad kundsa alla.Ütles kõik, mis vaia üldä’,käki ei nõnna käüssehe.Inne kikast kiit ruvva,inne aku and süvvä’,sünnüs ütehnContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

8. VELI VÕTT´ VEREVÄ NAAS´Õ (Vst) (Must naine)

Vahtsõliina Must naine VELI VÕTT´ IKS VEREVÄ NAAS´Õ,esä võtt´ ilosa naas´õ,mullõ jäti’ musta naas´õ,kähhär´pää kätte kääneti.Veli läts´ umaga’ kerikohe,esä umaga’ umatsilõ –ma’ lätsi umma ojotama,musta mant mõskõma.Nakas´ kuri külmetämä,vana vaim värisemä.Panni parsilõ piisümä,lõhna pääle löügenemä.Kukku kuri tuhkhauda,sattõ sandikivi* pääle.Sis täContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

7. MUU’ IKS VÕTI’ MUKI’ NAASÕ’ (Rg) (Must naine)

Rõugõ Must naine. Naise ilustamine MUU’ IKS VÕTI’ MUKI’ NAASÕ’,ma’ sai musta ja rumala.tõrvaskannu ja tõbidsõ,musta naasõ, tormi’ huulõ’.Viisi es tormi tüüdä tetä’,magasi tä tarõhn tanulda’,vuutõhn ilma vüüldä’,tanu oll´ tarõ läve all,vüü värte veere all. Viis: EÜS VII 12 (119)Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

6. VIIBÜSI MA, HELLÄ’ VELLE’ (Krl) (Must naine)

Karula Must naine VIIBÜSI MA, HELLÄ’ VELLE’,viibüsi ma vilistämä,kenä jalgu kängimäie,sere sildu [sille siiri] säädemäie,seeni’ näidesi’ [=näitsi’?] jaedu’ –muu’ saiva’ muki’,kõik´ saiva’ keki’ –ma saiõ musta ja rumala,tõrvaskandu ja tõbidsõ.Võti tuusti ma tuasta,seebitükü saina päältä,vaal´sõ neiu valgõ’õssa,poolõ neiu puhta’õssa,sis saiõContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

5. VELLEKENE, HELLEKENE (Rg) (Kuri naine)

Rõugõ Kuri naine VELLEKENE, HELLEKENE,mis sa nii vahra naasõ võti’,enne’ muid mustikallõ lätsi’?Mustikaist saiõ must naanõ,vavvõrmist saiõ varas naanõ.Mine’ kodu, kuri naanõ,mine’ tarrõ, tikõ naanõ!Latsõ’ sul kotun koti sisen,ahu perän alastõ.Mine’ mäele palu perrä,panõ’ puu’ purõlõma,tõrvaskannu’ tõrõlõma,hüdsehavva’ hürelemä.Meil um tsõdsõContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

4-. VELI VÕTSÕ VEREVÄ NAASÕ (Urv) (Must naine)

Urvastõ Must naine * VELI VÕTSÕ VEREVÄ NAASÕ,mullõ jätse musta naasõ,mis sest mustast mutsuta’,mis sest vanast vatsuta’.Muu’ lätsi’ kerikulõ,mina umma ojutama,nakas´ kurat´ külmetämä,panni ahu otsa pääle.Säält sattõ tuhkhauda,Palut´ poolõ pääd ärä’.  Viis ja tekst: RKM, Mgn. II 99 j <Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

3. VELI VÕTSÕ VEREVÄ NAASÕ (Hrg) (Must naine)

Harglõ Must naine VELI VÕTSÕ VEREVÄ NAASÕ,e-ebuski babuski,jätse mullõ musta naasõ.Muu’ lätsi’ kerikuhe,ma’ lätsi umma oiutama.Kon üts´ oja, sääl oiudi,kon üts´ lump´, sääl lopudi.Nakas´ kuri külmetämä.Veie kodu koovatama,panni üles keresele.Sattõ maha’ tullõhe,palut´ ärä’ mõlõmba’ põlvõ’. Viis ja tekst: EÜS IVContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

2. VELEKENE, NOORÕKÕNÕ (Vst) (Tõbine naine)

Vahtsõliina Riiga kosja. Tõbine naine VELEKENE, NOORÕKÕNÕ,mii’ veli ilmarikas –tegi rüki Riiani’,Pihkvani’ pidi maid,muid maid Moskvani’,Tartoni’ tekk´ tatõrikka.Mii’ veli iks kütüst kündse,mii’ velel iks sõõrusõrmõ’.Mii’ veli läts´ Riiga kosjovalõ.Riia tütär hirmus rikas,Väinä tütär väikene,Koiva tütär ärä’ koolnu’,Narva tütär naas´õs sai.Olõ-sContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

1. VÕÕRAS ÜTEL: „VÕTA NAANE!“ (Plv) (Kuri naine)

Põlva Kuri naine VÕÕRAS ÜTEL´: „VÕTA’ NAAN´Õ!“Uma ütel’: „Olõ’ ilma!“Kui saa kuri, kohes panda’?Kui saa halva, kohes aia’?Ei või’ müvvä’, ei vaehta’,ei või’ tuvva’ turu pääle,ei või’ aia’ alõvihe.Olõ ei lehmäs liina viiä’,olõ ei häräs ärä’ tappa’,olõ ei tsias sulguContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

_H e a__ja__h a l b__n a i n e__

Postitatud Abielo

18. __**__

Postitatud Abielo

17. __**__

Postitatud Abielo

16.__**__

Postitatud Abielo

15. __**__

Postitatud Abielo

14.__**__

Postitatud Abielo

13-. SUU´ MUSTA MURÕTÕN (Rg) (Murelaul)

Rõugõ Mure lauotsil * SUU (plural) [?] MUSTA MURÕTÕN,silmä’ likõ’ leinatõn:muu’ iks säädvä’ ilusänge,pandva’ ilupalaja’ –ma’ sää iks ikusängü,panõ ikupalaja.Ku mu miis´ kodõ tulõ,kaasa kodõ kallõnõssõ,sis mul iks umma hätä –üüs saa üles üteldä’,pääväs kagi kõnõlda’. Tekst: H I 2,Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

12. SUSI MINKU’ SULASÕLÕ (Krl) (Vana mees)

Karula Vana mees SUSI MINKU’ SULASÕLÕ,varõs vanalõ mehele!Vana ei viisi’ vallatada’,napukubu nall´atada’.Lätt tiä sängü magama,käänd tiä suu saina poolõ,nakas koolut kuulutamamaha matõt’ mäletämä.Sõsarõni armõ’õni,Mari, marja linnukõnõ,ärä’ tii’ sedä tekku’,mis tei mina vaenõumalõ hullulõ pääle,nõu nõrgal mõtõtõl:lätsi varra vanalõ,inneaigu mehele.Hirm olliContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

11. OH MA VAENÕ, MIS MA LÄTSI (Hrg) (Joodik mees)

Harglõ Joodik mees OH MA VAENÕ, MIS MA LÄTSIjoodikulõ mihele!Joodikul saa vaiva nätä’;ei saa enämb tagasi.Ennembä mu ekke hiitnü’,vai kül’ ii kaldalõ.Sääl mu vesi veeritäs,iikallas kasvatas. Viis ja tekst: EÜS I 780 (16 v) < Hargla khk, Mõniste v, TambeelseContinue Reading

Postitatud Abielo

10. JUMMAL HOIDKU SEDÄ NEIDU (Rg) (Joodik mees)

Rõugõ Joodikul mehel. Joodikut kutsutakse koju JUMMAL´ HOITKU’ SEDÄ NEIUT,Jummal´ kaitsku’ sedä kapu,kiä johus joodikullõ,kallus viinakaarikallõ.Kõrtsi vei tä neiu kõrigu,pandis neiu pallapoolõ.Tulõ kutsuja lävele,sõnaandja akõnillõ:”Tulõ’ kodu, nuuri meessi,kodu nõrgu’, nõrka poissi!Kes sul kotun koolõmanna,kes sul henge heitemännä?Hobu kotun koolõmanna,hobu hengeContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

9-. JUMMAL´ HOITKU SEDÄ NEIUT (Rg) (Joodik mees)

Rõugõ Joodikul mehel. Joodiku naise põli * JUMMAL´ IKS HOITKU’ TODA NEIUT,Jummal´ kaitsku’ toda kapo,kiä no ka johtu joodikõlõ,sai joodigõ jaossa –vei kõrtsi naas´õ kõrigõ,liina naas´õ linige,kabakohe kapuda’.Kõrik kõrdsist kynõli,linik liinast libisi,kapuda’ kaibsi’ kabakust:„Veri juvvas sul viina iist,liha süvväs leeväContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

8. JUMMAL´ HOITKU’ TODA NÄIUT (Rg) (Joodik mees)

Rõugõ Joodikule JUMMAL´ HOITKU’ TODA NÄIUT,toda kapu kasumast,kiä johus joodikulõ,pillus viinapikõrilõ,kallus viinakaarikalõ.Vei tä kõrtsi näiu kõrigõ,pand´ pandis pallapoolõ.Ei tä inne kõrdsist tulõ’,kallu ei kõrdsikambõrist,juu tä pulga puusa pääle,vaadivitsa varbidõ.Näiu käve müüdä kõrtsi,astõ müüdä akanida.Kõrik kõrdsin kõnõli,pallapuul´ paistõ akanin:”Võta’ vällä, näiuContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Abielo

7. NÄIU JOHTU JOODIKULLÕ (Plv/Rg) (Joodik mees)

Põlva/Rõugõ Joodik mees NÄIU JOHTU JOODIKULLÕ,kaldu viinakaarikallõ.Ei tä inne kõrtsist tulõ’,kui tä lakk kõrdsi sepä,uht kõrdsi ollõvaadi –tä võtt punni puusa pääle,vaadivitsa varbilõ.Sõs tä tulõ kalluskõllõn,kodu poolõ kompsitõllõn. Viis: ERA III 6, 228 (117) < Põlva khk, Timo v, KännuContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Abielo

6. KUI NO JOHTO JOODIKÕLLÕ (Plv) (Joodik mees)

Põlva Joodik joob kõik maha. Joodik mees peksab KUI NO JOHTO JOODIKÕLLÕ,johto joodikõ osalõ,viinavaadi vahtijallõ –kõrtsi vei ta näio kõrikõ,pandis näio pallapoolõ.Kõrik sis kõrtsist kynõlõs,pallapuul´ sis pajatas:“Oh mu kulla kudaja,hellä hoiheidijä!” Kukõ’ lauli’ kuusi kõrda,kui ta koira kodo tull´e,pini ummaContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

4. MÕTLI MIHE MII LEEVÄ (Rp) (Kuri mees)

Räpinä Kuri mees MÕTLI MA MEHE MIILEEVÄ, kas’ke, kan’ke,kaasa ma mõtli valgõ kaska.Nüüd sai mul mesi meele murda’,kaas sai mul süäme katsku.Haari tä lüvvä’ rusikulla,taat´ lüvvä’ taossilla.Säält ma ikulõ isosi,säält ma nõrgõ nõrõssillõ [muialt]Pessä’ iks pinki pikä’ sõrmõ’,rao’ rauda rusiku’.Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

3. PANTI MU PAGANAGA PAARI (Krl/Urv) (Kuri mees)

Karula/Urvastõ Kurjal mehel PANTI MU PAGANAGA PAARI,juhatõdi joodikulõ,saadi minnu saadanilõ.Kuul mul käve’ kuvvõ’ viina’,kuvvõ’ viina’, kuvvõ’ kruusi’.O’s ma sedä ette tiidnü’,ette tiidnü’, targa ollu’,et mu kur´alõ kositi,vihatsõlõ viina’ juudi’,et mu saadi saadanilõ –ollu’ ma kotun kuus´ suvvõ,viitünü’ viis´ ajastaiga.Kur´as panniContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Abielo

2. MINO PEIG OM PILLI SEPP (Rp) (Hea ja halb mees)

Räpinä Hea    ja halb mees MINO PEIG OM PILLISEPP,mu kaasa kandlõtegijä.Vei tä mino pillin makama,ja kandõlõga kambõrehe,pand’ tä pilli pää ala,kandlõ pand’ lae ala.Kui es ärkä’, sis jo äräti,kui es virgu’, sis jo viroti:„Tõsõ-ga neitsi-ga, nüssä’ lehmä,tõsõ-ga noorik, saada’Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

1. AI MEHE MA MERELE (Krl) (Kalamehe naine)

Karula Kalamehe naanõ AI MEHE MA MERELE,ai kaasa ma kalalõ.Miis´ läts´ mõtsa, hiit´ magama,tulli kodu võlssinna.Kitt´ ta mere iädse ollõv,tõsõ poolõ puida täüs´.“Astkõ’ esi’, Annõkõnõ,mars´kõ’ esi’, Marikõnõ!”Võti ma nooda nulga päältä,sadasilmä saina päältä,Lätsi ma alla mere viirde.Kai kui kala’ kudõnõsõ’,säre’Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

_H e a__ja__h a l b__m e e s_

Postitatud Abielo

20.__**__

Postitatud Abielo

19.__**__

Postitatud Abielo

18.__**__

Postitatud Abielo

17. __**__

Postitatud Abielo

16. __**__

Postitatud Abielo

15.__**__

Postitatud Abielo

14. KAUÕN UMMA’ MI UMADSÕ’ (Rg) (Kaasa kaugel. Koju sõna saatmine)

Rõugõ Kaasa kaugel. Linnuga sõnasaatmine KAUÕN UMMA’ MI UMADSÕ’,maa takan meelimarja,saa ei kuul tedä kuulda’,nädälil tedä nätä’.Ei nu’ kuulõ’, kas um koolu’,ei ka tiiä’, kas um terve’!Olõs yks tsirk syna toonu’,o’s yks sisas syna toonu’,varõs mullõ vaagatanu’!Ei ma nu’ tiiä’,Continue Reading

Postitatud Abielo

13. KUI IKS VELI SÕSARD KASVAT´(Krl) (Kaugele mehele. Kodu nutab tütreid)

Karula Vend kasvatab sõsarat KUI IKS VELI SÕSARD KASVAT´,üsäkirjä ülendeli:„Kasu’, kasu’ sõsarõni,pia pikäs, ruttu suurõs!Saat põllu põimijas,laja vällä laabijas!“Sai iks sõsar´ kasunus,oll´ iks miil´ muialõ minnä’,süä kavvõlõ karada’.„Vellekene, vellekene,lõika’ leibä ohukõstõ,võidu panõ’ paksõmbastõ.Vii’ iks kua kunksi pääle,panõ’ aida har´a pääleContinue Reading

Postitatud Abielo

12-. NIKA OM KOTUN KUUKIIT(Krl) (Kodus käimas)

Karula Kodus käimas * NIKA OM KOTUN, NIKA OM KOTUN KUUKJIID,laanõ veeren, laanõ veeren lauljiid,kooni’ om emäl, kooni’ imäl tütriid,kallil imäl, kallil imäl kanasiid.Viidi tütäri, viidi tütäri kotust,Viidi kana, viidi kana kavvõdõlõ.jääse’ kuukma, jääse’ kuukma kuiva’ kuusõ’,laulma ladvuldõ’, laulma ladvuldõ’Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

11. VIIDI MU KAVVÕDÕ KANANÕ (Krl/Urv) (Kaugele mehele. Kodus käimas)

Karula/Urvastõ Kodu käimas VIIDI MU KAVVÕDÕ KANANÕ,üle vete ütsi latsi.Hopõn iih hirnati,sõlõ tele’ teräti’,helmekõrra’ kõrati’.Esekene, hellekene,imekene, hellekene,tulõ’ iks vällä kaema.Imi tull´ vällä kaema,mõtõl´ päävä nõsõvat,mõtõl´ kuu tulõvat. –Seo iks kulla kodutütär,seo väiku väi’kene.Imä pand´ piimä piisümä,lihaleeme löügemä. Viis: EÜS IXContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Abielo

10. ÜTSIK OLLI MA IMÄLE (Krl) (Kaugele mehele)

Karula Kauõlõ mehele (OI) ÜTSIK OLLI MA IMÄLE,ütsik olli ma esäle,ütsik viiele vellele,ütsik kasusysarõlõ.Imä kutsõ kuldsõs tütres,esä hõigas’ heldes tütres,velle’ minnu kullas kutsõ’,sysar’ hõigas’ hõbõhõs.Viiäs kauõlõ mehele,üle vii ütsik latsi –anil linnat ajastajas,kurõl linnat kuvvõs ajas,pääsul linnat päiväs ajas.Kuul eiContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

9. KUUKÕNÕ, PÄÄVÄKENE (Plv) (Sõna saatmine koju)

Põlva Kuuga sõna saatma KUUKÕNÕ, PÄÄVÄKENE,sina kõnnit korgõ’õlt,sina paistat pall´o maad,vii’ sõna mu velile,saada’ sõna sõsarilõ,et om näiol kuri elo,kanasõlgi kalgi põlvi.Saada’ perrä tinasaani,heidä’ helmitse’ hobõsõ’,vii’ näio Viländihe,kanna’ näio kar´a maalõ. Viis: ERA III 6, 214 (83) < Põlva khkContinue Reading

Postitatud Abielo

8. TSÕDSÕKÕNÕ, TSÕÕRIKÕNÕ (Krl) (Sõnakera. Koju sõna saatmine)

Karula Kuri kodu. Sõnakera TSÕDSÕKÕNÕ, TSÕÕRIKÕNÕ,hani armas linnukõnõ,kui sullõ kur´astõ tetäs,kainõlikult pääle kaias,viska’ sa kerä vette,lasõ’ kerä lainilõ,viska’ sa kerä vette –tuu vii sõna sõsarilõ,viird sõna velile. Viis: EÜS IX 1279 (24) < Urvaste khk, Vana-Antsla v – A. O.Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

7. OH MU HÜVVÄ NÄIOELLO (Plv) (Kodus käimas)

Põlva Ilus neiu isakodus KUI MA ELLI UMAH KOTOH,elli uma ese tarõh,tandsõ ma, tarõ tõrisi,kargsi ma, kodo kõrisi,ese helme helinällä,vele tinga tilinällä.Ese iks hõigas´ hellikos,ime hellä tüteres,muu pereh moromunas,öödsilidse’ ülihääs,kar´usõ’ kadsadi’ par´õmbas.Lätsi ma, muna, üle moro,lätsi, upin, üle aia,tammõtõhva, üleContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

6. KU MA ELLI ESÄKOTUN (Urv) (Kodus käimas)

Urvastõ Kodu käimas. Ilus juus. Poisid põlgavad, pole ehteid. Karske neiu KU MA ELLI ESE KOTUN,veeritelli velle veeren,hius oll´ pikkä kui pirdu,palõ’ lag´a nii kui lauda.Hius oll´ sorrõ sugimalda’,lahvõ’ ilma laabõmalda’ –mõtsa sugara’ sukkõ’,mõtsa ladva’ lahutõlli’.Oh mu ilusat hiusõkõist,vahalatva vanikukõistContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

5-. KÄVE TIBU MA MURUL (Krl) (Isa- ja mehekodu)

Karula Isa- ja mehekodu * KÄVE TIBU MA MURUL,tandsõ tibu tanumil.Õs mu täü’ imäl lüvvä’,õs täü’ esäl tõrõldõ’,õs vellele vihadõ’,vellenaasõl naaratõllõ’.Veli pand´ pirru purdõs,olõkõrrõ kõnnikis.Õs murru’ mul pird purdõn,Olõkõrs´ kõnnikin.Sai ma näius saanus,tõistõ tallu viidüs,peig pand´ puu purdõs,kõopaku kõnnikis.Murdu mulContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

4. VIIDI MO KANA KAUVÕDÕ (Krl) (Isa- ja mehekodus)

Karula Innedäne elo esäkoton VIIDI MO KANA KAUVÕDÕ,üle vete ütsi latsi.Hius jäi kodu, esäkodu,vanik velle vaja pääle.Suvõl iki ma hiussit,talvõl vaagi vanikut. Ku ma nu olli uman kotun,olli    ma kui osi murun.Ku ma õks lätsi üle muru,muru jäi   Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

3-. MULL’ SAI KURI KODUPAIK (Rg) (Isa- ja mehekodu)

Rõugõ Isa- ja mehekodus. Ilus juus * MULL’ SAI KURI KODUPAIK,ikulinõ elumaja.Luhits mul liuda ligunas,pala suuhõ paisunõs.Nu’ ma istu ikutarõn,istu ikulavva man,ikupikõri jo peon,ikukanni lavva pääl.O’s ma ollu’ esäkotun,tiinnü’ esä teopäivi,aanu’ esä abipäivi!Oh mu hiusta hellekeist,kiä oll´ sorrõ sugimalda’,lauhkõ ilmaContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

2. TÄÜ’ KITTÄ’, TÄÜ’ LAITA’ (Krl) (Vara mehele)

Karula Vara mehele viidud TÄÜ’ KITTÄ’, TÄÜ’ LAITA’,üts´arma’ mõlõmba’,üts´kalli’ katõkõistõ,üts´mõõdõtu’ mõlõmba’,üts´laiu’, üts´jämme’,üts´piiu’, üts´piinü’.Suu üte suvõ vannu’,nägu ütenädaleni –üts´ iitvä’ iussõ’õllõ,üts´ paistva’ palgõ’õllõ.Pää üte päävä vannu’,lõug ütelõunani.Kuulõ’, nättüs neiu emä,kallis neiu kasvataja,illus neiu ehitäjä. Tsih, tsih, emä ellä /ime-elle,kes käsk´ kõrdsilContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

1. OH MINU ESÄ, OH MINU IMÄ (Krl) (Vara mehele)

Karula Vara mehele pandud. Poistest pole puudust OH MINU ESÄ, OH MINU IMÄ,anni’ ti minnu, panni’ ti minnu –anni’ minnu halvõmbilõ,panni minnu pall´akilõ.Kas om külän poissõ puudus,vai vällän väümihi? –Ennembä lõpõsõ’ lõhmusmõtsa’,ennembä puusõ’ puumõtsa’,ku küläst poisi’ lõpõsõ’,vällä väü’ vähänese’.Muu’ neiu’,Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

_I s a-_ja_m e h e k o d u_

Postitatud Abielo

*OODID KODU KULLALISE*

Postitatud Abielo

50.__**__

Postitatud Abielo

49.__**__

Postitatud Abielo

48.__**__

Postitatud Abielo

47.__**__

Postitatud Abielo

46.__**__

Postitatud Abielo

45.__**__

Postitatud Abielo

44.__**__

Postitatud Abielo

43. MARI, MARI MADALEENA (Rp) (Miks mullu ei tulnud)

Räpinä Miks    mullu ei tulnud MARI, MARI MADALEENA:,:ai, kos sa ollit, kos sa ollit, kui ma ots´e?Os (olõs´) sa mustõ mullõ tulnu’,kolmahavva, kui ma kos´e –ma olõs´ ammu aad´a tennü’,kanamunõst kambrõkõsõ.Vesi olõs´ palgi’ veerätännü,sado saan´a’ sammõldannu,udsu tennü ussõ ette,vihmaContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

42. OLÕS SINA INNE MULLÕ TULLU’(Kan) (Miks mullu ei tulnud)

Kanepi Miks    mullu ei tulnud * OLÕS SINA INNE, joeda, mullõ tullu’joeda mullõ tullu’ai-lii, mullõ tullu’, jo! Ma’lõs sullõ ammu’, joeda, kambrõ tennü’,joeda, kambrõ tennü’,ai-lii, kambrõ tennü’, jo! Kanamunõst, joeda, kambrõ tennü’,joeda, kambrõ tennü’,ai-lii, kambrõ tennü’, jo! Pardsimunõst, joeda,Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

41. MARIKÕNÕ MARJAKÕNÕ (Krl) (Oleks mulle tulnud)

Karula Milles sa mullu mullõ es tulõ’ MARIKÕNÕ, MARJAKÕNÕ,olõs sa mullõ mullu ülnü’,tunaeelä’ tõotanu’ –ma tennü’ tarõ taivalõ,elotusõ ilma otsa.Üles minnä’ uibulõ,maha’ tulla’ marjapuulõ.Aida tennü’ animunõst,paari’ pandnu’ pardsimunõst.Sisse säädnü’ siidisängü,kolga pääle kuldsõ sängü. Viis: EÜS IX 1285 (45) < KarulaContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

40. OLÕS SA MUSTÕ’ MULLÕ TULLU’ (Rg) (Oleks mulle tulnud)

Rõugõ Miks ei mullu tulnud OLÕS SA MUSTÕ’, joeda, mullõ tullu’, joeda, aililo, mullõ tullu’, jo.Kolmahavva, joeda,kui ma kosõ, joeda,aililo, kui ma kosõ, jo.Olõs ma ammu, joeda,aida tennü’, joeda,aililo, aida tennü’, jo.Pardsimunõst, joeda,paari’ pandnu’, joeda,aililo, paari pandnu’, jo.Tedremunõst, joeda,trepi tennü’,Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

39. LÄTSI MA SINNÄ’ KOSJULÕ (Vast) (Kaevul kosija)

Vahtsõliina Kaevul kosija. Tule mulle.    Jooge viina vii veereh LÄTSI MA SINNÄ’ KOSJULÕ,koh olli’ vasidsõ’ värehtivarba’,hõbõhõdsõ’ aiavitsa’ja kulladsõ’ koplisaiba’.Tere’, näio noorõkõnõ,kas iks näio kotoh um?Olõ-õi näio kotohna –mere veereh vettä toomah.Joogõ’ mi viina vii veereh,olut joogõ’ oja veereh.Mis sulContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

38. KÜLH MA KÄVE SINO KOTOH (Vast) (Vaene talu)

Vahtsõliina Vaene talu KÜLH MA KÄVE SINO KOTOH,külh ma näie, miä sääl tetti.Linaluinõ leeväkene,agananõ taarikõnõ.Esä künd´ külä kiuduga,poig läts´ takah malgaga.Viä’, kiutu, astu’, kiutu,viä’, kiutu, virgest piteh! Viis ja tekst: EÜS I 118 (12) & EÜS I, 118 (12 v)Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

37-. KOST NO TUNNUS KURJADA NEIDO (Plv) (Hea ja kuri neiu)

Põlva Minkast tundas näiot * KOST NO TUNNUS, KOST NO TUNNUS kurja-da neido-da, huu?Kur´al neiol omma’-tada musta’-tada kulmu’-tada, huu.Kost no tunnus, kost no tunnus hää-dädä neido-da, huu?Hääl neiol omma’-tada sinitse-dä silmä’-tädä, huu.Kost no tunnus, kost no tunnus laiska-da neido-da, huu?LaisalContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

36. HELLÄ’ VELE’, NOORÕ’ MEHE’! (Rp) (Kosilane laisas ja virgas talus)

Räpinä Tunnen tuima. Kosilased laisas ja virgas talus HELLÄ’ VELE’, NOORÕ’ MEHE’!Ku läät naista kosjo’ollõ,võta’ sa minno ka üteh!Ma tunnõ varsti tuima näio,varsti näe laas´a näio.Laas´al laja’ labajala’,kur´al musta’ silmäkulmu’,tigõdal nõna terräv,vedeläl vüü madalah. Hellä’ vele’, noorõ’ mehe’!Lääme’ mi tuulõContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

35. LÄTSIMI’ ÜTELE TALULÕ (Rg) (Kosilane laisas ja virgas talus)

Rõugõ Kosilanõ laisan ja virgan talun LÄTSIMI’ ÜTELE TALULÕ, traa rii rallalaa …meid söödeti, meid joodõti,viidi aita meid magama.Läpe es mi aidan maada’,mii kai näiu kavalust:kui taa näiu tüüdä tege,kabu kangasta kudasõ.Kikas kirgi – es tä kuulõ’,tõista kõrda – esContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

34. NÄIE NÄIDU KASUVATA (Kan) (Kosjalaulud)

Kanepi Kos´aobu süütmine. Soomõ sild. Olõs. Kosilanõ laisan talun NÄIE NÄIDU KASUVATA,pilupihta paisuvata.Võti ma uulta oiõlda’,võti sälgu säeldägi.Läbi lae lassi rokka,läbi pilu pisti aina.Aganist mina anni kaara,ilma imä nägemädä’,ilma esä tiidämädä’.Sis sai täkku tävvelt söönüs,tävvelt söönüs, tävvelt joonus.Panni ma sisContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

33. KÜL’ MA TUNNÕ TUIMA NEIU (Kan) (Tunnen tuima)

Kanepi Laisk neiu. Tunnõ tuima. Kosilanõ laisan talun KÜL’ MINA TUNNÕ TUIMA NEIU,kül’ mina laida laisa neiu:tuimal neiul tuka’ pikä’,laisal neiul laka’ pikä’,vedeläl vüü madalan,kahtõl musta’ silmäkarva’. Panõ mina hiiru sadulalõ,kõrvi ruuna kõrval juuskma.Joosõ sinnä’, joosõ tännä’,joosõ, kohe ma juhata,konContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

32. LÄTSI MINA KOIGO VALDA (Kan) (Koiku kosja)

Kanepi Koiku kosja LÄTSI MINA, LÄTSI MINA KOIGO VALDA,johto toolõ, johto toolõ talolõ,kon olli’, kon oll´ kullatsõ’ koodiladva’,hõbõ’õtsõ’, hõbõ’õtsõ’ aiavitsa’,vasõst olli’, vasõst olli’ väretevarva’.Ooda’-ooda’, ooda’-ooda’, rummu-rummu!Las ma tulõ, las ma tulõ tõista kõrda.Mul om viisi, mul om viisi vesihiiru,kuus´ oll´Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

31. VEL´OKÕNÕ, NOORÕKÕNÕ (Rp) (Tunnen tuima)

Räpinä Tunnõ tuima. Kosilanõ laas´ah ja virgah taloh. Vaihõlt vaenõlats VEL´OKÕNÕ:,: NOORÕKÕNÕ,kui läät naista:,: kosjo’ollõ,võta’ minno tundõmaie.Kül ma tunnõ tuima neio,tuimal hiussõ’ trutsakunna,laas´al laja’ labajala’,videlikul vüü vetel,kur´al musta’ silmäkulmu’. Velekene, noorõkõnõ,lääme’ tuulõ talolõ,kos om kolmi neidosida:üts kudi kangast kunga-kanga,tõõn´e vokkiContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

30. OLLI MEIL VELL´O ÜLE VEERE (Vast) (Kosjasõit)

Vahtsõliina Kosjasõit. Laisk nainõ OLLI MEIL VELL´O ÜLE VEERE,üle kolga kosilanõ.ülti velle joodikõs,velle viinavõttijas.Vell´o tulli oigõ ollõ mant,tulli vessel viina mant.Ega’ tä ei pessä’ umma pereht,umma immä ikõtõlõ-i.Olli’ sääl latsõ’ väikese’,olli’ kanasõ’ kasina’.Es aja’ ärä’ akõndõ alt,kuvvõ kruudi kottalt.Võti üskaContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

29. POOSIKÕSÕ’ TI MEHEKESE’ (Rp) (Kosilase õpetus)

Räpinä Oppus kosijalõ. Poissa tiidmädä’ saatus POOSIKÕSÕ’ TI MEHEKESE’, tie poosikõsõ’ mehekese’!Talopoja- ti, talopoja- ti talopojatammõkõsõ’,üteh uiboh taa, üteh uiboh iks, üteh uiboh ossakõsõ’,üte laanõ taa,  üte laanõ ladvakõsõ’;kui iks tulõ taa, kui iks tulõ süvä süküs,tasa talvõ, tasa talvõContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

28. EHI’, VELI, OPI’, VELI! (Rg) (Kosilase õpetus)

Rõugõ Oppus kosilasõlõ EHI’, VELI, OPI’, VELI!Ehi’, veli, esändässä,päädi’ sajapäälikussa,riibu’ maha’ reherüüdi,aja’ sälgä auhamõ’!Velekene noorõkõnõ! Ku sa saatõ neio kodo,ku saat mõrsja mõisa’ahe,sää’ hüäste särgisiibo’,kobistõllõ’ kaskanulga’.Neio kavval´ kaemaie,väega vali vahtimaie.Ehk kül’ kaos kambõrõhe,ehk kül’ astus aida taadõ,säält tä silmil silitselles,pilgutõllõsContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

27. JAANIKÕNÕ, VELLEKENE (Urv) (Õpetus kosilasele)

Urvastõ Oppus kosilasõlõ JAANIKÕNÕ, VELLEKENE,ärä’ sa võtku’ toda naista,kelles pilutõdu’ piinü’ põllõ’.Seo lätt aita amõt ajama,piinüid põlli pilutama.Võta’ nainõ vaesõt paigast,hobu osta’ rikkast paigast,ärä’ sa võtku’ toda naista,kes ei mõista’ putru kiitä’ega talutaari tetä’.Seo tegi pudru purutsõ,talutaari tahmatsõ. Viis: EÜSContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

26. ELLEKENE, VELLEKENE (Kan) (Võta naine)

Kanepi Võta’ nainõ, muidu narri neiusit ELLEKENE VELLEKENE,naida’ mullõ naisõkõnõ,vala’ mullõ vastuline.Kui ei naida’ naisõkõistaega vala’ vastulista,mina soessa sugõnõ,mõtsakoira karvalidses.Ei ma murra’ mullikida,ei ka tapa’ tallõkõisi –mina naida neidusida,tapa talutüterida. Minu esäl suurõ’ nurmõ’,suurõ’ nurmõ’, laja’ vällä’,otsa’ joosiva’ ojalõ,põllupindre’ Peipsihe.SäälContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

25. OLÕ-I SIIN JOHT SEDÄ MIIST (Plv) (Kolmed kingad)

Põlva Imetegijä. Tamm tands´ma. Kolmõ’ kängä’ OLÕ-I SIIN JOHT SEDÄ MIIST,sedä poissi poolõ pääl,kiä pand tammõ tandsimaie,kõllõ kõivo kõndimaie,nitsenõõlu nõrgumaie.Kulugõ’, tsuvva’, kulugõ’,lõpkõ’, viiso’ lõhmussidsõ’!Mul om kotoh kolmõ’ kängä’,velitsin viie’ viiso’. Kulugõ’, tsuvva’, kulugõ’,lõpkõ’ viiso’ lõhmussidsõ’!Mul omma’ kolmõ’ kängä’,üte’ luidsõ’, tõsõ’Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

24. KULLA MAMMA, TSIRGU MAMMA (Kan) (Kosjad toa taga)

Kanepi Kosja’ kua takan * Viis 2: KULLA MAMMA, TSIRGU MAMMA, kosja’ omma’ kua takan.Kulla tütär´, tsirgu tütär´, lasõ’ näil sisse tulla’.Kulla mamma, tsirgu mamma, kos mi nemä’ istma panõ?Kulla tütär´, tsirgu tütär´, peränukka pingi pääle.Kulla mamma, tsirgu mamma, misContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

23. KULL´A IMÄ, TSIRGU IMÄ (Kan) (Kosjad toa taga)

Kanepi Kosja’ kua takan * Viis 2: KULL´A IMÄ, TSIRGU IMÄ,kosja’ omma’ kua takan. Tontoi luuli, tontoi luuli kosja’ omma’ kua takan.Kull´a tütär´, tsirgu tütär´,mine’ kutsu’ nimä’ sisse. Kull´a imä, tsirgu imä,mis mi näile süvvä’ anna? Kull´a tütär´, tsirgu tütär´,munnõ,Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

22. KULL´A IMÄ, TSIRGU IMÄ (Plv) (Kosjad toa taga)

Põlva Kos´a’ kua takah * Viis 2: KULL´A IMÄ, TSIRGU IMÄ, kos´a’ omma’ kua takah.Kull´a tütär´, tsirgu tütär´, kutsu’ niä’ tarrõ.Kull´a imä, tsirgu imä, kohes niä’ istussõ’?Kull´a tütär´, tsirgu tütär´, taadõtarrõ pingi pääle,Kull´a imä, tsirgu imä, mis näile söögis saa?Kull´aContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

21. ÕTAK TULÕ MI KÜLÄLE (Plv) (Varajased kosjad)

Põlva Õtak kuts kodo. Kos´a’ koton. Näio taha-i mehele.Varratsõ’ kos´a’ ÕTAK TULÕ MI KÜLÄLE,vilu veerüs vaanijalõ.Õtak tulõ kodo kutsma,vilu majja viiemä,pimme majja pettemä.hämmär´ majja häälimä.Ega’ es lää’ õdagu kutsuh,es lää’ pimme petteh,hämärägi häälideh.Perrä tulgu’ hellä veli,hellä veli, kulla veli. Tulõ’Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

20. OH MINU ESÄ, OH MINU IMÄ (Urv/Krl) (Halvad kosjad)

Urvastõ/Karula Halva’ kosja’. Poisõst ei olõ’ puudust OH MINU ESÄ, OH MINU IMÄ,anni’ ti minnu, panni’ ti minnu,anni’ minnu halvõmbilõ,panni’ minnu pall´akilõ.kas külän poissõ puudusvai vällän väümihi?Ennembä lõpõsõ’ lõhmusmõtsa’,ennembä puusõ’ puumõtsa’,kui küläst poisi’ lõpõsõ’,vällä väü’ vähänese’. Muu’ neiu’, mu sõsarõ’,är’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Abielo

19. ISTÕ MA SUU, ISTÕ MA SUU MÄTTÄLE (Krl) (Kosjahobu kaupleja)

Karula Kosjaobu kauplõja’ ISTÕ MA SUU, ISTÕ MA SUU MÄTTÄLE,rabasuu, rabasuu rampõlõ,naksi kulda, naksi kulda kodamõ,siidilangu, siidilangu segäme.Manu’ tull´ kats´, manu’ tull´ kats´ kaubamiist,teretilli, teretilli neitsikeist.Istõ ma suu, istõ suu mättile,rabasuu, rabasuu rampõlõ,naksi ma kulda, naksi kulda kodamõ,siidilangu, siidilangu segäme.Manu’Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

18. ILUTSÕGÕ’, NALL´ATÕGÕ’ (Krl) (Tore sõit. Talupojale)

Karula Noorõiä kitüs. Innembäne elu esäkotun. Torrõ sõit. Kägu.Neiu taht talupojalõ. Soldani naanõ ILUTSÕGÕ’, NALL´ATÕGÕ’umalõ noorõlõ iäle,terävele, tervehelle,nobõ’õlõ, nirgõhõllõ.Ega’ kiä ei anna’ tõista aigu,tõista aigu, tõista põlvõ.Tulõ õks aigu halvõmbi,tõnõ põli tõratsõmb,kolmas põli pall´u kurjemb.Illus om noorõl ilutsõllõ’,latsõpõlvõl lauliskõllõ’,kuri vanalContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

17-. LÄÜLÄ IKS OM LÄSÄLE MINNÄ’ (Krl) (Lesele mehele)

Karula Är’ minku’ läsäle mehele. Läsk miis * LÄÜLÄ IKS OM LÄSÄLE MINNÄ’,läülä läsä kõrval maada’,läülä läsä sängü säädä’.Läsäl iks umma’ külmä’ külle’nigu külmä kivi külle’,läsäl iks umma’ kalõ’ käe’nigu kalõ’ kannujuurõ’.Läsk´ käänd suu saina poolõ,nakas sis koolut kuulutama,nakas määnütContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

16. EI MI SAA’ SAALUSSÕHE (Rg) (Kosjade ootamine)

Rõugõ Pirrumõtsa EI MI SAA’ SAALUSSÕHE,ei mi kallu’ Kasaritsa,ei mi piiri’ Pindi valda,ei mi haida’ Haanihe. –Mii’ lää pikkä pirrumõtsa,saava’ meist kinä’ keldrenaasõ’,katõ mõisa kar´anaasõ’,kolmõ mõisa kokanaasõ’. Urmas Kalla: haida’-sõna ei leidu võru kõnekeeles, see võib olla moodustatud sõna haidakContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

15. LÄHÄ EI MA MÖLDERILE (Rg) (Sulasele)

Rõugõ Sulasõlõ LÄHÄ EI MA MÖLDERILE,mölderil om kivi mürrin,lähä ei ma kangõrilõ,kangõril om kerä kollin,ei ma lähä’ perrepojalõ,perrepoiga pessi naista,ei ma lähä’ talupojalõ,talupoiga tapi naista –pess´ tä naasõ pehmes,haut´ tä naasõ haigõs.Naanõ põssi põimuao,naanõ haud´ kõik´ hainaao. Ma iks lähäContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

14. NO NO NO NO NOORÕ’ POISI’ (Urv) (Saksa naine)

Urvastõ S´aksa naanõ NO NO NO NO NOORÕ’ POISI’,kes ti, kes ti kenä’ poisi’.vai ti saiskõ’ samõtinvai tii lipskõ’ siidilindin –egas minust tii’ ei saa’.Minust saa jo s´aksa naanõ,poodipoisi pruudikõnõ,lihuniku linnukõnõ,kodaniku kukukõnõ.Teivä’ juttu neio pääle,poolõ juttu poisi pääle.Poiss´ oll´ puhasContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

13. TÜTÄRENI, ARMÕ’ÕNI (Urv) (Sulasele)

Urvastõ Suisa solasõlõ * Vaata postitust TÜTÄRENI, ARMÕ’ÕNI, kas´ke,madaliku marjakõnõ,lätsi’ sa suisa solasõlõ,päise päävä viitjäle.Sulanõ-poiss´ künd suuviirt,palgapoiss´ paiustut.Määnes sul süä söögi viiä’,määnes miil´ manu’ minnä’.Esäpoig künd illust maad,talupoig tasast maad.Süä om ää söögi viiä’,miil´ ää manu’ minnä’. Viis ja tekst:Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

12. PEIO KÕND´E PERVE MÜÜDÄ (Rp) (Tore noormees)

Räpinä Künjä küpär. Torrõ nuurmiis. Talopojalõ PEIO, PEIO, KÕND´E JO PERVE MÜÜDÄ,kaasa kalaranda müüdä,kuldakannussõ’ jalana,hõpõmõõk oll´ hõlmana.Näädäs´ nääle näiosille,üle mõtsa mõrsijille:„Kaege’ mino kannussid,murkõ’ miiltä mõõga pääle!“Mina kae mõtsah kündijid,kündijid ja külvijid,musta mulla pöörijid.Määres küpär kündijäl?Siidiküpär kündijäl.Määres mulla pöörijäl?Must oll´ mullaContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

11. NEIOKÕSÕ’, NOORÕKÕSÕ’ (Rp) (Hoiatus halva kosilase eest)

Räpinä Är’ minku’ perrepojalõ NEIOKÕSÕ’, NOORÕKÕSÕ’,miä meil vika veerätellä’,kua meil vika kul´atõlla’!Emä opas´ ellehnä,karist´ kalmu minnehnä:„Tütär, hellä linnukõnõ,mino meelimar´akõnõ,innemb sa maka’ sulastõ man –sulastõ sugu suurõmbi,or´a seeme selge’emb!Sulasõl nurmõ suu veereh,palgalidsõl paio all.Pere-aga-poiga hoorapoiga,tükke suisa suuda anma,väel sõrmust vahetama.“Es maContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

10-. ELÄSI VIIL NII KUI ELÄSI (Plv) (Nooriku laitmine

Põlva Laim. Tano all ausamb * ELÄSI VIIL NII KUI ELÄSI,olõsi viil ni kui olõsi.Mes neo’ kur´a kuulutusõ’,halva rahva haugutusõ’,neo’ jo läävä’ läbi süäme,läbi helle hengekese,läävä’ läbi viimse varba.Ärä’ võedu’ leelolehe’,sõimadu’ mu sõna’ suuhtõ,sõimati mu silmile matal´,ülti pakso palgõga,ülti muContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

9. KÜLÄ ÜTEL´: „KÜL’ OM SUURI!“ (Plv) (Nooriku laitmine)

Põlva Vald ütles vana ollõv KÜLÄ ÜTEL´: „KÜL’ OM SUURI!“Valda ütel´: „Kül’ om vana!“Olõ-õi suuri, küläkene,olõ-õi vana, vallakõnõ.Küsüge’ igä imältä,ajagõ’ takah arma’alt.Külep tuu hamõh alalõ,puudõh poolipidämädä’,nuu’ räti’ rästä’äl,nuu’ kabla’ katussõh,miä ma peie väikohna,kua kanni kanasõh.Kõiv viil nuuri nurmõ pääl,vaher valgõContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

8. MILLES VELLE’ MEIL VIHADSÕ’ (Rg) (Kosjalaul)

Rõugõ Kos´alaul MILLES VELLE’ MEIL VIHADSÕ’,kodurahvas kurvalidsõ’?Selle velle’ meil vihadsõ’,kodurahvas kurvalidsõ’,et no kosja’ kodu ei tulõ’,velle murulõ viinu ei veerü’. Ooda’, ooda’, vellekene,las nu tulla’ tullõv suvi,astu’ tullõv ajastaig,sis jovva ei kotust kosju saata’,velle murult viinu veerdä’ –ärä’ nu väsüse’Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

7. MAGASI MARI MÄELÄ (Rp/Plv) (Unenägu)

Räpinä/Põlva Unõnägo. Puu’ kos´an MAGASI MARI MÄELÄ, mari, kulda,lebäsi lindu kesälä.Näie unda hirmsat,tôista unda armsat. Visnapuu vii veereh,kuslapuu kua lävel,sarapuu sanna takah. Tulli üles hummongul,inne varra valgõ’õt.”Imekene, helläkene,môista’ sii uni minosta:visnapuu vii veereh,kuslapuu kua lävel,sarapuu sanna takah.” Visnapuul viina veerüse’,kuslapuulContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Abielo

6. MAGASI MA MARJAMÄEL (Hrg) (Unenägu)

Harglõ Unõnägu MAGASI MA MARJAMÄEL,sine-kül’-lille siän,hõpõlille hõlman,vaha-kül’-lille vaihõl;näie ma und hirmutud,tõistõ und näi armõtud. Kuuli ma’ poissõ puudavat,lüü-kül’-lülli lüüdävät,mõtli ma ollõv uma velle,sine-kül’-lilli linnukõsõ, –tuu oll´ võõras võllaskaal.Tahtsõ-ks kapla  kaala panda’,tahtsõ lõiga lõõri panda’. Viis ja tekst: EÜS I 780Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

5. MÕISTKÕ’ ÄRÄ’ MU UNI (Rg) (Unenägu)

Rõugõ Unõnägu MÕISTKÕ’ ÄRÄ’ MU UNI,mis ma eelä’ unõn näi:vislapuu oll´ vii veeren,kuslapuu oll´ kua kõrval,sarapuu oll´ sanna kõrval,tammõpuu oll´ tarõ lävel,haavapuu oll´ aida lävel. Mõista ärä’ unõkõsõ,mis ti eelä’ unõn näi’:vislapuust juvvas viina’,kuslapuust käävä’ kos´a’,sarapuust saava’ saja’,tammõst saa tarrõContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

4. KUULÕ’, KULLA KÜLÄEIDI (Rg) (Unenägu)

Rõugõ Unõnägo KUULÕ’, KULLA KÜLÄEIDI, miiri helleruu,tulõ’ üles hummogulta,mõista’ ärä’ minu uni,mis ma üüse unõn näie!Kuus´ oll´  mii’ kua lävel,sarapuu mi sanna lävel,tamm´ oll´ mii’ tarõ lävel.“Kuslapuust kos´a juuminõ,sarapuust saja sõitaminõ,tammõst tarõl tandsiminõ.” Viis ja tekst: ERA III 7, 52Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

3. MIS SÄÄL SALONA   SINETI (Rp) (Kolm õuna)

Räpinä Uibo. Kolm ubinat MIS SÄÄL SALONA JO SINETI, SINETI,mis sääl mustõt´ murro veereh?Uibo salona jo sineti,uibo mustõt´ murro veereh.Mito ossa uibol olli?Kolmi ossa uibol olli –üts´ oll´ vahalõ jo valõtu,tõõn´õ hõpõt hõpõga,kolmas kullal kirotõdu. Mis oll´ vahalõ jo valõtusiiContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

2. MIS SÄÄL SALONA SINETI (Rp) (Kolm õuna)

Räpinä Kolm ubinat MIS SÄÄL SALONA JO SINETI,mis sääl mustõt´ murro veeren?Uibo salona jo sineti,uibo mustõt´ murro veeren.Mito-ks ossa uibon olli?Kolmi ossa uibon olli.Mito-ks ubinat ossa külen?Kolmi ubinat ossa külen:üts´ oll´ võiulõ võiõtu,tõõn´e vahalõ valõtu,kolmas kullalõ kiro(tõ)tu.Mis oll´ võiulõ võiõtusiiContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

1. MIS SÄÄL MÄE PÄÄL VERETÄS? (Hrg) (Kolm õuna)

Harglõ Kolm ubinat MIS SÄÄL MÄE PÄÄL VERETÄS? Viis-vaas-veereli, hoi marja, hoi marja, pikk´ pilli hainamaalõ!Uibu mäe pääl veretäs.Mitu ossa uibun om?Kolm ossa uibun om.Mitu ubinat ossan om?Kolm ubinat ossan om.Üts´ om kullat kullaga,tõõn´õ hõbõt hõbõga,kolmas vasõt vasõga.Sii, mis kullatContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

(Kosjamõtted_kosjateedel)

Postitatud Abielo

*UIBUST VÕTID UMA ÕNNÕ*

Postitatud Abielo

(Kosjateedelt abieluni)***

Postitatud Abielo