Blogi arhiiv

19. TULÕ’, LIISO, NÕSTA’ LINKI (Plv)

Põlva Andide palumine ja õnnistamine TULÕ’, LIISO, NÕSTA’ LINKI, kadriko, kadriko,tulõ’, Annõ, ava’ ust,võta’ pirdo pengi külest,lastu võta’ lavva külest! Peremiis´, pereesäkene,perenaan´e pereemäkene,võta’ võti vaja otsast,et sa kepsi’ kelderehe,et sa kopsi’ kambõrõhe!Tuu’ kintsu kelderista,Kompsu tuu’ kambõrista,massa’ ärä’ Kadri vaiva,taso’ KadriContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

18. TULÕ’, LIISO, NÕSTA’ LINKI (Plv)

Põlva Kadrilaulud 1 Sissetulemine TULÕ’, LIISO, NÕSTA’ LINKI, kadriku,tulõ’, Annõ, ava’ ussõ,toogõ’ ti jo tuli tuppa,valu vanna huunõhe.Kui ei olõ’ pirdu parsil,lüü’ kilsta pingi külest! Teretamine OLGÕ’ TERVE’, PEREESÄ, kadriku,pereesä, pereimä,kiä lask´ Kadri lämmähe,pisokõsõs piistelemä.Kadri’ tulli’ tuulta maalta,kos olli’ puidsõ’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

26. LASKÕ’ SISSE MÄRDISANDI’ (Plv)

Põlva Mardiõhtu laulud Pikk´ tii tulla’ LASKÕ’ SISSE MÄRDISANDI’, märti, santi,Märdi’ omma’ kavvõst tulnu’.Ega nii’ märdi’ iks ei tulõ’ –olgu’ aig, kui astussõva’,olgu’ tund´, kui tulõva’,läbi vii vipa-vapa,läbi suu sopa-sapa,läbi pikä pilliruu,läbi kalõ kastõhaina. Pilliruug sii pisti silmä,kastõhain sii lõigas´Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

24. LASKÕ’ MÄRDI’ TARRÕ TULLA’ (Plv)

Põlva Märdi laul. Sissepalumine LASKÕ’ MÄRDI’ TARRÕ TULLA’, märti, märti,umma tarrõ tandsima.Mii’ olõ mustsõ’ moosõkandi’,moosõkandi’, märdisandi’.Mii’ mõista mängi’,ilosahe tandsi’.Mii’ tulli illo pidämähe,nuurt iks verdä veeritämmä. Ummõtõgi igä kulus,veri nuuri veerünes,umale uvvõlõ iäle. Viis: ERA III 6, 215 (88) < PõlvaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

19. KOGOSI VILLA, KOGOSI VILLA (Plv)

Põlva Pääsükese laul * KOGOSI VILLA, KOGOSI VILLA,tahtsõ pojalõ särki tetä’,panni ahootsalõ kuioma,satõ maha’, õkva tullõ,palli ärä’ – tsärr! Pääsokõnõ tege ka nii peräotsa pääl, tsärr – sääntse helüga. Viis ja tekst: RKM, Mgn. II 1216 c < Põlva raj,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

9. TSIIRI-LIIRI, TSIRGUKÕNÕ (Plv)

Põlva Latsilaul *** TSIIRI- LIIRI TSIRGUKÕNÕ,kos su kulla pesäkene?Tarõ takah tammõ otsah.Kos seo tamm jäie?Vanamiis timä maaha ragi.Kos seo vanamiis jäie?Ärä’ timä kuuli.Kohe timä matõti?Pikä põllu pindre pääle.Mis sinnä’ pääle kasvi?Pinipütsk pääle kasvi.Kos seo pütsk jäie?Vikat timä maaha ragi.Kos seoContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

8. LIIRI-LÕÕRI, LÕOKÕNÕ (Plv)

Põlva Latsilaul *** LIIRI-LÕÕRI LÕOKÕNÕ,kos su kulla pesäkene?Tarõ takah tammõ otsah.Koes tuu tamm jäie?Vanamiis maaha raiõ.Kos tuu kirvõs jäie?Kivvi ta kirahtu,merde ta mürähtü.Kos tuu meri jäie?Härä’ ärä’ jõiva’.Kos nuu’ härä’ jäivä’?Mõtsa nimä’ lätsivä’.Mingas sinnä’ perrä minnä’?Vasitsidõ vangõrdõga,kivitsidõ kilgõldõga,tulitsidõ tungõldõga. ViisContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

40. ET TI LAULKÕ, LAISA’ NEIO’ (Plv)

Põlva Laida laisalõ ET TI LAULKÕ, LAISA’ NÄIO’,kui ei laula’, mina laida.Laida teid ma laisalõ mehele,kitä kõgõ kõhnõmbalõ.Pää täl pääl ku pähnämõtsa,nõna ku naistõ nõglatuusi,suu ku soe sitamulku,ots täl iin ku oinaturi,jala’ all ku ahoroobi’,viisi süldä viiso’ jalah,katõsa süldä kabla’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

36. MIS SA LAULAT, KUI EI MÕISTA’ (Plv)

Põlva Lauligu laitus MIS SINA LAULAT, KUI SA-I MÕISTA’,veerität sa, kui sa’i viisi’?Ai, mis sina sitikas siriset,ai, mis sina sitikas siriset,ai pori, ai parmu sa porisõt,ai pori ai parmu sa porisõt?Vaat siin omma’ mehe’kui mürgütükü’,vaat siin omma’ mehe’ku mürgütükü’,ravvakangõsta tahutu’,ravvakangõstaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

35. LAALASIGI MITO LUKU (Kan, Plv)

Kanepi Lauligu laitminõ *** LAALASIGI MITO LUKU,mito viit ma veeretäsi’.Olõs mul imä kuulõmanna,sõsar sõnno võttõmanna.Võõras veese viisi vesile,lask mino laalu lainõ’illõ.Laidõtumb mino laulõminõ,kõnõldumb mino kõndiminõ,arvat jala astuminõ,sorit suu mõskõminõ. Mis ma no anna sorijallõ,kingi keelepessijälle?Pütü tuld, tõsõ tõrva,kolmandama kuumõ kivve.Hussi’Continue Reading

Sildid , ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

27. KUI MA OLLI VÄIKOKÕNÕ (Plv)

Põlva Lauligu latsõpõlv *** KUI MA OLLI VÄIKOKÕNÕ,alleaa, alleaa,kasvi ma sis kaunikõnõ,olli üte üü vannu,pääle katõ päävä vannu,imä vei kiigu kesä pääle,pand’e hällü palo pääle,pand’e pardsi hällütämmä,suvõlindu liigutamma.Pardsil oll’e pall’o sõnnu,suvõlinnul liia’ laalu’.Parts sääl man mul pall’o laul’e,suvõlindu liialt kõnõli.Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

13. OLÕS MU HELÜ ALALÕ (Plv)

Põlva Hää helü OLÕS MU HELÜ ALALÕ,olõs kummõ kurgukõnõ,petäs ärä’ pilli helü,katas kandlõ kumina. Pill oll’ helle pedäjäne,kannõl kummõ kadajanõ,viil mu helü hele’embä,viil mu kurku kumõ’õmba.Ma panni pilli piitskumahe,ruupilli ruuksumahe.Kohe mii’ helü heitenessä,rõõmu ärä’ kuulunõssa,sääl iks mõtsa murdunõssa,laasi maaha lammõnõssa.teke’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

3. LEELOKÕNÕ, LAULUKÕNÕ (Plv)

Põlva Leelo, kon ollit? LEELOKÕNÕ, LAULUKÕNÕ!Kos sa ollit, ku ma otsõ?Ma olli suuna soka alla,laanõn laja lehe alla.Sääl ma seie sitikida,murri maaha mustikida,vaali maaha vabarnit,kodo tõiõ toomikida:uma memme meelütellä’,uma papa paluhõlla’.Külä kül’ ütel’: kuku’, kuku’,Külälatsõ’: laula’, laula’!Mis ma kuku, kurbaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

24. (?) JAKOB TAHTSÕ MAGAMA (Kn)

Kanepi Maarja ots poiga *** JAKOB TAHTSÕ MAGAMA.pand’ pää kivi pääle.Mis tä sääl unõn nägi?Nägi taivaredelit,paradiisi väräjit.Kes sääl kõnd pümmel üül?Maarja kõnd’ pümmel üül.Mis tä ots pümmel üül?Otsõ umma pojakõist.Kost tä poja kätte saiõ?Jeruusalemma mäe päält.“Tere’, poig, kallis poig,mis saContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

23. (?) OI, OI, OI, OI, MÕISAPOISSÕ (Plv)

Põlva Mõistatuslaul *** OI, OI, OI, OI, MÕISAPOISSÕ,mõisan mitmõsugutsit:mõnõl olli’ pikä’ püksi’ jalah,mõnõl lakatsmüts oll’ pääh,mõnõl olli’ siidist rõiva’ säläh,mõni oll’ ihoalastõ,mõni oll’ küländ ümmärgunõ,mõni pis’o pikergunõ,mõni oll’ lipõrlapõrlanõ,mõnõst ei tiiä’ midägi.Käänge’ sõna’ tõisildõ japangõ’ häste tähele!Kesväl olli’ pikä’ püksi’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

15. NAKSI TUPA TEGEMÄHE (Plv) (Siidilaevad. Imelik maja)

Põlva Imelik maja. Siidilaeva’ NAKSI TUPA TEGEMÄHE,tua nukkõ nupõldama.Panni kuu korsnassõ,ao pääle aknas,päävä pääle katussõs.Kiä säältä müüdä sõidi’?Müüdä sõidi’ suurõ’ herrä’.Küsütelli’, nõvvatõlli:“Kas om Riiga, vai om liina,vai om suuri soolaliina,vai om rassõ rahaliina?”Olõ ei Riiga, olõ ei liina,olõ ei suuriContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

11. LÄÄMI’, LÄÄMI’, TEEMI’, TEEMI’ (Plv) (Sillad soole. Siidilaevad)

Põlva Silla’ suu pääle. Siidilaiv *** LÄÄMI’, LÄÄMI’, TEEMI’, TEEMI’,teemi’ silda soiõ pääle,madalidõ maiõ pääle.Üle minnä’ hobo hulka,hobo hulka, näio parki,lammas kasta es kuldasõrga,tsiga umma siidisõrga.Läämi’, läämi’, teemi’, teemi’,teemi’ mi tinne kerigo,pääle vala vaskitorni.Sisse joosi siidilaiv,väriesta ubinalaiv,ussaida väädselaiv.Tulgõ’ sisse, võtkõ’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

10. LÄÄMI’ SIISTÄ SEDÄ TIIDÄ (Plv) (Teekäigulaul. Laulmine)

Põlva Tiikäügilaul. Ostõt tii. Imä ilokas. Olõ-õi lauljat hulgan LÄÄMI’ SIISTÄ SEDÄ TIIDÄ,sedä tiidä, ostõtut,raha marga massõtut!Läbi mii’ läämi’ Lahu laanõ,Lahu laanõ, Mõrgi mõtsa.Laas jääs perrä laulõmahe,kund jääs perrä kuukumahe:Läbi siist lännü’ laululatsõ’,läbi kuukuja’ kanasõ’.Milles neo’ kunnu’ kurvalidsõ’,laanõveere’ leinälidse’?Tikõ võtku’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

7. NÄIOKÕSÕ’, NOORÕKÕSÕ’ (Plv) (Kuld jälje peal. Sepp)

Põlva Kuld jäle pääl. Sepäle NÄIOKÕSÕ’, NOORÕKÕSÕ’,eläge’ ti suvi hüvilde,siigi aigu arma’ahe,siigi tunni tulõvahe.Kõnkõ’, näio’, kõrvitsikku,pankõ’ jalga paaritsikku,pankõ’ ti jäle’ järre’,pankõ’ ti sammo’ sakõ’.Miä teil sammolõ sadasi,miä jäie jäle pääle?Kulda jäie jäle pääle,hõpõ sammolõ sattõ.Kiä kulla maast võti,hõpõ sammolta salasi?OlliContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

10. KELLE KÕRD OM SÕTTA MINNÄ’ (Plv)

Põlva Vele sõalugu. Soomõ sild. Torrõ nuurmiis * KELLE KÕRD OM SÕTTA MINNÄ’,noorõmbal vai vanõmbal?Kas lätt ime vai lätt ese,vai lätt kõgõ noorõmb veli?Veli naksi ikkõmahe,sõajalgo kängimähe,sõarõivit sälgä võtma.Veli läis’ aita ehtimähe,sõsar mano oppamahe:“Velekene, noorõkõnõ,panõ’ sälgä surmasärki,kae’ kaala kalmurätti,aja’ jalgaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

8. OLLI MEID VIISI VELITSIID (Plv)

Põlva Vele sõalugu OLLI MEID VIISI VELITSIID,kuvvõkõsõ kurvitsiid.Kel olli kõrda sõtta sõita’?Noorõmbal kõrda sõtta sõita’,vanõmbal kõrda kodo jäiä’:vanõmb inämb vaiva nännü’,inämb majja ehitänü’.Veli valmist’ vangõrida,esä ilost’ hiirokõista,imä ummõl’ udsuhammiid,sõsar sõrmikindiid.„Velekene, noorõkõnõ,kui sa sõidat sõa tiidä,kui sa veerüt vere tiidä,ärä’ saContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

16. LÄTSI MÕTSA KÕNDIMAIE (Plv) (hobune varastatud)

Põlva Hopõn varastõt LÄTSI MÕTSA KÕNDIMAIE,hummogulla hul’omaie.Miä ma näie mõtsanani?Kõik neo’ oro’ olut joosi’,mäe’ mänge’ haanikot,mõtsaveere’ mõroda.Sääl ma jo jõiõ poolingit,poolingit, pikerit,jõiõ toobi, jõiõ topsi,jõiõ kanni, jõiõ katsi,johtu ülijoobõnus,nõrga mõtõtõ nõalõ.Panni pää kivi pääle,kaala katõ kannu pääle.Tulli varas varikost,kuri miisContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

15. MUL OM VELI VERIPINI (Plv) (härjad murtud)

Põlva Härä’ murrõdu’ MUL OM VELI VERIPINI,aiõ külmäl kündemähe,kalõlatra kandõmahe,hallal maada harimahe.Härä’ ette härmätedü’,piitsk oll’ peio külmänü’.Teie tulõ toomistuhe,sau läts’ saarõ veere ala.Lätsi kässi peesütämä,jalakundsõ kostutama.Tulli susi soomikost,lag’akäppä laasikost,seie neo’ härä’ mõlõmba’,kats ütekarvalist,kolm kullasta mõlõmba’.Mina kodo joostõh joosi,joostõh joosi, jalolContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

8. POISI’ LEIVÄ’ TSÕÕRI MOROLA (Plv) (põll põrmune)

Põlva Põll põrmunõ POISI’ LEI’ TSÕÕRI MOROLLA,vaskitsõõri vainulla,kuldatsõõri koppõlih.Mina mari manna vahe,virvi veerel veerätelli.Leivä’ põrmu põllõ pääle,sine siidiräti pääle,udsu uvvõ kängä pääle.Lätsi kodo ikkõ’õhna.Imä mullõ vasta tulli,küsütelli, nõvvatõlli:“Mis sa ikõt, tütär nuuri?”“Mis ma ikõ, imäkene?Poisi’ lei’ tsõõri morolla,vaskitsõõri vainulla,kuldatsõõri koppõlih.MinaContinue Reading

Sildid , ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

6. LÄTSI MÕTSA KÕNDIMAIE (Plv) (ehted varastatud)

Põlva Ehte’ varastõdu’ LÄTSI MÕTSA KÕNDIMAIE,arro pite ajamaie,näie kaara kasuvat,tõvvuvilä tõsõvat.Karksi kaara kitskõmaie,heidi helme’ kivi pääle,kaalaraha’ kannu pääle.Tulli varas varikost,kuri miis’ kuusikost,haard’ helme’ kivi päält,kaalaraha’ kannu päält.Säält ma ikulõ isosi,säält ma nõssi nõrulõ.Tulli ikkõh imä mano,nuttõh noorõ vele mano.Imä küündüContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

4. LÄTSI MÕTSA PÕIMÕMAHE (Rg, Plv) (ehted varastatud)

Rõugõ/Põlva Ehte’ varastõdu’ * LÄTSI MÕTSA PÕIMÕMAHE,vele villä kitskumahe.Panni helme’ kivi pääle,kaalatsimi’ kannu pääle.Põimi veerest pikä põllu,lasi veerest laja ii.Kuri miis tull’ kuusistust,varas miis tull’ varikust.Varast’ helme’ kivi päält,kaalatsimi’ kannu päält.Lätsi kodo ikkõ’õhna.Imä multa küsümä:“Mis sa ikõt, tütereni,kaagutõllõt kanassõnõ?”“Mis maContinue Reading

Sildid , ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

11. TAHTSÕ IKS PUUST NAIST TETÄ’ (Plv)

Võromaa/Põlva Kuldnaanõ. Kao man kosija TAHTSÕ IKS PUUST NAIST TETÄ’taropakost tahuda’,lepäpakust lepütä’.Panni kulda iho ilos,panni no hõpõ palgõs.Lätsi siis patta pandama.Ega’ iks puust naist saa’,taropakost tahuda’.Lää ma merde kosja’õllõ,kalajärve kaemahe.Sai siis meresaarõ pääle.Kiä mul vasta puttunõssa,puttunõssa, johtunõssa.Neio iks vasta puttunõssa,karratsillaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

2. AIÕ SÕA SÕÕRUMAHE (Plv)

Põlva AIÕ SÕA SÕÕRUMAHE,malvi maaha ragomahe.Ega jõvva’ sõda sõõrdu’,malvi maalõ ragoda’.Olli ütsi väiku veljä,olli väiku, olli välle,olli till’o ni teräne.Leie lastu, leie katsi,kolmandat jo koputõlli.Tüvi merde tündsahtü,ladõv sattõ Saarõmaalõ.Miä tüvest tetäsi?Tüvest tetäs tünderidä,ladvast tetäs langalõimi,keskest tetäs kistavarsi.Miä üle jäänenesse,miä säältäContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

3. EGA RIKAS RIIHT EI PESSÄQ (Plv)

Põlva Vaenõlats´ rehepesjäs EGA RIKAS RIIHT EI PESSÄQ,kulda neido kupo käänäq –tuul jääs udsu otsa pääle,põrmu jääse põllõ pääle,sine siidiräti pääle.Rehe pessi vaenõlats´,kuu kääni kodotaq neio –ei jääq udsu otsa pääle,ei jääq põrmu põllõ pääle,sine siidiräti pääle.Udsu jääs rehe ussõContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

1. LINAKÕNÕ, LINNUKÕNÕ (Plv)

Põlva Linarabaminõ LINAKÕNÕ, LINNUKÕNÕ,võõn´uq sa innemb maalõ määdäq,innemb jäiäq järve põhja,innemb luutaq lumõ all,kui sa kärmsäst kätte sait,sulasidõ sugustõlla,päiviliisil pääle lüvväq,minu ola ojaskõllaq,mino piha piinaskõllaq,käevarrõ vaivaskõllaq,talvõs voki tallutõllaq.Tei ma rüüdi röövelille,siidi silmäkiskijallõ,kalõva kaalalõikajallõ,talotütrele tasast langa,kinambäle kitülist.Kindsoq sõkkuh kibiseseq,vaesõq reieq valutasõq.EgaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

12. LÕPÕQ, PÕLD, VÄHÄNEQ, VÄLI!

Põlva Rükä lõpõtõh Ku perremiis kah rükä põimmah om, sõs põimetas lauluga katõlt puult ahtagõnõ esi läbi, nii et perremehe nõna ala lapp´ põimmadaq jääse, midä timä piät äräq põimma. Tä jääse iks muist perrä põimma, selle et tälle püüdäsContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

9. ÄRÄQ PÕIMI, ÄRÄQ KÄÄNI (Plv)

Põlva Põimulaul ÄRÄQ PÕIMI, ÄRÄQ KÄÄNI,lõõrilõ, lõõrilõ,kokko kanni, kuh´a leie,kuhilikuq kui imändäq,hakiq Harjo neitsikeseq.Põld tahtsõ minno põetaq,väli minno väsütäq.Innembä ma välä väsüdä,innembä ma põllu põeda,kui ma jää põllulõ põdõma,kubo pääle koolõmahe.Esi lagja, latsõq noorõq,vaoq pikäq, vaimoq nõrgaq,läkeq mi uvvõlõ iile,läämiqContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

8. ÄRQ MA LAAB´E LAJAQ VÄLLÄQ (Plv)

Põlva Põimulaul * ÄRQ MA LAAB´E LAJAQ VÄLLÄQ,ärq ma põimi pikäq põlluq.Es ma püsü-üs põllu pääl,es ma vilisteq viho pääl.Orgu orassõ külvi,mäe pääle pälgähti.Säält ma saie sandilises,säält ma vipõrdu vaesõssa. RKM, Mgn. II 1171 a < Põlva raj, Mooste k/nContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

7. TSIRISEQ, TSIRISEQ, TSIRBIKENE (Plv)

Põlva Toonitaminõ TSIRISEQ, TSIRISEQ TSIRBIKENE,kõlisõq, kõlisõq kõvvõr´ raud!Kelle tsirp´ siin ette jõud,sellel peigmiis vasta sõud.Kasimiq kodo kergeste,läämiq lauldõn läbi laanõ.Kelle hääl siin hellelt kost,sellel peigmiis mütsü ost.Jõvvamiq joostõn kuuma sanna,vihakõnõ võtt viimäst tolmu. Viis: RKM II 208, 612 (1) <Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

6. LÕPÕQ, LÕPÕQ, PÕLLUKÕNÕ (Plv)

Põlva Põimulaul LÕPÕQ, LÕPÕQ, PÕLLUKÕNÕ,lõõrilõ!Kui sa ei lõpõq, mina lõika!Suuhu, suuhu, suurõq nurmõq,põrguhe, pikäq põlluq! Viis ja tekst: ERA III 6, 231 (126a) & ERA II 35, 508 (9) < Põlva khk, Mooste v, Säkna (Säknä) k – K. LeichterContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

5. LÕPÕQ, LÕPÕQ, PÕLLUKÕNÕ (Plv)

Põlva Ku tüü äräq tiit Rükä põimivaq, lõigassivaq ja laulivaq: LÕPÕQ, LÕPÕQ, PÕLLUKÕNÕ,lõõrilõõ, lõõrilõõ!Kui ei lõpõq, mina lõika,peo vihku, pala vatska.Äräq põõmi pikä põllu,äräq laab´e laja välä,es jääq põllulõ põdõma,ii pääle hingämä,kuu pääle koolõma.Jäänes osa hummõnis,tulõvadsõs riidi’is?Jäänes siiäq tsirgu süvväq,mustaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

4. LÕPÕQ, LÕPÕQ, IIKENE (Plv, Rp)

Põlva/Räpinä Põimulaul LÕPÕQ IKS, LÕPÕQ, IIKENE,lõõrilõ, lõõrilõ!Kui ei lõpõq, siiäq jätä,jätä kurõ kumardõllaq,jätä pardsi paan´utõllaq.Siin no iks karoq karõlnuq,läbi lännüq lääbäjalga.Siin iks künnüq kühkosälg,äestännüq lääbäjalg.Olõs künnüq uma veli,äestännüq uma sõsar –olõs põldu par´õmbat,tõug tõsõsugumanõ. Viis: EÜS I 996 (15a) <Continue Reading

Sildid , ,
Postitatud Lõunõq

10. SAKI, SAKI, SANNAKÕNÕ (Plv)

Põlva Sannasõnaq SAKI, SAKI, SANNAKÕNÕ,saki, sanna lõunõkõnõ! ERA III 6, 238 (154) < Põlva khk, Aleksandri v, Himma k – K. Leichter – Anna Suur, 60 a (1931).

Sildid ,
Postitatud Õdak

6. TULÕQ VÄLLÄ, PÄÄVÄKENE (Plv)

Põlva Pääväsõnaq TULÕQ VÄLLÄ, PÄÄVÄKENE,ma anna sullõ pütü piimä,ma anna sullõ pätsi leibä.Viiq vihma Vennemaalõ,tuuq päivä miiq maalõ.Vennemaal vil´aq kuiusivaq,Saarõmaal sannaq palasivaq. RKM, Mgn. II 1179 a < Põlva raj, Mooste k/n, Järveküla /Põlva/ –  O. Kõiva < Marie Urgand,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Hummok

5. PÄIV, TULÕQ VÄLLÄ (Plv)

Põlva Pääväsõnaq * PÄIV, TULÕQ VÄLLÄ,tuuq pütt piimä,tuuq päts´ leibä,tuuq kats´ kalla. O. Kõiva: Millal seda loeti? A. Voll: Lats´ oll´, väikene, imä opas´, et ku päiv pilve lätt, sis lugõ – sis tulõ päiv jalq vällä. O. Kõiva: KasContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Hummok

4. PÄIV, TULÕQ VÄLLÄ (Plv)

Põlva Pääväle PÄIV, TULÕQ VÄLLÄ,palgas anna päts´ leibä,pütt piimä,kats´ nakla silkõ,nagõl räimi! Viis ja tekst: RKM II 208, 627 (2) < Põlva v, Himmaste k, Vainu t – H. Tampere < Marie-Rosaalie (Marie Rosalie) Juks, 80 a (1966).

Sildid ,
Postitatud Hummok

3. PÄIV, TULÕQ VÄLLÄ (Plv)

Põlva Pääväsõnaq * PÄIV, TULÕQ VÄLLÄ,tuuq pütt piimä,kandsuots leibä,kausiga kile kah! O. Kõiva: Millal te seda lugesite? A. Paabut: Kar´ah kävemeq, sõs loimõq. Pääväle. RKM, Mgn. II 1174 a < Põlva raj, Mooste k/n ja as – O. Kõiva jaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Hummok

2. PÄIV, TULÕQ VÄLLÄ

Põlva Pääväsõnaq PÄIV, TULÕQ VÄLLÄ,tuuq pütt piimä,kats´ kandsu karaskit!Päiv, tulõq vällä,mina küdsä saiakivitseh keldreh (ja)karratsõh kambrõh. Viis: RKM II 208, 634 (5) < Põlva khk, Himmaste k – H. Tampere < Emilie Käis, 85 a (1966).Tekst: RKM II 208, 39/40Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Hummok