36. MIS SA LAULAT, KUI EI MÕISTA’ (Plv)

Põlva

Lauligu laitus

MIS SINA LAULAT, KUI SA-I MÕISTA’,
veerität sa, kui sa’i viisi’?
Ai, mis sina sitikas siriset,
ai, mis sina sitikas siriset,
ai pori, ai parmu sa porisõt,
ai pori ai parmu sa porisõt?
Vaat siin omma’ mehe’
kui mürgütükü’,
vaat siin omma’ mehe’
ku mürgütükü’,
ravvakangõsta tahutu’,
ravvakangõsta tahutu’.
Ma kattõ meesten kordagi,
kolm ei mahu’ mu kallalõ.

Viis ja tekst: ERA III 3, 207 (221) < Põlva khk, Vana-Roosa v – E. Oja < Minna Siirak, 60 a (1930). Fon 290 a.

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast