Blogi arhiiv

__**__

Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

46. NÄIOKÕSÕ’, NOORÕKÕSÕ’ (Rp)

Räpinä Leelo linnast toodud NÄIOKÕSÕ’, NOORÕKÕSÕ’,noorõkõsõ’, nõrgakõsõ’,kuulgõ’ iks umma leelokõist.Leelo iks keelestä kerge,leelo meelestä par´õmbi. Näiokõsõ’, noorõkõsõ’,olõ-i meil leelo maasta löütö,maasta löütö, puusta tettö.Leelo om iks liinast löütö,liinast löütö, sõast saadu –sõameeste sõrmõluist,kaabameeste kaalaluist,külämeeste küleluist,uma vele olaluist,külävele küleluist,kaabavele kaalaluist,ristivele rinnaluist.Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

45. OLÕS LUUDU LAULIJAS (Rp)

Räpinä Laulu võim Laulikuks loodud OLÕS´ LUUDU LAULIJAS,laulijas ja laskijas,kuukijas ja kostijas!Laalassi ma mere mäessä,merekivi’ killingissa,meresõmõra soolassa,merepõh´a põrmandus!Näio luudu’ laulijas,laulijas ja laskijas,kulla sõna kostijas,hellä sõna heitijäs. Viis: EÜS VIII 183 (117) < Räpina khk ja v, Rõsna k – A.Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

44. PILL OLL HELLE PEDAJANE (Rg, Rp)

Rõugõ/Räpinä Pilli helü PILL IKS HELLE PEDÄJÄNE,hoi ma lel-los, hoi ma lel-los, hoi ma lel-los, pe-dä-jä-ne, joo,kannõl kummõ kadajanõ –helehembi näio hääli,kumõhõmbi näio kurku. Näio pand’ iks pilli piitskumahe,sarvõ suurõ saisõmahe.Neiokõnõ, noorõkõnõ,mille sul iks helle helü,helle helü, kummõ kurku?Eelä’ mulContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

43. PILL OLL HELLE PEDÄJÄNE (Rp)

Räpinä Hea hääl PILL´ OLL´ HELLE, PILL´ OLL´ HELLE PEDÄJÄNE,kannõl´ kummõ kadajanõ,viil mu helü helehembäviil mu kurku kumõhõmba.Viidi mu pillis Pihkovahe,sarvõs viidi Saarõmaalõ.Puh´e ma luu Poola poolõ,tõõsõ Narva naistõ poolõ,kolmandagi kodo poolõ. Viis ja tekst: ERA III 8 206 (51)Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

42. KAEGÕ’ NO, VELE’, HÄÄLESIDÄ (Krl, Rp)

Karula/Räpinä Ostõt häälekene KAEGÕ’ NO, VELE’, HÄÄLESIDÄ,minetelge’ meelesidä,kas mi hääle’ häste läävä’,kurgu’ käävä’ kumõ’õhe! Meil om ostõt häälekene,kostõt kulla kurgukõnõ.Häälest ma anni häräpaari,Kurgust kulladu ubina. Laulkõ’ no iks, vel’o’ toda laulu,meä meil meelestä parõmbi!Laulkõ’ no iks lauda’ mäele,tantsigõ’ talli’ tasatsõlõ,sisseContinue Reading

Sildid , ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

41. KUIS MA TARGALT TANDSMA LÄÄ (Krl)

Karula Laulikulõ juvva’. Halv laulik *** Kaasitaminõ KUIS MA TARGALT TANDSMA LÄÄ,üle meelde hüplemä,hoiat sa sinist sita vitä’,magõ’õt maa kündä’,sinepütt sita all,makõ pütt maa all.Lauljil suu kuiunu’,keeleperä põri’inu’.Mis sa laulat, ku ei mõista’,mis sa veerit, ku ei viisi’!Tsiga sinu sõna’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

40. ET TI LAULKÕ, LAISA’ NEIO’ (Plv)

Põlva Laida laisalõ ET TI LAULKÕ, LAISA’ NÄIO’,kui ei laula’, mina laida.Laida teid ma laisalõ mehele,kitä kõgõ kõhnõmbalõ.Pää täl pääl ku pähnämõtsa,nõna ku naistõ nõglatuusi,suu ku soe sitamulku,ots täl iin ku oinaturi,jala’ all ku ahoroobi’,viisi süldä viiso’ jalah,katõsa süldä kabla’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

39. ET TI LAULKÕ, LAISA’ NÄIU’! (Kan)

Kanepi Laulkõ, muido laida ET TI LAULKÕ, LAISA’ NÄIU’,laisa’ virve’, veeritäge’!Ku ti ei laula’, mina laida,laida laisalõ mehele,pikä puu palutajalõ,halu ahju heidijälle,kel oll’ viisu’ viisi süldä,kapla katõssa vaguda,rätti kümme künneridä.Sääl läts’ aigu arutõnna,puuli päivä pästehennä.Sinnä’ kullu’ kulla tunni’,keväjätse’ kesäkünnü’,sügüsetse’ söödükünnü’.Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

38. KUI MINA NAKKA LAULÕMAIE (Kan)

Kanepi Laulu võim LAS MINA NAKKA LAULÕMAIE,peesü sõnnu pillumaie!Tulgõ’ külä kullõmaie,viisi valda vaatamaie.Ega jõvva’ uh’a’ hoita’,uh’a’ hoita’, köüdse’ köütä’.Mes uh’a’ minusta hoitva’,mes ne köüdse’ minusta köütvä’ –uh’a’ hoitku hobõsida,köüdse’ köütku koorõmida. Lauldud. Viis ja tekst: EÜS V 160 (117) &Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

37. ANNAGA VIINA LAULIJAL (Rg)

Rõugõ Laulja. Haigõ kurk ANNAGA VIINA LAULIJAL,ritka rehe pessijäl,laulijal, pessijäl,sis nä saava’ mõlõmba’.Mis mul abi laulõmast,uma keele pessemäst!?Ei anda’ olut huuli pääle,kesväliimi keele pääle.Meil umma’ kukrun kuusõnõgla’,kaalan umma’ kadajanõgla’.Meil kurgu’ korisõsõ’,meil hääle’ härisese. Viis: EÜS VI 15 (30) < RõugeContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

36. MIS SA LAULAT, KUI EI MÕISTA’ (Plv)

Põlva Lauligu laitus MIS SINA LAULAT, KUI SA-I MÕISTA’,veerität sa, kui sa’i viisi’?Ai, mis sina sitikas siriset,ai, mis sina sitikas siriset,ai pori, ai parmu sa porisõt,ai pori ai parmu sa porisõt?Vaat siin omma’ mehe’kui mürgütükü’,vaat siin omma’ mehe’ku mürgütükü’,ravvakangõsta tahutu’,ravvakangõstaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

35. LAALASIGI MITO LUKU (Kan, Plv)

Kanepi Lauligu laitminõ *** LAALASIGI MITO LUKU,mito viit ma veeretäsi’.Olõs mul imä kuulõmanna,sõsar sõnno võttõmanna.Võõras veese viisi vesile,lask mino laalu lainõ’illõ.Laidõtumb mino laulõminõ,kõnõldumb mino kõndiminõ,arvat jala astuminõ,sorit suu mõskõminõ. Mis ma no anna sorijallõ,kingi keelepessijälle?Pütü tuld, tõsõ tõrva,kolmandama kuumõ kivve.Hussi’Continue Reading

Sildid , ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

34. MIS SA LAULAT, KUI SA EI MÕISTA’ (Urv)

Urvastõ Halv laulik MIS SA LAULAT, KU SA EI MÕISTA’,veeritat sa, ei sa viisi’,mis sa, tsiga, sorisõt,rotimagu rogisõt?Roti’ sullõ ruvva keedi’,padakunna’ paa mõsi’ –ruvva keedi’ rohilidsõ,pudru puhta piimälidse. Viis: EÜS VII 895 (86) < Urvaste khk, Uue-Antsla v – M.Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

33. SIIÄ’ KÄSTI MAHA’ ISTU’ (Krl)

Karula Ostõt helü SIIÄ’ KÄSTI MAHA’ ISTU’,siiä’ toolilõ toedõ’:siin om illus hirremõtsa,siin om paras palgimõtsa.Ei no viisi’ majja tetä’,teomihe’ tekki’ tarõ,palgalisõ’ pandi’ paari’:uibust panti’ ussõ’ ette,sikasarvist sagarõ’,põdraluist põõna’ panti’. Leeli, leeli är’ lõppi,helle, lelle, jäl’ alusta:ku mul sõnnu puudunõs,hääli är’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

32. KUI MA HAKKA LAULEMAIE (Rp)

Räpinä Laulu võim 1. 2. KUI MA NAKKA LAULÕMAIE,ega lugu meistä lõpõ’,tõõn´e armas alganõssõ.Mi laalamõ’ mere mäessä,merepõh´a põrmandussa,mereliiva linnassissa.Kui ma olli noori meessi,sis ma kasv´e kanarikun.Es kuulõ’ kubijagi’,Es tiiä’ tessätniku’.Saie poisis kasunussa,sis sai kuulda’ kunigile,sis sai teedä’ tessätnikil.Sis tull´ küläContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

31. SEI MA SEENI’ SÕRMÕLUIDA (Vst)

Vahtsõliina Ega’ seo olõ-õi mino süüdü SEI MA SEENI’ SÕRMÕLUIDA,seeni’ näre näpuluida,puri käepulgakõisi,nuts’utõli närdsukõisi,seeni’ hällüh hällünessi,pardõ alta pailussah.Nõrgo nõrgah nõdõrmõh,olõ-õs kiiltä küsümah,jalgu järeh juuskõmah. Ku’ ma kasvi, ku’ ma vinnü,ku’ ma kasvi kar’ussõs,vinnü vitsa võttijas,kar’a mõtsa ajajas,naksi ma sis laulõmaie,laulõmaie,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

30. KOS MA LAULU LAOTÕLLI (Urv)

Urvastõ Saar laulust. Kalajõgi KOS MA NO LAULU LAOTÕLLI,sinnä’ kasvi’ suurõ’ saarõ’,sinnä’ mõtsa’ murdunõssõ,sinnä’ laanõ’ laskõnõssa.Puu’ küll, puu’ küll, hellä’ vele’,puu’ olli’ täüsi putukida,ossa’ täüsi oravida,ladva’ laululindusida.Jõgi juuski juurtõ alt,kala’ kullatsõ’ jõõn,haug oll’ suurõ’, laugi’ otsa’,purrul katõ’ kirju’ külle’. ViisContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

29. KON MA LAULU LAHOTI (Kan)

Kanepi Laulu võim. Kalajõgi *** KON MA LAULU LAHOTI,sinnä’ no kasvi suuri saari,sinnä’ no mõtsa murdunõssa,sinnä’ laanta langõnõssa. Küll näet, küll näet, hellä’ vele’,puu’ om täüsi putukita,ossa’ täüsi oravida,ladva’ laululindusida.Jõõ’ juuskva’ juurtõ alta,kala’ kullatsõ’ jõõna.Havvõl suurõ’ laugu’ otsa’,hiherüsel katõ’ kirju’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

28. KUI MII LAULU LAOTASI (Krl, Urv)

Karula/Urvastõ Laulu võim. Kalajõgi KUI MII LAULU LAOTASI,sinnä’ kasusi’ suurõ’ saarõ’,sinnä’ langõ’ laskõnasõ’.Vesi juuski alt juurdõ,päält kallas’ kalajärv.Tulgõ’, poisi’, püüdke’ kallu,hõbõ’õdsi lutsukõisi!Kubijilõ kostis viiä’,rehepapilõ palgas;et and (sõs and) aigu adra köütä’,vannu vangõrdõ paranda’. Viis: EÜS VII 879 (30) < UrvasteContinue Reading

Sildid , ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

27. KUI MA OLLI VÄIKOKÕNÕ (Plv)

Põlva Lauligu latsõpõlv *** KUI MA OLLI VÄIKOKÕNÕ,alleaa, alleaa,kasvi ma sis kaunikõnõ,olli üte üü vannu,pääle katõ päävä vannu,imä vei kiigu kesä pääle,pand’e hällü palo pääle,pand’e pardsi hällütämmä,suvõlindu liigutamma.Pardsil oll’e pall’o sõnnu,suvõlinnul liia’ laalu’.Parts sääl man mul pall’o laul’e,suvõlindu liialt kõnõli.Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

26. KUI IMÄ MINNO OLLI (Rp)

Räpinä Lauliku lapsepõli KUI IKS IME MINNO OLLI,naan´e kallis minno kanni,läts´ sis kaara kasima,herneht kokko heitmä,säie kiigo tii viirde,panni hällü hääde paikapallõl´ iks parts´e häl´tämä,suvilindo liiktama.Pardsil oll´ iks pall´o sõnno,suvilinnol liiä’ laalo’.Säält ma panni papõrihe,säält ma raiõ raamatohe.Kui naksi näioContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

25. MINU IMÄ ÜTSIK NAANÕ (Rg)

Rõugõ Lauligu latsõpõlv. Hällülaul * MINU IMÄ ÜTSIK NAANÕ,lätsi mõtsa põimõma,kaara vill’a kasima.Rüpün rükä lõigatõn,kaalan kaara põimõ’õn.panni ta hällü palu pääle,keegu kesvä veere pääle,panni pardsi hällütämä,suvilinnu kiigutama.Parts mul opas’ pall’u sõnnu,suvilind liialt laulu. Kuugu’, kulla käokõnõ,laula’, laanõlinnukõnõ.Kägu kuuki kuusistun,pihu lauliContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

24. KUI IKS IMÄ MINNO OLLI (Rp)

Räpinä Tütar madal. Lauliku lapsepõli KUI SII IME MEIDÄ OLLI,naan´e kallis meidä kanni,ärä’ sei tä maast madalast,ärä’ sei korgõst kuslapuustärä’ pikäst pihlapuust –Selle olõ ma maani’ matal´,selle pikki pihlapuu,selle korgõ kuslapuu. Mino ime ütsik naan´e,ütsik naan´e latsiline.Läts´ tä mõtsa tüüContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

23. EGA EI OLÕ MA TUIMAST SUUSTA (Rp)

Räpinä Lauliku lapsepõli. Tule mulle. Oleks EGA EI OLÕ’ MA TUIMAST SUUSTA,kalõ naas´e kannõtusta.Minno kand´e naan´e kallis,imä illos´ imetelli.Vei mu rüpün rüä mano,põllõga vei põllu mano.Tegi kiigu kesä pääle,paino palo nuka pääle.Kuts´e partsi painutama,suvõlindu liigutama.Säält sai latsi laaluline,imätütär iloline,iloline, nal´aline.Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

22. KOST MA LATSI LAULU LÖÜSE (Krl, Urv)

Karula/Urvastõ Lauligu latsõpõlv KOST MA LATSI LAULU LÖÜSE,sõsar vaenõ sõna’ sai?Imel oll’ pall’u tüteriid,ülilajalt langukõisi.Pand’ iks pardsi hällütämä,suvilinnu liigutama.Pardsil ol’l’ pal’l’u sõnnu,suvilinnul liia’ laulu’.Säält ma sõsar sõna’ sai,vaenõlatsi laulu löüse.Imi pand hällü palumailõ,kand’ hällü karjamailõ.Imil olli helle hääli,imil olli kummõContinue Reading

Sildid , ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

21. IMIL MA IKS OLLI (Vst)

Vahtsõliina Latsõ laul IMIL MA IKS OLLI, joo, ütsi latsi, joo, hai, hai, li-loo, ütsi latsi joo,ütsi latsi, joo, hüvä latsi, joo.Suu taga oll’ iks, joo, suurõ’ nurmõ’, joo,laanõ taga, joo, laja’ nurmõ’, joo.Läts’ tä iks põldu, joo, põimõma, joo,lak’aContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

20. MIS SAI TENNO MU IMÄLE (Krl)

Karula Imä vaiv. Lauligu latsõpõlv MIS SAI TENNO MU IMÄLE,kua kassu kasvatajal?Sau sai sanna kütmisest,silmävesi vihtmisõst.Kon iks näkk’ nõrga’ kõo’,säält tekk’ vipõ’ viha’,kon iks näkk’ kuiva’ kuusõ’,säält tekk’ helle’ puu’. Imä vei vihalda sanna,mäele tõi mähkmildä,pand’ iks pardsi hällütämä,suvilinnu liigutama.PardsilContinue Reading

Sildid , ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

19. KUI SEO IMA IKS MINNO HOISÕ (Rp)

Räpinä Lauliku lapsepõli. Sõnasõlg *** Tõisend vana kandle laulu kohta. KUI SEO IMÄ IKS MINNO HOISÕ,nännä kallis minno kanni –vei kiigo kesä pääle,panni pardsi hällütämmä,suvilinnu liigutamma.Säält iks saiõ helle helü,säält iks saiõ kummõ kurku.Ärä iks sei mä lõõvo lõõri,ärä iksContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

18. KUI MIND IMI IMETÄNNÜ (Rp)

Räpinä Lauliku lapsepõli KUI MU IMI, KUI MU IMI, KUI MU IMI IMETÄNÜ’,kabu taa meid kasvatannu’.Kui ma kasvi kanasõnni,olli üte üü vannu,pääle katõ päävä vannu.Imä vei kiigu kesä pääle,panni hällü palo pääle.Tulli partsi painutamma,suvilindu liigutamma.Sääl iks partsi pall´o laali,suvilind iksContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

17. OLLI MINA NOOR JA VÄIKOKENE (Rp)

Räpinä Lauliku lapsepõli OLLI MINA NUUR´ JA VÄIKOKÕNÕkas´ke, kas´ke,kasvi mina kaunikõnõ.Olli üte üü vannu,pääle katõ päävä vannu.Emä vei hällüga haan´amaalõ,kiigu panni kesä pääle,panni k´ao kiigutama,suvõlindu liigutama.K´ago olli pall´o kiigutanu’,suvilindu liialt laulnu’,sest mina panni papõrihe,sest mina raie raamatuhe. Viis ja tekst:Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

16. KUI SEE IMÄ MINNO OLLI (Rp)

Räpinä Kust laulud KUI SII IMÄ MINNO OLLI,kandijagi minno kanni,ime seie kurõ kurgu,kurõ kurgu, lõõvo lõõri –selle mu helü helehemb,selle kurku kumõhõmb,nigu pille pedäjäne,nigu kannõl´ kadajanõ. Kui mul sõnno puudunõssa,vele ma jo Riiga saada,tõõsõ saada Saarõmaalõ.Veli tõi Riiast sõnasõlõ,sõnasõlõ, laalulehe.SäältContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

15. OLÕ-ÕI MUL HELLÜ LAULÕDA’ (Vst)

Vahtsõliina Naase’ iks näio’ laulõmahe. Mõtsa murdminõ 2. OLÕ-ÕI MUL HELLÜ LAULÕDA’,ei suud sõnno üteldä’.Naakõ iks näio’ laulõma,kullakõsõ’ kuugutama.Putu ei poissa laulõmahe,linikpäidä leelotama.Näio helü iks heledämb,naistõ kumu kumõdamb.Kohe iks kuuldu naistõ kumu,naistõ helü hiitesi,sinnä’ iks mõts murdusi,padimõts pannusiilma noorilda’ mehildä’,terävildä’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

14. OLÕS HÄÄLI MULL INNEDÄNE (Rp)

Räpinä Endine hääl OLÕS´, OLÕS´ HÄÄLI MULL INNEDÄNE,kurko, kurko kolma- jos -havvahanõ!Petäs´, petäs´ ärä’ jos pillihääle,katas´, katas´ kinni’ jos kandlõkeele.Pill´ oll´, pill´ oll´ helle jos pedäjäne,kannõl´, kannõl´ kummõ jos kadajanõ.Mõts oll´, mõts oll´ helle jos, maalõ kummõ,laan´ oll´, laan´ oll´Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

13. OLÕS MU HELÜ ALALÕ (Plv)

Põlva Hää helü OLÕS MU HELÜ ALALÕ,olõs kummõ kurgukõnõ,petäs ärä’ pilli helü,katas kandlõ kumina. Pill oll’ helle pedäjäne,kannõl kummõ kadajanõ,viil mu helü hele’embä,viil mu kurku kumõ’õmba.Ma panni pilli piitskumahe,ruupilli ruuksumahe.Kohe mii’ helü heitenessä,rõõmu ärä’ kuulunõssa,sääl iks mõtsa murdunõssa,laasi maaha lammõnõssa.teke’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

12. OH SEDÄ HÄÄD HÄÄLEKEIST (Rg)

Rõugõ Inneskine helü 1. 2. OH SEDÄ HÄÄD HÄÄLEKEIST,vilõdat viisikeist!Kui seo olli innemustõ,nii kui roodsi ruupilli,Paidõ parra pasuna,Viro viisiviioli,Harjo viisikannõli.Ärä õks pett’ pillihelü,ärä’ salas’ sarvõhelü,kannõli helü ärä’ kaot’.S’aksa’ mõtli’ sarvõhääle,esändä’ õks pillihääle.Sääne helü vaesõllatsõl,sääne kurk oll’ kulla latsõl.Helü õks põh’atuContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

11. KU MI NO NAKA LAULÕMAHE (Vst)

Vahtsõliina Ei jovva’ oh’a’ hoita’ KU MI NU NAKA LAULÕMAHE,laulõmahe, laskõmahe,piisü sõnnu pillumahe.Meid ei jovva’ kiä keeldä’,kiä keeldä’, kinni’ pitä’.Kiilke meid imä, kiilke meid esä,kiilke viisi velekeistä,kiilke kuusi sõsarda,üle läämi imä keelü,üle viie vele keelü,üle kuvvõ sõsarõ keelü,üle pillu pistülidse,üleContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

10. OLÕS MA LUUDU LAULIJASSÕ (Urv)

Urvastõ Laulu võim OLÕS MA LUUDU LAULIJASSÕ,laulijassõ, laskõjassõ –laulas mere ma maassõ,mere põhja põrmandus,mere kivi’ kilingissõ,mere vatu võismassõ,mere sõmõra sõiras.Olõs ma luudu laulijassõ,laulijassõ, laskõjassõ,laulas ma lamba laulijassõ,kitsõ kerikun kõndijassõ,oriku laulas opõtajas,immisse laulas esändässe,pahru pahta papissa. Viis ja tekst: EÜS VII,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

9. KU MA NAKKA LAULÕMAHE (Vst)

Vahtsõliina Laulu võim KU MA NAKKA LAULÕMAHE, NAKKA LAULÕMAHE,leelo õks leelo, lelo lelo lelo lee-lo,laulõmahe, laskõmahe,piisü sõnnu pildumahe –ega jõvva-i kiäki keeldä’,kiäki keeldä’, kiäki kinni’ pitä’.Keeli ime, keeli ese,keeli viisi vell’okõista,keeli kuusi kulla sõsard –üle lätsi imä keelü,üle viie veleContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

8. KÜLL OM LAULU, KU MA LASÕ (Hrg)

Harglõ Hää helü KÜLL OM LAULU, KU MA LASÕ,küll om viisi, ku ma veeri.Laula ma mere maas,mere kivi’ killingas.Ärä’ ma seie lõo lõõri,ärä’ ma seie kurõ kurgu.Selle mul kurk kumõtas,selle mu hääl helendäs.Pill mul helle pedäjäne,kannõl helle kadajäne. Viis jaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

7. ÜTELGE’ SÕNNU, KEL OM ENÄMP (Hrg)

Harglõ Pall’o sõnno ÜTELGE’ SÕNNU, KEL OM ENÄMP,kaske, kanike,pääle pandkõ, kel om pall’u,Meil om sõnnu veidikese,laulukõrdu kasinõdõ,Ei meil, sõsar, sõnnu puu,laulukõrdu kasinõdõ,tii viirde panni teki täüs,palu viirde palaja täüs,Kui mi lasõ laulamõdõ,vai mi peesü pillumõdõ,ega sis meid ohja’ hoia’,ohja’ hoia’,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

6. LÜÜ IKS PILLI, PEEN´O HUULÕ’ (Rp)

Räpinä Imelik laulik. Neiu hääl heledam LÜÜ IKS PILLE, LÜÜ IKS SA PILLE, PEEN´O’ HUULÕ’,lüü iks kannõld, lüü iks sa kannõld, kassikäppä!Kabu’ kaessõ’, kabu’ jos kaessõ’ karatõlla’!Kiä inämb, kiä inämb saasõ olotõlla’?Näio inämb, näio iks jos inämb ilotõlli,kabu inämb, kabuContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

5. KUI MA NAKKAN LAULÕMAIÕ (Rp)

Räpinä Kust laulud. Ärge naerge teineteist. Hää mees. Oleks KU MA, KU MA NAKA JO LAULÕMAIÕ,naka, naka laulu jo laskõmaiõ,ega, ega jõvva’ jo hobo’ vitä’,rauda-, raudakabja’ jo kangutõlla’.Olõ-i, olõ-i leel´o’ jo maasta löütü,leel´o’, leel´o’, umma’ jo liinast tuudu’,tuhat, tuhat hopoContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

4. EI OLÕ’ LEEL´O LIINAST TUUDU (Rp)

Räpinä Kust laulud saadud Ei olõ’ sii leel´o liinast tuudu,lelo, le-la, le-la, lee-la,laulu saadu Saarõmaalt.Kui sai leel´o siiä’ maalõ,siiä’ tsõõrile morolõ,kullatsile koplile,sis sai suurtõ s´akstõ laulu,noorõherrä hingüslaulu,junkõride joogilaulu. Viis: ERv 2 (7) < SKS, Lähteenkorva 268 < Räpina khk –Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

3. LEELOKÕNÕ, LAULUKÕNÕ (Plv)

Põlva Leelo, kon ollit? LEELOKÕNÕ, LAULUKÕNÕ!Kos sa ollit, ku ma otsõ?Ma olli suuna soka alla,laanõn laja lehe alla.Sääl ma seie sitikida,murri maaha mustikida,vaali maaha vabarnit,kodo tõiõ toomikida:uma memme meelütellä’,uma papa paluhõlla’.Külä kül’ ütel’: kuku’, kuku’,Külälatsõ’: laula’, laula’!Mis ma kuku, kurbaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

2. ÕDANGULT OM HÜÄ LAULDA’ (Vst)

Vahtsõliina Õdagu ilo ÕDANGULT OM HÜÄ LAULDA,paremb viluh veeratellä’.Kuulus kumo kavvõdahe,helü viie verstä taadõ.Kohe kuulus neio helü,neio helü heidänessä,sinnä’ kütsi’, kütse’ mar’a’,sinnä’ sai pall’o palokit,väega pall’o vavvarnit.Kohe kuulus naistõ kumo,naistõ helü heidänessä,sinnä’ kõrbi’ kütse’ mar’a’,sinnä’ palli’ paloka’,sinnä’ vaal’u’ vavvarna’,kohe neioContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

1. HÄÄ IKS LAALDA’ ÕDAGOLLA (Rp)

Räpinä Õhtu ilu. Metsa murd. Lauljat otsitakse. Laulu võim HÄÄ OM IKS LAALDA’ ÕDAGOLLA,õtak iks hääle Virro vei,kanni kumo kavvõdahe.Kohe iks kuuldo näio kumo,kohe heitü näio helü,sinnä’ iks kütsi’ kütse’ mar´a’,viirdü’ mar´a’ verevä’.Säält sai pall´o palohkit,sai liiga linnohkit.Suu sääl sinet´,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

_L a u l__l a u l m i n e_

Sildid
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

_PÜHA PILVEDE VAHELTA_

Sildid
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

_*_

Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

13. SÕUDGÕM, KÄE’, SÕUDGÕM, JALA’ (Rp) (Imelik maja)

Räpinä Imelik maja 1. 2. SÕUDKÕM, KÄE’, SÕUDKÕM, JALA’,sõudkõm sinnä’ saarõ pääle,kohe sant oll´ sanna tennü’,vaenõ miis´ oll´ var´okõsõ.Sinnä’ sõudva’ siidilaiva’,Soodoma jo suurõ’ laiva’,vesi oll´ palgi’ veerätännü’,ago oll´ aanu’ alospalgi’,sado oll´ saan´a’ sammõldanu’,ago oll´ pannu’ akna’ ette,udsu oll´ pannu’ ussõContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

12. MUL OLL’ VÄIKU VELLEKENE (Hrg) (Imelik maja)

Harglõ Imelik maja Hai, hai, hai, hai!MUL OLL’ VÄIKU VELLEKENE,tinarinda, till’ukõnõ,Koiva iks karas’ kaalani,ussõ ojju olõni,maa päält korjas’ maasikõid,liiva päält linnukõid;maaskõist tekk’ iks majakõsõ,linnukõist tekk’ liinakõsõ.Säält sõiti’ müüdä suurõ’ s’aksa’,suurõ’ s’aksa’, Riia herrä’.Nuu’ iks meilt küüsütelli’,küüsütelli, juurutõlli (ehk: „nõvvatelli”):„Kas seContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

11. VAENÕ MIIS TEKK’ VAR’OKÕSÕ (Rg) (Imelik maja)

Rõugõ Imelik maja VAENÕ MIIS TEKK’ VAR’OKÕSÕ,ehitelli elokõsõ.Esi’ oll’ sant ja tegi sanna,vaenõ miis jo tegi var’o!Ragi kulda kuusõpuida,pedäjätsi pirrupuida.Kuu õks vidi kuusõpalkõ,aestaja alospalkõ.Nakas’ tulpõ tahovamma,tarõ nulkõ nüpeldämä.Tekk’ tä korsna kuu poolõ,päävä poolõ päälise,tähti poolõ tarõ aknõ’,pilvi poolõ piidapuu’,undsõ poolõContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

10. LÄÄ ÜLES MÄE OTSA (Krl) (Imelik maja)

Karula Imelik maja LÄÄ ÜLES MÄE OTSA,üles keerä kingu otsa.Kaelõmi’, kullõlõmi’,kas om illus irremõtsvai om paras palgimõts,kas (kos?) või esä tarrõ tetä’,veli irsi veerütädä’.Esä tekk’ tarõ teie pääle,tekk’ teie arrõ pääle.Sõiti müüdä suuri s’aksa,küüsütelli, nõvvatõlli:“Kas no suuri soolaliina?”“Seo iks sandiContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

9. NAKSI MA TUPA TEGEMA (Kan) (Imelik maja)

Kanepi Imelik maja NAKSI MA TUPA TEGEMÄ,tua nulkõ nukõrdama.Sõitsõ müüdä mõnda s’aksa,küüsüteli’, nõvvatõli’:„Kospuul Riia, kospiil Valka,kospuul soolaliinakõnõ?”„Ei olõ’ Riia, ei olõ’ Valka,ei olõ’ soolaliinakõnõ.Seo om sandi sannakõnõ,vaesõmehe var’okõnõ –ei olõ’ suula sukugi!” Viis ja tekst: ERA III 7, 65 (47)Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

8. NAKSI TUPA TEGEMÄHE (Plv) (Siidilaevad. Imelik maja)

Põlva Imelik maja. Siidilaeva’ NAKSI TUPA TEGEMÄHE,tua nukkõ nupõldama.Panni kuu korsnassõ,ao pääle aknas,päävä pääle katussõs.Kiä säältä müüdä sõidi’?Müüdä sõidi’ suurõ’ herrä’.Küsütelli’, nõvvatõlli:“Kas om Riiga, vai om liina,vai om suuri soolaliina,vai om rassõ rahaliina?”Olõ ei Riiga, olõ ei liina,olõ ei suuriContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

7. MUL OLL’ VÄIKU VELLEKENE (Rg) (Imelik maja)

Rõugõ Imelik maja MULL OLL’ VÄIKU VELLEKENE,till’o teopoisikõnõ.Ta karas’ kaivu kaalanija ujju vällä olani.Ta kor’as’ maalta maasikiid,liiva päältä linnukiid.Maasikist tekk’ majakõsõ,linnukista liinakõsõ.Müüdä sõidi’ suurõ’ s’aksa’.Küsütelli’, nõvvõtõlli’:“Kas seo um rikas Riia liinavai kas tark Tartu liin?”“Ei olõ’ rikas Riia liin,ei kaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

6. SÕUDKÕM KÄE’, SÕUDKÕM, JALA’ (Rp) (Tuule tuba)

Räpinä Tuule tuba SÕUDKÕM KÄE’, SÕUDKÕM, JALA’ ,sõudkõm sinnä’ Saarõmaalõ,kohe sant oll´ sanna tennü’,vaenõ miis oll´ var´o löüdnü’,vesi oll´ palgi’ veerätännü’,sado oll´ saan´a’ sammõldannu’,udsu oll´ ussõ ette pannu’,ago oll´ akna ette pannu’. Viis ja tekst: ERA III 6, 197 (43)Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

5. KÜLAKENE, VÄIKOKENE (Rp) (Siidilaevad)

Räpinä Siidilaeva’. Kaubalaeva’ KÜLÄ-, KÜLAKENE JOOS VÄIKOKÕNÕ,mant oll’ kaia’ madalakõnõ.Sisse sõõdi’ siidilaiva’,mano joosi’ maagõlaiva’.Mehe’, ostkõ’ meeste kaupa,naas´e’ tanonöörikidä,poosi’ puutit punatsida,neio’ kaupa nägüsädä! Viis: EÜS I 203 (64) < Räpina khk, Veriora v – A. Sibul < V. Kiudoski näitemängu käsikirjastContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

4. LÄÄMI’, LÄÄMI’, TEEMI’, TEEMI’ (Plv) (Sillad soole. Siidilaevad)

Põlva Silla’ suu pääle. Siidilaiv *** LÄÄMI’, LÄÄMI’, TEEMI’, TEEMI’,teemi’ silda soiõ pääle,madalidõ maiõ pääle.Üle minnä’ hobo hulka,hobo hulka, näio parki,lammas kasta es kuldasõrga,tsiga umma siidisõrga.Läämi’, läämi’, teemi’, teemi’,teemi’ mi tinne kerigo,pääle vala vaskitorni.Sisse joosi siidilaiv,väriesta ubinalaiv,ussaida väädselaiv.Tulgõ’ sisse, võtkõ’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

3. LÄÄMI’ SIISTÄ SEDÄ TIIDÄ (Plv) (Teekäigulaul. Laulmine)

Põlva Tiikäügilaul. Ostõt tii. Imä ilokas. Olõ-õi lauljat hulgan LÄÄMI’ SIISTÄ SEDÄ TIIDÄ,sedä tiidä, ostõtut,raha marga massõtut!Läbi mii’ läämi’ Lahu laanõ,Lahu laanõ, Mõrgi mõtsa.Laas jääs perrä laulõmahe,kund jääs perrä kuukumahe:Läbi siist lännü’ laululatsõ’,läbi kuukuja’ kanasõ’.Milles neo’ kunnu’ kurvalidsõ’,laanõveere’ leinälidse’?Tikõ võtku’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

2. LÄKE’ TIIDÄ TRIIBULIST (Urv, Krl) (Pikk tee)

Urvastõ/Karula Pikk tii 1. 2. LÄKE’ TIIDÄ TRIIBULIST,maada massakarvalist!Tii oll’ pikkä meile minnä’,maa kavvõdõ karada’.Jovva’ kivile visada’,jovva’ sõõrda’ sõmõrilõ:kivi peiu pudõsi,sõmmõr sõrmilõ lagusi. Viis 1: ERv 97 (730) < Karula khk – A. A. Borenius-Lähteenkorva (1877).Viis 2: EÜS VII 877Continue Reading

Sildid , ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

1. OLÕS MEIDÄ TÕSÕ VÕRRA (Rp) (Neiu linn)

Räpinä Neio liin 1. 2. OLÕS, OLÕS MEIDÄ JO TÕSÕ VÕRRA,kogos, kogos meidä jo kolmõ võrra –lääsi’, lääsi’ üles jo mäe pääle,teesi’, teesi’ üles jo neio liina,kuas, kuas üles jo kolmõ kerko.Panõs, panõs põllõ jo põrmandusta,kaala-, kaalaräti jo katussõsta,kohe, koheContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

_M i t m e s u g u n e _ l ü ü r i k a_

Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

__LÄÄMI’ SIISTÄ SEDÄ TIIDÄ__

Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast, Jutulidsõq lauluq

___*___

Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

_*__

Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast