18. KUI MIND IMI IMETÄNNÜ (Rp)

Räpinä

Lauliku lapsepõli

KUI MU IMI, KUI MU IMI, KUI MU IMI IMETÄNÜ’,
kabu taa meid kasvatannu’.
Kui ma kasvi kanasõnni,
olli üte üü vannu,
pääle katõ päävä vannu.
Imä vei kiigu kesä pääle,
panni hällü palo pääle.
Tulli partsi painutamma,
suvilindu liigutamma.
Sääl iks partsi pall´o laali,
suvilind iks liialt kõnõl´.
Kui mina kasvi kabo’ossa,
kui mina saie näio’ossa,
kõik´ ma panni papõrihe,
kõik´ ma raie raamatuhe,
kõik´ ma kirja kiroti.
Sis ma panni vällä papõrista,
raie vällä raamatusta,
kir´ost vällä kiroti.

Lauldi lapse hällitamise juures; ka mujal.

Viis ja tekst: EÜS IX 1332 (223) & EÜS IX 1469 (59) < Räpina khk ja v, Võõpsu al (k) – A. O. Väisänen, A. Nirk, R. Tamm < Juuli Tserning (Zerning), 40 a (1912). Fon 20 e.

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast