19. KUI SEO IMA IKS MINNO HOISÕ (Rp)

Räpinä

Lauliku lapsepõli. Sõnasõlg

***

Tõisend vana kandle laulu kohta.

KUI SEO IMÄ IKS MINNO HOISÕ,
nännä kallis minno kanni –
vei kiigo kesä pääle,
panni pardsi hällütämmä,
suvilinnu liigutamma.
Säält iks saiõ helle helü,
säält iks saiõ kummõ kurku.
Ärä iks sei mä lõõvo lõõri,
ärä iks sei mä kurõ kurgu.
Sei iks pikäst pihlapuusta,
kaiõ korgõst kuslapuusta,
võti iks vereväst visnapuusta.
Selle iks mul helle helü,
selle iks mul kummõ kurku.
Ku meil sõnno iks puudunõssa,
hääli ärä’ iks lõpõnõssa,
sõs vele Riiga viroda,
tõsõ saada Saarõmaalõ.
(Veli tõi Riiast suurõ sõlõ,
suurõ sõlõ, helmekõrra.)
Ku meil sõnno iks puudunõssa,
hääli ärä’ no lõpõnõssa,
kül mä iks sõlõst sõna lövvä,
helmekõrrast kõnõlõ.

Tekst: H II 32, 875/6 (18) < Räpina khk – S. Keerd (1890).

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast