Blogi arhiiv

6. VÕI, VÕI, VÕÕRAS TULÕ (Rp) (Loomad kõnelevad)

Räpinä VÕI, VÕI, VÕÕRAS TULÕ,mingas võõras vasta võtta’?Kuulõ’, peenü’ pernaan´e,pääle’ peenü’ perremiis –tapamõ’ mi häräkese.Lätsi no lauta härgä tapma.Härgä nakas´ üttelemä:„Mul jääse ike’ ikkõmahe,nuudikõnõ nuutskimahe.“Kuulõ’, peenü’ perremiis,pääle’ peenü’ pernaan´e –tapamõ’ ut´ekõsõ.Lätsi no lauta utt´e tapma.Ut´e nakas´ üttelemä:„Mul jäävä’ villa’ vinnümähe,(jäävä’)Continue Reading

Sildid , ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

5. JOOSTÕN LÄTSI LÄBI KÜLA (Rp) (Kurelaskja. Loomad kõnelevad)

Räpinä Kurõlaskja. Lätsi lauta lammast tapma. Eläjä’ kõnõlõsõ’ JOOSTÕN LÄTSI, JOOSTÕN LÄTSI LÄBI KÜLÄ,võti püssü,võti püssü pütü otsast,lasi kurõ,lasi kurõ kannu otsast.Võti kurõ,võti kurõ kukro pääle,veie kurõ,veie kurõ Võro turgu.Möie kurõ,möie kurõ, osti näio,lätsi kodo,lätsi kodo, peie pulmõ.Lätsi lauta,lätsi lautaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

1. TULÕ’, LIISO, NÕSTA’ LINKI (Rp)

Räpinä Kadripäävä laul 1 Sissetulõk TULÕ’, LIISO, NÕSTA’ LINKI, kadrikuu, kadrikuu,tulõ’, Annõ, ava’ ussõ!Toogõ’ ti jo tuli tuppa,valu vanna huunõhe!Kui ei olõ’ pirdu parsil,lüü’ kilsta pingi külest,võta’ ruugu rästäst! Teretämine OLGÕ’ TERVE’ PEREESÄ, kadriku, kadriku,pereesä, pereimä,kes lask´ kadri lämmähe,pisokõsõs piistelemä!KadriContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

2. KAEMI’, KAEMI’, MÄRTISANTI’ (Rp)

Räpinä Märdisandilaalu’ ja kombe’ 1. KAEMI’, KAEMI’, MÄRTISANTI’, märti, santi,kas om meid siiä’ oodõt,selle talolõ tahetu,kas om põrmand puhtas pühit,kas om luits luigakõnõ.Märdi’ tulli’ kavvõlt maalt,läbi suu, läbi ligõda,ümbre ilma ümärä,ümbre kuu kõvõra.Tähe’ leivä’ täringit,kuu kullapisarit.Laskõ’ sisse märti, santi!Perepoiga peenikene,peretütärContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

1. MÄRDI’ TULNU’ KAVVÕLT MAALTA (Rp)

Räpinä 1. Kaiblõmine 1. MÄRDI’ TULNU’ KAVVÕLT MAALTA, märti, santi,läbi suu ja läbi ligõda,läbi pikä pilliruu,läbi kalõ kastõhaan´a;kastõhain iks lõõgas´ kaala.Märdi küüdse’ külmetäse’,märdi varba’ valutasõ’.Märdi’ tulnu’ kavvõlt maalta,kos neo’ kurõ’ kulda söövä’,hani’ hal´ast hõpõt söövä’,kos om veri vete pääl,puna puiõContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

10. PIIRI-PÄÄRI PÄÄSOKENE (Rp)

Räpinä Karjalaste laul PIIRI-PÄÄRI PÄÄSOKÕNÕ,kos su kulla pesäkene?Tarõ takah tammõ otsah.Kos sii tamm om jäänü’?Vanamiis tä maha ragi.Kos sii vanamiis jäänü’?Vanamiis maha’ matõti.Kohe timä matõti?Pikä põllupindre ala.Kos sii pinnär jäänü’?Adõr pindre ärä’ künnü’.Kos sii adõr jäänü’?Adra kivi katski löönü’.Kos siiContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

5. KÄGU KUUKSÕ, MÕTS KUMISI (Kan)

Kanepi Kägo, käopoig 1. 2. KÄGU KUUKSÕ, MÕTS KUMISI,pihu laulsõ, mõts pimeti,sisask laulsõ, mõts sineti.Kost se kägu kätte saassi,kost see pihu peiu saassi –käo kätte käkistäsi’,pihu peiu pitsitäsi’.Pihust tiissi piinü põllõ,käost tiissi käteräti,sisaskist tiissi siidiräti. Viis 1: EÜS IX 1337Continue Reading

Sildid , , ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

46. NÄIOKÕSÕ’, NOORÕKÕSÕ’ (Rp)

Räpinä Leelo linnast toodud NÄIOKÕSÕ’, NOORÕKÕSÕ’,noorõkõsõ’, nõrgakõsõ’,kuulgõ’ iks umma leelokõist.Leelo iks keelestä kerge,leelo meelestä par´õmbi. Näiokõsõ’, noorõkõsõ’,olõ-i meil leelo maasta löütö,maasta löütö, puusta tettö.Leelo om iks liinast löütö,liinast löütö, sõast saadu –sõameeste sõrmõluist,kaabameeste kaalaluist,külämeeste küleluist,uma vele olaluist,külävele küleluist,kaabavele kaalaluist,ristivele rinnaluist.Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

45. OLÕS LUUDU LAULIJAS (Rp)

Räpinä Laulu võim Laulikuks loodud OLÕS´ LUUDU LAULIJAS,laulijas ja laskijas,kuukijas ja kostijas!Laalassi ma mere mäessä,merekivi’ killingissa,meresõmõra soolassa,merepõh´a põrmandus!Näio luudu’ laulijas,laulijas ja laskijas,kulla sõna kostijas,hellä sõna heitijäs. Viis: EÜS VIII 183 (117) < Räpina khk ja v, Rõsna k – A.Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

44. PILL OLL HELLE PEDAJANE (Rg, Rp)

Rõugõ/Räpinä Pilli helü PILL IKS HELLE PEDÄJÄNE,hoi ma lel-los, hoi ma lel-los, hoi ma lel-los, pe-dä-jä-ne, joo,kannõl kummõ kadajanõ –helehembi näio hääli,kumõhõmbi näio kurku. Näio pand’ iks pilli piitskumahe,sarvõ suurõ saisõmahe.Neiokõnõ, noorõkõnõ,mille sul iks helle helü,helle helü, kummõ kurku?Eelä’ mulContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

43. PILL OLL HELLE PEDÄJÄNE (Rp)

Räpinä Hea hääl PILL´ OLL´ HELLE, PILL´ OLL´ HELLE PEDÄJÄNE,kannõl´ kummõ kadajanõ,viil mu helü helehembäviil mu kurku kumõhõmba.Viidi mu pillis Pihkovahe,sarvõs viidi Saarõmaalõ.Puh´e ma luu Poola poolõ,tõõsõ Narva naistõ poolõ,kolmandagi kodo poolõ. Viis ja tekst: ERA III 8 206 (51)Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

42. KAEGÕ’ NO, VELE’, HÄÄLESIDÄ (Krl, Rp)

Karula/Räpinä Ostõt häälekene KAEGÕ’ NO, VELE’, HÄÄLESIDÄ,minetelge’ meelesidä,kas mi hääle’ häste läävä’,kurgu’ käävä’ kumõ’õhe! Meil om ostõt häälekene,kostõt kulla kurgukõnõ.Häälest ma anni häräpaari,Kurgust kulladu ubina. Laulkõ’ no iks, vel’o’ toda laulu,meä meil meelestä parõmbi!Laulkõ’ no iks lauda’ mäele,tantsigõ’ talli’ tasatsõlõ,sisseContinue Reading

Sildid , ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

32. KUI MA HAKKA LAULEMAIE (Rp)

Räpinä Laulu võim 1. 2. KUI MA NAKKA LAULÕMAIE,ega lugu meistä lõpõ’,tõõn´e armas alganõssõ.Mi laalamõ’ mere mäessä,merepõh´a põrmandussa,mereliiva linnassissa.Kui ma olli noori meessi,sis ma kasv´e kanarikun.Es kuulõ’ kubijagi’,Es tiiä’ tessätniku’.Saie poisis kasunussa,sis sai kuulda’ kunigile,sis sai teedä’ tessätnikil.Sis tull´ küläContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

26. KUI IMÄ MINNO OLLI (Rp)

Räpinä Lauliku lapsepõli KUI IKS IME MINNO OLLI,naan´e kallis minno kanni,läts´ sis kaara kasima,herneht kokko heitmä,säie kiigo tii viirde,panni hällü hääde paikapallõl´ iks parts´e häl´tämä,suvilindo liiktama.Pardsil oll´ iks pall´o sõnno,suvilinnol liiä’ laalo’.Säält ma panni papõrihe,säält ma raiõ raamatohe.Kui naksi näioContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

24. KUI IKS IMÄ MINNO OLLI (Rp)

Räpinä Tütar madal. Lauliku lapsepõli KUI SII IME MEIDÄ OLLI,naan´e kallis meidä kanni,ärä’ sei tä maast madalast,ärä’ sei korgõst kuslapuustärä’ pikäst pihlapuust –Selle olõ ma maani’ matal´,selle pikki pihlapuu,selle korgõ kuslapuu. Mino ime ütsik naan´e,ütsik naan´e latsiline.Läts´ tä mõtsa tüüContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

23. EGA EI OLÕ MA TUIMAST SUUSTA (Rp)

Räpinä Lauliku lapsepõli. Tule mulle. Oleks EGA EI OLÕ’ MA TUIMAST SUUSTA,kalõ naas´e kannõtusta.Minno kand´e naan´e kallis,imä illos´ imetelli.Vei mu rüpün rüä mano,põllõga vei põllu mano.Tegi kiigu kesä pääle,paino palo nuka pääle.Kuts´e partsi painutama,suvõlindu liigutama.Säält sai latsi laaluline,imätütär iloline,iloline, nal´aline.Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

19. KUI SEO IMA IKS MINNO HOISÕ (Rp)

Räpinä Lauliku lapsepõli. Sõnasõlg *** Tõisend vana kandle laulu kohta. KUI SEO IMÄ IKS MINNO HOISÕ,nännä kallis minno kanni –vei kiigo kesä pääle,panni pardsi hällütämmä,suvilinnu liigutamma.Säält iks saiõ helle helü,säält iks saiõ kummõ kurku.Ärä iks sei mä lõõvo lõõri,ärä iksContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

18. KUI MIND IMI IMETÄNNÜ (Rp)

Räpinä Lauliku lapsepõli KUI MU IMI, KUI MU IMI, KUI MU IMI IMETÄNÜ’,kabu taa meid kasvatannu’.Kui ma kasvi kanasõnni,olli üte üü vannu,pääle katõ päävä vannu.Imä vei kiigu kesä pääle,panni hällü palo pääle.Tulli partsi painutamma,suvilindu liigutamma.Sääl iks partsi pall´o laali,suvilind iksContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

17. OLLI MINA NOOR JA VÄIKOKENE (Rp)

Räpinä Lauliku lapsepõli OLLI MINA NUUR´ JA VÄIKOKÕNÕkas´ke, kas´ke,kasvi mina kaunikõnõ.Olli üte üü vannu,pääle katõ päävä vannu.Emä vei hällüga haan´amaalõ,kiigu panni kesä pääle,panni k´ao kiigutama,suvõlindu liigutama.K´ago olli pall´o kiigutanu’,suvilindu liialt laulnu’,sest mina panni papõrihe,sest mina raie raamatuhe. Viis ja tekst:Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

16. KUI SEE IMÄ MINNO OLLI (Rp)

Räpinä Kust laulud KUI SII IMÄ MINNO OLLI,kandijagi minno kanni,ime seie kurõ kurgu,kurõ kurgu, lõõvo lõõri –selle mu helü helehemb,selle kurku kumõhõmb,nigu pille pedäjäne,nigu kannõl´ kadajanõ. Kui mul sõnno puudunõssa,vele ma jo Riiga saada,tõõsõ saada Saarõmaalõ.Veli tõi Riiast sõnasõlõ,sõnasõlõ, laalulehe.SäältContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

14. OLÕS HÄÄLI MULL INNEDÄNE (Rp)

Räpinä Endine hääl OLÕS´, OLÕS´ HÄÄLI MULL INNEDÄNE,kurko, kurko kolma- jos -havvahanõ!Petäs´, petäs´ ärä’ jos pillihääle,katas´, katas´ kinni’ jos kandlõkeele.Pill´ oll´, pill´ oll´ helle jos pedäjäne,kannõl´, kannõl´ kummõ jos kadajanõ.Mõts oll´, mõts oll´ helle jos, maalõ kummõ,laan´ oll´, laan´ oll´Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

6. LÜÜ IKS PILLI, PEEN´O HUULÕ’ (Rp)

Räpinä Imelik laulik. Neiu hääl heledam LÜÜ IKS PILLE, LÜÜ IKS SA PILLE, PEEN´O’ HUULÕ’,lüü iks kannõld, lüü iks sa kannõld, kassikäppä!Kabu’ kaessõ’, kabu’ jos kaessõ’ karatõlla’!Kiä inämb, kiä inämb saasõ olotõlla’?Näio inämb, näio iks jos inämb ilotõlli,kabu inämb, kabuContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

5. KUI MA NAKKAN LAULÕMAIÕ (Rp)

Räpinä Kust laulud. Ärge naerge teineteist. Hää mees. Oleks KU MA, KU MA NAKA JO LAULÕMAIÕ,naka, naka laulu jo laskõmaiõ,ega, ega jõvva’ jo hobo’ vitä’,rauda-, raudakabja’ jo kangutõlla’.Olõ-i, olõ-i leel´o’ jo maasta löütü,leel´o’, leel´o’, umma’ jo liinast tuudu’,tuhat, tuhat hopoContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

4. EI OLÕ’ LEEL´O LIINAST TUUDU (Rp)

Räpinä Kust laulud saadud Ei olõ’ sii leel´o liinast tuudu,lelo, le-la, le-la, lee-la,laulu saadu Saarõmaalt.Kui sai leel´o siiä’ maalõ,siiä’ tsõõrile morolõ,kullatsile koplile,sis sai suurtõ s´akstõ laulu,noorõherrä hingüslaulu,junkõride joogilaulu. Viis: ERv 2 (7) < SKS, Lähteenkorva 268 < Räpina khk –Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

1. HÄÄ IKS LAALDA’ ÕDAGOLLA (Rp)

Räpinä Õhtu ilu. Metsa murd. Lauljat otsitakse. Laulu võim HÄÄ OM IKS LAALDA’ ÕDAGOLLA,õtak iks hääle Virro vei,kanni kumo kavvõdahe.Kohe iks kuuldo näio kumo,kohe heitü näio helü,sinnä’ iks kütsi’ kütse’ mar´a’,viirdü’ mar´a’ verevä’.Säält sai pall´o palohkit,sai liiga linnohkit.Suu sääl sinet´,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

22. KES SÄÄL KEERO LOOGA MÕTSAN (Rp)

Räpinä Saanitegemine 2. 3. 4. KES SÄÄL KEERO LOOGA MÕTSANtriksutõlli, traksutõlli?Kalõvine poisikõnõ.Mis tä säällä tüüdä tegi?Suvõl tegi suurta saani,talvõl tahots’ jalassita.Jala’ alla jalajadsõ’,kõdara’ sisse kõõvopuutsõ’,põikpoolõ’ pihlapuutsõ’,paan’atusõ’ paiupuutsõ’,vembri’ sisse vislapuutsõ’.Edelauda ehitelli,perälauda pilutõlli,külelauda kirotõlli.Saie saani valmista. Kos sii saani sõitma lännes?Vennemaalõ velitsille.SaarõmaalõContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

20. SÕUDGÕM, KÄE’, SÕUDGÕM, JALA’ (Rp)

Räpinä Imelik maja 1. 2. SÕUDKÕM, KÄE’, SÕUDKÕM, JALA’,sõudkõm sinnä’ saarõ pääle,kohe sant oll´ sanna tennü’,vaenõ miis´ oll´ var´okõsõ.Sinnä’ sõudva’ siidilaiva’,Soodoma jo suurõ’ laiva’,vesi oll´ palgi’ veerätännü’,ago oll´ aanu’ alospalgi’,sado oll´ saan´a’ sammõldanu’,ago oll´ pannu’ akna’ ette,udsu oll´ pannu’ ussõContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

13. SÕUDKÕM KÄE’, SÕUDKÕM, JALA’ (Rp) (Tuule tuba)

Räpinä Tuule tuba SÕUDKÕM KÄE’, SÕUDKÕM, JALA’ ,sõudkõm sinnä’ Saarõmaalõ,kohe sant oll´ sanna tennü’,vaenõ miis oll´ var´o löüdnü’,vesi oll´ palgi’ veerätännü’,sado oll´ saan´a’ sammõldannu’,udsu oll´ ussõ ette pannu’,ago oll´ akna ette pannu’. Viis ja tekst: ERA III 6, 197 (43)Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

12. KÜLAKENE, VÄIKOKENE (Rp) (Siidilaevad)

Räpinä Siidilaeva’. Kaubalaeva’ KÜLÄ-, KÜLAKENE JOOS VÄIKOKÕNÕ,mant oll’ kaia’ madalakõnõ.Sisse sõõdi’ siidilaiva’,mano joosi’ maagõlaiva’.Mehe’, ostkõ’ meeste kaupa,naas´e’ tanonöörikidä,poosi’ puutit punatsida,neio’ kaupa nägüsädä! Viis: EÜS I 203 (64) < Räpina khk, Veriora v – A. Sibul < V. Kiudoski näitemängu käsikirjastContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

8. OLÕS MEIDÄ TÕSÕ VÕRRA (Rp) (Neiu linn)

Räpinä Neio liin 1. 2. OLÕS, OLÕS MEIDÄ JO TÕSÕ VÕRRA,kogos, kogos meidä jo kolmõ võrra –lääsi’, lääsi’ üles jo mäe pääle,teesi’, teesi’ üles jo neio liina,kuas, kuas üles jo kolmõ kerko.Panõs, panõs põllõ jo põrmandusta,kaala-, kaalaräti jo katussõsta,kohe, koheContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

17. VELI TULL´ KODO KOSTILÕ

Räpinä Veli tull’ sõast kodo *** 2 VELI TULL’ KODO KOSTILÕ,vanõmbita vaatamaie.Aie hobo tarõ lävele,vaskipannõl’ paistõsigi.Hiiro hirnat’ edimäst kõrda,tulli emä vällä kaemaie.„Tulõ’ emä, tunnõ’ poiga!“Emä es tunnõ’ umma poiga.Veli aie hobo kambrõ lävele.Hiiro hirnat’ tõista kõrda,tulli esä kaemahe kaemaie.„Tulõ’, esä,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

2. VELI LÄTS´ SÕTTA MINEMÄ (Rp)

Räpinä Sõalaul VELI LÄTS’ SÕTTA MINEMÄ,arm läts’ sõtta astuma.Kelle kõrd om sõtta minnä’,Noorõmbal vai vanõmbal?Noorõmba kõrd om sõtta minnä’,vanõmbal velel kodo jäiä’ –vanõmb om inämb vaiva nännü’,noorõmb inämb nuuli lasknu’.„Velekene, helläkene,kunas lupat kodo tulla’?“„Ei ma inne kodo tulõ’,kui nii’ luiga’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

1. KÜLAKENE, VÄIKOKÕNÕ (Rp)

Räpinä Sõda veereb KÜLÄ-, KÜLÄ-, KÜLÄ-JO-IKS–KÕNÕ, VÄIKOKÕNÕ,kavvõst, kavvõst, kavvõst om iks kaia’ kasinakõnõ.Sisse sõõdi suuri sõda,veeri müüdä Venne vuuri.Olko’ meil puhta’ puusaräti’,valgõ’ olko’ vajaräti’,linikedse’ leeväkoti’,luitsa’ varnahn luigakõsõ’,paakopa’ pardsikõsõ’.Sõs meid kullas kutsutas,hõbõhõssa hõõgatas. Viis ja tekst: EÜS VII 173 (83) &Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

17. ÜÜSE PESSI RÜÄRIHE (Rp) (hobune varastatud)

Räpinä Laul teoorjusõst 1. 2. 3. ÜÜSE PESSI RÜÄRIHE,päivä kündse mõõdumaada.Nakas’ vihma sadama.Panni hobu süümä,panni päitse’ pää ala,suitsõ’ panni suu ala,esi’ heitsi makama.Kuri miis tull’ kuusikusta,varas miis tull’ varikusta,võtt’ mu tille teot’ako,vähäkese välät’ako.Lätsi kodo ikkõ-õlla.Memm tull’ vasta tanomih:„Mis sa ikõt,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

12. JUMAL SUNDGO SUURÕ HERRÄ (Rp) (härjad murtud)

Räpinä Härä’ murrõdu’ *** JUMMAL SUN’KU’ SUURÕ’ HERRÄ’,kärväku’ kärre’ esändä’,ai iks külmäl kündemähe,kahul atra kandõmahe.Hära iks ette härmätedü,loogaküüdse’ külmetedü,piitsk peio iätedü.Teie ma iks tulõ toomistohe,sau saarõ veere ala,panni ma Kir’o kesä pääle,panni Must’o mulla pääle.Esi’ ma iks peio peesüteli,jalakondsõ kostutõli.TulliContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

11. AETI KÜLMAL KÜNDEMÄHE (Rp) (härjad murtud)

Räpinä Härä’ murrõdu’ AETI KÜLMÄL KÜNDEMÄHE,hallal no atra kandõmahe.Piitsk peio külmetedi,härg mul ette härmätedi.Tulli susi soomikusta,lag’akäppä laanõ alta.Seie mu härä adra iist.Tulli herrä tulipää,kubijas kolmõ nuiaga.Pessi mu pihta veritses.Minkas massa, minkas teeni,vaene mina vallas olõ. Viis ja tekst: EÜS IXContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

8. POISI’ LEIVÄ’ TSÕÕRI MOROLA (Plv) (põll põrmune)

Põlva Põll põrmunõ POISI’ LEI’ TSÕÕRI MOROLLA,vaskitsõõri vainulla,kuldatsõõri koppõlih.Mina mari manna vahe,virvi veerel veerätelli.Leivä’ põrmu põllõ pääle,sine siidiräti pääle,udsu uvvõ kängä pääle.Lätsi kodo ikkõ’õhna.Imä mullõ vasta tulli,küsütelli, nõvvatõlli:“Mis sa ikõt, tütär nuuri?”“Mis ma ikõ, imäkene?Poisi’ lei’ tsõõri morolla,vaskitsõõri vainulla,kuldatsõõri koppõlih.MinaContinue Reading

Sildid , ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

7. TULLI ÜLES HUMOKUSTA (Rp) (põll põrmune)

Räpinä Põll põrmunõ TULLI ÜLES HUMMOKUSTA,varra inne valgõ-õta.Mõsi suu, suie pää,känge ala aujala’,pääle tõõsõ päävä jala’.Hius oll’ kolmõkeeroline,hius mul pidi piha ilosa,kaala kullakarvalidse.„Imekene, memmekene,kaie vällä akõnasta –muil moro’ pühitü,muil lastu’ laabitu,meil moro pühkimätä’,meil lastu’ laapimata’.“Lätsi mä luuda mäele,vahalatva varikohe.Sääl oll’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

5. TULLI ÜLES HUMMOGULLA (Rp) (ehted varastatud)

Räpinä Ehte’ varastõdu’ TULLI ÜLES JO IKS HUMMOGULLA,iks hummogulla,varra inne valgõ-õta.Miä mull tüü edimäne?Sorrõ hiussõ sugimine,käpe jala kängimine.Ala känge kuu jala’,pääle känge päävä jala’.Lätsi mõtsa kõndimahe,hummogulla hulgimahe.Näie kaara kasuvada,hellä herne häitsevädä.Kargsi sisse kakmahe.Kidsi põllu kiriväs,kakki põllu kaunis.Panni helme’ kivi otsa,kaalaraha’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

8. ISTÕ MA ILMA VEERE PÄÄLE (Rp, Rg)

Räpinä/Rõugõ Ilmanäio ISTÕ, ISTÕ MA NO ILMA VEERE PÄÄLE,kulla, kulla no joos kuu poolõ pääle.Poolõ, poolõ ma nu ilma ilostõlli,poolõ poolõ ma nu valda valastõlli.Kiä, kiä tull’ mu kodo kutsumahe?Esä, esä tull’ mu kodo kutsumahe.“Tulõ’, tulõ’ nu õks kodo, tütäreni,kallu’,Continue Reading

Sildid , ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

7. TULLI ÜLES HUMMOGULLA (Rp)

Räpinä Salmõ. Ilmatütär TULLI ÜLES HUMMOGULLA,varra inne valgõ-õta.Miä oll’ tüü mul edimäne?Suu oli suuri mõskimine,pää oli lakõ sugimine,jala käpe kängimine.Ai ma tii tiigi poolõ,ai ma jäle(‘) järve poolõ.Tõi ma juvva’ Jutikele,kanni vett ma Karessele.Miä löüsi minnenäni,kua ma kodo tullõnani?Näi maContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

5. TULLI ÜLES HUMMONGULTA (Rp, Vst)

Räpinä/Vahtsõliina TULLI ÜLES HOMMONGULTA,varra inne valgõta.Lätsi mõtsa kõndimahe,hummongulta hulkimahe.Näie kurõ kündvät,käre äkli käändvät.Võti ma kivi kivistikust,võti kannu kannustikust,kurõ lei maaha kopsahti,käre maaha käpsähti.Vei ma kodo imä kätte,anni kotoh armu kätte:„Imäkene helläkene,küdsä’ kurgõ, keedä’ kärge.“Imä pand’ salvilõ kasuma,villavakka vinnümä.Kurõst kasvi korgõContinue Reading

Sildid , ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

7. ÄRÄ’ LÄÄVÄ’ PÜHIKESE’ (Rp)

 Räpinä Pühä’ läävä’ är’ ÄRÄ’ LÄÄVÄ’ PÜHIKESE’,ärä’ kaos kallis aigo,ai kaaratsimm, ai kaaratsimm,ai karga’ vällä kaema.Tulkõ’ jälle’ tõõsõ kõrra,astkõ’ jälle’ tõõsõl aas´tal,ai kaaratsimm, ai kaaratsimm,ai karga’ vällä kaema.Tulkõ’ ilmal ilosal,tulkõ’ taival tasatsõl,ai kaaratsimm, ai kaaratsimm,ai karga’ vällä kaema.Lätsi ma kurkuContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Suvi

4. LÕPÕQ, LÕPÕQ, IIKENE (Plv, Rp)

Põlva/Räpinä Põimulaul LÕPÕQ IKS, LÕPÕQ, IIKENE,lõõrilõ, lõõrilõ!Kui ei lõpõq, siiäq jätä,jätä kurõ kumardõllaq,jätä pardsi paan´utõllaq.Siin no iks karoq karõlnuq,läbi lännüq lääbäjalga.Siin iks künnüq kühkosälg,äestännüq lääbäjalg.Olõs künnüq uma veli,äestännüq uma sõsar –olõs põldu par´õmbat,tõug tõsõsugumanõ. Viis: EÜS I 996 (15a) <Continue Reading

Sildid , ,
Postitatud Lõunõq

3 LÕPÕQ, LÕPÕQ, PÕLLUKÕNÕ (Vst)

Vahtsõliina/Räpinä Põimulaul Laulti kesvi, kaaro ja rüki põimõh, kui põld lõpulõ nakas´ joudma, laulivaq kõik üteh ja väega pikkämiisi. LÕPÕQ, LÕPÕQ, PÕLLUKÕNÕ!Kui ei lõpõq, siiäq jätä,siiäq jätä tsirgu süvväq,musta tsirgu munna luvvaq,verevä tsirgu veerätädäq,haha tsirgu havvutadaq.Lõpõq, lõpõq, põllukõnõ! [MÄRKUS. „SeeContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

6. ÕTAK TULÕ, VILU VEERÜS

Räpinä Õtak tulõ ÕTAK TULÕ, VILU VEERÜS,pimme kodo pettemäie,hämmär kodo häälitsemmä.Egaq lääq ma pimme petteh,hämäriku häälitsedeh.Mul tulõ perrä hellä vel´ohobõsilla ütessillä. Viis: Erv 267 (1889) < Räpina khk – A. A. Borenius-Lähteenkorva (1877).Tekst: H II 32, 872/3 (13) < RäpinaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Õdak

3. KELLE SII TALGO? (Räp, Vst)

Räpinä/Vahtsõliina Talgoliisi süük´ KELLE SII TALGO, TALGO?Sii om külämeeste talgo, talgo.Miä tapa talgos?Tapa mahaq maasiklehmä,kiso mahaq kiräslehmä.Jäi nüssik nuutskmahe,kurnurätt´ kuukmahe.Egaq taa-ks nüssik ikõ-õs,egaq kuugu-s kurnurätt´.Tuu iks ikk´ lehmänüsjä,kuuk´ piimäkurnaja. Viis: EÜS IX 1358 (341) < Räpina khk, Naha k –Continue Reading

Sildid , ,
Postitatud Lõunõq