Blogi arhiiv

6. MILLES HERRÄ’ ILOSA’ (Rp) (Saksad ilusad valla vaevast)

Räpinä Sakste ilu valla vaevast MILLES, MILLES HERRÄ’ JO ILOSAGI,milles, milles provva’ jo punatsõgi:?Vaestõ, vaestõ jo vaav’a läbi,tütär-, tütärlastõ jo tüü läbi!Tulgõ’, tulgõ’ vällä jo tooli päältä,saiskõ’, saiskõ’ vällä jo sohva päältä,kaegõ’, kaegõ’ vaesõ jo valla pääle,Kuis siid, kuis siidContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

3. VIIRA MÕISA, VANGI MÕIS (Rp) (Kuri mõis)

Räpinä Põrgu mõis VIIRA MÕISA, VANGIMÕISA,teoliste peris põrgu!Egä riide riisutie,egä puulpäävä pesseti,helmi kaalast kakuti,sõlgi rinnast riisuti. Viis ja tekst: EÜS VIII 177 (93) < Räpina khk, Veriora v – A. Sibul < Miina, 80 a (1912<19035).

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

9. NONNO, NONNO, PERREMEHE’ (Rp) (Orja palk)

Räpinä Orja palk NONNO, NONNO, PERREMEHE’,kui ti ei massa’ or’a vaiva,kui ti ei massa’ maa pääl,sis ti tasodõ’ taivah –kõnnite kott´ kondsõni säläh:„Tulõ’ ori, võta’ uma,tulõ’, vaene, võta’ vaiva!“ Viis: EÜS VIII 176 (92) < Räpina khk, Veriora v –Continue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

16. OLLI MINA NOORI MEHI (Rp) (Naisemehe põli)

Räpinä Naisemehe riided KASVI MINA KABUKÕSÕST,sis mina kirbu kinni’ võti,jänesselle järgi joosi.Sai minul naan’e naad’etus,ubasuu mul ostõtus –lõppi minol siid kübärä päält,kard kaabu veere päält. Viis ja tekst: ERA III 6, 196 (41) < Räpina khk, Meeksi v, Mehikoorma –Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

15. KU MA IKS OLLI NOORI MEESI (Rp) (Abielumehe põli)

Räpinä Kosjalaul KU MA IKS OLLI NOORI MEESSI,kõgõ kõnn’e kõrki poissi –   olli mul siidi kübärde päällä,karda kaabu veere päällä.Kui oll’ iks naan´e naitõmada’,ubasuu ostõmada’,tsiga mul siidina magasi,kar’us kõnd’e kalõvin,ratas mul rummuni’ rahah,pääle rummu rublatükk.Kui sai iks naan´e naidõtus,ubasuu ostõtusContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

12. MUL OLI TILLÕ NAASEKENE (Rp) (Tilluke naine)

Räpinä Tillukene naine /: Mul oll´ till´o ://: Mull oll´ till´o naas´ekõnõ :/ Hüä-häh. /: Kaotsist tä jäi ://: Kaotsist tä jäi kastõhaina :/ Hüä-häh. /: Uppu tä ärä’ ://: Uppu tä ärä’ ubalehte :/ Hüä-häh. /: Oh mina vaeneContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

4. MÕTLI MIHE MII LEEVÄ (Rp) (Kuri mees)

Räpinä Kuri mees MÕTLI MA MEHE MIILEEVÄ, kas’ke, kan’ke,kaasa ma mõtli valgõ kaska.Nüüd sai mul mesi meele murda’,kaas sai mul süäme katsku.Haari tä lüvvä’ rusikulla,taat´ lüvvä’ taossilla.Säält ma ikulõ isosi,säält ma nõrgõ nõrõssillõ [muialt]Pessä’ iks pinki pikä’ sõrmõ’,rao’ rauda rusiku’.Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

43. MARI, MARI MADALEENA (Rp) (Miks mullu ei tulnud)

Räpinä Miks    mullu ei tulnud MARI, MARI MADALEENA:,:ai, kos sa ollit, kos sa ollit, kui ma ots´e?Os (olõs´) sa mustõ mullõ tulnu’,kolmahavva, kui ma kos´e –ma olõs´ ammu aad´a tennü’,kanamunõst kambrõkõsõ.Vesi olõs´ palgi’ veerätännü,sado saan´a’ sammõldannu,udsu tennü ussõ ette,vihmaContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

36. HELLÄ’ VELE’, NOORÕ’ MEHE’! (Rp) (Kosilane laisas ja virgas talus)

Räpinä Tunnen tuima. Kosilased laisas ja virgas talus HELLÄ’ VELE’, NOORÕ’ MEHE’!Ku läät naista kosjo’ollõ,võta’ sa minno ka üteh!Ma tunnõ varsti tuima näio,varsti näe laas´a näio.Laas´al laja’ labajala’,kur´al musta’ silmäkulmu’,tigõdal nõna terräv,vedeläl vüü madalah. Hellä’ vele’, noorõ’ mehe’!Lääme’ mi tuulõContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

31. VEL´OKÕNÕ, NOORÕKÕNÕ (Rp) (Tunnen tuima)

Räpinä Tunnõ tuima. Kosilanõ laas´ah ja virgah taloh. Vaihõlt vaenõlats VEL´OKÕNÕ:,: NOORÕKÕNÕ,kui läät naista:,: kosjo’ollõ,võta’ minno tundõmaie.Kül ma tunnõ tuima neio,tuimal hiussõ’ trutsakunna,laas´al laja’ labajala’,videlikul vüü vetel,kur´al musta’ silmäkulmu’. Velekene, noorõkõnõ,lääme’ tuulõ talolõ,kos om kolmi neidosida:üts kudi kangast kunga-kanga,tõõn´e vokkiContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

29. POOSIKÕSÕ’ TI MEHEKESE’ (Rp) (Kosilase õpetus)

Räpinä Oppus kosijalõ. Poissa tiidmädä’ saatus POOSIKÕSÕ’ TI MEHEKESE’, tie poosikõsõ’ mehekese’!Talopoja- ti, talopoja- ti talopojatammõkõsõ’,üteh uiboh taa, üteh uiboh iks, üteh uiboh ossakõsõ’,üte laanõ taa,  üte laanõ ladvakõsõ’;kui iks tulõ taa, kui iks tulõ süvä süküs,tasa talvõ, tasa talvõContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

12. PEIO KÕND´E PERVE MÜÜDÄ (Rp) (Tore noormees)

Räpinä Künjä küpär. Torrõ nuurmiis. Talopojalõ PEIO, PEIO, KÕND´E JO PERVE MÜÜDÄ,kaasa kalaranda müüdä,kuldakannussõ’ jalana,hõpõmõõk oll´ hõlmana.Näädäs´ nääle näiosille,üle mõtsa mõrsijille:„Kaege’ mino kannussid,murkõ’ miiltä mõõga pääle!“Mina kae mõtsah kündijid,kündijid ja külvijid,musta mulla pöörijid.Määres küpär kündijäl?Siidiküpär kündijäl.Määres mulla pöörijäl?Must oll´ mullaContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

11. NEIOKÕSÕ’, NOORÕKÕSÕ’ (Rp) (Hoiatus halva kosilase eest)

Räpinä Är’ minku’ perrepojalõ NEIOKÕSÕ’, NOORÕKÕSÕ’,miä meil vika veerätellä’,kua meil vika kul´atõlla’!Emä opas´ ellehnä,karist´ kalmu minnehnä:„Tütär, hellä linnukõnõ,mino meelimar´akõnõ,innemb sa maka’ sulastõ man –sulastõ sugu suurõmbi,or´a seeme selge’emb!Sulasõl nurmõ suu veereh,palgalidsõl paio all.Pere-aga-poiga hoorapoiga,tükke suisa suuda anma,väel sõrmust vahetama.“Es maContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

7. MAGASI MARI MÄELÄ (Rp/Plv) (Unenägu)

Räpinä/Põlva Unõnägo. Puu’ kos´an MAGASI MARI MÄELÄ, mari, kulda,lebäsi lindu kesälä.Näie unda hirmsat,tôista unda armsat. Visnapuu vii veereh,kuslapuu kua lävel,sarapuu sanna takah. Tulli üles hummongul,inne varra valgõ’õt.”Imekene, helläkene,môista’ sii uni minosta:visnapuu vii veereh,kuslapuu kua lävel,sarapuu sanna takah.” Visnapuul viina veerüse’,kuslapuulContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Abielo

3. MIS SÄÄL SALONA   SINETI (Rp) (Kolm õuna)

Räpinä Uibo. Kolm ubinat MIS SÄÄL SALONA JO SINETI, SINETI,mis sääl mustõt´ murro veereh?Uibo salona jo sineti,uibo mustõt´ murro veereh.Mito ossa uibol olli?Kolmi ossa uibol olli –üts´ oll´ vahalõ jo valõtu,tõõn´õ hõpõt hõpõga,kolmas kullal kirotõdu. Mis oll´ vahalõ jo valõtusiiContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

2. MIS SÄÄL SALONA SINETI (Rp) (Kolm õuna)

Räpinä Kolm ubinat MIS SÄÄL SALONA JO SINETI,mis sääl mustõt´ murro veeren?Uibo salona jo sineti,uibo mustõt´ murro veeren.Mito-ks ossa uibon olli?Kolmi ossa uibon olli.Mito-ks ubinat ossa külen?Kolmi ubinat ossa külen:üts´ oll´ võiulõ võiõtu,tõõn´e vahalõ valõtu,kolmas kullalõ kiro(tõ)tu.Mis oll´ võiulõ võiõtusiiContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

14. ÕTOK TULÕ, VILU VEERÜS (Rp) (Poiss meelitamas)

Räpinä Poiss meelitab ÕTOK TULÕ, VILU VEERÜS,hämmär meele hällünessä.Pimmehnä pihta likõ,hämärähnä sälgä hämme.Siin mii pilksu pimmehni,siin mii hällü hämäräni.Ega pimme meid ei petäega hämmär meid ei hälvä –meid iks petvä pikä poisihälväse hämme jala. Üü pikä nii pimedä,paiu padä niiContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

15. SÜKÜS TULÕ, SUVI LÕPÕB (Rp) (Nekrutilaul)

Räpinä Nekruti laul SÜKÜS TULÕ, SUVI LÕPÕS,tulõ meeste müümine,poissmeeste põimamine,noortõmeeste nobimine,kosilastõ korjamine.Imikene, maamakõnõ,mis sa minno sünnütellit,sünnütellit, kasvatõllit –võtnu’ rüppü, viinü’ vette,võtnu’ kangla, kannu’ kaivo.Innemb loonu’ lodjapuusta,paan´utanu’ purdõpuusta,kui sa lõit mu poisikõsõs,poisikõsõs, velekeses.Tartohe mu tahetigi’,Võrolõ mu veetigi’,sääl mu saisma säetigi’,musta mütsüContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

11.- TUUP VIINA TUUDE (Rp) (Joodiku laul)

Räpinä Joodiku laul * TUUP VIINA TUUD’E, tuud’e, tuup viina tuud’e,klaas õlut kallati, kallati, klaas’ õlut kallati.Siid ma jõie rõõmuga, rõõmuga,lätsi kodo laaluga, laaluga.Nakas’ naane nurrama, nurrama,ma jäl’ vasta mürräma, mürräma.Tõrra sai päävä tõsõngos, tõsõngos,mürrä päävä minengos, minengos. Viis: ERVContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

10. KÕRTSINAANE KRÕÕTAKÕNÕ (Rp) (Kõrtsilaul)

Räpinä Kõrtsilaul KÕRDSINAAN’E JOS KRÕÕDAKÕNÕ,topsinaan’e Toorakõnõ!Är’ sa hinnäst heedütägu’,pall’o hinnäst pahandagu’!Tulli’ mii’ siiä’ suurõl summal,paha pall’o no rahvaga.Kõrdsi-naan’e meid naaraskõlli,mustakulmu muhahtõlli,et mii’ veeri viina mano,et mii’ litsi ligembälle.Mii’ jäl’ tiise iks, mis mii’ ütli;mis mii’ mõtli, tuud ka ütli.Ojo-os mi’Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

7. VIINAKÕNÕ VELEKENE (Rp) (Joodiku laul)

Räpinä Viin. Joodiku laul VIINAKÕNÕ, VELEKENE, õllõ – õllõkõnõ mu umatsõkõnõ!Õllõ, õllõ man iks ilotagõ’,viina, viina man iks veerätäge’!Kui mii’, kui mii’ õlut ilota’ joomõ’,õlu, õlu tõrdul sõs tõrõligi,viin sõs, viin sõs haamih haagutõlli.Pia piäme’ mii’ õllõlõ illo,tõõsõ, tõõsõ iloContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

4. LÄTSI KÜLLA (Rp) (Ööhulkur)

Räpinä Ööhulkur LÄTSI KÜLLÄ, jo, kükkükalle, jo,hailos, leelos, jo, kükükala, jo,aija alta, jo, hargikalla, jo,hailos, leelos, jo, hargikalla, jo.Kaema külä, jo, kavalusi, jo,hailos, leelos, jo, kavalusi, jo,   kos sie neijo, jo, magama lätsi, jo,hailos, leelos, jo, magama lätsi, jo.Neljo kõnde,Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

2. KUI MA INNE NOORÕMB OLLI (Rp) (Kui ma olin noorekene)

Räpinä Vigurlaul KU MÄ INNE NOORÕMB OLLI,noorõmb olli, nõrgõmb olli,sõs mä karo kinni’ võti,jänesselle järgi joosi.Panni parmu kammitsahe,kiholasõ köödi kimpo,sääske sälüle söödü pääle,kirbu kinni’ kesä pääle. Viis: ERA III 6, 196 (38) < Räpina khk, Meeksi v, Mehikoorma k –Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

28. NU NOORÕ MEHE! (Rp) (Poiste pilge)

Räpinä Poiste pilge NUNNU, NUNNU, NUNNU, NOORÕ’ MEHE’,kui ti meele kurä’ olõt,sõs teid turul vahetõdas:viis vanna viiso vasta,kuus vanna kotti vasta,säidse vanna särki vasta,katõssa vanna kaskat vasta,ütessä üümütsü vasta. Viis ja tekst: EÜS VIII 176 (92) < Räpina khk, VerioraContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

25. ÄR’ TI, MEHE’ MEIDÄ NAARKU’ (Rp) (Ärge naerge neidusid)

Räpinä Ärge naerge neidusid ÄR’ TI, MEHE’, ÄR TI, MEHE’, MEIDÄ NAARKU’,inemise’, inemise’ indsitägu’.Määrtse’ mehe’ meid iks naari’,inemise’ indsitelli’,nuu’ jo ammu’ naarõtava’,muistõ muidõ kõnõldava’.Mullõ tulgu’ tuu jo miissi,saagu’ tuu saapasiiri,kel oma’ viiso’ viis’ süldä,kabla’ takahn katõssa süldä.Saa täl pääväs pästäskellä’,ajastajasContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

12. TULLI ÜLES HUMMOGULT (Räp) (Karske neiu)

Räpinä Karske neiu TULLI ÕKS MA ÜLES HUMMOGULT,varra inne valgõt,lätsi ma õks mõtsa kõndimahe,hummogulta hulkumahe.Kiä õks mul vasta puttunõs,puttunõs õks, johtunõs?Vasta õks mul puttu vanamiis,ai jo õks ta rinda riidlõmahe,ai õks ta kaala kaklõmahe.Johtu õks vana vaiba väitse,kõrvalõ õks muContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

9. NEIJOKÕSÕ NOORÕKÕSÕ (Rp) (Hoiatus poiste eest)

Räpinä Hoiatus poiste eest. Karskuse õpetus. Seni Näio-, näio-, näiokõsõ’ noorõkõsõ’,noorõkõsõ’, noorõkõsõ’, nõrgakõsõ’!/:Kos tii’ käüde’:/ tiida(<ä) müüdä,/:tiida(<ä) müüdä,:/ maada    müüdä,/:pidäge’ tii’:/ pihtõ’ peohna,/: pihtõ’ peohna,:/ vassar’ käehnä./:Tulõ poiss’ teid:/ puttumaie,/:kelm teid kinni’:/ võttõmaie,/:naas’emiis’ teid:/ narrimaie, –/:lööge’ tälle:/ lõuga müüdä,/:koputagõ’:/Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

6. NÄIOKÕSÕ’ NOORÕKÕSÕ’ (Rp) (Puud ei ole ühepikkused. Neiu linn)

Räpinä Puud ei ole ühepikkused. Neiu linn NÄIOKÕSÕ’ NOORÕKÕSÕ’Ärä’ põlku’ tõõn’etõistTõõn’etõsõ rõivitaKaegõ’ tuu mõtsa poolõVaht’kõ’ tuu var’ko poolõMito kõivo kõvõratMito haava halvõmbatKõik kokko kumardasõ’Ütte paika paan’otasõ’Näiokõsõ’ noorõkõsõ’,linapõllõ’ linnukõsõ’!Ärke’ no naarkõ’ tõõnõtõista,tõõnõtõõsõ rõivita!Eläge’ no sii suvi ilosastõ,siigi aiga ausastõ,siigi tunni tulosastõ.ÜteContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

5. NÄIOKÕSÕ’ NOORÕKÕSÕ’ (Rp) (Ärge põlake teineteist)

Räpinä Kõik puud ei ole ühepikkused NÄIOKÕSÕ’ NOORÕKÕSÕ’,är’ ti põlku’ tõõn’etõista,tõõn’etõsõ rõivit.Kaege’ tuu mõtsa poolõ,vaht’kõ’ tuu var’ko poolõ –mito-ks kõivo kõvõrat,mito-ks haava halvõmbat?Ei na’ põlõ’ tõõn’etõista,tõõn’etõsõ rõivit.Üttekokko kumardasõ’,ütte paika paan’otasõ’,üttekokko juuskva’ juurõ’,üttekokko laskva’ ladva’. Viis: EÜS IV 634 (1414) <Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

36+. VÄIKE OLLI, ES NÄE MINA (Rp) (Ema ja armud)

Räpinä Ema arm. Oma ja võõrasema VÄIKE OLLI, ES NÄE MINA,kui mul kooli oma imä.Karjas kävven löüse ma,oma ema matusse,valgõ liiva mäe seen,sinna ema matõti.„Ma sull kaiba, oma ema,Ms mull tegi võõras ema!Emakene, tõsta pääd,mina tõsta turbukest.“„Rist om rassõ rindoContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

35+. NEIOKENE NOOREKENE (Rp) (Lind lohutamas)

Räpinä Sinisiiba sirgukene NEIOKÕNÕ, NOORÕKÕNÕ,istõ iks maalõ ikkõmahe,siiä’ silmi pühkimähe.Kes sääl rüppü lindõnõs?Sinisiival tsirgukõnõ,vahajalga varbõlanõ,kuldapäädä pääsokõnõ.Küsüteli, nõvvatõli:„Midäs ikõt, näiokõnõ,Kahitsõlõt, kabokõnõ?A ku iks ikõt ehtit,puhut suuri puutit,rõõgut iks rõõmurõivit?“„Sinsiivo tsirgukõnõ,vahajalga varbõlanõ!Ikõ ei ehtit,puhu’ suuri puutit,rõõgu ei rõõmurõivit.“Näiokõnõ, noorõkõnõ,ikõ iks umma imäkeist,kallistContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

25+. MINA KÜLL VAENELATS (Rp) (Nutust järv)

Räpinä Vara vaeslapseks. Nutust järv 1 2 MINA KÜLL, MINA KÜLL VAENELATS,ilma imeta kanane,ilma pääta pääsokene,vahelt ilma vaimukene –jäije maana marä suuru,põrmandule põrmu suuru.Söödul iste sõmerasuuru,kua läve korrukene,aida läve arvoline.Lätsi ma oa lävele,es olõ kotta kutsijat,lätsi aida lävele,es olõ aidastContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

19-. IMÄ MUL KUOLI VÄIKOUST (Rp) (Ema haual)

Räpinä Ema surm. Ema haual *

Sildid
Postitatud Latsõigä

9-. PERENAANE SEIJE PIIMA PUTI (Rp)

Räpinä Peretütar ja vaeslaps. Nutust järv (viis olemas lisada) * PERENAANE SEIJE PIIMAPUTI –mina tambe taariputi,perenaane seije võidu-leiba,kanamunne katusesta –mina sei sõõlust (sõõrust?) sõnajalgu,aija aita angerpistu.Siiski mu ihu ilosamb,siiski mu põsõ punatsemba.Siin ma iste, siin ma saisi,siin ma saisi, silmäContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

1+. SUSI SÖÖNU SÖÖGI TUOJA (Rp)

Räpinä Pole ema, pole isa SUSI SÖÖNU SÖÖGITUOJA,lakatanu joogi laarja.Olõs võtti ime vüüla,taba taadi puusa pääl!Nüüd o võti võara vüül,taba targa puusa pääl,nüüd o zirgu söömätägi,läävä ilma lõuneeta. Etse tule, tuulekõnõ,hõlõtõlõ, hõngukõnõ –puhu higi hiusest,puhu pallav palgest.Higi rikke mu hiussekõse,pallavContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

11+. MAKA’, MAKA’, MAR’AKÕNÕ (Rp)

Räpinä Hällülaul MAKA’, MAKA’, MAR’AKÕNÕ,uinu’, uinu’, ullikõnõ,tud’u’, tud’u’, tuvikõnõ!Mar’al aigu maada’,ullil aigu uinuda’,tuvil aigu tud’oda’.Kunas sii kud’u (=kana) kodo tulõ,kunas sii tibu tööle lätt,kunas sii mari magama jääs,kunas sii ulli uinus. Laulti latsõ hällütämise man. Viis ja tekst: EÜS IXContinue Reading

Sildid
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

10+. UINU’, UINU’, ULLIKÕNÕ (Rp)

Räpinä Hällülaul UINU’, UINU’, ULLIKÕNÕ,maka’, maka’, mar’akõnõ!Mar’al aigu magada’,ullil aigu uinuda’.Tulõva’ sul tõsõ’ päavä’,tõsõ’ päävä’, mitmõ’ vaiva’:pandas öütsi uikumahe,päivä karja kaitsõmahe.Maka’, maka’, mar’akõnõ,uinu’, uinu’, ullikõnõ,kenä lina küle all,teki’ tettü’ triibulidsõ’. Viis ja tekst: EÜS IX 1364 (373) & EÜS IXContinue Reading

Sildid
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

9+. MAKA’, MAKA’, MAR’AKÕNÕ (Rp)

Räpinä Latsõ hällütämise laul MAKA’, MAKA’, MAR’AKÕNÕ,uinu’, uinu’, ullikõnõ.Pää all sul pehme’ padi,küle all om kenä lina,triibulinõ tekikene,kruudõlinõ kotikõnõ. Viis: EÜS IX 1335 (238) < Räpina khk, Toolamaa v, Leevako k – A. O. Väisänen, R. Tamm < Kristina Zerning,Continue Reading

Sildid
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

5. KES LÄTS’ KESVI PÕIMÕMAIE (Rp) (Sõrmemähkimise mäng)

Räpinä Sõrmõmähkmise laul KES LÄTS’ KESVI PÕIMÕMAIE, tseio, leio?Mari läts’ kesvi põimõmaie, tseio, leio.Lõõgas’ kesvä, lõõgas sõrmõ, tseio, leio.Tulli peiu kaema, tseio, leio,võtt’ siidi kaabu päält, tseio, leio,mähke Mari sõrmõ kinni’, tseio, leio. Viis ja tekst: SKS Lindpere 46 (104)Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

27. NÜÜD LÄÄ ÄRÄ’ HÄÄLE MAALÕ (Imemaa) (Rp)

Räpinä Imemaa * NÜÜD LÄÄ ÄRÄ’ HÄÄLE MAALÕ,koh nuu’ hiire’ härä suuru’,vasika’ varsa suuru’,kesäparmu’ pardsi suuru’. Tekst: E 70414 (4) < Räpina khk – A. Tubin (1930).

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

25. KUI MA ÖÜTSI LÄTSI (Imed) (Vst)

Räpinä Öüdsi man jutustõdi ütstõõsõlõ KUI MA ÖÜTSI LÄTSI,saiõ mõtsa tarrõ,kaiõ, mis sääl tetäs.Kass kudi kangast,hiir höörät´ hoiõ,susi surv´ terri,karo kast´ leibä,harak ai hako ahjo,varõs võtt´ vatsko vällä,repän känge jalgojänessele järgi joosta’. Viis ja tekst: EÜS IX 1352 (319) &Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

18. OH MA VAENÕ VALGÕ JÄNES (Valge jänes) (Rp)

Räpinä Jänesse ohkamine OH MÄ VAENÕ VALGÕ JÄNES,oh ma vaenõ,tsiiri-tsimmi valgõ jänes, keväjäne kerge jänes!Kesväoras keeroline,kaaraoras kandeline –sedä oll´e hää nipsidä.Nipse uma kõtu tävve,pagõsi paiu raestikku. Olli mina jäänü’ makama,paiupuhmu puhkama.Sääl tulle jõõgõr püssüga,suurõ hulga hurtõga.Sõs mino veri vingsahtu.sõs minoContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

15. TSIGA KÕND´E KÕNNU TIID (Seatapmine. Kass keldris) (Rp)

Räpunä Tsiga 1 2 3 Voldemar Truuts seletas, et see oli külalaul, Kõnnu külas juhtunud see lugu. TSIGA KÕND´E KÕNNU TIID,läts´ Kõnnu koplihe.Kõnnu mehe’ oodativa’:“Ooda’, tsiga, nu-nu tsiga!Kui tulõ kätte sügüsekene,kutsu or´a otsa lüümä,päävilise päähä lüümä.”Es tulõ’ ori otsa lüümä,päävilineContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

14. TSIGA KÕNDSÕ VÕRO TIIDÄ (Seatapmine) (Rp, Plv)

Räpinä/Põlva Tsiga ja võromiis 1 2 TSIGA KÕNDSÕ VÕRO TIIDÄ,kõndsõ Kõnnu tanumit,hai, ru-di-ral-lal-laa,kõndsõ Kõnnu tanumit.Johtu vasta Võro miistä.Oot, oot, tsiga, nunnuh tsiga,suvi kül’ lõpõs, süküs tulõ.Miis´ kutsõ or´a otsa lüümä,päävilistä päähä lüümä.Es tulõ’ orja otsa lüümä,pääviline päähä lüümä. Sõs kutsõContinue Reading

Sildid , ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

6. VÕI, VÕI, VÕÕRAS TULÕ (Rp) (Loomad kõnelevad)

Räpinä VÕI, VÕI, VÕÕRAS TULÕ,mingas võõras vasta võtta’?Kuulõ’, peenü’ pernaan´e,pääle’ peenü’ perremiis –tapamõ’ mi häräkese.Lätsi no lauta härgä tapma.Härgä nakas´ üttelemä:„Mul jääse ike’ ikkõmahe,nuudikõnõ nuutskimahe.“Kuulõ’, peenü’ perremiis,pääle’ peenü’ pernaan´e –tapamõ’ ut´ekõsõ.Lätsi no lauta utt´e tapma.Ut´e nakas´ üttelemä:„Mul jäävä’ villa’ vinnümähe,(jäävä’)Continue Reading

Sildid , ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

5. JOOSTÕN LÄTSI LÄBI KÜLA (Rp) (Kurelaskja. Loomad kõnelevad)

Räpinä Kurõlaskja. Lätsi lauta lammast tapma. Eläjä’ kõnõlõsõ’ JOOSTÕN LÄTSI, JOOSTÕN LÄTSI LÄBI KÜLÄ,võti püssü,võti püssü pütü otsast,lasi kurõ,lasi kurõ kannu otsast.Võti kurõ,võti kurõ kukro pääle,veie kurõ,veie kurõ Võro turgu.Möie kurõ,möie kurõ, osti näio,lätsi kodo,lätsi kodo, peie pulmõ.Lätsi lauta,lätsi lautaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

1. TULÕ’, LIISO, NÕSTA’ LINKI (Rp)

Räpinä Kadripäävä laul 1 Sissetulõk TULÕ’, LIISO, NÕSTA’ LINKI, kadrikuu, kadrikuu,tulõ’, Annõ, ava’ ussõ!Toogõ’ ti jo tuli tuppa,valu vanna huunõhe!Kui ei olõ’ pirdu parsil,lüü’ kilsta pingi külest,võta’ ruugu rästäst! Teretämine OLGÕ’ TERVE’ PEREESÄ, kadriku, kadriku,pereesä, pereimä,kes lask´ kadri lämmähe,pisokõsõs piistelemä!KadriContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

2. KAEMI’, KAEMI’, MÄRTISANTI’ (Rp)

Räpinä Märdisandilaalu’ ja kombe’ 1. KAEMI’, KAEMI’, MÄRTISANTI’, märti, santi,kas om meid siiä’ oodõt,selle talolõ tahetu,kas om põrmand puhtas pühit,kas om luits luigakõnõ.Märdi’ tulli’ kavvõlt maalt,läbi suu, läbi ligõda,ümbre ilma ümärä,ümbre kuu kõvõra.Tähe’ leivä’ täringit,kuu kullapisarit.Laskõ’ sisse märti, santi!Perepoiga peenikene,peretütärContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

1. MÄRDI’ TULNU’ KAVVÕLT MAALTA (Rp)

Räpinä 1. Kaiblõmine 1. MÄRDI’ TULNU’ KAVVÕLT MAALTA, märti, santi,läbi suu ja läbi ligõda,läbi pikä pilliruu,läbi kalõ kastõhaan´a;kastõhain iks lõõgas´ kaala.Märdi küüdse’ külmetäse’,märdi varba’ valutasõ’.Märdi’ tulnu’ kavvõlt maalta,kos neo’ kurõ’ kulda söövä’,hani’ hal´ast hõpõt söövä’,kos om veri vete pääl,puna puiõContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

10. PIIRI-PÄÄRI PÄÄSOKENE (Rp)

Räpinä Karjalaste laul PIIRI-PÄÄRI PÄÄSOKÕNÕ,kos su kulla pesäkene?Tarõ takah tammõ otsah.Kos sii tamm om jäänü’?Vanamiis tä maha ragi.Kos sii vanamiis jäänü’?Vanamiis maha’ matõti.Kohe timä matõti?Pikä põllupindre ala.Kos sii pinnär jäänü’?Adõr pindre ärä’ künnü’.Kos sii adõr jäänü’?Adra kivi katski löönü’.Kos siiContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

5. KÄGU KUUKSÕ, MÕTS KUMISI (Kan)

Kanepi Kägo, käopoig 1. 2. KÄGU KUUKSÕ, MÕTS KUMISI,pihu laulsõ, mõts pimeti,sisask laulsõ, mõts sineti.Kost se kägu kätte saassi,kost see pihu peiu saassi –käo kätte käkistäsi’,pihu peiu pitsitäsi’.Pihust tiissi piinü põllõ,käost tiissi käteräti,sisaskist tiissi siidiräti. Viis 1: EÜS IX 1337Continue Reading

Sildid , , ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

46. NÄIOKÕSÕ’, NOORÕKÕSÕ’ (Rp)

Räpinä Leelo linnast toodud NÄIOKÕSÕ’, NOORÕKÕSÕ’,noorõkõsõ’, nõrgakõsõ’,kuulgõ’ iks umma leelokõist.Leelo iks keelestä kerge,leelo meelestä par´õmbi. Näiokõsõ’, noorõkõsõ’,olõ-i meil leelo maasta löütö,maasta löütö, puusta tettö.Leelo om iks liinast löütö,liinast löütö, sõast saadu –sõameeste sõrmõluist,kaabameeste kaalaluist,külämeeste küleluist,uma vele olaluist,külävele küleluist,kaabavele kaalaluist,ristivele rinnaluist.Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

45. OLÕS LUUDU LAULIJAS (Rp)

Räpinä Laulu võim Laulikuks loodud OLÕS´ LUUDU LAULIJAS,laulijas ja laskijas,kuukijas ja kostijas!Laalassi ma mere mäessä,merekivi’ killingissa,meresõmõra soolassa,merepõh´a põrmandus!Näio luudu’ laulijas,laulijas ja laskijas,kulla sõna kostijas,hellä sõna heitijäs. Viis: EÜS VIII 183 (117) < Räpina khk ja v, Rõsna k – A.Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

44. PILL OLL HELLE PEDAJANE (Rg, Rp)

Rõugõ/Räpinä Pilli helü PILL IKS HELLE PEDÄJÄNE,hoi ma lel-los, hoi ma lel-los, hoi ma lel-los, pe-dä-jä-ne, joo,kannõl kummõ kadajanõ –helehembi näio hääli,kumõhõmbi näio kurku. Näio pand’ iks pilli piitskumahe,sarvõ suurõ saisõmahe.Neiokõnõ, noorõkõnõ,mille sul iks helle helü,helle helü, kummõ kurku?Eelä’ mulContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

43. PILL OLL HELLE PEDÄJÄNE (Rp)

Räpinä Hea hääl PILL´ OLL´ HELLE, PILL´ OLL´ HELLE PEDÄJÄNE,kannõl´ kummõ kadajanõ,viil mu helü helehembäviil mu kurku kumõhõmba.Viidi mu pillis Pihkovahe,sarvõs viidi Saarõmaalõ.Puh´e ma luu Poola poolõ,tõõsõ Narva naistõ poolõ,kolmandagi kodo poolõ. Viis ja tekst: ERA III 8 206 (51)Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

42. KAEGÕ’ NO, VELE’, HÄÄLESIDÄ (Krl, Rp)

Karula/Räpinä Ostõt häälekene KAEGÕ’ NO, VELE’, HÄÄLESIDÄ,minetelge’ meelesidä,kas mi hääle’ häste läävä’,kurgu’ käävä’ kumõ’õhe! Meil om ostõt häälekene,kostõt kulla kurgukõnõ.Häälest ma anni häräpaari,Kurgust kulladu ubina. Laulkõ’ no iks, vel’o’ toda laulu,meä meil meelestä parõmbi!Laulkõ’ no iks lauda’ mäele,tantsigõ’ talli’ tasatsõlõ,sisseContinue Reading

Sildid , ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

32. KUI MA HAKKA LAULEMAIE (Rp)

Räpinä Laulu võim 1. 2. KUI MA NAKKA LAULÕMAIE,ega lugu meistä lõpõ’,tõõn´e armas alganõssõ.Mi laalamõ’ mere mäessä,merepõh´a põrmandussa,mereliiva linnassissa.Kui ma olli noori meessi,sis ma kasv´e kanarikun.Es kuulõ’ kubijagi’,Es tiiä’ tessätniku’.Saie poisis kasunussa,sis sai kuulda’ kunigile,sis sai teedä’ tessätnikil.Sis tull´ küläContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

26. KUI IMÄ MINNO OLLI (Rp)

Räpinä Lauliku lapsepõli KUI IKS IME MINNO OLLI,naan´e kallis minno kanni,läts´ sis kaara kasima,herneht kokko heitmä,säie kiigo tii viirde,panni hällü hääde paikapallõl´ iks parts´e häl´tämä,suvilindo liiktama.Pardsil oll´ iks pall´o sõnno,suvilinnol liiä’ laalo’.Säält ma panni papõrihe,säält ma raiõ raamatohe.Kui naksi näioContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

24. KUI IKS IMÄ MINNO OLLI (Rp)

Räpinä Tütar madal. Lauliku lapsepõli KUI SII IME MEIDÄ OLLI,naan´e kallis meidä kanni,ärä’ sei tä maast madalast,ärä’ sei korgõst kuslapuustärä’ pikäst pihlapuust –Selle olõ ma maani’ matal´,selle pikki pihlapuu,selle korgõ kuslapuu. Mino ime ütsik naan´e,ütsik naan´e latsiline.Läts´ tä mõtsa tüüContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

23. EGA EI OLÕ MA TUIMAST SUUSTA (Rp)

Räpinä Lauliku lapsepõli. Tule mulle. Oleks EGA EI OLÕ’ MA TUIMAST SUUSTA,kalõ naas´e kannõtusta.Minno kand´e naan´e kallis,imä illos´ imetelli.Vei mu rüpün rüä mano,põllõga vei põllu mano.Tegi kiigu kesä pääle,paino palo nuka pääle.Kuts´e partsi painutama,suvõlindu liigutama.Säält sai latsi laaluline,imätütär iloline,iloline, nal´aline.Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

19. KUI SEO IMA IKS MINNO HOISÕ (Rp)

Räpinä Lauliku lapsepõli. Sõnasõlg *** Tõisend vana kandle laulu kohta. KUI SEO IMÄ IKS MINNO HOISÕ,nännä kallis minno kanni –vei kiigo kesä pääle,panni pardsi hällütämmä,suvilinnu liigutamma.Säält iks saiõ helle helü,säält iks saiõ kummõ kurku.Ärä iks sei mä lõõvo lõõri,ärä iksContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

18. KUI MIND IMI IMETÄNNÜ (Rp)

Räpinä Lauliku lapsepõli KUI MU IMI, KUI MU IMI, KUI MU IMI IMETÄNÜ’,kabu taa meid kasvatannu’.Kui ma kasvi kanasõnni,olli üte üü vannu,pääle katõ päävä vannu.Imä vei kiigu kesä pääle,panni hällü palo pääle.Tulli partsi painutamma,suvilindu liigutamma.Sääl iks partsi pall´o laali,suvilind iksContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

17. OLLI MINA NOOR JA VÄIKOKENE (Rp)

Räpinä Lauliku lapsepõli OLLI MINA NUUR´ JA VÄIKOKÕNÕkas´ke, kas´ke,kasvi mina kaunikõnõ.Olli üte üü vannu,pääle katõ päävä vannu.Emä vei hällüga haan´amaalõ,kiigu panni kesä pääle,panni k´ao kiigutama,suvõlindu liigutama.K´ago olli pall´o kiigutanu’,suvilindu liialt laulnu’,sest mina panni papõrihe,sest mina raie raamatuhe. Viis ja tekst:Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

16. KUI SEE IMÄ MINNO OLLI (Rp)

Räpinä Kust laulud KUI SII IMÄ MINNO OLLI,kandijagi minno kanni,ime seie kurõ kurgu,kurõ kurgu, lõõvo lõõri –selle mu helü helehemb,selle kurku kumõhõmb,nigu pille pedäjäne,nigu kannõl´ kadajanõ. Kui mul sõnno puudunõssa,vele ma jo Riiga saada,tõõsõ saada Saarõmaalõ.Veli tõi Riiast sõnasõlõ,sõnasõlõ, laalulehe.SäältContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

14. OLÕS HÄÄLI MULL INNEDÄNE (Rp)

Räpinä Endine hääl OLÕS´, OLÕS´ HÄÄLI MULL INNEDÄNE,kurko, kurko kolma- jos -havvahanõ!Petäs´, petäs´ ärä’ jos pillihääle,katas´, katas´ kinni’ jos kandlõkeele.Pill´ oll´, pill´ oll´ helle jos pedäjäne,kannõl´, kannõl´ kummõ jos kadajanõ.Mõts oll´, mõts oll´ helle jos, maalõ kummõ,laan´ oll´, laan´ oll´Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

6. LÜÜ IKS PILLI, PEEN´O HUULÕ’ (Rp)

Räpinä Imelik laulik. Neiu hääl heledam LÜÜ IKS PILLE, LÜÜ IKS SA PILLE, PEEN´O’ HUULÕ’,lüü iks kannõld, lüü iks sa kannõld, kassikäppä!Kabu’ kaessõ’, kabu’ jos kaessõ’ karatõlla’!Kiä inämb, kiä inämb saasõ olotõlla’?Näio inämb, näio iks jos inämb ilotõlli,kabu inämb, kabuContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

5. KUI MA NAKKAN LAULÕMAIÕ (Rp)

Räpinä Kust laulud. Ärge naerge teineteist. Hää mees. Oleks KU MA, KU MA NAKA JO LAULÕMAIÕ,naka, naka laulu jo laskõmaiõ,ega, ega jõvva’ jo hobo’ vitä’,rauda-, raudakabja’ jo kangutõlla’.Olõ-i, olõ-i leel´o’ jo maasta löütü,leel´o’, leel´o’, umma’ jo liinast tuudu’,tuhat, tuhat hopoContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

4. EI OLÕ’ LEEL´O LIINAST TUUDU (Rp)

Räpinä Kust laulud saadud Ei olõ’ sii leel´o liinast tuudu,lelo, le-la, le-la, lee-la,laulu saadu Saarõmaalt.Kui sai leel´o siiä’ maalõ,siiä’ tsõõrile morolõ,kullatsile koplile,sis sai suurtõ s´akstõ laulu,noorõherrä hingüslaulu,junkõride joogilaulu. Viis: ERv 2 (7) < SKS, Lähteenkorva 268 < Räpina khk –Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

1. HÄÄ IKS LAALDA’ ÕDAGOLLA (Rp)

Räpinä Õhtu ilu. Metsa murd. Lauljat otsitakse. Laulu võim HÄÄ OM IKS LAALDA’ ÕDAGOLLA,õtak iks hääle Virro vei,kanni kumo kavvõdahe.Kohe iks kuuldo näio kumo,kohe heitü näio helü,sinnä’ iks kütsi’ kütse’ mar´a’,viirdü’ mar´a’ verevä’.Säält sai pall´o palohkit,sai liiga linnohkit.Suu sääl sinet´,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

22. KES SÄÄL KEERO LOOGA MÕTSAN (Rp)

Räpinä Saanitegemine 2. 3. 4. KES SÄÄL KEERO LOOGA MÕTSANtriksutõlli, traksutõlli?Kalõvine poisikõnõ.Mis tä säällä tüüdä tegi?Suvõl tegi suurta saani,talvõl tahots’ jalassita.Jala’ alla jalajadsõ’,kõdara’ sisse kõõvopuutsõ’,põikpoolõ’ pihlapuutsõ’,paan’atusõ’ paiupuutsõ’,vembri’ sisse vislapuutsõ’.Edelauda ehitelli,perälauda pilutõlli,külelauda kirotõlli.Saie saani valmista. Kos sii saani sõitma lännes?Vennemaalõ velitsille.SaarõmaalõContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

13. SÕUDGÕM, KÄE’, SÕUDGÕM, JALA’ (Rp) (Imelik maja)

Räpinä Imelik maja 1. 2. SÕUDKÕM, KÄE’, SÕUDKÕM, JALA’,sõudkõm sinnä’ saarõ pääle,kohe sant oll´ sanna tennü’,vaenõ miis´ oll´ var´okõsõ.Sinnä’ sõudva’ siidilaiva’,Soodoma jo suurõ’ laiva’,vesi oll´ palgi’ veerätännü’,ago oll´ aanu’ alospalgi’,sado oll´ saan´a’ sammõldanu’,ago oll´ pannu’ akna’ ette,udsu oll´ pannu’ ussõContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

6. SÕUDKÕM KÄE’, SÕUDKÕM, JALA’ (Rp) (Tuule tuba)

Räpinä Tuule tuba SÕUDKÕM KÄE’, SÕUDKÕM, JALA’ ,sõudkõm sinnä’ Saarõmaalõ,kohe sant oll´ sanna tennü’,vaenõ miis oll´ var´o löüdnü’,vesi oll´ palgi’ veerätännü’,sado oll´ saan´a’ sammõldannu’,udsu oll´ ussõ ette pannu’,ago oll´ akna ette pannu’. Viis ja tekst: ERA III 6, 197 (43)Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

5. KÜLAKENE, VÄIKOKENE (Rp) (Siidilaevad)

Räpinä Siidilaeva’. Kaubalaeva’ KÜLÄ-, KÜLAKENE JOOS VÄIKOKÕNÕ,mant oll’ kaia’ madalakõnõ.Sisse sõõdi’ siidilaiva’,mano joosi’ maagõlaiva’.Mehe’, ostkõ’ meeste kaupa,naas´e’ tanonöörikidä,poosi’ puutit punatsida,neio’ kaupa nägüsädä! Viis: EÜS I 203 (64) < Räpina khk, Veriora v – A. Sibul < V. Kiudoski näitemängu käsikirjastContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

1. OLÕS MEIDÄ TÕSÕ VÕRRA (Rp) (Neiu linn)

Räpinä Neio liin 1. 2. OLÕS, OLÕS MEIDÄ JO TÕSÕ VÕRRA,kogos, kogos meidä jo kolmõ võrra –lääsi’, lääsi’ üles jo mäe pääle,teesi’, teesi’ üles jo neio liina,kuas, kuas üles jo kolmõ kerko.Panõs, panõs põllõ jo põrmandusta,kaala-, kaalaräti jo katussõsta,kohe, koheContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

17. VELI TULL´ KODO KOSTILÕ

Räpinä Veli tull’ sõast kodo *** 2 VELI TULL’ KODO KOSTILÕ,vanõmbita vaatamaie.Aie hobo tarõ lävele,vaskipannõl’ paistõsigi.Hiiro hirnat’ edimäst kõrda,tulli emä vällä kaemaie.„Tulõ’ emä, tunnõ’ poiga!“Emä es tunnõ’ umma poiga.Veli aie hobo kambrõ lävele.Hiiro hirnat’ tõista kõrda,tulli esä kaemahe kaemaie.„Tulõ’, esä,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

2. VELI LÄTS´ SÕTTA MINEMÄ (Rp)

Räpinä Sõalaul VELI LÄTS’ SÕTTA MINEMÄ,arm läts’ sõtta astuma.Kelle kõrd om sõtta minnä’,Noorõmbal vai vanõmbal?Noorõmba kõrd om sõtta minnä’,vanõmbal velel kodo jäiä’ –vanõmb om inämb vaiva nännü’,noorõmb inämb nuuli lasknu’.„Velekene, helläkene,kunas lupat kodo tulla’?“„Ei ma inne kodo tulõ’,kui nii’ luiga’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

1. KÜLAKENE, VÄIKOKÕNÕ (Rp)

Räpinä Sõda veereb KÜLÄ-, KÜLÄ-, KÜLÄ-JO-IKS–KÕNÕ, VÄIKOKÕNÕ,kavvõst, kavvõst, kavvõst om iks kaia’ kasinakõnõ.Sisse sõõdi suuri sõda,veeri müüdä Venne vuuri.Olko’ meil puhta’ puusaräti’,valgõ’ olko’ vajaräti’,linikedse’ leeväkoti’,luitsa’ varnahn luigakõsõ’,paakopa’ pardsikõsõ’.Sõs meid kullas kutsutas,hõbõhõssa hõõgatas. Viis ja tekst: EÜS VII 173 (83) &Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

17. ÜÜSE PESSI RÜÄRIHE (Rp) (hobune varastatud)

Räpinä Laul teoorjusõst 1. 2. 3. ÜÜSE PESSI RÜÄRIHE,päivä kündse mõõdumaada.Nakas’ vihma sadama.Panni hobu süümä,panni päitse’ pää ala,suitsõ’ panni suu ala,esi’ heitsi makama.Kuri miis tull’ kuusikusta,varas miis tull’ varikusta,võtt’ mu tille teot’ako,vähäkese välät’ako.Lätsi kodo ikkõ-õlla.Memm tull’ vasta tanomih:„Mis sa ikõt,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

12. JUMAL SUNDGO SUURÕ HERRÄ (Rp) (härjad murtud)

Räpinä Härä’ murrõdu’ *** JUMMAL SUN’KU’ SUURÕ’ HERRÄ’,kärväku’ kärre’ esändä’,ai iks külmäl kündemähe,kahul atra kandõmahe.Hära iks ette härmätedü,loogaküüdse’ külmetedü,piitsk peio iätedü.Teie ma iks tulõ toomistohe,sau saarõ veere ala,panni ma Kir’o kesä pääle,panni Must’o mulla pääle.Esi’ ma iks peio peesüteli,jalakondsõ kostutõli.TulliContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

11. AETI KÜLMAL KÜNDEMÄHE (Rp) (härjad murtud)

Räpinä Härä’ murrõdu’ AETI KÜLMÄL KÜNDEMÄHE,hallal no atra kandõmahe.Piitsk peio külmetedi,härg mul ette härmätedi.Tulli susi soomikusta,lag’akäppä laanõ alta.Seie mu härä adra iist.Tulli herrä tulipää,kubijas kolmõ nuiaga.Pessi mu pihta veritses.Minkas massa, minkas teeni,vaene mina vallas olõ. Viis ja tekst: EÜS IXContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

8. POISI’ LEIVÄ’ TSÕÕRI MOROLA (Plv) (põll põrmune)

Põlva Põll põrmunõ POISI’ LEI’ TSÕÕRI MOROLLA,vaskitsõõri vainulla,kuldatsõõri koppõlih.Mina mari manna vahe,virvi veerel veerätelli.Leivä’ põrmu põllõ pääle,sine siidiräti pääle,udsu uvvõ kängä pääle.Lätsi kodo ikkõ’õhna.Imä mullõ vasta tulli,küsütelli, nõvvatõlli:“Mis sa ikõt, tütär nuuri?”“Mis ma ikõ, imäkene?Poisi’ lei’ tsõõri morolla,vaskitsõõri vainulla,kuldatsõõri koppõlih.MinaContinue Reading

Sildid , ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

7. TULLI ÜLES HUMOKUSTA (Rp) (põll põrmune)

Räpinä Põll põrmunõ TULLI ÜLES HUMMOKUSTA,varra inne valgõ-õta.Mõsi suu, suie pää,känge ala aujala’,pääle tõõsõ päävä jala’.Hius oll’ kolmõkeeroline,hius mul pidi piha ilosa,kaala kullakarvalidse.„Imekene, memmekene,kaie vällä akõnasta –muil moro’ pühitü,muil lastu’ laabitu,meil moro pühkimätä’,meil lastu’ laapimata’.“Lätsi mä luuda mäele,vahalatva varikohe.Sääl oll’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

5. TULLI ÜLES HUMMOGULLA (Rp) (ehted varastatud)

Räpinä Ehte’ varastõdu’ TULLI ÜLES JO IKS HUMMOGULLA,iks hummogulla,varra inne valgõ-õta.Miä mull tüü edimäne?Sorrõ hiussõ sugimine,käpe jala kängimine.Ala känge kuu jala’,pääle känge päävä jala’.Lätsi mõtsa kõndimahe,hummogulla hulgimahe.Näie kaara kasuvada,hellä herne häitsevädä.Kargsi sisse kakmahe.Kidsi põllu kiriväs,kakki põllu kaunis.Panni helme’ kivi otsa,kaalaraha’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

8. ISTÕ MA ILMA VEERE PÄÄLE (Rp, Rg) (Tähemõrsja)

Räpinä/Rõugõ Ilmanäio ISTÕ, ISTÕ MA NO ILMA VEERE PÄÄLE,kulla, kulla no joos kuu poolõ pääle.Poolõ, poolõ ma nu ilma ilostõlli,poolõ poolõ ma nu valda valastõlli.Kiä, kiä tull’ mu kodo kutsumahe?Esä, esä tull’ mu kodo kutsumahe.“Tulõ’, tulõ’ nu õks kodo, tütäreni,kallu’,Continue Reading

Sildid , ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq

7. TULLI ÜLES HUMMOGULLA (Rp) (Tähemõrsja)

Räpinä Salmõ. Ilmatütär TULLI ÜLES HUMMOGULLA,varra inne valgõ-õta.Miä oll’ tüü mul edimäne?Suu oli suuri mõskimine,pää oli lakõ sugimine,jala käpe kängimine.Ai ma tii tiigi poolõ,ai ma jäle(‘) järve poolõ.Tõi ma juvva’ Jutikele,kanni vett ma Karessele.Miä löüsi minnenäni,kua ma kodo tullõnani?Näi maContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq

5. TULLI ÜLES HUMMONGULTA (Rp, Vst) (Tähemõrsja)

Räpinä/Vahtsõliina TULLI ÜLES HOMMONGULTA,varra inne valgõta.Lätsi mõtsa kõndimahe,hummongulta hulkimahe.Näie kurõ kündvät,käre äkli käändvät.Võti ma kivi kivistikust,võti kannu kannustikust,kurõ lei maaha kopsahti,käre maaha käpsähti.Vei ma kodo imä kätte,anni kotoh armu kätte:„Imäkene helläkene,küdsä’ kurgõ, keedä’ kärge.“Imä pand’ salvilõ kasuma,villavakka vinnümä.Kurõst kasvi korgõContinue Reading

Sildid , ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq

7. ÄRÄ’ LÄÄVÄ’ PÜHIKESE’ (Rp)

 Räpinä Pühä’ läävä’ är’ ÄRÄ’ LÄÄVÄ’ PÜHIKESE’,ärä’ kaos kallis aigo,ai kaaratsimm, ai kaaratsimm,ai karga’ vällä kaema.Tulkõ’ jälle’ tõõsõ kõrra,astkõ’ jälle’ tõõsõl aas´tal,ai kaaratsimm, ai kaaratsimm,ai karga’ vällä kaema.Tulkõ’ ilmal ilosal,tulkõ’ taival tasatsõl,ai kaaratsimm, ai kaaratsimm,ai karga’ vällä kaema.Lätsi ma kurkuContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Suvi

4. LÕPÕQ, LÕPÕQ, IIKENE (Plv, Rp)

Põlva/Räpinä Põimulaul LÕPÕQ IKS, LÕPÕQ, IIKENE,lõõrilõ, lõõrilõ!Kui ei lõpõq, siiäq jätä,jätä kurõ kumardõllaq,jätä pardsi paan´utõllaq.Siin no iks karoq karõlnuq,läbi lännüq lääbäjalga.Siin iks künnüq kühkosälg,äestännüq lääbäjalg.Olõs künnüq uma veli,äestännüq uma sõsar –olõs põldu par´õmbat,tõug tõsõsugumanõ. Viis: EÜS I 996 (15a) <Continue Reading

Sildid , ,
Postitatud Lõunõq

3 LÕPÕQ, LÕPÕQ, PÕLLUKÕNÕ (Vst)

Vahtsõliina/Räpinä Põimulaul Laulti kesvi, kaaro ja rüki põimõh, kui põld lõpulõ nakas´ joudma, laulivaq kõik üteh ja väega pikkämiisi. LÕPÕQ, LÕPÕQ, PÕLLUKÕNÕ!Kui ei lõpõq, siiäq jätä,siiäq jätä tsirgu süvväq,musta tsirgu munna luvvaq,verevä tsirgu veerätädäq,haha tsirgu havvutadaq.Lõpõq, lõpõq, põllukõnõ! [MÄRKUS. „SeeContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

6. ÕTAK TULÕ, VILU VEERÜS

Räpinä Õtak tulõ ÕTAK TULÕ, VILU VEERÜS,pimme kodo pettemäie,hämmär kodo häälitsemmä.Egaq lääq ma pimme petteh,hämäriku häälitsedeh.Mul tulõ perrä hellä vel´ohobõsilla ütessillä. Viis: Erv 267 (1889) < Räpina khk – A. A. Borenius-Lähteenkorva (1877).Tekst: H II 32, 872/3 (13) < RäpinaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Õdak

3. KELLE SII TALGO? (Räp, Vst)

Räpinä/Vahtsõliina Talgoliisi süük´ KELLE SII TALGO, TALGO?Sii om külämeeste talgo, talgo.Miä tapa talgos?Tapa mahaq maasiklehmä,kiso mahaq kiräslehmä.Jäi nüssik nuutskmahe,kurnurätt´ kuukmahe.Egaq taa-ks nüssik ikõ-õs,egaq kuugu-s kurnurätt´.Tuu iks ikk´ lehmänüsjä,kuuk´ piimäkurnaja. Viis: EÜS IX 1358 (341) < Räpina khk, Naha k –Continue Reading

Sildid , ,
Postitatud Lõunõq