7. VIINAKÕNÕ VELEKENE (Rp) (Joodiku laul)

Räpinä

Viin. Joodiku laul

VIINAKÕNÕ, VELEKENE,
õllõ – õllõkõnõ mu umatsõkõnõ!
Õllõ, õllõ man iks ilotagõ’,
viina, viina man iks veerätäge’!
Kui mii’, kui mii’ õlut ilota’ joomõ’,
õlu, õlu tõrdul sõs tõrõligi,
viin sõs, viin sõs haamih haagutõlli.
Pia piäme’ mii’ õllõlõ illo,
tõõsõ, tõõsõ ilo tõrdullõ.
Selle, selle meid kost’ma kutsutigi,
viina, viina mano meid veerütedi.
Tulõ-s, tulõ-s und meil magamahe,
pikkä, pikkä und meil pidämähe.
Tulli, tulli ilo meil istumalla,
pääle, pääle laalu laskõmine,
ütte, ütte kokko taa no kul’atama.

Viis: EÜS I 203 (65) < Räpina khk, Veriora v – A. Sibul < ühe räpinlase, vist kadunud V. Kiudoski nätemängu käsikirjast) (1904).
Tekst: H III 11, 757 (1) < Räpina khk, Võõpsu – J. Edur (kooliõpet) (1890) & EÜS I, 215 (9) < Räpina khk, Meeksi v, Mehikoorma – A. Sibul < V. Kiudosk ( -1906).

Sildid
Postitatud Nuurus