5. TULLI ÜLES HUMMONGULTA (Rp, Vst) (Tähemõrsja)

Räpinä/Vahtsõliina

TULLI ÜLES HOMMONGULTA,
varra inne valgõta.
Lätsi mõtsa kõndimahe,
hummongulta hulkimahe.
Näie kurõ kündvät,
käre äkli käändvät.
Võti ma kivi kivistikust,
võti kannu kannustikust,
kurõ lei maaha kopsahti,
käre maaha käpsähti.
Vei ma kodo imä kätte,
anni kotoh armu kätte:
„Imäkene helläkene,
küdsä’ kurgõ, keedä’ kärge.“
Imä pand’ salvilõ kasuma,
villavakka vinnümä.
Kurõst kasvi korgõ näio,
Kärest kasvi käpe näio.
Kiä tulli kosima,
kiä veerü viinuga?
Kuu tulli kosima
kuu veerü viinuga.
Kohe kuu hobõsõ ai,
linalehe liigutõlli?
Aiõ aida rästähe,
kargut’ kua katussõlõ.
Lätsi tarrõ tehrütämä,
lätsi tarrõ teretämä,
heidi piidsa pingi pääle,
lasi kinda lavva pääle.
Imä joosi aida poolõ,
küsse käpest näio käest:
„Kuulõ’, kurõ korgõ näio,
kuulõ’, käre käpe näio,
kas sa tahat kuu naasõs,
kuu poja mõrsijas?“
Saa-i meist Kuu naist,
Kuu poja mõrsijat –
Kuul om õks pall’o huult,
Kuul om pall’o kaia’ –
õdangult tulõminõ,
hummongult minemine.“
Kuu veerü sis kodo poolõ,
Kuu sõidi umma tiid.
Kiä tulli sis kosima,
kiä veerü viinuga?
Päivä tulli kosima,
Päivä veerü viinuga.
Kohe Päivä hobõsõ ai,
korgõ ruuna käänätelli?
Ai tä tsõõrilõ morolõ,
ai hall’alõ platsilõ.
Läts’ tä tarrõ tehrütämä,
lätsi tarrõ teretämä.
Imä joosi aida poolõ,
kaldu näio käest küsümä:
„Kuulõ’, kurõ korgõ näio,
kuulõ’, käre käpe näio,
kas sust saasi’ Päävä naist,
Päävä poja mõrsijat?“
„Uma imä helläkene,
ei must saa’ Päävä naist,
Pääväl om pall’o huulta,
Pääväl pall’o tallitust –
hummongulta tulõminõ,
õdangulta minemine.“
Kiä tulli sis kosima,
kea veerü viinuga?
Tähte tulli kosima,
Tähte veerü viinuga.
Kohe Tähte hobõsõ ai,
halli täku tähendeli?
Aiõ halli tarõ poolõ,
käände köögi lävele.
Imä joosi aida poolõ,
aida linki liigutõlli:
„Kuulõ’, kurõ korgõ näio,
kuulõ’, käre käpe näio,
kas sust saa Tähe naist,
Tähe poja mõrsijat?“ –
Imäkene helläkene,
imä kallis kandija,
söödä’ Tähte, jooda’ Tähte,
panõ’ talli Tähe hopõn.“
Tähte sei, Tähte jõi,
pääle söögi Tähte tennäs’,
haari mõõka tilistä’,
kaalarauda raputa’.
Imä ikulõ isusi,
imä nuutskõ nobõdahe:
„Annit ao kasvata’,
anna’ aigu ehtidä’!“

Viis: EÜS IX 1347 (293) < Räpina khk, Veriora v, Pääsma k < Põlva khk – A. O. Väisänen, R. Tamm < Mari Vierland, 41 a (1912). Fon 29 e.
H I 6, 82/3 (4) < Vastseliina – Peeter Saar (1894).

Sildid , ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq