4. KES SÄÄL KUUSÕN KUKKUMANNA (Rg) (Tähemõrsja)

Rõugõ

KES SÄÄL KUUSÕN KUKKUMANNA,
kes sääl varikun vahtimanna?
Neiu kuusõn kukkumanna,
peiu varikun vahtimanna.
„Tulõ’ maalõ, Marikõnõ,
maalõ linda’, Liisakõnõ!“
Tulli maalõ, kargsi tõlda,
istõ siiditooli pääle.
„Tere’, Mari, maalikängä,
tere’, Kadri, kardasukka!
Kas sa tulõt jo minulõ?“
„Ei ma lähä’ Pääväle –
Päiv näge pall’u vaiva –
hummukulla tullõ’õnna,
õdagulla minne’ennä.“
Kes sääl kuusõn kukkumanna,
kes sääl varikun vahtimanna?
Neiu kuusõn kukkumanna,
peiu varikun vahtimanna.
„Tulõ’ maalõ, Marikõnõ,
maalõ linda’, Liisakõnõ!“
Tulli maalõ, kargsi tõlda,
istõ siiditooli pääle.
„Tere’, Mari, maalikängä,
tere’, Kadri, kardasukka!
Kas sa tulõt jo minulõ?“
„Ei ma lähä’ Kuulõ –
Kuu om iks kuri miis
õdagulla tullõ’õnna,
hummukulla minne’ennä.“
Kes sääl kuusõn kukkumanna,
kes sääl varikun vahtimanna?
Neiu kuusõn kukkumanna,
peiu varikun vahtimanna.
„Tulõ’ maalõ, Marikõnõ,
maalõ linda’, Liisakõnõ!“
Tulli maalõ, kargsi tõlda,
istõ siiditooli pääle.
„Tere’, Mari, maalikängä,
tere’, Kadri, kardasukka!
Kas sa tulõt jo minulõ?“
„Ma iks lähä Aolõ –
Agu om iks ausa miis
õdagulla tullõ’õnna,
hummukulla minne’ennä.“

EÜS IX 1325 (193) < Rõuge khk, Tsooru v, Oina veski – A. O. Väisänen, A. Nirk, R. Tamm < mölder Märt Siipsen (pärit Tarvastust), 66 a (1912/13).
ERA II 26, 215/7 (11) < Rõuge khk, Tsooru v, Oina veski – Herbert Tampere < Liisa Purk (1930).

Sildid ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq