Blogi arhiiv

35. ÜTS VÄIKENE VERREV PÕRSS (Rg)

Rõugõ Latsilugõminõ ÜTS VÄIKENE VERREV PÕRSSütel no suurõlõ tsialõ:“Oi läämi’ mõtsa tsungma,ja tsungma ja toitma pääd!”Tsiga tsungõ, silmä’ tsilgõ’,orik künde, pää higusi. Viis: ERA III 3, 217 (235) < Rõuge khk, Tsooru v – E. Oja < Miili Purk (1980).Tekst:Continue Reading

Sildid
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

34. HIIR JUUSK HIRTA PITEN (Rg)

Rõugõ Latsilaul HIIR JUUSK HIRTA PITEN,herne’ takah kõrisasõ’.„Kos sa lääde, hiirekene?“„Ma lää lõhmust lõikama.“„Vas´t sullõ lõhmus pääle satas?„Mina lammõ lastu ala’.“„Vas´t sa sääl ärä’ külmät?“„Ma tii till´u tulõkõsõ.“„Vas´t sa kõtu ärä’ kõrbat?“„Mina võia võiuga.“„Kost tuu võid saiõ?“„Vana naas´õ vakast.“„Kost vanaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

33. KIRP AKNAST VÄLLÄ (Plv)

Põlva Latsilaul * KIRP AKNAST VÄLLÄ,nahkpöksi’ jalga,moro pääle tands´ma,pulmarahvast kokko kutsma.„Ala Ants, Mäe Märt,tulkõ’ mullõ pulma!“„Mis ti mullõ söögis annat?“„Kurõluid, konnapäid,vana varsa seereluid.“ RKM, Mgn. II 1373 j < Põlva raj, Himmaste k/n ja k /Põlva/ – H. Tampere <Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

32. HIIR HÜPÄS´, KASS KARAS´ (Hiir hüppas…) (Urv)

Urvastõ Latsilaul HIIR HÜPÄS´, KASS KARAS´,vana kahr lei trummi,kirp aknõst vällä,nahkpüksi’ jalga! EÜS VII 881 (38) < Urvaste khk, Vaabina v, Jakobi t – M. Pehka, R. Tamm < Meos Kolk, 75 a (1910).

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

31. TERE’, TERE’, TETRE! (Parmu matus) (Krl)

Karula Parmu puhtõ’ Vastukõne: vastamisi loeti katekesi. „TERE’, TERE’, TETRE!“„Kos sa läät, kokrõ?“„Ma’ lää parmu peie.“„Kes parmu ärä’ tapp´?“„Sikk sõkk´ sõraga,lammas labaluuga,kits kiiver´kondiga,obu umbravvaga.“ RKM II 225, 359/360 (8) < Karula – E. Tampere < Olga Antsov, 70 a (<Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

30. TERE’, TERE’, TETRE! (Parmu matus) (Plv)

Põlva Parmu puhtõ’ * „TERE’, TERE’, TETRE!“„Kos sa läät, kokrõ?“„Ma’ lää parmu puhtilõ.“„Kes sii parmu ärä’ tapp´?“„Sikk sõkk´ sõraga,kits kiiver´kondiga,lammas labaluuga,hobu umbravvaga,täkk tävve kabjaga.“ RKM, Mgn. II 1174 d < Põlva raj, Mooste k/n ja as – O. Kõiva jaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

29. TERE’, TERE’, TETRE! (Parmu matus) (Plv)

Põlva Parmu puhtõ’ TERE’, TERE’, TETRE!Kos sa läät, kokrõ?Ma’ lää parmu peiile.Kes parmu ärä’ tapp´e?Ants aholuvvaga,Piidre pikä piidsaga,Toomas tuubripuuga,lehm laja sõraga,lammas labaluuga. Tal viit es olõki; niisama toonitus. Kaasitamise muudu. Viis ja tekst: RKM II 208. 614/5 (5) < PõlvaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

28. LEPÄTRIINU, LINDU, LANDU (Lepatriinu laul) (Krl)

Karula * Lepatriinu pandi käeseljale, kõigutati alla, üles, laudi: LEPÄTRIINU, LINDU, LANDU,kostpuult mullõ miis tulõ? –Kui sa ei ütle’, panõ sukivi ala’ kiikma, kannu ala’ kaakma,oru ala’ huikma, parrõ ala’ paukma. Tavaliselt lepatriinu võttis tiivad selga ja kadus. Kuhu pooleContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

27. NÜÜD LÄÄ ÄRÄ’ HÄÄLE MAALÕ (Imemaa) (Rp)

Räpinä Imemaa * NÜÜD LÄÄ ÄRÄ’ HÄÄLE MAALÕ,koh nuu’ hiire’ härä suuru’,vasika’ varsa suuru’,kesäparmu’ pardsi suuru’. Tekst: E 70414 (4) < Räpina khk – A. Tubin (1930).

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

26. KIIGU’, LIIGU’, LAIVAKÕNÕ (Imemaa) (Urv)

Urvastõ Imemaa. Lambakar´a laul KIIGU’, LIIGU’, LAIVAKÕNÕ,touka’ takast, tuulõkõ!Läämi’ sinna’ saardõ,saarõn omma’ saaja’.Sääl pini puhksõ pilli,sääl kass´ mängse kannõld,vana lammas laulsõ,tallõkõnõ tandsõ. Viis ja tekst: ERA III 7, 46 (6) & ERA II 56, 53 (3) < Urvaste khk jaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

25. KUI MA ÖÜTSI LÄTSI (Imed) (Vst)

Räpinä Öüdsi man jutustõdi ütstõõsõlõ KUI MA ÖÜTSI LÄTSI,saiõ mõtsa tarrõ,kaiõ, mis sääl tetäs.Kass kudi kangast,hiir höörät´ hoiõ,susi surv´ terri,karo kast´ leibä,harak ai hako ahjo,varõs võtt´ vatsko vällä,repän känge jalgojänessele järgi joosta’. Viis ja tekst: EÜS IX 1352 (319) &Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

24. MINA LÄTSI SIIDILE (Imed. Loomad tööl) (Kan)

Kanepi Imme’. Eläjä’ tüül * MINA LÄTSI SIIDILE,Siidile, Siidile,Siidil olli’ kur´a’ pini’.Kae’, mis Siidil tetti:kass´ kudi kangast,hiir´ höörät´ hoiõ,jänes jakas´ langa,orrav mõsksõ tarrõ,kahr kor´as´ kandõ,susi kiitse ruuga.Ai oinast vett tuuma.Oinas ütel´: “Mää,kül’ ma hummõn lää!” RKM, Mgn. II 250 eContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

23. LÄTSI MINA SIIDILE (Imed. Loomad tööl) (Kan)

Kanepi Imme’. Eläjä’ tüül * LÄTSI MINA SIIDILE,Siidil olli’ kur´a’ pini’.Kargsi saani veere pääle.Lätsi tarrõ kaema,mis sääl tarõn tetäs.Rebäne tegi riikeist,orrav uurist´ mulku,susi sugisi linno,kahr kaksõ kuutslit,hiir´ höörät´ hoiõ,kass´ kudasi kangast,vana lammas kiitse ruuga,ai oinast vett otsma,oinas ütel´: “Mää,ei lää’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

22. KITS KIBU KARJA (Kits kile karja) (Krl)

Karula Kits karja * KITS KIBU KARJA,võtt´ poja perrä,tõi mullõ haina,mina anni haina lehmäle,lehm mullõ pippi,mina pipi põrsalõ,põrss mullõ kakka,mina kaka Kalõvalõ,Kallõv mullõ rauda,mina ravva reolilõ,reol mullõ kulda,mina kulla tammõlõ,tamm mullõ lehti,mina lehe’ lambalõ,lammas mullõ villa,mina villa Vidrikalõ,Vidrik tegi vereväContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

21. KITS LÄTS´ KÜÜNI (Kits kile karja) (Krl)

Karula Kits karja * KITS LÄTS´ KÜÜNI,tõiõ hannaga hainu;haina’ anni liimäle,liimä and´ pippi;pipi anni nuts´ulõ,nuts´u and´ kaka.Kaka anni kassilõ,kass and´ raudõ.Lätsi ma kuldsepäle,kuldsepp tegi kirvõ;lätsi mõtsa, raiõ puid,tulli kodu, küti tarõ, (…panni ahu palama)nakas´ mullõ lämmi.Kos seo lämmi jäie?Läbi pajaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

20. KITS LÄTS´ KIINI (Kits kile karja) (Urv)

Urvastõ Kits kile karja * KITS LÄTS´ KIINI,üle mere miini.Tõi lehmäle hainu,lehm and´ pippi,pipi anni põrsalõ,põrss and´ kaka,kaka anni Kalõvalõ,Kallõv andsõ rauda,ravva anni raudsepäle,raudsepp and´ kirvõ,kirvõ anni puulõ,puu and´ lämmind,lämmi läts´ läbi paja vällä,tsoss, puss! RKM, Mgn. II 99 gContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

19. JÄNESSEL UMMA’ PIKÄ’ JALA’ (Teekäigulaul) (Rg)

Rõugõ Tiikäümise laul JÄNESSEL UMMA’ PIKÄ’ JALA’,pikembä’ viil peräjala’. Lauldi talgutel ja muil lõbusil tee käimistel. Viis ja tekst: EÜS I 121 (17) < Rõuge khk, Kasaritsa v, Palomõtsa k – J. Orav (1905).

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

18. OH MA VAENÕ VALGÕ JÄNES (Valge jänes) (Rp)

Räpinä Jänesse ohkamine OH MÄ VAENÕ VALGÕ JÄNES,oh ma vaenõ,tsiiri-tsimmi valgõ jänes, keväjäne kerge jänes!Kesväoras keeroline,kaaraoras kandeline –sedä oll´e hää nipsidä.Nipse uma kõtu tävve,pagõsi paiu raestikku. Olli mina jäänü’ makama,paiupuhmu puhkama.Sääl tulle jõõgõr püssüga,suurõ hulga hurtõga.Sõs mino veri vingsahtu.sõs minoContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

17. OH MA VAENÕ VALGÕ JÄNES (Valge jänes) (Hrg)

Hargla Jänese ikulaul OH, OH, MA VAENÕ,oh ma vaenõ valgõ jänes,johtu, johtu, johtu,johtu suurõ vällä pääle.Tulli, tulli jääger´,tulli jääger´ püssiga,lasksõ, lasksõ maha’,lasksõ maha’ puudsa-paudsa.Veri, veri vällä,veri vällä virdsa-vardsa. Pand´ õks, pand´ õks, pand´ õks,pand´ õks pikä rii pääle,viidi, viidi, viidi,viidiContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

16. OH MA VAENÕ VALGÕ JÄNES (Valge jänes) (Hrg)

Hargla Jänese ohkaminõ OH MA VAENÕ VALGÕ JÄNES,keväjäne kerge jänes,johtu suurõ vällä pääle.Eeger tulli püssiga,lasksõ mullõ pousa-pausa.Pandsõ pikä rii pääle,veie mõisa herrä kätte.Herrä andsõ koka kätte.„Kuulõ’, kulla kokakõnõ,ärä’ sa praatu’ palanõn,ärä’ sa kiitü’ kibõdan –praadi’ uma poolõ pääl,keedä’ külmä kiviContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

15. TSIGA KÕND´E KÕNNU TIID (Seatapmine. Kass keldris) (Rp)

Räpunä Tsiga 1 2 3 Voldemar Truuts seletas, et see oli külalaul, Kõnnu külas juhtunud see lugu. TSIGA KÕND´E KÕNNU TIID,läts´ Kõnnu koplihe.Kõnnu mehe’ oodativa’:“Ooda’, tsiga, nu-nu tsiga!Kui tulõ kätte sügüsekene,kutsu or´a otsa lüümä,päävilise päähä lüümä.”Es tulõ’ ori otsa lüümä,päävilineContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

14. TSIGA KÕNDSÕ VÕRO TIIDÄ (Seatapmine) (Rp, Plv)

Räpinä/Põlva Tsiga ja võromiis 1 2 TSIGA KÕNDSÕ VÕRO TIIDÄ,kõndsõ Kõnnu tanumit,hai, ru-di-ral-lal-laa,kõndsõ Kõnnu tanumit.Johtu vasta Võro miistä.Oot, oot, tsiga, nunnuh tsiga,suvi kül’ lõpõs, süküs tulõ.Miis´ kutsõ or´a otsa lüümä,päävilistä päähä lüümä.Es tulõ’ orja otsa lüümä,pääviline päähä lüümä. Sõs kutsõContinue Reading

Sildid , ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

13. TSIGA KÕND´E KÕNNU MÕTSAH (Seatapmine. Kass kaevus) (Vst)

Vahtsõliina Tsiatapmine. Kass kaivoh. Ooda’, tsiga, nonno, tsiga! TSIGA KÕND´E KÕNNU MÕTSAH,ai rilla, rilla la,kõnd´e Kõnnu tanomit,Kõnd´e Kõnnu kopõlih.Ooda’, tsiga, nonno tsiga!Las tulõ kevväi, las tulõ süküs,kutsu ma or´a otsa lüümä,päävilise pähä’ lüümä.Sis sa maha’ madsahat,sulu ala sopsahat.Veri juusk´ välläContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

12. LÄTSI MÕTSA, TEI MÕNDA (Kass keldris) (Krl)

Karula Kui kassi vällä kõtsitõdas LÄTSI MÕTSA, TEI MÕNDA,tulli kodu, tei kurja,tei vellile viha,minijile meelepaha:lasi kassi kammõrillõ,pini piimähuunõllõ.kassi maha’ kallutõlli,pini perä lakatõlli. Viis ja tekst: ERA III 7, 142 (22) < Karula khk, Karula v, Apja as – Herbert TampereContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

11. TSIGA KÕN’DE KÕNNU TIID (Seatapmine. Kass keldris) (Plv)

Põlva Tsiatapmine. Kass kurja tegemän * TSIGA KÕND´E KÕNNU TIID,kõn´de Kõnnu tanomiid,oi, oi, oioijaa,kõnd´e Kõnnu tanomiid.Külänaisõ’ näievä’,näievä’ ja kaiõva’.Ooda’, tsiga, mis sul viga,las kui tulõ sügüse.Kutsu or´a otsa lüümä,päiviliisi pidämä. Sääl tull´ küläst Sontka Aado,sii lei tsialõ nõna pääle.Tsiga mahaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

10. ORIKAS, MIS UNU EIDEL (Seatapmine. Kass kadunud) (Hrg)

Hargla Kass kaun ORIKAS, MIS UNU EIDEL:pää olli kuuvõ kuhja laiu,hand olli viie vigla piiu,säidse süldä olli sälläluud,katõsa oll´ kaalaluud,kümme süldä külleluud. Vellepoig, viä’ vedru,unupoig, otsi’ oda!Tapkõ’ oinas orassõst,sinesarv´ siätsest!Es usu’ ori otsa lüüvä’,palgalinõ pähä’ lüüvä’.Ku iks esä esi’ tull´,esäContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

9. ORIKAS, MIS UNU EIDEL (Seatapmine. Kass kadunud) Hrg

Hargla Tsiatapminõ. Kass kaun 1 2 ORIKAS, MIS UNU EIDEL,pää olli kuuvõ kohja laiu,hand olli viie vigla piiu.Es usu’ ori otsa lüüvä’.palgalinõ pähä’ lüüvä’. Kui õks esä esi’ tull´,esä osas´ otsa lüüvä’.„Tulõ’, Annõ, tuu annum,tulõ’, Kärdu, tuu käsik!Siist sa verdeContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

8. LÄTSI MÕTSA, TEI MÕNDA (Kass keldris) (Urv)

Urvastõ Kui kassi vällä kõtsitõdas LÄTSI MÕTSA, TEI MÕNDA,tulli kodu, tei kurja,tei vellile viha,minijile meelepaha:lasi kassi kammõrilõ,pini piimähuunõllõ.Kassi maha kallutõlli,pini perä lakatõlli. Viis: EÜS VII, 878 (25) < Urvaste khk, Sibula t (Karula khk, Vana-Antsla v, Ähijärve k, Sibula t.)Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

7. LÖÖMI’ KOKKO KOLMÕKÕISI (Kan) (Loomad kõnelevad)

Kanepi Eläjä’ kõnõlõsõ’ LÖÖMI’ KOKKO KOLMÕKÕISI, leela, leela, leela-mus leela.Lätsi mina lauta lehmä tapma, leela, leela, leela-mus leela.Lehm nakas´ mino keeli kõnõlõmma, leela, leela, leela-mus leela.“Ärä’ sa minno ärä’ tapku’, leela, leela, leela-mus leela,suvõl anna sullõ suurõ piimä, leela, leela,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

6. VÕI, VÕI, VÕÕRAS TULÕ (Rp) (Loomad kõnelevad)

Räpinä VÕI, VÕI, VÕÕRAS TULÕ,mingas võõras vasta võtta’?Kuulõ’, peenü’ pernaan´e,pääle’ peenü’ perremiis –tapamõ’ mi häräkese.Lätsi no lauta härgä tapma.Härgä nakas´ üttelemä:„Mul jääse ike’ ikkõmahe,nuudikõnõ nuutskimahe.“Kuulõ’, peenü’ perremiis,pääle’ peenü’ pernaan´e –tapamõ’ ut´ekõsõ.Lätsi no lauta utt´e tapma.Ut´e nakas´ üttelemä:„Mul jäävä’ villa’ vinnümähe,(jäävä’)Continue Reading

Sildid , ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

5. JOOSTÕN LÄTSI LÄBI KÜLA (Rp) (Kurelaskja. Loomad kõnelevad)

Räpinä Kurõlaskja. Lätsi lauta lammast tapma. Eläjä’ kõnõlõsõ’ JOOSTÕN LÄTSI, JOOSTÕN LÄTSI LÄBI KÜLÄ,võti püssü,võti püssü pütü otsast,lasi kurõ,lasi kurõ kannu otsast.Võti kurõ,võti kurõ kukro pääle,veie kurõ,veie kurõ Võro turgu.Möie kurõ,möie kurõ, osti näio,lätsi kodo,lätsi kodo, peie pulmõ.Lätsi lauta,lätsi lautaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

4. LÄTSI MA MÕTSA KÜTTELÕMÕ (Krl) (Põder. Soome sild)

Karula LÄTSI MA MÕTSA KÜTTELÕMÕ,küttelõmõ, mõttõlõmõ.Näi ma põdra põllu pääl,kahru kaararõugu pääl.Lasi ma põdra põllu päält,kahru kaararõugu päält.Ess´ sõs lindsi lepikullõ,esi’ kargsi kadastullõ,esi’ pagõsi paiustullõ.Lepikust löüse linalaka,paiustust paadi ruuna.Istõ sälgä iirulõ,võti kõrvi kõrvalõ.Lätsi liina viimä,sai sada ruublit.Osti sõs kuldakübäre,sai saaridsõContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

3. TEI MINA ORGO ORASSÕ (Põdratapja) (Plv)

Põlva TEI MINA ORGO ORASSÕ,ai luuli, orassõ, ai luuli, orassõ.tulliva’ siku’, laja’sarvõ’,ai luuli, laja’sarvõ’, ai luuli, laja’sarvõ’,seivä’ ärä’ orassõ.Võti mina siku sarvist kinni’,lei mina siku saina vasta.Veri tull´ vällä virdsahti,nahk tull´ maaha napsahti.Liha sai liina litsele,nahk sai Narva sandõlõ,suurõ’ sarvõ’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

2. TEI MINA ORGU ORASÕ (Rg) (Põdratapja)

Rõugõ TEI MINA ORGU ORASÕ,kingu otsa kiira-kaara.Sikk sei orust orasõ,kingu otsast kiira-kaara.Võti mina sika sarvist kinni’,lei mina sika vasta maad.Nahk läts´ kats´ki ploksati,veri tull´ vällä vipsati.Nahk sai Narva naisilõ,liha sai liinapreilile. (Olla olnud esimene laul, mida vanaema õpet.) Viis jaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

1. IIDU’, TIIDU’, TINGÄ LÖÜSE (Urv) (Teng, hobu, lututamine)

Urvastõ Teng – hobõnõ. Sarvõpuhkminõ IIDU’, TIIDU’, TINGÄ LÖÜSE,tingäga ma hobõsõ osti.Lätsi üle suurõ söödü,löüse üte lutukõsõ.Naksi toda ajama.Koes helü kuuldu?Roodsu valda kuuldu.Roodsu s´aksa’ kakkõlõma,Peräkülä pini’ purõlõma.Kir-käär kivi maalta võti,pirr-päär pini pääle tulli,leie’s pinile nuki pääle,virr-varr veri vällä tulli. Viis:Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

__L a u l u’___e l ä j i s t__

Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

LOOMAD KÕNELEVAD

Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

1. SII’ RINNAN RIBISÄSE’ (Urv) (mujale)

Urvastõ Tsigu laul * SII’ RINNAN RIBISÄSE’,sõkla’ kõtun kahisasõ’,kängä klõks’na,naadi vulkst! Tekst: H III 9, 617 (9) < Urvaste khk, Koigu v – Gustav Seen (1888).

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

_L a u l u’__e l ä j i s t_

Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

__*___

Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

__*__

Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

20. MIDLI-MADLI, KUDLI-KADLI (Krl)

Karula Pääsükese laul * MIDLI-MADLI, KUDLI-KADLI,miis läts’ mõtsa, kannu otsa,ai adrapää katski – karrääks. Tekst: RKM II 394, 37 (13) < Karula khk – A. Pärsimägi < Anna Pärsimägi, 89 a (sünd 1887) (1976).

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

19. KOGOSI VILLA, KOGOSI VILLA (Plv)

Põlva Pääsükese laul * KOGOSI VILLA, KOGOSI VILLA,tahtsõ pojalõ särki tetä’,panni ahootsalõ kuioma,satõ maha’, õkva tullõ,palli ärä’ – tsärr! Pääsokõnõ tege ka nii peräotsa pääl, tsärr – sääntse helüga. Viis ja tekst: RKM, Mgn. II 1216 c < Põlva raj,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

18. LÕOKÕNÕ, LÕIKA’ PILLI (Urv)

Urvastõ Lõolaul * LÕOKÕNÕ, LÕOKÕNÕ, LÕIKA’ PILLI,näütä’ päivä,kas om päiv korgõn,vai om karja lõunal. Tekst: H III 9, 905 (1) < Urvaste khk ja v – Gustav Seen (1890).

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

17. TSIIRI TSIIRI TSIRGUKENE (Vst)

Vahtsõliina Liiri-lõõri *** TSIIRI TSIIRI TSIRGUKENE,kos mu kullä pesäkene?Varikoh varba otsah,tare perah, tamme juureh.Kos tuo varb jäije?Vana esa ragi maaha.Kos tuo vana esa jäije?Vana esa kooli ärä.Kohes tema mateti?Pika põllu pindre ala,Kos tuo pinnär jäije?Ader künd üles.Kos tuo ader jäije?TuliContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

16. TSIRR, VIRR, LÕOKÕNÕ (Hrg)

Harglõ Liiri-lõõri TSIRR, VIRR, LÕOKÕNÕ,kos su kulla pesäkene?Uibun ossa pääl,varikun varva pääl.Kos see uibu jäie?Vanamiis tedä maha’ ragi.Kos see vanamees jäie?Tsiapahta pagõsi.Kos see tsiapaht jäie?Tuli timä ärä’ palut’.Kos see tuli jäie?Vesi timä ärä’ kistut’.Kos see vesi jäie?Kana timä ärä’ jõie.KosContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

15. TSIIRI-TSÕÕRI TSIRGUKÕNÕ (Urv)

Urvastõ Vanamiis ja tsirk TSIIRI, TSÕÕRI TSIRGUKÕNÕ,kos sul kulla pesäkene?Varikun varva päälkuiva kuusõ ossa pääl.Kos tuu kuus jäie?Vanamiis ta maha ragi.Kos tuu vanamiis jäie?Ärä’ temä kuuli.Kohes tedä matõti?Tarõ taadõ pindre pääle.Kos to pinnär jäie?Must hobõnõ üles künd’.Kos tuu muld jäie?kana’Continue Reading

Sildid , ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

14. TSIIRI-VIIRI LÕOKÕNÕ (Hrg)

Harglõ Latsilaul TSIIRI-VIIRI, LÕOKÕNÕ,kos su kulla pesäkene?Varikun varva pääl,uibun ossa pääl.Koes see varik jäie?Vanamiis tedä maha’ ragi.Koes see vanamiis jäie?Tsiapahta pagõsi.Koes see tsiapaht jäie?Tuli tedä ärä’ palut’.Koes see tuli jäie?Vihm tedä ärä’ kistut’,Koes see vihm jäie?Maa ala’ vaivu.Koes see maaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

13. TSIIRI-TSIIRI, TSIRGUKÕNÕ (Urv)

Urvastõ Latsilaul *** TSIIRI,TSIIRI, TSIRGUKENE,lõõri, lõõri lõokõnõ,kos su kulla pesakene?Minu pesä pedäjän,kuiva kuuse ossa pääl.Kohe kuus jäi?Vanamiis maha ragusi.Kohes vanamiis jäi?Ärä’ timä kuuli.Kohes tedä matõti?Pikõ põllu pindredeMis sinnä’ pääle kasvi?Pinipütsik, lõikhain.Kos pütsik ja lõikhain jäi?Vikat maha’ niitse.Kohe vikat jäi?Kivi alaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

12. TSIIRI-TSIIRI, TSIRGUKÕNÕ (Urv)

Urvastõ Latsilaul *** TSIIRI-TSIIRI, TSIRGUKÕNÕ,lõõri-lõõri, lõokõnõ,kos mu kulla pesäkene.Vanikun varva otsan.Koes tuu varb jäie?Vanamiis maha’ ragusi.Koes tuu vanamiis jäie?Vanamiis kuuli ärä’.Koes tedä matõti?Pikä pindre otsa ala’.Koes tuu pinnär jäie?Hain kasvi pääle.Kos tuu hain jäie?Vasik seie ärä’.Kos tuu vasik jäie?Vasik läts’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

11. TSIIRI-TSIIRI, TSIRGUKÕNÕ (Rg)

Rõugõ Lõokõnõ. Latsilaul Lõokõnõ. LatsilaulTSIIRI, TSIIRI, TSIRGUKÕNÕ,lõõri, lõõri, lõokõnõ.Kos mu kulla pesäkene?Varikun varva pääl,kuiva kuusõ ossa pääl.Kos tuu varik jäie?Vanamiis maha’ ragi.Kos tuu vanamiis jäie?Ärä’ timä kuuli.Kohes tedä matõti?Pikä pindre otsa ala’.Kos tuu pinnär jäie?Adõr timä üles künd’.Kos tuu adõrContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

10. PIIRI-PÄÄRI PÄÄSOKENE (Rp)

Räpinä Karjalaste laul PIIRI-PÄÄRI PÄÄSOKÕNÕ,kos su kulla pesäkene?Tarõ takah tammõ otsah.Kos sii tamm om jäänü’?Vanamiis tä maha ragi.Kos sii vanamiis jäänü’?Vanamiis maha’ matõti.Kohe timä matõti?Pikä põllupindre ala.Kos sii pinnär jäänü’?Adõr pindre ärä’ künnü’.Kos sii adõr jäänü’?Adra kivi katski löönü’.Kos siiContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

9. TSIIRI-LIIRI, TSIRGUKÕNÕ (Plv)

Põlva Latsilaul *** TSIIRI- LIIRI TSIRGUKÕNÕ,kos su kulla pesäkene?Tarõ takah tammõ otsah.Kos seo tamm jäie?Vanamiis timä maaha ragi.Kos seo vanamiis jäie?Ärä’ timä kuuli.Kohe timä matõti?Pikä põllu pindre pääle.Mis sinnä’ pääle kasvi?Pinipütsk pääle kasvi.Kos seo pütsk jäie?Vikat timä maaha ragi.Kos seoContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

8. LIIRI-LÕÕRI, LÕOKÕNÕ (Plv)

Põlva Latsilaul *** LIIRI-LÕÕRI LÕOKÕNÕ,kos su kulla pesäkene?Tarõ takah tammõ otsah.Koes tuu tamm jäie?Vanamiis maaha raiõ.Kos tuu kirvõs jäie?Kivvi ta kirahtu,merde ta mürähtü.Kos tuu meri jäie?Härä’ ärä’ jõiva’.Kos nuu’ härä’ jäivä’?Mõtsa nimä’ lätsivä’.Mingas sinnä’ perrä minnä’?Vasitsidõ vangõrdõga,kivitsidõ kilgõldõga,tulitsidõ tungõldõga. ViisContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

7. TSILLUKÕNÕ TSIRK OLL’ TII PÄÄL (Krl)

Karula Latsilaul TSILLUKÕNÕ TSIRK OLL’ TII PÄÄL,punane tutt oll’ pää pääl.Esi’ ta laulsõ: “Tiidiga-liidi,tulkõ tarrõ tandsma!”“Ei saa’ minnä’,suka’, känga’ katski,elomiis om kinni’!” Viis ja tekst: RKM II 307, 372 (18) & RKM II 208 635 (6) < Karula khk, Pikkjärve,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

6. LÄTSI MÕTSA HUMMUKULTA (Urv)

Urvastõ Kurg kündmän LÄTSI MÕTSA HUMMUKULTA,varra inne valgõta.Näi ma kurõ kündevät,haraku atra ajavat.Lei ma kurõ kundi pääle,harakulõ hanna pääle.Kurg läts’ kodu kungatõn,harak handa siputõn. Viis: EÜS VII, 895 (85) < Urvaste khk, Uue-Antsla v – M. Pehka < Eeva Maalberg,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

5. KÄGU KUUKSÕ, MÕTS KUMISI (Kan)

Kanepi Kägo, käopoig 1. 2. KÄGU KUUKSÕ, MÕTS KUMISI,pihu laulsõ, mõts pimeti,sisask laulsõ, mõts sineti.Kost se kägu kätte saassi,kost see pihu peiu saassi –käo kätte käkistäsi’,pihu peiu pitsitäsi’.Pihust tiissi piinü põllõ,käost tiissi käteräti,sisaskist tiissi siidiräti. Viis 1: EÜS IX 1337Continue Reading

Sildid , , ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

4. KÄGO KUUGU KUUSE LADVAN (Vst)

Vahtsõliina Käo laul KÄGO KUUKÕ KUUSÕ LADVAH, kuu-ku, kuu-ku,tarõ lävel tammõ ladvah, kukku!Et sa kuku’, k’aokõnõ,liigu’, linnu keelekene! Laulsivad karjalapsed käo kukumisele vastu. Viis ja tekst: EÜS IX 1337 (249) & EÜS IX 1488/9 (77) < Räpina khk, Toolamaa v,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

3. KUKU’, KULLA KÄOKÕNÕ (Hrg)

Harglõ Käolõ KUKU’, KULLA KÄOKÕNÕ,laula’, laanõlinnukõnõ.Kägu kuuksõ, kuusik kumisi,sisask laulsõ, silda tõrku,pihu lauli, pihla nõrku.Os see sisask siiä’ tullu’,os see pihu piiu tullu’,os see kägu kuuknu’ mullõ –sisaskist saas siidiräti,pihust saas ma pikä põllõ,käost saas ma kuldsõ kuuõ. Viis jaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

2. KUUGU’, KULLA KÄOKÕNÕ! (Urv)

Urvastõ Kägo kuuk KUUGU’, KULLA KÄOKÕNÕ, kukku,laula’, laanõlinnukõnõ!Ega kägu mul ei kuugu’,laanõlindu mul ei laula’ –kägu kuuki kündijäle,kündijäle, külvijäle,peotävve pillijalõ,adratävve ajajalõ. Os seo kägu kätte saasi’,pihu mullõ peiu tulõsi’ –köost tii ma käteräti,pihust piinü piharäti,oravast tii olaräti,kalõvast tii kaalaräti. Viis:Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

1. KUUGU’, KUUGU’, KÄOKÕNÕ! (Urv)

Urvastõ Kägo KUUGU’, KUUGU’, KÄOKÕNÕ,laula’, laanõlinnukõnõ!Olõs seo kägo kätte saanu’,pihulindu mino piiu –käost mina tennü’ käteräti,pihulinnust pikä põllõ,laululinnust laudlina. Lauli’ kar’usõ’. Viis ja tekst: EÜS VII 876 (14) & EÜS VII 1284 (90) < Urvaste khk, Vana-Antsla v, Haanja tContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

_L a u l u’__t s i r g õ s t_

Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

PIHU LAULSE, PIHLA NÕRKU

Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

________________*______________

Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

__**__

Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

46. NÄIOKÕSÕ’, NOORÕKÕSÕ’ (Rp)

Räpinä Leelo linnast toodud NÄIOKÕSÕ’, NOORÕKÕSÕ’,noorõkõsõ’, nõrgakõsõ’,kuulgõ’ iks umma leelokõist.Leelo iks keelestä kerge,leelo meelestä par´õmbi. Näiokõsõ’, noorõkõsõ’,olõ-i meil leelo maasta löütö,maasta löütö, puusta tettö.Leelo om iks liinast löütö,liinast löütö, sõast saadu –sõameeste sõrmõluist,kaabameeste kaalaluist,külämeeste küleluist,uma vele olaluist,külävele küleluist,kaabavele kaalaluist,ristivele rinnaluist.Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

45. OLÕS LUUDU LAULIJAS (Rp)

Räpinä Laulu võim Laulikuks loodud OLÕS´ LUUDU LAULIJAS,laulijas ja laskijas,kuukijas ja kostijas!Laalassi ma mere mäessä,merekivi’ killingissa,meresõmõra soolassa,merepõh´a põrmandus!Näio luudu’ laulijas,laulijas ja laskijas,kulla sõna kostijas,hellä sõna heitijäs. Viis: EÜS VIII 183 (117) < Räpina khk ja v, Rõsna k – A.Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

44. PILL OLL HELLE PEDAJANE (Rg, Rp)

Rõugõ/Räpinä Pilli helü PILL IKS HELLE PEDÄJÄNE,hoi ma lel-los, hoi ma lel-los, hoi ma lel-los, pe-dä-jä-ne, joo,kannõl kummõ kadajanõ –helehembi näio hääli,kumõhõmbi näio kurku. Näio pand’ iks pilli piitskumahe,sarvõ suurõ saisõmahe.Neiokõnõ, noorõkõnõ,mille sul iks helle helü,helle helü, kummõ kurku?Eelä’ mulContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

43. PILL OLL HELLE PEDÄJÄNE (Rp)

Räpinä Hea hääl PILL´ OLL´ HELLE, PILL´ OLL´ HELLE PEDÄJÄNE,kannõl´ kummõ kadajanõ,viil mu helü helehembäviil mu kurku kumõhõmba.Viidi mu pillis Pihkovahe,sarvõs viidi Saarõmaalõ.Puh´e ma luu Poola poolõ,tõõsõ Narva naistõ poolõ,kolmandagi kodo poolõ. Viis ja tekst: ERA III 8 206 (51)Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

42. KAEGÕ’ NO, VELE’, HÄÄLESIDÄ (Krl, Rp)

Karula/Räpinä Ostõt häälekene KAEGÕ’ NO, VELE’, HÄÄLESIDÄ,minetelge’ meelesidä,kas mi hääle’ häste läävä’,kurgu’ käävä’ kumõ’õhe! Meil om ostõt häälekene,kostõt kulla kurgukõnõ.Häälest ma anni häräpaari,Kurgust kulladu ubina. Laulkõ’ no iks, vel’o’ toda laulu,meä meil meelestä parõmbi!Laulkõ’ no iks lauda’ mäele,tantsigõ’ talli’ tasatsõlõ,sisseContinue Reading

Sildid , ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

41. KUIS MA TARGALT TANDSMA LÄÄ (Krl)

Karula Laulikulõ juvva’. Halv laulik *** Kaasitaminõ KUIS MA TARGALT TANDSMA LÄÄ,üle meelde hüplemä,hoiat sa sinist sita vitä’,magõ’õt maa kündä’,sinepütt sita all,makõ pütt maa all.Lauljil suu kuiunu’,keeleperä põri’inu’.Mis sa laulat, ku ei mõista’,mis sa veerit, ku ei viisi’!Tsiga sinu sõna’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

40. ET TI LAULKÕ, LAISA’ NEIO’ (Plv)

Põlva Laida laisalõ ET TI LAULKÕ, LAISA’ NÄIO’,kui ei laula’, mina laida.Laida teid ma laisalõ mehele,kitä kõgõ kõhnõmbalõ.Pää täl pääl ku pähnämõtsa,nõna ku naistõ nõglatuusi,suu ku soe sitamulku,ots täl iin ku oinaturi,jala’ all ku ahoroobi’,viisi süldä viiso’ jalah,katõsa süldä kabla’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

39. ET TI LAULKÕ, LAISA’ NÄIU’! (Kan)

Kanepi Laulkõ, muido laida ET TI LAULKÕ, LAISA’ NÄIU’,laisa’ virve’, veeritäge’!Ku ti ei laula’, mina laida,laida laisalõ mehele,pikä puu palutajalõ,halu ahju heidijälle,kel oll’ viisu’ viisi süldä,kapla katõssa vaguda,rätti kümme künneridä.Sääl läts’ aigu arutõnna,puuli päivä pästehennä.Sinnä’ kullu’ kulla tunni’,keväjätse’ kesäkünnü’,sügüsetse’ söödükünnü’.Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

38. KUI MINA NAKKA LAULÕMAIE (Kan)

Kanepi Laulu võim LAS MINA NAKKA LAULÕMAIE,peesü sõnnu pillumaie!Tulgõ’ külä kullõmaie,viisi valda vaatamaie.Ega jõvva’ uh’a’ hoita’,uh’a’ hoita’, köüdse’ köütä’.Mes uh’a’ minusta hoitva’,mes ne köüdse’ minusta köütvä’ –uh’a’ hoitku hobõsida,köüdse’ köütku koorõmida. Lauldud. Viis ja tekst: EÜS V 160 (117) &Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

37. ANNAGA VIINA LAULIJAL (Rg)

Rõugõ Laulja. Haigõ kurk ANNAGA VIINA LAULIJAL,ritka rehe pessijäl,laulijal, pessijäl,sis nä saava’ mõlõmba’.Mis mul abi laulõmast,uma keele pessemäst!?Ei anda’ olut huuli pääle,kesväliimi keele pääle.Meil umma’ kukrun kuusõnõgla’,kaalan umma’ kadajanõgla’.Meil kurgu’ korisõsõ’,meil hääle’ härisese. Viis: EÜS VI 15 (30) < RõugeContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

36. MIS SA LAULAT, KUI EI MÕISTA’ (Plv)

Põlva Lauligu laitus MIS SINA LAULAT, KUI SA-I MÕISTA’,veerität sa, kui sa’i viisi’?Ai, mis sina sitikas siriset,ai, mis sina sitikas siriset,ai pori, ai parmu sa porisõt,ai pori ai parmu sa porisõt?Vaat siin omma’ mehe’kui mürgütükü’,vaat siin omma’ mehe’ku mürgütükü’,ravvakangõsta tahutu’,ravvakangõstaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

35. LAALASIGI MITO LUKU (Kan, Plv)

Kanepi Lauligu laitminõ *** LAALASIGI MITO LUKU,mito viit ma veeretäsi’.Olõs mul imä kuulõmanna,sõsar sõnno võttõmanna.Võõras veese viisi vesile,lask mino laalu lainõ’illõ.Laidõtumb mino laulõminõ,kõnõldumb mino kõndiminõ,arvat jala astuminõ,sorit suu mõskõminõ. Mis ma no anna sorijallõ,kingi keelepessijälle?Pütü tuld, tõsõ tõrva,kolmandama kuumõ kivve.Hussi’Continue Reading

Sildid , ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

34. MIS SA LAULAT, KUI SA EI MÕISTA’ (Urv)

Urvastõ Halv laulik MIS SA LAULAT, KU SA EI MÕISTA’,veeritat sa, ei sa viisi’,mis sa, tsiga, sorisõt,rotimagu rogisõt?Roti’ sullõ ruvva keedi’,padakunna’ paa mõsi’ –ruvva keedi’ rohilidsõ,pudru puhta piimälidse. Viis: EÜS VII 895 (86) < Urvaste khk, Uue-Antsla v – M.Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

33. SIIÄ’ KÄSTI MAHA’ ISTU’ (Krl)

Karula Ostõt helü SIIÄ’ KÄSTI MAHA’ ISTU’,siiä’ toolilõ toedõ’:siin om illus hirremõtsa,siin om paras palgimõtsa.Ei no viisi’ majja tetä’,teomihe’ tekki’ tarõ,palgalisõ’ pandi’ paari’:uibust panti’ ussõ’ ette,sikasarvist sagarõ’,põdraluist põõna’ panti’. Leeli, leeli är’ lõppi,helle, lelle, jäl’ alusta:ku mul sõnnu puudunõs,hääli är’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

32. KUI MA HAKKA LAULEMAIE (Rp)

Räpinä Laulu võim 1. 2. KUI MA NAKKA LAULÕMAIE,ega lugu meistä lõpõ’,tõõn´e armas alganõssõ.Mi laalamõ’ mere mäessä,merepõh´a põrmandussa,mereliiva linnassissa.Kui ma olli noori meessi,sis ma kasv´e kanarikun.Es kuulõ’ kubijagi’,Es tiiä’ tessätniku’.Saie poisis kasunussa,sis sai kuulda’ kunigile,sis sai teedä’ tessätnikil.Sis tull´ küläContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

31. SEI MA SEENI’ SÕRMÕLUIDA (Vst)

Vahtsõliina Ega’ seo olõ-õi mino süüdü SEI MA SEENI’ SÕRMÕLUIDA,seeni’ näre näpuluida,puri käepulgakõisi,nuts’utõli närdsukõisi,seeni’ hällüh hällünessi,pardõ alta pailussah.Nõrgo nõrgah nõdõrmõh,olõ-õs kiiltä küsümah,jalgu järeh juuskõmah. Ku’ ma kasvi, ku’ ma vinnü,ku’ ma kasvi kar’ussõs,vinnü vitsa võttijas,kar’a mõtsa ajajas,naksi ma sis laulõmaie,laulõmaie,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

30. KOS MA LAULU LAOTÕLLI (Urv)

Urvastõ Saar laulust. Kalajõgi KOS MA NO LAULU LAOTÕLLI,sinnä’ kasvi’ suurõ’ saarõ’,sinnä’ mõtsa’ murdunõssõ,sinnä’ laanõ’ laskõnõssa.Puu’ küll, puu’ küll, hellä’ vele’,puu’ olli’ täüsi putukida,ossa’ täüsi oravida,ladva’ laululindusida.Jõgi juuski juurtõ alt,kala’ kullatsõ’ jõõn,haug oll’ suurõ’, laugi’ otsa’,purrul katõ’ kirju’ külle’. ViisContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

29. KON MA LAULU LAHOTI (Kan)

Kanepi Laulu võim. Kalajõgi *** KON MA LAULU LAHOTI,sinnä’ no kasvi suuri saari,sinnä’ no mõtsa murdunõssa,sinnä’ laanta langõnõssa. Küll näet, küll näet, hellä’ vele’,puu’ om täüsi putukita,ossa’ täüsi oravida,ladva’ laululindusida.Jõõ’ juuskva’ juurtõ alta,kala’ kullatsõ’ jõõna.Havvõl suurõ’ laugu’ otsa’,hiherüsel katõ’ kirju’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

28. KUI MII LAULU LAOTASI (Krl, Urv)

Karula/Urvastõ Laulu võim. Kalajõgi KUI MII LAULU LAOTASI,sinnä’ kasusi’ suurõ’ saarõ’,sinnä’ langõ’ laskõnasõ’.Vesi juuski alt juurdõ,päält kallas’ kalajärv.Tulgõ’, poisi’, püüdke’ kallu,hõbõ’õdsi lutsukõisi!Kubijilõ kostis viiä’,rehepapilõ palgas;et and (sõs and) aigu adra köütä’,vannu vangõrdõ paranda’. Viis: EÜS VII 879 (30) < UrvasteContinue Reading

Sildid , ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

27. KUI MA OLLI VÄIKOKÕNÕ (Plv)

Põlva Lauligu latsõpõlv *** KUI MA OLLI VÄIKOKÕNÕ,alleaa, alleaa,kasvi ma sis kaunikõnõ,olli üte üü vannu,pääle katõ päävä vannu,imä vei kiigu kesä pääle,pand’e hällü palo pääle,pand’e pardsi hällütämmä,suvõlindu liigutamma.Pardsil oll’e pall’o sõnnu,suvõlinnul liia’ laalu’.Parts sääl man mul pall’o laul’e,suvõlindu liialt kõnõli.Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

26. KUI IMÄ MINNO OLLI (Rp)

Räpinä Lauliku lapsepõli KUI IKS IME MINNO OLLI,naan´e kallis minno kanni,läts´ sis kaara kasima,herneht kokko heitmä,säie kiigo tii viirde,panni hällü hääde paikapallõl´ iks parts´e häl´tämä,suvilindo liiktama.Pardsil oll´ iks pall´o sõnno,suvilinnol liiä’ laalo’.Säält ma panni papõrihe,säält ma raiõ raamatohe.Kui naksi näioContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

25. MINU IMÄ ÜTSIK NAANÕ (Rg)

Rõugõ Lauligu latsõpõlv. Hällülaul * MINU IMÄ ÜTSIK NAANÕ,lätsi mõtsa põimõma,kaara vill’a kasima.Rüpün rükä lõigatõn,kaalan kaara põimõ’õn.panni ta hällü palu pääle,keegu kesvä veere pääle,panni pardsi hällütämä,suvilinnu kiigutama.Parts mul opas’ pall’u sõnnu,suvilind liialt laulu. Kuugu’, kulla käokõnõ,laula’, laanõlinnukõnõ.Kägu kuuki kuusistun,pihu lauliContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

24. KUI IKS IMÄ MINNO OLLI (Rp)

Räpinä Tütar madal. Lauliku lapsepõli KUI SII IME MEIDÄ OLLI,naan´e kallis meidä kanni,ärä’ sei tä maast madalast,ärä’ sei korgõst kuslapuustärä’ pikäst pihlapuust –Selle olõ ma maani’ matal´,selle pikki pihlapuu,selle korgõ kuslapuu. Mino ime ütsik naan´e,ütsik naan´e latsiline.Läts´ tä mõtsa tüüContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

23. EGA EI OLÕ MA TUIMAST SUUSTA (Rp)

Räpinä Lauliku lapsepõli. Tule mulle. Oleks EGA EI OLÕ’ MA TUIMAST SUUSTA,kalõ naas´e kannõtusta.Minno kand´e naan´e kallis,imä illos´ imetelli.Vei mu rüpün rüä mano,põllõga vei põllu mano.Tegi kiigu kesä pääle,paino palo nuka pääle.Kuts´e partsi painutama,suvõlindu liigutama.Säält sai latsi laaluline,imätütär iloline,iloline, nal´aline.Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

22. KOST MA LATSI LAULU LÖÜSE (Krl, Urv)

Karula/Urvastõ Lauligu latsõpõlv KOST MA LATSI LAULU LÖÜSE,sõsar vaenõ sõna’ sai?Imel oll’ pall’u tüteriid,ülilajalt langukõisi.Pand’ iks pardsi hällütämä,suvilinnu liigutama.Pardsil ol’l’ pal’l’u sõnnu,suvilinnul liia’ laulu’.Säält ma sõsar sõna’ sai,vaenõlatsi laulu löüse.Imi pand hällü palumailõ,kand’ hällü karjamailõ.Imil olli helle hääli,imil olli kummõContinue Reading

Sildid , ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

21. IMIL MA IKS OLLI (Vst)

Vahtsõliina Latsõ laul IMIL MA IKS OLLI, joo, ütsi latsi, joo, hai, hai, li-loo, ütsi latsi joo,ütsi latsi, joo, hüvä latsi, joo.Suu taga oll’ iks, joo, suurõ’ nurmõ’, joo,laanõ taga, joo, laja’ nurmõ’, joo.Läts’ tä iks põldu, joo, põimõma, joo,lak’aContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

20. MIS SAI TENNO MU IMÄLE (Krl)

Karula Imä vaiv. Lauligu latsõpõlv MIS SAI TENNO MU IMÄLE,kua kassu kasvatajal?Sau sai sanna kütmisest,silmävesi vihtmisõst.Kon iks näkk’ nõrga’ kõo’,säält tekk’ vipõ’ viha’,kon iks näkk’ kuiva’ kuusõ’,säält tekk’ helle’ puu’. Imä vei vihalda sanna,mäele tõi mähkmildä,pand’ iks pardsi hällütämä,suvilinnu liigutama.PardsilContinue Reading

Sildid , ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

19. KUI SEO IMA IKS MINNO HOISÕ (Rp)

Räpinä Lauliku lapsepõli. Sõnasõlg *** Tõisend vana kandle laulu kohta. KUI SEO IMÄ IKS MINNO HOISÕ,nännä kallis minno kanni –vei kiigo kesä pääle,panni pardsi hällütämmä,suvilinnu liigutamma.Säält iks saiõ helle helü,säält iks saiõ kummõ kurku.Ärä iks sei mä lõõvo lõõri,ärä iksContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

18. KUI MIND IMI IMETÄNNÜ (Rp)

Räpinä Lauliku lapsepõli KUI MU IMI, KUI MU IMI, KUI MU IMI IMETÄNÜ’,kabu taa meid kasvatannu’.Kui ma kasvi kanasõnni,olli üte üü vannu,pääle katõ päävä vannu.Imä vei kiigu kesä pääle,panni hällü palo pääle.Tulli partsi painutamma,suvilindu liigutamma.Sääl iks partsi pall´o laali,suvilind iksContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

17. OLLI MINA NOOR JA VÄIKOKENE (Rp)

Räpinä Lauliku lapsepõli OLLI MINA NUUR´ JA VÄIKOKÕNÕkas´ke, kas´ke,kasvi mina kaunikõnõ.Olli üte üü vannu,pääle katõ päävä vannu.Emä vei hällüga haan´amaalõ,kiigu panni kesä pääle,panni k´ao kiigutama,suvõlindu liigutama.K´ago olli pall´o kiigutanu’,suvilindu liialt laulnu’,sest mina panni papõrihe,sest mina raie raamatuhe. Viis ja tekst:Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

16. KUI SEE IMÄ MINNO OLLI (Rp)

Räpinä Kust laulud KUI SII IMÄ MINNO OLLI,kandijagi minno kanni,ime seie kurõ kurgu,kurõ kurgu, lõõvo lõõri –selle mu helü helehemb,selle kurku kumõhõmb,nigu pille pedäjäne,nigu kannõl´ kadajanõ. Kui mul sõnno puudunõssa,vele ma jo Riiga saada,tõõsõ saada Saarõmaalõ.Veli tõi Riiast sõnasõlõ,sõnasõlõ, laalulehe.SäältContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

15. OLÕ-ÕI MUL HELLÜ LAULÕDA’ (Vst)

Vahtsõliina Naase’ iks näio’ laulõmahe. Mõtsa murdminõ 2. OLÕ-ÕI MUL HELLÜ LAULÕDA’,ei suud sõnno üteldä’.Naakõ iks näio’ laulõma,kullakõsõ’ kuugutama.Putu ei poissa laulõmahe,linikpäidä leelotama.Näio helü iks heledämb,naistõ kumu kumõdamb.Kohe iks kuuldu naistõ kumu,naistõ helü hiitesi,sinnä’ iks mõts murdusi,padimõts pannusiilma noorilda’ mehildä’,terävildä’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

14. OLÕS HÄÄLI MULL INNEDÄNE (Rp)

Räpinä Endine hääl OLÕS´, OLÕS´ HÄÄLI MULL INNEDÄNE,kurko, kurko kolma- jos -havvahanõ!Petäs´, petäs´ ärä’ jos pillihääle,katas´, katas´ kinni’ jos kandlõkeele.Pill´ oll´, pill´ oll´ helle jos pedäjäne,kannõl´, kannõl´ kummõ jos kadajanõ.Mõts oll´, mõts oll´ helle jos, maalõ kummõ,laan´ oll´, laan´ oll´Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

13. OLÕS MU HELÜ ALALÕ (Plv)

Põlva Hää helü OLÕS MU HELÜ ALALÕ,olõs kummõ kurgukõnõ,petäs ärä’ pilli helü,katas kandlõ kumina. Pill oll’ helle pedäjäne,kannõl kummõ kadajanõ,viil mu helü hele’embä,viil mu kurku kumõ’õmba.Ma panni pilli piitskumahe,ruupilli ruuksumahe.Kohe mii’ helü heitenessä,rõõmu ärä’ kuulunõssa,sääl iks mõtsa murdunõssa,laasi maaha lammõnõssa.teke’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

12. OH SEDÄ HÄÄD HÄÄLEKEIST (Rg)

Rõugõ Inneskine helü 1. 2. OH SEDÄ HÄÄD HÄÄLEKEIST,vilõdat viisikeist!Kui seo olli innemustõ,nii kui roodsi ruupilli,Paidõ parra pasuna,Viro viisiviioli,Harjo viisikannõli.Ärä õks pett’ pillihelü,ärä’ salas’ sarvõhelü,kannõli helü ärä’ kaot’.S’aksa’ mõtli’ sarvõhääle,esändä’ õks pillihääle.Sääne helü vaesõllatsõl,sääne kurk oll’ kulla latsõl.Helü õks põh’atuContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

11. KU MI NO NAKA LAULÕMAHE (Vst)

Vahtsõliina Ei jovva’ oh’a’ hoita’ KU MI NU NAKA LAULÕMAHE,laulõmahe, laskõmahe,piisü sõnnu pillumahe.Meid ei jovva’ kiä keeldä’,kiä keeldä’, kinni’ pitä’.Kiilke meid imä, kiilke meid esä,kiilke viisi velekeistä,kiilke kuusi sõsarda,üle läämi imä keelü,üle viie vele keelü,üle kuvvõ sõsarõ keelü,üle pillu pistülidse,üleContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

10. OLÕS MA LUUDU LAULIJASSÕ (Urv)

Urvastõ Laulu võim OLÕS MA LUUDU LAULIJASSÕ,laulijassõ, laskõjassõ –laulas mere ma maassõ,mere põhja põrmandus,mere kivi’ kilingissõ,mere vatu võismassõ,mere sõmõra sõiras.Olõs ma luudu laulijassõ,laulijassõ, laskõjassõ,laulas ma lamba laulijassõ,kitsõ kerikun kõndijassõ,oriku laulas opõtajas,immisse laulas esändässe,pahru pahta papissa. Viis ja tekst: EÜS VII,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

9. KU MA NAKKA LAULÕMAHE (Vst)

Vahtsõliina Laulu võim KU MA NAKKA LAULÕMAHE, NAKKA LAULÕMAHE,leelo õks leelo, lelo lelo lelo lee-lo,laulõmahe, laskõmahe,piisü sõnnu pildumahe –ega jõvva-i kiäki keeldä’,kiäki keeldä’, kiäki kinni’ pitä’.Keeli ime, keeli ese,keeli viisi vell’okõista,keeli kuusi kulla sõsard –üle lätsi imä keelü,üle viie veleContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

8. KÜLL OM LAULU, KU MA LASÕ (Hrg)

Harglõ Hää helü KÜLL OM LAULU, KU MA LASÕ,küll om viisi, ku ma veeri.Laula ma mere maas,mere kivi’ killingas.Ärä’ ma seie lõo lõõri,ärä’ ma seie kurõ kurgu.Selle mul kurk kumõtas,selle mu hääl helendäs.Pill mul helle pedäjäne,kannõl helle kadajäne. Viis jaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

7. ÜTELGE’ SÕNNU, KEL OM ENÄMP (Hrg)

Harglõ Pall’o sõnno ÜTELGE’ SÕNNU, KEL OM ENÄMP,kaske, kanike,pääle pandkõ, kel om pall’u,Meil om sõnnu veidikese,laulukõrdu kasinõdõ,Ei meil, sõsar, sõnnu puu,laulukõrdu kasinõdõ,tii viirde panni teki täüs,palu viirde palaja täüs,Kui mi lasõ laulamõdõ,vai mi peesü pillumõdõ,ega sis meid ohja’ hoia’,ohja’ hoia’,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

6. LÜÜ IKS PILLI, PEEN´O HUULÕ’ (Rp)

Räpinä Imelik laulik. Neiu hääl heledam LÜÜ IKS PILLE, LÜÜ IKS SA PILLE, PEEN´O’ HUULÕ’,lüü iks kannõld, lüü iks sa kannõld, kassikäppä!Kabu’ kaessõ’, kabu’ jos kaessõ’ karatõlla’!Kiä inämb, kiä inämb saasõ olotõlla’?Näio inämb, näio iks jos inämb ilotõlli,kabu inämb, kabuContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

5. KUI MA NAKKAN LAULÕMAIÕ (Rp)

Räpinä Kust laulud. Ärge naerge teineteist. Hää mees. Oleks KU MA, KU MA NAKA JO LAULÕMAIÕ,naka, naka laulu jo laskõmaiõ,ega, ega jõvva’ jo hobo’ vitä’,rauda-, raudakabja’ jo kangutõlla’.Olõ-i, olõ-i leel´o’ jo maasta löütü,leel´o’, leel´o’, umma’ jo liinast tuudu’,tuhat, tuhat hopoContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

4. EI OLÕ’ LEEL´O LIINAST TUUDU (Rp)

Räpinä Kust laulud saadud Ei olõ’ sii leel´o liinast tuudu,lelo, le-la, le-la, lee-la,laulu saadu Saarõmaalt.Kui sai leel´o siiä’ maalõ,siiä’ tsõõrile morolõ,kullatsile koplile,sis sai suurtõ s´akstõ laulu,noorõherrä hingüslaulu,junkõride joogilaulu. Viis: ERv 2 (7) < SKS, Lähteenkorva 268 < Räpina khk –Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

3. LEELOKÕNÕ, LAULUKÕNÕ (Plv)

Põlva Leelo, kon ollit? LEELOKÕNÕ, LAULUKÕNÕ!Kos sa ollit, ku ma otsõ?Ma olli suuna soka alla,laanõn laja lehe alla.Sääl ma seie sitikida,murri maaha mustikida,vaali maaha vabarnit,kodo tõiõ toomikida:uma memme meelütellä’,uma papa paluhõlla’.Külä kül’ ütel’: kuku’, kuku’,Külälatsõ’: laula’, laula’!Mis ma kuku, kurbaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

2. ÕDANGULT OM HÜÄ LAULDA’ (Vst)

Vahtsõliina Õdagu ilo ÕDANGULT OM HÜÄ LAULDA,paremb viluh veeratellä’.Kuulus kumo kavvõdahe,helü viie verstä taadõ.Kohe kuulus neio helü,neio helü heidänessä,sinnä’ kütsi’, kütse’ mar’a’,sinnä’ sai pall’o palokit,väega pall’o vavvarnit.Kohe kuulus naistõ kumo,naistõ helü heidänessä,sinnä’ kõrbi’ kütse’ mar’a’,sinnä’ palli’ paloka’,sinnä’ vaal’u’ vavvarna’,kohe neioContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

1. HÄÄ IKS LAALDA’ ÕDAGOLLA (Rp)

Räpinä Õhtu ilu. Metsa murd. Lauljat otsitakse. Laulu võim HÄÄ OM IKS LAALDA’ ÕDAGOLLA,õtak iks hääle Virro vei,kanni kumo kavvõdahe.Kohe iks kuuldo näio kumo,kohe heitü näio helü,sinnä’ iks kütsi’ kütse’ mar´a’,viirdü’ mar´a’ verevä’.Säält sai pall´o palohkit,sai liiga linnohkit.Suu sääl sinet´,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

_L a u l__l a u l m i n e_

Sildid
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

_PÜHA PILVEDE VAHELTA_

Sildid
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

_*_

Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

24. (?) JAKOB TAHTSÕ MAGAMA (Kn)

Kanepi Maarja ots poiga *** JAKOB TAHTSÕ MAGAMA.pand’ pää kivi pääle.Mis tä sääl unõn nägi?Nägi taivaredelit,paradiisi väräjit.Kes sääl kõnd pümmel üül?Maarja kõnd’ pümmel üül.Mis tä ots pümmel üül?Otsõ umma pojakõist.Kost tä poja kätte saiõ?Jeruusalemma mäe päält.“Tere’, poig, kallis poig,mis saContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

23. (?) OI, OI, OI, OI, MÕISAPOISSÕ (Plv)

Põlva Mõistatuslaul *** OI, OI, OI, OI, MÕISAPOISSÕ,mõisan mitmõsugutsit:mõnõl olli’ pikä’ püksi’ jalah,mõnõl lakatsmüts oll’ pääh,mõnõl olli’ siidist rõiva’ säläh,mõni oll’ ihoalastõ,mõni oll’ küländ ümmärgunõ,mõni pis’o pikergunõ,mõni oll’ lipõrlapõrlanõ,mõnõst ei tiiä’ midägi.Käänge’ sõna’ tõisildõ japangõ’ häste tähele!Kesväl olli’ pikä’ püksi’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

22. KES SÄÄL KEERO LOOGA MÕTSAN (Rp)

Räpinä Saanitegemine 2. 3. 4. KES SÄÄL KEERO LOOGA MÕTSANtriksutõlli, traksutõlli?Kalõvine poisikõnõ.Mis tä säällä tüüdä tegi?Suvõl tegi suurta saani,talvõl tahots’ jalassita.Jala’ alla jalajadsõ’,kõdara’ sisse kõõvopuutsõ’,põikpoolõ’ pihlapuutsõ’,paan’atusõ’ paiupuutsõ’,vembri’ sisse vislapuutsõ’.Edelauda ehitelli,perälauda pilutõlli,külelauda kirotõlli.Saie saani valmista. Kos sii saani sõitma lännes?Vennemaalõ velitsille.SaarõmaalõContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

21.

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

13. SÕUDGÕM, KÄE’, SÕUDGÕM, JALA’ (Rp) (Imelik maja)

Räpinä Imelik maja 1. 2. SÕUDKÕM, KÄE’, SÕUDKÕM, JALA’,sõudkõm sinnä’ saarõ pääle,kohe sant oll´ sanna tennü’,vaenõ miis´ oll´ var´okõsõ.Sinnä’ sõudva’ siidilaiva’,Soodoma jo suurõ’ laiva’,vesi oll´ palgi’ veerätännü’,ago oll´ aanu’ alospalgi’,sado oll´ saan´a’ sammõldanu’,ago oll´ pannu’ akna’ ette,udsu oll´ pannu’ ussõContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

12. MUL OLL’ VÄIKU VELLEKENE (Hrg) (Imelik maja)

Harglõ Imelik maja Hai, hai, hai, hai!MUL OLL’ VÄIKU VELLEKENE,tinarinda, till’ukõnõ,Koiva iks karas’ kaalani,ussõ ojju olõni,maa päält korjas’ maasikõid,liiva päält linnukõid;maaskõist tekk’ iks majakõsõ,linnukõist tekk’ liinakõsõ.Säält sõiti’ müüdä suurõ’ s’aksa’,suurõ’ s’aksa’, Riia herrä’.Nuu’ iks meilt küüsütelli’,küüsütelli, juurutõlli (ehk: „nõvvatelli”):„Kas seContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

11. VAENÕ MIIS TEKK’ VAR’OKÕSÕ (Rg) (Imelik maja)

Rõugõ Imelik maja VAENÕ MIIS TEKK’ VAR’OKÕSÕ,ehitelli elokõsõ.Esi’ oll’ sant ja tegi sanna,vaenõ miis jo tegi var’o!Ragi kulda kuusõpuida,pedäjätsi pirrupuida.Kuu õks vidi kuusõpalkõ,aestaja alospalkõ.Nakas’ tulpõ tahovamma,tarõ nulkõ nüpeldämä.Tekk’ tä korsna kuu poolõ,päävä poolõ päälise,tähti poolõ tarõ aknõ’,pilvi poolõ piidapuu’,undsõ poolõContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

10. LÄÄ ÜLES MÄE OTSA (Krl) (Imelik maja)

Karula Imelik maja LÄÄ ÜLES MÄE OTSA,üles keerä kingu otsa.Kaelõmi’, kullõlõmi’,kas om illus irremõtsvai om paras palgimõts,kas (kos?) või esä tarrõ tetä’,veli irsi veerütädä’.Esä tekk’ tarõ teie pääle,tekk’ teie arrõ pääle.Sõiti müüdä suuri s’aksa,küüsütelli, nõvvatõlli:“Kas no suuri soolaliina?”“Seo iks sandiContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

9. NAKSI MA TUPA TEGEMA (Kan) (Imelik maja)

Kanepi Imelik maja NAKSI MA TUPA TEGEMÄ,tua nulkõ nukõrdama.Sõitsõ müüdä mõnda s’aksa,küüsüteli’, nõvvatõli’:„Kospuul Riia, kospiil Valka,kospuul soolaliinakõnõ?”„Ei olõ’ Riia, ei olõ’ Valka,ei olõ’ soolaliinakõnõ.Seo om sandi sannakõnõ,vaesõmehe var’okõnõ –ei olõ’ suula sukugi!” Viis ja tekst: ERA III 7, 65 (47)Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

8. NAKSI TUPA TEGEMÄHE (Plv) (Siidilaevad. Imelik maja)

Põlva Imelik maja. Siidilaeva’ NAKSI TUPA TEGEMÄHE,tua nukkõ nupõldama.Panni kuu korsnassõ,ao pääle aknas,päävä pääle katussõs.Kiä säältä müüdä sõidi’?Müüdä sõidi’ suurõ’ herrä’.Küsütelli’, nõvvatõlli:“Kas om Riiga, vai om liina,vai om suuri soolaliina,vai om rassõ rahaliina?”Olõ ei Riiga, olõ ei liina,olõ ei suuriContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

7. MUL OLL’ VÄIKU VELLEKENE (Rg) (Imelik maja)

Rõugõ Imelik maja MULL OLL’ VÄIKU VELLEKENE,till’o teopoisikõnõ.Ta karas’ kaivu kaalanija ujju vällä olani.Ta kor’as’ maalta maasikiid,liiva päältä linnukiid.Maasikist tekk’ majakõsõ,linnukista liinakõsõ.Müüdä sõidi’ suurõ’ s’aksa’.Küsütelli’, nõvvõtõlli’:“Kas seo um rikas Riia liinavai kas tark Tartu liin?”“Ei olõ’ rikas Riia liin,ei kaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

6. SÕUDKÕM KÄE’, SÕUDKÕM, JALA’ (Rp) (Tuule tuba)

Räpinä Tuule tuba SÕUDKÕM KÄE’, SÕUDKÕM, JALA’ ,sõudkõm sinnä’ Saarõmaalõ,kohe sant oll´ sanna tennü’,vaenõ miis oll´ var´o löüdnü’,vesi oll´ palgi’ veerätännü’,sado oll´ saan´a’ sammõldannu’,udsu oll´ ussõ ette pannu’,ago oll´ akna ette pannu’. Viis ja tekst: ERA III 6, 197 (43)Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

5. KÜLAKENE, VÄIKOKENE (Rp) (Siidilaevad)

Räpinä Siidilaeva’. Kaubalaeva’ KÜLÄ-, KÜLAKENE JOOS VÄIKOKÕNÕ,mant oll’ kaia’ madalakõnõ.Sisse sõõdi’ siidilaiva’,mano joosi’ maagõlaiva’.Mehe’, ostkõ’ meeste kaupa,naas´e’ tanonöörikidä,poosi’ puutit punatsida,neio’ kaupa nägüsädä! Viis: EÜS I 203 (64) < Räpina khk, Veriora v – A. Sibul < V. Kiudoski näitemängu käsikirjastContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

4. LÄÄMI’, LÄÄMI’, TEEMI’, TEEMI’ (Plv) (Sillad soole. Siidilaevad)

Põlva Silla’ suu pääle. Siidilaiv *** LÄÄMI’, LÄÄMI’, TEEMI’, TEEMI’,teemi’ silda soiõ pääle,madalidõ maiõ pääle.Üle minnä’ hobo hulka,hobo hulka, näio parki,lammas kasta es kuldasõrga,tsiga umma siidisõrga.Läämi’, läämi’, teemi’, teemi’,teemi’ mi tinne kerigo,pääle vala vaskitorni.Sisse joosi siidilaiv,väriesta ubinalaiv,ussaida väädselaiv.Tulgõ’ sisse, võtkõ’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

3. LÄÄMI’ SIISTÄ SEDÄ TIIDÄ (Plv) (Teekäigulaul. Laulmine)

Põlva Tiikäügilaul. Ostõt tii. Imä ilokas. Olõ-õi lauljat hulgan LÄÄMI’ SIISTÄ SEDÄ TIIDÄ,sedä tiidä, ostõtut,raha marga massõtut!Läbi mii’ läämi’ Lahu laanõ,Lahu laanõ, Mõrgi mõtsa.Laas jääs perrä laulõmahe,kund jääs perrä kuukumahe:Läbi siist lännü’ laululatsõ’,läbi kuukuja’ kanasõ’.Milles neo’ kunnu’ kurvalidsõ’,laanõveere’ leinälidse’?Tikõ võtku’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

2. LÄKE’ TIIDÄ TRIIBULIST (Urv, Krl) (Pikk tee)

Urvastõ/Karula Pikk tii 1. 2. LÄKE’ TIIDÄ TRIIBULIST,maada massakarvalist!Tii oll’ pikkä meile minnä’,maa kavvõdõ karada’.Jovva’ kivile visada’,jovva’ sõõrda’ sõmõrilõ:kivi peiu pudõsi,sõmmõr sõrmilõ lagusi. Viis 1: ERv 97 (730) < Karula khk – A. A. Borenius-Lähteenkorva (1877).Viis 2: EÜS VII 877Continue Reading

Sildid , ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

1. OLÕS MEIDÄ TÕSÕ VÕRRA (Rp) (Neiu linn)

Räpinä Neio liin 1. 2. OLÕS, OLÕS MEIDÄ JO TÕSÕ VÕRRA,kogos, kogos meidä jo kolmõ võrra –lääsi’, lääsi’ üles jo mäe pääle,teesi’, teesi’ üles jo neio liina,kuas, kuas üles jo kolmõ kerko.Panõs, panõs põllõ jo põrmandusta,kaala-, kaalaräti jo katussõsta,kohe, koheContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

18. NÄIOKÕSÕ’, NOORÕKÕSÕ’ (Plv) (Kuld jälje peal. Sepp)

Põlva Kuld jäle pääl. Sepäle NÄIOKÕSÕ’, NOORÕKÕSÕ’,eläge’ ti suvi hüvilde,siigi aigu arma’ahe,siigi tunni tulõvahe.Kõnkõ’, näio’, kõrvitsikku,pankõ’ jalga paaritsikku,pankõ’ ti jäle’ järre’,pankõ’ ti sammo’ sakõ’.Miä teil sammolõ sadasi,miä jäie jäle pääle?Kulda jäie jäle pääle,hõpõ sammolõ sattõ.Kiä kulla maast võti,hõpõ sammolta salasi?OlliContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq

17. MA TII TIID TRIIBULIST (Krl) (Kuld jälje peal)

Karula Kuld jäle pääl 2. MA TII TIID TRIIBULIST,ma tii marjavarsilist,kost iks mustõ muu’ kävve’,kost kävve’ kängälätse’,iitti’ iluelmeletse’,sõkki’ suurõsõlõlõtsõ’.Säält käü ma kängäde,sõku ilma sõlõdõ.Mis sattõ sammu pääle?Kuld sattõ sammu pääle,õpõ jäi jäle pääle. Viis 1: ERv 187 (1393) (SKS, LähteenkorvaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq

16. VELEKESE’ NOORÕKÕSÕ’ (Vst) (Kalapüük. Imemaa)

Vahtsõliina Kalapüük. Immemaa VELEKESE’, VELEKESE’ NOORÕ-JU-KÕSÕ’,alta juurtõ jõgi ju joosi,kala’ kulda jõõna olli’ –havvõl suurõ’ laugi’ otsa’,purdukõisil kirivä’ küle’.Võtkõ’ võrku, poisikõsõ’,haargõ’ nuuta, noorõ’ ju mehe’,püüdke’ kallu kullatsida,hõbõhõtsi hõrnakõisi,kubijidõ kurgu ju võida’,okõmanni huuldõ võida’.Anna’ aigu adra ju säädä’,vannu vangõrdõ paranda’.Edo meilContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq

15. KU MA NAKKA MÕTÕLÕMA (Vst) (Pühad sulased. Kalapüük)

Vahtsõliina Pühä’ suladsõ’. Kalapüük. (Kodolda neio kutsminõ) KU MA NAKKA MÕTÕLÕMA,mõtõlõma, ütelemä,vii’ silmile veerüse’,tõõsõ’ sõrmilõ satasõ’ –saa külä hobõstõ ojota’,valla varsu vallatõlla’.Sääl püüdvä’ pühä’ suladsõ’,heitvä’ nuuta noorõ’ mehe’,võrku Võnnu poisikõsõ’.Mitutuhat tullõnõssa,mitusada saiõnõssa?Üts sai lutsu, tõõnõ maimõ,kohe ne’s pandanõssa?Panti kiimä padasõhe,kullatsõheContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq

14. LÄTSI MÕTSA KÕNDIMAIE (Krl) (Saar merest)

Karula Meri. Saar merest. Imeline imänd LÄTSI MÕTSA KÕNDIMAIE,hummogulla hulkumaie.Mis ma näie minne-en,koa sinnä’ saiõ-õn?Mere ma näie minne-en,saarõ sinnä’ saiõ-õn.Mis sääl merel keskel oll’?Tulp mere keskel oll’.Mis sääl tulba otsal oll’?Säng tulba otsal oll’.Mis säl sängü sisel oll’?Imänd sängü siselContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq

13. MIS SÄÄL MERE KESKEL OLL’? (Hrg) (Meri õue all)

Harglõ Meri. Tsirkõ olu’ 2. MIS SÄÄL MERE KESKEL OLL’?Tulp mere keskel oll’.Mis sääl tulba otsan oll’?Säng tulba otsan oll’.Mis sääl sängü sisen oll’?Preili sängü sisen oll’Mis sääl preili üsän oll’?Lats preili üsän oll’Mis sääl latsõ peon oll’?Mõõk latsõ peonContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq

12. TULLI TULLI ÜLES HUMMOKULTA (Vst) (Meri õue all. Tamm)

Vahtsõliina Meri õue all. Tamm TULLI, TULLI ÜLES JOS HUMMOKULTA,inne varra jos valgõ’õlta,Inne, inne varra jos valgõ’õlta,Karksi, karksi ussõ jos kaemaie,Mis siäl mis siäl ussõh olnõs?Meri ussõh olnõ’õs,salo jos saisi saina takah. Mis siäl mere veere pääl?Tamm oll’ mere veereContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq

__*__

Postitatud Jutulidsõq lauluq

_M i t m e s u g u n e _ l ü ü r i k a_

Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

__LÄÄMI’ SIISTÄ SEDÄ TIIDÄ__

Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast, Jutulidsõq lauluq

__*__

Postitatud Jutulidsõq lauluq

18. IKÕ’, IKÕ’, VELLEKENE (Hrg)

Harglõ Lunastõdav veli *** IKÕ’, IKÕ’, IKÕ’, IKÕ’, VELLEKENE,ikõ’, ikõ’, vellekene,sääl sõan, sääl sõan saistõnõn,sääl sõan saistõnõn.Hirnu’, hirnu’, hirnu’, hirnu’, hiiru ruuna,hirnu’, hirnu’, hiiru ruuna,sääl tallin, sääl tallin laagrin,sääl tallin laagrin.Veege’ tiidü, veege’ tiidü mu esäle,veege’ tiidü mu esäle,et taContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

17. VELI TULL´ KODO KOSTILÕ

Räpinä Veli tull’ sõast kodo *** 2 VELI TULL’ KODO KOSTILÕ,vanõmbita vaatamaie.Aie hobo tarõ lävele,vaskipannõl’ paistõsigi.Hiiro hirnat’ edimäst kõrda,tulli emä vällä kaemaie.„Tulõ’ emä, tunnõ’ poiga!“Emä es tunnõ’ umma poiga.Veli aie hobo kambrõ lävele.Hiiro hirnat’ tõista kõrda,tulli esä kaemahe kaemaie.„Tulõ’, esä,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

16. ÜTS MUL OLL’ VELLEKENE (Krl)

Karula Sõalaul ÜTS MUL OLL’ VELLEKENE,väiku veli ahkasärki,tuugi viidi Vinnemaalõ,saadõtije Saksamaalõ,kos oll’ sõda sõudõman,tapõrida keerutõdi.Vellekene, ellekene,ärä’ sõitu’ iin sõta.iin sõta, perän sõta –sõida’ sa sõa keskeen,vaelda’ väe vahepääl,sõs saat alla akõnis,pääle pää katussis.Vellekene, ellekene,kona sa sõast kodu tult,konas lastas lahingust?Är’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

15. HÕBÕÕNÕ TIHALANÕ TALLI TAKAN TIITÄS

Harglõ Sõalaul HÕBÕÕNÕ TIHALANÕtalli takan tiitäs.Kuulõ’, sõsar, mine’ aida,kaku’ mullõ lille.Lauldõn sa neid lille kakut,ikkõn minnu ärä’ saadat.Ei ti minnu enne näe-ei,ei ka minnu hobõsõl,kui juusk oja ussõ alt,läte’ tarõ läve alt.Sis tulõ hopõn värte poolõ,tii’ saati küsümä.Kohes jäie sällänContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

14. EGA’ MA IKS EELÄ’ LAULU LAULA-AS (Vst)

Vahtsõliina Sõalaul EGA’ MA IKS EELÄ’ LAULU LAULA-AS,ega’ ma eelä’ illo isi-is,eelä’ ma helmi salitsi,eelä’ sorrõ sorõhõlliuibutsõ ussõ pääl,kadajatsõ kaasõ pääl,Helmi merde veerähtü,sora suurtõ võrõngohe,Kedä iks aiõ otsima,kedä aiõ löüdemähe?Aiõ iks orja otsima,kar’alast kaemahe.Ega’ iks ori helmi otsi-is,kar’alats sorrõ kae-esContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

13. KUI MU VELI SÕTTA LÄTSI (Rg)

Rõugõ Vele sõalugu KUI MU VELI SÕTTA LÄTSI,oll’ mu veli väiku meesi,hopõn väiku varsakõnõ.Kui mu veli tagasi tulli,oll’ mu veli vana meesi,ruun oll’ vana rundsikõnõ.Sõitsõ, sõitsõ, jõudsõ, jõudsõ,sõitsõ tükü Türgümaada,natukõnõ Narvamaada,poolõ versta Poolamaada.Kuu lätsi läbi kuusõmõtsa,päivä lätsi läbi pähnämõtsa,ajastaja haomõtsa.Sõitsõ,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

12. TULÕ IKS ÜLES HUMMUGULT (Krl)

Karula Vele sõalugu 1. 2. TULÕ IKS ÜLES HUMMUGULT,varra inne valgõ’õt.Kängi jala’, käpe’ jala’,mõsi suu, sui pää!Sai veli sõtta viidüs,väe ala’ värvätüs.Imi ruttu ruuga kiitmä,sõsar sõira tegemä,veli ruttu viina perrä.Esä opas’ hiiru ruuna,veli valmist’ vankõriid.Sõs naksi velle sõtta sõitma.Sai taContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

11. MEID OLL’ VIISI VELITSIT (Kan)

Kanepi Vele sõalugu MEID OLL’ VIISI VELITSIT,kuvvõkõsõ kurvitsit.Kelle kõrd oll’ sõtta sõita’ –noorõmbal vai vanõmbal?Vanõmb pall’o vaiva nännü’,pall’o varsu valitsõnu’,pall’o härgi häälitsenü’.Nuur ei jõvva’ nuuli kanda’,ei ka püssä olga heitä’.Noorõmba kõrd oll’ sõtta sõita’.Esa opas’ umma poiga:“Pojakõnõ, noorõkõnõ,kui sina üleContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq