8. NAKSI TUPA TEGEMÄHE (Plv) (Siidilaevad. Imelik maja)

Põlva

Imelik maja. Siidilaeva’

NAKSI TUPA TEGEMÄHE,
tua nukkõ nupõldama.
Panni kuu korsnassõ,
ao pääle aknas,
päävä pääle katussõs.
Kiä säältä müüdä sõidi’?
Müüdä sõidi’ suurõ’ herrä’.
Küsütelli’, nõvvatõlli:
“Kas om Riiga, vai om liina,
vai om suuri soolaliina,
vai om rassõ rahaliina?”
Olõ ei Riiga, olõ ei liina,
olõ ei suuri soolaliina,
olõ ei rassõ rahaliina.
Seo om sandi sannakõnõ,
vaesõ mehe var’okõnõ.

Tulkõ’ sisse, ostkõ’ siidi,
minke’ vällä, ostkõ’ väitsi!
Siseh siidi müüdänesse,
väläh väitsi vahetõdas.

Viis: EÜS I 995 (9) < Põlva khk, Võru v – M. Hermann < Peter Puiemets (1904).
Tekst: H, Põlva 2, 33/4 (41) < Põlva khk – Jakob Hurt < Liisa Kuodra (1860-1872).

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast