7. MUL OLL’ VÄIKU VELLEKENE (Rg) (Imelik maja)

Rõugõ

Imelik maja

MULL OLL’ VÄIKU VELLEKENE,
till’o teopoisikõnõ.
Ta karas’ kaivu kaalani
ja ujju vällä olani.
Ta kor’as’ maalta maasikiid,
liiva päältä linnukiid.
Maasikist tekk’ majakõsõ,
linnukista liinakõsõ.
Müüdä sõidi’ suurõ’ s’aksa’.
Küsütelli’, nõvvõtõlli’:
“Kas seo um rikas Riia liina
vai kas tark Tartu liin?”
“Ei olõ’ rikas Riia liin,
ei ka tark Tartu liin.
Seo um sandi sannakõnõ,
vaestõlastõ var’ukõnõ.”

Viis: EÜS I 998 (21 a) < Rõuge khk, Pindi v – M. Hermann < Mai Loos (1904).
Tekst: E 18823/4 < Rõuge khk, Viitina v – M. Sermudis < Anna Zopp (1895).

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast