4. LÄTSI MA MÕTSA KÜTTELÕMÕ (Krl) (Põder. Soome sild)

Karula

LÄTSI MA MÕTSA KÜTTELÕMÕ,
küttelõmõ, mõttõlõmõ.
Näi ma põdra põllu pääl,
kahru kaararõugu pääl.
Lasi ma põdra põllu päält,
kahru kaararõugu päält.
Ess´ sõs lindsi lepikullõ,
esi’ kargsi kadastullõ,
esi’ pagõsi paiustullõ.
Lepikust löüse linalaka,
paiustust paadi ruuna.
Istõ sälgä iirulõ,
võti kõrvi kõrvalõ.
Lätsi liina viimä,
sai sada ruublit.
Osti sõs kuldakübäre,
sai saaridsõ sadulõ,
pihlõdsõ piidsakõsõ,
mereruudsõ roosakõsõ.
Lätsi Soomõ silla pääle,
Soomõ sild tõrgahtie,
aluspalk´ paugahtie.
Sinna’ ma murri mõõga otsa,
kaodi kuldakübäre.
Lätsi Rõngu nurmõ pääle,
Rõngu tütrik minnu näkk´.
„Olõs seo miis´ mullõ saanu’,
hopõn´ mullõ umas jäänü’ –
suvõl ma soolaldõ’ süüsi’,
talvõl kängildõ’ käüsi’!“

Viis: EÜS VI 206 (61) – Karula khk – A. Kiiss < Pukk, kaupmees Karula vaksali juures (1909).
Tekst: ERA II 1, 26/8 (3) < Karula khk, Vana-Antsla v, Patupera k – Ann Pärsimägi < Eeva Antsov, 78 a (1928 < 1906).

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst