3. TEI MINA ORGO ORASSÕ (Põdratapja) (Plv)

Põlva

TEI MINA ORGO ORASSÕ,
ai luuli, orassõ, ai luuli, orassõ.
tulliva’ siku’, laja’sarvõ’,
ai luuli, laja’sarvõ’, ai luuli, laja’sarvõ’,
seivä’ ärä’ orassõ.
Võti mina siku sarvist kinni’,
lei mina siku saina vasta.
Veri tull´ vällä virdsahti,
nahk tull´ maaha napsahti.
Liha sai liina litsele,
nahk sai Narva sandõlõ,
suurõ’ sarvõ’ saiva’ mullõ.
Lätsi mina seppä pallõma:
“Sepäkene, sellikene,
tii’ mul sarvõst hobõnõ,
sarvõotsast vehmrekese’.”

Selle laulu kohta ütleb laulik: “Toda teime tsõõrin. Seto kadrilli tantsitas selle järele.”

Viis ja tekst: ERA III 6, 236 (148) & ERA II 36, 105/6 (3) < Põlva khk, Aleksandri v, Himma k, – K. Leichter, R. Viidebaum < Anna Suur, 60 a (1931). Fon 349 f.

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst