Blogi arhiiv

35. ÜTS VÄIKENE VERREV PÕRSS (Rg)

Rõugõ Latsilugõminõ ÜTS VÄIKENE VERREV PÕRSSütel no suurõlõ tsialõ:“Oi läämi’ mõtsa tsungma,ja tsungma ja toitma pääd!”Tsiga tsungõ, silmä’ tsilgõ’,orik künde, pää higusi. Viis: ERA III 3, 217 (235) < Rõuge khk, Tsooru v – E. Oja < Miili Purk (1980).Tekst:Continue Reading

Sildid
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

34. HIIR JUUSK HIRTA PITEN (Rg)

Rõugõ Latsilaul HIIR JUUSK HIRTA PITEN,herne’ takah kõrisasõ’.„Kos sa lääde, hiirekene?“„Ma lää lõhmust lõikama.“„Vas´t sullõ lõhmus pääle satas?„Mina lammõ lastu ala’.“„Vas´t sa sääl ärä’ külmät?“„Ma tii till´u tulõkõsõ.“„Vas´t sa kõtu ärä’ kõrbat?“„Mina võia võiuga.“„Kost tuu võid saiõ?“„Vana naas´õ vakast.“„Kost vanaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

33. KIRP AKNAST VÄLLÄ (Plv)

Põlva Latsilaul * KIRP AKNAST VÄLLÄ,nahkpöksi’ jalga,moro pääle tands´ma,pulmarahvast kokko kutsma.„Ala Ants, Mäe Märt,tulkõ’ mullõ pulma!“„Mis ti mullõ söögis annat?“„Kurõluid, konnapäid,vana varsa seereluid.“ RKM, Mgn. II 1373 j < Põlva raj, Himmaste k/n ja k /Põlva/ – H. Tampere <Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

32. HIIR HÜPÄS´, KASS KARAS´ (Hiir hüppas…) (Urv)

Urvastõ Latsilaul HIIR HÜPÄS´, KASS KARAS´,vana kahr lei trummi,kirp aknõst vällä,nahkpüksi’ jalga! EÜS VII 881 (38) < Urvaste khk, Vaabina v, Jakobi t – M. Pehka, R. Tamm < Meos Kolk, 75 a (1910).

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

31. TERE’, TERE’, TETRE! (Parmu matus) (Krl)

Karula Parmu puhtõ’ Vastukõne: vastamisi loeti katekesi. „TERE’, TERE’, TETRE!“„Kos sa läät, kokrõ?“„Ma’ lää parmu peie.“„Kes parmu ärä’ tapp´?“„Sikk sõkk´ sõraga,lammas labaluuga,kits kiiver´kondiga,obu umbravvaga.“ RKM II 225, 359/360 (8) < Karula – E. Tampere < Olga Antsov, 70 a (<Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

30. TERE’, TERE’, TETRE! (Parmu matus) (Plv)

Põlva Parmu puhtõ’ * „TERE’, TERE’, TETRE!“„Kos sa läät, kokrõ?“„Ma’ lää parmu puhtilõ.“„Kes sii parmu ärä’ tapp´?“„Sikk sõkk´ sõraga,kits kiiver´kondiga,lammas labaluuga,hobu umbravvaga,täkk tävve kabjaga.“ RKM, Mgn. II 1174 d < Põlva raj, Mooste k/n ja as – O. Kõiva jaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

29. TERE’, TERE’, TETRE! (Parmu matus) (Plv)

Põlva Parmu puhtõ’ TERE’, TERE’, TETRE!Kos sa läät, kokrõ?Ma’ lää parmu peiile.Kes parmu ärä’ tapp´e?Ants aholuvvaga,Piidre pikä piidsaga,Toomas tuubripuuga,lehm laja sõraga,lammas labaluuga. Tal viit es olõki; niisama toonitus. Kaasitamise muudu. Viis ja tekst: RKM II 208. 614/5 (5) < PõlvaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

28. LEPÄTRIINU, LINDU, LANDU (Lepatriinu laul) (Krl)

Karula * Lepatriinu pandi käeseljale, kõigutati alla, üles, laudi: LEPÄTRIINU, LINDU, LANDU,kostpuult mullõ miis tulõ? –Kui sa ei ütle’, panõ sukivi ala’ kiikma, kannu ala’ kaakma,oru ala’ huikma, parrõ ala’ paukma. Tavaliselt lepatriinu võttis tiivad selga ja kadus. Kuhu pooleContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

27. NÜÜD LÄÄ ÄRÄ’ HÄÄLE MAALÕ (Imemaa) (Rp)

Räpinä Imemaa * NÜÜD LÄÄ ÄRÄ’ HÄÄLE MAALÕ,koh nuu’ hiire’ härä suuru’,vasika’ varsa suuru’,kesäparmu’ pardsi suuru’. Tekst: E 70414 (4) < Räpina khk – A. Tubin (1930).

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

26. KIIGU’, LIIGU’, LAIVAKÕNÕ (Imemaa) (Urv)

Urvastõ Imemaa. Lambakar´a laul KIIGU’, LIIGU’, LAIVAKÕNÕ,touka’ takast, tuulõkõ!Läämi’ sinna’ saardõ,saarõn omma’ saaja’.Sääl pini puhksõ pilli,sääl kass´ mängse kannõld,vana lammas laulsõ,tallõkõnõ tandsõ. Viis ja tekst: ERA III 7, 46 (6) & ERA II 56, 53 (3) < Urvaste khk jaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

25. KUI MA ÖÜTSI LÄTSI (Imed) (Vst)

Räpinä Öüdsi man jutustõdi ütstõõsõlõ KUI MA ÖÜTSI LÄTSI,saiõ mõtsa tarrõ,kaiõ, mis sääl tetäs.Kass kudi kangast,hiir höörät´ hoiõ,susi surv´ terri,karo kast´ leibä,harak ai hako ahjo,varõs võtt´ vatsko vällä,repän känge jalgojänessele järgi joosta’. Viis ja tekst: EÜS IX 1352 (319) &Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

24. MINA LÄTSI SIIDILE (Imed. Loomad tööl) (Kan)

Kanepi Imme’. Eläjä’ tüül * MINA LÄTSI SIIDILE,Siidile, Siidile,Siidil olli’ kur´a’ pini’.Kae’, mis Siidil tetti:kass´ kudi kangast,hiir´ höörät´ hoiõ,jänes jakas´ langa,orrav mõsksõ tarrõ,kahr kor´as´ kandõ,susi kiitse ruuga.Ai oinast vett tuuma.Oinas ütel´: “Mää,kül’ ma hummõn lää!” RKM, Mgn. II 250 eContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

23. LÄTSI MINA SIIDILE (Imed. Loomad tööl) (Kan)

Kanepi Imme’. Eläjä’ tüül * LÄTSI MINA SIIDILE,Siidil olli’ kur´a’ pini’.Kargsi saani veere pääle.Lätsi tarrõ kaema,mis sääl tarõn tetäs.Rebäne tegi riikeist,orrav uurist´ mulku,susi sugisi linno,kahr kaksõ kuutslit,hiir´ höörät´ hoiõ,kass´ kudasi kangast,vana lammas kiitse ruuga,ai oinast vett otsma,oinas ütel´: “Mää,ei lää’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

22. KITS KIBU KARJA (Kits kile karja) (Krl)

Karula Kits karja * KITS KIBU KARJA,võtt´ poja perrä,tõi mullõ haina,mina anni haina lehmäle,lehm mullõ pippi,mina pipi põrsalõ,põrss mullõ kakka,mina kaka Kalõvalõ,Kallõv mullõ rauda,mina ravva reolilõ,reol mullõ kulda,mina kulla tammõlõ,tamm mullõ lehti,mina lehe’ lambalõ,lammas mullõ villa,mina villa Vidrikalõ,Vidrik tegi vereväContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

21. KITS LÄTS´ KÜÜNI (Kits kile karja) (Krl)

Karula Kits karja * KITS LÄTS´ KÜÜNI,tõiõ hannaga hainu;haina’ anni liimäle,liimä and´ pippi;pipi anni nuts´ulõ,nuts´u and´ kaka.Kaka anni kassilõ,kass and´ raudõ.Lätsi ma kuldsepäle,kuldsepp tegi kirvõ;lätsi mõtsa, raiõ puid,tulli kodu, küti tarõ, (…panni ahu palama)nakas´ mullõ lämmi.Kos seo lämmi jäie?Läbi pajaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

20. KITS LÄTS´ KIINI (Kits kile karja) (Urv)

Urvastõ Kits kile karja * KITS LÄTS´ KIINI,üle mere miini.Tõi lehmäle hainu,lehm and´ pippi,pipi anni põrsalõ,põrss and´ kaka,kaka anni Kalõvalõ,Kallõv andsõ rauda,ravva anni raudsepäle,raudsepp and´ kirvõ,kirvõ anni puulõ,puu and´ lämmind,lämmi läts´ läbi paja vällä,tsoss, puss! RKM, Mgn. II 99 gContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

19. JÄNESSEL UMMA’ PIKÄ’ JALA’ (Teekäigulaul) (Rg)

Rõugõ Tiikäümise laul JÄNESSEL UMMA’ PIKÄ’ JALA’,pikembä’ viil peräjala’. Lauldi talgutel ja muil lõbusil tee käimistel. Viis ja tekst: EÜS I 121 (17) < Rõuge khk, Kasaritsa v, Palomõtsa k – J. Orav (1905).

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

18. OH MA VAENÕ VALGÕ JÄNES (Valge jänes) (Rp)

Räpinä Jänesse ohkamine OH MÄ VAENÕ VALGÕ JÄNES,oh ma vaenõ,tsiiri-tsimmi valgõ jänes, keväjäne kerge jänes!Kesväoras keeroline,kaaraoras kandeline –sedä oll´e hää nipsidä.Nipse uma kõtu tävve,pagõsi paiu raestikku. Olli mina jäänü’ makama,paiupuhmu puhkama.Sääl tulle jõõgõr püssüga,suurõ hulga hurtõga.Sõs mino veri vingsahtu.sõs minoContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

17. OH MA VAENÕ VALGÕ JÄNES (Valge jänes) (Hrg)

Hargla Jänese ikulaul OH, OH, MA VAENÕ,oh ma vaenõ valgõ jänes,johtu, johtu, johtu,johtu suurõ vällä pääle.Tulli, tulli jääger´,tulli jääger´ püssiga,lasksõ, lasksõ maha’,lasksõ maha’ puudsa-paudsa.Veri, veri vällä,veri vällä virdsa-vardsa. Pand´ õks, pand´ õks, pand´ õks,pand´ õks pikä rii pääle,viidi, viidi, viidi,viidiContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

16. OH MA VAENÕ VALGÕ JÄNES (Valge jänes) (Hrg)

Hargla Jänese ohkaminõ OH MA VAENÕ VALGÕ JÄNES,keväjäne kerge jänes,johtu suurõ vällä pääle.Eeger tulli püssiga,lasksõ mullõ pousa-pausa.Pandsõ pikä rii pääle,veie mõisa herrä kätte.Herrä andsõ koka kätte.„Kuulõ’, kulla kokakõnõ,ärä’ sa praatu’ palanõn,ärä’ sa kiitü’ kibõdan –praadi’ uma poolõ pääl,keedä’ külmä kiviContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

15. TSIGA KÕND´E KÕNNU TIID (Seatapmine. Kass keldris) (Rp)

Räpunä Tsiga 1 2 3 Voldemar Truuts seletas, et see oli külalaul, Kõnnu külas juhtunud see lugu. TSIGA KÕND´E KÕNNU TIID,läts´ Kõnnu koplihe.Kõnnu mehe’ oodativa’:“Ooda’, tsiga, nu-nu tsiga!Kui tulõ kätte sügüsekene,kutsu or´a otsa lüümä,päävilise päähä lüümä.”Es tulõ’ ori otsa lüümä,päävilineContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

14. TSIGA KÕNDSÕ VÕRO TIIDÄ (Seatapmine) (Rp, Plv)

Räpinä/Põlva Tsiga ja võromiis 1 2 TSIGA KÕNDSÕ VÕRO TIIDÄ,kõndsõ Kõnnu tanumit,hai, ru-di-ral-lal-laa,kõndsõ Kõnnu tanumit.Johtu vasta Võro miistä.Oot, oot, tsiga, nunnuh tsiga,suvi kül’ lõpõs, süküs tulõ.Miis´ kutsõ or´a otsa lüümä,päävilistä päähä lüümä.Es tulõ’ orja otsa lüümä,pääviline päähä lüümä. Sõs kutsõContinue Reading

Sildid , ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

13. TSIGA KÕND´E KÕNNU MÕTSAH (Seatapmine. Kass kaevus) (Vst)

Vahtsõliina Tsiatapmine. Kass kaivoh. Ooda’, tsiga, nonno, tsiga! TSIGA KÕND´E KÕNNU MÕTSAH,ai rilla, rilla la,kõnd´e Kõnnu tanomit,Kõnd´e Kõnnu kopõlih.Ooda’, tsiga, nonno tsiga!Las tulõ kevväi, las tulõ süküs,kutsu ma or´a otsa lüümä,päävilise pähä’ lüümä.Sis sa maha’ madsahat,sulu ala sopsahat.Veri juusk´ välläContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

12. LÄTSI MÕTSA, TEI MÕNDA (Kass keldris) (Krl)

Karula Kui kassi vällä kõtsitõdas LÄTSI MÕTSA, TEI MÕNDA,tulli kodu, tei kurja,tei vellile viha,minijile meelepaha:lasi kassi kammõrillõ,pini piimähuunõllõ.kassi maha’ kallutõlli,pini perä lakatõlli. Viis ja tekst: ERA III 7, 142 (22) < Karula khk, Karula v, Apja as – Herbert TampereContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

11. TSIGA KÕN’DE KÕNNU TIID (Seatapmine. Kass keldris) (Plv)

Põlva Tsiatapmine. Kass kurja tegemän * TSIGA KÕND´E KÕNNU TIID,kõn´de Kõnnu tanomiid,oi, oi, oioijaa,kõnd´e Kõnnu tanomiid.Külänaisõ’ näievä’,näievä’ ja kaiõva’.Ooda’, tsiga, mis sul viga,las kui tulõ sügüse.Kutsu or´a otsa lüümä,päiviliisi pidämä. Sääl tull´ küläst Sontka Aado,sii lei tsialõ nõna pääle.Tsiga mahaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

10. ORIKAS, MIS UNU EIDEL (Seatapmine. Kass kadunud) (Hrg)

Hargla Kass kaun ORIKAS, MIS UNU EIDEL:pää olli kuuvõ kuhja laiu,hand olli viie vigla piiu,säidse süldä olli sälläluud,katõsa oll´ kaalaluud,kümme süldä külleluud. Vellepoig, viä’ vedru,unupoig, otsi’ oda!Tapkõ’ oinas orassõst,sinesarv´ siätsest!Es usu’ ori otsa lüüvä’,palgalinõ pähä’ lüüvä’.Ku iks esä esi’ tull´,esäContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

9. ORIKAS, MIS UNU EIDEL (Seatapmine. Kass kadunud) Hrg

Hargla Tsiatapminõ. Kass kaun 1 2 ORIKAS, MIS UNU EIDEL,pää olli kuuvõ kohja laiu,hand olli viie vigla piiu.Es usu’ ori otsa lüüvä’.palgalinõ pähä’ lüüvä’. Kui õks esä esi’ tull´,esä osas´ otsa lüüvä’.„Tulõ’, Annõ, tuu annum,tulõ’, Kärdu, tuu käsik!Siist sa verdeContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

8. LÄTSI MÕTSA, TEI MÕNDA (Kass keldris) (Urv)

Urvastõ Kui kassi vällä kõtsitõdas LÄTSI MÕTSA, TEI MÕNDA,tulli kodu, tei kurja,tei vellile viha,minijile meelepaha:lasi kassi kammõrilõ,pini piimähuunõllõ.Kassi maha kallutõlli,pini perä lakatõlli. Viis: EÜS VII, 878 (25) < Urvaste khk, Sibula t (Karula khk, Vana-Antsla v, Ähijärve k, Sibula t.)Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

7. LÖÖMI’ KOKKO KOLMÕKÕISI (Kan) (Loomad kõnelevad)

Kanepi Eläjä’ kõnõlõsõ’ LÖÖMI’ KOKKO KOLMÕKÕISI, leela, leela, leela-mus leela.Lätsi mina lauta lehmä tapma, leela, leela, leela-mus leela.Lehm nakas´ mino keeli kõnõlõmma, leela, leela, leela-mus leela.“Ärä’ sa minno ärä’ tapku’, leela, leela, leela-mus leela,suvõl anna sullõ suurõ piimä, leela, leela,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

6. VÕI, VÕI, VÕÕRAS TULÕ (Rp) (Loomad kõnelevad)

Räpinä VÕI, VÕI, VÕÕRAS TULÕ,mingas võõras vasta võtta’?Kuulõ’, peenü’ pernaan´e,pääle’ peenü’ perremiis –tapamõ’ mi häräkese.Lätsi no lauta härgä tapma.Härgä nakas´ üttelemä:„Mul jääse ike’ ikkõmahe,nuudikõnõ nuutskimahe.“Kuulõ’, peenü’ perremiis,pääle’ peenü’ pernaan´e –tapamõ’ ut´ekõsõ.Lätsi no lauta utt´e tapma.Ut´e nakas´ üttelemä:„Mul jäävä’ villa’ vinnümähe,(jäävä’)Continue Reading

Sildid , ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

5. JOOSTÕN LÄTSI LÄBI KÜLA (Rp) (Kurelaskja. Loomad kõnelevad)

Räpinä Kurõlaskja. Lätsi lauta lammast tapma. Eläjä’ kõnõlõsõ’ JOOSTÕN LÄTSI, JOOSTÕN LÄTSI LÄBI KÜLÄ,võti püssü,võti püssü pütü otsast,lasi kurõ,lasi kurõ kannu otsast.Võti kurõ,võti kurõ kukro pääle,veie kurõ,veie kurõ Võro turgu.Möie kurõ,möie kurõ, osti näio,lätsi kodo,lätsi kodo, peie pulmõ.Lätsi lauta,lätsi lautaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

4. LÄTSI MA MÕTSA KÜTTELÕMÕ (Krl) (Põder. Soome sild)

Karula LÄTSI MA MÕTSA KÜTTELÕMÕ,küttelõmõ, mõttõlõmõ.Näi ma põdra põllu pääl,kahru kaararõugu pääl.Lasi ma põdra põllu päält,kahru kaararõugu päält.Ess´ sõs lindsi lepikullõ,esi’ kargsi kadastullõ,esi’ pagõsi paiustullõ.Lepikust löüse linalaka,paiustust paadi ruuna.Istõ sälgä iirulõ,võti kõrvi kõrvalõ.Lätsi liina viimä,sai sada ruublit.Osti sõs kuldakübäre,sai saaridsõContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

3. TEI MINA ORGO ORASSÕ (Põdratapja) (Plv)

Põlva TEI MINA ORGO ORASSÕ,ai luuli, orassõ, ai luuli, orassõ.tulliva’ siku’, laja’sarvõ’,ai luuli, laja’sarvõ’, ai luuli, laja’sarvõ’,seivä’ ärä’ orassõ.Võti mina siku sarvist kinni’,lei mina siku saina vasta.Veri tull´ vällä virdsahti,nahk tull´ maaha napsahti.Liha sai liina litsele,nahk sai Narva sandõlõ,suurõ’ sarvõ’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

2. TEI MINA ORGU ORASÕ (Rg) (Põdratapja)

Rõugõ TEI MINA ORGU ORASÕ,kingu otsa kiira-kaara.Sikk sei orust orasõ,kingu otsast kiira-kaara.Võti mina sika sarvist kinni’,lei mina sika vasta maad.Nahk läts´ kats´ki ploksati,veri tull´ vällä vipsati.Nahk sai Narva naisilõ,liha sai liinapreilile. (Olla olnud esimene laul, mida vanaema õpet.) Viis jaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

1. IIDU’, TIIDU’, TINGÄ LÖÜSE (Urv) (Teng, hobu, lututamine)

Urvastõ Teng – hobõnõ. Sarvõpuhkminõ IIDU’, TIIDU’, TINGÄ LÖÜSE,tingäga ma hobõsõ osti.Lätsi üle suurõ söödü,löüse üte lutukõsõ.Naksi toda ajama.Koes helü kuuldu?Roodsu valda kuuldu.Roodsu s´aksa’ kakkõlõma,Peräkülä pini’ purõlõma.Kir-käär kivi maalta võti,pirr-päär pini pääle tulli,leie’s pinile nuki pääle,virr-varr veri vällä tulli. Viis:Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

__L a u l u’___e l ä j i s t__

Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

LOOMAD KÕNELEVAD

Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

1. SII’ RINNAN RIBISÄSE’ (Urv) (mujale)

Urvastõ Tsigu laul * SII’ RINNAN RIBISÄSE’,sõkla’ kõtun kahisasõ’,kängä klõks’na,naadi vulkst! Tekst: H III 9, 617 (9) < Urvaste khk, Koigu v – Gustav Seen (1888).

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

_L a u l u’__e l ä j i s t_

Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

__*___

Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

__*__

Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

20. MIDLI-MADLI, KUDLI-KADLI (Krl)

Karula Pääsükese laul * MIDLI-MADLI, KUDLI-KADLI,miis läts’ mõtsa, kannu otsa,ai adrapää katski – karrääks. Tekst: RKM II 394, 37 (13) < Karula khk – A. Pärsimägi < Anna Pärsimägi, 89 a (sünd 1887) (1976).

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

19. KOGOSI VILLA, KOGOSI VILLA (Plv)

Põlva Pääsükese laul * KOGOSI VILLA, KOGOSI VILLA,tahtsõ pojalõ särki tetä’,panni ahootsalõ kuioma,satõ maha’, õkva tullõ,palli ärä’ – tsärr! Pääsokõnõ tege ka nii peräotsa pääl, tsärr – sääntse helüga. Viis ja tekst: RKM, Mgn. II 1216 c < Põlva raj,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

18. LÕOKÕNÕ, LÕIKA’ PILLI (Urv)

Urvastõ Lõolaul * LÕOKÕNÕ, LÕOKÕNÕ, LÕIKA’ PILLI,näütä’ päivä,kas om päiv korgõn,vai om karja lõunal. Tekst: H III 9, 905 (1) < Urvaste khk ja v – Gustav Seen (1890).

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

17. TSIIRI TSIIRI TSIRGUKENE (Vst)

Vahtsõliina Liiri-lõõri *** TSIIRI TSIIRI TSIRGUKENE,kos mu kullä pesäkene?Varikoh varba otsah,tare perah, tamme juureh.Kos tuo varb jäije?Vana esa ragi maaha.Kos tuo vana esa jäije?Vana esa kooli ärä.Kohes tema mateti?Pika põllu pindre ala,Kos tuo pinnär jäije?Ader künd üles.Kos tuo ader jäije?TuliContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

16. TSIRR, VIRR, LÕOKÕNÕ (Hrg)

Harglõ Liiri-lõõri TSIRR, VIRR, LÕOKÕNÕ,kos su kulla pesäkene?Uibun ossa pääl,varikun varva pääl.Kos see uibu jäie?Vanamiis tedä maha’ ragi.Kos see vanamees jäie?Tsiapahta pagõsi.Kos see tsiapaht jäie?Tuli timä ärä’ palut’.Kos see tuli jäie?Vesi timä ärä’ kistut’.Kos see vesi jäie?Kana timä ärä’ jõie.KosContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

15. TSIIRI-TSÕÕRI TSIRGUKÕNÕ (Urv)

Urvastõ Vanamiis ja tsirk TSIIRI, TSÕÕRI TSIRGUKÕNÕ,kos sul kulla pesäkene?Varikun varva päälkuiva kuusõ ossa pääl.Kos tuu kuus jäie?Vanamiis ta maha ragi.Kos tuu vanamiis jäie?Ärä’ temä kuuli.Kohes tedä matõti?Tarõ taadõ pindre pääle.Kos to pinnär jäie?Must hobõnõ üles künd’.Kos tuu muld jäie?kana’Continue Reading

Sildid , ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

14. TSIIRI-VIIRI LÕOKÕNÕ (Hrg)

Harglõ Latsilaul TSIIRI-VIIRI, LÕOKÕNÕ,kos su kulla pesäkene?Varikun varva pääl,uibun ossa pääl.Koes see varik jäie?Vanamiis tedä maha’ ragi.Koes see vanamiis jäie?Tsiapahta pagõsi.Koes see tsiapaht jäie?Tuli tedä ärä’ palut’.Koes see tuli jäie?Vihm tedä ärä’ kistut’,Koes see vihm jäie?Maa ala’ vaivu.Koes see maaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

13. TSIIRI-TSIIRI, TSIRGUKÕNÕ (Urv)

Urvastõ Latsilaul *** TSIIRI,TSIIRI, TSIRGUKENE,lõõri, lõõri lõokõnõ,kos su kulla pesakene?Minu pesä pedäjän,kuiva kuuse ossa pääl.Kohe kuus jäi?Vanamiis maha ragusi.Kohes vanamiis jäi?Ärä’ timä kuuli.Kohes tedä matõti?Pikõ põllu pindredeMis sinnä’ pääle kasvi?Pinipütsik, lõikhain.Kos pütsik ja lõikhain jäi?Vikat maha’ niitse.Kohe vikat jäi?Kivi alaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

12. TSIIRI-TSIIRI, TSIRGUKÕNÕ (Urv)

Urvastõ Latsilaul *** TSIIRI-TSIIRI, TSIRGUKÕNÕ,lõõri-lõõri, lõokõnõ,kos mu kulla pesäkene.Vanikun varva otsan.Koes tuu varb jäie?Vanamiis maha’ ragusi.Koes tuu vanamiis jäie?Vanamiis kuuli ärä’.Koes tedä matõti?Pikä pindre otsa ala’.Koes tuu pinnär jäie?Hain kasvi pääle.Kos tuu hain jäie?Vasik seie ärä’.Kos tuu vasik jäie?Vasik läts’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

11. TSIIRI-TSIIRI, TSIRGUKÕNÕ (Rg)

Rõugõ Lõokõnõ. Latsilaul Lõokõnõ. LatsilaulTSIIRI, TSIIRI, TSIRGUKÕNÕ,lõõri, lõõri, lõokõnõ.Kos mu kulla pesäkene?Varikun varva pääl,kuiva kuusõ ossa pääl.Kos tuu varik jäie?Vanamiis maha’ ragi.Kos tuu vanamiis jäie?Ärä’ timä kuuli.Kohes tedä matõti?Pikä pindre otsa ala’.Kos tuu pinnär jäie?Adõr timä üles künd’.Kos tuu adõrContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

10. PIIRI-PÄÄRI PÄÄSOKENE (Rp)

Räpinä Karjalaste laul PIIRI-PÄÄRI PÄÄSOKÕNÕ,kos su kulla pesäkene?Tarõ takah tammõ otsah.Kos sii tamm om jäänü’?Vanamiis tä maha ragi.Kos sii vanamiis jäänü’?Vanamiis maha’ matõti.Kohe timä matõti?Pikä põllupindre ala.Kos sii pinnär jäänü’?Adõr pindre ärä’ künnü’.Kos sii adõr jäänü’?Adra kivi katski löönü’.Kos siiContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

9. TSIIRI-LIIRI, TSIRGUKÕNÕ (Plv)

Põlva Latsilaul *** TSIIRI- LIIRI TSIRGUKÕNÕ,kos su kulla pesäkene?Tarõ takah tammõ otsah.Kos seo tamm jäie?Vanamiis timä maaha ragi.Kos seo vanamiis jäie?Ärä’ timä kuuli.Kohe timä matõti?Pikä põllu pindre pääle.Mis sinnä’ pääle kasvi?Pinipütsk pääle kasvi.Kos seo pütsk jäie?Vikat timä maaha ragi.Kos seoContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

8. LIIRI-LÕÕRI, LÕOKÕNÕ (Plv)

Põlva Latsilaul *** LIIRI-LÕÕRI LÕOKÕNÕ,kos su kulla pesäkene?Tarõ takah tammõ otsah.Koes tuu tamm jäie?Vanamiis maaha raiõ.Kos tuu kirvõs jäie?Kivvi ta kirahtu,merde ta mürähtü.Kos tuu meri jäie?Härä’ ärä’ jõiva’.Kos nuu’ härä’ jäivä’?Mõtsa nimä’ lätsivä’.Mingas sinnä’ perrä minnä’?Vasitsidõ vangõrdõga,kivitsidõ kilgõldõga,tulitsidõ tungõldõga. ViisContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

7. TSILLUKÕNÕ TSIRK OLL’ TII PÄÄL (Krl)

Karula Latsilaul TSILLUKÕNÕ TSIRK OLL’ TII PÄÄL,punane tutt oll’ pää pääl.Esi’ ta laulsõ: “Tiidiga-liidi,tulkõ tarrõ tandsma!”“Ei saa’ minnä’,suka’, känga’ katski,elomiis om kinni’!” Viis ja tekst: RKM II 307, 372 (18) & RKM II 208 635 (6) < Karula khk, Pikkjärve,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

6. LÄTSI MÕTSA HUMMUKULTA (Urv)

Urvastõ Kurg kündmän LÄTSI MÕTSA HUMMUKULTA,varra inne valgõta.Näi ma kurõ kündevät,haraku atra ajavat.Lei ma kurõ kundi pääle,harakulõ hanna pääle.Kurg läts’ kodu kungatõn,harak handa siputõn. Viis: EÜS VII, 895 (85) < Urvaste khk, Uue-Antsla v – M. Pehka < Eeva Maalberg,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

5. KÄGU KUUKSÕ, MÕTS KUMISI (Kan)

Kanepi Kägo, käopoig 1. 2. KÄGU KUUKSÕ, MÕTS KUMISI,pihu laulsõ, mõts pimeti,sisask laulsõ, mõts sineti.Kost se kägu kätte saassi,kost see pihu peiu saassi –käo kätte käkistäsi’,pihu peiu pitsitäsi’.Pihust tiissi piinü põllõ,käost tiissi käteräti,sisaskist tiissi siidiräti. Viis 1: EÜS IX 1337Continue Reading

Sildid , , ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

4. KÄGO KUUGU KUUSE LADVAN (Vst)

Vahtsõliina Käo laul KÄGO KUUKÕ KUUSÕ LADVAH, kuu-ku, kuu-ku,tarõ lävel tammõ ladvah, kukku!Et sa kuku’, k’aokõnõ,liigu’, linnu keelekene! Laulsivad karjalapsed käo kukumisele vastu. Viis ja tekst: EÜS IX 1337 (249) & EÜS IX 1488/9 (77) < Räpina khk, Toolamaa v,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

3. KUKU’, KULLA KÄOKÕNÕ (Hrg)

Harglõ Käolõ KUKU’, KULLA KÄOKÕNÕ,laula’, laanõlinnukõnõ.Kägu kuuksõ, kuusik kumisi,sisask laulsõ, silda tõrku,pihu lauli, pihla nõrku.Os see sisask siiä’ tullu’,os see pihu piiu tullu’,os see kägu kuuknu’ mullõ –sisaskist saas siidiräti,pihust saas ma pikä põllõ,käost saas ma kuldsõ kuuõ. Viis jaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

2. KUUGU’, KULLA KÄOKÕNÕ! (Urv)

Urvastõ Kägo kuuk KUUGU’, KULLA KÄOKÕNÕ, kukku,laula’, laanõlinnukõnõ!Ega kägu mul ei kuugu’,laanõlindu mul ei laula’ –kägu kuuki kündijäle,kündijäle, külvijäle,peotävve pillijalõ,adratävve ajajalõ. Os seo kägu kätte saasi’,pihu mullõ peiu tulõsi’ –köost tii ma käteräti,pihust piinü piharäti,oravast tii olaräti,kalõvast tii kaalaräti. Viis:Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

1. KUUGU’, KUUGU’, KÄOKÕNÕ! (Urv)

Urvastõ Kägo KUUGU’, KUUGU’, KÄOKÕNÕ,laula’, laanõlinnukõnõ!Olõs seo kägo kätte saanu’,pihulindu mino piiu –käost mina tennü’ käteräti,pihulinnust pikä põllõ,laululinnust laudlina. Lauli’ kar’usõ’. Viis ja tekst: EÜS VII 876 (14) & EÜS VII 1284 (90) < Urvaste khk, Vana-Antsla v, Haanja tContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

_L a u l u’__t s i r g õ s t_

Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

PIHU LAULSE, PIHLA NÕRKU

Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

________________*______________

Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst