2. KUUGU’, KULLA KÄOKÕNÕ! (Urv)

Urvastõ

Kägo kuuk

KUUGU’, KULLA KÄOKÕNÕ, kukku,
laula’, laanõlinnukõnõ!
Ega kägu mul ei kuugu’,
laanõlindu mul ei laula’ –
kägu kuuki kündijäle,
kündijäle, külvijäle,
peotävve pillijalõ,
adratävve ajajalõ.

Os seo kägu kätte saasi’,
pihu mullõ peiu tulõsi’ –
köost tii ma käteräti,
pihust piinü piharäti,
oravast tii olaräti,
kalõvast tii kaalaräti.

Viis: EÜS VIII 159 (6) < Valga – K. Viljak < postiametnik Kiin (1910).
Tekst: H II 36, 301/2 (499) < Urvaste khk, Uue-Antsla v – Gustav Seen < Maarja Zillensk, 48 a (1893).

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst