13. TSIGA KÕND´E KÕNNU MÕTSAH (Seatapmine. Kass kaevus) (Vst)

Vahtsõliina

Tsiatapmine. Kass kaivoh. Ooda’, tsiga, nonno, tsiga!

TSIGA KÕND´E KÕNNU MÕTSAH,
ai rilla, rilla la,
kõnd´e Kõnnu tanomit,
Kõnd´e Kõnnu kopõlih.
Ooda’, tsiga, nonno tsiga!
Las tulõ kevväi, las tulõ süküs,
kutsu ma or´a otsa lüümä,
päävilise pähä’ lüümä.
Sis sa maha’ madsahat,
sulu ala sopsahat.
Veri juusk´ vällä virinälä,
käkü’ saiva’ kärinälä,
tei ma vorsti’ vorõda’,
tei käkü’ käredä’,
vei alla kelderehe,
pääle aida päälikohe,

Tulli sis küläst kriimo kassi,
kriimo kassi, hiireherrä,
sei mu vorsti’ vorõda’,
sei käkü’ käredä’.
Kutsi küläst kümme miistä,
kümme miistä, kümme köüstä,
kriimo kassi kinni’ köütä’.
Hiir´ tsihit´ nulga alta:
„Tsih-tsih kassi, ts´ah-ts´ah kassi,
kos sa mu säidse poiga pannit,
katsas viil mu kasupoig?“

Viis: SKS, Lindpere 27 (50) < Vastseliina khk, Orava v – S. Lindpere < Jakob Puusepp (1904-1905).
Tekst: H I 8, 365 (1) < Vastseliina – Jaan Sandra < Mari Lõiv (Vastseliina mõisa moonakas< Põlva), 62 a (1896).

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst