14. TSIGA KÕNDSÕ VÕRO TIIDÄ (Seatapmine) (Rp, Plv)

Räpinä/Põlva

Tsiga ja võromiis

1

2

TSIGA KÕNDSÕ VÕRO TIIDÄ,
kõndsõ Kõnnu tanumit,
hai, ru-di-ral-lal-laa,
kõndsõ Kõnnu tanumit.
Johtu vasta Võro miistä.
Oot, oot, tsiga, nunnuh tsiga,
suvi kül’ lõpõs, süküs tulõ.
Miis´ kutsõ or´a otsa lüümä,
päävilistä päähä lüümä.
Es tulõ’ orja otsa lüümä,
pääviline päähä lüümä.

Sõs kutsõ Kärtu käret silmä,
Kärt lei tsialõ silmä pääle,
kopsas´ tsialõ kulmu pääle.
Tsiga sattõ maaha matsatigi,
esi’ pääle prandsatigi.
„Joosõ’, Liiso, tuu’ livvagu’,
joosõ’, Anna, tuu’ anoma’!
Siist saa verdä veidikestä,
rasva saa siist raasakõista.“

Kärt kiit´ käkü’ käredä’,
vali vorsti’ valusa’.
Käkü’ panni kelderihe,
vorsti’ vahtsõ aida pääle.
Kass´ sei käkü’ kelderistä,
hiir´ vorsti’ vahtsõ aida päältä.
Hätsäs kassi, tsätsäs kassi!
Kass´ seo pagõsi kao poolõ,
hiir´ seo naaraht´ nuka takast:
„Kos mu kuusi poigasida,
säitsmes mu minijä.“

Viis 1: EÜS I 193 (12) < Räpina khk, Veriora v – A. Sibul (1904).
Viis 2: EÜS IX 1329 (210) < Räpina khk, Võõpsu k – A. O. Väisänen, A. Nirk, R. Tamm (1912/1913)
Tekst: H II 74, 842/3 (2) < Võru l < Põlva khk, Aleksandri v – Hendrik Samoson (üles kirjutanud), Johannes Samoson (saatnud) < Johann Samoson (1906).

Sildid , ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst