15. TSIGA KÕND´E KÕNNU TIID (Seatapmine. Kass keldris) (Rp)

Räpunä

Tsiga

1

2

3 Voldemar Truuts seletas, et see oli külalaul, Kõnnu külas juhtunud see lugu.

TSIGA KÕND´E KÕNNU TIID,
läts´ Kõnnu koplihe.
Kõnnu mehe’ oodativa’:
“Ooda’, tsiga, nu-nu tsiga!
Kui tulõ kätte sügüsekene,
kutsu or´a otsa lüümä,
päävilise päähä lüümä.”
Es tulõ’ ori otsa lüümä,
pääviline pääle lüümä;
kutsuti suur Sompka Aado,
seo lei tsialõ nõna pääle.

Tsiga maha’ matsahti,
Aado pääle patsahti.
Joosõ’, Liisa, livvakuga,
astu’, Aado, anomaga!
Veri juusk´e virinällä,
käkü’ keivä’ kärinällä.
Käkü’ keivä’ käredä’,
verivorsti’ verevä’.
Tulli küläst Kriimo kassi,
seo sei ärä’ kärre’ käkü’,
kelderestä verivorsti’.

Viis 1: ERA II 103, 115 (1) < Räpina khk, Veriora v, Pahtpää k – Joosep Sultson < Ferdinand Mähar (1935).
Viis 2: ERA VIII 169, (44) < Räpina khk, Veriora v – A. Sibul < Alide Vanama (???) (1912/13).
Viis 3: RKM III 5, 30 (10) < Räpina khk, Jõepere k – Ingrid Rüütel < Helle Harring (varem Leeni Heeringson, sünd 1900) (1966). Fon …
Tekst: EÜS I 233/4 (37) < Räpina khk, Veriora v – A. Sibul (1906).

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst