Blogi arhiiv

3. MII’ HERR OLL´ HELDE, RIKAS (Vst) (Sakste pilge)

Vahtsõliina Rikas herr MII’ HERR OLL´ HELDE, RIKAS,lelo, lelo, lelo lelo,kolmõkümne mõisa miis´,esi’ timä istõ tõlla siih,sada sikku saani iih,vana immis kõgõ iih. Viis ja tekst: SKS, Lindpere 13 (24) < Vastseliina khk, Orava v – S. Lindpere) < MariContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

1. VELEKENE, NOORÕKÕNÕ (Vst) (Sulane ja peremees)

Vahtsõliina Petan peremeest. Sundja ja sulane VELEKENE, NOORÕKÕNÕ,olli iks or´ah, käve kar´ah,olli iks sundija sulanõ,pendijalõ palgalinõ.Sundijal olli’ suurõ’ nurmõ’,pendijal olli’ pakso’ paadi’.Peremiis´ tootsõ mino pettä’,mina peti peremehe.And´ tä mullõ laas´a ruuna,laas´a ruuna, nührä’ ravva’.Lätsi ma kenko kündemähe,mäekallast kakkumahe –virga’ lätsi’Continue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

2. IKÕ IKS MA KUR´A KOOLU PÄÄLE (Vst) (Lese laul)

Vahtsõliina Läsä laul. Vii vette! IKÕ IKS MA KUR´A KOOLU PÄÄLE,kaiba iks ma kalõ kadso pääle,milles võtt´ iks ta mu tuvi toitija,pääso pää ravitsõja!Jäie nu’ ma iks tsirgu söömaldä’,mar´a hüvä maitsõmalda’.Ku haardas mu haigõs,tõmmatas tõbitsõs,olõ õi’ mu’ tuvi toitijat,pääso pääContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

8. VELI VÕTT´ VEREVÄ NAAS´Õ (Vst) (Must naine)

Vahtsõliina Must naine VELI VÕTT´ IKS VEREVÄ NAAS´Õ,esä võtt´ ilosa naas´õ,mullõ jäti’ musta naas´õ,kähhär´pää kätte kääneti.Veli läts´ umaga’ kerikohe,esä umaga’ umatsilõ –ma’ lätsi umma ojotama,musta mant mõskõma.Nakas´ kuri külmetämä,vana vaim värisemä.Panni parsilõ piisümä,lõhna pääle löügenemä.Kukku kuri tuhkhauda,sattõ sandikivi* pääle.Sis täContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

2. VELEKENE, NOORÕKÕNÕ (Vst) (Tõbine naine)

Vahtsõliina Riiga kosja. Tõbine naine VELEKENE, NOORÕKÕNÕ,mii’ veli ilmarikas –tegi rüki Riiani’,Pihkvani’ pidi maid,muid maid Moskvani’,Tartoni’ tekk´ tatõrikka.Mii’ veli iks kütüst kündse,mii’ velel iks sõõrusõrmõ’.Mii’ veli läts´ Riiga kosjovalõ.Riia tütär hirmus rikas,Väinä tütär väikene,Koiva tütär ärä’ koolnu’,Narva tütär naas´õs sai.Olõ-sContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

39. LÄTSI MA SINNÄ’ KOSJULÕ (Vast) (Kaevul kosija)

Vahtsõliina Kaevul kosija. Tule mulle.    Jooge viina vii veereh LÄTSI MA SINNÄ’ KOSJULÕ,koh olli’ vasidsõ’ värehtivarba’,hõbõhõdsõ’ aiavitsa’ja kulladsõ’ koplisaiba’.Tere’, näio noorõkõnõ,kas iks näio kotoh um?Olõ-õi näio kotohna –mere veereh vettä toomah.Joogõ’ mi viina vii veereh,olut joogõ’ oja veereh.Mis sulContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

38. KÜLH MA KÄVE SINO KOTOH (Vast) (Vaene talu)

Vahtsõliina Vaene talu KÜLH MA KÄVE SINO KOTOH,külh ma näie, miä sääl tetti.Linaluinõ leeväkene,agananõ taarikõnõ.Esä künd´ külä kiuduga,poig läts´ takah malgaga.Viä’, kiutu, astu’, kiutu,viä’, kiutu, virgest piteh! Viis ja tekst: EÜS I 118 (12) & EÜS I, 118 (12 v)Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

30. OLLI MEIL VELL´O ÜLE VEERE (Vast) (Kosjasõit)

Vahtsõliina Kosjasõit. Laisk nainõ OLLI MEIL VELL´O ÜLE VEERE,üle kolga kosilanõ.ülti velle joodikõs,velle viinavõttijas.Vell´o tulli oigõ ollõ mant,tulli vessel viina mant.Ega’ tä ei pessä’ umma pereht,umma immä ikõtõlõ-i.Olli’ sääl latsõ’ väikese’,olli’ kanasõ’ kasina’.Es aja’ ärä’ akõndõ alt,kuvvõ kruudi kottalt.Võti üskaContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

1. IME IKS POIGA IKSSI (Vst) (Ema ei viinud vette)

Vahtsõliina Ema ei viinud vette. Uibune neiu IME IKS POIGA IKSSI,ärä iks sündü tütärlats,helmekaala imekana.Sõsar ütel: „Sõku mutta!“Veli ütel: „Vie vette!“Sugu käski viijä suurtõ vette,võsa viijä võrõnguhe. Oh tuod ime hellakeist,oh tuod maamat maräkõist,ime lätsi vette viimä,kaivanduhe kandõmahe,ummi läts nurmiContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

13. VELE IKS KÜNNI MÄE PÄÄL (Vst) (Poiss meelitamas)

Vahtsõliina Poiss meelitamas VELE IKS KÜNNI MÄE PÄÄL,näijo kaits karja kaldeeh.Kaitsi iks karja, maitsi marja,nägi ta pilve tukevada,sagariko saavada.Karas vele kaabu ala,viirte vele vildi ala.Neijokene noorekene,sääl mii aime armu juttu,kõgõ kõnne kõneliNäijo puud puust puttõ sõira,mant makko ubina.Velekene noorekene,kui noContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

6. ESA LÄTS IMEGA MAGAMA (Rg/Kan/Vst) (Öösel üksi)

Rõugõ/Kanepi/Vahtsõliina Naksi kirbuga kepsi lööma ESA LÄTS IMEGA MAGAMA,ja veli vele naisega.Kingas ma vaene külütelle?Latsi ma nuttes nullgalle,tüke tühjä sängule.Naksi kirbuga kepsi lööma,lutigiga lusti pidämä.Kirp oll kõrk, es kõnele,luttik laisk, es lauso sõnna. Viis: ERA III 1, 11 (1) <Continue Reading

Sildid , ,
Postitatud Nuurus

19. MÕISAPOISI’, AUSA’ POISI’ (Vst) (Nekrutilaul)

Vahtsõliina Nekrutilaul * MÕISAPOISI’, AUSA’ POISI’,tii’ olt väega ilosa’.Ku õks tulõ süvä süküs,tasa talvõ alganõs,külh teid kabloh kor´atassõ,külh sis uh´oh otsitas.Võeda-s vigast väe pääle,haigõt sõaharo pääle,mõisapoisi’, ausa’ poisi’,tii’ olt väega ilosa’. Viis ja tekst: EÜS I 117 (11) < VastseliinaContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

5. VELEKENE NOORÕKÕNÕ (Vst) (Kõrtsiskäija)

Vahtsõliina Kõrtsiskäija VELEKENE MA NOORÕKÕNÕ,noorõkõnõ, helläkene.Ku ma olli väikokõnõ,üles kasvi kar´assõsta,saiõ adra nõudõjast,leeväpuu liitejäst.Ärä’ ma künni külä nurmõ,raiõ rannani’ variko,teie Riiani’ ma rüki,Talinani’ tatõrikka.Oo minno poisikõista,vaka hinge vaimokõista,panni sälgä sinisärgi,maani’ massakarvalidsõ.Turuh minno tunistõdi,alõvih ausast peedi.Ku ma olli nuuri meesi,nuuri meesi,Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

3. LÄTSI KÜLLA KÜKIKALLA (Vst) (Ööhulkur)

Vahtsõliina Ööhulkuja poiss * :,: Lätsi küllä, lätsi, lätsi küllä kükükalla, :,: kükükalla,:,: alta aia, alta, alta aia hargikalla, :,: hargikalla.:,: „Krõõt mu kulla, Krõõt mu, Krõõt mu kulla kabõhinõ, :,: kabõhinõ!Ava’ mullõ, ava, ava’ mullõ ussõkeista,ava’ mullõ, ava, ava’Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

10. NÄIOKÕSÕ’, NOORÕKÕSÕ’ (Vst) (Hoiatus poiste eest)

Vahtsõliina Nii hoitke omma avvu NÄIOKÕSÕ’, NOORÕKÕSÕ’,kähhärpääga kabokõsõ’,nii hoitkõ’ umma avvu,kui roidu ruvva pääl,põrmu rõõsa piimä pääl.Mingu-i’ meeleldä’ mehele,taiulda’ talopojalõ.Miis´ pand tüüle meeletülle,kaasa tüüle kangõ’õllõ –tüvest puud tõstõmahe,ladvast puud laasimahe.Tüsse tüve tõstõminõ,rassõ ladva laasiminõ.Miä tüvest tettänessä,miä ladvast lastanõssa?Tüvest tetti näioContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

15+. ÄÄ-ÄÄ, TS’UU-TS’UU (Rg, Vst)

Rõugõ/Vahtsõliina Hällütüslaul ÄÄ-ÄH, TS’UU-TS’UH,Kasu’, poja (tüti), kar’ussõs,pikä vitsa võttijas,kar’a mõtsa ajajas,maasikmar’a korjajas.Ää-äh, ts’uu-ts’uh. Seod laulu laulva’ Rõugu ja Vahtsõliina imäkese’ ummi väikeisi latsi hällüteh. Viis ja tekst: EÜS I 108 (2) < Rõuge khk < Vastseliina – J. Orav (1905).

Sildid
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

5. LÄTSI UJJA UHTMA (Vst)

Vahtsõliina Ritku otsma * Ritku perremiis pand rida’ (latsõ’) maaha istma põrmandu pääle, üte õks tõõsõ jalgu vaihõlõ, kässiga võtva’ tagomadsõ’ edimäidsil ümbre kihä kinni’ //[PILT] 1-2,2-3 jne.//, esi’ jääs ligi saisma. Nüüd tulõ ostja: „Perremiis, tere’, mis aid?“Perremiis: „Ritkuaid.“Ostja:Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

3. KOOLÕ’, KULLA MÕRSIJA (Vst)

Vahtsõliina Ilo. Mõrsja koolõtaminõ * Naase’ vai tütrigu’ iks inämbide aiõ’ tuud illo. Panti’ rõiva vai laudlina ala kesk tarrõ üts tütärlats, tõsõ’ teivä’ tsõõri sääl ümbre ja lauli’: KOOLÕ’, KULLA MÕRSIJA,koolnu’ks om imä sul,koolnu’ ese,koolnu’ks omma’ vanõmba’ mõlõmba’.Koolnu’ omContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

7. MINA OLÕ RIKAS HERR (Vst) (Rikas puu)

Vahtsõliina Teie tsirgukõist * Üts lats oll’ kesken herr, üte käe puul olli’ latsõ’ ja tõsõl puul kah rinnan. Herr hoitsõ mängjil käe alt kinni’ ja läts’ terve rinnaga ütsiku manu, kiä kavvõmban saisõ’ ja lauli’: “MINA OLÕ RIKAS HERR,kõikContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

13. TSIGA KÕND´E KÕNNU MÕTSAH (Seatapmine. Kass kaevus) (Vst)

Vahtsõliina Tsiatapmine. Kass kaivoh. Ooda’, tsiga, nonno, tsiga! TSIGA KÕND´E KÕNNU MÕTSAH,ai rilla, rilla la,kõnd´e Kõnnu tanomit,Kõnd´e Kõnnu kopõlih.Ooda’, tsiga, nonno tsiga!Las tulõ kevväi, las tulõ süküs,kutsu ma or´a otsa lüümä,päävilise pähä’ lüümä.Sis sa maha’ madsahat,sulu ala sopsahat.Veri juusk´ välläContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

6. VÕI, VÕI, VÕÕRAS TULÕ (Rp) (Loomad kõnelevad)

Räpinä VÕI, VÕI, VÕÕRAS TULÕ,mingas võõras vasta võtta’?Kuulõ’, peenü’ pernaan´e,pääle’ peenü’ perremiis –tapamõ’ mi häräkese.Lätsi no lauta härgä tapma.Härgä nakas´ üttelemä:„Mul jääse ike’ ikkõmahe,nuudikõnõ nuutskimahe.“Kuulõ’, peenü’ perremiis,pääle’ peenü’ pernaan´e –tapamõ’ ut´ekõsõ.Lätsi no lauta utt´e tapma.Ut´e nakas´ üttelemä:„Mul jäävä’ villa’ vinnümähe,(jäävä’)Continue Reading

Sildid , ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

25. PERREMIIS´, PERREESÄKENE (Vst)

Vahtsõliina Kadriõhtu laulud 1 Sisse laskmine PERREMIIS´, PERREESÄKENE, kadrikuu, kadrikuu,perrenaanõ, naasõkõnõ,perretütär´, neitsikene,perrepoiga, noorõherrä,laskõ’ sisse kadrisandi’! Katri’ iks tulli’ kavvõst maalt,läbi mua muts´ka-mats´ka,läbi suu sumba-samba,sääl iks kasti’ kaalinulga,nessüteli’ ninnikapuda’. Katril küüdse’ külmäse’,varba’ vallu nägevä’. Ku ti lasõt, sis ti laskõ’,ku eiContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

24. PEREMIIS´, PEREESÄKENE (Vst)

Vahtsõliina Kadrilaulud. Tarõn laulda’ PEREMIIS´, PEREESÄKENE, kadrikuu, kadrikuu,võta’ sa iks võti vaja päält!Et sa kepsi’ kelderehe,et sa astu’ aida poolõ,säält tuu’ meile andõkõista,tsialiha lipsukõista,lambarasva raasakõista,keedä’ sa iks meile Kiudu liha,valgõ härä Valli liha!Tuu’ sa iks Päidso pääpuul´,heidä’ meile iks hernesidä,heidä’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

23. LASKÕ’ SISSE KADRISANDI’ (Vst)

Vahtsõliina Kadriõhtu laulud 1 Sissepalumine LASKÕ’ SISSE KADRISANDI’, kadriko, kadriko,Kadri küüdse’ külmetävä’,Kadri varba’ valutava’!Kadri’ omma’ kavvõst tulnu’,läbi suu sumba-samba,läbi laanõ limba-lamba.Kadri’ ei olõ’ näläsandi’,Kadri’ peris nal´asandi’. Pernainõ, tulõ’ üles,astu’ sinnä’ aida poolõ,kepsi’ sinnä’ kelderehe,tuu’ säält vällä tsialappõ’, Kadri’ omma’ kavvõstContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

22. LASKÕ’ SISSE KATRISANDI’ (Vst)

Vahtsõliina Kadrilaul 1 2 LASKÕ’ SISSE KATRISANDI’, katri, katri (või: kadrikoo, kadrikoo),Katri’ omma’ kavvõst tullu’,läbi soo sumba-samba,läbi mua mutska-matska,läbi pikä pilliruu,läbi kahrõ kastõhaina.Pilliruug silmä pisti,kastõhain kaala lõigas´. Peretütar, peenikene,võta’ pirdu pingi külest,puhu’ tulda tuhkahauda!Katril küüdse’ külmetäse’,Katril varba’ valutasõ’. Astu’ allaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

29. KAS UM MÄRDIL LUBA LAULDA’ (Vst)

Vahtsõliina Mardiõhtu laulud 1 KAS UM MÄRDIL LUBA LAULDA’, märti, santi?Laskõ’ sisse märdisanti,märdi’ umma’ kavvõst tulnu’,märdil küüdse’ külmehtäse’,märdil varba’ valutasõ’.Märdi’ tulli’ kaugõlt maalta,läbi suu sumba-samba,läbi vii vissa-vassa,läbi mua muts´ka-mats´ka,läbi pikä pilliruu,läbi kalõ kastõhaina.Pilliruug seo pisti silmä,kastõhain seo lõigas´ kaala. Märdi’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

17. TSIIRI TSIIRI TSIRGUKENE (Vst)

Vahtsõliina Liiri-lõõri *** TSIIRI TSIIRI TSIRGUKENE,kos mu kullä pesäkene?Varikoh varba otsah,tare perah, tamme juureh.Kos tuo varb jäije?Vana esa ragi maaha.Kos tuo vana esa jäije?Vana esa kooli ärä.Kohes tema mateti?Pika põllu pindre ala,Kos tuo pinnär jäije?Ader künd üles.Kos tuo ader jäije?TuliContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

4. KÄGO KUUGU KUUSE LADVAN (Vst)

Vahtsõliina Käo laul KÄGO KUUKÕ KUUSÕ LADVAH, kuu-ku, kuu-ku,tarõ lävel tammõ ladvah, kukku!Et sa kuku’, k’aokõnõ,liigu’, linnu keelekene! Laulsivad karjalapsed käo kukumisele vastu. Viis ja tekst: EÜS IX 1337 (249) & EÜS IX 1488/9 (77) < Räpina khk, Toolamaa v,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

31. SEI MA SEENI’ SÕRMÕLUIDA (Vst)

Vahtsõliina Ega’ seo olõ-õi mino süüdü SEI MA SEENI’ SÕRMÕLUIDA,seeni’ näre näpuluida,puri käepulgakõisi,nuts’utõli närdsukõisi,seeni’ hällüh hällünessi,pardõ alta pailussah.Nõrgo nõrgah nõdõrmõh,olõ-õs kiiltä küsümah,jalgu järeh juuskõmah. Ku’ ma kasvi, ku’ ma vinnü,ku’ ma kasvi kar’ussõs,vinnü vitsa võttijas,kar’a mõtsa ajajas,naksi ma sis laulõmaie,laulõmaie,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

21. IMIL MA IKS OLLI (Vst)

Vahtsõliina Latsõ laul IMIL MA IKS OLLI, joo, ütsi latsi, joo, hai, hai, li-loo, ütsi latsi joo,ütsi latsi, joo, hüvä latsi, joo.Suu taga oll’ iks, joo, suurõ’ nurmõ’, joo,laanõ taga, joo, laja’ nurmõ’, joo.Läts’ tä iks põldu, joo, põimõma, joo,lak’aContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

15. OLÕ-ÕI MUL HELLÜ LAULÕDA’ (Vst)

Vahtsõliina Naase’ iks näio’ laulõmahe. Mõtsa murdminõ 2. OLÕ-ÕI MUL HELLÜ LAULÕDA’,ei suud sõnno üteldä’.Naakõ iks näio’ laulõma,kullakõsõ’ kuugutama.Putu ei poissa laulõmahe,linikpäidä leelotama.Näio helü iks heledämb,naistõ kumu kumõdamb.Kohe iks kuuldu naistõ kumu,naistõ helü hiitesi,sinnä’ iks mõts murdusi,padimõts pannusiilma noorilda’ mehildä’,terävildä’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

11. KU MI NO NAKA LAULÕMAHE (Vst)

Vahtsõliina Ei jovva’ oh’a’ hoita’ KU MI NU NAKA LAULÕMAHE,laulõmahe, laskõmahe,piisü sõnnu pillumahe.Meid ei jovva’ kiä keeldä’,kiä keeldä’, kinni’ pitä’.Kiilke meid imä, kiilke meid esä,kiilke viisi velekeistä,kiilke kuusi sõsarda,üle läämi imä keelü,üle viie vele keelü,üle kuvvõ sõsarõ keelü,üle pillu pistülidse,üleContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

9. KU MA NAKKA LAULÕMAHE (Vst)

Vahtsõliina Laulu võim KU MA NAKKA LAULÕMAHE, NAKKA LAULÕMAHE,leelo õks leelo, lelo lelo lelo lee-lo,laulõmahe, laskõmahe,piisü sõnnu pildumahe –ega jõvva-i kiäki keeldä’,kiäki keeldä’, kiäki kinni’ pitä’.Keeli ime, keeli ese,keeli viisi vell’okõista,keeli kuusi kulla sõsard –üle lätsi imä keelü,üle viie veleContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

2. ÕDANGULT OM HÜÄ LAULDA’ (Vst)

Vahtsõliina Õdagu ilo ÕDANGULT OM HÜÄ LAULDA,paremb viluh veeratellä’.Kuulus kumo kavvõdahe,helü viie verstä taadõ.Kohe kuulus neio helü,neio helü heidänessä,sinnä’ kütsi’, kütse’ mar’a’,sinnä’ sai pall’o palokit,väega pall’o vavvarnit.Kohe kuulus naistõ kumo,naistõ helü heidänessä,sinnä’ kõrbi’ kütse’ mar’a’,sinnä’ palli’ paloka’,sinnä’ vaal’u’ vavvarna’,kohe neioContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

12. TULLI TULLI ÜLES HUMMOKULTA (Vst) (Meri õue all. Tamm)

Vahtsõliina Meri õue all. Tamm TULLI, TULLI ÜLES JOS HUMMOKULTA,inne varra jos valgõ’õlta,Inne, inne varra jos valgõ’õlta,Karksi, karksi ussõ jos kaemaie,Mis siäl mis siäl ussõh olnõs?Meri ussõh olnõ’õs,salo jos saisi saina takah. Mis siäl mere veere pääl?Tamm oll’ mere veereContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq

14. EGA’ MA IKS EELÄ’ LAULU LAULA-AS (Vst)

Vahtsõliina Sõalaul EGA’ MA IKS EELÄ’ LAULU LAULA-AS,ega’ ma eelä’ illo isi-is,eelä’ ma helmi salitsi,eelä’ sorrõ sorõhõlliuibutsõ ussõ pääl,kadajatsõ kaasõ pääl,Helmi merde veerähtü,sora suurtõ võrõngohe,Kedä iks aiõ otsima,kedä aiõ löüdemähe?Aiõ iks orja otsima,kar’alast kaemahe.Ega’ iks ori helmi otsi-is,kar’alats sorrõ kae-esContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

18. KUI MA OLLI VÄIKUKÕNÕ (Vst) (hobune varastatud)

Vahtsõliina Hopõn varastõt KUI MA OLLI VÄIKUKÕNÕ,põlvõ korgu poisikõnõ,vaat luu-li, vaat luu-li, põl-võ korgu poi-si-kõ,üüse pessi mõisa rehe,päivä künni mõõdumaad.Panni hobo lumpi süümä,panni päitse’ pää ala,panni suitsõ’ suu viirde,esi’ heitsi magama.Kuri miis tull’ kuusikust,varas miis tull’ varikust,varast’ mino väiku täko,rohilidsõContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq