10. NÄIOKÕSÕ’, NOORÕKÕSÕ’ (Vst) (Hoiatus poiste eest)

Vahtsõliina

Nii hoitke omma avvu

NÄIOKÕSÕ’, NOORÕKÕSÕ’,
kähhärpääga kabokõsõ’,
nii hoitkõ’ umma avvu,
kui roidu ruvva pääl,
põrmu rõõsa piimä pääl.
Mingu-i’ meeleldä’ mehele,
taiulda’ talopojalõ.
Miis´ pand tüüle meeletülle,
kaasa tüüle kangõ’õllõ –
tüvest puud tõstõmahe,
ladvast puud laasimahe.
Tüsse tüve tõstõminõ,
rassõ ladva laasiminõ.
Miä tüvest tettänessä,
miä ladvast lastanõssa?
Tüvest tetti näio kirstu,
ladvast lastõ langalõim.

Viis: Erv 255 (1826) < SKS, Lähteenkorva nr 265 – A. A. Borenius-Lähteenkorva (1877).
Tekst: H I 8, 417 (1) < Vastseliina khk ja mõis – Jaan Sandra < Kristin Raudpuu, 60 a (1896).

Sildid
Postitatud Nuurus