9. NEIJOKÕSÕ NOORÕKÕSÕ (Rp) (Hoiatus poiste eest)

Räpinä

Hoiatus poiste eest. Karskuse õpetus. Seni

Näio-, näio-, näiokõsõ’ noorõkõsõ’,
noorõkõsõ’, noorõkõsõ’, nõrgakõsõ’!
/:Kos tii’ käüde’:/ tiida(<ä) müüdä,
/:tiida(<ä) müüdä,:/ maada    müüdä,
/:pidäge’ tii’:/ pihtõ’ peohna,
/: pihtõ’ peohna,:/ vassar’ käehnä.
/:Tulõ poiss’ teid:/ puttumaie,
/:kelm teid kinni’:/ võttõmaie,
/:naas’emiis’ teid:/ narrimaie, –
/:lööge’ tälle:/ lõuga müüdä,
/:koputagõ’:/ kolmo müüdä,
/:et tä ei kuulõ’:/ kolmõl pääväl,
/:näe ei säitsmel:/ nädälilgi,
/:mõista ei mõnda:/ kuuda mitte.
Näiokõsõ’, näiokõsõ’ noorõkõsõ’,
noorõkõsõ’, noorõkõsõ’, nõrgakõsõ’!
/:Haan’amaa om:/ seeni’ illos’,
/:kooni’ hain viil;/ niitemädä’;
/:seeni’ kaari:/ kaunikõnõ,
/:kooni’ paigal;/ pallamada’;
/:mar’amaa om:/ seeni’ illos’,
/:kooni’ mar’a’:/ korjamada’.
/:Näiokõsõ’:/ noorõkõsõ’,
/:noorõkõsõ’,:/ nõrgakõsõ’!
/:Näio viil seeni’:/    neitsükene,
/:kooni’ poisist:/ puttumada’,
/:käsi kallis:/    kaemada’,
/:salasuu viil:/ andõmada’.

Viis: EÜS VII 184 (121) < Räpina khk ja v, Roosna k – A. Sibul < hr Poolakese üleskirjutuste hulgast (1912<1903/05).
Tekst: EÜS I 212/5 (5) < Räpina khk ja v, Orava k – A. Sibul < J. Poolakes (-1906).

Sildid
Postitatud Nuurus