8. MEIE TAMM LÄEB TANTSIMAIE (Plv) (Tamm tantsima)

Põlva

Tamm läheb tantsima

MEIE TAMM LÄEB TANTSIMAIE,
kõre kuusk läeb kõndimaie,
viisakast läeb veeremaie,
libedaste liikuma.
Meie tammõl kullakingad,
kullakingad, vaskipaslad.
Uh-tsah-traa, valleraa,
hõbedased ormad pääl.
Tandsi’, tandsi’, tammõkõnõ
kõnni’, kõllõ kõivokõnõ,
oiu’, uiboossakõnõ,
veerü’, vitsaladvakõnõ,
nõrku’, nitsenõõlukõnõ!
Olõ-õi siin joht sedä miist,
sedä poissi poolõ pääl,
kiä pand tammõ tandsima,
kõllõ kõivo kõndima,
uiboossa oijuma,
vitsaladva veerüma.
Kül’ om siin seo miis´,
seo poissi poolõ pääl,
kiä pand näio ikkõmaie,
virve vettä laskõmaie.

Viis: RKM II 65, 506 (11) < Põlva khk, Mooste v – S. Porosson < Alice Porosson, 60 a (1957).
Tekst: H. Põlva 1, 218/9 (133) < Põlva khk, Põlva kirikuv. – Joosep Hurt < Kadri Kaha (1865-1875).

Sildid
Postitatud Nuurus