3. LÄTSI KÜLLA KÜKIKALLA (Vst) (Ööhulkur)

Vahtsõliina

Ööhulkuja poiss

*

:,: Lätsi küllä, lätsi, lätsi küllä kükükalla, :,: kükükalla,
:,: alta aia, alta, alta aia hargikalla, :,: hargikalla.
:,: „Krõõt mu kulla, Krõõt mu, Krõõt mu kulla kabõhinõ, :,: kabõhinõ!
Ava’ mullõ, ava, ava’ mullõ ussõkeista,
ava’ mullõ, ava, ava’ mullõ ussõkesta, ussõkesta!“
Krõõt ei ava, Krõõt ai, Krõõt ai ava ussõkõista,
Krõõt ei ava, Krõõt ai, Krõõt ai ava ussõkõsta, ussõkõsta.
:,: Pajat´ läbi, pajat´, pajat´ läbi tossumulgu, :,: tossumulgu:
:,: „Kasi’ kodo, kasi’, kasi’ kodo, kar´ats´ura, :,: kar´ats´ura!
:,: Innemb maka, innemb, innemb maka kivi kõrval, :,: kivi kõrval,
kui taa säntse, kui taa, kui taa säntse poisi kõrval,
kui taa säntse, kui taa, kui taa sändse poisi kõrval, poisi kõrval(/n?).
:,: Kivi ei kisu, kivi-i, kivi-(e)i kisu, kand ei kaku’, :,: kand ei kaku’.
:,: Poiss´ ei jätä’, poiss´ ei, poiss´ ei jätä’ puttumata’, :,: puttumata’
:,: õga ts´ura, õga, õga ts´ura tsurkimata’, :,: tsurkimata’.

[Urmas Kalla: ülesvõttõ maha’kirotus]

I. Rüütel: Mis aegne laul see nüüd on? Kas lapsepõlve aegne?
S. Pärg: Oi see vast juba enne lapsepõlve aega. Igatahes, kui mina laps olin, siis lauldi.
I. Rüütel: Aga kas selliseid laule lauldakse vahel praegu ka või?
S. Pärg: Jaa, om jah niimoodi teinekord kuskil pidul. Kunas kodu hakkasin tulema ja.

Viis ja tekst: RKM, Mgn. II 3297 (13) < Vastseliina – I. Rüütel, K. Torop < Salme Pärg, 63 a (1980). Lit. E. Tampere (1984) ja Urmas Kalla (2021).

Sildid
Postitatud Nuurus