4. LÄTSI KÜLLA (Rp) (Ööhulkur)

Räpinä

Ööhulkur

LÄTSI KÜLLÄ, jo, kükkükalle, jo,
hailos, leelos, jo, kükükala, jo,
aija alta, jo, hargikalla, jo,
hailos, leelos, jo, hargikalla, jo.
Kaema külä, jo, kavalusi, jo,
hailos, leelos, jo, kavalusi, jo,   
kos sie neijo, jo, magama lätsi, jo,
hailos, leelos, jo, magama lätsi, jo.
Neljo kõnde, jo,    kõlgusehe, jo,
hailos, leelos, jo, kõlgusehe, jo,
mina kõnne, jo, kõrvalõgi, jo,
hailos, leelos, jo, kõrvalõgi, jo.
Naksi kõlgus, jo,    kõhisema, jo,
hailos, leelos, jo, kõhisema, jo,
haanäa naksi, jo,    habisõma, jo,
hailos, leelos, jo, habisõma, jo.
Naksi ajama, jo,    armujuttõ, jo,
hailos, leelos, jo, armujuttõ, jo.
Naksi haukma, jo, Hurmi, Harmi, jo,
hailos, leelos, jo, Hurmi, Harmi, jo,
kilgutama, jo,    kirivä koera, jo,
hailos, leelos, jo, kirivä koera, jo.
Tulli imä, jo,    kaemahe, jo,
hailos, leelos, jo, kaemahe, jo.
Hõõgas: „Tüttär, jo,    helläkene, jo,
hailos, leelos, jo, helläkene, jo,   
miä nõs haukva, jo, Hurmi Harmi, jo,
hailos, leelos, jo, Hurmi Harmi, jo,
kilgutava, jo, kirivä koera, jo,
hailos, leelos, jo, kirivä koera, jo?“
Tüttär kostõ, jo, kõrvaltõgi, jo,
hailos, leelos, jo, kõrvaltõgi, jo:
„Imäkene, jo, helläkene, jo,
hailos, leelos, jo, helläkene,    jo,
nimä haukva, jo,    hamõht aida, jo,
hailos, leelos, jo, hamõht aida, jo!“

Viis: EÜS I 202 (61) < Räpina khk, Veriora v – A. Sibul < J. Poolakese (Räpina valla kooliõpetaja) noodist (1904).
Tekst: EÜS I 213/4 (6) < Räpina khk ja v, Orava k – A. Sibul < J. Poolakes (-1906).

Sildid
Postitatud Nuurus