2. ÕDANGULT OM HÜÄ LAULDA’ (Vst)

Vahtsõliina

Õdagu ilo

ÕDANGULT OM HÜÄ LAULDA,
paremb viluh veeratellä’.
Kuulus kumo kavvõdahe,
helü viie verstä taadõ.
Kohe kuulus neio helü,
neio helü heidänessä,
sinnä’ kütsi’, kütse’ mar’a’,
sinnä’ sai pall’o palokit,
väega pall’o vavvarnit.
Kohe kuulus naistõ kumo,
naistõ helü heidänessä,
sinnä’ kõrbi’ kütse’ mar’a’,
sinnä’ palli’ paloka’,
sinnä’ vaal’u’ vavvarna’,
kohe neio matõtigi,
linahiusõ liidetigi.
Suu sinet’, maa veret’,
suu sinet’ sitikit,
maa veret’ maasikit,
kohe naisi matõtigi,
kur’a’ keele’, katõtigi.
Suu sinet’, maa mustõt’,
suu siuga sineti,
maa mustõt mardikit.

Viis: Erv 326 (2152) < SKS, Lähteenkorva nr. 293 < Vastseliina khk – A.A. Borenius-Lähteenkorva (1877).
Tekst: H I 8, 418 (8) < Vastseliina khk ja mõis – Jaan Sandra < Kristin Raudpuu, 60 a (1896).

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast