9. KU MA NAKKA LAULÕMAHE (Vst)

Vahtsõliina

Laulu võim

KU MA NAKKA LAULÕMAHE, NAKKA LAULÕMAHE,
leelo õks leelo, lelo lelo lelo lee-lo,
laulõmahe, laskõmahe,
piisü sõnnu pildumahe –
ega jõvva-i kiäki keeldä’,
kiäki keeldä’, kiäki kinni’ pitä’.
Keeli ime, keeli ese,
keeli viisi vell’okõista,
keeli kuusi kulla sõsard –
üle lätsi imä keelü,
üle viie vele keelü,
üle kuvvõ kulla sõsara,
üle ma pilli pistülitse,
üle vali varbulitsõ,
üle roovõ rohelitsõ.

Rohelitse – roheline aed, pikuti roodmet.

Viis: SKS, Lindpere 5 (1) < Vastseliina khk ja v, Ürsi k – S. Lindpere < Hell Vaaksaar, umb 70 (1904-1905).
Tekst: H II 59, 268 (9) < Viljandi < Vastseliina – A. Suurkask < Mari Hero (1897).

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast