8. KÜLL OM LAULU, KU MA LASÕ (Hrg)

Harglõ

Hää helü

KÜLL OM LAULU, KU MA LASÕ,
küll om viisi, ku ma veeri.
Laula ma mere maas,
mere kivi’ killingas.
Ärä’ ma seie lõo lõõri,
ärä’ ma seie kurõ kurgu.
Selle mul kurk kumõtas,
selle mu hääl helendäs.
Pill mul helle pedäjäne,
kannõl helle kadajäne.

Viis ja tekst: ERA Pl 24A1 < Hargla khk., Taheva v., Hargla alevik. – Heliplaadistatud Riigi Ringhäälingus < Liis Peltser, 78 a (1936). Dešifreerinud H. Tampere ja I. Saretok (1939/40 ja 1962).

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast