Blogi arhiiv

7. LASKÕ’ SISSE KADRISANDI’ (Hrg)

Hargla Kadrilaul 1 LASKÕ’ SISSE KADRISANDI’, katri,Kadril küüdse’ külmetävä’,varbaotsa’ valutava’. Laskõ’ sisse kadrisandi’,Egas mi, sandi’, siist ei olõ’,mii’ olõ sandi kauvõst tullu’,mii’ ei olõ’ nälläsandi’,mi’ iks olõ naljasandi’. Laskõ’ sisse kadrisandi’,Kadril küüdse’ külmetävä’,varbaotsa’ valutava’. Laskõ’ sisse kadrisandi’,Kadri’ tulnu’ kaugõ’õlta,läbi suuContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

10. MÄRDI’ OMMA’ KAVVÕST TULNU’ (Hrg)

Hargla Mardiõhtu laul Variant: Var: MÄRDI’ OMMA’ KAVVÕST TULNU’, märti, santi.ega märdi’ ilmast tulõ’,märdi’ tulli’ taivastõ,taivastõ, korgõ’õstõ,jahiliht´ lõigas´ jala,pilliruugu pisti silmä. Viis ja tekst: ERA III 7, 140 (19) < Hargla khk, Taheva v – H. Tampere < Leena Kahr,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

8. LASKÕ’ SISSE MÄRTE SANTE (Hrg)

Hargla Märte laul LASKÕ’ SISSE MÄRTE SANT´E, märti,Märdi’ omma’ siia’ tulnu’,Märdi küüdse’ külmetäse’,Märdi varba’ valutõsõ’. Märdi’ omma’ kavvõst tulnu’,läbi suu supa-sapa,läbi ruu ripa-rapa. Tulõ’ üles, peremiis´,aja’ tii aida poolõ,tii’ tii keldri poolõ,aidast anna’ haniliha,keldrest tuu’ kitsõliha.Ei ma taha’ lehmäliha:pull´ oll´Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

16. TSIRR, VIRR, LÕOKÕNÕ (Hrg)

Harglõ Liiri-lõõri TSIRR, VIRR, LÕOKÕNÕ,kos su kulla pesäkene?Uibun ossa pääl,varikun varva pääl.Kos see uibu jäie?Vanamiis tedä maha’ ragi.Kos see vanamees jäie?Tsiapahta pagõsi.Kos see tsiapaht jäie?Tuli timä ärä’ palut’.Kos see tuli jäie?Vesi timä ärä’ kistut’.Kos see vesi jäie?Kana timä ärä’ jõie.KosContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

15. TSIIRI-TSÕÕRI TSIRGUKÕNÕ (Urv)

Urvastõ Vanamiis ja tsirk TSIIRI, TSÕÕRI TSIRGUKÕNÕ,kos sul kulla pesäkene?Varikun varva päälkuiva kuusõ ossa pääl.Kos tuu kuus jäie?Vanamiis ta maha ragi.Kos tuu vanamiis jäie?Ärä’ temä kuuli.Kohes tedä matõti?Tarõ taadõ pindre pääle.Kos to pinnär jäie?Must hobõnõ üles künd’.Kos tuu muld jäie?kana’Continue Reading

Sildid , ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

14. TSIIRI-VIIRI LÕOKÕNÕ (Hrg)

Harglõ Latsilaul TSIIRI-VIIRI, LÕOKÕNÕ,kos su kulla pesäkene?Varikun varva pääl,uibun ossa pääl.Koes see varik jäie?Vanamiis tedä maha’ ragi.Koes see vanamiis jäie?Tsiapahta pagõsi.Koes see tsiapaht jäie?Tuli tedä ärä’ palut’.Koes see tuli jäie?Vihm tedä ärä’ kistut’,Koes see vihm jäie?Maa ala’ vaivu.Koes see maaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

5. KÄGU KUUKSÕ, MÕTS KUMISI (Kan)

Kanepi Kägo, käopoig 1. 2. KÄGU KUUKSÕ, MÕTS KUMISI,pihu laulsõ, mõts pimeti,sisask laulsõ, mõts sineti.Kost se kägu kätte saassi,kost see pihu peiu saassi –käo kätte käkistäsi’,pihu peiu pitsitäsi’.Pihust tiissi piinü põllõ,käost tiissi käteräti,sisaskist tiissi siidiräti. Viis 1: EÜS IX 1337Continue Reading

Sildid , , ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

3. KUKU’, KULLA KÄOKÕNÕ (Hrg)

Harglõ Käolõ KUKU’, KULLA KÄOKÕNÕ,laula’, laanõlinnukõnõ.Kägu kuuksõ, kuusik kumisi,sisask laulsõ, silda tõrku,pihu lauli, pihla nõrku.Os see sisask siiä’ tullu’,os see pihu piiu tullu’,os see kägu kuuknu’ mullõ –sisaskist saas siidiräti,pihust saas ma pikä põllõ,käost saas ma kuldsõ kuuõ. Viis jaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

8. KÜLL OM LAULU, KU MA LASÕ (Hrg)

Harglõ Hää helü KÜLL OM LAULU, KU MA LASÕ,küll om viisi, ku ma veeri.Laula ma mere maas,mere kivi’ killingas.Ärä’ ma seie lõo lõõri,ärä’ ma seie kurõ kurgu.Selle mul kurk kumõtas,selle mu hääl helendäs.Pill mul helle pedäjäne,kannõl helle kadajäne. Viis jaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

7. ÜTELGE’ SÕNNU, KEL OM ENÄMP (Hrg)

Harglõ Pall’o sõnno ÜTELGE’ SÕNNU, KEL OM ENÄMP,kaske, kanike,pääle pandkõ, kel om pall’u,Meil om sõnnu veidikese,laulukõrdu kasinõdõ,Ei meil, sõsar, sõnnu puu,laulukõrdu kasinõdõ,tii viirde panni teki täüs,palu viirde palaja täüs,Kui mi lasõ laulamõdõ,vai mi peesü pillumõdõ,ega sis meid ohja’ hoia’,ohja’ hoia’,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

19. MUL OLL’ VÄIKU VELLEKENE (Hrg)

Harglõ Imelik maja Hai, hai, hai, hai!MUL OLL’ VÄIKU VELLEKENE,tinarinda, till’ukõnõ,Koiva iks karas’ kaalani,ussõ ojju olõni,maa päält korjas’ maasikõid,liiva päält linnukõid;maaskõist tekk’ iks majakõsõ,linnukõist tekk’ liinakõsõ.Säält sõiti’ müüdä suurõ’ s’aksa’,suurõ’ s’aksa’, Riia herrä’.Nuu’ iks meilt küüsütelli’,küüsütelli, juurutõlli (ehk: „nõvvatelli”):„Kas seContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

2. MIS SÄÄL MERE KESKEL OLL’? (Hrg) (Meri õue all)

Harglõ Meri. Tsirkõ olu’ 2. MIS SÄÄL MERE KESKEL OLL’?Tulp mere keskel oll’.Mis sääl tulba otsan oll’?Säng tulba otsan oll’.Mis sääl sängü sisen oll’?Preili sängü sisen oll’Mis sääl preili üsän oll’?Lats preili üsän oll’Mis sääl latsõ peon oll’?Mõõk latsõ peonContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

18. IKÕ’, IKÕ’, VELLEKENE (Hrg)

Harglõ Lunastõdav veli *** IKÕ’, IKÕ’, IKÕ’, IKÕ’, VELLEKENE,ikõ’, ikõ’, vellekene,sääl sõan, sääl sõan saistõnõn,sääl sõan saistõnõn.Hirnu’, hirnu’, hirnu’, hirnu’, hiiru ruuna,hirnu’, hirnu’, hiiru ruuna,sääl tallin, sääl tallin laagrin,sääl tallin laagrin.Veege’ tiidü, veege’ tiidü mu esäle,veege’ tiidü mu esäle,et taContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

15. HÕBÕÕNÕ TIHALANÕ TALLI TAKAN TIITÄS

Harglõ Sõalaul HÕBÕÕNÕ TIHALANÕtalli takan tiitäs.Kuulõ’, sõsar, mine’ aida,kaku’ mullõ lille.Lauldõn sa neid lille kakut,ikkõn minnu ärä’ saadat.Ei ti minnu enne näe-ei,ei ka minnu hobõsõl,kui juusk oja ussõ alt,läte’ tarõ läve alt.Sis tulõ hopõn värte poolõ,tii’ saati küsümä.Kohes jäie sällänContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

7. KELLEL KÕRDA SÕTTA MINNÄ’ (Hrg)

Harglõ Vele tulõk sõast kodo KELLEL KÕRDA SÕTTA MINNÄ’,kellel kõrda kodo jäiä’?Vellel kõrda sõtta minnä’,imäl kõrda kodo jäiä’.Sõan vellelt küüsütelli,vainu vanõmb nõuatõlli:„Kes sul armas kodo jäie,kes sul kallis kodo jäie?”„Imä mul armas kodo jäie,imä mul kallis kodo jäie!“„Medä tüüde tegemäde?”„NiidisukkaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

3. JÕVVA-AI MA SÕKKU’ SÕALEIBÄ (Hrg)

Harglõ Nõrgakõnõ JÕVVA-AI MA SÕKKU’ SÕALEIBÄ,jõvva-ai ma kasta’ vainukakku.Käevarrõ’, käevarrõ’ väetimbä’!Mul om pihta peenikene,sälg kui säksä väidsekene.Mul om olga, mul om olga ohukõ,olaluu om, olaluu om uibunõ.Tuu no sõkku’ sõaleibä,tuu no kastku’ vainukakku,kel omma’ piha’ pihlapuidsõ’,kel käevarrõ’ vahtõradsõ’,sõrmõkondi’, sõrmõkondi’ kuslapuidsõ’!Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

13. JUMMAL SUNDKU SUURÕ HERRÄ (Hrg) (härjad murtud)

Harglõ Härä’ murrõdu’ JUMMAL SUNDKU, joeda, suurõ herrä,jo-eda, ai-lelu- joo, suurõ herrä, joo,kia pand’ külmäl kündemähe.Künni iks künni, käe’ külmeti’.Sis tei tulda toomikulõ,peesüvarju pedästikku.Sis tull’ kuri kuusistustõ,mõtsapeni pedästikust.Murd’ mul Must’u mulla pääle,Punakõrvakõrrõ pääle.Sis lätsi kodu ikõnõnnõ.Sis tull’ vasta vana teeda,teedaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

2. VELI AI USSÕ VÄREHEIST (Hrg) (võõrasema ja vaeslaps)

Harglõ Võõrasimä ja vaenõlats. Sarvõpuhkja kodokutsõ’ VELI AI USSÕ VÄREHEIST,ussõ ummist hoonõhõist.Pagõsi ma alla paiustuhe,liina ala lepistühe.Säält ma löüse luudsõ lutu,luudsõ lutu, puudsõ pilli.Naksi ma luttu ajama,puust pilli puhkuma.Ime tulli vällä väreheist,ussõ ummist hoonõhõist,kapl käen ja käüds peon!„Tulõ’ iks kuu’,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

3. SIIN MI LAULA SEE KÕRRA (Hrg)

Hargla Näiodõ tundmalda saadus. Suur tamm SIIN MI LAULA SEE KÕRRA,siin mi see ajastaj(a) –Jummal teenes, miä saa(nõs),kohe (meid) kua jäänenes!Mõni (meist) viiäs Vennemaalõ,saadõtaski Saarõmaal(õ)sõaleibä sõkkuma,vainu kalgõ kastõma.Jummal sõkku’ sõaleib(ä),Jummal kastku’ vainu kalg(õ).Esi’ (ma-ks) pühi ese muru,esi’ laabi velle lau(a),pühkmä’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

4, JAAN TULL’ UMMI LATSI KAEMÕ (Hrg)

Hargla Jaanilaul JAAN TULL UMMI LATSI KAEMÕ,liigu, liigu,mis nä söövä’, mis nä joova’.Saia söövä’, olut joova’.Jaan läts’ üle ninniniidü,ninniniidü, kulla konnu.Jaaniliht lõigas’ jala,pilliruugu pistse silmä. ERA III 7, 138/9 (17) < Hargla khk, Taheva v, Kirepi t – H. TampereContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Suvi

3. JAAN TULL’ SIIÄ’ MAALÕ (Hrg)

Hargla Jaanilaul * JAAN TULL’ SIIÄ’ MAALÕ,liiga, liiga,ommi latsi üle kaema.Mis na seivä’, mis na jeivä’?Õlut jeivä’, saia seivä’.Jaan tõi kesvi kindaga,kaaru tõ kaputaga,rüki tõie rüpüga.Tõie pikä päälüsepütü.Vatsk oll’ vakalaiunõ,sõir oll’ sõglasuurunõ.Jaanil naanõ kaonu’,tõõsõl pääväl kätte saie.Kuulõ’, vana jaaniimä,kui eiContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Suvi

2. JAAN TULL’ PIKKÄ PÕLDU MÜÜDÄ (Hrg)

Hargla Jaanilaul 2. JAAN TULL’ PIKKÄ PÕLDU MÜÜDÄ, liiga, liiga,Jaan tull’ kuldakondu müüdä, liiga, liiga,ligi tõi ta liiaõnnõ, liiga, liiga,kaasa tõiõ karjaõnnõ, liiga, liiga,Jaan tõi pikä piimäpütü, liiga, liiga,Jaan tõi korgõ koorõkanni, liiga, liiga,madaliku võiupunna, liiga, liiga,Jaan tõi rüä rüpüga,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Suvi

1. JAANI, SAANI (Hrg)

Hargla Jaanipäävä kombist 2. Jaanipäävä puulpäävä minti õdagu nurmõ. Käüti ümbre vilä ja pallõldi Jaani: JAAN, SA OLÕT RIKAS MIIS,jaani, jaani,tulõq miiq tulitsõilõ,tuuq meile pall’u vilja,rüpütäüs rüki,seegatäüs seätseid,kausitäüs kaaru,vakatäüs vannaraha. Nurmõ lätsiq õnnõ uma perre liikmõq, esä, imä, latsõq jne.Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Suvi

16. ATTEH, MI TENNÄ (Hrg)

Hargla Hää häll AITEH, MI TENNÄ, hätee, kõkuu!Hää lats´, kiä hällü tekk´, hätee, kõkuu,hää lats´, kiä hällü tekk´, hätee, kõkuu,kaunis lats´, kiä kabla’ tekk´, hätee, kõkuu,kaunis lats´, kiä kabla’ tekk´, hätee, kõkuu. Viis ja tekst: ERA III 7, 132 (10)Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Kevväi

11. SIKK OM SIIÄ’ HÄLLÜ TENNÜ’ (Hrg)

Hargla Hällü pääl pelgäjä. Lihavõttõ hällülaul SIKK OM SIIÄ’ HÄLLÜ TENNÜ’,hä-tee, kõ-kuu,parh parrõ’ pandunu’,orik siiä’ ossõndanu’!Siist mii’, mari, maha’ sata’,linnukõnõ liiva löüvä.Ei olõ’ meid maalt võttijat,liiva päält löüdijät –peräst mii’ ojja siiä’ upu,lättede läpätü.Siiä’ om ojja uppunu’,lättede läpätünü’! –Tull´ külästContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Kevväi

7. VIHMAKÕNÕ, VELLEKENE (Hrg)

Hargla Üle, vihm! * VEHMAKÕNÕ, VELLEKENE,kaske, kanike,vehmakõnõ, vellekene,lasõq mul kuiva kodu minnäq,kui ma kuiva kodust tulli,tahe uma tarõ iist,lakõ uma lauda iist.Kodu mul kuiva kuusõ all,tarõ targa tammõ all.Vehmakõnõ, vellekene,lasõq kuiva kodu minnäq,ju ma kuiva kotust tulli.Viiq vehma Vennemaalõ,tuuq põudaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Hummok

11. IMÄ UINUS UUTÕN (Hrg)

Hargla Uma imä uut kuuq IMÄ IKS UINUS UUTÕN,imä vajus vahtin,trallalladi rallalla,trallallallal lallallalla,trallallalrallalla, trallallaadi rallalla.Tulõq iks kuuq, tütärine,kalluq majja, kanasõnõ!Osa iks uut orrõ pääl,palakõnõ parrõ pääl.Tulõq iks kuuq, tütärine,kalluq majja, kanasõnõ!Mul om iks liha litsis keenüq,kalaq ommaq kats´ki keenüq.Tulõq iksContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Õdak

10. LEKEQ, KULLA, KODU POOLÕ (Hrg)

Hargla Kari kodu LEKEq, KULLA, KODU POOLÕ,le-lee, le-lee,marjakõnõ, umma majja.Imä uinus uutõn,ese vaius vahtiõn,kunas kulla kodu tulõ,marjakõnõ umma majja.Aagõq kari kodu poolõ,pia tulõ pümme üü,pümme tulõ, hämmär hällüs! Viis ja tekst: ERA III 7, 141/2 (21) & ERA II 115,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Õdak

9. KUULÕQ, KULLA KODUIMÄ (Hrg)

Hargla Karjus taht kodu Ku kari kodu aiaq, laulõvõq karjusõq värte man: KUULÕq, KULLA KODUIMÄ,mõistaq meeli, majaimä –kas om valmis vasigõjuuk´,hauvutõduq lehmihainaq?Kui om valmis vasigõjuuk´,hauvutõduq lehmihainaq,sis ma karja kuuq aja,Kirja keerä muru pääle.Kui ei olõq valmis vasigõjuuk´,hauvutõduq lehmihainaq,sis ma karjaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Õdak

16. KOHES MA AJA UMA KARJA (Hrg)

Hargla Kohe aja karja KOHES MA AJA UMA KARJA,le-lee, le-lee,keeritelle velle kirja –pall´aq ommaq paluveereq,uhtunugi ojaveereq.Esiq käse ommi kässi,esiq kutsu ommi kondsõ –kässi käse käbehede,jalgu aja armulda,ku mul kanasõq kasusõq,maalt marjaq üleneseq! Viis: ERA III 7, 141/2 (21) < HarglaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

13. KAESTAGÕQ, KARJALATSÕQ (Hrg)

Hargla Karjalatsõ laul KAESTAGÕQ, KARJALATSÕQ,kaske, kante,õllõtõgõq, õitsilatsõq,saaguq kari kasuma,lambapojaq laabuma,sis õks saaguq sada tükkü,tulguq tuhat totulist,sada lauki lammastõ,tuhat totupääkeist. Viis: SKS Hermann 12 (21) < Hargla – M. Hermann (1895-1896).Tekst: H III 22, 199 (1) < Hargla khk, Taheva vContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

5. MINGEQ MÜÜDÄ, MÜRGÜTÜKÜQ (Hrg, Urv)

Hargla/Urvastõ Teretämäldäq müüdäminejäle MINGEq MŰŰDÄ, MÜRGÜTÜKÜQ,rai-ta-ridi, rai-ta-ridi,rai-ta-ridi-rai-ta-raa,tõrkõq müüdä, tõrvatüküq,ku es viisiq teretädäq,jummal´-appi andaq meil.Kuri teile kurgulakkõ,saadan teile süämets´ompu.Kuri teidä kiusakuq,Saadan aga saatkuq teidsak-sak-sak-sak Saksamaalõ. Terveq nurm´ laulnuq taad laulu iks nigu ütest suust. Es´ muguq tüütänüväq ja laulnuvaq, nigu ütestContinue Reading

Sildid , ,
Postitatud Lõunõq

1. SÕÕRAQ, SÕÕRAQ, PIIMÄKENE! (Hrg)

Hargla Nüssülaul SAISAQ, SAISAQ, LEHMÄKENE,sõõraq, sõõraq, piimäkene!Annaq minu annum täüs,nüssäq minu nüssik täüs!Ei ma nõuvaq nõutäüt,ei ma püüväq pütütäüt.Ma vii su süümä suurdõ haina,kaunidõ karjakopõlidõ.Sõõraq, sõõraq, lehmäkene,malluq, malluq, marjakõnõ!Sõõraq mullõ sõirapiimä,malluq mullõ marjapiimä!Ei ma püüväq pütütäüt,ei ma vahiq vaaditäüt –annaqContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

10. NÄIU TULLI ÜLES HOMMUNGUL (Hrg)

Hargla Hommuguhoolõq NÄIU TULLI ÜLES, leelu, HOMMUNGULLA, leelu,varra inne valgõhõt.Aie õks anumõq aialõ,pand´ kua katussõlõ.Külä tull´ üles hommungul,varra inne valgõt,mõtõl´ õks päivä paistavat,kuu kulla herätävat.Is ka paistaq pääväkene,herändä-s kulla kuukõ –nii õks paistiq näiu lauvaq,näiu kadajatsõq kanniq.Is lähäq karja kammõldõnna,vihtaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Hummok

9. TULÕQ ÜLES, VALGÕ VÄLLÄN! (Hrg)

Hargla Herätämine OI, TULÕQ ÜLES, OI TULÕQ ÜLES!Tulõq üles, valgõ vällän, tulõq üles, valgõ vällän!Oi, heeli- leeli, oi, heeli- leeli,heeli- heeli-hell´u- lell´u, heeli- heeli, hell´u- lell´u.Oi, joba kuu kua koruq,oi, joba agu aia koruq,oi, joba päiv pää koruq.Oi, tiiq neiuqContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Hummok