Blogi arhiiv

8. KIS NAA’ UHKÕ’ OLLÕNÕSSA (Hrg/Rg) (Kupja pilge)

Harglõ/Rõugõ Kubijalle. Uhke pilge. Täid kaladeks KIS NAA’ UHKÕ’ OLLÕNÕSSA,ilmakõrgi’ kõndinõssa?Käsi puusan, täi pungan,kirp hüppäs kübärän.Istõ maha’ pindre pääle,ots´ õks täie vammussist –meä um sorrõ, tuu pist suuhhõ,meä um peenü’, pillas mõtsa. Viis: EÜS I 784 (31) < Hargla khk,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Külä ja sulasõq

8. MEIL OMMA’ KURJA’ KUBIJA’ (Hrg) (Kuri kubjas)

Harglõ Kubbijaist. Kuri kubjas MEIL OMMA’ KURJA’ KUBIJA’,ime(n)danliku [ime-tan-liku’?] isände’,kiä pand valla vardadõ,teopoisi’ teibadõ.Ei olõ’ kulda kubijat,man marja saisijat.Meil om kurat´ kubijan,varas vallapäälikun.Esi’ saisti saibadõ,tahtsõ üles taivadõ,peräst sai põhipõrgudõ,põhipõrgu peräle. Viis: EÜS IV 232 (309) < Hargla khk – J.Continue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

6. KUNAS ORI UNÕ MAKA(Hrg) (Orja uni)

Harglõ Orja uni * KUNAS ORI UNÕ MAKAõt-teri-d,i rai- tari-di, rai- tari-di, ral- lal- laa,vainõlats varju löüd?Panni pää paaiu pääle,kaala kate kannu pääle.Oja oll´ olut täüs,veeretasa vette täüs. Viis ja tekst: ERA Pl 24B1< Liis Peltser (78 a) – heliplaadistatudContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

3. VELI VÕTSÕ VEREVÄ NAASÕ (Hrg) (Must naine)

Harglõ Must naine VELI VÕTSÕ VEREVÄ NAASÕ,e-ebuski babuski,jätse mullõ musta naasõ.Muu’ lätsi’ kerikuhe,ma’ lätsi umma oiutama.Kon üts´ oja, sääl oiudi,kon üts´ lump´, sääl lopudi.Nakas´ kuri külmetämä.Veie kodu koovatama,panni üles keresele.Sattõ maha’ tullõhe,palut´ ärä’ mõlõmba’ põlvõ’. Viis ja tekst: EÜS IVContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

6. MAGASI MA MARJAMÄEL (Hrg) (Unenägu)

Harglõ Unõnägu MAGASI MA MARJAMÄEL,sine-kül’-lille siän,hõpõlille hõlman,vaha-kül’-lille vaihõl;näie ma und hirmutud,tõistõ und näi armõtud. Kuuli ma’ poissõ puudavat,lüü-kül’-lülli lüüdävät,mõtli ma ollõv uma velle,sine-kül’-lilli linnukõsõ, –tuu oll´ võõras võllaskaal.Tahtsõ-ks kapla  kaala panda’,tahtsõ lõiga lõõri panda’. Viis ja tekst: EÜS I 780Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

1. MIS SÄÄL MÄE PÄÄL VERETÄS? (Hrg) (Kolm õuna)

Harglõ Kolm ubinat MIS SÄÄL MÄE PÄÄL VERETÄS? Viis-vaas-veereli, hoi marja, hoi marja, pikk´ pilli hainamaalõ!Uibu mäe pääl veretäs.Mitu ossa uibun om?Kolm ossa uibun om.Mitu ubinat ossan om?Kolm ubinat ossan om.Üts´ om kullat kullaga,tõõn´õ hõbõt hõbõga,kolmas vasõt vasõga.Sii, mis kullatContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

8-. PÄIV LÄTS´ ALLA KUI VERETI (Hrg) (Ema nutab tütreid)

Harglõ Ema nutab tütreid * PÄIV LÄTS´ ALLA KUI VERETI,imä ikk´ kui nõrõhti.Imä õks ikõs tütäreid,Leinas´ lehmänüssejäid,Kahits´ karjasaadijaid.„Tulõ’ õks leppä, nüssä’ lehm(ä),kahar kõiv, saada’ kari!“Ei saa’ lepäst lehmänüsjät,kaharõst kõost karjasaatjat,kui ei käse’ ummi kässi,aja’ ummi armõid jalgu.Panõ’ õks kängä’ käümä,jalatalla’Continue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

7. PÄIV LÄTS´ ALLA VERETENNÄ (Hrg) (Ema nutab tütreid)

Karula/Harglõ Ema nutab tütreid PÄIV LÄTS´ ALLA VERETENNÄ,imä iki nõrõtõnna.„Mis sa nüüd ikõt, imäkene?“Imä iki tütäridä,leinäs´ lehmänüssijäde,kahits´ karjasaatõjadõ.„Ärä’ nu ikku’, imäkene,kül’ nu leppä lehmä nüsvä’,kahar kõivu karja saatva’.“ –„Ei saa’ lepäst lehmänüsjät,kaharkõivust karja saatjat!“ Viis: EÜS VII 878 (26) <Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Latsõigä

5. IMÄL OLI HULKA TÜTTÄREIDE (Hrg) (Tütar vette)

Harglõ Tütar vette IMÄL OLI HULKA TÜTTÄREIDE,katsi hulka kanasõide,viisi pand villu venütämä,kuusi kangast kodomade,Ütte pand paiju=pardikeses,tõise tiiveere=tedrekeses,kolmada kännu koorekeses Imä tulli üles hommonguld,Vara enne valged.Nüs lehmä, saat karja,mõsk anuma aija pääle.Kõnni kua kaardõde,tegi tii tiiki poolõ,jäle aije järve poolõ.Vedi paaContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

4. EMAL OLI HULGA TÜTTÄRITA (Hrg) (Tütar vette)

Harglõ Tütar vette * EMAL OLI HULGA, EMAL OLI HULGA TÜTTÄRITA,emal oli hulga tüttärita,kat’si hulga, kat’si hulga kanasita,kat’si hulga kanasida.Üte õks pan’d tee veere, üte õks pan’d tee veere tedrekeses,üte pan’d tee veere tedrekeses.tõse pan’d paiu, tõse pan’d paiu partsikõsõs,tõseContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

3. MELLE VAEVAN MI VAESE (Hrg) (Vii vette)

Harglõ Ema ei viinud vette MELLE VAEVAN MI VAESE,piinan mi peenikse,surman suvilinnukese?Kas see olnes ima süüdü,vai küll ima sõsarde süüdü?Enämp nu olnes ima süüdü,kui küll ima sõsarde süüdü.Imä viie ilma vihalda sanna,mäele tõie mähkemedä.Pand mu orja oodete pääle,palgapoisse pat’ku pääle.Continue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

18. MAGASI MA MAARIJA MÄEL (Hrg) (Taevas tantsib)

Harglõ Taevas tantsib. Neiu puu otsas MAGASI MA MAARIJA MÄEL,sine-lille siätsen,vaha-lille vaihel –näie ma unnde hirmutud,tõiste unnde armetud!Taavas tanndsõ, maa mürisi,pilve leie pillakaari,kuu tek kulla kringeleid,agu leie ahelõid! –„Astu iks maha AnnekeneHiidä maha Hipe(õ)kene,Karga maha Katrekene,Ilma pääle Hilsõkõnõ!” –„Ei maContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

8. KES SÄÄL KUUSÕN KUUGANÕS (Hrg/Urv) (Tore neiu)

Harglõ/Urvastõ Tore neiu KES SÄÄL KUUSÕN KUUGANÕS,kes sääl vahtren vahtinõs?Neio no kuugõn kuugunos,neio vahtran vahtinõs.„Tulõ no maalõ, Maalikõnõ,ilmalõ, ilusakõnõ.“„Ei ma, Maali, manu lähä,ilmalõ ilusakõnõ –tii mulle tinatreppi,vala vaski varvakõnõ.Sis ma, Maali, maha lää,ilmalõ, ilusakõnõ!“ Laulsivad tütarlapsed. Viis: EÜS IV 212Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Nuurus

13. JUMMAL´ TEENES SII KÕRRA (Hrg) (Poiste tundmatu saatus)

Harglõ Poiste tundmata saatus. Tamm JUMMAL´ TEENES SII KÕRRA,kua tõsõ ajast-aja,kohe meid kua jäänenes –mõni meid viiäs Vennemaalõ,saadõtõs Saarõmaalõ,kositas Kuramaalõ,sõaleevä sõglijas,vainukalõ kastijas.Äij sõklu’ syaleibä,tõnõ kastku’ vainukalgõ!Esi’ ma sõglu ese leevä,esi’ kasta velle kalõ,esi’ ma pühi ese muru,esi’ laabi velle lauva,PühiContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

12. HÕÕ-ÕI, VELLEKESE’! (Hrg) (Kus olid, kui otsisin)

Harglõ Kus olid, kui otsisin? HÕÕ-ÕI VELLEKESE’,hõõ-õi vellekese’,vellekese’ noorõkõsõ’!Kos sa, kos sa, kos sa olli’,kos sa olli’, ku ma otsõ? –Suun, suun, suun suurõ,suun suurõ soka all,laanõn, laanõn, laanõn laja,laanõn laja lihe all.Sääl mii’, sääl mii’ sääl mii’ seie’,sääl mii’Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

6. ÜTS´KÕRD OLLI NOORIMEESI (Hrg) (Joodiku kojukutse)

Harglõ Joodiku kojukutse ÜTS´KÕRD OLLI NOORIMIISI,noorimiisi, illus´ poiss´.Trii-rilla’, -traa-ralla’,trii-ridi-ridiral- la-lla’.Kõrdsin seie, kõrdsin jõiõ,laulsõ kõrdsilauva pääl.Trii-rilla’, -traa-ralla’,trii-ridi-ridiral- la-lla’.Sääl tulli kutsija jo lävel’,sõnatuuja akna all’.Trii-rilla’, -traa-ralla’,trii-ridi-ridiral- la-lla’.„Tulõ’ no kuu, noorimiisi,nõrgu’ kuu, nõrka poissi.Trii-rilla’, -traa-ralla’,trii-ridi-ridiral- la-lla’.Sõsar´ sul kotun koolõman,Sõsar´ kotun koolõman.” –Trii-rilla’, -traa-ralla’,trii-ridi-ridiral-Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

1. KU MA MUSTÕ NUURI OLLI (Hrg) (Kui ma olin noorekene)

Harglõ Kui ma olli noorekene KU MA MUSTÕ NUURI OLLI, vai, vai, vai,nuuri olli, nopõ olli, vai, vai, vai,sis ma kirbu kinni’ võti,jänesele järgi joosi,oravõlõ otsa lei,panni parmu kammitsõdõ,noorõ naasõ naritsõdõ. Viis: EÜS IV 213 (280) < Hargla khk –Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

29. KU MI KAIÕ SARU POISSÕ (Hrg) (Oma ja võõra valla poisid)

Harglõ Oma ja võõra valla poisid KU MI KAIÕ SARU POISSÕ,kaiõ Saru nuuri mihi,ku na kiirdi’ kerigu poolõ,joosi’ jumalasynalõ,esi’ oll´ pääl ku päävätäht´,hopõn´ all ku aotäht´.Üü oll´ öölen Riia ristest,küpär pään kerigukiräst.Ku mi kaiõ Mõnistõ poissõ,kaiõ Mõnistõ nuuri mihi –kuContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

24. MIS TI VAHIT, VALGÕ’SILMÄ’ (Krl/Hrg) (Poisid põlgavad)

Karula/Harglõ Siin ei ole sinu oma. Poisid põlgvad, pole ehteid MIS TI VAHIT, VALGÕ’SILMÄ’,kogõhõllõt, musta’kolmu’?Ega tii’ umma siin ei olõ’,marjakõist mii’ man –tii’ uma ärä’ koolu,marjakõnõ maalõ viidü.Viidi Viru kerikudõaeti Arju kammõridõ.Virulanõ viina tõiõ,kirulanõ kellä leie,arjulanõ hauva kaib´!Melles poisi’ meidäContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Nuurus

23. KÄGU KUUK KUUSÕ OTSAN (Hrg) (Poisid põlgavad)

Harglõ Käost käterätt. Poisid põlgavad KÄGU KUUK KUUSÕ OTSAN,pihu laul pedäjüsen.Et see(-ks) kägu kätte saanu’,pihu piiu linnatanu’:käost (os) saanu’ käteräti,pihust pihme piharäti.Ega see kägu ilma kuugu’,ega see lindu ilma laula’:tahtsõ(-ks) süä laheda’,miili paha paugatuda’.Ennebi(-ks) lahes´ linnan hamõ’,paugatugi pallapuuli.Selle-ks poisi’ meidäContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

22. MELLES POISI MEIDÄ PÕLGVA’ (Hrg) (Poisid põlgavad)

Harglõ Poisid põlgavad. Ema haual MELLES POISI’ MEIDÄ PÕLGVA’,laitva’ laisas noorõ’mihe’?Et oll´ hamõ’ halvust linust,pallapuuli pakalaist.(Veli tekk´ lina’ liiva pääle,säält sai pall´u pakalaid,üleliiga lemmikeid.Mis mi iks või võõra’ tetä’,kua võõra’ minnä’ kohe?Kuul tekk´ meile kurjastõ,katsku ülikalõstõ.) Et iks ollu’ umaContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

34+. SIIN OM SUURÕ’ SOEMÕTSA’ (Hrg) (Isa haual. Oma ja võõrasisa)

Harglõ Neiud vastu ööd käimas. Esä haual. Oma ja võõrasesä SIIN OM SUURÕ’ SOEMÕTSA’,korgõ’ kahruvarigu’.Siiä’ susi surma tege,siiä’ kahr kaala murd.Siin om oja ussõ all,läte’ tarõ läve all.Siiä’ ojja upudõ,siiä’ lättede läpätede.Olõ-i siist ojast otsijat,ei lättest löüdijät.Ojast otsja ammu koolu’,lättestContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

33-. KÄGU KUUGI KUUSISTUN (Hrg) (Vaeslaps käoks)

Harglõ Vaeslaps käoks. Vaeslaps ema haual * KÄGU ÕKS KUUGI KUUSISTUN,pihu peti pedästün.Es see nu kuugu’ käokõnõ,es see nu petä’ pihukõnõ:see õks kuugi vaenõlats´,vaagi ummi vanõmbiid.Esä rutas´ vahra ärä’ koolda’,inne muida mulda minnä’;jätt´ mu vahra vaesõs,inneaigu armõtummas;jätt´ mu maha’ marjaContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

27+. KÄGU KUUKÕ KUMÕHÕDÕ (Hrg) (Käost käterätt)

Harglõ Käost käterätt KÄGU KUUKÕ, leelu, kumõhõdõ, leelu,laul’ laanen, leelu, helehede, leelu.O’s mi käo,leelu, kätte saanu’,leelu,suvilinnu, leelu, sulussõdõ, leelu,tennü mi’ kastest, leelu, käteräti, leelu,suvilinnust, leelu,, suurrräti, leelu,ohukõsõ, leelu, olaräti, leelu,teeme käpe, leelu, käteräti, leelu.Õga nee’ kuku, leelu, õigõ käo’, leelu,laula’Continue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

21+. PÄIV LÄTS´ ALLA VERETELLEN (Hrg) (Ema haual)

Harglõ Ema haual PÄIV LÄTS´ ALLA VERETELLEN,imä iki-ks nõrõtõllõn.Jätt´ mu varha vaisõs,enneaigu armõtummas.Timä mõtõl´ kerigu kulladsõ ollõv,hauva mõtõl´ hõbõdsõ ollõv.Kerik olli külmist kivest,haud olli halvust sõmõrist.Imäl õks hauda kaavõti,armu ala lammõsi.„Tulõ’ üles, imäkene,karga’ üles, kasvataja.” –„Ei või’ minnä’, tütrekene,karadagi, kanasõkõnõ.Rist´Continue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

8+. TULÕ ÜLES HOMMUGULTA (Hrg)

Harglõ Vaeslapse laul TULÕ ÕKS ÜLES, LEELU, HOMMUGULTA, LEELU,varha enne, leelu, valgõ’õta, leelu.Mul om õks väigu, leelu, vällä pääl, leelu,noorõkõnõ, leelu, nurmõ pääl, leelu.Olõs õks elle, leelu, uma imä, leelu,uma kallis, leelu, kasvataja, leelu.Mul õks süä, leelu, süüvä’ taht, leelu,marjakõnõ,Continue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

5+. VÕÕRASIMÄ, VÕHLU IMÄ (Hrg)

Harglõ Oma ja võõrasema VÕÕRASIMÄ, VÕHLU IMÄ,võõras võhluarmulinõ:pääle kaes kainõtudõ,silmi hiit hirmutudõ.Näkki kauvõn tulõvõt,üle Väinä välkivet,üle piiri pilkuvõt:„Joba tulõ suuri süüjä,suuri süüjä, suuri juuja.Poolõ pätsi poolõndaja,nellä kiku neelätäjä.”Pall´us pand iks paa manu’,liias lihaliuva manu’.Kinni’ leie kirstu kaasõ,agarõdõ aida ussõ. UmaContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

4-. IMÄ RUTTAS VARHA VÄLLA KOOLTA (Hrg)

Harglõ Vaeslapse laul * IMÄ RUTAS´ VARHRA VÄLLÄ’ KOOLDA’,enne muid mulda minnä’,jätt´ mu varhra vaesõs,enneaigu armõtus. Maha’ ma jäie marjasuuru,põrmandullõ põrmusuuru,liiva pääle linnu suuru. Sugu õks käske meid suuhe viiä’,võsa võrõngudõ hiitä’.Esä olli ette tõtõlik,tõtõlik ja mõtõlik.Võtt´ õks üte käeContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

3+. OH MA VAGA VAENÕLATSI (Hrg)

Harglõ Vara vaeslapseks OH MA VAGA VAENÕLATSI,ilma päädä’ pääsukõnõ.Jäi iks maha’ marjasuuru,põrmandulle põrmu suuru.Lätsi kua lävele –is olõ’ kotta kutsujat,Lätsi aida lävele –is olõ’ aidast andijat,lätsi tarõ lävele –is olõ’ tarrõ tõstijat.Konh ma isti, sääl ma iksõ,konh ma saisi, saina’Continue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

2+. IME RUTAS´ VARRA KOOLDA’ (Hrg)

Harglõ Kullast kirikaed. Vara vaeslapseks IME RUTAS´ VARRA KOOLDA’,enne muid mulda minnä’.Mõtõl´ ta kerigu kulladsõ ollõv,avva mõtõl´ õbõ’õdsõ.Is olõ’ kerik kuldanõ,aud is olõ’ õbõ’õnõ –kerik oll´ külmist kivest,aud allist sõmõrõist.Jätt´ mu varra vaesõs,enne muid armõtummas,jätt´ mu maha’ linnusuuru,jätt´ mu maha’Continue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

17+. ÄÄ, ÄIU-ÄÄ (Hrg)

Harglõ Hällütüs ÄÄ, ÄIJU-ÄÄ, ÄÄ, ÄIU-ÄÄ,kasu’, latsõ, karjussõs,karjavitsa kandijas. Viis ja tekst: ERA III 3, 157 (155) < Hargla khk, Mõniste v – E. Oja < Pauliine Pihlak, 44 a (1930). Fon 280 b.

Sildid
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

16+. ÄÄ-ÄÄ, TILL’UKÕNÕ (Hrg)

Harglõ Hällütüs ÄÄ-ÄÄ, TILL’UKÕNÕ,jää’, väiku, magamõdõ!Kasu’ pia karjussõs,pikä vitsa vedäjäs,suurõ koti kandjas!Ää-ää, till’ukõnõ! Viis ja tekst: ERA III 7, 138 (16) < Hargla khk, Taheva v, Kirepi k – Herbert Tampere < Leena Karh, 78 a (1935). Fon 444 b

Sildid
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

6. KURR-KARR , KOS SA KÄVE’? (Hrg)

Harglõ Latsilugõminõ * KURR-KARR, KOS SA KÄVE’?Nurr-närr nurmõn käve.Mis sääl tetti?Liha süüdi.Kas sullõ ka anti?Anti küll üts palakõnõ.Kas sa mu kattõ poiga näit?Näi küll.Konnõs olli’?Pendre all magasi’.A ku sa vahest vällä sei’?Is süü’, is süü’.Riiru, Riiru, ärä’ puttu’ sa minnu,maContinue Reading

Sildid
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

9. MIS ÜTS? EI MIDÄGI! (Hrg)

Harglõ Latsilugõminõ * MIS ÜTS? – EI MIDÄGI!Mis kats? – Kats silmä pään.Mis kolm? – Kolmõ jalaga latsõ pudrupott.Mis neli? – Lehmäl neli nissa.Mis viis? – Mihel viis päkkä peon.Mis kuus? – Hopõn um kuuõ naalaga rauan.Mis säidse? – SäidseContinue Reading

Sildid
Postitatud Liisulugõmisõq

7. TSÕI, TSÕI TSÕDSÕLÕ (Hrg)

Harglõ Latsõ hupatamisõ laul TSÕI, TSÕI, TSÕDSÕLÕ,üle aia onulõ,läbi lepistü lellile,üle tänävä tädile.Mis sääl aia all om?Meri aia all om.Mis sääl mere keskel om?Tulp mere keskel om.Mis sääl tulba otsan om?Säng tulba otsan om.Mis sääl sängü sisen om?Padi sängü sisenContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

2. AADAMAL OLL’ SÄIDSE POIGA (Hrg)

Harglõ Tsõõrimäng AADAMAL OLL’ SÄIDSE POIGA,säidse poiga Aadamal.Na es süü’, na es juu’,na es tunnõ’ armastust.Nimä’ ellive’ kõik ütenja siis teive’ nimä’ nii: Mängjä’ liigusõ’ tsõõrih, üts kesken. Laulu viimätside sõnno man tege kesken olija määntsegi liigutusõ, midä tsõõr perräContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

3. ARMAS HÕIM, ANNA’ PATA! (Hrg)

Harglõ Paamäng * Tekst: H II 32, 28 (18) < Hargla khk, Mõniste v – Jaan Pähn (1888).

Sildid ,
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

6. ÜTE’ LEKERI’ TULÕVA’ (Hrg)

Harglõ Leikari mäng. Näio anomidõ puhtus * ÜTE’ LEKERI’ TULÕVA’,tõsõ’ lekeri’ läävä’.Leker tahtsõ leigu lüüä’,leigu lüüä’, heigu lüüä’seolõ uuõlõ murulõ,seolõ kehväle talulõ.Anna’ meile pruuti,pääle pruudi mõrsija. Ei olõ’ kulda, ei olõ’ hõbõhõt,mingas mina panõ mihele.Mine’ ilmamaalõ –tõtõlik sinu kullastõtõtõlik sinuContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

2. KEL JO OM ESE KOOLU’ (Krl, Hrg)

Karula/Harglõ Tsõõrilaul, koolõtaminõ KEL JO OM ESE KOOLU’ –koolõ’ – kurba mõrsija!Kel jo om ime koolu’ –koolõ’ – kurba mõrsija!Kel jo om veli koolu’ –koolõ’ – kurba mõrsija!Kel jo om sõsar koolu’ –koolõ’ – kurba mõrsija! Kel jo om eseContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

6. MA OLÕ KUI ÜTS KAHAR PUU (Hrg) (Rikas puu)

Harglõ Rikas puu * MA OLÕ KUI ÜTS KAHAR PUU,Mul omma’ ossa’ tsirkõ täüs. Pallõ sinnu, kahar puu,lupa’ mul üts ossakõnõ! Ei mina anna’ säätsele kehväleütteainust ossakõist. Lää esi’, võta esi’,võta kõgõ parõmba. Tekst: ERA II 26, 165 (10) <Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

17. OH MA VAENÕ VALGÕ JÄNES (Valge jänes) (Hrg)

Hargla Jänese ikulaul OH, OH, MA VAENÕ,oh ma vaenõ valgõ jänes,johtu, johtu, johtu,johtu suurõ vällä pääle.Tulli, tulli jääger´,tulli jääger´ püssiga,lasksõ, lasksõ maha’,lasksõ maha’ puudsa-paudsa.Veri, veri vällä,veri vällä virdsa-vardsa. Pand´ õks, pand´ õks, pand´ õks,pand´ õks pikä rii pääle,viidi, viidi, viidi,viidiContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

16. OH MA VAENÕ VALGÕ JÄNES (Valge jänes) (Hrg)

Hargla Jänese ohkaminõ OH MA VAENÕ VALGÕ JÄNES,keväjäne kerge jänes,johtu suurõ vällä pääle.Eeger tulli püssiga,lasksõ mullõ pousa-pausa.Pandsõ pikä rii pääle,veie mõisa herrä kätte.Herrä andsõ koka kätte.„Kuulõ’, kulla kokakõnõ,ärä’ sa praatu’ palanõn,ärä’ sa kiitü’ kibõdan –praadi’ uma poolõ pääl,keedä’ külmä kiviContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

10. ORIKAS, MIS UNU EIDEL (Seatapmine. Kass kadunud) (Hrg)

Hargla Kass kaun ORIKAS, MIS UNU EIDEL:pää olli kuuvõ kuhja laiu,hand olli viie vigla piiu,säidse süldä olli sälläluud,katõsa oll´ kaalaluud,kümme süldä külleluud. Vellepoig, viä’ vedru,unupoig, otsi’ oda!Tapkõ’ oinas orassõst,sinesarv´ siätsest!Es usu’ ori otsa lüüvä’,palgalinõ pähä’ lüüvä’.Ku iks esä esi’ tull´,esäContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

9. ORIKAS, MIS UNU EIDEL (Seatapmine. Kass kadunud) Hrg

Hargla Tsiatapminõ. Kass kaun 1 2 ORIKAS, MIS UNU EIDEL,pää olli kuuvõ kohja laiu,hand olli viie vigla piiu.Es usu’ ori otsa lüüvä’.palgalinõ pähä’ lüüvä’. Kui õks esä esi’ tull´,esä osas´ otsa lüüvä’.„Tulõ’, Annõ, tuu annum,tulõ’, Kärdu, tuu käsik!Siist sa verdeContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

7. LASKÕ’ SISSE KADRISANDI’ (Hrg)

Hargla Kadrilaul 1 LASKÕ’ SISSE KADRISANDI’, katri,Kadril küüdse’ külmetävä’,varbaotsa’ valutava’. Laskõ’ sisse kadrisandi’,Egas mi, sandi’, siist ei olõ’,mii’ olõ sandi kauvõst tullu’,mii’ ei olõ’ nälläsandi’,mi’ iks olõ naljasandi’. Laskõ’ sisse kadrisandi’,Kadril küüdse’ külmetävä’,varbaotsa’ valutava’. Laskõ’ sisse kadrisandi’,Kadri’ tulnu’ kaugõ’õlta,läbi suuContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

10. MÄRDI’ OMMA’ KAVVÕST TULNU’ (Hrg)

Hargla Mardiõhtu laul Variant: Var: MÄRDI’ OMMA’ KAVVÕST TULNU’, märti, santi.ega märdi’ ilmast tulõ’,märdi’ tulli’ taivastõ,taivastõ, korgõ’õstõ,jahiliht´ lõigas´ jala,pilliruugu pisti silmä. Viis ja tekst: ERA III 7, 140 (19) < Hargla khk, Taheva v – H. Tampere < Leena Kahr,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

8. LASKÕ’ SISSE MÄRTE SANTE (Hrg)

Hargla Märte laul LASKÕ’ SISSE MÄRTE SANT´E, märti,Märdi’ omma’ siia’ tulnu’,Märdi küüdse’ külmetäse’,Märdi varba’ valutõsõ’. Märdi’ omma’ kavvõst tulnu’,läbi suu supa-sapa,läbi ruu ripa-rapa. Tulõ’ üles, peremiis´,aja’ tii aida poolõ,tii’ tii keldri poolõ,aidast anna’ haniliha,keldrest tuu’ kitsõliha.Ei ma taha’ lehmäliha:pull´ oll´Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

16. TSIRR, VIRR, LÕOKÕNÕ (Hrg)

Harglõ Liiri-lõõri TSIRR, VIRR, LÕOKÕNÕ,kos su kulla pesäkene?Uibun ossa pääl,varikun varva pääl.Kos see uibu jäie?Vanamiis tedä maha’ ragi.Kos see vanamees jäie?Tsiapahta pagõsi.Kos see tsiapaht jäie?Tuli timä ärä’ palut’.Kos see tuli jäie?Vesi timä ärä’ kistut’.Kos see vesi jäie?Kana timä ärä’ jõie.KosContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

15. TSIIRI-TSÕÕRI TSIRGUKÕNÕ (Urv)

Urvastõ Vanamiis ja tsirk TSIIRI, TSÕÕRI TSIRGUKÕNÕ,kos sul kulla pesäkene?Varikun varva päälkuiva kuusõ ossa pääl.Kos tuu kuus jäie?Vanamiis ta maha ragi.Kos tuu vanamiis jäie?Ärä’ temä kuuli.Kohes tedä matõti?Tarõ taadõ pindre pääle.Kos to pinnär jäie?Must hobõnõ üles künd’.Kos tuu muld jäie?kana’Continue Reading

Sildid , ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

14. TSIIRI-VIIRI LÕOKÕNÕ (Hrg)

Harglõ Latsilaul TSIIRI-VIIRI, LÕOKÕNÕ,kos su kulla pesäkene?Varikun varva pääl,uibun ossa pääl.Koes see varik jäie?Vanamiis tedä maha’ ragi.Koes see vanamiis jäie?Tsiapahta pagõsi.Koes see tsiapaht jäie?Tuli tedä ärä’ palut’.Koes see tuli jäie?Vihm tedä ärä’ kistut’,Koes see vihm jäie?Maa ala’ vaivu.Koes see maaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

5. KÄGU KUUKSÕ, MÕTS KUMISI (Kan)

Kanepi Kägo, käopoig 1. 2. KÄGU KUUKSÕ, MÕTS KUMISI,pihu laulsõ, mõts pimeti,sisask laulsõ, mõts sineti.Kost se kägu kätte saassi,kost see pihu peiu saassi –käo kätte käkistäsi’,pihu peiu pitsitäsi’.Pihust tiissi piinü põllõ,käost tiissi käteräti,sisaskist tiissi siidiräti. Viis 1: EÜS IX 1337Continue Reading

Sildid , , ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

3. KUKU’, KULLA KÄOKÕNÕ (Hrg)

Harglõ Käolõ KUKU’, KULLA KÄOKÕNÕ,laula’, laanõlinnukõnõ.Kägu kuuksõ, kuusik kumisi,sisask laulsõ, silda tõrku,pihu lauli, pihla nõrku.Os see sisask siiä’ tullu’,os see pihu piiu tullu’,os see kägu kuuknu’ mullõ –sisaskist saas siidiräti,pihust saas ma pikä põllõ,käost saas ma kuldsõ kuuõ. Viis jaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

8. KÜLL OM LAULU, KU MA LASÕ (Hrg)

Harglõ Hää helü KÜLL OM LAULU, KU MA LASÕ,küll om viisi, ku ma veeri.Laula ma mere maas,mere kivi’ killingas.Ärä’ ma seie lõo lõõri,ärä’ ma seie kurõ kurgu.Selle mul kurk kumõtas,selle mu hääl helendäs.Pill mul helle pedäjäne,kannõl helle kadajäne. Viis jaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

7. ÜTELGE’ SÕNNU, KEL OM ENÄMP (Hrg)

Harglõ Pall’o sõnno ÜTELGE’ SÕNNU, KEL OM ENÄMP,kaske, kanike,pääle pandkõ, kel om pall’u,Meil om sõnnu veidikese,laulukõrdu kasinõdõ,Ei meil, sõsar, sõnnu puu,laulukõrdu kasinõdõ,tii viirde panni teki täüs,palu viirde palaja täüs,Kui mi lasõ laulamõdõ,vai mi peesü pillumõdõ,ega sis meid ohja’ hoia’,ohja’ hoia’,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

12. MUL OLL’ VÄIKU VELLEKENE (Hrg) (Imelik maja)

Harglõ Imelik maja Hai, hai, hai, hai!MUL OLL’ VÄIKU VELLEKENE,tinarinda, till’ukõnõ,Koiva iks karas’ kaalani,ussõ ojju olõni,maa päält korjas’ maasikõid,liiva päält linnukõid;maaskõist tekk’ iks majakõsõ,linnukõist tekk’ liinakõsõ.Säält sõiti’ müüdä suurõ’ s’aksa’,suurõ’ s’aksa’, Riia herrä’.Nuu’ iks meilt küüsütelli’,küüsütelli, juurutõlli (ehk: „nõvvatelli”):„Kas seContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

13. MIS SÄÄL MERE KESKEL OLL’? (Hrg) (Meri õue all)

Harglõ Meri. Tsirkõ olu’ 2. MIS SÄÄL MERE KESKEL OLL’?Tulp mere keskel oll’.Mis sääl tulba otsan oll’?Säng tulba otsan oll’.Mis sääl sängü sisen oll’?Preili sängü sisen oll’Mis sääl preili üsän oll’?Lats preili üsän oll’Mis sääl latsõ peon oll’?Mõõk latsõ peonContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq

18. IKÕ’, IKÕ’, VELLEKENE (Hrg)

Harglõ Lunastõdav veli *** IKÕ’, IKÕ’, IKÕ’, IKÕ’, VELLEKENE,ikõ’, ikõ’, vellekene,sääl sõan, sääl sõan saistõnõn,sääl sõan saistõnõn.Hirnu’, hirnu’, hirnu’, hirnu’, hiiru ruuna,hirnu’, hirnu’, hiiru ruuna,sääl tallin, sääl tallin laagrin,sääl tallin laagrin.Veege’ tiidü, veege’ tiidü mu esäle,veege’ tiidü mu esäle,et taContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

15. HÕBÕÕNÕ TIHALANÕ TALLI TAKAN TIITÄS

Harglõ Sõalaul HÕBÕÕNÕ TIHALANÕtalli takan tiitäs.Kuulõ’, sõsar, mine’ aida,kaku’ mullõ lille.Lauldõn sa neid lille kakut,ikkõn minnu ärä’ saadat.Ei ti minnu enne näe-ei,ei ka minnu hobõsõl,kui juusk oja ussõ alt,läte’ tarõ läve alt.Sis tulõ hopõn värte poolõ,tii’ saati küsümä.Kohes jäie sällänContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

7. KELLEL KÕRDA SÕTTA MINNÄ’ (Hrg)

Harglõ Vele tulõk sõast kodo KELLEL KÕRDA SÕTTA MINNÄ’,kellel kõrda kodo jäiä’?Vellel kõrda sõtta minnä’,imäl kõrda kodo jäiä’.Sõan vellelt küüsütelli,vainu vanõmb nõuatõlli:„Kes sul armas kodo jäie,kes sul kallis kodo jäie?”„Imä mul armas kodo jäie,imä mul kallis kodo jäie!“„Medä tüüde tegemäde?”„NiidisukkaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

3. JÕVVA-AI MA SÕKKU’ SÕALEIBÄ (Hrg)

Harglõ Nõrgakõnõ JÕVVA-AI MA SÕKKU’ SÕALEIBÄ,jõvva-ai ma kasta’ vainukakku.Käevarrõ’, käevarrõ’ väetimbä’!Mul om pihta peenikene,sälg kui säksä väidsekene.Mul om olga, mul om olga ohukõ,olaluu om, olaluu om uibunõ.Tuu no sõkku’ sõaleibä,tuu no kastku’ vainukakku,kel omma’ piha’ pihlapuidsõ’,kel käevarrõ’ vahtõradsõ’,sõrmõkondi’, sõrmõkondi’ kuslapuidsõ’!Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

13. JUMMAL SUNDKU SUURÕ HERRÄ (Hrg) (härjad murtud)

Harglõ Härä’ murrõdu’ JUMMAL SUNDKU, joeda, suurõ herrä,jo-eda, ai-lelu- joo, suurõ herrä, joo,kia pand’ külmäl kündemähe.Künni iks künni, käe’ külmeti’.Sis tei tulda toomikulõ,peesüvarju pedästikku.Sis tull’ kuri kuusistustõ,mõtsapeni pedästikust.Murd’ mul Must’u mulla pääle,Punakõrvakõrrõ pääle.Sis lätsi kodu ikõnõnnõ.Sis tull’ vasta vana teeda,teedaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

2. VELI AI USSÕ VÄREHEIST (Hrg) (võõrasema ja vaeslaps)

Harglõ Võõrasimä ja vaenõlats. Sarvõpuhkja kodokutsõ’ VELI AI USSÕ VÄREHEIST,ussõ ummist hoonõhõist.Pagõsi ma alla paiustuhe,liina ala lepistühe.Säält ma löüse luudsõ lutu,luudsõ lutu, puudsõ pilli.Naksi ma luttu ajama,puust pilli puhkuma.Ime tulli vällä väreheist,ussõ ummist hoonõhõist,kapl käen ja käüds peon!„Tulõ’ iks kuu’,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

3. SIIN MI LAULA SEE KÕRRA (Hrg) (Suur tamm)

Hargla Näiodõ tundmalda saadus. Suur tamm SIIN MI LAULA SEE KÕRRA,siin mi see ajastaj(a) –Jummal teenes, miä saa(nõs),kohe (meid) kua jäänenes!Mõni (meist) viiäs Vennemaalõ,saadõtaski Saarõmaal(õ)sõaleibä sõkkuma,vainu kalgõ kastõma.Jummal sõkku’ sõaleib(ä),Jummal kastku’ vainu kalg(õ).Esi’ (ma-ks) pühi ese muru,esi’ laabi velle lau(a),pühkmä’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq

4, JAAN TULL’ UMMI LATSI KAEMÕ (Hrg)

Hargla Jaanilaul JAAN TULL UMMI LATSI KAEMÕ,liigu, liigu,mis nä söövä’, mis nä joova’.Saia söövä’, olut joova’.Jaan läts’ üle ninniniidü,ninniniidü, kulla konnu.Jaaniliht lõigas’ jala,pilliruugu pistse silmä. ERA III 7, 138/9 (17) < Hargla khk, Taheva v, Kirepi t – H. TampereContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Suvi

3. JAAN TULL’ SIIÄ’ MAALÕ (Hrg)

Hargla Jaanilaul * JAAN TULL’ SIIÄ’ MAALÕ,liiga, liiga,ommi latsi üle kaema.Mis na seivä’, mis na jeivä’?Õlut jeivä’, saia seivä’.Jaan tõi kesvi kindaga,kaaru tõ kaputaga,rüki tõie rüpüga.Tõie pikä päälüsepütü.Vatsk oll’ vakalaiunõ,sõir oll’ sõglasuurunõ.Jaanil naanõ kaonu’,tõõsõl pääväl kätte saie.Kuulõ’, vana jaaniimä,kui eiContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Suvi

2. JAAN TULL’ PIKKÄ PÕLDU MÜÜDÄ (Hrg)

Hargla Jaanilaul 2. JAAN TULL’ PIKKÄ PÕLDU MÜÜDÄ, liiga, liiga,Jaan tull’ kuldakondu müüdä, liiga, liiga,ligi tõi ta liiaõnnõ, liiga, liiga,kaasa tõiõ karjaõnnõ, liiga, liiga,Jaan tõi pikä piimäpütü, liiga, liiga,Jaan tõi korgõ koorõkanni, liiga, liiga,madaliku võiupunna, liiga, liiga,Jaan tõi rüä rüpüga,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Suvi

1. JAANI, SAANI (Hrg)

Hargla Jaanipäävä kombist 2. Jaanipäävä puulpäävä minti õdagu nurmõ. Käüti ümbre vilä ja pallõldi Jaani: JAAN, SA OLÕT RIKAS MIIS,jaani, jaani,tulõq miiq tulitsõilõ,tuuq meile pall’u vilja,rüpütäüs rüki,seegatäüs seätseid,kausitäüs kaaru,vakatäüs vannaraha. Nurmõ lätsiq õnnõ uma perre liikmõq, esä, imä, latsõq jne.Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Suvi

16. ATTEH, MI TENNÄ (Hrg)

Hargla Hää häll AITEH, MI TENNÄ, hätee, kõkuu!Hää lats´, kiä hällü tekk´, hätee, kõkuu,hää lats´, kiä hällü tekk´, hätee, kõkuu,kaunis lats´, kiä kabla’ tekk´, hätee, kõkuu,kaunis lats´, kiä kabla’ tekk´, hätee, kõkuu. Viis ja tekst: ERA III 7, 132 (10)Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Kevväi

11. SIKK OM SIIÄ’ HÄLLÜ TENNÜ’ (Hrg)

Hargla Hällü pääl pelgäjä. Lihavõttõ hällülaul SIKK OM SIIÄ’ HÄLLÜ TENNÜ’,hä-tee, kõ-kuu,parh parrõ’ pandunu’,orik siiä’ ossõndanu’!Siist mii’, mari, maha’ sata’,linnukõnõ liiva löüvä.Ei olõ’ meid maalt võttijat,liiva päält löüdijät –peräst mii’ ojja siiä’ upu,lättede läpätü.Siiä’ om ojja uppunu’,lättede läpätünü’! –Tull´ külästContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Kevväi

7. VIHMAKÕNÕ, VELLEKENE (Hrg)

Hargla Üle, vihm! * VEHMAKÕNÕ, VELLEKENE,kaske, kanike,vehmakõnõ, vellekene,lasõq mul kuiva kodu minnäq,kui ma kuiva kodust tulli,tahe uma tarõ iist,lakõ uma lauda iist.Kodu mul kuiva kuusõ all,tarõ targa tammõ all.Vehmakõnõ, vellekene,lasõq kuiva kodu minnäq,ju ma kuiva kotust tulli.Viiq vehma Vennemaalõ,tuuq põudaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Hummok

11. IMÄ UINUS UUTÕN (Hrg)

Hargla Uma imä uut kuuq IMÄ IKS UINUS UUTÕN,imä vajus vahtin,trallalladi rallalla,trallallallal lallallalla,trallallalrallalla, trallallaadi rallalla.Tulõq iks kuuq, tütärine,kalluq majja, kanasõnõ!Osa iks uut orrõ pääl,palakõnõ parrõ pääl.Tulõq iks kuuq, tütärine,kalluq majja, kanasõnõ!Mul om iks liha litsis keenüq,kalaq ommaq kats´ki keenüq.Tulõq iksContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Õdak

10. LEKEQ, KULLA, KODU POOLÕ (Hrg)

Hargla Kari kodu LEKEq, KULLA, KODU POOLÕ,le-lee, le-lee,marjakõnõ, umma majja.Imä uinus uutõn,ese vaius vahtiõn,kunas kulla kodu tulõ,marjakõnõ umma majja.Aagõq kari kodu poolõ,pia tulõ pümme üü,pümme tulõ, hämmär hällüs! Viis ja tekst: ERA III 7, 141/2 (21) & ERA II 115,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Õdak

9. KUULÕQ, KULLA KODUIMÄ (Hrg)

Hargla Karjus taht kodu Ku kari kodu aiaq, laulõvõq karjusõq värte man: KUULÕq, KULLA KODUIMÄ,mõistaq meeli, majaimä –kas om valmis vasigõjuuk´,hauvutõduq lehmihainaq?Kui om valmis vasigõjuuk´,hauvutõduq lehmihainaq,sis ma karja kuuq aja,Kirja keerä muru pääle.Kui ei olõq valmis vasigõjuuk´,hauvutõduq lehmihainaq,sis ma karjaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Õdak

16. KOHES MA AJA UMA KARJA (Hrg)

Hargla Kohe aja karja KOHES MA AJA UMA KARJA,le-lee, le-lee,keeritelle velle kirja –pall´aq ommaq paluveereq,uhtunugi ojaveereq.Esiq käse ommi kässi,esiq kutsu ommi kondsõ –kässi käse käbehede,jalgu aja armulda,ku mul kanasõq kasusõq,maalt marjaq üleneseq! Viis: ERA III 7, 141/2 (21) < HarglaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

13. KAESTAGÕQ, KARJALATSÕQ (Hrg)

Hargla Karjalatsõ laul KAESTAGÕQ, KARJALATSÕQ,kaske, kante,õllõtõgõq, õitsilatsõq,saaguq kari kasuma,lambapojaq laabuma,sis õks saaguq sada tükkü,tulguq tuhat totulist,sada lauki lammastõ,tuhat totupääkeist. Viis: SKS Hermann 12 (21) < Hargla – M. Hermann (1895-1896).Tekst: H III 22, 199 (1) < Hargla khk, Taheva vContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

5. MINGEQ MÜÜDÄ, MÜRGÜTÜKÜQ (Hrg, Urv)

Hargla/Urvastõ Teretämäldäq müüdäminejäle MINGEq MŰŰDÄ, MÜRGÜTÜKÜQ,rai-ta-ridi, rai-ta-ridi,rai-ta-ridi-rai-ta-raa,tõrkõq müüdä, tõrvatüküq,ku es viisiq teretädäq,jummal´-appi andaq meil.Kuri teile kurgulakkõ,saadan teile süämets´ompu.Kuri teidä kiusakuq,Saadan aga saatkuq teidsak-sak-sak-sak Saksamaalõ. Terveq nurm´ laulnuq taad laulu iks nigu ütest suust. Es´ muguq tüütänüväq ja laulnuvaq, nigu ütestContinue Reading

Sildid , ,
Postitatud Lõunõq

1. SÕÕRAQ, SÕÕRAQ, PIIMÄKENE! (Hrg)

Hargla Nüssülaul SAISAQ, SAISAQ, LEHMÄKENE,sõõraq, sõõraq, piimäkene!Annaq minu annum täüs,nüssäq minu nüssik täüs!Ei ma nõuvaq nõutäüt,ei ma püüväq pütütäüt.Ma vii su süümä suurdõ haina,kaunidõ karjakopõlidõ.Sõõraq, sõõraq, lehmäkene,malluq, malluq, marjakõnõ!Sõõraq mullõ sõirapiimä,malluq mullõ marjapiimä!Ei ma püüväq pütütäüt,ei ma vahiq vaaditäüt –annaqContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

10. NÄIU TULLI ÜLES HOMMUNGUL (Hrg)

Hargla Hommuguhoolõq NÄIU TULLI ÜLES, leelu, HOMMUNGULLA, leelu,varra inne valgõhõt.Aie õks anumõq aialõ,pand´ kua katussõlõ.Külä tull´ üles hommungul,varra inne valgõt,mõtõl´ õks päivä paistavat,kuu kulla herätävat.Is ka paistaq pääväkene,herändä-s kulla kuukõ –nii õks paistiq näiu lauvaq,näiu kadajatsõq kanniq.Is lähäq karja kammõldõnna,vihtaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Hummok

9. TULÕQ ÜLES, VALGÕ VÄLLÄN! (Hrg)

Hargla Herätämine OI, TULÕQ ÜLES, OI TULÕQ ÜLES!Tulõq üles, valgõ vällän, tulõq üles, valgõ vällän!Oi, heeli- leeli, oi, heeli- leeli,heeli- heeli-hell´u- lell´u, heeli- heeli, hell´u- lell´u.Oi, joba kuu kua koruq,oi, joba agu aia koruq,oi, joba päiv pää koruq.Oi, tiiq neiuqContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Hummok