Blogi arhiiv

_*_

Postitatud Kevväi

_*_

Postitatud Kevväi

17. MITU OLL´ ÄLLÜ IÄLE (Krl)

Karula Kolm ällü MITU ÄLLÜ OLLI IÄLE, ädee-ä-kaikah,mitu kiika kassuõnnõ?Kolm oll´ ällü iäle,kolm oll´ kiika kassuõnnõ:edimene ese ällü,keskmine velle ällü,perämäne peiu ällü.Ese äll´ oll´ ää ällü,velle äll´ oll´ villõ ällü,peiu no ällü petüs ällü,kaasa ällü kavval´ ällü. MÄRKUS; Viisi variatsiooneContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Kevväi

16. ATTEH, MI TENNÄ (Hrg)

Hargla Hää häll AITEH, MI TENNÄ, hätee, kõkuu!Hää lats´, kiä hällü tekk´, hätee, kõkuu,hää lats´, kiä hällü tekk´, hätee, kõkuu,kaunis lats´, kiä kabla’ tekk´, hätee, kõkuu,kaunis lats´, kiä kabla’ tekk´, hätee, kõkuu. Viis ja tekst: ERA III 7, 132 (10)Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Kevväi

15. KUULGÕ’, LEINÄ LIHAVÕTÕ’ (Krl)

Karula Kurb lihavõtõ’ 2. KUULGÕ’, LEINÄ LIHAVÕTÕ’,kiigõlõ,kainõlik kallis aigu:kui ti tulõt tõsõl suvõl,kui ti astut tõsõl aastal –toogõ’ vilja, toogõ’ õnnõ,toogõ’ rüpil rüäterri,kandli alla kaaraterri,toogõ’ karja kasumõ,toogõ’ tõpriid tõsõmõMelles leinä lihavõtõ’,kainõlik kallis aig?Selle leinä lihavõtõ’,kainõlik kallis aig –kull´ sei munõjaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Kevväi

14. MAARINNA KULDA (Urv)

Urvastõ Hälmise man MAARINNA KULDA, Maarinna kulda, peio helleruu,Siin ma pilgu püme’enni, Maarinna kulda, Maarinna kulda, peio helleruu,siin ma hällü hämarenni, Maarinna kulda, Maarinna kulda, peio helleruu,jala’ kinni’ kikka’õni, Maarinna kulda, Maarinna kulda, peio helleruu. Viis ja tekst: EÜS VIIContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Kevväi

13. SIIN MI ÄLLÜ SEO KÕRRA (Krl)

Karula Tulõvik tundmalda. Kolm ällü. Uibu SIIN MI ÄLLÜ SEO KÕRRA,ädee-ää- kaikah,Jummal´ tiid, kos tõsõ kõrra,Kohi meid kua jäänenese,Mõni viiäs Vennemaalõ,saadõtõs Saarõmaalõ,poodõtõs Poolamaalõ.Mitus ällü iäle?Kolm ällü iäle,–edimene esä ällü,tõnõ ällü velle ällü,kolmas ällü peiu ällü.Esä ällü – ää ällü,velle ällüContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Kevväi

12. ÄR’ LÄÄVÄ’ ÄLLÜPÄÄVÄ’ (Krl)

Karula Tulõvik tundmalda’ ÄR’ LÄÄVÄ’ ÄLLÜPÄÄVÄ’,ädee, ää-kaikah,kinni’ jääse’ kiigapäävä’,ette no tulõva’ eidsipäävä’.ette kurja’ karjakõrra’,ette no tikõ’ teopäävä’,ette no sakõ’ saisva’ nädäli’,Kuulkõ’ no, kulla lihavõttõ’,kui ti no tulõt tõsõ kõrra,tulgõ’ no pidu pikembässe,raasukõsõ rasõ’õmba’!Jummal´ no tiid tõsõ kõrra,kohe meid kua jäänenesse.MõniContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Kevväi

11. SIKK OM SIIÄ’ HÄLLÜ TENNÜ’ (Hrg)

Hargla Hällü pääl pelgäjä. Lihavõttõ hällülaul SIKK OM SIIÄ’ HÄLLÜ TENNÜ’,hä-tee, kõ-kuu,parh parrõ’ pandunu’,orik siiä’ ossõndanu’!Siist mii’, mari, maha’ sata’,linnukõnõ liiva löüvä.Ei olõ’ meid maalt võttijat,liiva päält löüdijät –peräst mii’ ojja siiä’ upu,lättede läpätü.Siiä’ om ojja uppunu’,lättede läpätünü’! –Tull´ külästContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Kevväi

10. LAS MA KAE, LAS MA KATSU! (Krl)

Karula Kolm mõtsa LAS MA NU KAE, LAS MA NU KATSU,kiigäle,kas om äll´ äste tettü,kiiga kõvast kinni’ lüüdü!Seo om äll´ sulastõ tettü,paari’ pant palgaliidsil. –Kui om äll äste tettü,anna ma sullõ animuna,panõ paari pardsimunnõ.Lähä ma nu kuivalt korgõlõ,tahe’elt taivalõ.Korgõst maContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Kevväi

9. HÄLKE’, HÄLKE’, MI SÕSARA’ (Rg)

Rõugõ Imeline imänd. Hällülaul 2. HÄLKE’, HÄLKE’, MI SÕSARA’,katõkõsõ kasulatsõ’.Ütenä kotuna mi kasvi,üte vii veere päällä,üte oja otsa päällä.Korgõst mi näie kuusõmõtsa,tahelikust tammõmõtsa.Mis sääl nii korgõn kuusõn olli,tahelikun tammõladvan?Imänd no korgõn kuusõn olli,tahelikun tammõladvan.Mis sääl no imändä üsän olli?Lats´ imändäContinue Reading

Sildid , ,
Postitatud Kevväi

8. NÜÜT UMMA’ KIRJU’ KIIGU PÄÄL (Rg, Krl)

Rõugõ/Karula Kirä’ hällü pääl. Tütärlatsi hällülaul. Hälmisest Hälle’ vana’ ku noorõ’ ja lauli’. KOLM HÄLLÜ MII JO IMÄL,üts´ kuusinõ jo kuah,tõõnõ tamminõ jo tarõh,kolmas kaaranurmõ pääl.Nüüt umma’ kirju’ kiigu pääl,ua-äälmä’ hällü pääl.Hälke’, hälke’, mi sõsarõ’,katõkõsõ mi kasulatsõ’!Üten kotun mi kasvi,üteContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Kevväi

7. MIS SA KIUNUT, KIIGUKÕNÕ (Krl, Urv)

Karula/Urvastõ Anni’ hällüle MIS SA KIUNUT, KIIGUKÕNÕ,hä-tee, hää-kaika,kaibat, kaunis kablakõnõ?Kiunub kiikõ kinda’aida,kaibab kabõl kannõlõida.Peig tekk´ hällü pikist puist,kaas tekk´ hällü kallist kablust,tekk´ ta iks vii veere pääle –tahtsõ nätä’ näiu verd,tahtsõ kaia’ kabu verd.Mina, Maie, maani’ tarka,mina, kabu, kondsõni’ kavval´,visksiContinue Reading

Sildid , ,
Postitatud Kevväi

6. ETTE MA PANÕ UVVÕ PÕLLÕ (Rg)

Rõugõ Kiigele ehtmine. Kolm mõtsa. Hällülaul ETTE MA PANÕ UVVÕ PÕLLÕ,hädee, hää kaika,nigu uvvõ aidaussõ,rinda ma panõ suurõ sõlõ,nigu kuu taivahna,kaala panõ hõpõhelme’,nigu tähe’ taivahna.Läämi’ks kohalt korgõlõ,läämi’ks tahe’lt taivalõ.Korgõst ma näie kolmi mõtsa,taivastõ tammõmõtsa.Üts´ oll´ kuiva kuusõmõtsa,tõnõ peenü’ pedäjämõtsa,kolmas kõrkiContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Kevväi

5. KUULI KÜLÄL HÄLLÜMIST (Krl)

Karula Hällüle eht´mine KUULI KÜLÄL HÄLLÜMIST,hääde-kaika,külakiigõ kiiksumist.Joosi mäele imä manu’,joosi mäele esä manu’:”Imäkeni, ellekeni,esäkeni, taadõkõni,anna’ kätte aida võti,keerä’ kätte kirstu võti,ma lää aita ehtimaie,päälikulõ päädimä.”Ette ma köüdi uvvõ põllõnigu uvvõ aidaussõ,kaala panni kalli’ helme’,nigu paistva’ taivatähe’,rinda panni suurõ sõlõ,nigu kuuContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Kevväi

4. VELI MEILE HÄSTE HÄLLÜ TENNÜ’ (Kan)

Kanepi Hällü pääle kutsmine. Lihavõttõlaul VELI MEILE HÄSTE HÄLLÜ TENNÜ’,häädü ei hää kõika.kiiga’ häste kinni’ lüüdü’,häädü ei hää kõika.Imä häit´ häidistä,veli keerut´ villusta.Keä tulõ, tulgu’ siiä’,toogõ’ kana, toogõ’ muna,toogu’ paar´ pardsimunnõ,till´okõisi tedremunnõ,kats´kümmend kanamunna.Ei mi siiä’ ilma võta’!Hälke’ üüd, hälke’ päivä,eiContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Kevväi

3. TULGÕ’ SIIÄ’, KÜLÄLATSÕ’! (Urv, Krl)

Urvastõ/Karula Hällü pääle kutsminõ. Hää häll TULGÕ’ SIIÄ’, KÜLÄLATSÕ’, kiigäle,karjankäüjä’ kasulatsõ’, kiigäle,siiä’ tsõõrilõ murulõ, kiigäle,kullatsilõ kopõlilõ, kiigäle!Siin om hää hällükene, kiigäle,Kiltre Andsu kenä hällü, kiigäle. Laulti lihavõttõ aol hällen. Viis ja tekst: EÜS VII, 876 (15) & EÜS VII, 1286/7Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Kevväi

2. TULGÕ’ MI ÄLLÜLE ÄLMÄ (Urv)

Urvastõ Ällü pääle kutsminõ TULGÕ’ MI ÄLLÜLE ÄLMÄ, ädee-hää-kaika,tulgõ’ mi kiigulõ kiikma, ädee-hää-kaika,toogõ’ kana, toogõ’ muna, ädee-hää-kaika,till´ukõisi tedremunnõ, ädee-hää-kaika. Viis ja tekst: ERA III 7, 154 (33) & ERA II 115, 187 (5) < Urvaste khk, Vana-Antsla v – HerbertContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Kevväi

1. MEELEHN LIIGUS LIHAVÕTÕ’ (Rg)

Rõugõ Lihavõttõlaul MEELEHN LIIGUS LIHAVÕTÕ’,astus armas aokõnõ,midä oodi, kavva kaie:kunas liigus lihavõtõ’,tulõ muutsa munapühi’,hällüs talo tarri pitehn. EÜS VI 20 (50) < Rõuge khk – J. Gutves (1909).

Sildid ,
Postitatud Kevväi

__H ä l l ü- ja l i h a v õ t t õ l a u l u_

Postitatud Kevväi

_______________________

Postitatud Kevväi