6. ETTE MA PANÕ UVVÕ PÕLLÕ (Rg)

Rõugõ

Kiigele ehtmine. Kolm mõtsa. Hällülaul

ETTE MA PANÕ UVVÕ PÕLLÕ,
hädee, hää kaika,
nigu uvvõ aidaussõ,
rinda ma panõ suurõ sõlõ,
nigu kuu taivahna,
kaala panõ hõpõhelme’,
nigu tähe’ taivahna.
Läämi’ks kohalt korgõlõ,
läämi’ks tahe’lt taivalõ.
Korgõst ma näie kolmi mõtsa,
taivastõ tammõmõtsa.
Üts´ oll´ kuiva kuusõmõtsa,
tõnõ peenü’ pedäjämõtsa,
kolmas kõrki kõomõtsa.
Miä oll´ kuiva kuusõmõtsa,
tuu oll´ vannu meeste mõtsa,
miä oll´ peenü’ pedäjämõtsa,
tuu oll´ noordõ poissa mõtsa,
miä oll´ kõrki kõomõtsa,
tuu oll´ noordõ neiu mõtsa.

Viis ja tekst: ERA III 7, 53/54 (20) & ERA II 56, 88/9 (6) <Rõuge khk, Saaluse v, Soemõtsa t – H. Tampere < Marta Luik, 80 a (1932). Fon 360 b.

Sildid ,
Postitatud Kevväi