5. KUULI KÜLÄL HÄLLÜMIST (Krl)

Karula

Hällüle eht´mine

KUULI KÜLÄL HÄLLÜMIST,
hääde-kaika,
külakiigõ kiiksumist.
Joosi mäele imä manu’,
joosi mäele esä manu’:
”Imäkeni, ellekeni,
esäkeni, taadõkõni,
anna’ kätte aida võti,
keerä’ kätte kirstu võti,
ma lää aita ehtimaie,
päälikulõ päädimä.”
Ette ma köüdi uvvõ põllõ
nigu uvvõ aidaussõ,
kaala panni kalli’ helme’,
nigu paistva’ taivatähe’,
rinda panni suurõ sõlõ,
nigu kuu taiva all,
hüülde köüdi laja hüü,
nigu vihma vikatkaari.

Viis: EÜS IX 1301 (107) < Karula khk, Vana-Antsla – A. O. Väisänen, A. Nirk, R. Tamm < Leenu Akermann, 65 a (sünd Vana-Antslas) (1912/13). Fon 14 c.
Tekst: Ojansuu, Estonica I 280 (31) < Karula khk, Karula v – Ojansuu < Liisa Põder (Põdõr), üle 60 a (1910) & H III 30, 879 < Karula khk – J. Sööt (1902).

Sildid ,
Postitatud Kevväi