Blogi arhiiv

12. S´AKSA’ VIIÄS PÕRGULÕ (Urv/Krl) (Kättemaks sakstele)

Urvastõ/Karula Kättemaks sakstele S´AKSA’ VIIÄS PÕRGULÕ,tõmmatasõ’ tõrvahauda.Ütes iks oll´ hüdsehaud,tõnõ oll´ tõrvahaud,kolmas kuuma kivi haud.Saagu’ iks s´aksa’ santimaie,ummiskängä’ hulkumaie,punapüksi’ puid raguma,talupoisi’ tantsimaie. Viis: EÜS VII 874 (6) < Urvaste khk, Vana-Antsla v, Hantsi t – M. Pehka, R. Tamm <Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Külä ja sulasõq

9. OI MI ILLUST HERRÄKEIST (Krl/Urv) (Kättemaks sakstele)

Karula/Urvastõ Palve sakstele. Kättemaks. Mõisast varastamas OI MI ILLUST HERRÄKEIST, oi-jandali,oi mi puhast provvakõist!Tulõ’ ussõ tooli pääle,kae’, kuis valda vaavatas,perisvalda piinatas!Siin iks kõnd´va’ kõomalga’,siin iks liikva’ lepätüme’,purus lüüdi hamõ’ linanõ,purus peenü pallapuul´.Mine’ iks muialõ mõisilõ,konnõs peetäs peenü hamõ’,peetäs peenü pallapuul´,konContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Külä ja sulasõq

2. MEIE HERR OLI RIKAS MEES (Krl) (Sakste pilge)

Karula Sakste pilge MEIE HERR OLI RIKAS MEES, leelu,istub saksa saani sees,seitse sikka saani ees,vana (j)emmis kõige ees.Esi tema istub saani sees,puupöör tal püksi ees,tatirida rinna ees,siasitt tal piibu sees.Mina vaene Sangle sant,mul pole muud kui kott ja kepp. ViisContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

6. VIIBÜSI MA, HELLÄ’ VELLE’ (Krl) (Must naine)

Karula Must naine VIIBÜSI MA, HELLÄ’ VELLE’,viibüsi ma vilistämä,kenä jalgu kängimäie,sere sildu [sille siiri] säädemäie,seeni’ näidesi’ [=näitsi’?] jaedu’ –muu’ saiva’ muki’,kõik´ saiva’ keki’ –ma saiõ musta ja rumala,tõrvaskandu ja tõbidsõ.Võti tuusti ma tuasta,seebitükü saina päältä,vaal´sõ neiu valgõ’õssa,poolõ neiu puhta’õssa,sis saiõContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

12. SUSI MINKU’ SULASÕLÕ (Krl) (Vana mees)

Karula Vana mees SUSI MINKU’ SULASÕLÕ,varõs vanalõ mehele!Vana ei viisi’ vallatada’,napukubu nall´atada’.Lätt tiä sängü magama,käänd tiä suu saina poolõ,nakas koolut kuulutamamaha matõt’ mäletämä.Sõsarõni armõ’õni,Mari, marja linnukõnõ,ärä’ tii’ sedä tekku’,mis tei mina vaenõumalõ hullulõ pääle,nõu nõrgal mõtõtõl:lätsi varra vanalõ,inneaigu mehele.Hirm olliContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

1. AI MEHE MA MERELE (Krl) (Kalamehe naine)

Karula Kalamehe naanõ AI MEHE MA MERELE,ai kaasa ma kalalõ.Miis´ läts´ mõtsa, hiit´ magama,tulli kodu võlssinna.Kitt´ ta mere iädse ollõv,tõsõ poolõ puida täüs´.“Astkõ’ esi’, Annõkõnõ,mars´kõ’ esi’, Marikõnõ!”Võti ma nooda nulga päältä,sadasilmä saina päältä,Lätsi ma alla mere viirde.Kai kui kala’ kudõnõsõ’,säre’Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

12-. NIKA OM KOTUN KUUKIIT(Krl) (Kodus käimas)

Karula Kodus käimas * NIKA OM KOTUN, NIKA OM KOTUN KUUKJIID,laanõ veeren, laanõ veeren lauljiid,kooni’ om emäl, kooni’ imäl tütriid,kallil imäl, kallil imäl kanasiid.Viidi tütäri, viidi tütäri kotust,Viidi kana, viidi kana kavvõdõlõ.jääse’ kuukma, jääse’ kuukma kuiva’ kuusõ’,laulma ladvuldõ’, laulma ladvuldõ’Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

10. ÜTSIK OLLI MA IMÄLE (Krl) (Kaugele mehele)

Karula Kauõlõ mehele (OI) ÜTSIK OLLI MA IMÄLE,ütsik olli ma esäle,ütsik viiele vellele,ütsik kasusysarõlõ.Imä kutsõ kuldsõs tütres,esä hõigas’ heldes tütres,velle’ minnu kullas kutsõ’,sysar’ hõigas’ hõbõhõs.Viiäs kauõlõ mehele,üle vii ütsik latsi –anil linnat ajastajas,kurõl linnat kuvvõs ajas,pääsul linnat päiväs ajas.Kuul eiContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

5-. KÄVE TIBU MA MURUL (Krl) (Isa- ja mehekodu)

Karula Isa- ja mehekodu * KÄVE TIBU MA MURUL,tandsõ tibu tanumil.Õs mu täü’ imäl lüvvä’,õs täü’ esäl tõrõldõ’,õs vellele vihadõ’,vellenaasõl naaratõllõ’.Veli pand´ pirru purdõs,olõkõrrõ kõnnikis.Õs murru’ mul pird purdõn,Olõkõrs´ kõnnikin.Sai ma näius saanus,tõistõ tallu viidüs,peig pand´ puu purdõs,kõopaku kõnnikis.Murdu mulContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

4. VIIDI MO KANA KAUVÕDÕ (Krl) (Isa- ja mehekodus)

Karula Innedäne elo esäkoton VIIDI MO KANA KAUVÕDÕ,üle vete ütsi latsi.Hius jäi kodu, esäkodu,vanik velle vaja pääle.Suvõl iki ma hiussit,talvõl vaagi vanikut. Ku ma nu olli uman kotun,olli    ma kui osi murun.Ku ma õks lätsi üle muru,muru jäi   Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

2. TÄÜ’ KITTÄ’, TÄÜ’ LAITA’ (Krl) (Vara mehele)

Karula Vara mehele viidud TÄÜ’ KITTÄ’, TÄÜ’ LAITA’,üts´arma’ mõlõmba’,üts´kalli’ katõkõistõ,üts´mõõdõtu’ mõlõmba’,üts´laiu’, üts´jämme’,üts´piiu’, üts´piinü’.Suu üte suvõ vannu’,nägu ütenädaleni –üts´ iitvä’ iussõ’õllõ,üts´ paistva’ palgõ’õllõ.Pää üte päävä vannu’,lõug ütelõunani.Kuulõ’, nättüs neiu emä,kallis neiu kasvataja,illus neiu ehitäjä. Tsih, tsih, emä ellä /ime-elle,kes käsk´ kõrdsilContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

1. OH MINU ESÄ, OH MINU IMÄ (Krl) (Vara mehele)

Karula Vara mehele pandud. Poistest pole puudust OH MINU ESÄ, OH MINU IMÄ,anni’ ti minnu, panni’ ti minnu –anni’ minnu halvõmbilõ,panni minnu pall´akilõ.Kas om külän poissõ puudus,vai vällän väümihi? –Ennembä lõpõsõ’ lõhmusmõtsa’,ennembä puusõ’ puumõtsa’,ku küläst poisi’ lõpõsõ’,vällä väü’ vähänese’.Muu’ neiu’,Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

41. MARIKÕNÕ MARJAKÕNÕ (Krl) (Oleks mulle tulnud)

Karula Milles sa mullu mullõ es tulõ’ MARIKÕNÕ, MARJAKÕNÕ,olõs sa mullõ mullu ülnü’,tunaeelä’ tõotanu’ –ma tennü’ tarõ taivalõ,elotusõ ilma otsa.Üles minnä’ uibulõ,maha’ tulla’ marjapuulõ.Aida tennü’ animunõst,paari’ pandnu’ pardsimunõst.Sisse säädnü’ siidisängü,kolga pääle kuldsõ sängü. Viis: EÜS IX 1285 (45) < KarulaContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

17-. LÄÜLÄ IKS OM LÄSÄLE MINNÄ’ (Krl) (Lesele mehele)

Karula Är’ minku’ läsäle mehele. Läsk miis * LÄÜLÄ IKS OM LÄSÄLE MINNÄ’,läülä läsä kõrval maada’,läülä läsä sängü säädä’.Läsäl iks umma’ külmä’ külle’nigu külmä kivi külle’,läsäl iks umma’ kalõ’ käe’nigu kalõ’ kannujuurõ’.Läsk´ käänd suu saina poolõ,nakas sis koolut kuulutama,nakas määnütContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

7. PÄIV LÄTS´ ALLA VERETENNÄ (Hrg) (Ema nutab tütreid)

Karula/Harglõ Ema nutab tütreid PÄIV LÄTS´ ALLA VERETENNÄ,imä iki nõrõtõnna.„Mis sa nüüd ikõt, imäkene?“Imä iki tütäridä,leinäs´ lehmänüssijäde,kahits´ karjasaatõjadõ.„Ärä’ nu ikku’, imäkene,kül’ nu leppä lehmä nüsvä’,kahar kõivu karja saatva’.“ –„Ei saa’ lepäst lehmänüsjät,kaharkõivust karja saatjat!“ Viis: EÜS VII 878 (26) <Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Latsõigä

9. VIILU, VIILU, VIINA TA’ASI (Krl/Urv) (Joodiku laul)

Karula/Urvastõ Joodiku laul VIILU, VIILU, VIINA TA’ASI’,Juuli, Juuli, juvva ta’asi’!Kost ma no, Viilu, viina saa,kost ma, Juuli, juvva’ saa?Võt´ma’ tarõn imände käen,noorõ provva puusa pääl.Toogõ’ meile tuuda olut,angõ’ tuuda haanikõt,magõ’õt mii’ maitsa’.Oia’ ti sinidse’ sita vetä’,makõpütü’ maa kündä’.Toogõ’ meile tuudContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Nuurus

34. SIIN OMMA’ POISI’ NIGU PULSTI’ (Krl) (Poiste pilge)

Karula Laul poistest SIIN OMMA’ POISI’ NIGU PULSTI’,noorõ’ ts´ura’ nigu nuusti’.Ts´ura’ käüvä’, tsuvva’ jalan,vanul poistõl viisu’ sällän,suust neil tulõ piibuhaisu,huulõ’ piibutsirdsiga.hobu neil iin ku hiireke,esi’ pääl ku paunakõ.Vot kos muial omma’ poisi’,omma’ priskõ’, ilusa’,egälütel saapa’ jalan,egäl ts´ural kalli’ kängä’.Suust eiContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

27-. VELI VÕTI VEREVÄ NAISE (Urv) (Vrennanaine käseb tules magada)

Urvastõ Vennanaine käsib tules magada. Kus istun – iken * VELI VÕTI VEREVÄ NAASÕ,mustakulmu kur´a naasõ.Tuu käski tulõn maada’,kire alla keeritellä’.Vellekene helläkene,tii’ tinarihakõnõ,vala’ vaskihammõkõnõ –Tuuga või ma tulõn maada’,kire alla keeritellä’.Muidu olõsi nigu olõsi,muidu eläsi nigu eläsi,kos neo’ kur´a’ kuulutusõ’,ülihalva’Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

24. MIS TI VAHIT, VALGÕ’SILMÄ’ (Krl/Hrg) (Poisid põlgavad)

Karula/Harglõ Siin ei ole sinu oma. Poisid põlgvad, pole ehteid MIS TI VAHIT, VALGÕ’SILMÄ’,kogõhõllõt, musta’kolmu’?Ega tii’ umma siin ei olõ’,marjakõist mii’ man –tii’ uma ärä’ koolu,marjakõnõ maalõ viidü.Viidi Viru kerikudõaeti Arju kammõridõ.Virulanõ viina tõiõ,kirulanõ kellä leie,arjulanõ hauva kaib´!Melles poisi’ meidäContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Nuurus

3. LÄÄ MA SISSE SINEMETSA (Krl) (Uhke neiu)

Karula Uhkõ näio LÄÄ MA SISSE SINEMÕTSA,alt vahadu [vaha-tuu?] varigu.Mis sääl mullõ vasta puttõ?Varvamõtsa vasta puttõ.Mis sääl varva vahe’õnna,kinä mõtsa keske’ennä?Talutütär’, tammõkõnõ,perepiiga, linnukõnõ,korjas’ maasta maasikida,ligi maada linnuhkida,kann’ oll’ kullatu käenä,pikõr’ hõpõnõ tiä peon,sõrmõ’ täüs’ iks sõrmussõida,käevarrõ’ vasitsida.Pühäpäivä ummukultaläts’ tä karjaContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

2. ILOTAGÕ, NALLATAGÕ (Krl) (Ei tule teist noorust)

Karula Ei tulõ’ tõist nuurust ILUTAGÕ’, NALL’ATAGÕ’,oma noorõlõ iäle,terävele tervüsele!Illus om noorõn ilutõ’,latsõpõlvõn lauliskõllõ’.Ei kiä anna’ tõist ellu,ei tõsõ’ tyni põlv’ –kui vanas saat, ei vallatõ’,naisõpõlvõn ei nall’atõ’.Juus mul jäie esikodu,vanik velle vaja otsa.Oh mu illust juussõkõistja vahalakka vanikut! Viis:Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

39+. VEERÜ’, VEERÜ’, PÄÄVAKENE (Krl)

Karula Vaesõlatsõ laul VEERÜ’, VEERÜ’, PÄÄVÄKENE,maalõ tsõõri’, marjakõnõ.Veerü’ velle avva viirde,tsõõri’ sõsarõ kirstu keske.Mis säält avvast löünes?Velle korgõ’ kübäre’,sõsarõgi suurõ’ sõlõ’.Veerü’, veerü’, pääväkene,maalõ tsõõri’, marjakõnõ.Veerü’ imä avva viirde,veerü’ esä kirstu keske.Säält näüse’ sorrõ’ suuräti’,näüse’ kärre’ käteräti’. Viis: EÜS VI 203Continue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

30+. EMÄ OLL, EI TIIÄ? (Krl) (Ema haual)

Karula Imä havva pääl EMÄ OLL’, EI TIIÄ’?Esä oll’, ei tiiä’?Ülti mu söödüst sündüvet,kannu alt kasuvõt.Es sünnü’ ma söödüstä,es kasu’ ma kannusta.Sündü ma imä jo süämestä,kasvi imä jo kaala alta.Siug söödüle sündü,siug kasvi kannu alt.Imä mul kuuli koolu aigu,esä kattõContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

29+. ES MA SÜNNÜ SÖÖDÜ PÄÄLE (Krl) (Vara vaeslapseks)

Karula Varra vaeslatsõs. Imä havva pääl ES MA SÜNNÜ’ SÖÖDÜ PÄÄLE,es ma kasu’ kannu otsan.Sündü imä süämen,kasvi imä kangli all –rüpün rükä lõigatõn,kaalan karja saatõ’õn.Kuul iks mullõ kurja tennü’:võtt’ ärä’ imäkese.Maha’ jäi ma marja suuru,põrmandulõ põlvõ koru.Imä panti lautsilõ,armu lautsiContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

7+. ÄR IKS TUNNUS VAENELATS (Krl)

Karula Vaeslapse laul ÄR’ IKS TUNNUS VAENÕLATS´,ilma imäldä’ kananõkerikulõ minne’en,aldõrilõ astu’en –lätt iks aita ehtemäie,päälikulõ päädemäie,pand iks ette ikupõllõ,siirde mähk silmä vii.Är’ iks tunnus imäline –pand iks ette ilopõllõ,siirde mähk´ siidiräti. Viis ja tekst: ERA III 7, 877 (21) &Continue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

6+. PÄIV LÄTS´ ÄRÄ’ SEET(E) MAALT(Õ) (Krl)

Karula Vaeslapse laul PÄIV LÄTS´ ÄRÄ’ SEET(E) MAALT(Õ),päiv mu jätt´ pääle mäe,agu jäti askõlilõ.Tulli päivä jo tagasi,tulli kuu jo tagasi.Päiv mu löüs´ päält mäe,agu löüs´ alt mäe,Kuu mu löüs´ kolgitsõst.ka’ kos saisat, vaenõ lats´,ilma pääldä’ pääsükene –nii ku ninni niidüContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

2-. ÄÄ-ÄH, TS’UU-TS’UH (Krl)

Karula Kasu’ kar’ussõs * Tütärlatsõlõ tuudi kõoors, poisslatsõlõ kuusõors. Kandsust köüdeti lakkõ. Tuu peenenb ots jäi kaugõmbalõ. Sinnä’ köüdeti häll nellä nöörige otsa. Mõnõl oll’ puunõ häll, vähä piklik, mõnõl oll’ rõivagõ lüüdü. Oll’ nöörikene hällü küllen. Jalg panti pääle.Continue Reading

Sildid
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

1+. ÄIU, ÄIU, KUSS’U, KUSS’U (Krl)

Karula Latsõ äiotaminõ ÄIU, ÄIU, KUSS’U, KUSS’U,väiku pois’u magama! Viis ja tekst: RKM II 307, 397 (13) < Karula khk, Kaagjärve k, Kalda t – Vaike Sarv < Miili Simmul, 74 a (1973).

Sildid
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

7. SUSI OPAS’ UMMA POIGA (Krl)

Karula Susi oppas poiga SUSI OPAS’ UMMA POIGA,ütle’ petero,Kahr kattõ latsõkõist,ütle’ pilato,mine’ üles Jaani mäele,ütle’ petero,kae’ kos kari kallunõssa,ütle’ pilato.Kae’ kos vas’ka’ varjunessa,kae’ kos lamba’ lammõnõssa,kae’ kos kitsõ’ kirgõnõssa. (2 kõrda) Viis ja tekst: EÜS VI 198 (20) & EÜSContinue Reading

Sildid
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

5. TII’ PÄTSI, KASTA’ KAKKU (Krl)

Karula Latsõlõ laulti * TII’ PÄTSI, KASTA’ KAKKU,hiidä’ ahju, võta’ vällä,tsiirudõ tsia liha,kapudõ kana liha.Hampsti! Pai, hampsti! Tekst: RKM II 394, 36 (12) < Karula khk – A. Pärsimägi < Anna Pärsimägi (sünd 1887), (1976).

Sildid
Postitatud Liisulugõmisõq

1. TII TIHANÕ (Krl)

Karula Latsi tiitämine TII-TII, TIHANÕ,vaa-vaa, varblanõ!Hüpäs’ üle uaaia,karas’ üle kapstaaia,üle mõtsa, vurrr! Viis ja tekst: RKM II 307, 397 (12) < Karula khk, Kaagjärve, Kalda t – Vaike Sarv < Miili Simmul, 74 a (1973)

Sildid ,
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

1. KUUS, KUUS, KULLILÕ (Kullimäng) (Krl)

Karula Kullimäng * KUUS, KUUS KULLILÕ,kuus kulli pojalõ. Määndse’ kulli silmäkese’?Kuus, kuus kullilõ,kuus kulli pojalõ. Nigu taivatähekese’.Kuus, kuus kullilõ,kuus kulli pojalõ. Määndse’ kulli küüdsekese’?Kuus, kuus kullilõ,kuus kulli pojalõ. Nigu külä ahuluua’.Kuus, kuus kullilõ,kuus kulli pojalõ. Määne kulli nanakõnõ?Kuus, kuus kullilõ,kuusContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

2. LAINA’, LAINA’, LANGUKÕNÕ! (Krl)

Karula Sõglamäng * LAINA’, LAINA’ LANGUKÕNÕ!Mis ma laina, langukõnõ?Sul suurõmba suladsõ,ülemeeligu minijä,viidi sõgla’ saanikulõ,vakakõsõ’ vaanikulõ. Tsiga sei sõglaperä,varsakõnõ vakaperä. Võta’ kuast, võta’ koogust,võta’ aidast, võta’ hangust,võta’ tagakambrõst! Tekst: H II 36, 22/3 (24) < Karula (Urvaste) khk, Vana-Antsmõisa v –Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

1. LAINA’ SÕKLA, LANGUKÕNÕ (Krl)

Karula Sõglamäng * LAINA’ SÕKLA, LANGUKÕNÕ!Mis ma laina langukõnõ?Sul suurõba suladsõ,ülemeeligu minijä,jätke’ sõgla’ saanikullõ,vakakõsõ’ vaanikullõ. Tsiga lahki sõglaperä,varsakõnõ vakaperä,latsõ’ länigu lahki’. Võta’ kuast, võta’ koogust,võta’ aidast, võta’ angust,võta’ peräkambrõst! Tekst: H II 36, 103/4 (115) < Urvaste (või Karula) khk,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

2. KOS SA SEO PAA PANNIT? (Krl)

Karula Paamäng (poolik) * Vastatsidõ katõkõisi loimi’: KOS SA SEO PAA PANNIT?Panni paa tulõlõvali vett veeretasa.Karksi esi’ no kaema,pada lahki paugati. Võta’ pada kuast,võta’ aidast,võta’ angust,võta’ peräkambrist! Ait’uma, ait’uma, imäkene,ää paa andija. Anni’ paa paarilidsõ,katõ-kolmõkandilidsõ.Palli ilma puidõ, tõrvatsitõ,ilma üüvlilastõta. EdeotsaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

1. KÜLÄ VELI, ÄÄ VELI (Krl)

Karula Humalit pallõldas * anna’ mullõ umaliid,umaliid linnassiid,mulle jõulus ollõs tetä’,takan üüse aanikõs.Küll ma teid kutsu kurnalõ,tõsta tõrdu virnalõ! Külä sõts, ää sõts,anna’ mullõ umaliid,umaliid, linnassiid,mullõ ommõn ollõs tetä’,takan üüse aanikõs.Küll ma teid kutsu kurnalõ,tõsta tõrdu virnalõ. Jahva Jaani linnassiid,sõkuContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

2. MIS LIIN, ELLERUU? (Krl)

Karula Kauba ostmisõ mäng 1 2 MIS LIIN? ELLERUU!Seo liin, elleruu,kallis liin, elleruu,kauba liin, elleruu.Sisse, sisse, elleruu,noorõ’ mihe’, elleruu,sisse kaupa, elleruu,ostamaie, elleruu. Seo aalit, elleruu,ammõ liin, elleruu,sisse, sisse, elleruu,noorõ’ mihe’, elleruu,sisse ammit, elleruu,ostamaie, elleruu! Seo säärit, elleruu,särgi liina, elleruu.Sisse, sisse,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

1. TULKÕ SISSE, ELLERU (Krl)

Karula Kaubamäng TULKÕ SISSE, ELLERU,noorõ’ mehe’, elleru,siin om otav, elleru,särgi kaupa, elleru.Tulkõ sisse, elleru,noorõ’mehe’, elleru,siin om otav, elleru,kübäre kaupa elleru.Tulkõ sisse, elleru,noorõ’mehe’ elleru,siin om otav, elleru,piibu kaupa, elleru.Tulkõ sisse, elleru.noorõ’mehe’ elleru,siin om otav, elleru,saapa kaupa, elleru.Tulkõ sisse elleru,noorõ’mehe’ elleru,siin omContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

2. KOES LÄTS’ SIIMANNI SEELE (Krl)

Karula Siimani-seeli. Tsõõri- ja torupillilaul Koes läts’ Siimanni Seele,koes läts’ Pirelilli herrä,koes läts’ Tsilepu nall’a?Riiga läts’ Siimanni Seele,Riiga läts’ Pirelilli herrä,Riiga läts’ Tsilepu nall’a. Mis sinnä’ Siimanni Seele,mis sinnä’ Pirelilli herrä,mis sinnä’ Tsilepu nall’a?Pruudi perrä Siimanni Seele,pruudi perrä Pirelilli herrä,pruudiContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

1. LÄTT SIIMANI SEELI (Krl)

Karula Siimanimäng 1 2 KOS LÄTT SIIMANI SEELI,kos lätt perelilli herrä,kos lätt tsilepuu nall’a?Riiga lätt siimani seeli,Riiga lätt perelilli herrä,Riiga lätt tsilepuu nall’a. Mis Riiga siimani seeli,mis Riiga perelilli herrä,mis Riiga tsilepuu nall’a?Proua perrä siimani seeli,proua perrä perelilli herrä,proua perräContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

3. MIS TI SANDI’ TAN SAISADÕ? (Krl)

Karula Joulumäng MIS TI SANDI’ TAN SAISADÕ, juuli, kuldsõ’ värejä’?Mii’ saisa värejen, juuli, kuldsõ’ värejä’.Teil värte’ jo laonu’ juuli, kuldsõ’ värejä’.Küll mi esi’ parandõgi juuli, kuldsõ’ värejä’.Mingas tii’ parandõt, juuli, kuldsõ’ värejä’?Siidigõgi, kullagõgi, juuli, kuldsõ’ värejä’.Kos ti sitt sii sai’,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

2. MIS TI, SANDI’, SIIN SAISAT? (Krl)

Karula Värehtimäng MIS TI SANDI’ SIIN SAISAT, juuli, kuldsõ’ värejä’? Mii’ saisa värejidä, juuli, kuldsõ’ värejä’. Tii’ värre’ katski, juuli, kuldsõ’ värejä’,mingas tii’ parandõt, juuli, kuldsõ’ värejä’? Siigõ, kullagõ, vereve niidigõ, juuli, kuldsõ’ värejä’. Kost sa’, räbäk, sii sait, juuli,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

1. MIS TII’, SANDI’, SIIN SAISADÕ’ (Krl)

Karula Värehtimäng. Lihavõttõlaul MIS TII’, SANDI’, SIIN SAISADÕ’, juuli, kuldsõ’ väreiin?Mii’ saisa väreide, juuli, kuldsõ’ väreiinTii’ värre’ katski, juuli, kuldsõ’ väreiinMii’ esi’ parandõ, juuli, kuldsõ’ väreiin.Minka tii’ parandõt, juuli, kuldsõ’ väreiin?Siigagi, kullagagi, juuli, kuldsõ’ väreiin.Kost sa, sant (sitt), sii sai’,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

3. PTRUU RIIGA RITKU PERRÄ! (Krl)

Karula Ritkuvõtmisõ laul PTRUU RIIGA RITKU PERRÄ!Lüü’ obõst, oia’ innäst,tuu’ pütt kulda,tuu’ pütt suula,kats püttü kaupa,latsilõ saia,noorilõ nuia,vanulõ tubakut! Ku nakati kaksama: Seo om sinnin seemenakõr,seo om kirriv keedinakõr,Tohi-i varas jo varastõ’,karjalatsi kaksadõ’!Teiras-teiras,nakõr kaksat – naba jätet. Viis ja tekst:Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

5. MIDÄS LEKERI’ TAHTSÕ’? (Krl)

Karula Lekeri’ * Algusõn laulimi hulgani, vanamamma ja mina kah velega. Kui tuu edimäne salm lõpul oll’, sis pidi ma ütsindä laulma, nigu peigu uuta’ vai tahta’. MIDÄS LEKERI’ TAHTSÕ’?Leker tahtsõ leiku lüvvä’,leiku lüvvä’, jeiku lüvvä’selle uvvõlõ murulõ,selle kehväle talulõ.Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

4. TÕSÕ’ LEKÕRI’ LÄÄVÄ’ (Krl)

Karula Lekeri „TÕSÕ’ LEKÕRI’ LÄÄVÄ’.Midäs lekõri’ tahtva’?” „Lekõr tahtsõ leiku lüvvä’,leiku lüvvä’, eiku lüvvä’selle kehväle talulõ,selle uuõlõ murulõ.” „Mis mi anna lekõrilõ?Ei olõ’ kulda.ei olõ’ hõbõhõt,ei tinna tettüt,ei vaskõ valõtut.” „Kuri huul ti kullastõ,hõel ti hõbõhõstõ.“ „Esʼ teil kotun kuldasepä’,tiiContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

3. KOHES NEE’ LEKERI’ LÄÄVÄ’? (Krl)

Karula Lekerimäng. Jõululaul * KOHES NEE’ LEKERI’ LÄÄVÄ’?Leker tahtsõ leiku lüvvä’,leiku lüvvä’, eiku lüvvä’,selle uvvõlõ murulõ,selle kehväle talulõ. Ei olõ’ kulda, ei olõ’ hõpõt,ei olõ’ vaskõ valõtu.Esi’ olli’ kotun kuldasepä’,tii veeren tinasepä’. Tekst: ERA II 2,123 (1) < Karula khk,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

2. LIKÕRI’ LÄÄVÄ’ (Krl, Urv)

Karula/Urvastõ Talsipühä likõri’ * Mängjä’ saisva’ katõn rian, ütstõõsõ vasta, käest kinni’ hoitõn ja edesi-tagasi kõigutõn. Sis läävä’ edimädsest riast är’ kolm mängjät. Üts nuurmiis ja kats esämiist. Käüvä’ ümbre tõõsõ ria, üts esämiis iin, sis nuurmiis ja tõõnõ esämiisContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

1. LEKÕRI’ LÄÄVÄ’ (Krl)

Karula Talsipühä lekõri’ * Mängjä’ saisva’ katõn rian: ütstõõsõ vasta, käest kinni’ hoitõn ja edesi-tagasi kõigutõn. Kolm mängjät – üts nuurmiis ja kats esämiist – käüvä’ tõõsõ ria ümbre: iin esämiis, sis nuurmiis, sis tõõnõ esämiis, esi’ nää’ laulva’ jaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

7. KOOLÕ’, KURBA MÕRSIJAS (Urv)

Urvastõ Mõrsja koolõtaminõ. Leinämäng. Joulumäng Koolõtaminõ. Seeni’ sais mõrsja, kooni’ peig är’ koolõs; peio surma man lask mõrsja maaha (esä tukila põrmandulõ). (joonis) KOOLÕ’, KURBA MÕRSIJAS,joba su esä kuuli.Koolõ’ kurba mõrsijas,joba su imä kuuli.Koolõ’ kurba mõrsijas,joba su sõsar kuuli.Koolõ’ kurbaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

5. OLDAR MARI VILDAR KÄVE (Krl)

Karula Mõrsja koolõtaminõ I osa OLDAR MARI VILDAR KÄVE.Joba tulõ peig.Aja’ tal amõt.Oldar Mari vildar käve.Joba tulõ peig.Köüdä’ tal üüd.Oldar Mari vildar käve,Joba tulõ peig.Aja’ tal ündrik.Oldar Mari vildar käve.Joba tulõ peig.Panõ’ tal põllõ.Oldar Mari vildar käve.Joba tulõ peig.Aja’ talContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

1. KÄNGI’, KÄNGI’ JALGA! (Krl)

Karula Joulu mängolaul I osa. Pruudi rõivilõpandminõ. Egä as’a nimetämise man kobõndas pruut tuud asja, jalakängmise man lüü jalga vasta maad. KÄNGI’, KÄNGI’ JALGA!Elstre Maali,Elstre käüvä’ –joba tulõ peig. Joba aja sukkõ!Elstre Maali,Elstre käüvä’ –joba tulõ peig. Panõ’, panõ’ kängi!ElstreContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

6. TERE’, TERE’, LAANÕLELL (Krl) (Lambamäng)

Karula Susi ja lamba’ * Äkki tulõ susi lambakarja ja vii voonakõsõ är’. Lamba’ hirmuga juuskva’ umma kodo, perän tulõva’ jäl’ mõtsa süüma, kost susi nää’ jäl’ är’ vii, ku viimäte kar’us tulõ, löüd – lamba’ kaonu’! Nakkas sis otsma,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

5. TOKUT, TOKUT ONNI (Krl) (Lambamäng)

Karula Lambamäng * TOKUT, TOKUT ONNI,vana nani vanni. Mina oia memme uttõ,kaidsa taadi suurt karja. Pandsõt pää kepi pääle, lasksõt – kukku, kukku, kukku – kolm kõrda. Magasit ja kuugõt. Tollõ ao sihen vei susi lamba’ ärä’. Sis eräsit üles,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

4. MINA OIA MEMME UTTI (Krl) (Lambamäng)

Karula Lambamäng * MINA OIA MEMME UTTI,kaidsa taadi suurta karja. Mina tahtsõ magada,panni pää põhku,tulõtukk pää ala. Tulli suusta suuri unti,laanõ alta lambakarja. Kisk’ ärä’ kirju ärjä,murd’ är’ must’ukõsõ. Niikavva susi vei lamba är’. Inemise’ istõva’ põrmandu pääl. Pini jaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

31. TERE’, TERE’, TETRE! (Parmu matus) (Krl)

Karula Parmu puhtõ’ Vastukõne: vastamisi loeti katekesi. „TERE’, TERE’, TETRE!“„Kos sa läät, kokrõ?“„Ma’ lää parmu peie.“„Kes parmu ärä’ tapp´?“„Sikk sõkk´ sõraga,lammas labaluuga,kits kiiver´kondiga,obu umbravvaga.“ RKM II 225, 359/360 (8) < Karula – E. Tampere < Olga Antsov, 70 a (<Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

28. LEPÄTRIINU, LINDU, LANDU (Lepatriinu laul) (Krl)

Karula * Lepatriinu pandi käeseljale, kõigutati alla, üles, laudi: LEPÄTRIINU, LINDU, LANDU,kostpuult mullõ miis tulõ? –Kui sa ei ütle’, panõ sukivi ala’ kiikma, kannu ala’ kaakma,oru ala’ huikma, parrõ ala’ paukma. Tavaliselt lepatriinu võttis tiivad selga ja kadus. Kuhu pooleContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

22. KITS KIBU KARJA (Kits kile karja) (Krl)

Karula Kits karja * KITS KIBU KARJA,võtt´ poja perrä,tõi mullõ haina,mina anni haina lehmäle,lehm mullõ pippi,mina pipi põrsalõ,põrss mullõ kakka,mina kaka Kalõvalõ,Kallõv mullõ rauda,mina ravva reolilõ,reol mullõ kulda,mina kulla tammõlõ,tamm mullõ lehti,mina lehe’ lambalõ,lammas mullõ villa,mina villa Vidrikalõ,Vidrik tegi vereväContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

21. KITS LÄTS´ KÜÜNI (Kits kile karja) (Krl)

Karula Kits karja * KITS LÄTS´ KÜÜNI,tõiõ hannaga hainu;haina’ anni liimäle,liimä and´ pippi;pipi anni nuts´ulõ,nuts´u and´ kaka.Kaka anni kassilõ,kass and´ raudõ.Lätsi ma kuldsepäle,kuldsepp tegi kirvõ;lätsi mõtsa, raiõ puid,tulli kodu, küti tarõ, (…panni ahu palama)nakas´ mullõ lämmi.Kos seo lämmi jäie?Läbi pajaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

12. LÄTSI MÕTSA, TEI MÕNDA (Kass keldris) (Krl)

Karula Kui kassi vällä kõtsitõdas LÄTSI MÕTSA, TEI MÕNDA,tulli kodu, tei kurja,tei vellile viha,minijile meelepaha:lasi kassi kammõrillõ,pini piimähuunõllõ.kassi maha’ kallutõlli,pini perä lakatõlli. Viis ja tekst: ERA III 7, 142 (22) < Karula khk, Karula v, Apja as – Herbert TampereContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

4. LÄTSI MA MÕTSA KÜTTELÕMÕ (Krl) (Põder. Soome sild)

Karula LÄTSI MA MÕTSA KÜTTELÕMÕ,küttelõmõ, mõttõlõmõ.Näi ma põdra põllu pääl,kahru kaararõugu pääl.Lasi ma põdra põllu päält,kahru kaararõugu päält.Ess´ sõs lindsi lepikullõ,esi’ kargsi kadastullõ,esi’ pagõsi paiustullõ.Lepikust löüse linalaka,paiustust paadi ruuna.Istõ sälgä iirulõ,võti kõrvi kõrvalõ.Lätsi liina viimä,sai sada ruublit.Osti sõs kuldakübäre,sai saaridsõContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

11. TALUTÜTÄR´, TUVIKÕNI (Krl)

Karula Lõõdsu’ tuli tarrõ TALUTÜTÄR´, TUVIKÕNI, kadri,kirjupihta peenikõni,tulõ’ üles vuutõ’õlt,puhu’ tulda tuhkhavvast,lõõdsu’ lõhna põrmandult.Võta’ pirdu peldiste,pöörä’ pirdu peldiste,haara’ haku ahust.Ku ei olõ’ haku ahun,sõs võta’ pindu parrõ küllest,ku ei olõ’ pindu parrõ küllen,võta’ laest lastukõni,ku ei olõ laen lastukõist,tuu’ laudastContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

10. KADRI OM IKS KAVVÕST TULLU’ (Krl)

Karula Kadrilaulu’ KADRI OM IKS KAVVÕST TULLU’, katri, katri,läbi suu supa’-sapa’,läbi likõ lipa’-lapa’.Pilliruu’ pisti’ silmä,kastõaina lõigas´ kaala. Peremiis´, peremihekene,perenaanõ, naasõkõnõ,laskõ’ kadri’ lämmäle.Kadri’ omma’ kavvõst tullu’,Kadri küüdse’ külmetese’,Kadri varba’ valutõsõ’. Peremiis´, peremihekene,võta’ iks pirdu parsilt,perenaanõ, naasõkõnõ,aja’ tii lauda manu’,tii’ tii tiigiContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

9. PEREMIIS´, PEREMIHEKÕNI (Krl)

Karula Kadriõhtu laulu’ 1 Sissepallõmine PEREMIIS´, PEREMIHEKÕNI, kadri,pernani, naisõkõni,kas om luba lusti lüüvä’,lusti lüüvä’, laulu laskõ’?Laskõ’ katri’ lämmäde:kae’, mina, Katri, kauvõst tullu’,üle suu, läbi likõ,läbi pimme pilliruu,läbi sakõ sarapuu.Pilliruugu pisti silmä,kastõhaina kääni kaala.Katrõl lina likõ,lina likõ, hamõ’ hämme,kaalikolga’ kastõ’õdsõ’kaugõlt siiä’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

8. TERE’ ÕDAGUT, PERENAINÕ (kombestik, laulud) (Krl)

Karula Kadriõhtu laulud, kombed Leime’ noorõ’ tüdriku’, poisi’ ja noorõ’ naasõ’-mihe’ parti ja kävemi’ kadriõdagu küllä pite.. Mõni ai karvupäide kaska sälgä, mõni tei olist endäle ümbre – pikä’ olõ’ panti kinni’ peotävve kaupa nõglaga. mõni pandsõ suurõ’ kalasoomussõ’ ümbreContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

14. TALUTÜTÄR, TUVIKÕNI (Krl)

Karula Lõõdsu’ tuli tarrõ TALUTÜTÄR, TUVIKÕNI, märde (märte),kirjupihta peenikõni,tulõ’ üles vuutõ’õlt,puhu’ tulda tuhkhavvast,lõõdsu’ lõhna põrmandult.Võta’ pirdu peldistä,pöörä’ pirdu peldistä,haara’ haku ahust. Ku ei olõ’ haku ahun,sõs võta’ pindu parrõ küllest,ku ei olõ’ pindu parrõ küllen,võta’ laest lastukõni,ku ei olõ’ laenContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

13. LASKÕ SISSE MÄRDISANDI’ (Krl)

Karula Ussõ taadõ LASKÕ’ SISSE MÄRDISANDI’, märti, märti,märdi’ omma’ kavvõst tulnu’.Pilliruug neil silmä pist´,jahileht´ neil jala lõigas´,kastõhain neil kaala lõigas´. Laskõ’ sisse märdisandi’,märte küüdse’ külmetävä’,laskõ’ sisse märdisandi’,märte varva’ valutava’! Märt ei taha’ tsialiha,märt taht lahja lambaliha. Täämbä om siin härgäContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

12. LASKÕ’ SISSE MÄRDIKEISI (Krl)

Karula Märdisantõ laul 1. LASKÕ’ SISSE MÄRDIKEISI, märte (või: märti)!Mii’ olõ kavvõst tulnu’,läbi suu sopa-sapa,läbi ruu ropa-rapa,läbi vii vipa-vapa;läbi laja laanõmõtsa,läbi pikä pilliruu.Pilliruugu pisti silmä,jaelehti lõiksi jala. Kuulõ’, kulla peremiisi,kuulõ’, kulla perenaanõ,laskõ’ sisse märdikese’! 2. KUULÕ, KULLA PEREMIISI, märti, santi,kuulõ’,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

11. MARDIPÄEVA KOMBESTIK (Krl)

Karula Noored tulevad kokku… NOOREMAD MEHED NING NAISED TULEVAD KOKKU. Ehitakse nii, et neid ära ei tunta. Eelistatum rõivastus on meestel naiste, ning naistel meeste riietus. Näole tehakse masked ette. Nende hulgast valitakse üks mardi isaks, kellel suur kasetohust habeContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

2. KULLA VELI, HÄÄ VELI (Krl, Urv)

Karula/Urvastõ Hobõsõmäng KULLA VELI, HÄÄ VELI, õllõle, lelläle, (või: ollalii, lellalii)kas ti es näe’ minu hobõst,õllõle, lelläle,es näe’ liina minevät,õllõle, lelläle,Valga poolõ vaovat,õllõle, lelläle? Määres olli ti hobõnõ,õllõle, lelläle? Linalehti, laugiotsa,õllõle, lelläle,õrasilmi, kaputjalga,õllõle, lelläle. Otskõ ti külä orassõ’,õllõle, lelläle,tandskõ küäContinue Reading

Sildid , ,
Postitatud Viisega laulumängoq

1. OLLALÕ, OLLALÕ! (Krl)

Karula Hobõsõotsja. Joululaul OLLALÕ, OLLALÕ!„Kas ti näi’ mi hobõsiid?”„Määnes olli ti hobõnõ?”„Linalehte, laugiotsa.Kas näi’ liina minevät,Valga poolõ vaovat?”„Es näe’ liina minevät,Valga poolõ vaovat.Otkõ’ ti külä orassilõ,tandskõ’ külä tatrikilõ!”„Mii’ iks otsõ orassilõ,mii’ tandsõ tatrikilõ.”„Ei olõ’ teil rokka jo ruvõn,ei olõ’ kaara’Continue Reading

Sildid , ,
Postitatud Viisega laulumängoq

20. MIDLI-MADLI, KUDLI-KADLI (Krl)

Karula Pääsükese laul * MIDLI-MADLI, KUDLI-KADLI,miis läts’ mõtsa, kannu otsa,ai adrapää katski – karrääks. Tekst: RKM II 394, 37 (13) < Karula khk – A. Pärsimägi < Anna Pärsimägi, 89 a (sünd 1887) (1976).

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

7. TSILLUKÕNÕ TSIRK OLL’ TII PÄÄL (Krl)

Karula Latsilaul TSILLUKÕNÕ TSIRK OLL’ TII PÄÄL,punane tutt oll’ pää pääl.Esi’ ta laulsõ: “Tiidiga-liidi,tulkõ tarrõ tandsma!”“Ei saa’ minnä’,suka’, känga’ katski,elomiis om kinni’!” Viis ja tekst: RKM II 307, 372 (18) & RKM II 208 635 (6) < Karula khk, Pikkjärve,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

41. KUIS MA TARGALT TANDSMA LÄÄ (Krl)

Karula Laulikulõ juvva’. Halv laulik *** Kaasitaminõ KUIS MA TARGALT TANDSMA LÄÄ,üle meelde hüplemä,hoiat sa sinist sita vitä’,magõ’õt maa kündä’,sinepütt sita all,makõ pütt maa all.Lauljil suu kuiunu’,keeleperä põri’inu’.Mis sa laulat, ku ei mõista’,mis sa veerit, ku ei viisi’!Tsiga sinu sõna’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

33. SIIÄ’ KÄSTI MAHA’ ISTU’ (Krl)

Karula Ostõt helü SIIÄ’ KÄSTI MAHA’ ISTU’,siiä’ toolilõ toedõ’:siin om illus hirremõtsa,siin om paras palgimõtsa.Ei no viisi’ majja tetä’,teomihe’ tekki’ tarõ,palgalisõ’ pandi’ paari’:uibust panti’ ussõ’ ette,sikasarvist sagarõ’,põdraluist põõna’ panti’. Leeli, leeli är’ lõppi,helle, lelle, jäl’ alusta:ku mul sõnnu puudunõs,hääli är’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

28. KUI MII LAULU LAOTASI (Krl, Urv)

Karula/Urvastõ Laulu võim. Kalajõgi KUI MII LAULU LAOTASI,sinnä’ kasusi’ suurõ’ saarõ’,sinnä’ langõ’ laskõnasõ’.Vesi juuski alt juurdõ,päält kallas’ kalajärv.Tulgõ’, poisi’, püüdke’ kallu,hõbõ’õdsi lutsukõisi!Kubijilõ kostis viiä’,rehepapilõ palgas;et and (sõs and) aigu adra köütä’,vannu vangõrdõ paranda’. Viis: EÜS VII 879 (30) < UrvasteContinue Reading

Sildid , ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

22. KOST MA LATSI LAULU LÖÜSE (Krl, Urv)

Karula/Urvastõ Lauligu latsõpõlv KOST MA LATSI LAULU LÖÜSE,sõsar vaenõ sõna’ sai?Imel oll’ pall’u tüteriid,ülilajalt langukõisi.Pand’ iks pardsi hällütämä,suvilinnu liigutama.Pardsil ol’l’ pal’l’u sõnnu,suvilinnul liia’ laulu’.Säält ma sõsar sõna’ sai,vaenõlatsi laulu löüse.Imi pand hällü palumailõ,kand’ hällü karjamailõ.Imil olli helle hääli,imil olli kummõContinue Reading

Sildid , ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

20. MIS SAI TENNO MU IMÄLE (Krl)

Karula Imä vaiv. Lauligu latsõpõlv MIS SAI TENNO MU IMÄLE,kua kassu kasvatajal?Sau sai sanna kütmisest,silmävesi vihtmisõst.Kon iks näkk’ nõrga’ kõo’,säält tekk’ vipõ’ viha’,kon iks näkk’ kuiva’ kuusõ’,säält tekk’ helle’ puu’. Imä vei vihalda sanna,mäele tõi mähkmildä,pand’ iks pardsi hällütämä,suvilinnu liigutama.PardsilContinue Reading

Sildid , ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

10. LÄÄ ÜLES MÄE OTSA (Krl) (Imelik maja)

Karula Imelik maja LÄÄ ÜLES MÄE OTSA,üles keerä kingu otsa.Kaelõmi’, kullõlõmi’,kas om illus irremõtsvai om paras palgimõts,kas (kos?) või esä tarrõ tetä’,veli irsi veerütädä’.Esä tekk’ tarõ teie pääle,tekk’ teie arrõ pääle.Sõiti müüdä suuri s’aksa,küüsütelli, nõvvatõlli:“Kas no suuri soolaliina?”“Seo iks sandiContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

2. LÄKE’ TIIDÄ TRIIBULIST (Urv, Krl) (Pikk tee)

Urvastõ/Karula Pikk tii 1. 2. LÄKE’ TIIDÄ TRIIBULIST,maada massakarvalist!Tii oll’ pikkä meile minnä’,maa kavvõdõ karada’.Jovva’ kivile visada’,jovva’ sõõrda’ sõmõrilõ:kivi peiu pudõsi,sõmmõr sõrmilõ lagusi. Viis 1: ERv 97 (730) < Karula khk – A. A. Borenius-Lähteenkorva (1877).Viis 2: EÜS VII 877Continue Reading

Sildid , ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

17. MA TII TIID TRIIBULIST (Krl) (Kuld jälje peal)

Karula Kuld jäle pääl 2. MA TII TIID TRIIBULIST,ma tii marjavarsilist,kost iks mustõ muu’ kävve’,kost kävve’ kängälätse’,iitti’ iluelmeletse’,sõkki’ suurõsõlõlõtsõ’.Säält käü ma kängäde,sõku ilma sõlõdõ.Mis sattõ sammu pääle?Kuld sattõ sammu pääle,õpõ jäi jäle pääle. Viis 1: ERv 187 (1393) (SKS, LähteenkorvaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq

14. LÄTSI MÕTSA KÕNDIMAIE (Krl) (Saar merest)

Karula Meri. Saar merest. Imeline imänd LÄTSI MÕTSA KÕNDIMAIE,hummogulla hulkumaie.Mis ma näie minne-en,koa sinnä’ saiõ-õn?Mere ma näie minne-en,saarõ sinnä’ saiõ-õn.Mis sääl merel keskel oll’?Tulp mere keskel oll’.Mis sääl tulba otsal oll’?Säng tulba otsal oll’.Mis säl sängü sisel oll’?Imänd sängü siselContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq

16. ÜTS MUL OLL’ VELLEKENE (Krl)

Karula Sõalaul ÜTS MUL OLL’ VELLEKENE,väiku veli ahkasärki,tuugi viidi Vinnemaalõ,saadõtije Saksamaalõ,kos oll’ sõda sõudõman,tapõrida keerutõdi.Vellekene, ellekene,ärä’ sõitu’ iin sõta.iin sõta, perän sõta –sõida’ sa sõa keskeen,vaelda’ väe vahepääl,sõs saat alla akõnis,pääle pää katussis.Vellekene, ellekene,kona sa sõast kodu tult,konas lastas lahingust?Är’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

12. TULÕ IKS ÜLES HUMMUGULT (Krl)

Karula Vele sõalugu 1. 2. TULÕ IKS ÜLES HUMMUGULT,varra inne valgõ’õt.Kängi jala’, käpe’ jala’,mõsi suu, sui pää!Sai veli sõtta viidüs,väe ala’ värvätüs.Imi ruttu ruuga kiitmä,sõsar sõira tegemä,veli ruttu viina perrä.Esä opas’ hiiru ruuna,veli valmist’ vankõriid.Sõs naksi velle sõtta sõitma.Sai taContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

6. MEID OM VIISI VELITSIDE (Krl)

Karula Sõalaul MEID OM VIISI VELITSIDE,kuuõkõisi kurvitside.Kellel kõrda sõtta minnä’,kellel kõrda kodo jäiä’?Kas om vanal vai om noorõl?Noorõl kõrda sõtta minnä’,vanal kõrda kodo jäiä’.Imä oppas kotost minnen:“Ku sa üle Koiva läät,ärä’ sa joogu’ Koiva vettä –Koiv om täüs kuulja luida.KuContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

5. LIUGLÕÕ, LAUGLÕÕ! (Krl)

Karula Lina’ pikäs! Kui liuglõma naksit, sis nakati laulma, et pikä’ lina’ kasusõ’: Liuglõõ, lauglõõ!Liuglõ’ lina’ pikäs!Saa ma sisse istumaie,liuglõõ, lauglõõ,mäest alla laskõmaie,liuglõõ, lauglõõ,liuglõ lina’ pikäs. Võisõt kah mes sõnnu ess’ panda’ ja iks livvõlda’, kuis neil inne nuu’ sõna’Continue Reading

Sildid , ,
Postitatud Talv´

4. LIUGLÕ, LAUGLÕ! (Krl)

Karula Livvulaskmisõst 1. 2. Nii söödetü tõsõ pühõ hummogu kõik eläjä’ är’ ja joba inne päävänõsõmist mintü suurõ riiga mäele. Mäelt sõidõtu sis alla ja lõbutsõtu sääl egätmuudu. Saaniga sõitmisõ man laultu: Liuglõ, lauglõ!VEEGE’ REGI MÄELE,liuglõ, lauglõ,saatkõ’ saan kalda’alõ,liuglõ, lauglõ.Continue Reading

Sildid , ,
Postitatud Talv´

17. MITU OLL´ ÄLLÜ IÄLE (Krl)

Karula Kolm ällü MITU ÄLLÜ OLLI IÄLE, ädee-ä-kaikah,mitu kiika kassuõnnõ?Kolm oll´ ällü iäle,kolm oll´ kiika kassuõnnõ:edimene ese ällü,keskmine velle ällü,perämäne peiu ällü.Ese äll´ oll´ ää ällü,velle äll´ oll´ villõ ällü,peiu no ällü petüs ällü,kaasa ällü kavval´ ällü. MÄRKUS; Viisi variatsiooneContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Kevväi

15. KUULGÕ’, LEINÄ LIHAVÕTÕ’ (Krl)

Karula Kurb lihavõtõ’ 2. KUULGÕ’, LEINÄ LIHAVÕTÕ’,kiigõlõ,kainõlik kallis aigu:kui ti tulõt tõsõl suvõl,kui ti astut tõsõl aastal –toogõ’ vilja, toogõ’ õnnõ,toogõ’ rüpil rüäterri,kandli alla kaaraterri,toogõ’ karja kasumõ,toogõ’ tõpriid tõsõmõMelles leinä lihavõtõ’,kainõlik kallis aig?Selle leinä lihavõtõ’,kainõlik kallis aig –kull´ sei munõjaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Kevväi

13. SIIN MI ÄLLÜ SEO KÕRRA (Krl)

Karula Tulõvik tundmalda. Kolm ällü. Uibu SIIN MI ÄLLÜ SEO KÕRRA,ädee-ää- kaikah,Jummal´ tiid, kos tõsõ kõrra,Kohi meid kua jäänenese,Mõni viiäs Vennemaalõ,saadõtõs Saarõmaalõ,poodõtõs Poolamaalõ.Mitus ällü iäle?Kolm ällü iäle,–edimene esä ällü,tõnõ ällü velle ällü,kolmas ällü peiu ällü.Esä ällü – ää ällü,velle ällüContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Kevväi

10. LAS MA KAE, LAS MA KATSU! (Krl)

Karula Kolm mõtsa LAS MA NU KAE, LAS MA NU KATSU,kiigäle,kas om äll´ äste tettü,kiiga kõvast kinni’ lüüdü!Seo om äll´ sulastõ tettü,paari’ pant palgaliidsil. –Kui om äll äste tettü,anna ma sullõ animuna,panõ paari pardsimunnõ.Lähä ma nu kuivalt korgõlõ,tahe’elt taivalõ.Korgõst maContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Kevväi

9. HÄLKE’, HÄLKE’, MI SÕSARA’ (Rg)

Rõugõ Imeline imänd. Hällülaul 2. HÄLKE’, HÄLKE’, MI SÕSARA’,katõkõsõ kasulatsõ’.Ütenä kotuna mi kasvi,üte vii veere päällä,üte oja otsa päällä.Korgõst mi näie kuusõmõtsa,tahelikust tammõmõtsa.Mis sääl nii korgõn kuusõn olli,tahelikun tammõladvan?Imänd no korgõn kuusõn olli,tahelikun tammõladvan.Mis sääl no imändä üsän olli?Lats´ imändäContinue Reading

Sildid , ,
Postitatud Kevväi

7. MIS SA KIUNUT, KIIGUKÕNÕ (Krl, Urv)

Karula/Urvastõ Anni’ hällüle MIS SA KIUNUT, KIIGUKÕNÕ,hä-tee, hää-kaika,kaibat, kaunis kablakõnõ?Kiunub kiikõ kinda’aida,kaibab kabõl kannõlõida.Peig tekk´ hällü pikist puist,kaas tekk´ hällü kallist kablust,tekk´ ta iks vii veere pääle –tahtsõ nätä’ näiu verd,tahtsõ kaia’ kabu verd.Mina, Maie, maani’ tarka,mina, kabu, kondsõni’ kavval´,visksiContinue Reading

Sildid , ,
Postitatud Kevväi

5. KUULI KÜLÄL HÄLLÜMIST (Krl)

Karula Hällüle eht´mine KUULI KÜLÄL HÄLLÜMIST,hääde-kaika,külakiigõ kiiksumist.Joosi mäele imä manu’,joosi mäele esä manu’:”Imäkeni, ellekeni,esäkeni, taadõkõni,anna’ kätte aida võti,keerä’ kätte kirstu võti,ma lää aita ehtimaie,päälikulõ päädimä.”Ette ma köüdi uvvõ põllõnigu uvvõ aidaussõ,kaala panni kalli’ helme’,nigu paistva’ taivatähe’,rinda panni suurõ sõlõ,nigu kuuContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Kevväi

3. TULGÕ’ SIIÄ’, KÜLÄLATSÕ’! (Urv, Krl)

Urvastõ/Karula Hällü pääle kutsminõ. Hää häll TULGÕ’ SIIÄ’, KÜLÄLATSÕ’, kiigäle,karjankäüjä’ kasulatsõ’, kiigäle,siiä’ tsõõrilõ murulõ, kiigäle,kullatsilõ kopõlilõ, kiigäle!Siin om hää hällükene, kiigäle,Kiltre Andsu kenä hällü, kiigäle. Laulti lihavõttõ aol hällen. Viis ja tekst: EÜS VII, 876 (15) & EÜS VII, 1286/7Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Kevväi

1. KOKKU, KOKKU, KOODIMEHEQ! (Krl)

Karula Rehepesmine * KOKKU, KOKKU, KOODIMEHEQ,rehe ala, rihameheq!Kokku koodi kolinalõ,rihavarrõ ribinalõ,löögeq kats´ki kaaraterä,nelläs, viies nisuterä!Nõstkõq koodiq korgõlõ,maalõ saatkõq sagõ’õlõ! Tekst: EÜS VII 1220 (34) < Karula khk, Vana-Antsla v, Patuperä k – R. Tamm, M. Pehka < Eva Antsov, 73Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

6. KUULÕQ, KULLA KODUEMÄ (Krl)

Karula Immemaa. Karja koduajamisõ laul KUULÕQ KULLA, leeli,koduimä, leeli,manitsõgõq, majaima.Kas ma karja kodu aja,vai ma kirja kodu keerä,kas ommaq valmiq vas´kajoogiq,havvutõduq lehmähainaq?Ku ei olõq valmiq vas´kajoogiq,havvutõduq lehmähainaq,ma aja karja kavvõdalõ,keerä kirja muial maalõ,ligi liina lepistikku,taga Tartu tanumida,kon ei kuulõq kurõContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Õdak

4. KUULÕQ, KULLA KODUIMI (Krl)

Karula Karjalaul KUULÕQ, KULLA KODUIMI,Maali, kulla majaimi,kas um valmis vas´ka juuki,auvutõduq lehmi ainaq?Olõ-õi valmis vas´ka juuki,auvutõdu lehmi ainaq.Aja karja kavvõdõllõ,Kirja käänä kingumaalõ,taga Tartu tanumiid,ligi liina lepistikku,sääl, kon kurõq kulda sööväq,aniq hall´ast hõbõhõt,ja kanaq kaarapöörüssiid,kikas kesväuhakiid.Imi kiit´ ruvva rohilitse,pudru puhta piimälitse,alaqContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Õdak

3. ÕDANG TULÕ, ÕNNI TULÕ (Krl)

Karula Karjus tulõ kodu ÕDANG TULÕ, ÕNNI TULÕ,ommuk tulõ, ooli tulõ.Ooli tulõ obõsist,ooli obõsõpoisõst.Kahju tulõ karjussist,kahju karjarõivist.“Kuulõq, kulla koduemä,meeli mõistaq, majamemme:kas ma karja kodu aja,kas ma kirja kodu keerä?Kas om valmis vas´kajoogiq,avvutõduq lehmiainaq?Ku ei olõq valmis vas´kajoogiq,avvutõduq lehmiainaq –sis keeräContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Õdak

18. UIKAMINÕ (Krl)

Karula Kar´a kodukutsminõ Ku pernaane uigas´, oll´ sääne uikaminõ, midä lehmäq tiidseq. Sis kar´apoiss´ nakas´ laulma: “Õlõ, õlõ, õlõ” ja lehmäq lätsiq õkva kodu. RKM II 225, 299 (6) < Valga raj, Kaagjärve k/n, Pikkjärve [Karula] – E. Tampere <Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

15. ÄRÄQ KATTÕ KARJAKÕNÕ (Krl)

Karula Kari kaonuq 1. 2. ÄRÄQ KATTÕ KARJAKÕNÕ,õlõq-õõ, õlõq-õõ,jäleq lätsiq järve poolõ,tiiraaq ranna poolõ.Ai ma hullu otsimaie,noorõ nõrga nõudõmaie.Es saaq hullust otsijat,noorõst nõrgast nõudijat.Lätsi esiq otsima,kari tull´ vasta karatõn,Kiri vasta kirelden.„Kos sa ollit, karjakõnõ?“„Olli külä orassõn,tõsõ talu tatrõkun.“ Viis 1:Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

14. TULÕQ OMA KAR´A MANUQ (Krl)

Karula Kar´a õõtaminõ Kar´apoiskõisil oll´ sääne laul, ku üts lehm kar´ast puudus oll´: TULÕQ OMA KAR´A MANUQ,õlõq-õõ, õlõq-õõ!Sääl om pall´u puskijida,mao mahaq laskijida! Vanaimä Leenu opas´ taad. Viis: EÜS VI 196 (10) < Karula khk – A. Kiiss (1909).Tekst: RKMContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

8. KES TIID, MIS SAA (Krl)

Karula Vankrilaul Mõisa minnen: KES TIID, MIS SAA,kui kangõs jää –kas mõisa saa,vai kraavi lää? Kodu tullõn: Oll´ mis oll´,sai mis sai,kodu iks saa. Vanast teol kävven teiq määrmäldäq vankriq säänest hellü. EÜS VI, 253 (36) < Karula khk, VäheruContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Õdak

7. RÜHIKEMIQ, RUTAKÕMIQ (Krl)

Karula Põimjidõ istmõq RÜHIKEMIQ, RUTAKÕMIQ,tõtakõmiq tõõmeeli!Saa pia mi peräle,inne muid istamilõ –andas asõ akõnilõ,pandas pingiq perä poolõ.Kiä tulõ perän meid,perän meid, perän muid –andas asõ ahu ette,pingiq pandas paistõ’õlõ.Sinnäq sulasõq suurõq sõlõq,lagunasõq lajaq leheq,igunasõq iluelmeq. Viis: EÜS VI 200 (28)Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Õdak

5. ÕDAK TULÕ, HÄMMÄR HÄLLÜS (Krl)

Karula Tüü mant tullõn ÕDAK TULÕ, HÄMMÄR HÄLLÜS,vilu maalõ veerünes,udsu maalõ oiunõs.Pikk tii, pümme üü,kõlgus kavvõdõl.Kos mi lähä üüses,Võdrikõlõ võõras?Minkas Mõtsõr meid ravits´,minkas Võdrik vasta võtt´?Mõtsõr miile ravits´,Võdrik võiulõ võtt´. Viis: Erv 319 (2121) < Karula khk – A. A.Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Õdak

4. VEERÜQ, VEERÜQ, PÄÄVAKENE (Krl)

Karula Imä uut kodu VEERÜQ, VEERÜQ, PÄÄVÄKENE,veerüq, päävä veerekene.Kodu uutõ oma imi,mõtsa kaiõ kasuimi.Imä kiit´ ruvva rohilidsõ,pudru puhta piimälidse.Sisse lõikõ sibuliid,ala külvi köömeniid.Sis sai ruuga rohilinõ,pudõr puhta piimäline. Viis: EÜS VI 203 (46) < Karula khk – A. Kiiss (1909).Tekst:Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Õdak

3. LÕHUQ, LÕHUQ, PÄÄVÄKENE (Krl)

Karula Veerüq, päiv. Imä uut kodu LÕHUQ, LÕHUQ, PÄÄVÄKENE,lõhuq, päivä, lõunõdõ!Sai s´aksa süümäle,poodipoissõ pruukostis.S´aksaq seieq sada kõrda,mina üli ütsi kõrda,ütsi kõrda, katsi kõrda.Veeriq, veeriq, pääväkene,tsõõriq, kulla tsõõrikõnõ!Veeriq sinnäq, kon mu veli,tsõõriq sinnäq, kon mu tsõdsõ.Veeriq viie verstä taadõ,tsõõriq kuvvõ kuusõContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Õdak

8. LÄÄMIQ LEHTI LEPISTÜLE (Krl)

Karula Käokiri. Ladvaq tsirgõlõ LÄÄMIQ LEHTI LEPISTÜLE,kuldaluuda kuusistulõ,vaskivitsa varikulõ.Murraq ossa, näio noori,murraq ossa, kakkaq katsi –ärä tiiruq tipukõista,egaq laasiq ladvakõista.Jätäq latva käo lauldaq,tippu tedre ukõ’õrdaq.Kägu ei kuuguq kivile,lind ei laulaq lakõl maal.Kägu läts´ puilõ puhta’õilõ,sarapuilõ sirgõ’õilõ.Käol jääseq kirjaq kivile,märgiq jääseqContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

6. KÕND´ MÜÜDÄ MÜRGÜTÜKK (Krl)

Karula Teretämäldäq müüdäminejäle Ku müüdä lätt ja joudu ei annaq, sis üteldäs nii: KÕND´ MÜÜDÄ MÜRGÜTÜKK,kõnd´ müüdä tõrvaskand,tunnõ-i tuu mullõ tereq üldäq,tihnõ-i andaq jummal´-appi.Mineq müüdä, musta miisi,tõrguq müüdä, tõrvaskandu.Ku sa õs tunnõq meid teretäq,jummal´-appi meile andaq,saatkuq sinnu savihauvaq,muial veeguq muuqContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq