Blogi arhiiv

4. LÄTSI MA MÕTSA KÜTTELÕMÕ (Krl) (Põder. Soome sild)

Karula LÄTSI MA MÕTSA KÜTTELÕMÕ,küttelõmõ, mõttõlõmõ.Näi ma põdra põllu pääl,kahru kaararõugu pääl.Lasi ma põdra põllu päält,kahru kaararõugu päält.Ess´ sõs lindsi lepikullõ,esi’ kargsi kadastullõ,esi’ pagõsi paiustullõ.Lepikust löüse linalaka,paiustust paadi ruuna.Istõ sälgä iirulõ,võti kõrvi kõrvalõ.Lätsi liina viimä,sai sada ruublit.Osti sõs kuldakübäre,sai saaridsõContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

11. TALUTÜTÄR´, TUVIKÕNI (Krl)

Karula Lõõdsu’ tuli tarrõ TALUTÜTÄR´, TUVIKÕNI, kadri,kirjupihta peenikõni,tulõ’ üles vuutõ’õlt,puhu’ tulda tuhkhavvast,lõõdsu’ lõhna põrmandult.Võta’ pirdu peldiste,pöörä’ pirdu peldiste,haara’ haku ahust.Ku ei olõ’ haku ahun,sõs võta’ pindu parrõ küllest,ku ei olõ’ pindu parrõ küllen,võta’ laest lastukõni,ku ei olõ laen lastukõist,tuu’ laudastContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

10. KADRI OM IKS KAVVÕST TULLU’ (Krl)

Karula Kadrilaulu’ KADRI OM IKS KAVVÕST TULLU’, katri, katri,läbi suu supa’-sapa’,läbi likõ lipa’-lapa’.Pilliruu’ pisti’ silmä,kastõaina lõigas´ kaala. Peremiis´, peremihekene,perenaanõ, naasõkõnõ,laskõ’ kadri’ lämmäle.Kadri’ omma’ kavvõst tullu’,Kadri küüdse’ külmetese’,Kadri varba’ valutõsõ’. Peremiis´, peremihekene,võta’ iks pirdu parsilt,perenaanõ, naasõkõnõ,aja’ tii lauda manu’,tii’ tii tiigiContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

9. PEREMIIS´, PEREMIHEKÕNI (Krl)

Karula Kadriõhtu laulu’ 1 Sissepallõmine PEREMIIS´, PEREMIHEKÕNI, kadri,pernani, naisõkõni,kas om luba lusti lüüvä’,lusti lüüvä’, laulu laskõ’?Laskõ’ katri’ lämmäde:kae’, mina, Katri, kauvõst tullu’,üle suu, läbi likõ,läbi pimme pilliruu,läbi sakõ sarapuu.Pilliruugu pisti silmä,kastõhaina kääni kaala.Katrõl lina likõ,lina likõ, hamõ’ hämme,kaalikolga’ kastõ’õdsõ’kaugõlt siiä’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

8. TERE’ ÕDAGUT, PERENAINÕ (kombestik, laulud) (Krl)

Karula Kadriõhtu laulud, kombed Leime’ noorõ’ tüdriku’, poisi’ ja noorõ’ naasõ’-mihe’ parti ja kävemi’ kadriõdagu küllä pite.. Mõni ai karvupäide kaska sälgä, mõni tei olist endäle ümbre – pikä’ olõ’ panti kinni’ peotävve kaupa nõglaga. mõni pandsõ suurõ’ kalasoomussõ’ ümbreContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

14. TALUTÜTÄR, TUVIKÕNI (Krl)

Karula Lõõdsu’ tuli tarrõ TALUTÜTÄR, TUVIKÕNI, märde (märte),kirjupihta peenikõni,tulõ’ üles vuutõ’õlt,puhu’ tulda tuhkhavvast,lõõdsu’ lõhna põrmandult.Võta’ pirdu peldistä,pöörä’ pirdu peldistä,haara’ haku ahust. Ku ei olõ’ haku ahun,sõs võta’ pindu parrõ küllest,ku ei olõ’ pindu parrõ küllen,võta’ laest lastukõni,ku ei olõ’ laenContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

13. LASKÕ SISSE MÄRDISANDI’ (Krl)

Karula Ussõ taadõ LASKÕ’ SISSE MÄRDISANDI’, märti, märti,märdi’ omma’ kavvõst tulnu’.Pilliruug neil silmä pist´,jahileht´ neil jala lõigas´,kastõhain neil kaala lõigas´. Laskõ’ sisse märdisandi’,märte küüdse’ külmetävä’,laskõ’ sisse märdisandi’,märte varva’ valutava’! Märt ei taha’ tsialiha,märt taht lahja lambaliha. Täämbä om siin härgäContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

12. LASKÕ’ SISSE MÄRDIKEISI (Krl)

Karula Märdisantõ laul 1. LASKÕ’ SISSE MÄRDIKEISI, märte (või: märti)!Mii’ olõ kavvõst tulnu’,läbi suu sopa-sapa,läbi ruu ropa-rapa,läbi vii vipa-vapa;läbi laja laanõmõtsa,läbi pikä pilliruu.Pilliruugu pisti silmä,jaelehti lõiksi jala. Kuulõ’, kulla peremiisi,kuulõ’, kulla perenaanõ,laskõ’ sisse märdikese’! 2. KUULÕ, KULLA PEREMIISI, märti, santi,kuulõ’,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

11. MARDIPÄEVA KOMBESTIK (Krl)

Karula Noored tulevad kokku… NOOREMAD MEHED NING NAISED TULEVAD KOKKU. Ehitakse nii, et neid ära ei tunta. Eelistatum rõivastus on meestel naiste, ning naistel meeste riietus. Näole tehakse masked ette. Nende hulgast valitakse üks mardi isaks, kellel suur kasetohust habeContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

2. KULLA VELI, HÄÄ VELI (Krl, Urv)

Karula/Urvastõ Hobõsõmäng KULLA VELI, HÄÄ VELI, õllõle, lelläle, (või: ollalii, lellalii)kas ti es näe’ minu hobõst,õllõle, lelläle,es näe’ liina minevät,õllõle, lelläle,Valga poolõ vaovat,õllõle, lelläle? Määres olli ti hobõnõ,õllõle, lelläle? Linalehti, laugiotsa,õllõle, lelläle,õrasilmi, kaputjalga,õllõle, lelläle. Otskõ ti külä orassõ’,õllõle, lelläle,tandskõ küäContinue Reading

Sildid , ,
Postitatud Viisega laulumängoq

1. OLLALÕ, OLLALÕ! (Krl)

Karula Hobõsõotsja. Joululaul OLLALÕ, OLLALÕ!„Kas ti näi’ mi hobõsiid?”„Määnes olli ti hobõnõ?”„Linalehte, laugiotsa.Kas näi’ liina minevät,Valga poolõ vaovat?”„Es näe’ liina minevät,Valga poolõ vaovat.Otkõ’ ti külä orassilõ,tandskõ’ külä tatrikilõ!”„Mii’ iks otsõ orassilõ,mii’ tandsõ tatrikilõ.”„Ei olõ’ teil rokka jo ruvõn,ei olõ’ kaara’Continue Reading

Sildid , ,
Postitatud Viisega laulumängoq

20. MIDLI-MADLI, KUDLI-KADLI (Krl)

Karula Pääsükese laul * MIDLI-MADLI, KUDLI-KADLI,miis läts’ mõtsa, kannu otsa,ai adrapää katski – karrääks. Tekst: RKM II 394, 37 (13) < Karula khk – A. Pärsimägi < Anna Pärsimägi, 89 a (sünd 1887) (1976).

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

7. TSILLUKÕNÕ TSIRK OLL’ TII PÄÄL (Krl)

Karula Latsilaul TSILLUKÕNÕ TSIRK OLL’ TII PÄÄL,punane tutt oll’ pää pääl.Esi’ ta laulsõ: “Tiidiga-liidi,tulkõ tarrõ tandsma!”“Ei saa’ minnä’,suka’, känga’ katski,elomiis om kinni’!” Viis ja tekst: RKM II 307, 372 (18) & RKM II 208 635 (6) < Karula khk, Pikkjärve,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

41. KUIS MA TARGALT TANDSMA LÄÄ (Krl)

Karula Laulikulõ juvva’. Halv laulik *** Kaasitaminõ KUIS MA TARGALT TANDSMA LÄÄ,üle meelde hüplemä,hoiat sa sinist sita vitä’,magõ’õt maa kündä’,sinepütt sita all,makõ pütt maa all.Lauljil suu kuiunu’,keeleperä põri’inu’.Mis sa laulat, ku ei mõista’,mis sa veerit, ku ei viisi’!Tsiga sinu sõna’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

33. SIIÄ’ KÄSTI MAHA’ ISTU’ (Krl)

Karula Ostõt helü SIIÄ’ KÄSTI MAHA’ ISTU’,siiä’ toolilõ toedõ’:siin om illus hirremõtsa,siin om paras palgimõtsa.Ei no viisi’ majja tetä’,teomihe’ tekki’ tarõ,palgalisõ’ pandi’ paari’:uibust panti’ ussõ’ ette,sikasarvist sagarõ’,põdraluist põõna’ panti’. Leeli, leeli är’ lõppi,helle, lelle, jäl’ alusta:ku mul sõnnu puudunõs,hääli är’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

28. KUI MII LAULU LAOTASI (Krl, Urv)

Karula/Urvastõ Laulu võim. Kalajõgi KUI MII LAULU LAOTASI,sinnä’ kasusi’ suurõ’ saarõ’,sinnä’ langõ’ laskõnasõ’.Vesi juuski alt juurdõ,päält kallas’ kalajärv.Tulgõ’, poisi’, püüdke’ kallu,hõbõ’õdsi lutsukõisi!Kubijilõ kostis viiä’,rehepapilõ palgas;et and (sõs and) aigu adra köütä’,vannu vangõrdõ paranda’. Viis: EÜS VII 879 (30) < UrvasteContinue Reading

Sildid , ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

22. KOST MA LATSI LAULU LÖÜSE (Krl, Urv)

Karula/Urvastõ Lauligu latsõpõlv KOST MA LATSI LAULU LÖÜSE,sõsar vaenõ sõna’ sai?Imel oll’ pall’u tüteriid,ülilajalt langukõisi.Pand’ iks pardsi hällütämä,suvilinnu liigutama.Pardsil ol’l’ pal’l’u sõnnu,suvilinnul liia’ laulu’.Säält ma sõsar sõna’ sai,vaenõlatsi laulu löüse.Imi pand hällü palumailõ,kand’ hällü karjamailõ.Imil olli helle hääli,imil olli kummõContinue Reading

Sildid , ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

20. MIS SAI TENNO MU IMÄLE (Krl)

Karula Imä vaiv. Lauligu latsõpõlv MIS SAI TENNO MU IMÄLE,kua kassu kasvatajal?Sau sai sanna kütmisest,silmävesi vihtmisõst.Kon iks näkk’ nõrga’ kõo’,säält tekk’ vipõ’ viha’,kon iks näkk’ kuiva’ kuusõ’,säält tekk’ helle’ puu’. Imä vei vihalda sanna,mäele tõi mähkmildä,pand’ iks pardsi hällütämä,suvilinnu liigutama.PardsilContinue Reading

Sildid , ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

17. LÄÄ ÜLES MÄE OTSA (Krl) (Imelik maja)

Karula Imelik maja LÄÄ ÜLES MÄE OTSA,üles keerä kingu otsa.Kaelõmi’, kullõlõmi’,kas om illus irremõtsvai om paras palgimõts,kas (kos?) või esä tarrõ tetä’,veli irsi veerütädä’.Esä tekk’ tarõ teie pääle,tekk’ teie arrõ pääle.Sõiti müüdä suuri s’aksa,küüsütelli, nõvvatõlli:“Kas no suuri soolaliina?”“Seo iks sandiContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

9. LÄKE’ TIIDÄ TRIIBULIST (Urv, Krl) (Pikk tee)

Urvastõ/Karula Pikk tii 1. 2. LÄKE’ TIIDÄ TRIIBULIST,maada massakarvalist!Tii oll’ pikkä meile minnä’,maa kavvõdõ karada’.Jovva’ kivile visada’,jovva’ sõõrda’ sõmõrilõ:kivi peiu pudõsi,sõmmõr sõrmilõ lagusi. Viis 1: ERv 97 (730) < Karula khk – A. A. Borenius-Lähteenkorva (1877).Viis 2: EÜS VII 877Continue Reading

Sildid , ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

6. MA TII TIID TRIIBULIST (Krl) (Kuld jälje peal)

Karula Kuld jäle pääl 2. MA TII TIID TRIIBULIST,ma tii marjavarsilist,kost iks mustõ muu’ kävve’,kost kävve’ kängälätse’,iitti’ iluelmeletse’,sõkki’ suurõsõlõlõtsõ’.Säält käü ma kängäde,sõku ilma sõlõdõ.Mis sattõ sammu pääle?Kuld sattõ sammu pääle,õpõ jäi jäle pääle. Viis 1: ERv 187 (1393) (SKS, LähteenkorvaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

3. LÄTSI MÕTSA KÕNDIMAIE (Krl) (Saar merest)

Karula Meri. Saar merest. Imeline imänd LÄTSI MÕTSA KÕNDIMAIE,hummogulla hulkumaie.Mis ma näie minne-en,koa sinnä’ saiõ-õn?Mere ma näie minne-en,saarõ sinnä’ saiõ-õn.Mis sääl merel keskel oll’?Tulp mere keskel oll’.Mis sääl tulba otsal oll’?Säng tulba otsal oll’.Mis säl sängü sisel oll’?Imänd sängü siselContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

16. ÜTS MUL OLL’ VELLEKENE (Krl)

Karula Sõalaul ÜTS MUL OLL’ VELLEKENE,väiku veli ahkasärki,tuugi viidi Vinnemaalõ,saadõtije Saksamaalõ,kos oll’ sõda sõudõman,tapõrida keerutõdi.Vellekene, ellekene,ärä’ sõitu’ iin sõta.iin sõta, perän sõta –sõida’ sa sõa keskeen,vaelda’ väe vahepääl,sõs saat alla akõnis,pääle pää katussis.Vellekene, ellekene,kona sa sõast kodu tult,konas lastas lahingust?Är’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

12. TULÕ IKS ÜLES HUMMUGULT (Krl)

Karula Vele sõalugu 1. 2. TULÕ IKS ÜLES HUMMUGULT,varra inne valgõ’õt.Kängi jala’, käpe’ jala’,mõsi suu, sui pää!Sai veli sõtta viidüs,väe ala’ värvätüs.Imi ruttu ruuga kiitmä,sõsar sõira tegemä,veli ruttu viina perrä.Esä opas’ hiiru ruuna,veli valmist’ vankõriid.Sõs naksi velle sõtta sõitma.Sai taContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

6. MEID OM VIISI VELITSIDE (Krl)

Karula Sõalaul MEID OM VIISI VELITSIDE,kuuõkõisi kurvitside.Kellel kõrda sõtta minnä’,kellel kõrda kodo jäiä’?Kas om vanal vai om noorõl?Noorõl kõrda sõtta minnä’,vanal kõrda kodo jäiä’.Imä oppas kotost minnen:“Ku sa üle Koiva läät,ärä’ sa joogu’ Koiva vettä –Koiv om täüs kuulja luida.KuContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

5. LIUGLÕÕ, LAUGLÕÕ! (Krl)

Karula Lina’ pikäs! Kui liuglõma naksit, sis nakati laulma, et pikä’ lina’ kasusõ’: Liuglõõ, lauglõõ!Liuglõ’ lina’ pikäs!Saa ma sisse istumaie,liuglõõ, lauglõõ,mäest alla laskõmaie,liuglõõ, lauglõõ,liuglõ lina’ pikäs. Võisõt kah mes sõnnu ess’ panda’ ja iks livvõlda’, kuis neil inne nuu’ sõna’Continue Reading

Sildid , ,
Postitatud Talv´

4. LIUGLÕ, LAUGLÕ! (Krl)

Karula Livvulaskmisõst 1. 2. Nii söödetü tõsõ pühõ hummogu kõik eläjä’ är’ ja joba inne päävänõsõmist mintü suurõ riiga mäele. Mäelt sõidõtu sis alla ja lõbutsõtu sääl egätmuudu. Saaniga sõitmisõ man laultu: Liuglõ, lauglõ!VEEGE’ REGI MÄELE,liuglõ, lauglõ,saatkõ’ saan kalda’alõ,liuglõ, lauglõ.Continue Reading

Sildid , ,
Postitatud Talv´

17. MITU OLL´ ÄLLÜ IÄLE (Krl)

Karula Kolm ällü MITU ÄLLÜ OLLI IÄLE, ädee-ä-kaikah,mitu kiika kassuõnnõ?Kolm oll´ ällü iäle,kolm oll´ kiika kassuõnnõ:edimene ese ällü,keskmine velle ällü,perämäne peiu ällü.Ese äll´ oll´ ää ällü,velle äll´ oll´ villõ ällü,peiu no ällü petüs ällü,kaasa ällü kavval´ ällü. MÄRKUS; Viisi variatsiooneContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Kevväi

15. KUULGÕ’, LEINÄ LIHAVÕTÕ’ (Krl)

Karula Kurb lihavõtõ’ 2. KUULGÕ’, LEINÄ LIHAVÕTÕ’,kiigõlõ,kainõlik kallis aigu:kui ti tulõt tõsõl suvõl,kui ti astut tõsõl aastal –toogõ’ vilja, toogõ’ õnnõ,toogõ’ rüpil rüäterri,kandli alla kaaraterri,toogõ’ karja kasumõ,toogõ’ tõpriid tõsõmõMelles leinä lihavõtõ’,kainõlik kallis aig?Selle leinä lihavõtõ’,kainõlik kallis aig –kull´ sei munõjaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Kevväi

13. SIIN MI ÄLLÜ SEO KÕRRA (Krl)

Karula Tulõvik tundmalda. Kolm ällü. Uibu SIIN MI ÄLLÜ SEO KÕRRA,ädee-ää- kaikah,Jummal´ tiid, kos tõsõ kõrra,Kohi meid kua jäänenese,Mõni viiäs Vennemaalõ,saadõtõs Saarõmaalõ,poodõtõs Poolamaalõ.Mitus ällü iäle?Kolm ällü iäle,–edimene esä ällü,tõnõ ällü velle ällü,kolmas ällü peiu ällü.Esä ällü – ää ällü,velle ällüContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Kevväi

10. LAS MA KAE, LAS MA KATSU! (Krl)

Karula Kolm mõtsa LAS MA NU KAE, LAS MA NU KATSU,kiigäle,kas om äll´ äste tettü,kiiga kõvast kinni’ lüüdü!Seo om äll´ sulastõ tettü,paari’ pant palgaliidsil. –Kui om äll äste tettü,anna ma sullõ animuna,panõ paari pardsimunnõ.Lähä ma nu kuivalt korgõlõ,tahe’elt taivalõ.Korgõst maContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Kevväi

9. HÄLKE’, HÄLKE’, MI SÕSARA’ (Rg)

Rõugõ Imeline imänd. Hällülaul 2. HÄLKE’, HÄLKE’, MI SÕSARA’,katõkõsõ kasulatsõ’.Ütenä kotuna mi kasvi,üte vii veere päällä,üte oja otsa päällä.Korgõst mi näie kuusõmõtsa,tahelikust tammõmõtsa.Mis sääl nii korgõn kuusõn olli,tahelikun tammõladvan?Imänd no korgõn kuusõn olli,tahelikun tammõladvan.Mis sääl no imändä üsän olli?Lats´ imändäContinue Reading

Sildid , ,
Postitatud Kevväi

7. MIS SA KIUNUT, KIIGUKÕNÕ (Krl, Urv)

Karula/Urvastõ Anni’ hällüle MIS SA KIUNUT, KIIGUKÕNÕ,hä-tee, hää-kaika,kaibat, kaunis kablakõnõ?Kiunub kiikõ kinda’aida,kaibab kabõl kannõlõida.Peig tekk´ hällü pikist puist,kaas tekk´ hällü kallist kablust,tekk´ ta iks vii veere pääle –tahtsõ nätä’ näiu verd,tahtsõ kaia’ kabu verd.Mina, Maie, maani’ tarka,mina, kabu, kondsõni’ kavval´,visksiContinue Reading

Sildid , ,
Postitatud Kevväi

5. KUULI KÜLÄL HÄLLÜMIST (Krl)

Karula Hällüle eht´mine KUULI KÜLÄL HÄLLÜMIST,hääde-kaika,külakiigõ kiiksumist.Joosi mäele imä manu’,joosi mäele esä manu’:”Imäkeni, ellekeni,esäkeni, taadõkõni,anna’ kätte aida võti,keerä’ kätte kirstu võti,ma lää aita ehtimaie,päälikulõ päädimä.”Ette ma köüdi uvvõ põllõnigu uvvõ aidaussõ,kaala panni kalli’ helme’,nigu paistva’ taivatähe’,rinda panni suurõ sõlõ,nigu kuuContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Kevväi

3. TULGÕ’ SIIÄ’, KÜLÄLATSÕ’! (Urv, Krl)

Urvastõ/Karula Hällü pääle kutsminõ. Hää häll TULGÕ’ SIIÄ’, KÜLÄLATSÕ’, kiigäle,karjankäüjä’ kasulatsõ’, kiigäle,siiä’ tsõõrilõ murulõ, kiigäle,kullatsilõ kopõlilõ, kiigäle!Siin om hää hällükene, kiigäle,Kiltre Andsu kenä hällü, kiigäle. Laulti lihavõttõ aol hällen. Viis ja tekst: EÜS VII, 876 (15) & EÜS VII, 1286/7Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Kevväi

1. KOKKU, KOKKU, KOODIMEHEQ! (Krl)

Karula Rehepesmine * KOKKU, KOKKU, KOODIMEHEQ,rehe ala, rihameheq!Kokku koodi kolinalõ,rihavarrõ ribinalõ,löögeq kats´ki kaaraterä,nelläs, viies nisuterä!Nõstkõq koodiq korgõlõ,maalõ saatkõq sagõ’õlõ! Tekst: EÜS VII 1220 (34) < Karula khk, Vana-Antsla v, Patuperä k – R. Tamm, M. Pehka < Eva Antsov, 73Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

6. KUULÕQ, KULLA KODUEMÄ (Krl)

Karula Immemaa. Karja koduajamisõ laul KUULÕQ KULLA, leeli,koduimä, leeli,manitsõgõq, majaima.Kas ma karja kodu aja,vai ma kirja kodu keerä,kas ommaq valmiq vas´kajoogiq,havvutõduq lehmähainaq?Ku ei olõq valmiq vas´kajoogiq,havvutõduq lehmähainaq,ma aja karja kavvõdalõ,keerä kirja muial maalõ,ligi liina lepistikku,taga Tartu tanumida,kon ei kuulõq kurõContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Õdak

4. KUULÕQ, KULLA KODUIMI (Krl)

Karula Karjalaul KUULÕQ, KULLA KODUIMI,Maali, kulla majaimi,kas um valmis vas´ka juuki,auvutõduq lehmi ainaq?Olõ-õi valmis vas´ka juuki,auvutõdu lehmi ainaq.Aja karja kavvõdõllõ,Kirja käänä kingumaalõ,taga Tartu tanumiid,ligi liina lepistikku,sääl, kon kurõq kulda sööväq,aniq hall´ast hõbõhõt,ja kanaq kaarapöörüssiid,kikas kesväuhakiid.Imi kiit´ ruvva rohilitse,pudru puhta piimälitse,alaqContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Õdak

3. ÕDANG TULÕ, ÕNNI TULÕ (Krl)

Karula Karjus tulõ kodu ÕDANG TULÕ, ÕNNI TULÕ,ommuk tulõ, ooli tulõ.Ooli tulõ obõsist,ooli obõsõpoisõst.Kahju tulõ karjussist,kahju karjarõivist.“Kuulõq, kulla koduemä,meeli mõistaq, majamemme:kas ma karja kodu aja,kas ma kirja kodu keerä?Kas om valmis vas´kajoogiq,avvutõduq lehmiainaq?Ku ei olõq valmis vas´kajoogiq,avvutõduq lehmiainaq –sis keeräContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Õdak

18. UIKAMINÕ (Krl)

Karula Kar´a kodukutsminõ Ku pernaane uigas´, oll´ sääne uikaminõ, midä lehmäq tiidseq. Sis kar´apoiss´ nakas´ laulma: “Õlõ, õlõ, õlõ” ja lehmäq lätsiq õkva kodu. RKM II 225, 299 (6) < Valga raj, Kaagjärve k/n, Pikkjärve [Karula] – E. Tampere <Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

15. ÄRÄQ KATTÕ KARJAKÕNÕ (Krl)

Karula Kari kaonuq 1. 2. ÄRÄQ KATTÕ KARJAKÕNÕ,õlõq-õõ, õlõq-õõ,jäleq lätsiq järve poolõ,tiiraaq ranna poolõ.Ai ma hullu otsimaie,noorõ nõrga nõudõmaie.Es saaq hullust otsijat,noorõst nõrgast nõudijat.Lätsi esiq otsima,kari tull´ vasta karatõn,Kiri vasta kirelden.„Kos sa ollit, karjakõnõ?“„Olli külä orassõn,tõsõ talu tatrõkun.“ Viis 1:Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

14. TULÕQ OMA KAR´A MANUQ (Krl)

Karula Kar´a õõtaminõ Kar´apoiskõisil oll´ sääne laul, ku üts lehm kar´ast puudus oll´: TULÕQ OMA KAR´A MANUQ,õlõq-õõ, õlõq-õõ!Sääl om pall´u puskijida,mao mahaq laskijida! Vanaimä Leenu opas´ taad. Viis: EÜS VI 196 (10) < Karula khk – A. Kiiss (1909).Tekst: RKMContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

8. KES TIID, MIS SAA (Krl)

Karula Vankrilaul Mõisa minnen: KES TIID, MIS SAA,kui kangõs jää –kas mõisa saa,vai kraavi lää? Kodu tullõn: Oll´ mis oll´,sai mis sai,kodu iks saa. Vanast teol kävven teiq määrmäldäq vankriq säänest hellü. EÜS VI, 253 (36) < Karula khk, VäheruContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Õdak

7. RÜHIKEMIQ, RUTAKÕMIQ (Krl)

Karula Põimjidõ istmõq RÜHIKEMIQ, RUTAKÕMIQ,tõtakõmiq tõõmeeli!Saa pia mi peräle,inne muid istamilõ –andas asõ akõnilõ,pandas pingiq perä poolõ.Kiä tulõ perän meid,perän meid, perän muid –andas asõ ahu ette,pingiq pandas paistõ’õlõ.Sinnäq sulasõq suurõq sõlõq,lagunasõq lajaq leheq,igunasõq iluelmeq. Viis: EÜS VI 200 (28)Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Õdak

5. ÕDAK TULÕ, HÄMMÄR HÄLLÜS (Krl)

Karula Tüü mant tullõn ÕDAK TULÕ, HÄMMÄR HÄLLÜS,vilu maalõ veerünes,udsu maalõ oiunõs.Pikk tii, pümme üü,kõlgus kavvõdõl.Kos mi lähä üüses,Võdrikõlõ võõras?Minkas Mõtsõr meid ravits´,minkas Võdrik vasta võtt´?Mõtsõr miile ravits´,Võdrik võiulõ võtt´. Viis: Erv 319 (2121) < Karula khk – A. A.Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Õdak

4. VEERÜQ, VEERÜQ, PÄÄVAKENE (Krl)

Karula Imä uut kodu VEERÜQ, VEERÜQ, PÄÄVÄKENE,veerüq, päävä veerekene.Kodu uutõ oma imi,mõtsa kaiõ kasuimi.Imä kiit´ ruvva rohilidsõ,pudru puhta piimälidse.Sisse lõikõ sibuliid,ala külvi köömeniid.Sis sai ruuga rohilinõ,pudõr puhta piimäline. Viis: EÜS VI 203 (46) < Karula khk – A. Kiiss (1909).Tekst:Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Õdak

3. LÕHUQ, LÕHUQ, PÄÄVÄKENE (Krl)

Karula Veerüq, päiv. Imä uut kodu LÕHUQ, LÕHUQ, PÄÄVÄKENE,lõhuq, päivä, lõunõdõ!Sai s´aksa süümäle,poodipoissõ pruukostis.S´aksaq seieq sada kõrda,mina üli ütsi kõrda,ütsi kõrda, katsi kõrda.Veeriq, veeriq, pääväkene,tsõõriq, kulla tsõõrikõnõ!Veeriq sinnäq, kon mu veli,tsõõriq sinnäq, kon mu tsõdsõ.Veeriq viie verstä taadõ,tsõõriq kuvvõ kuusõContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Õdak

8. LÄÄMIQ LEHTI LEPISTÜLE (Krl)

Karula Käokiri. Ladvaq tsirgõlõ LÄÄMIQ LEHTI LEPISTÜLE,kuldaluuda kuusistulõ,vaskivitsa varikulõ.Murraq ossa, näio noori,murraq ossa, kakkaq katsi –ärä tiiruq tipukõista,egaq laasiq ladvakõista.Jätäq latva käo lauldaq,tippu tedre ukõ’õrdaq.Kägu ei kuuguq kivile,lind ei laulaq lakõl maal.Kägu läts´ puilõ puhta’õilõ,sarapuilõ sirgõ’õilõ.Käol jääseq kirjaq kivile,märgiq jääseqContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

6. KÕND´ MÜÜDÄ MÜRGÜTÜKK (Krl)

Karula Teretämäldäq müüdäminejäle Ku müüdä lätt ja joudu ei annaq, sis üteldäs nii: KÕND´ MÜÜDÄ MÜRGÜTÜKK,kõnd´ müüdä tõrvaskand,tunnõ-i tuu mullõ tereq üldäq,tihnõ-i andaq jummal´-appi.Mineq müüdä, musta miisi,tõrguq müüdä, tõrvaskandu.Ku sa õs tunnõq meid teretäq,jummal´-appi meile andaq,saatkuq sinnu savihauvaq,muial veeguq muuqContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq