8. TERE’ ÕDAGUT, PERENAINÕ (kombestik, laulud) (Krl)

Karula

Kadriõhtu laulud, kombed

Leime’ noorõ’ tüdriku’, poisi’ ja noorõ’ naasõ’-mihe’ parti ja kävemi’ kadriõdagu küllä pite.. Mõni ai karvupäide kaska sälgä, mõni tei olist endäle ümbre – pikä’ olõ’ panti kinni’ peotävve kaupa nõglaga. mõni pandsõ suurõ’ kalasoomussõ’ ümbre – nuu’ olli’ nigu tärni’ küllen. Suu oll´ kah rõivasteõga kinni’ katõtu.

Ussõ taka’ laulsõmi’:

TERE’ ÕDAGUT, PERENAINÕ, kadri!
Laskõ’ sisse kadrisandi’,
kadri küüdse’ külmetese’,
kadri varba’ valutõsõ’.
Mii’ olõ katri’, kavvõst tullu’,
läbi suu sopa-sapa,
läbi laanõ lipa-lapa,
läbi pikä pilliruu,
läbi kalõ kastõhaina.
Pilliruug seo pisti silmä,
kastõhain seo lõigas´ kaala.

Liigudõ’ linki, Liisakõnõ,
ava’ ussõ, Annõkõnõ!
Ann, tuu’ aidast aniliha,
Liisa, keldrest kerä vorsti!
Mii’ ei olõ’ nälläsandi’,
mii’ olõ peris nall´asandi’.

Kui sisse lasti, nakasiva pilli mängmä ja tandsma. Viskasiva vil´lä:

Viska sisse villäõnnõ,
perenaisõl piimäõnnõ!

Katr´esandi’, nuu’ olliva’ iks jäl’ väega ilusa’, valgõ’, puhta’. Nää’ iks kävevä’ katr´epäävä õdagu, iks taal katõkümneviiendämäl novembril. Muidu nää’ kävevä’ kah iks niisama nigu märdisandiki. Lauliva’ iks noidsammu laulõ jah. Inne ütlivä’ iks, et laskõ’ sisse katr´esandi’. Tandsõva’ niisama, õnnistiva’ kah iks niisama ja sõimssiva’ kah iks säänestsamma muudu. Inne nail märdel oll´ iks esä, noil kadr´el oll´ iks imä.

Viis: RKM II 65, 459 (142) < Karula khk, Vana-Antsla v, Säre k – S. Porosson, A. Garšnek < Charlotte Tammemägi, 75 a (1957).
Tekst: EÜS VI 250/1 (33) < Karula khk ja v, Väheru m – A. Kiiss, A. Mõttus, J. Sossi < Kriste Hiiop, 55 a, Ann Ilves, 54 a, Ann Jauhka, 39 a, Triina Leer, 70 a (1909) &RKM II 225, 360/1 (9) < Karula khk, Vana-Antsla v, Patuperä k, Savi t (Valga raj, Kaagjärve k/n) – E. Tampere < Olga Antsov, 70 a (1967) & RKM II 29, 58/9 (50) < Tartu – Elfriide Siil < Urvaste khk ja v, Keema t – Leena Jeret (1848 – 1945) (1949 < 1942).

Sildid ,
Postitatud Süküs