Blogi arhiiv

25. PERREMIIS´, PERREESÄKENE (Vst)

Vahtsõliina Kadriõhtu laulud 1 Sisse laskmine PERREMIIS´, PERREESÄKENE, kadrikuu, kadrikuu,perrenaanõ, naasõkõnõ,perretütär´, neitsikene,perrepoiga, noorõherrä,laskõ’ sisse kadrisandi’! Katri’ iks tulli’ kavvõst maalt,läbi mua muts´ka-mats´ka,läbi suu sumba-samba,sääl iks kasti’ kaalinulga,nessüteli’ ninnikapuda’. Katril küüdse’ külmäse’,varba’ vallu nägevä’. Ku ti lasõt, sis ti laskõ’,ku eiContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

24. PEREMIIS´, PEREESÄKENE (Vst)

Vahtsõliina Kadrilaulud. Tarõn laulda’ PEREMIIS´, PEREESÄKENE, kadrikuu, kadrikuu,võta’ sa iks võti vaja päält!Et sa kepsi’ kelderehe,et sa astu’ aida poolõ,säält tuu’ meile andõkõista,tsialiha lipsukõista,lambarasva raasakõista,keedä’ sa iks meile Kiudu liha,valgõ härä Valli liha!Tuu’ sa iks Päidso pääpuul´,heidä’ meile iks hernesidä,heidä’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

23. LASKÕ’ SISSE KADRISANDI’ (Vst)

Vahtsõliina Kadriõhtu laulud 1 Sissepalumine LASKÕ’ SISSE KADRISANDI’, kadriko, kadriko,Kadri küüdse’ külmetävä’,Kadri varba’ valutava’!Kadri’ omma’ kavvõst tulnu’,läbi suu sumba-samba,läbi laanõ limba-lamba.Kadri’ ei olõ’ näläsandi’,Kadri’ peris nal´asandi’. Pernainõ, tulõ’ üles,astu’ sinnä’ aida poolõ,kepsi’ sinnä’ kelderehe,tuu’ säält vällä tsialappõ’, Kadri’ omma’ kavvõstContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

22. LASKÕ’ SISSE KATRISANDI’ (Vst)

Vahtsõliina Kadrilaul 1 2 LASKÕ’ SISSE KATRISANDI’, katri, katri (või: kadrikoo, kadrikoo),Katri’ omma’ kavvõst tullu’,läbi soo sumba-samba,läbi mua mutska-matska,läbi pikä pilliruu,läbi kahrõ kastõhaina.Pilliruug silmä pisti,kastõhain kaala lõigas´. Peretütar, peenikene,võta’ pirdu pingi külest,puhu’ tulda tuhkahauda!Katril küüdse’ külmetäse’,Katril varba’ valutasõ’. Astu’ allaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

21. LASKÕ’ SISSE, LASKÕ’ SISSE (Kan)

Kanepi Kadriõhtul 1 LASKÕ’ SISSE, LASKÕ’ SISSE, kadri, kadri,kadri’ omma’ kavvõst tulnu’,läbi suu supa-sapa,läbi vii vipa-vapa,läbi kalõ kastõhaina. Pilliruug sii pisti silmä,kastõhain sii lõigas´ kaala. Kadri’ küüdse’ külmetäse’,Kadri varba’ valutasõ’! Liiguta’ linki, Liisokõnõ,ava’ usta, Annõkõnõ –lasõ’ kadri põrmandulõ! Sis tulli’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

20. KADRI’ OMMA’ KAVVÕST TULNU’ (Kan)

Kanepi Kadriõdagu laul 1 KADRI’ OMMA’ KAVVÕST TULNU’, kadriku, kadriku,läbi suu supa-sapa,läbi vii vipa-vapa,läbi kalõ kastõhaina,läbi pikä pilliruu.Kastõhain seo lõigas´ kaala,pilliruug sii pisti silmä. Kadril küüdse’ külmetäse’,Kadril varba’ valutasõ’.Ega neo’ Kadri’ iks ei tulõ’ –olgu’ tund´, ku tulõva’. Laskõ’ sisseContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

19. TULÕ’, LIISO, NÕSTA’ LINKI (Plv)

Põlva Andide palumine ja õnnistamine TULÕ’, LIISO, NÕSTA’ LINKI, kadriko, kadriko,tulõ’, Annõ, ava’ ust,võta’ pirdo pengi külest,lastu võta’ lavva külest! Peremiis´, pereesäkene,perenaan´e pereemäkene,võta’ võti vaja otsast,et sa kepsi’ kelderehe,et sa kopsi’ kambõrõhe!Tuu’ kintsu kelderista,Kompsu tuu’ kambõrista,massa’ ärä’ Kadri vaiva,taso’ KadriContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

18. TULÕ’, LIISO, NÕSTA’ LINKI (Plv)

Põlva Kadrilaulud 1 Sissetulemine TULÕ’, LIISO, NÕSTA’ LINKI, kadriku,tulõ’, Annõ, ava’ ussõ,toogõ’ ti jo tuli tuppa,valu vanna huunõhe.Kui ei olõ’ pirdu parsil,lüü’ kilsta pingi külest! Teretamine OLGÕ’ TERVE’, PEREESÄ, kadriku,pereesä, pereimä,kiä lask´ Kadri lämmähe,pisokõsõs piistelemä.Kadri’ tulli’ tuulta maalta,kos olli’ puidsõ’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

17. LASKÕ’ SISSE KADRIKÕSÕ’ (Plv) (laule ja kombestikku)

Põlva Kadripäev Õhtu ehtisid küla noored, harva ka vanad ja läksid “santima”. Kadriemal oli kirju seelik seljas ja tanu peas. Kadri-isa oli vana mees. Hallid takust hõbe, kasukas pahupidi seljas ja suur kepp, millega ta vahel lapsi karistas. Kadrisantidel oliContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

16. VISKA SISSE VILÄÕNNÕ (Urv)

Urvastõ Kadrilaulud 1 ÕnnistamineTänamineTänamineTänamine Kui sisse lasti, siis olid kaelkottis terad, millega õnne sisse külveti, siis lault. VISKA SISSE VILÄÕNNÕ, kadri,kalda sisse karjaõnnõ,peretütrele peiuõnnõ. Siin om tubli talurahvas,siin om ussõ’ hundiluusta,sagarõ’ sikusarvista,lagi lavvust, põrmand siidist,ahi hõpõst, keres kullast. 2 ÄraContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

15. KADRI’ OMMA’ KAUGÕLT TULNU’ (Urv)

Urvastõ Kadrikoo laul KADRI’ OMMA’ KAUGÕLT TULNU’, kadrikoo, kadrikoo,läbi pikä pilliruu,läbi suu sumba-samba,pilliruug mul silmä pisti,kastõhain mul kaala lõigas´. Laskõ’ kadrisantõ,Liisakõnõ, nõsta’ linki,Annõkõnõ, ava’ ust,soovi teele suurõ õnnõ,Kos´a’ tulgu’, tõiõsõ’ mingu’,sada saani lävel saisku’. Viis ja tekst: RKM II 65,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

14. KADRI’ OMMA’ KAVVÕST TULNU’ (Urv)

Urvastõ Kadripäeva õhtu laul KADRI’ OMMA’ KAVVÕST TULNU’, kadri,Kadri küüdse’ külmetäse’,Kadri varba’ valutasõ’. Mii’ tulli pikkä pirdu müüdä,mii’ tulli lak´a lauda müüdä. Perenainõ, naisõkõnõ,aja’ tii iks aida poolõ,keerä’ tii keldre poolõ,Ei mi taha’ lehmäliha,pull´ oll´ lehmä nuhutanu’,ei mi taha’ lambaliha,oinasContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

13. TERE ÕDAKUT, PERENAINÕ! (Urv)

Urvastõ Kadrilaulu’ TERE’ ÕDAKUT, PERENAINÕ, kadri,tere’ õdakut, peremiis´!Mi olõmi’ kadri’, kaugõst tullu’,üle suu sopa-supa,läbi suurõ pilliruu.Pilliruug seo pistse silmä,kastõhain seo lõigas´ kaala. Laskõ’ kadri’ lämmäle!Kadril küüdse’ külmetäse’,kadril varba’ valutasõ’. Kui ti ei kuulõ’, sis mi koputa,kui ti ei lasõ’, sisContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

12. KADRI ÕHTUL KÄISID TÜDRUKUD (kadriõhtu kombestikust) (Urv)

Urvastõ Kadripäeva kommetest * KADRI ÕHTUL KÄISID TÜDRUKUD “kadri-santidena” mööda küli. Neil ka eestvedajaks eneste seast üks valitud keda “Kadriks” ehk “emaks” hüüti. Ka oli neil “isa” (tüdruk poisi riides. Toas pritsis “Kadri” vett luuakontsule, mis sula ilma tähendas. PääleContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

11. TALUTÜTÄR´, TUVIKÕNI (Krl)

Karula Lõõdsu’ tuli tarrõ TALUTÜTÄR´, TUVIKÕNI, kadri,kirjupihta peenikõni,tulõ’ üles vuutõ’õlt,puhu’ tulda tuhkhavvast,lõõdsu’ lõhna põrmandult.Võta’ pirdu peldiste,pöörä’ pirdu peldiste,haara’ haku ahust.Ku ei olõ’ haku ahun,sõs võta’ pindu parrõ küllest,ku ei olõ’ pindu parrõ küllen,võta’ laest lastukõni,ku ei olõ laen lastukõist,tuu’ laudastContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

10. KADRI OM IKS KAVVÕST TULLU’ (Krl)

Karula Kadrilaulu’ KADRI OM IKS KAVVÕST TULLU’, katri, katri,läbi suu supa’-sapa’,läbi likõ lipa’-lapa’.Pilliruu’ pisti’ silmä,kastõaina lõigas´ kaala. Peremiis´, peremihekene,perenaanõ, naasõkõnõ,laskõ’ kadri’ lämmäle.Kadri’ omma’ kavvõst tullu’,Kadri küüdse’ külmetese’,Kadri varba’ valutõsõ’. Peremiis´, peremihekene,võta’ iks pirdu parsilt,perenaanõ, naasõkõnõ,aja’ tii lauda manu’,tii’ tii tiigiContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

9. PEREMIIS´, PEREMIHEKÕNI (Krl)

Karula Kadriõhtu laulu’ 1 Sissepallõmine PEREMIIS´, PEREMIHEKÕNI, kadri,pernani, naisõkõni,kas om luba lusti lüüvä’,lusti lüüvä’, laulu laskõ’?Laskõ’ katri’ lämmäde:kae’, mina, Katri, kauvõst tullu’,üle suu, läbi likõ,läbi pimme pilliruu,läbi sakõ sarapuu.Pilliruugu pisti silmä,kastõhaina kääni kaala.Katrõl lina likõ,lina likõ, hamõ’ hämme,kaalikolga’ kastõ’õdsõ’kaugõlt siiä’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

8. TERE’ ÕDAGUT, PERENAINÕ (kombestik, laulud) (Krl)

Karula Kadriõhtu laulud, kombed Leime’ noorõ’ tüdriku’, poisi’ ja noorõ’ naasõ’-mihe’ parti ja kävemi’ kadriõdagu küllä pite.. Mõni ai karvupäide kaska sälgä, mõni tei olist endäle ümbre – pikä’ olõ’ panti kinni’ peotävve kaupa nõglaga. mõni pandsõ suurõ’ kalasoomussõ’ ümbreContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

7. LASKÕ’ SISSE KADRISANDI’ (Hrg)

Hargla Kadrilaul 1 LASKÕ’ SISSE KADRISANDI’, katri,Kadril küüdse’ külmetävä’,varbaotsa’ valutava’. Laskõ’ sisse kadrisandi’,Egas mi, sandi’, siist ei olõ’,mii’ olõ sandi kauvõst tullu’,mii’ ei olõ’ nälläsandi’,mi’ iks olõ naljasandi’. Laskõ’ sisse kadrisandi’,Kadril küüdse’ külmetävä’,varbaotsa’ valutava’. Laskõ’ sisse kadrisandi’,Kadri’ tulnu’ kaugõ’õlta,läbi suuContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

6. TRILILILILLI, KADRIKÕNÕ (Rg)

Rõugõ Katridõ laul TRILILILILLI, KADRIKÕNÕ, kadriku, kadriku,laskõ’ sisse siidikadri’!Kadril küüdse’ külmetäse’,Kadril varba’ valutasõ’.Andkõ’ linnu linikis,andkõ’ villu vinikulõ. Viis: RKM III 3, 91 (2) < Rõuge khk, Soemõtsa k, Lõvaski t – I.-L. Leesmaa < Alide Raudsepp 56 a (1956).Tekst: ERAContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

5. LASKÕ’ SISSE KATRISANDI’ (Rg)

Rõugõ Katrisantõ laul 1 LASKÕ’ SISSE KATRISANDI’, katri,Katri küüdse’ külmetäse’.Katri’ omma’ kavvõst tullu’,läbi pikä pilliruu,läbi kalõ kastõhaina.Pilliruug seo pisti silmä,kastõhain seo lõigas´ kaala. Ega’ mi katri’ siist ei olõ’,mii’ olõ tullu’ taivast.Lumi riksõ loogakirä,sadu riksõ saanikirä. Tulõ’ üles, perretütär´,perretütär´ kuldakirjä,pikilContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

4. PERRENAAN´Õ PEENIKENE (Rg)

Rõugõ Andidõ pallõminõ PERRENAAN´Õ PEENIKENE, kadrikoo, kadrikoo,astu’ alla aida poolõ,keerutõllõ’ keldre poolõ,herniid meele heidäskele’,upõ meele uiuskõlõ’,läätsi meele lähätelle’,linnu meele liigutõllõ’,villu meele vinütelle’. Lõika’ liha, lõika’ leibä,panõ’ pääle paksu võidu;võta’ väke veedükese,kallutõllõ’ kadõrnillõ! Raha meele raputõllõ’,vasõviiri valaskõllõ’,hõbõhõta hõl´otõllõ’.Puista’ meele pungakõnõ,raputõllõ’ raharätti,viska’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

3. LASKÕ’ SISSE KADÕRNA (Rg)

Rõugõ Kadõrnaõdagu laul 1 Sissepallõminõ Kadriku, kõdriku!LASKÕ’ SISSE KADÕRNA, kadriku, kõdriku!Kadri’ tulli’ kavvõdasta,läbi korgõ kuusistigu,läbi pikä pedästigu.Kurku õks lätsi’ kuusõnõgla’,kaala pillu’ pedäjänõgla’. Kadri tullimi’ kavvõdasta,läbi suu, läbi likõ,läbi pikä pilliruu,läbi kalõ kastõhaina,läbi oiu osjadõsta,sõki üle sõiramäe,jalgsi üle jahumäe.Sõrg jäi kinni’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

2. KADRI’ TULLI’ KAUGÕLT MAALTA (Rp)

Räpinä Kadripäävä laul KADRI’ TULLI’ KAUGÕLT MAALTA, kadrikoo, kadrikoo,läbi suu, läbi laanõ,läbi pikä pilliruu,läbi kalõ kastõhaan´a.Pilliruugo piste silmä,kastõhaina lõõgas´ kaala.Kadri’ tulli’ tuulta maalta,kos nii’ kurõ’ kulda söövä’,hani’ hal´ast hõbõhõt,kos oma’ puust pulli sarvõ’,hõbõhõsta õhva sarvõ’.Laskõ’ sisse siidi-kadri’! Tulgõ’ vasta pererahvas!KuiContinue Reading

Postitatud Süküs

1. TULÕ’, LIISO, NÕSTA’ LINKI (Rp)

Räpinä Kadripäävä laul 1 Sissetulõk TULÕ’, LIISO, NÕSTA’ LINKI, kadrikuu, kadrikuu,tulõ’, Annõ, ava’ ussõ!Toogõ’ ti jo tuli tuppa,valu vanna huunõhe!Kui ei olõ’ pirdu parsil,lüü’ kilsta pingi külest,võta’ ruugu rästäst! Teretämine OLGÕ’ TERVE’ PEREESÄ, kadriku, kadriku,pereesä, pereimä,kes lask´ kadri lämmähe,pisokõsõs piistelemä!KadriContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

K a d r i l a u l u’

Postitatud Süküs

***

Postitatud Süküs

***

Postitatud Süküs

29. KAS UM MÄRDIL LUBA LAULDA’ (Vst)

Vahtsõliina Mardiõhtu laulud 1 KAS UM MÄRDIL LUBA LAULDA’, märti, santi?Laskõ’ sisse märdisanti,märdi’ umma’ kavvõst tulnu’,märdil küüdse’ külmehtäse’,märdil varba’ valutasõ’.Märdi’ tulli’ kaugõlt maalta,läbi suu sumba-samba,läbi vii vissa-vassa,läbi mua muts´ka-mats´ka,läbi pikä pilliruu,läbi kalõ kastõhaina.Pilliruug seo pisti silmä,kastõhain seo lõigas´ kaala. Märdi’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

28. MÄRDI’ OMMA’ KAVVÕST TULNU’ (Kan)

Kanepi Märdiõdagu santõ laul 1. MÄRDI’ OMMA’ KAVVÕST TULNU’, märti,läbi suu supa-sapa,läbi vii vipa-vapa. Märdi küüdse’ külmetäse’,Märdi varba’ valutasõ’. Laskõ’ sisse märdisandi’! Siin omma’ ussõ’ uibidse’,ussõpiida’ pihlakadsõ’. Liiguta’ linki, Liisõkõnõ,ava’ usta, Annõkõnõ! 2. Taren laulmine HÜPÄKE’, LATSÕ’, KARAKÕ’, LATSÕ’, märti!viskaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

27. LASKÕ’ SISSE MÄRDISANDI’ (Kan)

Kanepi Märte laul No see on ka veel vanaema laul. LASKÕ’ SISSE MÄRDISANDI’, märti, santi,Märdi’ tulnu’ kaugõlt maalt,läbi suu sopa-sapa,läbi vii vipa-vapa,läbi pikä pilliruu,läbi kalõ kastõhaina.Pilliruug sii pisti silmä,kastõhain sii lõigas´ kaala. Liiguta’ no linki, Liisakõnõ,ava’ usta, Annõkõnõ,lasõ’ sisse märdisandi’.MärtContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

26. LASKÕ’ SISSE MÄRDISANDI’ (Plv)

Põlva Mardiõhtu laulud Pikk´ tii tulla’ LASKÕ’ SISSE MÄRDISANDI’, märti, santi,Märdi’ omma’ kavvõst tulnu’.Ega nii’ märdi’ iks ei tulõ’ –olgu’ aig, kui astussõva’,olgu’ tund´, kui tulõva’,läbi vii vipa-vapa,läbi suu sopa-sapa,läbi pikä pilliruu,läbi kalõ kastõhaina. Pilliruug sii pisti silmä,kastõhain sii lõigas´Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

25. LASKÕ’ SISSE MÄRTI-SANTI (Plv)

Põlva Mardisandi’ ussõ taadõ LASKÕ’ SISSE, LASKÕ’ SISSE, märti-santi,Märdi’ omma’ kaugõlt tullu’,läbi suu sopa-sapa,läbi vii vipa-vapa.Märdil küüdse’ külmetäse’, Märdil varba’ valutasõ’. Märt ei tulõ’ söömä peräst,Märt tulõ kar´aõnnõ peräst.Märt ei taha’ tsialihha,Märt taht puhast pullilihha. Märt toosõ lauda leeväõnnõ,Märt toosõContinue Reading

Postitatud Süküs

24. LASKÕ’ MÄRDI’ TARRÕ TULLA’ (Plv)

Põlva Märdi laul. Sissepalumine LASKÕ’ MÄRDI’ TARRÕ TULLA’, märti, märti,umma tarrõ tandsima.Mii’ olõ mustsõ’ moosõkandi’,moosõkandi’, märdisandi’.Mii’ mõista mängi’,ilosahe tandsi’.Mii’ tulli illo pidämähe,nuurt iks verdä veeritämmä. Ummõtõgi igä kulus,veri nuuri veerünes,umale uvvõlõ iäle. Viis: ERA III 6, 215 (88) < PõlvaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

23. MÄRDI’ UMMA’ KAVVÕST TULNU’ (Urv)

Urvastõ Mardi laul MÄRDI’ UMMA’ KAVVÕST TULNU’, märte, sante,üle suu, läbi ligõda,läbi pikä pilliruu,läbi kalõ kastõhaina.Pilliruugu piste silmä,kastõhaina lõigas´ kaala. Tsuug jäi suu pääle,viis jäi vii pääle,ärä hämssi hää jala,ärä kussi kura jala. Märdi küüdse’ külmetäse’,Märdi varba’ valutasõ’,laskõ’ Märdi’ lämmäle,pisukõsõsContinue Reading

Postitatud Süküs

22. MÄRDI KÜÜDSE’ KÜLMETÄSE’ (Urv)

Urvastõ Mardisantide laulu’ 1. MÄRDI KÜÜDSE’ KÜLMETÄSE’, märti, santi,Märdi varba’ vallu nännü’.Märdi omma’ kaugõlt tulnu’,üle suurõ savisuu.Laskõ’ Märdi’ lämmä’älle!Peremiisi paikõnõ,perenainõ natukõnõ,kas ei olõ’ pirdu parsil,sõs haara’ hao ossakõisi,lüü’ kivist kildakõisi,kaksa’ sainast sambõliida!Laskõ’ Märdi lämmä’älle! 2. OLGÕ’ TERVE’, PEREMIISI, märti, santi,olgõ’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

21. LASKÕ’ SISSE MÄRDI’ SANDI’ (Urv)

Urvastõ Märdilaulu’ 1. LASKÕ’ SISSE MÄRDI’ SANDI’, märti, santi,sisse, sisse, siidilidse’,maani’ massakarvalidse’.Ega Märdi’ maalt ei olõ’,Märdi’ omma’ taiva’õsta. Kas om luba tuppa tulla’,vai toolilõ toeda’,vai tarõna tandsida’? Hüpäke’, poja’, karakõ’, poja’!Peremiis´ and suurõ tükü,siin om iilä’ härgä tapõt,suuri sarvi sainaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

20. PERETÜTÄR, NEITSIKENE (Urv)

Urvastõ Tuli peab toas olema PERETÜTÄR, NEITSIKENE, märti,võta’ pirdu parsilt,puhksa’ tulda tuhkhavvast,lõõdsu’ lõhna põrmadust!Ku ei olõ’ pirdu parsil.sõs haara’ haku ahult,ku ei olõ’ haku ahuna,haara’ samblit saina vahelt,ku ei olõ’ samblit saina vahel,kaksa’ (hainu) kahrupersest. Viis: RKM II 65, 459Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

19. MÄRDI OMMA’ KAUGÕLT TULNU’ (Urv)

Urvastõ Sissepalumisel MÄRDI OMMA’ KAUGÕLT TULNU’, märdi-santi,läbi suu ja läbi raba,läbi pikä pilliruu,läbi paksu kastõaina,läbi suurõ vesiniidü.Pilliruug seo pisti silmä,kastõain seo lõigas´ kaala.Tsuug jäi suu pääle,viis jäi vii pääle,ärä’ hämssi hää jala,ärä’ kussi kura jala. Laskõ’ sisse Märdikeisi,Märdi küüdse’ külmetese’,MärdiContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

18. PEREMIIS´, PEREMEHEKENE (Urv)

Urvastõ Taren laulminõ PEREMIIS´, PEREMEHEKENE, märti, santi (või: märti, märti,)perenainõ, perenaisõkõnõ,perepoissi saabasjalga,pereneitsi kuldakängä –tulgõ’ üles uutõ’õst,võta’ pirdu parsilta,puhksa’ tuli tuhkavvasta! Võta’ võti vaja päältä,astu’ vällä’ aidatiile,kiigu’ kelleri lävele,lõika’ liha, lõika leibä. Kae’, kos hoiõt Märdi osa!Märdi osa orrõ pääl,kirju kinkiContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

17. LASKÕ’ SISSE MÄRDISANDI’ (kombestik, laulud) (Urv)

Urvastõ Mardiõhtu kombed ja laulud MÄRDIPÄÄVÄ KÄVEVÄ’ SANDI’. Vai õigõhe iks nii oll´ tuu, et nigu ummõn´ om märdipäiv, sõs täämbä õdagu kävevä’ niä’. Sõs naa’ sandi’ olliva’ iks viguridsõ’ ja kirevä’. Näil olliva’ iks naa’ kaska’ karvupite (karvupite –Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

16. TERE’, TERE’, PERREKENE (Urv)

Urvastõ Mardiõhtu laul TERE’, TERE’, PERREKENE, märti,tere’, perretaadikõnõ,tere’, perreeidekene!Kas um luba tarrõ tulla’,rästä ala ajadõ’?Ku om luba tarrõ tulla’,rästä ala ajadõ’,sõs võta’ pirdu parrõstja puhu’ tuli tarrõ. Märdi küüdse’ külmetese’,Märdi varba’ valutõsõ’. Märt ei olõ’ maasta tullu’,Märt um tullu’ taiva’asta,tinastContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

15. MARDIKOMBESTIK (Urv)

Urvastõ Vanu mardikombeid MARDI- JA KADRIPÄEV OLI IGATI LÕBUS PÄEV vanade eestlaste juures. Mardiõhtul käisid “mardid” – noored mehed lauldes ja mängides mööda küla, et naljaga endale mitmesugusid andeid paluda. Rahvajutu järele olid nad Lutherusest saadik ilmas. Neil olla omalContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

14. TALUTÜTÄR, TUVIKÕNI (Krl)

Karula Lõõdsu’ tuli tarrõ TALUTÜTÄR, TUVIKÕNI, märde (märte),kirjupihta peenikõni,tulõ’ üles vuutõ’õlt,puhu’ tulda tuhkhavvast,lõõdsu’ lõhna põrmandult.Võta’ pirdu peldistä,pöörä’ pirdu peldistä,haara’ haku ahust. Ku ei olõ’ haku ahun,sõs võta’ pindu parrõ küllest,ku ei olõ’ pindu parrõ küllen,võta’ laest lastukõni,ku ei olõ’ laenContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

13. LASKÕ SISSE MÄRDISANDI’ (Krl)

Karula Ussõ taadõ LASKÕ’ SISSE MÄRDISANDI’, märti, märti,märdi’ omma’ kavvõst tulnu’.Pilliruug neil silmä pist´,jahileht´ neil jala lõigas´,kastõhain neil kaala lõigas´. Laskõ’ sisse märdisandi’,märte küüdse’ külmetävä’,laskõ’ sisse märdisandi’,märte varva’ valutava’! Märt ei taha’ tsialiha,märt taht lahja lambaliha. Täämbä om siin härgäContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

12. LASKÕ’ SISSE MÄRDIKEISI (Krl)

Karula Märdisantõ laul 1. LASKÕ’ SISSE MÄRDIKEISI, märte (või: märti)!Mii’ olõ kavvõst tulnu’,läbi suu sopa-sapa,läbi ruu ropa-rapa,läbi vii vipa-vapa;läbi laja laanõmõtsa,läbi pikä pilliruu.Pilliruugu pisti silmä,jaelehti lõiksi jala. Kuulõ’, kulla peremiisi,kuulõ’, kulla perenaanõ,laskõ’ sisse märdikese’! 2. KUULÕ, KULLA PEREMIISI, märti, santi,kuulõ’,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

11. MARDIPÄEVA KOMBESTIK (Krl)

Karula Noored tulevad kokku… NOOREMAD MEHED NING NAISED TULEVAD KOKKU. Ehitakse nii, et neid ära ei tunta. Eelistatum rõivastus on meestel naiste, ning naistel meeste riietus. Näole tehakse masked ette. Nende hulgast valitakse üks mardi isaks, kellel suur kasetohust habeContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

10. MÄRDI’ OMMA’ KAVVÕST TULNU’ (Hrg)

Hargla Mardiõhtu laul Variant: Var: MÄRDI’ OMMA’ KAVVÕST TULNU’, märti, santi.ega märdi’ ilmast tulõ’,märdi’ tulli’ taivastõ,taivastõ, korgõ’õstõ,jahiliht´ lõigas´ jala,pilliruugu pisti silmä. Viis ja tekst: ERA III 7, 140 (19) < Hargla khk, Taheva v – H. Tampere < Leena Kahr,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

9. LASÕ’ SISSE MÄRDISANDI’ (Hrg)

Hargla Märdi laul LASÕ’ SISSE MÄRDISANDI’, märte, sante,Märdi’ om ju kavvõlt tullu’,läbi suu, läbi saarõ,läbi pikä pilliruu,läbi kalõ kastõhaina.pilliruug sõrmõ pist´,kastõhain sõrmõ tsusas´. Laskõ’ sisse märdisantõ,Märdil küüdse’ külmäse’,jalavarba’ valutasõ’.Perenaisõ’ paksukõsõ’,toogõ’ siiä’ märdi vorsti’,kandkõ’ siiä’ kakukõsõ’- Märdi sajatus, kui midagi eiContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

8. LASKÕ’ SISSE MÄRTE SANTE (Hrg)

Hargla Märte laul LASKÕ’ SISSE MÄRTE SANT´E, märti,Märdi’ omma’ siia’ tulnu’,Märdi küüdse’ külmetäse’,Märdi varba’ valutõsõ’. Märdi’ omma’ kavvõst tulnu’,läbi suu supa-sapa,läbi ruu ripa-rapa. Tulõ’ üles, peremiis´,aja’ tii aida poolõ,tii’ tii keldri poolõ,aidast anna’ haniliha,keldrest tuu’ kitsõliha.Ei ma taha’ lehmäliha:pull´ oll´Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

7. KU EI MASSA’ MÄRDI VAIVA (Rg)

Rõugõ Sõnotaminõ KU EI MASSA’ MÄRDI VAIVA, aiju, raiju,ku ei anna’ sandiandita –linaluid kaivu aja.Ku ei aidan andisida,põlõt anda’ põlluvilja –tilistelle’ tingäkeisi,valaskõllõ’ vasõkõisi,hõlistõllõ’ hõpõkõisi.Ku ei massa’ märdi vaiva,märdi küüdse külmehtüstä,sis saagu’ sullõ savidsõ’ latsõ’,katlakoogu karvalidsõ’,ahootsa arvulidsõ’musta moori moodulidsõ’,kana’ sul kaivuContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

6. MÄRDI’ OMMA’ KAUGÕLT TULLU’ (Rg)

Rõugõ Märdisantõ laul MÄRDI’ OMMA’ KAUGÕLT TULLU’, märti,läbi suu supa-sapa,läbi pikä pilliruu.Pilliruug seo pisti silmä,kastõhain seo lõigas´ kaala.Märdil küüdse’ külmetäse’,Märdil varba’ valutasõ’.Puhu’ no tuld tuhkhavvast,laskõ’ märti lämmäle!Ega mii’i olõ’ nälläsandi’,mii’ olõmi’ nall´asandi’. Andidõ pallõminõ: TÕSTA’ NO LINKI, LIISUKÕNÕ, märti,ava’ noContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

5. MÄRDI KÜÜDSE’ KÜLMETÄSE’ (Rg)

Rõugõ Märdilaul MÄRDI KÜÜDSE’ KÜLMETÄSE’, märti, santi,Märdi varba’ valutasõ’.Märdi’ omma’ kavvõst tullu’ –üle suu, läbi likõ,läbi pikä pilliruu,läbi kalõ kastõhaina.Märt iks kargas karaskiid,ots´ vorstiotsakõisi.Hiidä’ks vällä illust raha,panõ’ vällä papõriid!Siin om iilä’ härg tapõt,sarvõ’ jäänü’ saina pääle,hand jäänü’ aia pääle. ViisContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

4. MÄRDI’ OMMA’ KAUGÕST TULLU’ (Rg)

Rõugõ Märdilaul 2. MÄRDI’ OMMA’ KAUGÕST TULLU’, märti, märti,kon om pikä’ pilliruuva’,kon om kalõ’ kastõhaina’.Pilliruuva’ pisti’ silmä,kastõhaina’ lõiksi’ kaala,Märdil küüdse’ külmetäse’,Märdil varba’ valutasõ’.Võta’ pirdu pingi küllest,võta’ lastu lauva küllest.Sandi’ tahtva’ pehmet liha,sandi’i taha’ lehmä liha,pull´ om lehmä nuhutanu’.Märdi’ toova’ viläõnnõ,sulutäüveContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

3. MÄRDI’ UMMA’ KAUVÕST TULLU’ (Rg)

Rõugõ Märdilaul 2. MÄRDI’ UMMA’ KAUVÕST TULLU’, märti, santi,läbi suu, läbi libõda,läbi suurõ kastõhaina,läbi pikä pilliruuva.Kastõhain lõigas´ kaala,pilliruug pisti silmi.Laskõ’ sisse märdisandi’,Märdi küüdse’ külmetäse’Märdil varba’ valutasõ’!Viska sisse viläõnnõ!Tarõ katus karranõ,aida katus kullanõ,lauda katus lauvunõ.Peremiis´, perenainõ,võta’ võti, mine’ aita,alõsta’ märdisandi pääle.Är’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

2. KAEMI’, KAEMI’, MÄRTISANTI’ (Rp)

Räpinä Märdisandilaalu’ ja kombe’ 1. KAEMI’, KAEMI’, MÄRTISANTI’, märti, santi,kas om meid siiä’ oodõt,selle talolõ tahetu,kas om põrmand puhtas pühit,kas om luits luigakõnõ.Märdi’ tulli’ kavvõlt maalt,läbi suu, läbi ligõda,ümbre ilma ümärä,ümbre kuu kõvõra.Tähe’ leivä’ täringit,kuu kullapisarit.Laskõ’ sisse märti, santi!Perepoiga peenikene,peretütärContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

1. MÄRDI’ TULNU’ KAVVÕLT MAALTA (Rp)

Räpinä 1. Kaiblõmine 1. MÄRDI’ TULNU’ KAVVÕLT MAALTA, märti, santi,läbi suu ja läbi ligõda,läbi pikä pilliruu,läbi kalõ kastõhaan´a;kastõhain iks lõõgas´ kaala.Märdi küüdse’ külmetäse’,märdi varba’ valutasõ’.Märdi’ tulnu’ kavvõlt maalta,kos neo’ kurõ’ kulda söövä’,hani’ hal´ast hõpõt söövä’,kos om veri vete pääl,puna puiõContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

M a r d i l a u l u’

Postitatud Süküs

KADRI- JA MARDILAULUD

Postitatud Süküs

__________________*_____________

Postitatud Süküs