20. KADRI’ OMMA’ KAVVÕST TULNU’ (Kan)

Kanepi

Kadriõdagu laul

1

KADRI’ OMMA’ KAVVÕST TULNU’, kadriku, kadriku,
läbi suu supa-sapa,
läbi vii vipa-vapa,
läbi kalõ kastõhaina,
läbi pikä pilliruu.
Kastõhain seo lõigas´ kaala,
pilliruug sii pisti silmä.

Kadril küüdse’ külmetäse’,
Kadril varba’ valutasõ’.
Ega neo’ Kadri’ iks ei tulõ’ –
olgu’ tund´, ku tulõva’.

Laskõ’ sisse kadrikõisi!

Liiguta’ linki, Liisokõnõ,
ava’ ussõ, Annõkõnõ,
Kadri viskas sisse viläõnnõ,
kargas sisse kaaraõnnõ.

2

HÜPÄKE’, LATSÕ’, KARAKÕ’, LATSÕ’, katri,
seeni’ ku ossa otsitas,
seeni’ ku palla paistõdas.

Pai perenaisõkõnõ,
võta’ võti varna otsast,
kipsi’, kapsi’ kambrõ mano,
lõika’ lihalipsukõisi.
Ma’ ei taha’ lehmäliha,
ma’ taha puhast pulliliha.

Olõ’ terve’, peretütär´,
kos´a’ tulgu’, tõõsõ’ mingu’
kolmanda’ saisku’ ussõ takan!

Viis 1: ERA III 6, 249 (173) < Kanepi khk, Erastvere v, Kanepi vaestemaja – K. Leichter < Juhan Latik (sünd 1842) (1931). Fon 352 g.
Viis 2: ERA III 7, 65 (49) < Kanepi khk, Erastvere v, Tori t – H. Tampere < Emilie Leiss 56 a (1932).
Tekst: RKM II 212, 616/9 (3) < Kanepi khk, V-Piigandi k – R. Praakli < Anna Laud, 72 a (1966).

Sildid ,
Postitatud Süküs