19. TULÕ’, LIISO, NÕSTA’ LINKI (Plv)

Põlva

Andide palumine ja õnnistamine

TULÕ’, LIISO, NÕSTA’ LINKI, kadriko, kadriko,
tulõ’, Annõ, ava’ ust,
võta’ pirdo pengi külest,
lastu võta’ lavva külest!

Peremiis´, pereesäkene,
perenaan´e pereemäkene,
võta’ võti vaja otsast,
et sa kepsi’ kelderehe,
et sa kopsi’ kambõrõhe!
Tuu’ kintsu kelderista,
Kompsu tuu’ kambõrista,
massa’ ärä’ Kadri vaiva,
taso’ Kadri tandsimist!

Õnnistamine

Viska sisse vil´aannõt,
karga sisse kaaraannõt!

Peretütär´ õnnõ löüdku’,
kos´a’ tulgu’, tõsõ’ mingu’!

Viis: ERA III 6, 236 (146) < Põlva khk, Aleksandri v, Koiola k – K. Leichter < Miina Lauk, 60 a (1931).
Tekst: E 74456/9 (10) < Põlva khk, Vana-Koiola v – L. Kikas < Miina Kikas, 66 a (1931).

Sildid ,
Postitatud Süküs