18. TULÕ’, LIISO, NÕSTA’ LINKI (Plv)

Põlva

Kadrilaulud

1

Sissetulemine

TULÕ’, LIISO, NÕSTA’ LINKI, kadriku,
tulõ’, Annõ, ava’ ussõ,
toogõ’ ti jo tuli tuppa,
valu vanna huunõhe.
Kui ei olõ’ pirdu parsil,
lüü’ kilsta pingi külest!

Teretamine

OLGÕ’ TERVE’, PEREESÄ, kadriku,
pereesä, pereimä,
kiä lask´ Kadri lämmähe,
pisokõsõs piistelemä.
Kadri’ tulli’ tuulta maalta,
kos olli’ puidsõ’ pullisarvõ’,
hõbõ’õdsõ’ õhvasarvõ’,
sinnä’ hämssi hää jala,
sinnä’ kasti kaalinulga,
kos neo’ kurõ’ söönü’ kulda,
kurõ’ kulda, kana’ karda,
hani’ hal´ast hõbõ’õt.

2

Ande palumine

KUULÕ’, KULL´A PEREESÄ, katri,
et sa massa’ Kadri vaiva,
massa’ Kadri kargamine,
jalatalla tandsimine,
Kadri kondsa kopsimine.

Kuulõ’, kull´a pereesä,
et sa võta’ võti vajast,
astu’ alla aida mano,
et sa otsi’ ubasiid,
helistelle’ hernesiid.

Tuu’ säält tükkü Türgü lihha,
palakõnõ Paadi lihha,
vana Kir´o kindsulihha,
vana Pätsu päälihha,
vana Kiudu külelihha.

Kadri ei taha’ kanalihha,
ei ka laiha lambalihha,
Kadri taht selget tsialihha,
väikeist värsket vorstikõist,
mõnda kuldakopikat.

3

Tänamine ja soovimine

OLGÕ’ TERVE’, PEREESÄ, kadriko, kadriko,
kiä mass´ iks Kadri vaiva,
mass´e Kadri kargamise,
jalatalla tandsimise,
Kadri kondsa kopsimise.

Miä soovi pereesäl?
Kümme künniruunakõist,
ütessä üliilosat.
Miä soovi pereemäl?
Kümme lehmä nüssikulõ,
ütessä üliilosat.
Miä soovi perepojal?
Kümme täkku lahtõrihe,
ütessä üliilosat.
Miä soovi peretütrel?
Laudatävve lambiid,
kenä oon´as keske’elle,
kenä oon´as, keeru’ sarvõ’,
puut saa villo puusa päält,
sada nakla sarvi vahelt,
kümme nakla küle päält,
tuhat nakla tur´a päält.
Kos´a’ tulgu’, tõsõ’ mingu’,
sada saani lävel saisku’.

Peretütre vastus

Ei lää’ toolõ, ei lää’ taalõ,
must saa Riia raeprovva,
Võro võtindõ pidäjä,
Tarto tapo kinnitäjä.

Lauldi 30 aasta eest Põlva pool.

Viis 1: ERA III 6,225 (107) < Põlva khk, Peri v, Sooküla – K. Leichter < Leida Tobreluts, 18 a (1931). Fon 348 c.
Viis 2: RKM II 65, 566 (45) < Põlva khk, Mooste v – S. Porosson < Alice Porosson, 60 a (1957).
Viis 3: ERA III 6, 228 (118) < Põlva khk, Timo v, Kannu k – K. Leichter < Katri Kentsiko, 71 a 1931). Fon 349 d.
Tekst: EÜS IX 1612/5 (94) < Põlva (1912).

Sildid ,
Postitatud Süküs