26. LASKÕ’ SISSE MÄRDISANDI’ (Plv)

Põlva

Mardiõhtu laulud

  1. Pikk´ tii tulla’

LASKÕ’ SISSE MÄRDISANDI’, märti, santi,
Märdi’ omma’ kavvõst tulnu’.
Ega nii’ märdi’ iks ei tulõ’ –
olgu’ aig, kui astussõva’,
olgu’ tund´, kui tulõva’,
läbi vii vipa-vapa,
läbi suu sopa-sapa,
läbi pikä pilliruu,
läbi kalõ kastõhaina.

Pilliruug sii pisti silmä,
kastõhain sii lõigas´ kaala.

Märdil küüdse’ külmetäse’,
Märdil varba’ valutasõ’.

Kullakallis peremiis´,
lasõ’ latsi lämmähe,
tuu’ tuppa tulõkõist,
valgust vanna huunõhe.

Märt ei taha’ lehmäliha –
pull´ oli lehmä nuhutanu’,
Märt ei taha’ lambaliha –
oinas lammast tututanu’,
Märt taht puhast pulliliha,
vana oriku otsaiist.

2. Õnnistamine

Tarõn

VISKA SISSE VILÄÕNNÕ, märti, santi,
karga sisse kar´aõnnõ.

Sis, kui om joba antu:

Jummal´ peremiist õnnistagu’,
sulutäüs tal suksukõisi,
tallitäüs tal täkukõisi.
Jummal´ pernaist õnnistagu’ –
laudatäüs lambakõisi
pahatäüs tal põrsakõisi,
tsiga sulun, tõnõ soolan,
kolmas köögin kokõ käen!

Jummal´ peretütärt õnnistagu’ –
kos´a’ tulgu’, tõsõ’ mingu’,
kolmanda’ olgu’ kua takan!

Viis 1: ERA III 6, 237 (150) < Põlva khk, Aleksandri v, Himma k – K. Leichter < Anna Suur, 60 a (1931).
Viis 2: ERA III 6, 231 (127) < Põlva khk, Mooste v, Säkna (Säknä) k – K. Leichter < Liis Herneh (Erne) 73 a (1931).
Tekst: RKM II 213, 97/9 (10) < Põlva khk, Mooste v, Järveküla, Pakla t – Olli Kõiva < Marie Urgand, 84 a (1966).

Sildid ,
Postitatud Süküs