27. LASKÕ’ SISSE MÄRDISANDI’ (Kan)

Kanepi

Märte laul

No see on ka veel vanaema laul.

LASKÕ’ SISSE MÄRDISANDI’, märti, santi,
Märdi’ tulnu’ kaugõlt maalt,
läbi suu sopa-sapa,
läbi vii vipa-vapa,
läbi pikä pilliruu,
läbi kalõ kastõhaina.
Pilliruug sii pisti silmä,
kastõhain sii lõigas´ kaala.

Liiguta’ no linki, Liisakõnõ,
ava’ usta, Annõkõnõ,
lasõ’ sisse märdisandi’.
Märt tuu sisse viläõnnõ,
kargas sisse kar´aõnnõ.

Tänamine

Att´uma, perenaisõkõ,
att´uma, peretütreke.

Peretütär´ peenikene,
kos´a’ mingu’, tõõsõ’ tulgu’,
kolmanda’ saisku’ kua takan.

Perenainõ, naisõkõnõ,
olgu’ sul ütsik mõtsaminejiid,
tossin kodotulõjiid.

Kui sisse ei lastud

Saagu’ sullõ savitsõ’ latsõ’,
tulgu’ tubakakarvalidse’,
ahootsa arvulidse’!
Susi söögu’ tsia liha,
põrssa’ põhku lõppõgu’,
tossin mõtsaminejiid,
ütsik kodotulõja!
Kos´a’ tulgu’, müüdä mingu’,
ütski ärgu’ saisma jäägu’!

Viis: ERA III 6, 249 (172) < Kanepi khk, Erastvere v, Kanepi vaestemaja – K. Leichter < Juhan Latik (sünd 1842) (1931).
Tekst: RKM II 212, 699/701 (25) < Kanepi khk, Krootuse k – R. Praakli < Hilda Haljaku, 52 a (1966).

Sildid ,
Postitatud Süküs